CELT document G100001B

Annals of Ulster otherwise Annala Senait, Annals of Senat

Witness list

 • H: Dublin, Trinity College, MS 1282 (alias H. 1. 8)
 • R: Oxford, Bodleian Library, Rawl B 489
 • C: London, British Library, Additional 4795 and Additional 4789
 • D: London, British Library, Additional 4784, f. 21a–32b

Unknown author

Annala Uladh

Index to each Year

Year U1202: Kal. Ian. iii. f., l. ii…

Year U1203: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1204: Kal. Ian. u. f., l.xx. u…

Year U1205: Kal. Ian. uii. f., l. ui…

Year U1206: Kal. Ian. i. f., l. x. u…

Year U1207: Kal. Ian. ii. f., l.xx. …

Year U1208: Kal. Ian. iii. f., l. x.…

Year U1209: Kal. Ian. u. f., l. xx. …

Year U1210: Kal. Ian. ui. f., l. ii.…

Year U1211: Kal. Ian. uii. f., l., x…

Year U1212: Kal. Ian. i. f., l. xx. …

Year U1213: Kal. Ian. iii. f., l. u.…

Year U1214: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1215: Kal. Ian. u. f., l. xx. …

Year U1216: Kal. Ian. ui. f., l. ix.…

Year U1217: Kal. Ian. i. f., l. xx.,…

Year U1218: Kal. Ian. ii. f., l. i.,…

Year U1219: Kal. Ian. iii. f., l. x.…

Year U1220: Kal Ian. 4a f., l. xx. i…

Year U1221: Kal. Ian. f. ui., l. iii…

Year U1222: Kal. Ian f., uii. l. xu.…

Year U1223: Kal. Ian. i. f., l. xxui…

Year U1224: Kal. Ian. f. ii., l. uii…

Year U1225: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1226: Kal. Ian. u. f., l. xxix…

Year U1227: Kal. Ian. ui. f., l. x.,…

Year U1228: Kal. Ian. uii. f.. l. xx…

Year U1229: Kal. Ian. ii. f., l. ii.…

Year U1230: Kal. Ian. for Mairt, l. …

Year U1231: Kal. Ian. for Ceatain, l…

Year U1232: Kal. Ian. for Dardain, l…

Year U1233: Kal. Ian. uii. f., l. xu…

Year U1234: Kal. Ian. i. f., l. xxui…

Year U1235: Kal. Ian. ii. f., l. ix.…

Year U1236: Kal. Ian. iii. f., l.xx.…

Year U1237: Kal.Ian. u. f., l. i., A…

Year U1238: Kal. Ian. ui. f., l. xii…

Year U1239: Kal Ian. uii. f., l. xxi…

Year U1240: Kal. Ian. i. f., l. iiii…

Year U1241: Kal. Ian. iii. f., l. xu…

Year U1242: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1243: Kal. Ian. (f. 5, l. 7), …

Year U1244: Kal. Ian. (f. 6, l. 18),…

Year U1245: Kal Ian. (f. 1, l. 29), …

Year U1246: Kal. Ian. (f. 2, l. 10),…

Year U1247: Kal. Ian. (f. 3, l. 21),…

Year U1248: Kal. Ian. f. 4, l. 2, An…

Year U1249: Kal. Ian. (f. 6, l. 13),…

Year U1250: Kal. Ian. (f., 7, l. 24.…

Year U1251: Kal. Ian. (Dominica l. 5…

Year U1252: Kal. Ian. (f. 2, l. 16) …

Year U1253: Kal. Ian. (f. 4, l. 27),…

Year U1254: Kal. Ian. (f. 5, l. 9), …

Year U1255: Kal. Ian. (f. 6, l. 20,)…

Year U1256: Kal. Ian. (f. 7, l. 1) A…

Year U1257: Kal. Ian. (f. 2, l. 12),…

Year U1258: Kal. Ian. f. 3, l. 23 An…

Year U1259: Kal. Ian. (f. 4, l. 4,) …

Year U1260: Kal. Ian. (f. 5, l. 15,)…

Year U1261: Kal. Ian. (f. 7, l. 26),…

Year U1262: Kal. Ian. (f. 1, l; 7, a…

Year U1263: A.D. M.cc.lx.iii.Domnall…

Year U1264: Kal. Ian. f. iii., l. xx…

Year U1265: Kal. Ian. f. uii., l.ii.…

Year U1266: Kal. Ian. f. i., l. xiii…

Year U1267: Kal. Ian. f. iii., l. xx…

Year U1268: Kal. Ian. f. iiii., l. u…

Year U1269: Kal. Ian. f. u., l. x.ui…

Year U1272: A.D. M.cc.lxx.ii.Muirgis…

Year U1270: Kal. Ian. f. i., l. ix.,…

Year U1271: Kal. Ian. f. ii., l. xx.…

Year U1272: Kal Ian. f. iii., l. i.,…

Year U1273: Kal. Ian. f. iiii. l. xi…

Year U1274: Kal. Ian. f. ui., l. xx.…

Year U1275: Kal. Ian. f. uii., l. ii…

Year U1276: Kal. Ian. f. i., l. xu.,…

Year U1277: Kal. Ian. f. ii., l. xxu…

Year U1278: Kal. Ian. f. iiii., l. u…

Year U1279: Kal. Ian. f. u., l. xuii…

Year U1280: Kal. Ian. f. ui., l.xxix…

Year U1281: Kal. Ian. f. uii., l. x.…

Year U1282: Kal Ian. f. ii, l. xxi.,…

Year U1286: A.D. M.cc.lxxx.ui.Sluagh…

Year U1283: Kal. Ian. f. iiii., l. x…

Year U1284: Kal. Ian. f. u., l. xx.i…

Year U1285: Kal. Ian. f. uii., l. u.…

Year U1286: Kal. Ian. f. i, l. x.ui.…

Year U1287: Kal. Ian. f., ii., l. xx…

Year U1288: Kal. Ian. f. iii., l. ix…

Year U1289: Kal. Ian. f. u., l. xx.,…

Year U1290: Kal. Ian. f. ui., l. i.,…

Year U1291: Kal. Ian. f. uii., l. x.…

Year U1292: Kal. Ian. f. i., l. xx.i…

Year U1293: Kal. Ian. f. iii., l. ii…

Year U1294: Kal. Ian. f. iiii., l. x…

Year U1295: Kal. Ian. f. u., l. xx.u…

Year U1296: Kal. Ian. f. ui., l. uii…

Year U1297: Kal Ian. f. i., l. x.uii…

Year U1298: Kal. Ian. f. ii., l. xxi…

Year U1299: Kal. Ian. f. iii., l. x.…

Year U1300: Kal. Ian. f. iiii., l. x…

Year U1301: Kal. Ian. f. ui., l. ii.…

Year U1302: Kal. Ian. f., uii., l. x…

Year U1303: Kal. Ian. f. i., l. xx.i…

Year U1304: Kal. Ian. ii. f., l. u.,…

Year U1305: Kal. Ian. f. iiii., l. x…

Year U1306: Kal. Ian. u. f., l. xx.u…

Year U1307: Kal. Ian. ui. f., l. ix.…

Year U1308: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1309: Kal. Ian. ii. f., l. i.,…

Year U1310: Kal. Ian. iii. f., l. x.…

Year U1311: Kal. Ian. iii. f., l. x.…

Year U1312: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1313: Kal. Ian. u. f., l. iiii…

Year U1314: Kal. Ian. uii. f., l. x.…

Year U1315: Kal. Ian. i. f., l. xx.u…

Year U1316: Kal. Ian. ii. f., l. uii…

Year U1317: Kal. Ian. iii. f., l. x.…

Year U1318: Kal. Ian. u. f., l. xx.i…

Year U1319: Kal. Ian. ui. f., l. x.,…

Year U1320: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1321: Kal. Ian. i.f., l. ii., …

Year U1322: Kal. Ian. iii. f, l. x.i…

Year U1323: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1324: Kal. Ian. u. f., l. u., …

Year U1325: Kal. Ian. ui. f., l. x.u…

Year U1326: Kal. Ian. i. f., l. xx.u…

Year U1327: Kal. Ian. ii. f., l. ix.…

Year U1328: Kal. Ian. iii. f., l. xx…

Year U1329: Kal. Ian. iiii. f., l. i…

Year U1330: Kal. Ian. ui. f., l. x.i…

Year U1331: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1332: Kal. Ian. i. f., l. iiii…

Year U1333: Kal. Ian. ii. f., l. x.u…

Year U1334: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1335: Kal. Ian. u. f., l. uii.…

Year U1336: Kal. Ian. ui. f., l. x.u…

Year U1337: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1338: Kal. Ian. ii. f., l. x.,…

Year U1339: Kal. Ian. iii. f., l. xx…

Year U1340: Kal. Ian. iiii. f., l. i…

Year U1341: Kal. Ian. u. f., l. x.ii…

Year U1342: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1343: Kal. Ian. i. f., l. u., …

Year U1344: Kal. Ian. ii. f., l. x.u…

Year U1345: Kal. Ian. iii. f., l. xx…

Year U1346: Kal. Ian. u. f., l. ix.,…

Year U1347: Kal. Ian. ui. f., l. xx.…

Year U1348: Kal. Ian. uii. f., l. i.…

Year U1349: Kal. Ian. i. f., l. x. i…

Year U1350: Kal. Ian. iii. f., l. xx…

Year U1351: Kal. Ian. iiii. f., l. i…

Year U1352: Kal. Ian. u. f., l. xu. …

Year U1353: Kal. Ian. ui. f., l. xx.…

Year U1354: Kal. Ian. i. f., l. uii.…

Year U1355: Kal. Ian. ii. f., l. x.u…

Year U1356: Kal. Ian. iii. f., l. xx…

Year U1357: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1358: Kal. Ian. ui. f., l. xx.…

Year U1359: Kal. Ian. uii. f., l. ii…

Year U1360: Kal. Ian. i. f., l. x.ii…

Year U1361: Kal. Ian. ii. f., l. xx.…

Year U1362: Kal. Ian. iiii. f., l. u…

Year U1363: Kal. Ian. u. f., l. x.ui…

Year U1364: Kal. Ian. ui. f., l. xx.…

Year U1365: Kal. Ian. uii., f., l. i…

Year U1366: Kal. Ian. ii. f., l. xx.…

Year U1367: Kal. Ian. iii. f., l. i.…

Year U1371: A.D. M.ccc.l.xx.i.Fergal…

Year U1368: Kal. Ian. u. f., l. xx.i…

Year U1373: A.D. M.ccc.lxx.iii.Indsa…

Year U1369: Kal. Ian. i. f., l. x.u.…

Year U1370: Kal. Ian. ii. f., l. xx.…

Year U1371: Kal. Ian. iii. f. l. uii…

Year U1372: Kal. Ian. u. f., l.x.uii…

Year U1373: Kal. Ian. ui. f., l. xx.…

Year U1374: Kal. Ian. i. f., l. xu.,…

Year U1375: Kal. Ian. ii. f., l.xxui…

Year U1376: Kal. Ian. iii. f., l. ui…

Year U1377: Kal. Ian. u. f., l. xuii…

Year U1378: Kal. Ian. ui. f., l. xxi…

Annals of Ulster

 p.236
U1202
 1. Kal. Ian. iii. f., l. iiii., Anno Domini M.cc.ii.

 2. Niall h-Ua Flainn do marbadh do Gallaibh Uladh i mebhail.

 3. Maghnus, mac Diarmata h-Ui Lachlainn, do p.238 mharbadh do Muircertach h-Ua Neill. Muircertach h-Ua Neill dono do marbadh ann.

 4. 1 (In t-eascub h-Ua Mellaigh quieuit.)

 5. (Iohannes, presbiter Cardinalis de Monte Celío et legatus Apostolicae Sedis, in Hiberniam uenit.)

 6. (Senudh chleireach Eirenn, itir GhallaibhGhoeidhealaibh, i n-Ath Cliath imon Cardinail cetna sin.)

 7. (Senudh Chonnacht, itir laechaibh ⁊ chleirchibh, hic Ath Luain hi cind chaeicidhis imon Cardinail cetna.)

 8. (Toirrdhealbach, mac Ruaidhri, mic Thoirrdhealbaidh h-Ui Conchubhair, do gabhail la Cathal Croibhderg, la ri Connacht. Ocus is iat ros-gabhsat e: idon, Donnchadh h-Ua Dubda, ri h-Ua n-AmhalgaidhConchubhar Got h-Ua h-Eadhra, ri Luighne ConnachtDiarmaid mac Ruaidhri h-Ui Conchobhair, idon, mac a athar fein ⁊ Diarmaid mac Maghnusa, idon, mac derbrathar a athar).

 9. (Cathal Carrach mac Conchubhair Mhaenmuighe mic Toirrdelbhaigh Mhoir, ri Condacht, do marbadh in bliadhain si.)

U1203
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. x, u., Anno Domini M.ºcc.iii.

 2. Mael Coluim h-Ua Bronan, aircinnech Toraidhe, in pace quieuit.

 3. Domnall Carrach h-Ua Dochartaigh, rí Thire Conaill, do marbadh do Mhuinnter Baighill ar n-argain cell n-imdha ⁊ tuaithi.

 4. Mael Finnen Mac Colman, ardshenoir togaidhe, in pace quieuit.

 5. Domnall h-Ua Brolchan, prioir Ia uasalshenoir p.240 togaidhe ar ceill, ar cruth, ar deilb, ar duthcus, ar mine, ar mordhacht, ar mídhcaire, ar crabadh, ar ecnai, post magnam tribulationem et optimam penitentiam in quinto Kalendas Maii, ingressus est uiam uniuersae carnis.

 6. (Conchubhar Ruadh mac Domnaill h-Ua Briain, do mharbhadh la dhearbhrathair fein, idon, la Muircheartach, mac n-Dhomnaill mic Thoirrdhealbuidh h-Ui Briain.)

 7. (Toirrdhealbhach mac Ruaidhri h-Ui Conchubhair, d'etludh as a geimhiul ⁊ sidh do dhenum do Chathal Croibhdhearg ris ⁊ ferann du thabhairt dho. Toirrdhealbhach d'innarbadh do Chathal croibhderg ⁊ sith do denum ris fo chetoir tre impidi na n-Gall, idon, MailferUater.)

U1204
 1. Kal. Ian. u. f., l.xx. ui., Anno Domini M.cc.iiii.

 2. Doire do loscadh  56va o ta relic Martain co tibrait Adomhnain.

 3. Diarmait mac Muircertaigh h-Ui Lochlainn, co ní do Ghallaibh do thiachtain ar creich i Tir n-Eogain, co ro-airgset in Scrin Coluim Cille, co rucsat orra drem do Ceniul Eogain, co remaidh for Gallaibh, co romarbadh Diarmait tria mírbailibh na Scrine.

 4. Sloghadh la mac Uga de Laci co ní do Ghallaibh na Midhe i n-Ulltaibh, co ro-dichuiredur Sheoan do Chuirt a h-Ulltaibh.

 5. Mainistir do dhenumh do Celluch {} ar lar croí p.242 Ia gan nach dligedh, tar sarughudh muinnteri Ia, co romill in baile co mór. Slogadh dono la cleirchibh Erenn, idon, la Florínt h-Ua Cerballan, la espuc Tire h-Eogain ⁊ la Mael Isu h-Ua n-Dorig, idon, espuc Tire Conaill ⁊ la abad Reiclesa Poil ⁊ Petair i n-Ard Macha ⁊ la h-Amalgaidh h-Ua Fergail, abad Reiclesa Doire ⁊ la h-Ainmire h-Ua Cobhthaigh ⁊ sochaidhi mór do muinnter Doire ⁊ sochaidhi mor do cleirchibh in Tuaisceirt, co roscailset in Mainister do reir dlighidh na h-ecailsi. In t-Amhalgaidh remhraiti sin do ghabhail abdaine Ia tre togha GallGaidhel.

 6. (Muircheartach Teathbhach mac Conchubhair Maenmhuighe mic Ruaidhri h-Ui Conchubhair, do marbadh do Dhiarmuid mac Ruaighri ⁊ do Aedh mac Ruaidhri, idon, dá dhearbhrathair a athar fein.)

 7. (Maidm ria n-Dhomnall mac Mhecc Carrthaigh ⁊ ria n-Deasmhuimhneachaibh for Galluibh, ubi ceciderunt centum sexaginta uiri, uel amplius.)

U1205
 1. Kal. Ian. uii. f., l. uii., Anno Domini M.cc.u.

 2. Sitriuc h-Ua Sruithein, aircinnech na Congbhala, idon, cenn h-Ua Murtheletoisech Clainni Sneidhgile ar tothucht, post optimam penitentiam feliciter finiuit uitam et sepultus est in templo quod factum est apud ipsum.

 3. Mael Brighte h-Ua h-Eraran do thogadh i comurbus Brenainn do lar Daire Coluim Cille.

 4. h-Eoan do Chuirt, innredhach ceall Erenn ⁊ tuath, do innarbadh do mac Uga de Laci i Tír n-Eogain ar comuirce Ceniuil Eogain.

 p.244
U1206
 1. Kal. Ian. i. f., l. x. uiii., Anno Domini M.cc.ui.

 2. Maghnus h-Ua Cathan, mac righ CiannachtFer na Craibhe, tuir gaiscidh ⁊ beoghachta in Tuaisceirt, do thuitim le guin soighdi.

 3. Soerbhrethach h-Ua Doireid, aircinnech Domnaigh Moir, in pace quieuit.

 4. Patraic h-Ua Moghran quieuit in pace.

U1207
 1.  56vbKal. Ian. ii. f., l.xx. ix., Anno Domini M.cc.uii.

 2. Domhnall h-Ua Muiredaigh, ardfher leighinn Daire Coluim Cille, post magnam tribulationem uitam feliciter finiuit. Ocus rotogadh Muircertach O Millugan (no, O Maelagan) 'n-a inadh.

 3. Mael Petair h-Ua Calman, comarba Cainnigh, tuir crabadh ⁊ eínigh Thuaisceirt Erenn, in pace quieuit. Ut dixit poeta:

  1. Easbaidh h-Ua Calman 'n-a cill,
   Olc 'n-a agaidh ní airmim:
   Ita samhudh d'an socht sin,
   'Nocht gan crabadh n-a cathraigh.
  2.  p.246
  3. Areis Cainnigh in chuirp oigh
   No co r'eirigh uas altóir,
   Ni ciall danusfáca in flaith,
   Ni riadh cába fa chomaith.
  4. Robo shai sribinn sciamglain,
   Maith rocongbadh coemhriaghail,
   Rofhrecaibh tarbha i n-gach tan,
   Rob' eacnaidh amra, uasal.
  5. Gen co saeradh nech fo nim
   In dubhreicles ar demhnaibh,
   Gia naemthar cen locht ar lar,
   Doshaerfadh corp h-Ui Calman.
  6. Comarba Cainnigh na cell,
   Is dith do cach i coitchenn,
   Is bron do gach bocht dobhir,
   Is mór in t-olc a easbaidh.

  7. Easbaidh h. C.

 4. Dith mor ar dhainibh ⁊ ar innilibh isin bliadhain si.

 5. Fhlaithbertach h-Ua Fhlaithbertaigh, prioir Duine Géimin, in pace quieuit.

 6. Gilla Patraic h-Ua Falachtaigh, aircinnech Duin Cruithne, mortuus est.

 7. Muircertach h-Ua Fhlaithbertaigh mortuus est.

 8. Crech mebla la Cenel Conaill i n-Uib Fharannain ⁊ i Clainn Diarmata, co roghabsat bú ⁊ co romarbsat doine. Rucsat orra Clann Diarmata ⁊ h-Ui Fhairennain ⁊ h-Ui Gailmredaigh, co romarbadh ár diairmidhe ⁊ co robaidhedh sochaidhe dibh.

 9. Sloghadh la h-Uga de Laci co n- Gallaibh MidheLaighen i Toluch n-óoc, co roloiscthea cealla ⁊ arbanna. Ocus ni rucsat geill na eidire Aedha h-Ui Neill don chur sin.

 10. Sloghadh la h-Uga de Laci p.248 i Ciannachtaib, co roloisc cella Ciannacht uile ⁊ co roghabh bú co diairmidhe.

 11. Comarba Patraic do dhul co tech righ Saxan do shochur ceall Erenn ⁊ do chasait Gall Erenn.

U1208
 1. Kal. Ian. iii. f., l. x., Anno Domini M.cc.uiii.

 2. Crech la h-Eignechan h-Ua n-Domnaill i Feraib Manach, cor'gabhsat bú ⁊ co rucsat Fir Manach forra, co romarbadh h-Ua Domnaill, ri Thire Conaill, ann, co n-ár diairmídhe do maithibh Ceniuil Conaill maille fris.

U1209
 1.  57raKal. Ian. u. f., l. xx. i., Anno Domini M.cc.ix.

 2. Crechshluaghadh la h-Aedh h-Ua Neill i n-Inis n-Eogain ⁊ ruc O Domnaill fair, co tucsat cath in ramarbadh ár diairmidhe daine for gach leth, bail romarbadh Domnall Mac Murchadha, do Chenel Eogain. Fergal imorro h-Ua BaighillCathbarr h-Ua DomnaillCormac h-Ua DomnaillDabid h-Ua Dochurtaigh co sochaidhe do maithibh Ceneoil Conaill imaille riu.

 3. Cath tucsat meic Raghnaill mic Somurligh, for feraibh Sciadh, dú in ramarbadh a n-ár.

 4.  p.250
 5. (Finghin mac Diarmada mic Cormuic Mheg Carrthaigh, ri Deasmughan, interfectus est a suis.)

 6. (Ualgharc h-Ua Ruairc d'aithrighadh ⁊ Art mac Domnaill mic Fhearghail h-Ui Ruairc, do righadh i n-a inadh.)

 7. (Anno millesimo ducentesimoque nono, Alaxander, Doctor reuerendus atque Magister, Doctrinale suum dedit tunc legendum.)

U1210
 1. Kal. Ian. ui. f., l. ii., Anno Domini M.cc.x.

 2. Gilla Crist h-Ua Cernaigh, comarba Condere, in bona penitentia quieuit.

 3. Ri Saxan do thaidhecht i n-Erinn co longais diairmidhe, idon, secht cét long.

 4. (Art mac Domnaill mic Ferghail h-Ui Ruairc, Breifne, do marbadh tre mheabhail la Cormac mac Airt h-Ui Mhail Sheachlainn.)

 5. (Ceile h-Ua Dubhthaigh, epscop Mhaighi Eo na Saxan, in Christo quieuit.)

 6. (Flaithbertach h-Ua Flainn, idon, comorba Dachonna Eassa mic n-Eirc, mortuus est.)

 p.252
U1211
 1. Kal. Ian. uii. f., l., x. iii., Anno Domini M.cc.x.i.

 2. Gaill do thaidhecht co Caeluisgi, co rotinoil Aedh h-Ua Neill ConaillEogainOirghiallu, co romarbadh leis.

 3. (Toirrdhealbhach mac Ruaidhri h-Ui Chonchubhair, do denum chreiche i Magh Luirg, gu rug leis isin Séghais hí docum Diarmoda, a brathar ⁊ do lean Aodh mac Cathail, he gu n-dheachaidh is Tuaisgirt ar teicheadh reimhe.)

 4. (Braighde Chonnacht do thoighecht i n-Erinn, idon, Diarmaid mac Conchubhair, Conchubhar h-U EaghraFinn h-Ua CarmacanToibeard, mac Gall Gaoidhil.)

 5. (Aireachtach Mac Donnchaidh occisus est.)

U1212
 1. Kal. Ian. i. f., l. xx. iiii., Anno Domini M.cc.x.ii.

 2. Sitriuc h-Ua Laighenan, comarba Comgaill, do éc ⁊ Aengus Mac Cormaic do oirdnedh i n-a inadh.

 3. Caistel Cluana Eois do denam do Ghallaibh (⁊ don Gaillepscop) ⁊ crechsluaghadh do dhenum doibh i Tir n-Eogain. (Ocus tugsad Fir Mhanach ár mor orra ann.)

 4. Aedh h-Ua Neill, rí ConaillEogainAirghiall, do breith orra ⁊ maidm for Ghalluibh, dú in romarbadh ár diairmhidhe dibh.

 5. Tomas mac Uchtraigh, co macaibh Raghnaill mic Somarligh, do thaidhecht do Dhaire Coluim Cille co sé longaibh sechtmogad ⁊ in baile do mílliudh doibh co mór ⁊ Inis Eogain co huilidhi do milliudh doib ⁊ do Cheniul Conaill.

 6.  p.254
 7. (Sloigheadh le Connachtaibh tre thoghairm in GhaillepscoibGillibert Mic Ghoisdealbh gu h-Eas Ruaidh, gu n-dearnad caislen Chailuisge leo.)

U1213
 1.  57rbKal. Ian. iii. f., l. u., Anno Domini M.cc.x.iii.

 2. Donchadh Mac Cana, toisech Ceneoil Aenghusa, do éc.

 3. Crech do denam do Ghilla Fhiaclach h-Ua Baighill ⁊ do dreim do Ceniul Conaill ar Ceniul n-Eogain ⁊ siat ar einech Ceneoil Conaill uile ⁊ h-Ui Tairceirt co sonradhach. Ruc imorro h-Ua Tairceirt forra ⁊ ferait debaid friu. Marbthar imorro in Gilla Riabhach h-Ua Tairceirt, idon, rightoisech Clainni SneidhgileClainni Finghin, i cosnum a éinigh.

 4. Druim Caín co n-a tempall do loscadh do Ceniul Eogain gan ceat do h-Ua Neill.

 5. Ferghal h-Ua Cathan, ri CiannachtFer na Craibhe, do marbadh do Ghallaibh.

 6. Domnall h-Ua Daimín do marbadh do macaibh Meg Lachlainn i n-dorus reiclesa Daire Coluim Cille.

 7. (Caislen Chluana Eois do losgudh.)

 8. (Gillibert Mac Coisdealbh do marbadh i Caislen an Chail ⁊ in caislen do losgadh fos ann.)

 9. (Donnchadh h-Ua h-Eidhin do dhalladh le h-Aedh mac Cathail Croibhderg.)

 10. (Maidhm Chaille na Crann do thabhairt do Cormac mac Airt h-Ui Mhail Sheachlainn, ar Ghallaibh.)

U1214
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. x. ui., Anno Domini M.cc.x.iiii.

 2. Donn h-Ua Breislen do marbhad d'a airiucht féin i p.256 mebhail.

 3. Tomás mac UchtraighRuaidhri mac Raghnaill, do argain Dairi go huilidhi ⁊ do breith shet Muinntere Daire ⁊ Tuaisceirt Erenn archena do lár tempaill in reiclesa ímach.

 4. h-Ua Cathain, ⁊ Fir na Craibhe do thiachtain co Daire do ghabail taighi 'mo macaibh Meg Lachlainn, co romarbsat celloir mor reiclesa Daire ettora. Dorona Dia ⁊ Coluim Cille tra mírbail moir annsein: idon, in fer tinoil ⁊ tochastail, idon, Mathgamain Mag Aithne, do marbadh i n-einech Coluim Cille fo cetoir i n-dorus in dubreiclesa Coluim Cille.

 5. Ainmire h-Ua Cobhthaigh,ab reiclesa Daire, uasalcleirech togaidhe ar crabadh, ar duthchus, ar mine, ar mordhacht, ar midhcaire, ar mórdérch, ar ecnai, ar gach maithius archena, post optimam penitentiam ingressus est uiam uniuersae carnis i n-dubreicles Coluim Cille.

 6. Castel Cula Rathain do dhenum le Tomas mac Uchtraigh ⁊ le Gallaibh Uladh. Ocus roscailedh reilce ⁊ clachana ⁊ cumdaichi in baile uile, cenmotha in tempall amain, cuicesein.

 7. Ri Alban do éc, idon, Uilliam Garm.

 8. Aedh h-Ua Neill do thabairt mhadhma  57vaar Ghallaibh ⁊ dergár Gall do chur ann ⁊ in Cairlongport do loscad isin loa cetna, eitir daine ⁊ inníle.

 9. (Gilla na Naemh h-Ua Ruadhan, episcopus Luighne, in Christo quieuit.)

 10. (Episcopus Cluana mac Nois, idon, p.258 h-Ua Muiricean, quieuit.)

 11. (Muircheartach, Mac Briain, do marbadh do Ghallaibh.)

 12. (Isin bliadhain si dobi in t-Aedh Breicci, fris a raitea An Cabharthach.)

 13. (Iohannes,tunc Angliae rex, tuc se SaxanaEre don Papa, idon, Innocentiustertius, ⁊ tuc an Papa do fein aris iad ⁊ mile marg dosan ⁊ posteris gacha bliadhain: idon, secht ced ex Angliatri ced ex Hibernia.)

U1215
 1. Kal. Ian. u. f., l. xx. uii., Anno Domini M.cc.x.u.

 2. Crech do dhenum d'Aedh mac Mail Sechlainn Meic Lochlainn, for comarba Coluim Cille ⁊ caun greigi do argain do ⁊ a marbadh fein do Ghallaibh isin bliadhain cetna, tria mirbail Coluim Cille.

 3. Bean Mídhe, ingen h-Ui Eignigh, ben Aedha h-Ui Neill, righ Ailigh, in bona penitentia quieuit.

 4. Sluaghadh la h-Aedh h-Ua Neill i n-Ulltaibh ⁊ tuc maidm mor for Gallaibh Uladh.

 5. Uilliam, ri Alban, do éc ⁊ Alaxander, a mac, do oirdnedh i n-a inadh.

 6. Generale Concilium sub Innocentio Papa.

 7.  p.260
 8. (Cathal mac Diarmoda, in Christo quieuit.

 9. Ordo Minorum confirmatur hoc anno.

 10. Ardghar h-Ua Conchubhair, episcopus Shil Muirethaigh, in Christo quieuit.

 11. Comdhail epscob na Crisdaidheachta co Roim i n-aimsir Innocentii Papae tercii. Is i nuimir na n-epscob bhadar ann: quadringenti quindecim, inter quos fuerunt septuaginta unus archiepiscopi et primates. Et octingenti abbatespriores. Ocus i Feil Martain do bi in comdail sin.)

U1216
 1. Kal. Ian. ui. f., l. ix., Anno Domini M.cc.x.ui.

 2. Mael Poil h-Ua Muiredhaigh, prioir Duine Geimhin, do éc.

 3. Oengus h-Ua Cairellan, toisech Clainni Diarmata, do marbadh d'a braithribh fein.

 4. Donnsleibhi h-Ua Mail Mena do mharbadh do Dhal Araide.

 5. Trad h-Ua Mail Fhabhaill, toisech Ceneoil Ferghusa, co n-a braithribh ⁊ co n-ár mor, do marbadh do Muiredach mac Mórmair Lemhnach.

 6. Donnchadh h-Ua Duibdirma, toisech na Bredcha, do éc i n-dubreicles Daire.

 7. Murchadh Mac Cathmail, righthoisech Cheneoil Feradhaigh, do éc tria mírbail Coluim Cille.

 8. Ruaidhri h-Ua Flainn, ri Dairlais, do éc.

 9. Mag Cana, toisech Ceniuil Oengusa, do marbadh dia braithribh fein.

 10. Dionisius h-Ua Longargan, ardespuc Caisil, mortuus est Romae.

 11. Echdonn Mac Gille Uidir, comarba Patraicprimhaith Erenn, post Generale Concilium Lateranense Romae feliciter obdormiuit.

 12. Concobur h-Ua h-Enne, epscop Cille da Lua, post idem Concilium reuertens in uia quieuit.

 13.  p.262
 14. (Iohones, rex Anglie, mortuus est.)

 15. (Annudh h-Ua Muirethaidh, episcopus Conmaicne, in Christo quieuit.)

 16. (Obiit Innocentius Papa. Succedit Honorius.)

 17. (Ordo Predicatorum confirmatur. A.D. 1216. Ag so an bliadhain a raibhe Comarlle Generalta 'sa Roim, idon, Laterann, ann a roibhe mile tri ced espoc.)

U1217
 1. Kal. Ian. i. f., l. xx., Anno Domini M.cc.x.uii.

 2. Mathgam 57vbain h-Ua Fhlaithbertaigh, ri Clainni Domnaill, mortuus est.

 3. (An t-airdepscob h-Ua Ruanadha do gabail do Mail Isu h-Ua Chonchubhair.)

 4. (Gilla Arnain h-Ua Martain, ollum Erenn i m-breitheamhnacht, mortuus est.)

U1218
 1. Kal. Ian. ii. f., l. i., Anno Domini M.cc.x.uiii.

 2. Gilla Tighernaigh Mac Gilla Ronan, espuc Airghiall ⁊ cenn Canonach Erenn, in bona penitentia quieuit.

 3. Ingantach Mac Congalaigh do éc.

 4.  p.264
 5. (Diarmaid mac Conchubhair Mic Diarmada, righ Muige Luirg, mortuus est. Cormac do gabail righi d'a eis.)

 6. (Domhnall h-Ua Gadhra mortuus est.)

 7. (Mor, inghen h-Ui Briain, bean Chathail Croibhderg, mortua est.)

U1219
 1. Kal. Ian. iii. f., l. x. ii., Anno Domini M.cc.x.ix.

 2. Diarmait h-Ua Gilla Loinne do marbadh do Mac Gilla Ruaidh ⁊ d'a bhraithrib i mebail.

 3. Muircertach h-Ua Flainn, ri h-Ua Tuirtri, do marbadh do Ghallaibh.

 4. Congalach h-Ua Cainn, cainnel gaiscidh ⁊ eínig Tuaisceirt Erenn, rightoisech Muighi LugadSil Cathusaigh uile, do marbadh do Gallaibh isin loó cetna.

 5. Gilla na Naemh h-Ua Gormgaile, sacart Ratha Luraigh, in penitentia quieuit.

 6. Mael Isu h-Ua Daighri, aircinnech Daire Coluim Cilledá fhichit bliadhain do i n-aircinnecht —ar n-denum cacha maithusa eter cill ⁊ tuaith, i sext Id Decimber, i n-Domhnach, in bono fine quieuit in pace.

 7. (Clemens, episcopus Luighne, in Christo quieuit.)

 8. (Tempall Mainisdreach na Búille do coisecradh.)

 9. (Hoc anno Sanctus Franciscus, a prima conuersione eiusdem anno decimo tertio, misit de uoluntate Domini sex fratres mirae sanctitatis ad regnum Marrochiorum, uidelicet, fratrem Uitalem, Beralldum, Ochtonem, Accuristium, Petrum et Adiutum. Quorum quinque ultimi anno sequenti fuerunt martirizati sub rege Marrochiorum, Miramolino nomine.)

 p.266
U1220
 1. Kal Ian. 4a f., l. xx. iii., Anno Domini M.cc.xx.

 2. Fonachtan O Bronan, comarba Coluim Cille, in pace quieuit. Ocus dorala imresain eter Muinntir n-DaireCenel n-Eogain im togha i n-a inadh. Is edh dorighnedh annsein: dothoghadur Muinnter Daire Mac Cathmail isin comurbus ⁊ dothogh Aedh O NeillCenel n-Eogain Flann h-Ua Brolcan. Iar sin tra dorala imresain eter Muinntir DhaireO Brolcan ⁊ docuiredh O Brolchan as in comurbus. Iar sin tra rothoghadur Muinnter DaireCenel n-Eogain Muircertach h-Ua Millugan, idon, fer leighinn  58raDaire, isin comurbus. Ocus dobai in firus leighinn ⁊ in comurbus ri bliadhain aigi, uel paulo plus. Ocus dorala imresain eter Goffraigh h-Ua n-Daighri, idon, aircinnech DaireO Millugan, idon, in comarba, ím an firus leighinn, no co n-dechadur dochum breithi comarba Patraic, co n-derna sidh etarru ⁊ gur'toghadh Eoin, mac in fhir leighinn, isin firus leighin, do reir comarba Patraiccomarba Colum CilleMuinntere Daire archena.

 3. (Aedh h-Ua Mail Eoin, epscob Cluana mac Nois, do bhathudh.)

 4. (Mail Seachnaill mac Concubair Mhaenmhuidhe, mortuus est.)

 5. (Hoc anno quinque sanctissimi fratres Minores, scilicet, Beralldus, Octo, Acursius, Petrus et Adiutus, passi sunt sub Miramolino, rege Marrochiorum, Kalendis Februarii, alias decimo septimo Kalendarum Februarii, Domini Papae Honorii tercii p.268 anno quarto, fere septem annis ante mortem Sancti Franciscii.)

U1221
 1. Kal. Ian. f. ui., l. iiii. Anno Domini M.cc.xx.i.2

 2. (Diarmuid mac Ruaidhri, do marbadh.)

 3. (Iacobus, Penitentialis et Capellanus Domini Papae et Legatus totius Hiberniae, in Hiberniam uenit.)

 4. (Mael Ruanaidh h-Ua Dubhda do bhathudh.)

 5. (Sanctus Dominicus obiit hoc anno.)

 6. (Primus Conuentus Predicatorum uenit in Angliam.)

 p.270
U1222
 1. Kal. Ian f., uii. l. xu., Anno Domini M.cc.xx.ii.

 2. Mac Uga de Laci do thaidhecht i n-Erinn da inndeoin righ Saxan, co táinic co h-Aedh O Neill, co n-dechadur 'maille i n-aghaidh Gall Erenn ⁊ co romillset mór i Midhe ⁊ i Laighnibh ⁊ i n-Ulltaibh ⁊ co roscailset caistel Cula Rathain ⁊ co rothinolsat Gaill Erenn cethri catha fichet co Delgain, co tánic Aedh O Neill ⁊ mac in Uga, cethri catha, 'n-a n-aghaidh, co tucsat Gaill breth a beoil fein d'O Neill.

 3. (Cormac, abb Comair, occisus est.)

 4. (Gilla Mochoinne h-Ua Cathail occisus est.)

 5. (Mor, ingen h-Ui Bhuigill, bean Amlaibh h-Ui Bheollan, mortua est.)

U1223
 1. Kal. Ian. i. f., l. xxui., Anno Domini M.cc.xx.iii.

 2. Niall O Neill do sharughudh Daire 'mo ingin h-Ui Cathan ⁊ doroine Dia ⁊ Colum Cille mírbuil, co rogairdigedh a shnaithi.

 3. Tadhg O Baighill, (idon, mac Ceallaigh) ana Thuaiscert Erínn, mortuus est.

 4. (Mael Isu h-Ua Floinn, prior Easa mic n-Eirc, in Christo quieuit.)

 5. (Murchadh Carrach h-Ua Fearghail do marbadh i n-Ghranard.)

 6. (Ailbin h-Ua Maelmhuidh, escop Fearna, in Christo quieuit.)

 p.272
U1224
 1.  58rbKal. Ian. f. ii., l. uii., Anno Domini M.cc.xx.iiii.

 2. Cathal Croibhderg h-Ua Concobuir, ri Connacht ⁊ ri Gaidhel Erenn ar tothucht, adbath i Mainistir Cnuic Muaide, quinto Kalendarum Iuini. In t-aen Gaidhel is ferr tainig o Brian Boroma anuas ar uaisli ⁊ ar onoir; togbalach tresaghmur, tothuchtach na tuath ; sobartanach saidhber, suaithnigh, soinemhail na sithchana. Doigh is re a reimhes do gabadh dechmaidh co dlightech ar tús i n-iath Erenn. Columain cunnail craidhbech, cert-briathrach creidmhi ⁊ cristaidhechta ; certaightheoir na cíntach ⁊ na coibdhenach ; mughaightheoir na meirlech ⁊ na malartach ; coimetaigh coitchenn cathbuadhach in rechta rodlestaigh. D'a tuc Dia deghonoir i talmhain ⁊ in flaithius nemhda thall. Ar n-ég i n-aibit mhanaich dó, iar m-breith buada o doman ⁊ o deman.

 3. Mathgamain mac Ceithernaigh h-Ui Ceirín, rí Ciaraidhe Lacha na Nairne, mortuus est.

 4. Espuc Conmaicne, idon, in Gall-espuc, mortuus est.

 5. Domnall h-Ua Cellaig, tanusti h-Ua Maine, mortuus est.

 6. Mael Sechlainn mac Taidhg h-Ui Cellaigh, mortuus est.

 7. (Find h-Ua Curmacan quieuit.)

 8. (Mael Isu h-Ua Conchubhair quieuit.)

 9. (Predicatores intrauerunt Hiberniam.)

 p.274
U1225
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. xuiii. Anno Domini M.cc.xx.u.

 2. Duarcan h-Ua h-Eaghra, ri Luighne, mortuus est.

 3. Gilla in Coimdeg Mac Gilla Carraigh, uasalshacart ⁊ persun Tighi Baithin, quieuit in Christo.

 4. Dionisius h-Ua Mael Chiarain, aircinnech Arda Carna, quieuit in Christo.

 5. Morshluaighedh do dhenum do Aedh h-Ua Neill i Connachtu le macaibh Ruaidhri h-Ui Conchubuir ⁊ le toghairm Shil Muiredhaich uile, acht Mac Diarmata amhain, idon, Cormac mac Tomaltaigh, co n-dechaidh ar fut Connacht budhes co fedhaibh Atha Luain, co roibhe da aidhchi ic Muillibh Uanach ⁊ gur'airgestar Loch n-Én ⁊ co tuc seoit h-Ui Concobair leis as. Tainic 'n-a diaigh co Carn Fraich  58va⁊ doairgestair Tairrdhelbhach mac Ruaidhri, ann. Ocus dochuaidh 'n-a luathcheim d'a thigh ar cloistecht do sluaigh moir do Ghallaibh ⁊ do Mhuimnechaibh fa Donnchadh Cairbrech h-Ua m-Briain ⁊ fa Sheffraigh Mares ag Aedh h-Ua Conchobhair ⁊ ag Mac Diarmata chuige. Ocus, o nach rucsatur ar h-Ua Neill, roleansatur macu Ruaidhri gur'taifnetur iat a n-ucht h-Ui Neill arithisi. Romarbsatur Muimnigh don dul sin Echmarcach Mac Branan, taisech Corco Achlann a Cill Cellaigh. Ar n-dichur clainne Ruaidhri a Connachtaibh amach, gabais Aedh mac Cathail Croibdeirg, righi Connacht d'a n-eis.

 6. Tadhg h-Ua h-Eaghra do éc.

 7. Etain, ingen Diarmata Mic Domnaill, quieuit in Christo.

 8. GoillMuimnígh do dhul fa Termunn Cael Fhinn ⁊ rocuiredh ár na n-Gall tre fhirtaibh Caelfhind. Concobur mac TaidhgArdghal mac Taidhg occisi p.276 sunt.

 9. Ar mor do dhainibh isin bliadhain si.

 10. In t-arbur 'ga buain a haithle na feile Brighti ⁊ in treabadh 'ga dhenamh i n-ainfhecht.

U1226
 1. Kal. Ian. u. f., l. xxix., Anno Domini M.cc.xx.ui.

 2. Feidhlimidh h-Ua Concobhair do ghabhail taighi ar Domnall h-Ua Fhlaithbertaich, gur'marb ⁊ gur'loisc é féin ⁊ a brathair.

 3. Aedh h-Ua Flaithbertaich do ghabhail la h-Aedh mac Cathail Croibdeirg ⁊ a thabairt i l-laim Ghall.

 4. Tigernan mac Cathail h-Ui Concobhair, do mharbadh la Donnchadh h-Ua n-Dubhdai.

 5. Muírghius Mac Diarmata do marbadh.

 6. Connmach O Tarpa, espuc Luighne, in Christo quieuit.

 7. Caislen Cille Moire do scailiudh la Cathal O Raighillidh.

 8. (Aedh h-Ua Ruairc do marbadh la Cathal h-Ua Raigillidh ⁊ la Conchubhar mac Cormuic.)

U1227
 1. Kal. Ian. ui. f., l. x., Anno Domini M.cc.xx.uii.

 2. Uilliam Mares, mac Giustis na h-Erenn, do gabail do Chormac mac Tomaltaigh, do righ na Cairrgi ⁊ d'Aedh h-Ua Conchobair.

 3. Donnsleibe O Grada (alias, h-Ua Gadhra; idon, ri Sleibe Lugha) do marbadh do mac a derbbrathar fein i fill ⁊ domarbadh e fein ind fo cetoir, tre ímdell Aedha h-Ui Conchobuir.

 4. Brian mac p.278 Concobhair h-Ui n-Diarmata, do marbadh.

 5. Dionisius h-Ua Mor 58vbdha do crosadh d'espuc Oil Find.

 6. Cumara h-Ua Domnallan do marbadh i n-geimil do Ruaidhri Mac Duinnsleibhe, a n-dighail a athar ⁊ sé crosta.

U1228
 1. Kal. Ian. uii. f.. l. xx. i., Anno Domini M.cc.xx.uiii.

 2. Aedh mac Cathail Croibdeirg h-Ui Concobair, do marbadh do Gallaibh i mebhail, iar n-a dichur do Chonnachtaibh uaithibh.

 3. Giustisecht na h-Erenn do ghabhail do mac Uilliam Burc (idon, Ricard).

 4. Aedh mac Ruaidhri, do ghabail righe Connacht ⁊ rohairgedh cealla ⁊ tuatha Connacht leó ⁊ rodichuiredh a cleirigh ⁊ a lucht eladhna archena a tiribh comaidhchibh, ar n-a cur ri fuacht ⁊ ri gorta.

 5. Muircertach mac Flaithbertaigh h-Ui Fhlannagan, do marbadh la macaibh h-Ui Ghadhra.

 6. Ferghal mac Sitriuca h-Ui Ruairc, do marbadh do macaibh Neill mic Congalaich h-Ui Ruairc.

 7. Niall mac Congalaigh h-Ui p.280 Ruairc, do marbadh do Art mac Airt h-Ui RuaircAmhlaim Gerr mac Neill, do marbadh du Amhlaim mac Airt, i fathrugadh.

 8. Mac Craith h-Ua Mallachta quieuit in Christo.

 9. (Dauid O Flainn, taisech Sil Mailruanaidh, d'héc.)

 10. (Aedh mac Donnchadh I Fergaíl, do mharbadh la h-Aedh mac Amhlaim I Ferghail.)

 11. (Caislen Chuil Rathain do denum in bliadhain si.)

 12. (San Fronsias d'onorugadh mar gach naemh in bliadhain si leisin Papa, idon, le Gregorius nonus, scilicet, decimo septimo Kalendas Augustii.)

U1229
 1. Kal. Ian. ii. f., l. ii., Anno Domini M.cc.xx.ix.

 2. Duibessa ingen Ruaidhri, ben Cathail Mic Diarmata, do éc i n-a caillich duibh.

 3. Diarmait Mac Carrtaigh, rí Des Muman, quieuit in Christo.

 4. Dionis h-Ua Mordha, espuc Sil Muiredhaigh, do cur a espucoide uadha.

 5. Girard h-Ua Cathan, canonach is eolcha dobi isin Ord Canonach in Christo quieuit.

 6. Diarmait Mac Fiaich, abb reiglesa Gilla Molaisi h-Ui Gilluran i Tuaim, in Christo quieuit ⁊ a adhnucal i n-Ard Charna.

 7. Muiredach h-Ua Gormghaile, prioir reiglesa Indsi mic n-Erind (no, -n-Erin), duine is egnaidhe ⁊ is craibthigiu dobi do coicedh Conacht, in Christo quieuit.

 8. Diarmaid Mac Gilla Charraigh, airchinnech Tighi Baithinuasalshacart ⁊ duine rob'fherr deirc ⁊ eineach dobi i cenntur Connacht, in Christo quieuit.

 p.282
U1230
 1.  59raKal. Ian. for Mairt, l. x. iii., Anno Domini M.cc.xxx.

 2. Gilla Isu h-Ua Cleirigh, epscop Luighne, quieuit in Christo.

 3. Gilla Carrtaigh h-Ua h-Elgiusan, canonach ⁊ angcaire, quieuit in Christo.

 4. Donnsleibe h-Ua Inmhuine, manach naem ⁊ maigister saer, quieuit in Christo.

 5. Mael Muire h-Ua Mail Eoin, abb Cluana mac Nois, in Christo quieuit.

 6. Mael Sechlainn Mac Fhireidhind, uasalshacart ⁊ maigistir leighinn, quieuit in Christo, i n-a noibisdi i Mainistir na Buille.

 7. Gilla in Coimdedh h-Ua Duillennan, comarba Feichinabb reiglesa Canonach Esa Dara, in Christo quieuit.

 8. Sluaighedh la h-Uilliam Burc i Connacta, gur'milled moran leis do Chonnachtaibh. Donn Óg Mag Oirechtaigh do marbadh doibh ⁊ Echtighern, mac in breithemhan, h-Ua Mincachain do marbadh doibh.

 9. Art mac Airt h-Ui Ruarc, do marbadh do Raghnall h-Ua Find i mebhail.

 10. Mac Craith Mac Sherraigh, espuc p.284 Conmaicne, duine is mo crabadh ⁊ einech dobi i l-Leith Cuinn, in Christo quieuit.

 11. Aedh h-Ua Neill, rí Tuaisceirt (Erenn) ⁊ rí Leithi Cuinn uile ⁊ deghadhbhur airdrigh Erenn uile ⁊ duine is mo romarb ⁊ rocrech Gullu ⁊ romill caislena do bai do Ghaidhelaibh, a éc ⁊ duine is lughu rosailedh d'fhagbail bais innus aile acht le Gallaibh, quieuit in Christo.

 12. Floirínt h-Ua Cerballan, espuc Thire h-Eogain, uasalshenoir togaidhe, pontificatus sui anno quadragesimo sexto, aetatis suae octogesimo sexto, in Christo quieuit.

 13. (Iosep Mag Theichidhan, epscob Conmaicne, quieuit.

 14. {}⁊ corp San Fronses d'atrugud do comarba na m-brathar cum eaglaise dorigneth 'n-aonóir fein, 8 Kl.Iunii.)

U1231
 1. Kal. Ian. for Ceatain, l. xx. iiii., Anno Domini M.cc.xxx.i.

 2. Fethfolighi (idon, ben Muircertaigh Muimhnidh mic Toirrdealbaigh Moir I Concubuir), ingen Concobuir Mic Diarmata, quieuit in Christo.

 3. Dubchablaigh, ingen Concobhair Mic Diarmata, do éc i Mainistir na Buille.

 4. Flann h-Ua Connachtaigh, espuc na Breifne, in Christo quieuit.

 5. Sluaghadh mor leis O n-Domnaill docum h-Ui Raighillaigh, co ruc ben h-Ui p.286 Raighillaigh leis, idon, ingin Meg Fhiachrach ⁊ co rucsat seoit ⁊ innmhusa ⁊ maithius in bhaile uile leó.

 6. Conchobur Got h-Ua h-Eaghra, ri Luighne, quieuit in Christo.

 7. Dubthemhrach, ingen h-Ui Chuinn, ben Fhlaithbertaigh h-Ui Fhlannagan, quieuit in Christo.

 8. Flaithbertach h-Ua Flannagan, taisech Clainni Cathail ⁊ duine is uaisle dobi do Shil Muiredaigh, do éc i n-a oilithri i Mainistir na Buille.

 9. Dionisius h-Ua Mordha espuc Sil Muiredaigh, quieuit in Christo.

U1232
 1.  59rbKal. Ian. for Dardain, l. u., Anno Domini M.cc.xxx.ii.

 2. Aedh h-Ua Fergail, taisech Muinnteri h-Angaile, do marbadh d'a braithribh fein.

 3. Maghnus mac Amhlaim mic Taidhg Mic Maelruanaigh, cainnel einígh ⁊ egnuma ⁊ crabaidh, in Christo quieuit.

 4. Sluaghadh la h-Uilliam Burc co caistel Bona Gaillbi, co n-dernsat caistel ann.

 5. Maidm do thabairt do na Tuathaibh ar Concobur mac Aedha mic Ruaidhri, cor'marbadh Concobur ann ⁊ Gilla Crist, mac Donnchadha et alii multi.

 6. Donnchadh mac Tomaltaigh Mic Diarmata, quieuit in Christo.

 7. Mac Neill h-Ui Gailmredhaigh (idon, Concobur), taisech Ceniuil Moen, quieuit in Christo .

 8. Coisecradh teampaill Cille Moire ⁊ Canonaigh do dhenum isin baile cetna la Conn h-Ua Flannagan.

 9. Sluaghadh p.288 la Domnall h-Ua Lochlainn, la righ Ceniuil Eogain, co n-Gallaibh ⁊ co n-Gaidhelaibh i Tír Conaill dh'ar'mill mór i Fánait ⁊ i Tir Chonaill ⁊ d'a tuc braighti Domnaill h-Ui Baighill ⁊ h-Ui Tairceirt lais.

 10. Sluaghadh la h- Ua n-Domnall isin bliadhain cetna i Tir n-Eogain, co riacht Tula n-óc, d'ar'marb bú ⁊ d'ar'loisc arbanna ⁊ d'ar'mhill mór archena isin tir ⁊ tainic ar cul co cosgurach. Ocus isin bliadhain cetna roairg loingais Ceniuil Eogain MidhbadhEaghinis ⁊ dorala buidhen do Chenel Conaill im mac Neill h-Ui Domnaill cucu ⁊ d'ar'ladh ár na loingsi ⁊ d'ar'marbadh mac Neill.

 11. (Feidhlim O Concubhair, rí Connacht, do gabail do Ricard a Burc, a Mílic, a fill ⁊ righe Connacht do Aedh mac Ruaidri aris.)

U1233
 1. Kal. Ian. uii. f., l. xui., Anno Domini M.cc.xxx.iii.

 2. Sluaghadh la Feidhlimidh h-Ua Conchobuir i Connachtaibh, co n-dechaidh Cormac mac Tomaltaigh i n-a aghaidh, co tuc leis é i Mag Luirg, co n-derna longport ic Druím Gregraidhe ⁊ co tainic CormacConchobur amach ⁊ na Tri Tuatha ⁊ da mac Muircertaigh Mic Diarmata, idon, DonnchadhMuircertach. Ocus is í comuirli doronsat: tocht i n-diaigh Aedha mic Ruaidhri ⁊ tucsat maidhm for Aedh mac Ruadhri, ann, idon, for p.290 righ Connacht, gur'marbadh é fein ⁊ Aedh Muimnech mac Ruaidhri ⁊ a mac ⁊ Donnchadh Mor mac Diarmata mic Ruaidhri  59va⁊ daine imdhai aili, iar sarughudh Tighi Baithin ⁊ iar n-a slat d'Aedh Muimnech ⁊ iar slat ceall ⁊ eclus n-imdha aile, gur'thuitset fein i n-einech cheall ⁊ naemh Connacht.

 3. Caistel na Caillighecaistel Bona na Gaillbhi do sgailedh la Feidhlimidh h-Ua Conchobuir.

 4. Uilliam de LaciSerlus mac Cathail h-Ui ConchobuirGoill imdai do marbadh la Muinntir Raighillaigh i Monaigh Cranncain.

 5. Mael Issu h-Ua Maenaigh, uasalshacart roghabadh a shaltair gach n-aen lau, acht Dia-Domnaigh, quieuit in Christo.

 6. Goffraigh h-Ua Daighri, airchinneach Daire Coluim Cille, in Christo quieuit.

 7. (Translatio beati Dominici.)

U1234
 1. Kal. Ian. i. f., l. xxuii., Anno Domini M.cc.xxx.iiii.

 2. Ailín mac Uchtraigh, rí Gall Gaidhel, mortuus est.

 3. Domnall mac Aedha h-Ui Neill, Ceneoil Eogainadhbur righ Erenn, do marbadh do Mhac Lochlainn ⁊ do Chenel Eogain féin.

 4. Aedh h-Ua h-Eaghra, rí Luigne, do mharbadh le Donnchadh h-Ua n-Eaghra.

 5. Snechta mor eter dá Notlaic isin bliadhain sin. Sicc mor d'a eis, co n-imtightis daine ⁊ eich fo n-eiribh ar aibhnibh ⁊ ar lochaibh Erenn.

 6. Diarmait h-Ua Cuind, taisech Muinnteri h- Anghaile, do mharbadh.

 7. Cath do p.292 chur don Mharascal ⁊ do Gallaibh Erenn, gor'marbadh in Marasgal ann.

 8. Mael Issu h-Ua Gormgaile, prioir Innsi mic n-Erín, quieuit in Christo.

 9. Aenghus Mac Gille Fhinnein, rí Fer Manach, do marbadh la h-Ua n-Domnaill.

 10. Gilla na Naem mac Airt h-Ui Brain, oircinnech Rosa Comain, quieuit in Christo.

 11. Mael Petair h-Ua Carmacan,maighistir Rosa Comain, quieuit in Christo.

 12. Espuc h-Ua Fiachrach, h-Ua Mailfhaghamhair, quieuit in Christo.

U1235
 1.  59vbKal. Ian. ii. f., l. ix., Anno Domini M.cc.xxx.u.

 2. Lochlainn mac Echtigern h-Ui Ceallaigh, do marbadh do macaibh in Gilla Riabaigh h-Ui Baighill.

 3. Sluaghadh mór lesin Gíustís ⁊ la Mac Uilliam i Connachta, gur'airgetur Mainistir na Buille ⁊ co n-dernadur creach Creti ⁊ docuaidh iar sin isin Mumain, gur'gabh braighti h-Ui Briain ⁊ táinic aris i Connachta ⁊ co Caladh na Cairgi, gur'fágbadh in charracc dó ⁊ gur'cuir lucht coimeta innti ⁊ gidhedh dofágbadh arís í ⁊ dolegadh.

 4. (Is ar in Kalaind si tic Domnall h-Ua Neill.)

U1236
 1. Kal. Ian. iii. f., l.xx., Anno Domini M.cc.xxx.ui.

 2. Crech Sligidh do dhenam lesin Ghiustis ⁊ le Brian mac Toirrdhelbaigh, gur'gabadur mná imdha broidi.

 3.  p.294
 4. Gilla Patraic Mac Gilla Roid, toisech Ceneoil Oengusa, mortuus est.

U1237
 1. Kal.Ian. u. f., l. i., Anno Domini M.cc.xxx.uii..

 2. Crech Renna Duin do dhenum la Feidhlimidh h-Ua Concobair ocus do marbadh Concobur Buidhe mac ToirrdhelbaighTadhg mac Cormaic. Ocus táinig in Giustis co Termonn Cailfhind ⁊ do loiscedh in baile ⁊ do loiscedh tempoll Imligh U Rocadha.

 3. Maidm Cluana Ca tuc Feidhlimidh ar macaibh Ruaidhri ⁊ ar Conchobur mac Cormaic.

 4. Tomás h-Ua Ruadhan, espuc Luighne, quieuit in Christo.

 5. Espuc Conmaicne, idon, h-Ua Tormaidh, quieuit in Christo.

 6. Muircertach mac Diarmata (mic Ruaighri), quieuit in Christo (no, do marbadh).

U1238
 1. Kal. Ian. ui. f., l. xii. Anno Domini M.cc.xxx.uiii.

 2. Donnchadh Uaithnech mac Aedha mic Ruaidhri, do marbadh do Thadhg mac Aedha mic Cathail Croibhdeirg.

 3. Donnchadh mac Duarcain h-Ui Eaghra, do marbadh d'a braithribh.

 4.  60raSluaghadh mór dochuadur Gaill i Cenél p.296 n-Eoghain.

 5. Flaithbertach Mac Cathmhail, ardtoisech Ceneoil Feradhaigh, barr gaiscidh ⁊ einigh Gaeidhiulardtoisech dano Clainni ConghaileO Cennfhoda hi Tir Manach, a mharbadh do Donnchadh Mac Cathmhail, d'a brathair fein, i meabhail.

U1239
 1. Kal Ian. uii. f., l. xxiii. Anno Domini M.cc.xxx.ix.

 2. Cath Cairn Siadhail tuc Domnall Mag Lachlainn, du inar'marbadh Domnall Tamnaighi O NéillMag Mathgamhnamaithi Cheniuil Moen uile ⁊ sochaidhe aile ⁊ do h-athrighadh in bliadhain reime sin é (idon, Domnall Mag Lachlainn) ⁊ do gabh arithisi an righi cetna a h-aithli ind madhmu moir sin tuc.

U1240
 1. Kal. Ian. i. f., l. iiii. Anno Domini M cc.xl.

 2. Feidhlimidh Ua Conchobuir do dhul tairis co tech righ Saxan ⁊ tuc onoir ⁊ rímiadh mor leis.

 3. Cormac mac Tomaltaigh, do athrighadh isin bliadhain sin.

 4. Ferghal mac Con Chonnacht (I Raighilligh), do marbadh la Maelruanaigh mac Ferghail (⁊ la Concubur mac Cormaic).

 5. Donnchadh mac Muircertaigh, do gabhail righi na Cairrgi.

 6. Gilla na Naemh O Drean, oirchinnech Arda Carna, quieuit in Christo.

 7. ("lord" Albericus, archiepiscopus Ardmachanus, in Anglia in Ardmachanum consecratus est p.298 archiepiscopatum.)

 8. (Sadbh, ingen I Cheinnedigh, ben Donnchadha Cairprídh Ui Briain, dhec.)

 9. (Aedh mac Gilla Cruím I Shechnusaigh, do marbadh la Conchubhar mac Aedha mic Cathail Croibderg.)

U1241
 1. Kal. Ian. iii. f., l. xu., Anno Domini M.cc.xl.i.

 2. Domnall Mór h-Ua Domnaill, ri Thire ConnaillFer ManachCairpriAirghiall o chlar anuas, a ég re h-adhart iar m-breith buaidhe o doman ⁊ o dhemhan ⁊ a adhnacal a Mainister Esa Ruaidh.

 3. Cath Caimeirghi tuc Brian O NeillMael Sechlainn O Domnaill, rí Ceniuil Conaill, do Domnall Mag Lachlainn, do righ Tire h-Eogain, gur'marbadh Domnall Mág Loclainn ann ⁊ deichnebur d'a derbfhine fein ime ⁊ taisigh Ceniuil Eogain uile ⁊ daine maithi imdhai aili fós ⁊ righi do gabail do Brian O Neill d'a eis.

 4. (Murchadh O Flaithbertaidh, espuc Eanaidh Dhuinn, ⁊ Diarmait mac Magnusa mic ToírrdhelbhaighTadhg mac Ruaidhri I Gadhra, in Christo quieuerunt hoc anno.)

 p.300
U1242
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. xxui., Anno Domini M.cc.xl.ii.

 2. Donnchadh Cairbrech h-Ua Briain ⁊ a mac, Toirrdhelbach, do ég i n-aen bliadhain.

 3. Brian h-Ua Dubhda, rí h-Ua Fiachrach ⁊ h-Ua n-Amhalghaidh  60rbdo ég isin bliadhain cetna.

 4. Sluaighedh mór lesin Giustis ⁊ le Feidhlimidh h-Ua Conchobhair i Tir Conaill i n-deaghaidh Thaidhg h-Ui Conchobair, gur'gabsat braighdi h-Ui Domnaill don chur sin.

 5. Tadhgh Ua Conchobhair do gabhail le Coin Chonnacht h-Ua Raghallaigh tre fhurail Fheidhlimídh in bliadhain cetna fós.

 6. (Alibeara, airdepscop Arda Macha, do dhul a Saxanaibh.)

 7. (Ugo de Laci, Iarla Uladh, quieuit.)

U1243
 1. Kal. Ian. (f. 5, l. 7), Anno Domini M.cc.xl.iii.

 2. Cormac mac Tomaltaigh, do ghabail le Tadhg (mac p.302 Aedha mic Cathail Croibdeirg) O Conchobair ic Mainistir na Buille ⁊ a bean, ingen Meg Carrthaigh, do thabairt do Choin Connacht O Raighillaigh, idon, mathair Taidhg fein.

 3. Tadhg O Conchobhair do dhalladh ⁊ do sbochadh do Coin Connacht O Raghallaigh (tre fhurail Ghall is Gaoidheal).

 4. Aedh O Dhuibhdirma, dux na Brédcha, mortuus est.

 5. (Gilla Patraig h-Ua h-Anluain, ri Oirgiall, do marbadh le saighdeoir Connachtach aspd {} claideach.)

 6. (Ruairi, mac Aedha, mic Cathail Croibhdeirg, do bathadh insin t-Sinoinn, ag Ath Liag.)

 7. (Conchubhar mac Aedha mic Cathail Croibdeirg, d'ec.)

 8. (Sluagad la ri Saxan cum ri Franc an bliadain si.)

U1244
 1. Kal. Ian. (f. 6, l. 18), Anno Domini M.cc.xl.iiii.

 2. Concobur mac Aedha h-Ui Conchobuir, quieuit in Christo.

 3. Ruaidhri, mac Aedha, a derbbrathair, do bathudh isin t-Sinaind.

 4. Donnchadh h-Ua Conchobair, epscop Oil Finn, in Christo quieuit.

 5. Cormac mac Tomaltaigh, quieuit in Christo.

 6. (Caislen Dhomnaigh Mhaighean do chumhdach do chlochaibh hoc anno.)

U1245
 1. Kal Ian. (f. 1, l. 29), Anno Domini M.cc.xl.u.

 2. Cagadh mor eter ri SaxanBretain in bliadhain si. p.304 In Giustis do dhul tairis ⁊ Feidhlímidh (idon, a cabair righ Saxan) isin bliadhain si fós.

 3. Caislen Sligigh do dhenam le Mac Muiris (Mic Gerailt) isin bliadhain si.

 4. (Murchadh h-Ua h-Anluain d'elogh o Inis Locha an Drochaid tre mirbuilib Padraig.)

U1246
 1. Kal. Ian. (f. 2, l. 10), Anno Domini M.cc.xl.ui.

 2. Mac comharba Mochua do ghabail espocoide Shil Muiredhaigh ⁊ nír'leigedh a bec d'a aimsir do re follamhnughudh.

 3. Tainig Giustis nua thairis ⁊ rohathraigedh Mac Muiris.

 4. Dotoghadh  60vaTomaltach h-Ua Conchobhair docum espocoide Oil Find.

 5. Cerball Buidhe O Dalaigh quieuit in Christo.

 6. Murchadh O h-Anluain, rí Oirrter, do marbadh tre erail Briain h-Ui Neill.

 7.  p.306
 8. (Alibirt Almaineach, ardepscop Ard Macha, d'athrughudh chum na Hungaire).

 9. (Epscop Ratha Luraigh do tholughadh chum ardepscopoide Arda Macha.)

U1247
 1. Kal. Ian. (f. 3, l. 21), Anno Domini M.cc.xl.uii.

 2. Mael Sechlaind h-Ua Domhnaill, rí Tire Conaill ⁊ in Gilla Muinelach h-Ua BuighillMac Somairligh do marbadh le Mac Muiris i m-Bel Atha Senaigh ⁊ rogabsat Cenel Conaill re sechtmain comlain in t-ath, nar'leigset Gall na Gaidhel tairis dibh, no gur'ímir Cormac h-Ua Conchobair cealg fa dheiredh: idon, dochuaidh Cormac, marcsluagh, ar fat in muighi siar ⁊ doindto iar sin ar fut in muighi cetna, suas co bord in mointigh ⁊ dochuaidh laim ris sair co rainic Ath Cuil Uaine ar in Eirne. Ocus nír'airighset Cenel Conaill, co facadur in marcsluagh mor chuca don taibh d'a rabadur don abaind. Ocus mar do bí Cenel Conaill ⁊ a n-aire ar a marcsluagh leith d'a cul, doleigset na Goill 'san ath, co tarla Cenel Conaill ⁊ in Gilla Muinelach h-Ua BaighillMac Somhairligh re Mac Muiris i m-Bel Atha Senaigh, cor'thoitset ann.

 3. Caislen Mic Goisdeilbh do leghadh le macaibh Aedha h-Ui Concobhair.

 4. Cagadh mór do denam do Toírrdelbach (mac Aedha h-Ui Chonchubhair) ⁊ do na macaibh righ (re Gallaibh in bliadhain si) ⁊ bailedha imdha do loscadh ⁊ Goill imdha do marbadh leó.

 5.  p.308
 6. Eachmarcach h-Ua Cathan, ri CianachtFer na Craibhe, do mharbadh la Maghnus h-Ua Cathan, ar n-dul dó ar creich chuige, co h-Airther Muighi i n-Dail Riatai.

 7. Ruaighri h-Ua Canannan do ghabhail righe Tire Conaill.

 8. Aedh Mac Conchailleadh, abb Cluana Eois, quieuit.

 9. Raighned do oirdneadh i n-ardepscoboidi Arda Macha isin Roim.

 10. Murchadh h-Ua h-Anluain, ri Oirrthir, do marbadh an bliadhain si.

U1248
 1. Kal. Ian. f. 4, l. 2, Anno Domini M.cc.xl.uiii.

 2. Ruaidhri h-Ua Canannan do marbadh la Goffraigh mac Domnaill Moir h-Ui Domnaill ⁊ daine imdha eile araen ris ⁊ Goffraigh do gabail righi Thire Conaill d'a eisi.

 3. Raigned, ardepscop Arda Macha, do theacht o'n Roim cum pallio ⁊ aiffrinn do radha dho leis i feil PeadairPoill in n-Ard Macha.

 4. Iusdis na h-Eirenn do dul, sluagh, gu Cuil Rathain p.310caislen ⁊ droichead do dhenum dhoibh ag Druim Thairsich.

 5. Sloghedh la Gallaibh Erenn co Cuil Rathain co n-dearnadur drochat na Bannacaistel Droma Tairrigh ⁊ athtrebadh in droma.

 6. Longa do thabhairt la Brian h-Ua Neill, la h-airdrigh Tuaiscirt Erenn, de Loch Feabhail i Magh n-Itha, tar Termonn Dabeoic, i l-Lorcc, co rainic Loch n-Eirne, co n-derna creich n-díarmhithi ⁊ gur'bris caistel ann.

U1249
 1. Kal. Ian. (f. 6, l. 13), Anno Domini M.cc.xl.ix. Da bliadhain dec ⁊ secht cet bliadhan o dochuaidh Colum Cille co h-I gus an bliadhain si.

 2. Mac h-Anri  60vbdo marbadh la h-Aedh h-Ua Concobair, idon, Aedh mac FeidhlímidhDaibit DríuGoilmaithi eile imaille riu.

 3. Maidhm Atha na Righ ar Thoirrdelbach h-Ua Concobuir d'ar' marbadh Aedh mac Aedha, ann ⁊ Brian in Doire ⁊ moran do maithibh Connacht.

 4. Sluaighed mór leisin Giustis ⁊ le Mac Muiris (i Connachtaibh), cor'innarbsat Feidhlimidh asin tir ⁊ rofhagsat Toirrdelbach mac Aedha, i n-a inadh.

 5. (Niall h-Ua Cananan do ghabhail righe Thire Conaill an bliadhan si.)

 6. (Toradh imdha ar chrannaibh an bliadhain si.)

 p.312
U1250
 1. Kal. Ian. (f., 7, l. 24.), Anno Domini M.cc.l.

 2. Mael Muire h-Ua Lachtnan, ardespuc Tuama, in Christo quieuit.

 3. Tainíc Feidhlimidh isin tir ⁊ dotheich Toirrdhelbach reime a n-ucht Gall.

 4. Tomas O Meallaidh, espuc Eanaigh Duin, in Christo quieuit.

 5. Beand thempuill moir Dhaire Coluim Cille do thuitim, id est, sexto Idus Februarii.

 6. Seisilín ingen Mic Lachlainn, righan Tuaisceirt Erenn, mortua est.

 7. (Muiris Mac GearailtCathal h-Ua RaighillaighEachaidh Mhag Mathghamhna do dhul, sluagh, a Tir ChonaillNiall h-Ua Canannan do mharbadh leo, idon, ri Thire Conaill.)

U1251
 1. Kal. Ian. (Dominica l. 5) Anno Domini M.cc.l.i.

 2. Floirint Mac Flaind, do thogadh cum ardespucoide Tuama ⁊ roba dingmhala cuice he ar med egna ⁊ dlighidh.

 3. Ardgal h-Ua Fhlaithbertaigh, ridomna Ailigh, caínnel ghaiscidh ⁊ eínigh Thuaisceirt Erenn, mortuus est.

 4. Gilla Crist h-Ua Breislen, toisech Fanait ⁊ a brathair do marbadh la Ceallach m-Balbh h-Ua m-Baigill.

 5. Donchadh Mac Cathmhail, toisech Chenel Feradhaigh, do marbadh d'Airghiallaibh.

 6. (Raighned, airdepscop Arda Macha, do dhul cum na p.314 Roma.)

 7. (Imhar Magh Mhadaghan, taisech Cloinne Ruadhrach, do marbadh.)

 8. (Da mac Ruaighri h-Ui Neill do marbadh ag Cill Mhóir h-Ua Níallain.)

 9. (Donnchadh Mac Cathmhail do marbadh.)

 10. (Caislen Duin Chuile do dhenumh).

U1252
 1. Kal. Ian. (f. 2, l. 16) Anno Domini M.cc.l.ii.

 2. Samhradh te isin bliadhain si.

 3. Caislen Cail Uisci do denamh le Mac Muiris. Caislen Muighi Cobha do dhenamh leis (idon, le Gearrolt) fos.

 4. Mael Maedhoic h-Ua Beollan, comarba Coluim Cille i n-Druim Cliabh, in t-aen comarba robo mó conach ⁊ robo oirrdercu einech ⁊ robo mó cadhus ⁊ onoir roboi re a linn fein i n-Erinn o Gallaibh ⁊ o Ghaidhelaibh, in Christo quieuit.

 5. Aedh Mac Cathmhail mortuus est.

 6. Conchobur Mac Cathmhaeil righthoisech Ceniuil Feradhaigh ⁊ tuath n-imdha archena, tuir eínigh ⁊ eghnoma Tuaisceirt Erenn, fer sitha Conaill is Eogain is Airghiall, a mharbadh do rútaibh Briain h-Ui Neill ⁊ sé i cosnum a comairce friu ⁊ se fein ar slanachus h-Ui Gailmredhaigh ⁊ h-Ui Cathan.

 7. Conchobur h-Ua Dochartaigh, taisech Airdi Mídhair re h-eadh, mortuus est.

 8. (Iustis na h-Eirenn do theacht, sluadh mor, go h-Ard Macha ⁊ assin i n-Ou Eathach ⁊ aseig ar a n-ais gu Cluain FiacnaBrian h-Ua Neill d'a n-oighreir annsin ⁊ do thabairt a dhearbhrathar fein, idon, Ruaighri h-Ua Neill, do bhraighid doibh.)

 p.316
U1253
 1. Kal. Ian. (f. 4, l. 27), Anno Domini M.cc.l.iii.

 2. Sluagh mor do tínol le Mac Muiris, co n-deachaidh i Tir n-Eogain ⁊ nír'ghabh nert na tenn innti ⁊ tucadh ár mor ar na Gallaibh don toisc sin.

 3. Mael Pedair h-Ua Muiredhaig, prioir Duine Géimhin, mortuus est.

 4. Donatus, archiepiscopus Mumoniae, quieuit in Christo.

 5. Sluaigheadh la Brian h-Ua Neill, la h-airdrigh Thuaisceirt Erenn, co Magh Cobha d'ar'milledh leis in caistel co n-a dhainibh ⁊ caistela imdha eile i n-Ulltaibh ⁊ daine imdha don turus sin.

 6. (Caislen Muighe Cabha do sgris la Brian h-Ua Neill, righ Thire h-Eoghain.)

 7. (Mael Padraig h-Ua Sgannuil don Ord Phreitsiur do thogha le h-ardepscop Arda Macha, a comairle Innocent Papa, cum espocoide Ratha Both. Et idem archiepiscopus constituit eum uicarium suum in prouincia Armachana, postquam consecratus fuit in monasterio fratrum  61raMinorum de Dun Dealgan in Dominica prima Aduentus Domini).

 8. (Fructus copiossus in arboribus hoc anno.)

 9. (Dauid Mhag Ceallaigh, airdepscop Caissil, quieuit in pace.)

U1254
 1. Kal. Ian. (f. 5, l. 9), Anno Domini M.cc.l.iiii.

 2.  p.318
 3. Murchadh h-Ua Mail Sechlainn quieuit in Christo.

 4. Donnchadh mac DonnchadhaAmhlaim h-Ua Bibsaigh do marbadh la Connachtaibh.

 5. Aíndiles h-Ua h-Indeirghi, tuir eghnoma Thuaisceirt Erenn, mortuus est.

 6. Dedicatio ecclesie Sancti Patricii Dublinie.

 7. (Teine dhiaitt aidhche Domhnaigh i fheil na Croiche in t-Samhraidh i m-bhaile h-Ua Ruadhagan, i fhigh Chonaill ⁊ nonmhur do loscadh a tigh ann.)

U1255
 1. Kal. Ian. (f. 6, l. 20,) Anno Domini M.cc.l. u.

 2. Innocencius Papa quieuit in Christo.

 3. Tómas Mac Diarmata, archideochan Oil Find, mortuus est.

 4. Donn Sleibhe h-Ua Flainn, abb reiglesa Poil ⁊ Peadair i n-Ard Macha, mortuus est.

 5. (Donatus, idon, an t-ochtmhadh abb dobhi i m-Mainisdir Poil ⁊ Pheadair i n-Ard Macha, quieuit et Patricius h-Ua Muireadhaigh, idon, prioir an tighe cetna, do thogha cum na h-abdhaine et benedictus est per manus Mael Patricii, episcopi Rapotensis.)

U1256
 1. Kal. Ian. (f. 7, l. 1) Anno Domini M.cc.l.ui.

 2. Ruaidhri h-Ua Gadhra, ri Sleibhe Lugha, do marbadh la Daibith mac Ricaird Cuisin.

 3. Floirínt Mag Fhloind, airdespuc Tuama da Ghualann, quieuit in Christo.

 4.  p.320
 5. Muinnter Raghallaigh do marbadh le h-Aedh mac Feidhlimthe h-Ui Conchobuir (⁊ le Conchubur mac Tigernain h-Ui Ruairc), idon, CathalDomnaillCu Connacht ⁊ in Gilla CaechGaffraighmaithi Muinnteri Raghallaigh ⁊ h-Ua m-Briuin uile ar aen lathair ag Allt na h-Eillti, os Bealuch na Beithighe, i cinn Sleibhe in Iaraind. Domharbadur Muinnter Raghallaigh Diarmait h-Ua FlannagainFlann Mág OirechtaighMurchadh Find h-Ua Ferghail.Doghonadur ⁊ domarbhadar daine imda eilí nach airmither sunn.

 6. (Raighned, airdepscop Aird Macha, dh'ec isin Roim.)

U1257
 1. Kal. Ian. (f. 2, l. 12), Anno Domini M.cc.l.uii.

 2. Muiris Mac Gerailt quieuit in Christo.

 3. Caislen Cail Uísci do leagadh le Goffraig O n-Domnaill ⁊ techt asa aithle dó ⁊ do Ceniul Conaill d'ínnsoighidh Shligigh ⁊ do comraic re Gallaibh in bhaile ⁊ tuc maidm forro ag Credran Cille, i r-Ros Cheide, i Crich Cairbri. Ocus dogonadh h-Ua Domnaill ann ⁊ mina gabait a gona grema de, robiadh maidm forra co Muaidh. Ocus doloisedh Sligech leo ⁊ dohairgedh (⁊ dogabadh Mac Grifín ann, idon, ridire maith).

 4. Conchobur mac Tigernain (h-Ui Ruairc), do marbadh le Muinntir Raighillaigh (idon, le Matha h-Ua Raighillaigh).

 5. Tuc O Briain maidm mor ar Ghallaibh isin bliadhain si.

 6. Ieoan Bisset, malartach ceall ⁊ Gaeidhel, subita morte periit.

 7. Muiris Mac Gerailt, Iustís Erenn ri h-eadh, discailtech Gaeidhel ⁊ ceall n-Erenn, mortuus est.

 8. Scaínner crodha do thabairt do Ghoffraigh h-Ua Domnaill, rí Thire Conaill ⁊ do Ghallaibh Connacht (idon, i Credran Cilli, i Ros Cheidi, i Cric Cairpri) ⁊ maidhm ar na Gallaibhtri fichit, no ní as mo, do marbadh do na Gallaibh. Ocus dogonadh O Domnaill ann ⁊ Donnchadh mac Cormaic h-Ui Domnaill, tuir eínígh ⁊ eghnoma Thire Conaill, do ghuin annsein ⁊ a ég di.

 9. Caistel Cail Uisci do leagadh le Goffraigh h-Ua n-Domnaill.

 10. Conchobar mac Tigernain, do mharbadh le Muinntir Raghallaigh.

 11. Tuc h-Ua Briain maidm mór ar Ghallaibh isin bliadhain si.

 12. (Cathal mac Aedha mic Cathail Croibderg, do dhalladh la h-Aedh O ConcubhairCathal Cuircec O Concubair do dhalladh mar aen ris.)

 13. (Abraham h-Ua Conallan do dul cum na Romha tareis a thoghtha chum airdespucoide Arda Macha.)

 14. (Macrobius, ab Cluana Eois, dh'ec.)

 15. (Mael Muire Mag Murchaidh, taisech Muintire Birn, do marbadh, idon, o n-a braithribh fein, ig Cill Issill.)

 p.324
U1258
 1.  61rbKal. Ian. f. 3, l. 23 Anno Domini M.cc.l.uiii.

 2. Goffraigh h-Ua Domnaill, ri Thire Conaill, quieuit in Christo.

 3. Siurtan Gaileang do mharbadh la Mac Somhairlidh ar oilén mara i n-Iarthar Connacht ⁊ daine maithi imda eile araen ris.

 4. Sluagh mór la h-Aedh, mac Feidhlimthe ⁊ la Tadhg h-Ua m-Briain i coínne Briain h-Ui Néill co Cael Uisce (idon, ag leicc h-Ui Maeildoraigh). Ocus tucadur na maithi sin uile ardchennus do Brian h-Ua Neill: idon, braighdi mic Fheidhlimthe dóson ⁊ braighdi Mhuinnteri Raighillaigh d'Aedh h-Ua Conchobuirbraighdi h-Ua m-Briuin uile o Chenannus co Druím Chliabh.

 5. Domnall h-Ua Domnaill do righadh an tan sin ⁊ tucsat Cenel Conaill uile braighdi ⁊ tighernus dó.

 6. Mac Craith Mág Thigernain, taisech Thellaigh Dunchadha, do marbadh la Domnall Mac Tigernain.

 7. Amlaim mac Airt, rí Breifne, quieuit in Christo.

 8. In manach h-Ua Cuirnin quieuit in Christo.

 9.  p.326
 10. (Tomaltach h-Ua Conchubhair do thogha cum airdepscopoide Tuama.)

 11. (Abraham, airdepscop Ard Macha, pallium impetratur a Curia Romana et Missam cum eo celebrauit, quarto Nonas Iunii, apud Ardmacham.)

U1259
 1. Kal. Ian. (f. 4, l. 4,) Anno Domini M.cc.ix.

 2. Cathal Mac Con Shnama do dalladh.

 3. Milidh Mac Goisteilbh quieuit in Christo.

 4. Sigraidh O Baighill do marbadh d'a braithribh fein.

 5. Braighdi h-Ua m-Briuin do dhalladh la h-Aedh mac Feidhlímidh.

 6. Cormac h-Ua Luimluin espuc Cluana Ferta, quieuit in Christo (i n-a sheanoir naeimheagnaigh).

 7. (Tomaltach mac Toirrdhealbaigh mic Mhailtsheachlainn h-Ui Chonchubhair, do ghabail airdepscopoide Tuama.)

 8. (Tadhg O Briain, adbur ri Muman, dh'ec).

 p.328
U1260
 1. Kal. Ian. (f. 5, l. 15,) Anno Domini M.cc.lx.

 2. Cath Droma Deirg (in loco qui dicitur Dromma Derg), ag Dun da Leathglas tuc Brian h-Ua NeillAedh mac Feidhlimidh, do Ghallaibh Tuaisceirt Erenn, ait i n-ar'marbadh moran do mhaithibh Gaidheal, idon, Brian h-Ua NeillDomnall h-Ua CairreDiarmait Mag LachlainnMaghnus h-Ua CathanCian h-Ua h-InneirghiDonnsleibhe Mág CanaConcobur O DuibhdirmaAedh, a mac ⁊ Amhlaim h-Ua GairmleaghaidhCú Uladh h-Ua h-Anluain. Acht aen ní, romarbadh coic fir dég do mhaithibh Cloinne Cathain ar an lathair sin. Romarbadh do Connachtaibh ann: Gilla Crist mac Conchobair mic Cormaic h-Ui Mailruanaigh, rí Muighi LuirgCathal mac Tighernain h-Ui ConchobairMaelruanaidh mac DonnchadhaCathal mac Donnchadha mic MuircertaighAedh mac  61vaMuircertaigh FhindTadhg mac Cathail mic Briain h-Ui MailruanaidhDiarmait mac Taidhg mic Muiredhaigh mic Tomaltaigh h-Ui MailruanaighConchobur Mac Gille ArraithTadhg mac Ceín h-Ui GadhraGilla Beraigh h-Ua Cuind ⁊ daine imda aili.

 3. Domnall mac Concobuir mic Tighernain, do marbadh la Teallach n-Dunchadha.

 4. Abratham h-Ua Conallan, comarba Patraig, in Christo quieuit.

 5. (Aodh Buidhe h-Ua Neill du righadh for Thir n-Eughuin.)

U1261
 1. Kal. Ian. (f. 7, l. 26), Anno Domini M.cc.lx.i.

 2. Maithi cleirech Ceneoil Conaill do marbhadh la Conchobur p.330 h-Ua Neill ⁊ re Cenel Eogain i n-Doíre Coluim Cille, im Chonchobur h-Ua Firghil. Conchobur h-Ua Neill do marbadh dono a cetoir tre mírbuil Coluim Cille la Donn h-Ua m-Breislen, taisech Fánat.

 3. Cathal h-Ua h-Eghra do marbadh doGhallaibh.

 4. Sluagh la h-Aedh mac Feidlimthe, 'sin m-Breifne, gur'loisc bailti imdha ⁊ arbanna. Córtus madhma do thabairt ar dréim d'a rútaibh, gur'marbadh moran dibh.

 5. Seón Fitz Tomas ⁊ in Barrach Mór do marbadh la Finghin Mag Carrthaigh ⁊ la Deasmuimnechaibh archena ⁊ moran do Ghallaibh ailibh.

 6. Fínghin Mac Carrthaigh do marbadh la Gallaibh.

 7. Aedh Buidhe h-Ua Neill expulsus estNiall Culanach O Neill (frater Odonis) do rigadh.

 8. Niall h-Ua Gairmleghaidh, taisech Ceniuil Moain, mortuus est.

 9. Pilib Mac Cinaetha, taisech an Tricha Cet, occisus est per Gilla Mura h-Ua Cairre.

 10. (Patricius (idon, Mael Padraig) h-Ua Sganuil, episcopus Rathpotensis, electus est concorditer in archiepiscopum Ardmachanum et prosequutus fuit electionem de se factam ad Sedem Apostolicam.)

 11. (Amalgaidh h-Ua Ruadhagan, righ h-O bh-Eatach, do mharbadh per Donatum h-Ua Cairre et Donatus h-Ua Cairre do mharbadh ar in lathair cedna.)

 p.332
U1262
 1. Kal. Ian. (f. 1, l; 7, alias 4) Anno Domini M.cc.lx.ii.

 2. Sluagh mor le Mac Uilliam i Connachtaibh, gur'milledh moran leis. Feidhlimidh h-Ua ConchobuirAedh, a mac ⁊ maithi Sil Muiredaigh do dul co h-Es Ruaidh rompo co h-urmór bó Connacht leo ar a cagadh, co n-dernsat sidh.

 3. Creach mór do dhenumh la h-Aedh mac Feidhlimthe, ar Gaillaibh Sléibhe Lugha ⁊ a Ciaraidhe, co tucsat buar imda leo ⁊ ro marbsat Goill imdha.

 4. Mael Seachlainn mac Taidhg h-Ui Conchobair,  61vb espuc Oil Find, in Christo quieuit.

 5. Cormac mac Domhnaill Guíd Meg Carrthaigh, do marbudh le Gallaibh.

U1263
 1. A.D. M.cc.lx.iii.

 2. Domnall h-Ua Domnaill do marbadh (Dhuinn) Ui Breislen i cuirt in espuic i r-Raith Both.

 3. Dabhith h-Ua Find, ab na Buille, in Christo quieuit.

 4. Diarmait mac Cormaic, quieuit in Christo.

 5. Aengus h-Ua Clumain, espuc Luighne, quieuit in Christo.

 6. Tomas h-Ua Ceallaigh, espuc Cluana Ferta quieuit in Christo.

 7. Ebdonn, ri Lochlann, do ég i n-Innsib Orc ic techt a n-Erinn.

 8. Samhradh te isin bliadhain si.

 9. Donnsleibe Mac Cathmhail, taisech Ceniuil p.334 Feradhaigh, occisus est per Aedh Buidhe.

 10. Aedh Buidhe iterum do righadh ⁊ Niall Culanach do innarbadh.

 11. (Patricius, idon, Mael Padraig, h-Ua Sgannuil, archiepiscopus Arda Macha, ar radha Aiffrinn cum pallio, in crastino Iohannis Baptistae i n-Ard Macha.)

 12. (Ar mor ar dhainibh an bliadhain si do phlaigh ⁊ do ghorta.)  3

 13. Kal. Ian. (f. 2, l. 18,) Anno Domini M.cc.lx.iii.1265.

 14. Feidhlimidh h-Ua Chonchobuir, airdri Connacht, in t-aen Gaidhel rob' fherr maithius dobí i n-Erinn i n-a réimhes fein, mortuus est.

 15. Cathal mac Taidhg h-Ui Conchobair, do marbadh le h-Aedh h-Ua Conchobair.

 16. Tómas h-Ua Maícin, espuc Luighne, quieuit in Christo.

 17. Tomás mac Fherghail Mic Diarmata, espuc Oil Find, quieuit in Christo.

 18. Caislen Sligigh do leaghadh la h-Aedh mac Feidhlimthe ⁊ le Domhnall h-Ua n-Domhnaill.

 19. Muiredhach h-Ua Cerbaill, taisech Calraighi; Cathal Mag Raghnaill, taisech Muinnteri h-Eolais, quieuerunt in Christo.

 20. Gilla na Naem h-Ua Cuinn, taisech Muinnteri Gillgan, mortuus est.

 21. Frater p.336 Patricius O Sgannail, airdespuc Arda Macha, ar n-denam Caibidleach coitcinne a n-Droicheat Atha in bliadhain si (feria secunda, tertia et quarta post festum Omnium Sanctorum).

 22. (Dond h-Ua Breislen do mharbadh la Domhnall h-Ua n-Domhnaill i Raith Both i cúirt an easpuigh.

 23. Aedh Buidhe h-Ua Neill do thabairt inghine Mic Goisdealbaigh in uxorem.)

U1264
 1. Kal. Ian. f. iii., l. xx.ix., Anno Domini M.cc.lx.iiii.

 2. Domhnall h-Ua h-Eghra, ri Luighne, do marbadh do Ghallaibh.

 3. Mathgamain mac Ceithernaigh h-Ui Cheirin, rí Ciaraidhe, do marbadh doGhallaibh.

 4. Cú Mhuidhe h-Ua Cathan, ri Ciannacht, captus est per Odonem Flauum.

 5. Airdespuc Arda Macha, idon, Mael Patraic O Sgannail, do dhenum díge timcell Arda Machabraithri Minura do tabairt co h-Ard Macha lesin fear cetna isin bliadhain si.

 6. Braithri Minúra do thabairt co h-Ard Macha leisin airdepscop, idon, le Mael Padraig h-Ua Sgannail ⁊ an fer cetna, idon, Mael Padraig, do dhenam díge timceall Arda Macha in bliadhain si.

 7.  p.338
 8. (Aed Buidhe h-Ua Neill, ri Thire h-Eogain, do ghabhail tigherndais Oirghiall).

 9.  62ra(Benedictio fratris Catholici, precentoris domus Apostolorum Petri et Pauli de Ardmacha, ad abbaciam domus sanctae Mariae de Clochar.)

 10. (Frater Patricius h-Ua Mureadhaigh, abbas monasterii Apostolorum Petri et Pauli, depositus est et substitutus est abbas de Daeri, scilicet, Cristianus Mhagshamhragan.)4

U1265
 1. Kal. Ian. f. uii., l.ii., Anno Domini M.cc.lx.u.1267

 2. Cagadh mor eter SaxanSimunn Muford.

 3. Murchadh Mac Suibhne do ghabail la Domnall Mac Maghnusa ⁊ a tinnlacudh illaim in Iarla ⁊ a ég isin prisun.

 4. Feidhlímidh h-Ua Conchobair, rí Connacht mortuus est.

 5. (Frater Patricius h-Ua Muireadhaigh ar n-a gabail aris chum a abdaine fein.)

 6. (Aedh Buidhe h-Ua NeillUater a Burc, idon, Iarla Uladh, do dhul a Tir Conaill, sluadh, ⁊ nir' gabhadar teann, na treisi.)

U1266
 1. Kal. Ian. f. i., l. xiii., Anno Domini M.cc.lx.ui.1268

 2. Concobur h-Ua Briain, rí Tuadh Muman, do mharbadh la Diarmait mac Muircertaigh h-Ui Briain a mac, Seoinin ⁊ daine imdha aili (⁊ Brian Ruadh, a mac, do gabail a inaidh).

 3. Toirrdhelbach mac Aedha p.340 h-Ui Conchobuir, dalta h-Ua m-Briuin, quieuit in Christo.

 4. Conchohur h-Ua Ceallaigh quieuit in Christo.

 5. Diarmait h-Ua Briain, in fer ler'marbadh Conchobur, do marbadh ind.

 6. (Ecclesia maior sancti Patricii in Ardmachense ciuitate infra murum incepta est per Archiepiscopum Ardmachanum, id est, Mael Padraig h-Ua Sgannaill.)

 7. (Lachlainn Macana extra portam curiae Domini Archiepiscopi in ulcionem Murchaidh h-Ui Anluain per Eachmarcach h-Ua h-Anluain est occissus.)

 8. (Cimiterium fratrum Minorum de Ardmacha consecratum est per eundem Patricium, Archiepiscopum et Dominos Rapotensem, Dunnorensem et Conderensem.)

 9. (Frater Carbricus h-Ua Scuaba consecratus est in Rapotensem episcopum.)

U1267
 1. Kal. Ian. f. iii., l. xxiiii., Anno Domini M.cc.lx.uii.1269

 2. Caislén Rosa Comain do dhenamh la Roibhert D'Uffort, Iustis na h-Erenn ⁊ le Gallaibh Erenn re righi Aedha mic Feidhlimthe h-Ui ConchobuirAedh fein i n-galur an tan sin ⁊ rocrechadh ⁊ rohairgedh móran do Connachtaibh cum in chaislein sin.

 3. Caislen Sligigh do dhenum le Mac Muiris.

 4. Tadhg mac Neill Mic Muiredhaigh p.342 do marbadh i n-Oil Finn do shersenach dochnaith do muinntir a brathar fein.

 5. Aedh mac Domnaill h-Ui Ferghaill, do marbadh doGhallaibh ⁊ d'a braithribh fein.

 6. Aedh h-Ua Finn, saí oirfidigh, quieuit in Christo.

 7. Brian mac Domnaill Duib h-Ui Eaghra, do marbadh la Gallaibh.

 8. (Dauidh h-Ua Bragan, esbag Clohcair, qui uirtuosse et fideliter pro defencione iusticiae et iuris ecclesiae Clochorensis per tempus uitae eius laborauit, obiit hoc anno. Ocus a adhlacadh im Mainistir Mhellifoint, oir dobo manach d'a manchaibh fein he roimesin.)

U1268
 1. Kal. Ian. f. iiii., l. u., Anno Domini M.cc.lx.uiii.1270

 2. Maidm Atha in Chip le h-Aedh mac Feidhlimthe ⁊ le Connachtaibh ar in Iarla, idon ar Uáter a Burc ⁊ ar Ghallaibh Erenn archena, dú i tucadh ár díairmidhe  62rbar Ghallaibh ⁊ dogabadh ann Uilliam Óg a Burc ⁊ romarbadh é iardain isin laim cedna. Ocus ní mó cosgair ná cathirghal d'a tucsat Gaidhil do Ghallaibh i n-Erinn riam inas. Uair romarbadh Ricard na Coille, brathair an Iarla, ⁊ Seon Buitilér ⁊ rideredha imda aili ⁊ GoillGaidhil diairmídhe ⁊ rofagadh cet d'eachaibh co n-a luirechaibh ⁊ co n-a n-dillaitibh.

 3. Comarba Padraig, idon, Mael Padraig h-Ua Sgandail, quieuit in Christo.

 4. Gorta mór dofholachta i n-Erinn isin p.344 bliadhain si.

 5. Cristina, ingen h-Ui Nechtain, bean Diarmata Mídigh Mic Diarmata, in bean rob' ferr delb ⁊ eineach ⁊ crabhadh robai i n-aen aimsir ría ⁊ is mó tuc don Ord liath, quieuit in Christo.

 6. (Mael Padraigh h-Ua Sgannail, airdeasbag Aird Macha, do dhul gu teach righ Saxan an bliadhain si ⁊ a theacht anoir aris an bliadhain chetna mailli re cumachtain mhoir.)

 7. (Eachmharcach h-Ua Anluain, ri Oirrthir, do ghabhail per Ualterum Maires, idon, Constabla Rius na Cairge ⁊ dotherno uadha aris an bliadhain cetna.)

 8. (Michael Mac an t-Shair, Oifficel Ard Macha, do chonsecraitt le h-airdeasbog Aird Macha, i n-a easbog i Clochur, in crastino Natiuitatis Beatae Mariae.)

U1269
 1. Kal. Ian. f. u., l. x.ui., Anno Domini M.cc.lx.ix.1271

 2. Mac Seoan Iberdun do marbadh le Uáter a Búrc.

 3. Simon Mag Craith, deganach Arda Carna, quieuit in Christo.

 4. Mathgamain Mag Carrthaigh do marbadh.

 5. Bháiter a Búrc, Iarla Uladhtigherna Connacht, mortuus est.

 6. Caislen Taighi Temphla do brisiudh la h-Aedh h-Ua Conchobuir.

 7. Donnchadh Mhag Shamrudhain quieuit in Christo.

 8. Caislen Rosa Comain p.346caislen Sligighcaislen Atha Líag do legadh la h-Aedh mac Feidhlimthe.

U1272
 1. A.D. M.cc.lxx.ii.

 2. Muirgis mac Donnchadha, tigerna Thire h-Oilella, nech dob' ferr einech ⁊ tinnlacadh do Connachtaibh, do ég a Murbhach i l-longport h-Ui Domnaill ⁊ a breith co Mainister na Buille ⁊ a adhnucal indti co honorach.

 3. Clann Muircertaigh do dhul i n-Iarthar Chonnacht, gur'marbadh leo h-Oidsi Mac Mhebric ⁊ h-Anrí Buitillér.

 4. Caislen Renna Duin do leagadh la h-Aedh h-Ua Conchobuir.

 5. Tadhg Dall mac Aedha, quieuit in Christo.

U1270
 1. Kal. Ian. f. i., l. ix., Anno Domini M.cc.lxx.1273

 2. Conchobur Buidhe, mac Airt h-Ui Ruairc, rí Breifne, do marbadh la mac Concobuir, mic Thighernan h-Ui Concobuir ⁊ romarbadh in t-é romarbh.

 3. Eachaidh Mág Mathgamna quieuit in Christo.

 4.  62vaCrech do dhenum do Shiurtan d'Eisetra isin Corunn ⁊ becan do macaibh righ Connacht do breith forra ⁊ aimglicus do denum tre furail drochdhaine, gur'marbadh Domhnall mac Donnchadha mic MaghnusaMaghnus mac AirtOirechtach Mac AedhugainAedh h-Ua Birn ⁊ daine imdha aili.

 5. (Lodouicus, idon, Lodhais Naemh, righ Franc, do dul cum nime, decimo quarto Kalendas Septimbris, in bliadhain si, 1270 ; idon, Lodhais, mac Lodhais.)

 p.348
U1271
 1. Kal. Ian. f. ii., l. xx., Anno Domini M.cc.lxx.i.1274

 2. Domhnall mac Maghnusa mic Muircertaigh Muimnígh h-Ui Conchobuir, sai bruinnti ⁊ feichemh coitchenn, comlan don cíníudh dhaenna, quieuit in Christo.

 3. Gilla na Naem O Ferghail, aen raghu thaisech Erenn i n-a aímsir fein, quieuit in Christo.

 4. Aedh mac Feidhlimthe h-Ui Conchobuir, ri Connacht ⁊ adhbur airdrigh Erenn, fer ba mó grain ⁊ cosgar dobí i n-Erinn, quieuit in Christo.

 5. Tigernan mac Aedha h-Ui Ruairc, rí Breifne, quieuit in Christo.

 6. Eogan mac Ruaidhri h-Ui Concobair, ri Connacht re raithi, a marbadh i Mainistir na m-Brathar i Ros Comain (la a braithribh fein).

 7. Aedh mac Cathail Doill h-Ui Concobuir, rí Connacht re caeicidhis, quieuit in Christo (Do marbadh la Tommaltach Mhag Oíreachtaigh ⁊ do chomairle Gilla Crist h-Ui Bhirn).

 8. Cathal Mag Fhlannchadha, taisech Dartraighi, quieuit in Christo.

 9. Tadhg h-Ua Dalaigh (idon, mac Cerbhail Buidhe), (d'ar n-doigh), sai maith re dan, quieuit in Christo.

 10. Cairbri h-Ua Sguaba, espuc Tire Conaill, (in Christo quieuit et) in Curia obiit.

 11. (Mail Seachlainn mac Amlaimh mic Airt h-Ui Ruairc, righ Dartraighe, do marbadh la Conchubhar mac Domnaill mic Neill h-Ui Ruairc.)

 p.350
U1272
 1. Kal Ian. f. iii., l. i., Anno Domini M.cc.lxx.ii.1275

 2. Art mac Cathail Riabaigh, rí Breifne, mortuus est.

 3. Ruaidhri mac Toirrdhelbaigh h-Ui Concobuir, do gabhail d'a brathair féin, do Thadhg, mac Thoirrdhelbaigh h-Ui Conchobair (⁊ Tadhg mac Cathail Mic Diarmoda, do argain uile leis) ⁊ Conchobur mac Ferghail mic Donnchadha mic Muircertaigh, do marbadh d'a brathair fein.

 4. In t-espuch Ua Laidhig, espuc Cille Aladh, quieuit in Christo.

 5. (Ruaighri h-Ua Conchubhair d'elogh ⁊ Conchubhar h-Ua h-Ainli do breith leis ⁊ a leanmuin gu maith ⁊ breith ar Conchubhar ⁊ a mharbadh.)

 6. (Cairbre h-Ua Sguaba, epscop Ratha Both, quieuit.)

 7. (Art mac Cathail Riabaigh, ri Breífne, do marbadh do Mhuintir Ghearudhan.)

 8. (Tomas Mhacc Shamhrughain do mharbadh la Cinel Luachan.)

U1273
 1. Kal. Ian. f. iiii. l. xii., Anno Domini M.cc.lxx.iii.1276

 2. Aedh Muimnech mac Feidhlimthe, do thiachtain asin Mumain imesc Connacht ⁊ tiacht do Clainn Tairrdhelbaigh p.352 astir.

 3. Diarmait mac Gille Muire  62vbh-Ui Mhorna, ri Uladh, quieuit in Christo.

 4. Crech do dhenum do mac Fheidhlimthe ar Clainn Muircertaigh ⁊ i toraidhecht na creiche romarbadh Gilla na n-Aingel O Conrai.

 5. Domnall mac Neill mic Conghalaigh h-Ui Ruairc (ris a raitea Gilla in Inme), do marbadh la h-Ua Nechtain.

 6. (Creach do dhenum le Cloinn Toirrdhealbaig ar mac Fheidhlimthe ⁊ ar macaibh Mic DhiarmmodaGilla Crisd h-Ua Mail Brenainn do marbadh leo an la sin.)

 7. (Gilla Crisd h-Ua NeachtainUilliam h-Ua Neachtain do marbadh la Ruaighri mac Toirrdhealbaigh h-Ui Conchubhair.)

U1274
 1. Kal. Ian. f. ui., l. xx.iii. Anno Domini M.cc.lxx.iiii.1277

 2. Gilla na Naem h-Ua Birn quieuit in Christo.

 3. Brian Ruadh h-Ua Briain quieuit in Christo.

 4. Braen h-Ua Mail Mocheirghi, ab Cenannsa, in Christo quieuit.

 5.  p.354
 6. (Gilla Crisd h-Ua Birn, fear gradha Aedha h-Ui Chonchubhair, do mharbhadh don Gilla Ruadh, mac Lochlainn h-Ui Chonchubhair.)

U1275
 1. Kal. Ian. f. uii., l. iiii., Anno Domini M.cc.lxx.u.1278

 2. Tadhg mac Toirrdhelbaigh, do marbadh la clainn Cathail Mic Diarmata.

 3. Ruaidhri mac Toirrdhelbaigh, do marbadh la Gilla Crist Magh Fhlannchadha ⁊ le Dartraighi archena, ar bord Droma Cliabh ⁊ in Persun Riabach, mac Tigernain h-Ui Conchobuir ⁊ daine aili nach airímhter sunn.

 4. DonnchadhFerghal, da mac Muirgisa mic Donnchadha mic Tomaltaigh, do marbadh la Tadhg mac Domnaill Irrais.

 5. Flaithbertach h-Ua Daimín, rí Fer Manach, quieuit in Christo (idon, i tert Noin mís Fhebhra).

 6. Maidm Cuínchi do thabairt do Donnchadh mac Briain Ruaidh ⁊ do macaibh ailibh h-Ui Briain ar in Iarla O Claire (gur'loisgsead teampull Cuinche i ceann a mhuinnteri, gu tugsad ar diairmidhe forra, etir losgad ⁊ marbhadh).

 7. Tomas h-Ua Cuínn, espuc Cluana mac Nois, quieuit in Christo.

 8. Tomaltach Mac Oirechtaigh, rightaisech Shil Muiredhaigh, do marbadh do na Tuathaibh.

 9. (Gilla na n-Aingel, ab Lesa Gabail, mortuus est Nonis Marcii).

 10. (Brian Ruadh mac Conchubhair h-Ui p.356 Bhriain, righ Tuadhmhumun, do ghabail le mac Iarla h-O Claire. Ocus síadh ar cur a fhola i n-aen soightheach ⁊ ar n-denum cairdíusa-Crisd ⁊ ar tobert mhinn ⁊ chlog d'a chele. Ocus a tharraing etir sdedaib deis a ghabhala.)

U1276
 1. Kal. Ian. f. i., l. xu., Anno Domini M.cc.lxx.ui.1279

 2. Tomaltach h-Ua Conchobuir, airdespuc Tuama, saí Erenn ar einech ⁊ ar uaislí, ar shochraidecht ⁊ ar thidhlucadh, quieuit in Christo.

 3. Mael Shechlainn, mac Toirrdhelbaigh, occisus est.

 4. Conchobur mac Diarmata mic Maghnusa h-Ui Conchobuir, occisus est.

 5. Gilla in Choimdhedh h-Ua Cerbhallan, espuc Thire h-Eogain, quieuit in Christo.

 6. Murchadh  63rah-Ua Neachtain do marbadh do Domnall h-Ua Neachtain. Ocus comrac d'fhuagradh do Roibert h-Ua Nechtain, do derbrathair p.358 Murchadha h-Ui Neachtain, ar DomnallRoibert do marbadh ann (don fhir chetna isin comruc sin).

 7. (Domnall mac Ghilla Crisd h-Ui Neachtain, do marbadh la h-Aedh h-Ua Concheanainn.)

U1277
 1. Kal. Ian. f. ii., l. xxui., Anno Domini M.cc.lxx.uii.1280

 2. Aedh Muimnech h-Ua Concobuir (idon, righ Connacht in tan so) do marbadh la Clainn Muircertaigh (ag Caill in Daingean).

 3. Cathal mac Concobuir Ruaidh, do righadh do Connachtaibh.

 4. Seoan h-Ua Laidhig, espuc Cille Aladh, quieuit in Christo.

 5. Mail Sechlainn h-Ua Gairmleghaidh, taisech Ceniuil MoeinConcobur h-Ua Gairmleghaidh occisi sunt per Tellach Modoran.

 6. (Aemann O Congaile, oircinneach Ro Orcer, saoidh cleirech, mortuus est.)

U1278
 1. Kal. Ian. f. iiii., l. u.ii., Anno Domini M.cc.lxx.uiii.1281

 2. Tadhg mac Cathail Mic Diarmata, ri Muighi Luirg, sai n-eínigh ⁊ n-egnoma, quieuit in Christo.

 3. Cath Disirt da Crich eter ConallEogan, dú i trochair Domnall h-Ua Domnaill (le h-Aedh m-Buide p.360 h-Ua Neill ⁊ le Mac Mairtin), idon, fer dar'ghialladur Fir ManachOirghialla ⁊ urmhór Gaidhel ConnachtUladh, achtmadh bec ⁊ fir Breifne uile. In t-en Ghaidhel rob' ferr eínech ⁊ oirechus ; feichem coitcenn Iarthair na h-Eorpa. Ocus a adhnacul i Mainister na m-Brathar i n-Doire Coluim Cille, ar m-breith buadha gach uile mhaithiusa. Ocus as iad so ba ferr do marbadh ann: idon, Maelruanaigh O Baighill, taisech na Tri TuathEogan mac Mail t-Shechlainn h-Ui DomnaillCellach Ua Buighill, in t-én taisech robh' ferr eínech ⁊ tidhnacul (dobi) i n-aen aimsir fris ⁊ Gilla Mac Flannchadha, taisech DartraighiDomnall Mac Gille Fhinnén, taisech Mhuinnteri PeodachanAíndiles O BaighillDubghall, a mac ⁊ Enna h-Ua Gairmleaghaidh, rightaisech Ceniuil MoeinCormac, mac ind fhirleighinn h-Ui Domnaill, taisech FanatGilla in Choimdegh O Maeladuin, ri LuirgCarmac mac Carmaic h-Ui DomnaillGilla na n-/Oc Mac Calredocair  63rbMael Sechlainn mac Neill h-Ui BuighillAindiles mac Muircertaigh h-Ui DomnaillMagnus Mac CuinnGilla na Naem O h-EochaghanMuircertach h-Ua FlaithbertaichMuircertach Mac in UlltaighFlaithbertach Magh Buidhechan ⁊ daine imda aili do macaibh rightaisech ⁊ d'oglachaibh nach airimther sunn.

 4. Cath eter na Bairedachaibh ⁊ in Cimsógach, dú in romebaidh ar na Bairedachaibh ⁊ d'ar'marbadh ann Uilliam BairedAdam Pleimenn ⁊ daine imda aili ⁊ dobadur dias Gaidhelach ar leth in Cimsogaigh dochinnset ar bheoghacht ⁊ p.362 ar lamhach ar moran do dainibh ailibh, idon, Taichlech O DubhdaTaichlech O Baighill.

U1279
 1. Kal. Ian. f. u., l. xuiii., Anno Domini M.cc.lxx.ix.1282

 2. Taichlech mac Maelruanaigh h-Ui Dhubhda, rí h-Ua Fiachrach, in duine rob' ferr eínech ⁊ egnum ⁊ innsoighidh do Gaidhelaibh dobí i n-a aimsir, a marbadh le h-Adam Cimsóg ar traigh Eothaille.

 3. Lasairfhina, ingen Cathail Croibdeirg, in ben rob' uaisle i n-Erinn i n-a h-aimsir, quieuit in Christo.

 4. Matha (Ruadh) O Raighillaigh do eg.

 5. Gilla Issu Mor Mag Thigernain, taisech Thellaigh Dunchadha ⁊ lethtromán na Breifne, quieuit in Christo.

 6. Cathal mac Gilla na Naem, h-Ua Ferghail quieuit in Christo.

 7. Muircertach Mac Murchadha, Laighen, do marbadh do Ghallaibh ⁊ a derbrathair (eile, idon), Art Mac Murchadha.

 8. Snechta mór ⁊ sicc o Nollaic co feil Brighdi isin bliadhain si.

U1280
 1. Kal. Ian. f. ui., l.xxix., Anno Domini M.cc.lxxx.1283

 2. Tadhg mac Domnaill Irrais h-Ui Conchobuir, do mharbhadh la Luighnibh.

 3. Aedh Buidhe h-Ua Neill do marbadh le Mag Mathgamna (idon, la Brian ⁊ leis h-Ua Raghallaigh.)

 p.364
U1281
 1.  63vaKal. Ian. f. uii., l. x., Anno Domini M.cc.lxxx.i.1284

 2. Muiris h-Ua Conchobuir, espuc Oil Find, in Christo quieuit.

 3. Donnchadh h-Ua Briain, ri Tuadh Muman, do marbadh la Toirrdhelbach h-Ua m-Briain.

 4. Amlaim O Tomoltaigh, togha confirmaiti episcopi Oil Finn, quieuit in Christo.

 5. Dubghall mac Maghnusa h-Ui Baighill, toisech Cloichi Cinnfhaelaidh, do marbadh la muinnter h-Ui Mailgaithi.

 6. Mac na h-Aidhche Mac Dorchaidh, taisech Ceniuil Luachain (no Duachain), quieuit in Christo.

 7. (Gilla Isu Mac Tigernain, ard taiseach Chinel Brenainn, mortuus est.)

 8. (No, gumadh uire so, scilicet A.D. 1281, Matha h-Ua Raigillaigh, ri Breifne.)

U1282
 1. Kal Ian. f. ii, l. xxi., Anno Domini M.cc.lxxx.ii.1285

 2. Símon h-Ua Ruairc, espuc na Breifne, quieuit in Christo.

 3. Maidhm do thabairt do Maghnus h-Ua Conchobuir ar Adamh Cimsog ⁊ ar Gallaibh Iarthair Connacht ag Eas Dara, dú inar'marbadh daine imdha ⁊ inar'gabadh Colín Cimsóg, a derbrathair, a m-braighdenus do cinn na sligedh do légadh dó fein, tareis a muinnteri do marbadh co mór.

 4. Maidm tuc Pilib Mac Goisdeilb, ar muinnter Maghnusa h-Ui Conchobuir ar Sliabh Gamh, gur'marbadh moran do glaslath ann.

 5. Enri p.366 Mac Gille Fhinnein do marbadh.

 6. Ruaidhri h-Ua Gadhra, rí Sleibhe Lugha, do marbadh la Mac Fheorais ar a loch fein.

U1286
 1. A.D. M.cc.lxxx.ui.

 2. Sluagh mór la h-Iarla Uladh i Connachtu, gur'míll moran do chellaibh ⁊ do mhainistrechaibh. Ocus ger'b'edh, doghabh nert gach conair rainic ⁊ doghabh braíghdi ConnachtConaillEogain ⁊ doaithrigh Domnall h-Ua Neill (idon, Domnall mac Briain) ⁊ tuc righi do Níall Culanach h-Ua Neill.

 3. Muiris Mael Mac Gerailt quieuit in Christo.

U1283
 1. Kal. Ian. f. iiii., l. x.iii. Anno Domini M.cc.lxxx.iii.1287

 2. Matha mac Muirgisa mic Cathail, quieuit in Christo.

 3. Diarmait Midhech (mac Diarmada mic Cathail Mic Diarmoda, idon, ri Muinntire Mailruanaid) quieuit in Christo.

 4. Floirínt O Gibellan, arcideochan Oil Finn, fellsum eolais ⁊ inntliuchta, quieuit in Christo.

 5. Gilla na n-Óg O Mannachan, ri na Tuath, quieuit in Christo.

 6. Mael Sechlainn mac Tomaltaigh Mac Oirechtaigh do marbadh la Toirrdhelbach mac Eogain h-Ui Concobuir, a n-dhighailt a athar do tregadh do Tomaltach cetna do macaibh Toirrdhelbaigh.

 7. Adam Cimsóg quieuit in Christo.

 8.  63vbBean Muman ingen h-Ui Cathan, mortua est.

 p.368
U1284
 1. Kal. Ian. f. u., l. xx.iiii., Anno Domini M.cc.lxxx.iiii.1288

 2. Michael Mac in t-Shair, espuc Clochair, mortuus est.

 3. Maghnus h-Ua Concobuir (idon, mac Concubhair Ruaidh), maraen le fuair do Connachtaibh ⁊ h-Ui m-BriuinConmaicne, do thecht lais do ghabhail righe Connacht dó fein. Ocus do h-athrigadh Cathal Ruadh, a derbrathair ⁊ tocht doibh co h-Ath Slisen, mur aroibhe Cathal co n-a shochraide ⁊ cumusc doib leth ar leth ⁊ Cathal do ghabhail aigi ⁊ maidm do thabairt ar a muinnter. Ocus dohairged urmhor Connacht don dul sin ⁊ righi Connacht do ghabhail ar eigin do Mhaghnus.

 4. Donnchadh Riabhach mac Maghnusa mic Muircertaigh h-Ui Concobuir, quieuit in Christo.

 5. Tech do ghabhail ar Mhaghnus h-Ua Conchobuir do Thoirrdhelbach mac Eogain h-Ui Conchobuir, isin Ros MórMaghnus do lot ann ⁊ Ragnall Mac Raghnaill, taisech Muinteri h-Eolais, do marbadh d'en urchur soighdi ⁊ doloitedh Níall Gelbhuidhe h-Ua Conchobuir ⁊ domarbadh daine aili ⁊ do bheanaidh eich maithi dhibh.

 6. Sloíg le Maghnus O Conchobuir ar éis a leighis a Sil Muiredhaigh, gur'gabh a nert ⁊ a m-braighde.

 7. Sluagh leisan Iarla (idon, an t-Iarla Ruadh) dochum Connacht, co tainíc co Ros Comain ⁊ cum Maghnusa h-Ui Conchobuir, rí Chonnacht ⁊ i n-adhaigh muinteri in righMic Gerailt ⁊ dogreannaighedur in t-Iarla im tocht secha sin ⁊ ní torracht iter. Sgailis a sluagh ⁊ a sochraidhe gan tenn do ghabhail.

 8. Steaphan, ardespuc Tuama ⁊ Giustis na h-Erenn, in p.370 Christo quieuit.

 9. Cathal mac Taidhg mic Cathail Mic Diarmata, do ghabhail righi Muighi Luirg.

 10. Uilliam Mac Fheorais, do thoghadh cum airdespocoide Tuama.

U1285
 1. Kal. Ian. f. uii., l. u., Anno Domini M.cc.lxxx.u.1289

 2. Tadhg h-Ua Flannagan, taisech Clainni Cathail, quieuit in Christo.

 3. Matha O Sgingin, airdshenchaidh Erenn uile, mortuus est.

 4. Miles,espuc Conmaicne, idon, in Gaillespuc, quieuit in Christo.

 5. Símon h-Ua Fínachta, aircinnech Oil Fínn, quieuit in Christo.

 6.  64raSluaghadh la Ricard Diuid ⁊ le Gallaib na Midhe —⁊ Maghnus h-Ua Conchohuir, ri Connacht, leis —cum Uí Mail Shechlainn, co tucadh maidm mor orra (idon, maidm in Crois Sleibhe) ⁊ romarbadh Ricard Diuíd ann, in Barun moruasal ⁊ a braithrecha ⁊ Sécus h-Ua Cellaigh, idon, mac in espuic.

 7. Fiachra h-Ua Flainn, taisech Sil Mailruanaig, in t-aen duine rob' ferr einech ⁊ égnom ⁊ comairce dobí i Connachtaibh, do dul do dhenum cleamnusa re Gallaibh, gur'marb mac Ricaird Fhinn a BurcMac UilliamMac Fheorais i mebhail é.

 8.  p.372
 9. Sluagh mor le Mac Fheorais cum in Chalbaigh h-Ui Concobuir ⁊ na mac righ Laighnech, co tucadh maidm mor forro ⁊ gur'marbadh Mailir d'EisetraGoill imda aili ⁊ eich ímdha do buain de.

U1286
 1. Kal. Ian. f. i, l. x.ui., Anno Domini M.cc.lxxx.ui.1290

 2. Uilliam Mac Fheorais do ghabhail ardespocoide Tuama.

 3. In t-espoc h-Ua Sedechan, idon, espuc Cille mic n-Duach, quieuit in Christo.

 4. Cairpri h-Ua Mail Shechlainn, rí Midhe, in mac amh is moirgnimaichi dobí i n-Erinn i n-a aimsir, do marbadh (le Mac Cochlan).

 5. Sluaighedh la Domnall mac Briain h-Ui Neill i Ceinel n-Eogain, gur'cuir Níall h-Ua Neill (idon, Niall Culanach) ar eigin eisti ⁊ gur'gab fein righi ar los a lamha.

 6. Aedh h-Ua Domnaill do athrighadh d'a derbrathair fein, idon, do Tairrdhelbach h-Ua Domnaill, tre cumachtain cínídh a mathar, idon, Clainni DomnaillGallóglach n-imda aile (⁊ righi do gabhail do fein ar eigin)

 7. (Hoc anno Iohannes de Ianua, frater Ordinis Predicatorum, auctorem qui dicitur Catholicon perfecit, seu ad finem perduxit, Nonis Marcii.)

 p.374
U1287
 1. Kal. Ian. f., ii., l. xx.uii., Anno Domini M.cc.lxxx.uii.1291

 2. Toirrdhelbach mac Eogain h-Ui Concobuir, in duine is mo ⁊ is aille ⁊ rob' ferr einech ⁊ egnom ⁊ coscur dobí i n-Erinn, do marbadh la Níall n-Gelbuidhe h-Ua Concobuir.

 3. Sluagh le Ricard a Burc, le h-Iarla Uladh (idon, in t-Iarla Ruadh), i Tir n-Eogain, d'ar'athrigh sé Domnall mac Briain h-Ui Neill ⁊ dorighadh leis Níall Culanach O Neill ⁊ mur dofhag in t-Iarla in tír, domarbadh Níall Culanach le Domnall h-Ua Neill. Ocus dorighadh a h-ucht an Iarla cetna le Mac Mairtin ⁊ le Mac Eoin mac Aedha Buidhe h-Ui Neill (idon, Brian mac Aeda Buidhe) ⁊ rofhagaibh Domnall in tír.

 4. Sluagh leisin  64rbIarla i Tir Conaill cum Toirrdhelbaigh, gur'airg in tir, eter cill ⁊ tuaith ⁊ co tainic i Connachtaibh co h-Oil Finn ⁊ co tucadur Connachta felbraighde do.

 5.  p.376
 6. Concobur h-Ua Dubhda, ri h-Ua Fiachrach, do bathadh ar in t-Sinainn.

 7. Comthogbail do dhenum do Chathal h-Ua Concobuir ⁊ do Níall Ghelbuidhe ⁊ do lucht gacha coimeirghi d'a raibe acu, eter GallaibhGaidhelaibh, d'aithrighadh Maghnusa ⁊ imresain do thabairt doibh i Caraidh Culaind (alias -Chulmhaile). Ocus Cathal do lot ann ⁊ Murchadh mac Taidhg h-Ui Conchobuir, do marbadh ann ⁊ daine eile ⁊ eich imdha do bhuain do mhuínnter Maghnusa ⁊ maidm do thabairt ar fein ⁊ a dul as fo laim ⁊ crecha mora do dhenum do muínnter Cathail Ui Conchobuir ⁊ do Níall Ghelbuidhe ar n-guin Cathail i Cairpri. Ocus Maghnus O Concobhair, ar techt do Shil Muiredhaigh chuigi ⁊ a aes grada fein ⁊ Gallaibh Rosa Comain d'a fhoirithin ar namharach ar eis in madma, tocht dó i n-airrchis na crech. Ar breith do forro ar Srath in Fherainn fo'n Aenach, in crech uile do buain dibh ⁊ Níall fein do dhul ar eigin as ⁊ Tomas Mac Goisdelbh do marbadh ann ⁊ a brathair, Daibhith Mac Goistelbh, do ghabhail ann ⁊ a marbadh isin laimh sin ⁊ moran aile don t-slogh sin do marbadh ann, eter GallaibhGaidhelaibh. Ocus techt do Níall ar sith astir ⁊ a ferann fein do thabairt dó. Dorighnedh etercasait mor ⁊ innlach adbhul eturru: fuabairt in tire do ghabhail do Níall ; crech mor do dhenum do Mhaghnus ar Níall ⁊ a argain uile.

 8. Aedh h-Ua Fallamhain quieuit in Christo.

 9. Conghalach Mág Eochagan, taisech Ceneoil Fhiachaidh, mortuus est.

 10. (Brian O Flainn, ri O Tuirtri, occissus est.)

 11. (Toirrdhealbach h-Ua Domnaill do athrighadh d'a brathair p.378 fein, idon, d'Aedh h-Ua Domnaillrighi do ghabhail do fein aris.)

 12. (Aedru Mhagrath, abb na Trinoide ar Loch Che, in Christo quieuit.)

U1288
 1. Kal. Ian. f. iii., l. ix., Anno Domini M.cc.lxxx.uiii.1292

 2. Sluagh lesin Iarla cetna cum Maghnusa, no co rainíc co Ros Comain ⁊ doimthíc gan braighde, gan nert don turus sin. Rolen imorro Maghnus in t-Iarla co Míliug ⁊ dorighne a oighreir ann.

 3. Donnchadh mac Eogain h-Ui Conchobuir, quieuit in Christo.

 4. Somhairlidh O Gairmleghaidh do marbadh la h-Ua Neill.

 5. Niall Gealbuidhe h-Ua Conchobuir do marbadh do Thadhg mac Ainnrias h-Ui Conchobuir ⁊ do Thuathal mac Muircertaigh.

 6. Mag Cochlan, ri Delbhna, do marbadh  64vado Shifin Mac Fheorais tre forgoll in Iarla.

 7. Aindiles O Dochartaigh, taisech Arda Midhair, quieuit in Christo.

U1289
 1. Kal. Ian. f. u., l. xx., Anno Domini M.cc.lxxx.ix.1293

 2. Maghnus h-Ua Concobuir, ri Connacht re coic bliadhna co leith, in fer denmha sidha ⁊ cagaidh robo mó grain ⁊ cosgur ⁊ rob' ferr eínech ⁊ egnom i n-a aimsir fein do Ghaidhelaibh, iar m-beith dó raithi i n-galar, mortuus est.

 3. Cathal h-Ua Conchobuir do marbadh do Ruaidhri mac Donnchadha Riabhaigh.

 4. Cathal Ruad h-Ua Conchobuir (idon, mac Concubair Ruaidh) do ghabhail righi Connacht iar n-gabail Aedha mic Eogain. Ocus Cathal cetna do marbadh i cinn raithi do Ruaidhri mac Donnchadha Riabhaigh h-Ui ConchobuirAedh mac Eogain, do p.380 legan as ⁊ righi Connacht do ghabhail do tre nert in Ghiustis.

 5. Caislen Sligigh do dhenum do Sheon Fitz Tomus ⁊ a dhul tairis co tech righ Saxan.

 6. Aedh mac Eogain h-Ui Conchobuir, do ghabail righi Connacht ⁊ a righadh don Giústis ⁊ do muinnter in righ ⁊ an dechmadh la iar n-a righadh, a gabhail do Mac Gerailt i mebhail ⁊ coica da muinnter do marbadh ⁊ crecha mora do dhenum air.

 7. Murchadh h-Ua Mail Shechlainn, ri Midhe, quieuit in Christo.

 8. Ferghal h-Ua Raghaillaigh, rí Muínnteri Mhailmórdha, mortuus est.

 9. Taissi PadraicColuim CilleBrighde do fhoillsiúghudh do Nícol Mac Mail Issu, do Chomarba Padraic, do beth Sabhull Patraic ⁊ a tógbail do ⁊ iar n-a togbail, ferta móra ⁊ mirbuiledha do dhenum ⁊ a cur dósun a scrin cumdaigh co h-onorach.

 10. Mór ingen Feidhlimthe h-Ui Conchobuir, quieuit in Christo.

 11. Floirínt h-Ua Cerballan, espuc Tire h-Eogain (alias, espuc Daire), quieuit in Christo.

 12. Muircertach h-Ua Flannagan, taisech Clainni Cathail, quieuit in Christo .

 13. Tuathal mac Muircertaigh (h-Ui Chonchubair), do marbadh la Muinnter Eaghra.

 14. (Cathal Mac Diarmada, righ Mhuighe Luirg, do ghabhail le h-Aedh mac Eoghain h-Ui Chonchubhair, im meabhuil ⁊ he fein do dhul ar éigin ar toradh a lamha as a chuibhrighibh ⁊ creach do dhenum dho ar chloinn Chathail h-Ui Fhlannagan. Ocus milledh Connacht do theacht do na h-olcaibh dorindedh annsin etir ghabhail ⁊ mharbadh.)

 15. (Aed mac Eogain p.382 hUi Conchubuir, incipit regnare.)

 16. (Reliquiae Sanctorum Patricii, Columbae et Brigidae hoc anno inuentae sunt.)

U1290
 1. Kal. Ian. f. ui., l. i., Anno Domini M.cc.xc.1294

 2. Aedh mac Eogain, do dhenum crech mor ar Clainn Muircertaigh.

 3. Muircertach mac Maghnusa h-Ui Concobuir, adhbur coicedhaigh is ferr do bi d'a chiniudh fein, do marbadh le Domnall mac Taidhg ⁊ le Tadhg.

 4.  64vbDomnall h-Ua h-Eghra, ri Luighne, quieuit in Christo.

 5. Mael Sechlainn h-Ua Flannagan, taisech Clainni Cathail, do marbadh la Cathal mac Taidhg Mic Diarmata, ar sraid Sligigh.

 6. Donnchadh Mac ConShnama, taisech Muinnteri Cinaetha, quieuit in Christo.

 7. Duarcan Mac Tigernain, taisech Teallaigh Dunchadha, quieuit in Christo .

 8. Cathal mac Taidhg Mic Diarmata, rí Muighe Luírg, quieuit in Christo.

 9. Carrach in Cairn Mag Thigernain, taisech Thellaigh Dunchadha, quieuit in Christo.

 10. Caislen Sligigh do leagadh le h-Aedh mac Eogain h-Ui Conchobuir.

 11. Derbail ingen Taidhg mic (Cathail Mic) Diarmata, quieuit in Christo.

 12. Maelruanaigh mac Gilla Crisd Mic Diarmata, do ghabhail righi Maighi Luirg.

 13. In t-Iarla (idon, Ricard a Burc, idon, an t-Iarla Ruadh) do ghabail do Mac Gerailt ⁊ buaidhredh Erenn uile do thecht trid an gabhail sin.

 14. Crecha mora mebla do dhenum do Mac Gerailt ⁊ do p.384 Mac Fheorais ar ConnachtaibhAedh mac Eogain, do shamailt d'athrighadh. In tír do mhilliudh doibh ⁊ nír'ghabsat nert eili budh mo na sin.

 15. Daibith Mac Gille Arraith do marbadh la macaibh Domnaill Duibh h-Ui Eghra.

 16. (Gilla Adomhnain Magraith, comarba Termuinn Dabeóig, quieuit decimo tertio Kalendas Nouembris hoc anno.)

U1291
 1. Kal. Ian. f. uii., l. x.ii., Anno Domini M.cc.xc.i.1295

 2. In t-Iarla cetna do légun as do Mac Gerailt tre nert righ Saxan ar braighdibh maithibh d'a chinedh fein.

 3. Brian mac Aedha Buidhe h-Ui Neill, ri Ceniuil Eogain, do marbadh la Domnall (mac Briain) h-Ua Neill ⁊ ar mor do Ghallaibh ⁊ do Ghaidhelaibh 'maille fris (Maidm na Craibhe).

 4. Domnall h-Ua Cellaigh, ri h-Ua Maine, in t-aen Ghaidhel is glicu ⁊ is línaighiu ⁊ is ferr comuirle dobí i n-a dhuthaidh fhein a n-Erinn, a ég i n-aibit manaigh ⁊ a adhnucal i Cnoc Muaidhe.

 5. Conn Mac Branan, taisech Corca Achland, occisus est. Tomaltach Mac Branain, in taisech dorighnedh 'n-a ínadh, do marbadh do mhuínnter Chonallan a n-dighailt a n-athur do marbadh dósum.

 6. Cogadh mór i Tir Conaill isin bliadhain sin.

 7. Cagadh mór eter Saxan Frangc.

 8. Caislen Muighe Dumacaislen in Baile Nuacaislen Muighi Brecraidhe do leagadh la Seaffraigh h-Ua Ferghail.

 p.386
U1292
 1.  65raKal. Ian. f. i., l. xx.iii., Anno Domini M.cc.xc.ii.1296

 2. Aedh mac Eogain h-Ui Conchobuir, d'athrigadh d'a oirecht fein ⁊ Clann Muircertaigh do thabairt astir i n-a inadh ⁊ cennus ⁊ braighdi do thabairt do Choncobur Ruadh mac Cathail ⁊ in tír uile, eter cill ⁊ tuaith, do mílliudh tresan athrighadh sin. Crich Cairpri uile do loscadh ⁊ do milliudh la Clainn Muircertaigh ⁊ dul fa themplaibh in tíre doibh. Ocus dodhighail Dia ⁊ Colum CilleMuire baintigherna, isa tempuill doshairghedur.

 3. Sluagh mór do tinol don Aedh cetna sin do Ghallaibh ⁊ do Ghaidhelaibh fa Uilliam Búrc ⁊ fa Teboid a Búrc, co rabadur ceithri h-oidhce istir ⁊ romhilleadur arbanna ⁊ imenna in tire uile ⁊ tangadur taisich in tire 'n-a tech annsin. Rugadur leó iad co tech in Iarla, do dhenum shitha Aedha. Ocus ge roghellsat, nir' chomaillset in sidh ⁊ do aentaighedur aris ar techt d'a tigh lesin clainn cetna sin. In t-Aedh cetna sin do toidhecht isna Tuathaibh. O FerghailMag Raghnaill co n-a n-imircibh do thahairt dó leis. Ocus techta do chur cum Mac DiarmataO Flannagan ⁊ inntodh doibh istir tresan techtairecht sin ⁊ Concobur Ruadh do lenmhain ⁊ crech do dhenum dó fhorro. Impodh doibh forro, idon, ar in creich ⁊ Concobur Ruadh mac Cathail, do marbadh le Mac Diarmada ar toraidhecht na creiche. Ocus Lochlainn mac Concobuir, do ghabail ⁊ Maghnus mac Tomaltaigh, do ghabail ⁊ becan do dhainibh eile do marbadh ann. Ocus is ann dorinnedh sin, i Cinn Ceidi Thire Tuathail. Aedh h-Ua ConcobuirMac DiarmataO Ferghail ⁊ na h-oirechta archeana do p.388 dhenum crech mór n-dighla ar muinntir Clainni Muircertaigh in la cetna.

 4. In Lachlann cetna sin, mac Conchobuir, do dhalladh ⁊ a ég a n-uthur a dhallta.

 5. Gilla Isa Mac in Liathanaigh, espuc Oil Finn quieuit in Christo .

 6. Mael Peduir O Duibhgennan, archideochan na Breifne, o Druím Cliabh co Cenannus, quieuit in Christo.

 7. Morsluagh le righ Saxan i n-Albain, gur'gabh nert Alban uile ⁊ gur'mhill tuatha ⁊ gur'sgris oirechta ⁊ eglusa ⁊ gu sonnradhach maíníster Brathar, co nar'fhag cloch ar ait dí ⁊ gur'marbh firu graidh ⁊ mná imdha. Ocus dobadur maithi fer n-Erenn ar in sluagh sin, idon, Ricard a Burc, Iarla UladhMac Gerailt, idon, Seón Fitz Tomus.

U1293
 1.  65rbKal. Ian. f. iii., l. iiii., Anno Domini M.cc.xc.iii.1297

 2. Concobur, mac Taichligh mic Diarmata, mic Conchobuir (mic Taidhg) Mic Diarmata, ri Muighi LuirgAirtigh, sinserbrathair ⁊ tigherna Muinnteri Maelruanaigh uile, fer rob' fer troid ⁊ tachur, gal ⁊ gaiscedh, innsaighidh ⁊ anadh, din ⁊ termonn, firinne ⁊ flaithemnus i n-a comaímsir, quieuit in Christo (⁊ a adhlucudh im Mainisdir na Buille).

 3. Maghnus O h-Ainli, taisech Ceniuil Dobtha, quieuit in Christo.

 4.  p.390
 5. Henri Mag Oirechtaigh, espuc Connire, manach liath, quieuit in Christo (⁊ a adhlucudh i Mainistir Drochaidh Atha).

 6. Uilliam O Dubthaigh, espuc Cluana mac Nois, do marbadh d'escur ar toitim dó d'a eoch fein.

 7. Morsluaighedh le h-Edubard, le righ Saxan, isin Fraíngc go moirmenmnach ⁊ tainic gan tren, gan treisi eisti.

 8. Mael Shechlainn Mac Briain, ab na Buille, do thogadh cum espocoide Oil FinnMarian O Dondobuir, brathair Precíur, do thoghadh reimhe ⁊ a dul don Roim i n-imcosnum na h-espocoide cetna ⁊ a ég don turus sin.

 9. Cu Uladh O h-Anluain, rí Oirrther ⁊ a derbrathair ⁊ Aengus Mhag Mathgamna ⁊ moran do maithibh a mhuínnteri do marbadh la Gallaibh Duin Delgan, ag impodh d'a tighibh o'n Iarla.

 10. Derbhfhorgaill, ingen hUí Floind Esa -Ui Floind, quieuit in Christo.

 p.392
U1294
 1. Kal. Ian. f. iiii., l. x.u., Anno Domini M.cc.xc.iiii.1298

 2. Tomas Fitz Muiris, barun mór do Clainn Gerailt, fhrisi n-abairthea in t-eighri cam, quieuit in Christo .

 3. Tomas O h-Oirechtaigh, ab Easa Ruaidh, quieuit in Christo.

 4. Sadhbh ingen Aeda Buidhe h-Ui Neill, ben Taidhg mic Anrias h-Ui Concobuir, quieuit in Christo.

 5. Brian Breghach Mág Shamradhain, taisech Thellaigh Eathach, do marbadh la h-Aedh m-Breifnech h-Ua Concobuir ⁊ la Clainn Muircertaigh aircena.

 6. Donnchadh mac Domnaill h-Ui Eaghra, in t-aen mach sigh is ferr eineach ⁊ rob' ferr dobí a cosnum a thire, do marbadh la Brian Carrach O n-Eghra, d'a brathair fein, i mebhail.

 7. (Escoboid Chluana mac Nois do ghabail d'Uilliam h-Ua n-Fínnan, d'abbaidh Chille Beagain.)

U1295
 1. Kal. Ian. f. u., l. xx.ui., Anno Domini M.cc.xc.u.1299

 2. Alaxandair Mac Domnaill, in duine rob' ferr einech ⁊ maithius dobi i n-Erinn ⁊ i n- 65vaAlbain, a mharbadh le h-Alaxandair Mac Dubghaill maille re h-ár diairmhidhe d'a muinnter fein uime.

 3. Ferghal h-Ua Fírghil, espuc Ratha Both, in t-aen espuc Gaidhelach rob'ferr einech ⁊ dérc ⁊ daenacht ⁊ crabadh dobí i n-Erinn, quieuit in Christo.

 4. Cath do thabairt do righ Tairtri ⁊ do righ Fermenía (im fheil Muire moir in fhoghmhuir), p.394 maille ré fuaradur do comthogbail, do Shóldan na Baibhiloine ⁊ do na Sarraisdinibh arcena (Ar diairmhe do tabairt ar an Soldan).

 5. (Muiris h-Ua h-Ógan, epscop Chille dha Lua, quieuit.)

U1296
 1. Kal. Ian. f. ui., l. uii., Anno Domini M.cc.xc.ui.1300

 2. Teboit Buitiller, barun mór, úasal, mortuus est.

 3. h-Eoan Prinndregas do marbadh le mac Fiachra h-Ui Fhloínn.

 4. Adam Sdondun, barun mor aile, quieuit in Christo.

 5. Caislen Atha Cliath in Choraínn do thinnsgedal lesin Iarla.

 6. Seoinín Óg Mac Muiris do marbadh (la Conchubur mac Fiachra h-Ui Fhloinn).

 7. Feidlimidh Mag Carrthaig, adbur righ Des Muman, quieuit in Christo.

 8. Congalach h-Ua Lochlainn, espuc Corcumruadh, saí n-eínigh ⁊ crabaidh, quieuit in Christo .

 9. Gairm coitchenn do thecht o Roim i n-aimser Bonafais Papa fa'n Cristaidhecht uile ⁊ gacha cetmadh bliadhain tic in gairm sin ⁊ Bliadhain Ratha a h-aínm sin. Ocus sluaigh diairmhidhe a h-uilibh thiribh na Crisdaidhachta do dhul fa'n gairm sin d'a n-oilithri co Roim ⁊ logadh a pecadh uile d'fhaghbhail doibh.

 10.  p.396
 11. (Muircheartach, mac Imhuir h-Ui Bhirnn, d'h-ec ar slighigh na h-oilithri cetna sin.)

U1297
 1. Kal Ian. f. i., l. x.uiii., Anno Domini M.cc.xc.uii.1301

 2. Finnguala ingen Fheidhlimthe h-Ui Conchobuir, banab Cille Craebhnada, quieuit in Christo.

 3. Uilliam Mag Fhlannchada, taisech Dartraighe, do marbadh la h-Ualgharg mac Domhnaill mic Airt h-Ui Ruairc.

 4. Cairpri mac Cormaic h-Ui Mail Shechlainn, do marbadh tre fhorgall a brathar fein, idon, mac Airt h-Ui Mail Shechlainn.

 5. Creach mór do dhenum d'Aedh mac Cathail h-Ui Conchobuir ⁊ do Clainn Muircertaigh ar Tadhg mac Annrias, a Muigh Cetne.

 6. Sluaighedh la righ Saxan i n-AlbainMac GerailtMac Fheoraismaithi Bharun Erenn uile, a n-ingnais Iarla Uladh, leis ar in sluaighed sin ⁊ beith doibh a n-Albain o caeicidhis re Lughnusadh co Samuin ⁊ gan  65vba lornert do ghabail doibh th-shoir.

U1298
 1. Kal. Ian. f. ii., l. xxix., Anno Domini M.cc.xc.uiii.1302

 2. Domnall Ruadh Mag Carrthaigh, rí p.398 Des Muman, quieuit in Christo.

 3. Miles, espuc Luimnígh, mac mic eisein don Iarla Laighnech, quieuit in Christo.

 4. Espuc Corcaighe, manach liath, quieuit in Christo.

 5. Ruaidhri mac Domnaill h-Ui h-Eaghra, adhbur righ Luighne, quieuit in Christo.

 6. Bódith mór in bliadhain sin ar cethra.

 7. Crech mor do dhenum d'Aedh, mac Cathail, ar Tadhg mac Annrias ⁊ ar Shitriug mac in Cairnígh Meg Lachlainn, i Magh Cetne.

 8. Donn Mag Uidher, rí Fer Manach, idon, cetna ri Fer Manach do macaibh Meg Uidhir, quieuit in Christo.

 9. Maighister Sdiamna O Bragain, airdespuc Caisil, quieuit in Christo.

U1299
 1. Kal. Ian. f. iii., l. x., Anno Domini M.cc.xc.ix.1303

 2. Nicol Mac Mail Isu, airdespuc Arda Macha, in t-aen cleirech is diagha ⁊ is crabhtighiu dobi i n-Erinn i n-a aimser fein, quieuit in Christo.

 3. Mael Shechlainn Mac Briain, espuc Oil Finn, quieuit in Christo . Donnchadh h-Ua Flannagan, abb na Buille, do ghabhail na h-espocoide cetna d'a eisi.

 4. Diarmait h-Ua Flannagan, taisech Tuaithi Ratha ⁊ a dha mac ⁊ moran aile do marbadh do droing do lucht tighe Domnaill mic Taidhg h-Ui Concobuir, i m-Bun Duibhe, a toraidhecht creiche ruc se leis a Muigh Cetne.

 5. Toirrdhelbach  p.400 h-Ua Domnaill, rí Tire ConaillMuircertach Mag FhlannchadhaDonn O CathanDonnchadh Mac MenmanAedh Mac Menman, da mac mhic ind fhirleighinn h-Ui DomnaillNíall mac Neill h-Ui BuighillMac h-Ughosai ⁊ a mac ⁊ a derbrathair ⁊ Adam Sandal, GoillGaeidhil imda aili osin amach do marbadh la h-Aedh h-Ua n-Domnaill, le a derbrathair (fein, idon, taisech Muinteri Feodachain).

 6. Niall Mac Gilla Fhinnen quieuit in Christo .

 7. Crech mór do dhenum la Clainn Muirchertaigh a Muínnter CinaethaMuircertach Mac Con Shnama, adbur taisigh Muínnteri Cinaetha, do marbadh doibh ar in creich sin.

 8. Sluagh mór le righ Saxan i n-Albain ⁊ cathracha imdha do ghabail  66radoibh ⁊ in t-IarlaGoillGaeidhil do dhul a h-Erinn, cablach mor ⁊ nert do gabhail ar Albanchaibh doibh. Teboid a Burc, derbrathair in Iarla, d'eg ar toidhecht dó don t-sluaghedh sin i Carraig Ferghusa, adhaigh Notlaic.

 9. Domnall Og (alias, Ruadh) Mag Carrthaigh, rí Des Muman, quieuit in Christo.

 10. Maghnus Mag Shamhradhan, taisech Tellaigh Eathach, mortuus est.

 11. (Ghearoid Fithomas, oighri Cloinne Gerailt, mortuus est.)

U1300
 1. Kal. Ian. f. iiii., l. xx.i., Anno Domini M.ccc.1304

 2. In Cunntais, ben Ricaird a Burc, Iarla Uladh, mortua est.

 3. Uaiter a Burc, oighri in Iarla cetna, mortuus est.

 4. Concobur mac Aedha h-Ui Concobair, do mharbadh la Hoibert h-Ua Flaithbertaigh iar n-denum mebla dóson ar Dhonnchadh h-Ua Flaithbertaigh ⁊ in t-Oibert hisin do thuitim ar in lathair cetna.

 p.402
U1301
 1. Kal. Ian. f. ui., l. ii. Anno Domini M.ccc.i.1305

 2. Muircertach h-Ua Concobuir FhailghiMael Mordha, a brathair ⁊ in Calbach h-Ua Concobhair, maille fri nónbur ar fichit do maithibh a muinnteri, do marbadh do Shar Piarus Mac Feorais tre fheall ⁊ tre mebhail i caislen Fheorais.

 3. Caislen Innsi h-Eogain do denamh lesin Iarla.

 4. Matha Óg O Raighillaigh do marbadh do Thellach n-Dunchadha.

 5. Aedh Óg h-Ua Ferghail mortuus est.

 6. Maidm la h-Aedh mac Cathail h-Ui Concobuir ⁊ le Clainn Muircertaigh archena ar Muinnter Raghaillaigh, co n-dorchair and Piliph Ua Raighillaighoighri Clainni SuibhneMag Buirrce, cenn na n-Galloglach, maille fri cet ar cethorchat do dhainib ailib.

 7. Toirrdhelbach mac Neill Ruaidh h-Ui Briain, quieuit in Christo.

 8. (No, gumadh ar an Kalainn so budh choir Donn Mhag Uidhir do bheith.)

 p.404
U1302
 1. Kal. Ian. f., uii., l. x.iii., Anno Domini M.ccc.ii.1306

 2. Toirrdelbach h-Ua Briain, ri Tuadh Muman, in t-aen duine rob' oireghdha ⁊ rob' fherr agh ⁊ egnum, fer lan do dérc ⁊ do crabadh ⁊ robo mó rath dobi i n-Erinn i n-a aimsir féin, quieuit in Christo. Donnchadh  66rbh-Ua Briain, a mac, do righadh i n-a inadh.

 3. Ferghal Mag Raghnaill, taisech Muintire h-Eolais, do marbadh le a derbrathribh fein ⁊ la bloigh d'a oirecht i mebhail.

 4. Cagadh mor eter Aedh mac Eogain h-Ui Concobuir, rí Connachtmaithi Sil Muiredhaigh ar aen rís ⁊ Aedh mac Cathail h-Ui Concobuir ⁊ moran do macaibh taisech Connacht mar aen re toisechaibh ⁊ oirechtaibh na Breifne archena 'mun Sinainn re ré tri mís no cethair, co n-dernadur drem do macaibh righ Aedha mic Cathail, forbais isna Tuathaibh mar aen re sochraide, gur'gabhsat creacha ⁊ airgni. Flann mac Fiachra Ui Fhloínn, adbur taisigh Sil MailruanaighBrian mac Donnchadha Riabaigh h-Ui Conchobair, mar aen re dainibh imdhaib ailib do marbadh ar lurg na creiche don toir. Moran d'fhasdogh do na creachaibh ⁊ blogh aile do breith as. Is iat tra ba ferr dobí annsin: Ruaidhri mac Cathail h-Ui ConcobuirDonnchadh mac Concobuir in Copain mic Fergail mic Donnchadha mic Muircertaigh Mic Diarmata, adhbur righ Sil Mailruanaigh ar agh, ar einech, ar eghnum, conníce in la sin. Is édh raíníc reime co longport Uí Chonchobuir ⁊ loisgis pailis righ Connacht, mar aen re tigibh in longpoirt. Beiris fair Aedh h-Ua Concobuir ⁊ benais an crech dhe ⁊ marbthar é iartain.

 5. Donnchadh h-Ua Flaithbertaigh, espuc Cille Aladh, sai n-einigh ⁊ crabaidh p.406 na n-Gaidhel, do eg i n-Dun Buínne i n-deredh erraich reimesin, ag dul do Ath Cliatha adnucal 'sin Muilinn Cirr, i taigh Muire co honórach.

 6. Maighister Tómas O Naán, archideochan Ratha Both ⁊ togha espuic na h-ecluise cetna, in Christo quieuit.

 7. Roibert a Briuis, mormaer, do ghabail righi n-Alban ar eigin i n-aghaidh righ Saxan.

 8. Domnall Tuirtrech O Neill do marbadh i tuisil le lucht tighi h-Ui Neill.

 9. Sar Uilliam Prinndragas, ridire óg ba mó nós ⁊ eínech ⁊ lagh robí i n-Erinn i n-a aimser fein, mortuus est.

 10. Crech mór do denum do Clainn Muircertaigh i Crich Cairpri, du ar'marbadh Daibith h-Ua Caeman, brughaidh mór conaich ⁊ Donnchadh Mag Buidhechan ⁊ daine imda eile.

 11. Brian Carrach O h-Eaghra do marbadh h-Ui Flannagan.

 12. Petrus O Tuathalan, bicair Cille Espuic Broin, quieuit in Christo.

 13. Nicol h-Ua Donnchadha, sacart óg dobí i n-Druim Cliabh, do marbadh don Gerran Dubh dona Bairedachaibh gan cin, gan adbur, acht martra d'imírt fair. Ocus gach aen gebhus Paiter do raith a anma, atait se fichit la loghaidh aigi gach meinciu gebthar do.

 14. (No, gumadh ar in Kalainn si bud cóir Donn Mag Uider.)

 p.408
U1303
 1.  66vaKal. Ian. f. i., l. xx.iiii., Anno Domini M.ccc.iii.1307

 2. Luirint h-Ua Lachtnan,espuc Cille mic n-Duach, manach liath, quieuit in Christo.

 3. Echdruím O Maine do loscadh le dreím do macaibh righ O Maine.

 4. Goill Rosa Comain uile d'fhorba do marbadh la Donnchadh O Cellaigh, ri h-Ua Maine, ag Ath Escrach Cuan, dú itrochair Pilip MuinnterSean MuindterMaíu Driu, mar aen re dainibh ailibh, eter marbadh ⁊ fhaghbail ⁊ ghabail. Do ghabadh ann Diarmait Gall Mac DiarmataCormac Mac Ceithernaigh ⁊ roleigedh as a sochraidedha fo chumus. Ocus rogabadh ann fos Seirriam Rosa Comain ⁊ do leigedh as iat ar trill ⁊ doronsat sith ar son in baile do loscadh re h-Emunn Buitiller.

 5. Edubard, rí Saxan, tigherna na h-ErennBretanAlban, mortuus est.

 6. Donnchadh O Flannagan, espuc Oil Find, quieuit in Christo.

 7. Domnall mac Taidhg mic Briain, mic Annrias, mic Briain Luighnígh, mic Toirrdhelbaigh Moir, tanusti Connacht, fer lan d'egnum ⁊ d'eínech, sai coitcenn, a marbadh la h-Aedh m-Breifnech, mac Cathail Ruaidh h-Ui Conchobuir.

 8. Tadhg, mac Mail Shechlainn, mic Donnchadha, mic Domnaill, mic Magnusa, mic Toirrdhelbaigh, feichem coitcenn ím biadh ⁊ ím ellach, a marbadh do Cathal, mac Domnaill, mic Taidhg.

 9. Donnchadh Muimnech O Ceallaigh, ri O Maine, sai coimdes ím gach ni, quieuit in Christo.

 10. Uilliam p.410 Mac Fheorais, ardespuc Tuama, do dul co Roim.

 11. Coroin do thabairt do righ SaxanBretanErenn, idon, d'Edubard Og.

 12. Ailbi ingen Taidhg Ui Concobuir, mortua est.

 13. Clann Muircertaigh dothecht i Magh Cetne ⁊ arbanna Crichi Cairpri ⁊ moran d'arbur Tire h-Oilella ⁊ in Corainn do loscadh leo. Ocus don toisc sin do marbadh Tadhg mac Maghnusa. Do marbadh lasin Cathal cetna.

 14. Mail Shechlainn O Gairmleghaidh, taisech Ceneoil Moáin, quieuit in Christo.

 15. Maghnus Mag Oirechtaigh quieuit in Christo.

U1304
 1. Kal. Ian. ii. f., l. u., Anno Domini M.ccc.iiii.1308

 2. Moircreach do denum do Maelruanaigh Mac Diarmata ar macaibh Domnaill h-Ui Conchobuir i Crich Cairpri. Creacha mora do dhenum do Clainn Muircertaigh ar na macaibh cetna ⁊ siat ar n-denum shitha reime riu ⁊ ar tabairt braiget doibh ⁊ do fealladur orra iartain.  66vbOcus do gluaisedur na meic rompo co Sliabh /En ⁊ ní rucadur leo acht a n-eich ⁊ a n-eidedh ⁊ a n-groighe. Ar n-a cloistin sin do Ghallaibh O FiachrachLuigne, do tinoileadur cucu ⁊ do leanudur iat co mullach Sleibhe /En ⁊ do ínntódur meic Donnchadha ⁊ meic Domnaill ríu, gur'teithedur na Goill rompo ⁊ co tucadh maidm forro co leic Esa Dara. Ocus do marbadh leo Tomag Mac p.412 Balltair, Constabla Bona Finne ⁊ a derbrathair ⁊ daine aili.

 3. Crech dighalta do dhenum d'Aedh mac Cathail, ar Ruaidhri mac Cathail, ar a derbrathair fein. Ocus Maghnus mac Maghnusa, do marbadh leis ⁊ daine aili.

 4. Imhar Mac Geibennaigh quieuit in Christo.

 5. Soighnen teínedh do thoitim i Mainistir na m-Brathar i Ros Comain, gur'bris in Mainistir.

 6. Domnall, mac comarba Comain, aircideochan Oil Fínn, quieuit in Christo.

 7. {}, bicair Claín Innsi, mortuus est quinto Idus Februarii.

U1305
 1. Kal. Ian. f. iiii., l. x.ui., Anno Domini M.ccc.u.1309

 2. Aedh mac Eogain mic Ruaidhri mic Aedha, mic Cathail Croibhdeirg mic Toirrdelbaigh Moir h-Ui Concobuir, ri Connacht ⁊ deghadbur airdrigh Erenn ⁊ in t-aen Gaidhel rob' ferr eghnum ⁊ eínech ; ro bo mó ⁊ rob' fherr delbh tainic o Brian Boruma anuas, do marbadh le h-Aedh m-Breifnech, mac Cathail h-Ui Conchobuir, (⁊ in Dael h-Ua Sochlachan do shin lam do d'a mharbadh le tuaigh, idon, bodach sudaire) i Coill in Clachain ⁊ moran do maithibh a muínnteri. Ocus is iat so na maithi sin: idon, Concobur Mac DiarmataDiarmait Ruadh, mac Taidhg h-Ui ConcobuirDiarmait, mac Cathail Carraigh Mac DiarmataAedh, mac Muircertaigh, mic Taidhg, mic Mailruanaigh. Diarmait O h-Eilidhe, flaithbrughaidh rob'ferr i n-a aimsir fein ⁊ Gilla na Naem Mac Aedhugan, ollamh ConnachtErennsai coimdhes i n-gach ceird, do thoitim don lucht soir 'sin lo cetna ⁊ Faghartach O p.414 Doibhilen do lucht tighi Tomaltaigh Mic Donnchaidh.

 3. Crech do dhenum la h-Aedh mac Cathail h-Ui Concobuir, ar Muirgis Mac Donnchaidh ⁊ a ghabail fein.

 4. Cathal, mac in Líathanaigh, abb na Trinoidi, do thoghadh cum espucoide Oi Finn.

 5. Uilliam Burc do thocht co h-Oil Finn ar eis Ui Concobuir do marbadh i ConnachtaibhSil Muiredhaigh do thabairt tighernuis do mac Cathail h-Ui Concobuir.

 6. Ruaidhri mac CathailO Flainn  67rado dhul, marcsluaigh, ar a Machaire ⁊ mac Mic Fheorais do marbadh leo.

 7. Coinne do dhenum d'Uilliam Burc ⁊ do Chonnachtaibh re mac Cathail 'ma Ath Slisen. Brisedh coinne etorra ⁊ maidm do thabairt ar mac Cathail ann. Dream d'a muinntir do marbadh. Uilliam Burc do dhul co Mainistir na BuilleClann Muircertaigh do thecht i Tir n-Oilella. Arbur ímdha do loscadh ⁊ do mhilliudh doibh. Mac Uilliam do thecht ar Coirr Sliabh anúas. Mac Cathail do cur as a longport dó ⁊ Donnchadh O Fínachta do marbadh do thosach sluaigh Mic Uilliam ⁊ daine aili.

 8. Crech do dhenum le Mac Uilliam i Cliond Fhermhuighe.

 9. Crech aile leis co Beinn Gulban ⁊ ní is fada sís.

 10. Concobur mac Briain Ruaidh h-Ui Briain, do marbadh.

 p.416
U1306
 1. Kal. Ian. u. f., l. xx.uii., Anno Domini M.ccc.ui.1310

 2. Conchobur h-Ua Briain, mac righ rob' ferr do Leith Mogha, do marbadh do na Gallaibh duba í mebhail.

 3. Crecha mora dighla do denum le h-Aedh m-Breifnech ⁊ le Clainn Muircertaigh arcena ar Maelruanaigh Mac n-DiarmadaDonnchadh, mac Donnchadha, d'argain ⁊ do gabail ⁊ a muinnter do marbadh ⁊ do ghabail ⁊ do loscadh. Ocus a ben do marbadh, idon, ingen h-Ui Flannagan ⁊ mna ⁊ fir imda aili fos.

 4. Ferghal Mag Dorchaid quieuit in Christo.

 5. Una ingen Aedha mic Feidlimthe, d'ég.

 6. Sluaighedh le Seffraigh O Ferghail co Dun Uabhair, aít ar'marbadh Domnall mac Aedha Oig Ui FherghailAedh mac Mail IsuGaffraigh mac Muircertaigh.

 7. Caislen Bona Fínne do loscadh ⁊ d'argain, eter cruachaibh ⁊ tighibh, le Ruaidhri mac Cathail ⁊ le h-Aedh mac Maghnusa ⁊ le muindtir Aedha Breifnígh arcena.

 8. Finnghuala ingen Maghnusa Uí Choncobuir, d'eg.

 9. Aedh Breifnech O Conchobuir, degadhbur airdrigh Connacht ⁊ in mac righ is ferr tainíc o Murchadh mac Briain Boruma, anuas, a marbadh le Mac Uidílin (idon, Seonag Mac Uibhilin), idon, buana do bi ar chongmhail aigi fein, i fheall ⁊ a mebhail ar cennaidhecht do ronadh.

 10. Fici tunna fina dochur fo thir í Magh Cetne in tan sin.

 11. Caislen Sligidh do dhenum leisin Iarla.

 12. Feidhlimidh mac Aedha mic Eoghain, p.418 a n-inadh a athar fein.

 13. Cormac O Flannagan, taisech Tuaithi Ratha, do marbadh le Henrí Mac Gille  67rbFhinneín, taisech Muinnteri Peodachan, a feall.

 14. Mac Craith Mag Uidhir, ridamna Fer ManachDomnall Mac Gille Míchil, taisech Clainni Conghaile, do milliudh ⁊ do loscadh le Roolbh Mag Mhathgamna.

 15. Amhlaim Mag Uidhir, idon, mac Duinn Carraigh, taisech Muinnteri Peodachan, mortuus est 14 Kal. Iulii, 1306.

U1307
 1. Kal. Ian. ui. f., l. ix., Anno Domini M.ccc.uii.1311

 2. Crech mor do dhenum le Clainn Muircertaigh i ConnachtaGilla Crist mac Muirgisa mic Donnchadha Mic Diarmata, do marbadh ann ⁊ Aed mac CormaicUilliam Mac Gille ArraithDonnchadh mac Tomaltaigh ⁊ daine imdha aili.

 3. Da mac Uilliam Leith a Burc do marhadh do na macaibh righ Laighnechaibh.

 4. Sluaighedh mór le h-Uilliam Burc isin Mumain i n-aghaidh in Claraidh ⁊ cath do thabairt doibh ⁊ maidm do thabair tarin Clarach ann ⁊ Uilliam Burc ar deredh a muinnteri ag lenmain in mhadhma. Ocus gidhe ro gabadh, is aigi do bhi coscur in mhadma.

 5. Tadhg O h-Ainlidhe dho marbadh la Siurtan d'Eisetra.

 6. Cagadh mor i Tuadh Mumain isin bliadhain si ⁊ cath do thabairt do Dhonnchadh Mac Conmara ⁊ d'a oirecht, idon, do tricha cet O Caisin, í n-aighaidh h-Ui Briain ⁊ fer Muman uile. Ocus Donnchadh Mac Conmara do marbadh ann ⁊ maithi a oirechta uile ⁊ Domnall O Grada, taisech Ceneoil Dunghaile. Ocus ár diairmidhe etorra, leth ar leth.

 7. Donnchadh O Briain, ri Muman p.420 adbur righ Erenn, do marhadh a mebhail do Murchadh mac Mathgamna Ui Briain.

 8. Lochlainn Riabach O Deaghadh do marbadh le Mathgamain mac Domnaill Connachtaigh Ui Briain.

 9. Seonag Mac Uighilin do marbadh in Gruelaigh i m-Baile Tobair Brighde ⁊ a marbadh fein ind. Ocus is don gerrshamhthaigh d'ar'marbh se Aedh Breifnech O Concobuir, ri Connacht, do marbadh e fein.

 10. Crech do dhenum le Feidhlimidh O Conchobuir, ri Connacht, ar Clainn Muircertaigh, ar bord Muighi Cetni. Ocus Mael Sechlainn mac Concobuir Ruaidh, risi raitea Ceann in Meighil, do marbadh ann ⁊ daini eile.

 11. Domnall h-Ua Ruairc, ri Breifne, mortuus est.

 12. Diarmait Cleirech h-Ua Briain mortuus est.

 13. Muircertach O Briain do righadh.

 14. Domnall O Birn, taisech Tire Briuin, quieuit in Christo.

 15. Gilla Isu O Dalaigh, ollam dana, quieuit in Christo.

U1308
 1.  67vaKal. Ian. uii. f., l. xx., Anno Domini M.ccc.uiii.1312

 2. Uilliam Mac Fheorais, airdespuc Tuama, in Christo quieuit.

 3. Beinidhecht O Bragan, espuc Luighne, quieuit in Christo.

 4. Malaci Mag Aedha, espuc Oil Find, do thoghadh cum airdespucoide Tuama.

U1309
 1. Kal. Ian. ii. f., l. i., Anno Domini M.ccc.ix.1313

 2. Clemens Papa mortuus est.

 3. Rex Franciae mortuus est.

 4. Gilla Isu Mag Dorcaidh do marbadh do p.422 Conchobur Carrach Mac Diarmata.

 5. Tadhg mac Annrias, d'eg.

 6. Cathal mac Murchadha Carraigh h-Ui Fherghail, quieuit in Christo.

U1310
 1. Kal. Ian. iii. f., l. x.ii Anno Domini M.ccc.x.1314

 2. Niall O Domnaill occisus est.

 3. Maidm Muinnteri Raighillaigh ic Druim Lethan le Ruaidhri mac Cathail Ui Concobuir.

 4. Maghnus mac Domnaill h-Ui Eaghra, do marbadh le Magnus mac Uilliam Ui Eaghra, i feall.

 5. Niall mac Briain h-Ui Neill, in t-aen mac righ ro bo línmuire ⁊ rob'ferr maithius bo bí a n-Erinn i n-aen aimsir ris fein, quieuit in Christo.

U1311
 1. Kal. Ian. iii. f., l. x.ii., Anno Domini M.cccxi.1314

 2. Matha Mag Tigernan do marbadh do Chathal O Ruairc.

 3. Niall O Domnaill do marbadh le h-Aedh O n-Domnaill.

 4. Matha Mag Dhuibhne, espuc na Breifne, d'ég.

 5. Roolbh Mag Mathgamna do marbadh d'a braithribh fein.

U1312
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. xx.iii, Anno Domini M.ccc.x.ii.1315

 2. Sluagh-loinges mor do thecht a h-Albain le derbrathair righ Alban, le h-Edubhard, i crichaibh Uladh. Crecha mora do dhenum dó ar muinntir in Iarla ⁊ ar Gallaibh na Midhe. Sluagh mor do thinol don Iarla i n-aghaidh na n-Albanach. Feidhlimidh mac Aedha h-Ui Choncobuir, ri Connacht, do dhul leisin. Sluagh mor aile do tinol  67vble Ruaidhri mac Cathail Ui Chonchobuir, i p.424 Connachta. Caislena do losgadh ⁊ do brisiudh.

 3. Aedh mac Magnusa Ui Conchobuir, do marbadh le Cathal mac Domnaill Ui Concobuir. Maghnus mac Magnusa, in mac righ rob' ferr einech ⁊ eghnom do bí do ConnachtaibhDomnall, a derbrathair, do marbadh in la ar namarach lesin fer cetna. Diarmaith mac Simoin na Tragha, do marbadh in la do marbadh Aedh mac Maghnusa Ui Concobuir, lesin clainn cetna a n-dighail a n-athar.

 4. Cath don Iarla d'on dara leth ⁊ d'Edubard co n-a fhedain don leth aile, gur'maidmedh ar in Iarla ⁊ ar Gallaibh archena. Ocus do gabadh ann Uilliam Búrc ⁊ da mac Mic in Mhilidh.

 5. Mathgamain Mag Raghnaill, taisech Muinnteri h-Eoluis, do marbadh le Maelruanaigh Mac n-Diarmata, rí Muighe LuirgO Mailmhiadhaigh, taisech Muinnteri Cearballan ⁊ moran do Muinntir Eoluis araen riu. Conchobur Ruadh mac Aedha Breifnígh, do marbadh ann.

 6. Maelruanaigh Mac DiarmataGilleberd Mac Goisdelbh do thecht i Magh Luirg ⁊ creacha do denum doibh. Ocus rucadur ben Diarmata Gaill leo ⁊ do airgedar uile muinntir Diarmata Gaill.

 7. Taíníc Aedh O Domnaill fa chaislen Sligidh ⁊ do cuas fair leis.

 8. Ruaidri mac Domnaill Ui Concobuir, do marbadh le Derborgaill, ingen Magnusa Ui Choncobuir, ar cennaidhecht do ceithirn gallóglach.

 p.426
U1313
 1. Kal. Ian. u. f., l. iiii. Anno Domini M. ccc.x.iii.1316

 2. Sluagh mor do tinol le Feidhlimidh O Concobuir ⁊ le Mac Fheorais ⁊ le Gallaibh Iarthair Connacht. Techt doib co tochur Mona Coinnedha. Ruaidhri h-Ua Concobuir do dhul 'n-a n-aghaidh ⁊ cumusc doibh ar a ceile. Ruaidhri h-Ua Concobuir, ri Connacht, do marbadh ann ⁊ Diarmait Gall Mac Diarmata, rí Muighi LuirgCormac Mac Ceithernaigh, ri Ciaraidhegalloglacha uaisli ⁊ daine imda aili. Righe in Coicid do gabail d'Fheidhlimidh aris. Ocus sluagh mor leis d'innsaighidh Atha Lethain ⁊ in baile do losgadh leis. Ocus Sleimne d'Eisetra, tigherna in baile, do marbadh leo ⁊ in Goganach, in t-aen Barun ba saire dobi a n-Erinn, do marbadh leo ⁊ Goill imda aili. Ocus edala mora d'fhaghbail doibh. A nós ⁊ a n-alladh do dhul fa Erinn, gur'ghiallsat moran doibh.

 3. Sluaighedh mor do comoradh le Feidhlimidh  68ramar aen re maithibh an coicidh ⁊ Donnchadh O Briain, ri MumanO Mael Shechlainn, ri MidheUalgharc O Ruairc, rí Breifne (Ualgharc O Ruairc do ghabail righi in isto anno.) ⁊ O Ferghail, ri Muinnteri h-AngaileTadhg O Cellaigh, ri O MaineMaghnus mac Domhnaill h-Ui Concobuir, tanusti ConnachtArt O h-Eaghra, ri LuighneBrian O Dubdha, rí O Fiachrach. A n-dul sin uile co h-Ath na Righ. Goill Iarthair Connacht uile do thinol 'n-a n-aighidh: idon, Uilliam Burc ⁊ in Barun Mac Feorais, tigherna Atha na RighGoill Leithi p.428 Cuinn uile d'urmhor. Cath do comorad leo ⁊ maidm do thabairt ar Gaidhelaibh ann. Feidhlimidh O Concobuir (mac Aeda mic Eoghain), rí Connacht, do marbadh ann: in t-aen duine is mo re raibhe aire fer n-Erenn uile ⁊ rob' fer einech ⁊ eghnum. Tadhg h-Ua Ceallaigh, rí O Maine, do marbadh ann ⁊ ochtar ar fichit d'ar'dhual righi do Clainn Cellaigh do marbadh ann. Art O h-Eaghra, ri Luighne, do marbadh ann. Acht aen ní, nír'marbadh 'sin aimsir si i n-Erinn in coimlín do marbadh ann do macaibh rightaisech ⁊ do dainibh ímdha aili osin amach.Ruaidhri mac Donnchadha mic Eogain h-Ui Concobuir, do righadh do Connachtaibh.

 4. Sluagh le h-Uilliam Burc i Sil Muiredhaigh. O ConcobuirConnachta do dhenum sitha, acht Mac Diarmata. Techt do Mac Uilliam i Magh Luirg. Crecha mora do thabairt leó o Ath in Chip ⁊ o Uachtar Thire ⁊ in tir uile do loscadh ⁊ do mhilliudh doibh. Imtecht doibh astir amach iar sin. In Ruaidhri cetna do athrighadh le Mac Diarmata iar sin.

 5. Derborgaill ingen Maghnusa h-Ui Concobuir, d'eg.

U1314
 1. Kal. Ian. uii. f., l. x.u., Anno Domini M.ccc.x.iiii.1317

 2. Toirrdelbach mac Aedha mic Eoghain, do righadh le Connachta.

 3. Roibeat a Briuis, ri Alban, do thecht a n-Erinn maille re galloglachaibh imdhaibh i furtacht Edubaird, a brathar fein, do dhichur Gall a h-Erinn.

 4. Mailir d'Eisetra, tigherna Atha Lethain, do marbadh le p.430 Cathal mac Domnaill h-Ui Concobuir, ar bord Droma CliabhDomnall mac Taidhg mic Domnaill Irrais, do marbadh ann ⁊ ceithri fir déc aili.

 5. Caislen Atha Cliath in Choraind do brisiudh.

 6. Donnchadh h-Ua  68rbBriain, ri Muman, occissus est.

 7. Conchobhur Buidhe Mag Tighernan, taisech Tellaigh Dunchadha, occisus est immaidm Cille Móire Mathgamain Mag Tighernan ⁊ in Gilla Ruadh, mac in aircinnigh ⁊ moran aile d'a ciniudh ⁊ Nícol Mac in Mhaighistir ⁊ moran d'a aicme.

 8. Maidm Cille Moire ar mac Ruaidhri n-Galloglach ⁊ ar feraibh Breifne ⁊ ar Mhuinntir Peodacan, du inar'thuit moran do dhainibh.

 9. Mael Isu Ruadh Mac Aedhugan d'eg.

 10. Raghnall Mag Raghnaill do ghabhail ⁊ Seffraigh Mhag Raghnaill, taisech do denum dhe.

 11. Gorta mor isin bliadhain si.

U1315
 1. Kal. Ian. i. f., l. xx.ui. Anno Domini M.ccc.x.u.1318

 2. Maidm i n-Elibh ar Gallaibh leis O Cerbhaill, dú ar'marbadh Adam MaireisGoill imda eile.

 3. Sluagh mor do tinol le Maelruanaig Mac n-Diarmata ⁊ is iat so: idon, Toirrdelbach O Concobuir, ri ConnachtConcobur O Ceallaigh, ri O MaineUalgharc O Ruairc, rí BreifneTomaltach Mac Donnchaidh, tigherna Thire h-Oilella, d'innsaighidh Cathail mic Domhnaill, co Fásadh Coille. Ocus targad Cathal comhadha mora do Mac Diarmata do cinn gan teacht chuigi don toisc sin. p.432 Ocus nír'gabadh uadha, gur'innsaighedur na sochraidheadha sin co lar a longpuirt ⁊ nír'time ⁊ nir'theichedh do Cathal im in toisc sin. Innsaighis Cathal asna tighibh amach ⁊ cumuscit ar a cheile. Acht en ní, marbthar Conchobhur O Ceallaigh, ri O MaineBrian mac Toirrdhelbaigh Ui Conchobhuir, adhbur righ Connacht ⁊ daine imdha aili, eter mharbhadh ⁊ leathadh. Cathal cetna d'innsaighidh Connacht ⁊ do h-athrighadh Toirrdelbach O Concobhuir. Ocus do ghabh Cathal righe Connacht ⁊ do roine crecha mora ar Mac n-Diarmata.

 4. Seán mac Domnaill h-Ui Neill, do marbadh le h-Aedh O n-Domnaill.

 5. Ricard a Clara do marbadh.

 6. Edubhard a Briuis, fear millti Erenn co coitcenn, eter Ghallaibh Ghaidhelaibh, do marbadh le Gallaibh Erenn tre nert cathaighthi ag Dun Dealgan. Ocus do marbadh 'n-a fhocair Mac Ruaidhri, ri Innsi GallMac Domnaill, ri Aerther Ghaidhel, mar aen re h-ár na n-Albanach uime. Ocus ni dernadh o thus domain gnim budh ferr d'Eirinncaibh ina'n gnimh sin. Uair tainic gorta ⁊ dith daine re a linn a n-Erinn uile  68vaco coitchenn re h-eadh tri m-bliadhan co leth ⁊ do ithdis na daine a cheile gan amurus ar fut Erenn.

 7. Seffraigh h-Ua Fergail, taisech na h-Anghaile, quieuit in Christo .

 8. Snechta mhor isin bliadhain sin.

 9. Seann O Ferghail do marbadh d'aen urchur soighde.

 p.434
U1316
 1. Kal. Ian. ii. f., l. uii., Anno Domini M.ccc.x.ui.1319

 2. Enri Mac in Crosain, espuc Ratha Both, in Christo quieuit. Tomas mac Carmaic h-Ui Domnaill, abb Essa Ruaidh, do thoghadh cum espucoide Ratha Both.

 3. Espuc Doire in Christo quieuit.

 4. Espuc Clochair in Christo quieuit.

 5. Espuc Cluana Ferta Brenaínn quieuit in Christo.

 6. Aine ingen Mic Diarmata, ben Mic ConShnama, quieuit in Christo.

 7. Tomaltach O Mael BrenainnEchmarcach Mac Branain, taisech Corco Achlann, do marbadh a cheile.

 8. O Banan, espuc Oirgiall, d'eg.

 9. Brian mac Domnaill h-Ui Neill, do marbadh le Clainn Aedha Buidhe.

U1317
 1. Kal. Ian. iii. f., l. x.uiii., Anno Domini M.ccc.x.uii.1320

 2. Coínne mór eter Cathal O ConchobuirMaelruanaigh Mac Diarmata: sith do dhenum doibh ⁊ tainic Mac Diarmata astir iar sin. Feall do dhenum do'n Cathal cetna ar Mac n-Diarmata i Mullach Dorabruch ⁊ a gabhail ann ⁊ Graine ingen Mic Maghnusa, a ben, do gabail 'sin lo cetna i port Calad na Cairgi. Ocus do lomairged in tire uile. Ocus fos do gahadh Mael Isu Donn Mac Aedhagan ⁊ a mac ⁊ Tomaltach p.436 Mac Donnchaidh, tigerna Tire h-Oilella ⁊ fuaradur moran d'ulc.

 3. Mor ingen Ui Baighill, ben h-Ui Fergail, d'ec.

 4. Mathgamhain, tanusti O Briain, quieuit in Christo.

U1318
 1. Kal. Ian. u. f., l. xx.ix., Anno Domini M.ccc.x.uiii.1321

 2. Graine ingen Mic Maghnusa, banrighan Muighi Luirg, ben Maelruanaigh Mic Diarmata, d'eg.

 3. Ruaidhri mac Donnchadha, ri Connacht, do marbadh le Cathal mac Aedha h-Ui Concobuir.

 4. Carracc Locha Cé do leagadh le Cathal O Conchobuir.

 5. Maghnus O h-Anluaín do dhalladh la Níall O n-Anluain.

 6. Niall O h-Anluain, ri Oirr 68vbther, do marbadh do Ghallaibh Duin Dealgan í mebhail.

 7. Maidm mor do thabairt do Andriú Mac Fheorais ⁊ do Gallaibh na Midhe ar macaibh righ O Failghi.

 8. Bodith mor ar fut Erenn uile co coitchenn.

U1319
 1. Kal. Ian. ui. f., l. x., Anno Domini M.ccc.x.ix.1322

 2. Cogadh mór eter Saxan ⁊ a Iarladha.

 3. Matha O h-Eothaigh, espuc Ard Achadh, quieuit in Christo.

 4. Murchadh O Ferghail, thaisech na h-Anghaile, do marbadh le Seoan O Ferghail, le mac a derbrathar. Muircertach h-Ua Ferghail do marbadh le a brathair fein fos 'sin lo cetna.

 5. Donnchadh mac Donnchadha Mic Diarmata, quieuit in Christo.

 6. Gillibert O Ceallaigh, ri O Maine, d'eg (i Noin Auguist).

 7. Enri Mac Gilli Fhinnein, p.438 taisech Muínnteri Peodachan, do marhadh do clainn Amlaim Meg Uidhir.

 8. Barun Mac Feorais d'eg.

 9. Uilliam Liath, mac Uilliam Móir, do ecc.

U1320
 1. Kal. Ian. uii. f., l. xx.i., Anno Domini M.ccc.xx.1323

 2. Cairpri O Mael -Shechlainn occisus est.

 3. Seoinin O Fergail do marbadh do clainn Sheoain Ui Fergail.

 4. O h-Eaghra do marbadh do h-Ua Connmacan in bliadhain sin.

U1321
 1. Kal. Ian. i.f., l. ii., Anno Domini M.ccc.xx.i.1324

 2. Uilliam Burc mac Uilliam Móir, mortuus est.

 3. In bodhith cetna ar fut Erenn, idon, Maeldomnaigh.

 4. Cathal mac Domnaill mic Taidhg mic Briain mic Annrias mic Briain Luighnich mic Toirrdhelbaigh Mhoir, idon, ri Connacht, aen duine is beodha ⁊ budh mó aithius ⁊ turchur do bi i n-aen aimsir ris, do marbadh le Toirrdhelbach O Conchobuir ⁊ le Connachtaibh arcena ⁊ Mael Sechlainn, mac Toirrdhelbaigh h-Ui DomnaillGilla Crist Og Mac Donnchaidh do marbadh ann ⁊ daine ímda aili. Toirrdhelbach (mac Aedha mic Eoghain) h-Ua Concobuir, do gabail righi Connacht.

 5. Raghnall Óg Mag Raghnaill, taisech Muinnteri h-Eolais, do marbadh.

 p.440
U1322
 1.  69raKal. Ian. iii. f, l. x.iii., Anno Domini M.ccc.xx.ii.1325

 2. Domnall mac Briain h-Ui Neill, rí Tire h-Eogain, quieuit in Christo.

 3. Gilla Crist Cleirech Mac Diarmata d'eg.

 4. Diarmait O Mail Brenaind, taisech Clainne Concobuir, quieuit in Christo.

 5. Cu Uladh mac Domnaill mic Briain h-Ui Neill, deghadbur airdrigh Erenn, do marbadh le macaibh Neill mic Briain. Derbrathair sein a atharsun.

 6. In bodith cedna i n-Erinn aris.

 7. Brian O Gadhra quieuit in Christo.

U1323
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. xx.iiii., Anno Domini M.ccc.xx.iii.1326

 2. Risdard a Burc, Iarla Uladh (an t- Iarla Ruadh), aen raghu GallGaidhel Erenn, d'eg.

 3. Cogadh mor eter ri Saxanri Franc.

 4. Luírint O Lachtnan, espuc Oil Finn, quieuit in Christo.Maigister Seoan O Finachta do toghadh cum na h-espucoide cetna.

U1324
 1. Kal. Ian. u. f., l. u., Anno Domini M.ccc.xx.iiii.1327">

 2. Cogadh mor eter Saxan ⁊ a ben fein, ingen righ Fraingcri Saxan d'athrighadh le ⁊ a mac fein do ghabhail a n-aghaidh a athar tre forgall a mathar, idon, na righna ⁊ coroin righ do thabairt don mac cetna tre p.442 comairli Shaxan.

 3. Gormlaith inghean Mic Diarmata, mortua est.

 4. Flaithbertach Mag Uidhir, ri Fer Manach, mortuus est.

 5. Mail -Shechlainn h-Ua Flannagan, taisech Tuaithi Ratha, do marbadh le n-a braithribh fein.

 6. Edubhard rí Saxan, ar m-buain a righe dhe, mortuus est.

 7. Teidm galair bric ar fut Erenn uile.

 8. Fergal, mac Ualghairg h-Ui Ruairc, d'eg.

 9. Cuilen h-Ua Dimasaigh d'eg.

 10. Sadhbh ingen Mic Aedhagan, d'eg.

U1325
 1. Kal. Ian. ui. f., l. x.ui., Anno Domini M.ccc.xx.u.1328

 2. Mael Sechlainn O Raighillaigh, ri Muinnteri Mailmordha, do gabail ⁊ do lot do Ghallaibh na Midhe. Ocus a fhuaslucudh ar braighdibh ⁊ a eg 'n-a tigh fein d'a ghonaibh.

 3. Brian  69rbmac Tomaltaigh Mic Donnchaidh, do marbadh do Brian mac Taidhg.

 4. Toirnech ⁊ teinntech anbhail isin bliadhain sin, gur'milledur toradh ⁊ arbanna Erenn, co rabadur finna fas.

 5. Teidm galair coitchinn ar fut Erenn uile, risi n-abairthea Slaedan, re h-edh tri lá no chethair ar gach nech, gur'ba tanaisti bais é.

 6. Gilla na n-Aingel O Taichligh, airchinnech Dam Innsi, mortuus est.

 7. Imar Mag Raghnaill, taisech Muinntire h-Eoluis, occisus est.

 8. Sar h-Eoan Mac Fheorais, Iarla Lughbaidh, in t-aen Gall ro bo beodha ⁊ rob' ferr einech ⁊ egnom do bi i n-Erinn, do marbadh ar n-denum fheille d'a p.444 muinntir fein air. Moran do Gallaibh ⁊ do Gaidhelaibh maithibh do marbadh fos ar in lathair cetna. In Caech Mac Cerbaill, idon, Maelruanaigh, aen raga timpanach ErennAlban ⁊ in domain uile ⁊ ni derbthar a leitheid do thecht riamh o thus domain risin eladhain sin, a marbadh fein ⁊ derbrathair maith eile do ar in lathair cetna.

 9. Muiris O Gibealan, ardmaighistir Erenn a n-dligidh nua ⁊ a sein dligidh, a Canoin ⁊ a Lex, fellsam fesa ⁊ eolais, sai n-dana ⁊ n-oghmorachta ⁊ eladhan imda aile, Cananach coradh i Tuaim da Ghualann ⁊ i n-Oil Finn ⁊ i n-Achadh Conaire ⁊ i Cill Aladh ⁊ i n-Eanach Duin ⁊ i Cluain Ferta ; Oiffidselbreithimh coitchenn na h-airdespucoide, quieuit in Christo.

 10. Tomas O Mellaigh, espuc Eanaich Duin, mortuus est i Cuirt in Phapa.

 11. Tadhg mac Toirrdelbaigh h-Ui Concobuir, occisus est la Diarmait O n-Gadhra i mebhail.

 12. Coinde mor eter Baiter a BurcGillibert Mac Goisdelbh don dara leith ⁊ Maelruanaigh Mac DiarmataTomaltach, a mac ⁊ Tomaltach Mac DonnchaidhMuinnter Mailruanaigh archena don leth eile, fa Ath Cinn Locha Teiched.

 13. Breisim madma ar Mac Uilliam d'ar'marbadh Brian mac Taidhg, le a brathair fein a n-dighail Briain mic Tomaltaigh Mic Donnchaidh, do marbh in fer cetna.

 14. Morshluaighedh le h-Iarla Uladh ⁊ le Toirrdhelbach O Concobuir, ri Connacht ⁊ le Muircertach O m-Briain, ri Muman, i n-aghaidh Briain Ui Bríain. Maidm le Brian O m-Briain, du p.446 inar'marbadh Concobur O Briaín, deghadhbur righ Erenn ar dheilbh ⁊ ar thidhnucal, maille re ceithri fichtibh, eter maith ⁊ saith.

 15. Aine ingen Fherghail  69vah-Ui Raighilligh, ben Tomaltaigh Mic Diarmata, mortua est.

 16. Donnchadh Gall mac Domnaill h-Ui Concobuir, do marbadh la h-Aedh mac Taidhg mic Maghnusa.

U1326
 1. Kal. Ian. i. f., l. xx.uii., Anno Domini M.ccc.xx.ui.1329

 2. Cathal mac Domnaill h-Ui Ruairc, tennadhbur righ Breifne, mac righ is nosmuire ⁊ is gnimaichi do bi do Breifnechaibh, do marbadh do Ghallaibh i fell ⁊ daine aili.

 3. Muircertach mac Domnaill mic Taidhg h-Ui Concobuir, tigherna CairpriCalraighi, macamh na mac righ, mortuus est.

 4. Dabug Donn Mac Uilliam, ridire morconaigh, quieuit in Christo.

 5. Cagadh eter Toirrdelbach h-Ua ConcobuirMuinntir Mailruanaigh.

 6. Cathal mac Aedha mic Eogain, do dhichur a reigin asna Fedhaibh ⁊ a Tir Maine tre forgoll Baiter a Burc ar Clainn Ceallaigh.

 7. Tadhg mac Toirrdelbaigh Mic Mathgamna mortuus est.

 8. Augustin, ab Lesa Gabhail for Loch Eirni, mortuus est pridie Kalendas Nouembris.

U1327
 1. Kal. Ian. ii. f., l. ix., Anno Domini M.ccc.xx.uii.1330

 2. Maghnus mac Aedha Breifnígh h-Ui Conchobuir, do marbadh leisin Cathal cetna sin ⁊ Simon Mac an Fhailgidh do marbadh ann fos, ar in lathair cetna.

 3.  p.448
 4. Amus longphuirt le Toirrdhelbach O Concobuir ar Baither Mac Uilliam a Burc ⁊ a ruágadh ar fad Muighi. Gillibert Mac Goisdelb do techt, fedan mor, d'furtacht Mic Uilliam. Inntodh do na sluaghaibh sin, leath ar leth, ar O Conchobuir, no co rangadur ath Dísirt Nuadhat. Becan do muinntir Ui Conchobuir do marbadh annsin ⁊ O Conchobuir d'imtecht o'n ath co beodha, nosmur isna Tuathaibhlongport do gabail le Mac Uilliam i Cill Lomat. Sith cunnail, cairdemail de dhenum d'O Chonchobuir ⁊ do Mac Diarmata.

 5. Mael Sechlainn Mac Carmaic, brugaidh coitchenn, d'eg.

 6. Mael Isu Donn Mac Aedhagain d'eg.

 7. Sluaigedh le h-Ualgharc O Ruairc, ri Breifne, co Fidh in Atha. Goill in baile d'er 69vbghi daib, gur'marbadh Art O Ruairc ann, adbur righ Breifne ⁊ moran aile.

 8. Beinidhecht O Flannagan, prioir Cille Moire Tire Briuin, in Christo quieuit.

 9. Gilla Isu h-Ua Raighillaigh, ri Muinnteri Mailmordha ⁊ na Breifne uile re moran d'aimsir, a eg i n-a shenoir rathmur, iar m-breith buada o doman ⁊ o dhemhon.

 10. Maidm mor le Concobur mac Taidhg mic Briain mic Annrias mic Briain Luighnigh, ar Dairtraighibh, gur'marbadh moran dibh leis.

 11. (No gumad air an Kallainn so budh choir Maeileachlainn h-Ua Raighilligh, in festo Natalis Domini, scilicet A.D. 1327.)

 p.450
U1328
 1. Kal. Ian. iii. f., l. xx., Anno Domini M.ccc.xx.uiii.1331

 2. Maelruanaigh Mac Diarmada, rí Muighi Luirg, d'fhagbhail a righi ⁊ do ghabhail aibide manach liath i Mainistir na Buille. Tomaltach Mac Diarmata, a mac, do ghabhail na righi cetna, in seissedh la iar m-Bealltaine.

 3. Fergal, mac Mail Shechlainn Charraigh Mic Diarmata, do marbadh le Tadhg mac Cathail mic Domnaill h-Ui Concobuir.

 4. Sluagh le Baiter Mac Uilliam i Magh Luirg ⁊ in tir uile do loscadh, acht na cealla ⁊ tuc comuirce doibsein.

U1329
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. i., Anno Domini M.ccc.xx.ix.1332

 2. Baiter Mac Uilliam do ghabail lesin Iarla ⁊ a breith do leis co Caislen Innsi h-Eogain ⁊ a eg isan prisun do ghorta.

 3. Maithi Alban do marbadh leisin Aidhelbach.

 4. Maidm Berna in Mil ar Tomaltach Mac n-Diarmata ⁊ ar Mac Uilliam, ait a r'marbadh moran do muinntir Mic Uilliam ann la mac in IarlaTomaltach Mac Donnchaidh.

U1330
 1. Kal. Ian. ui. f., l. x.ii., Anno Domini M.ccc.xxx.1333

 2. Tomaltach mac Donnchadha Mic Diarmata, mortuus est.

 3. Uilliam a Burc, Iarla Uladh,  70rado p.452 marbad le Gallaibh Uladh ⁊ na Goill sein do thoitim ann, eter crochadh ⁊ marbadh ⁊ tarraing, do muinntir righ Saxan.

 4. Gillibert Mac Goisdelbh do marbadh le Cathal Mac Diarmata Gall, ar lar a caislein fein.

 5. Aedh mac Domnaill h-Ui Domnaill, rí Thire Conaill, aen duine fa mo grain ⁊ coscur, feichium coitchenn, neoch rob' ferr smacht ⁊ riaghail robi i n-aen aimsir ris, ar m-breith buadha o doman ⁊ o dhemhan, ar n-gabail aibiti manaich leith uime, a eg i n-a longphort fein ⁊ a adhnucal i tempall Mainistrech Esa Ruaidh. Conchobur mac Aedha cetna, do ghabail righi Thire Conaill ar eis a athar. Imcosnamh eter Art h-Ua n- DomnaillConcobur, mac a athur féin, im an righe ⁊ Art do ghabail le Concobur ⁊ a marbadh a cetoir leis.

 6. Donnchadh mac Aedha h-Ui Cellaigh, do ghabail le Toirrdhelbach O Conchobuir, ri Connacht.

 7. Aedh Mac Con Shnama mortuus est.

 8. Domnall Mac Con Shnama, taisech Muinnteri Cinaith, mortuus est.

 9. Mac na h-Aidhce Mag Fhlannchadha, adbur taisigh Dartraighi, do marbadh le Connachtaibh.

U1331
 1. Kal. Ian. uii. f., l. xx.iii., Anno Domini M.ccc.xxx.i.1334

 2. Sluagadh le Connachtaibh, eter GallGaidhel, sa Mumain cum Maic Conmara. Braighde ⁊ nert do ghabail doibh ar Mac Conmara. Tempoll do loscadh le p.454 dreim don t-shluagh irrabadur da fichit ⁊ cet do dhainibh, eter uasal ⁊ isel ⁊ dias do shacartaibh dib sin ⁊ a loscadh sin uile.

 3. Deichnebur do mhuinntir Dhonnchadha Riabaigh, mic Mail Shechlainn Carraigh Mic Diarmata, do bathudh ar Loch Teiched.

 4. Tadhg mac Cathail mic Domnaill, quieuit in Christo.

U1332
 1.  70rbKal. Ian. i. f., l. iiii., Anno Domini M.ccc.xxx.ii.1335

 2. Seaan O'h-Eaghra do ghabail le mac in Iarla ⁊ forgla a mhuinntire d'argain.

 3. Crech le clainn Domnaill ar Gallaibh, idon, ar Clainn Muiris Shugaigh Mic Gearailt. Crech mor le Clainn Muiris ar an clainn cetna.

 4. Iarthar Chonnacht do mhilliudh uile le Uilliam Burc. Daine imda do marbadh ⁊ creacha ⁊ loiscti ⁊ uilc diairmidhe ar mac in Iarla ⁊ ar Chlainn Ricaird a Burc do dhenum dho. Sith eter na Burcachaibh cetna.

U1333
 1. Kal. Ian. ii. f., l. x.u., Anno Domini M.ccc.xxx.iii.1336

 2. Tomaltach Mac Diarmada, ri Muighi Luirg, fer ro bo mo grain ⁊ coscur ⁊ rob' ferr sith ⁊ cocadh, derc ⁊ daenacht ro bhi a n-Erinn i n-a aimsir fein, a eg a n-Domnach na Trinoide, i n-a longport fein, i Caladh na Cairrge ⁊ a adhnucal i Mainistir na Buille, p.456 co sochraidh onorach. Quicunque legerit oret. Concobur mac Tomaltaigh Mic Diarmata, do ghabail righi ar eis a athar.

 3. Teboit a Burc mortuus est.

 4. Mailir mac Siurtan d'Exetra, quieuit in Christo.

 5. Maidm le h-Eogan h-Ua Madughan ar Clainn Ricaird a Burc, du itrochair seisser ⁊ tri fichit, eter maith ⁊ saith.

 6. Domnall mac Seaain mic Domnaill Ui Concobuir, mortuus est.

 7. Niall mac Concobuir Mic Taidhg, occisus est d'aen urchur soighdi.

 8. Trinoit O Naain, maighister coitcenn i n-ealadhnaibh examhlaibh, i n-Dlighedh chanonda ⁊ i l-Lex, mortuus est.

 9. Crech mor le macaibh Diarmada Gall ar Clainn n-Goisdelbh ⁊ do marbadh Maiug mac Bailtrin Mic Ghoisdealb.

 10. Crech mor le h-Emonn Mac Uilliam ar Clainn Cathail, du ar' hairged Conchobur O Flannagan ⁊ moran aile do lucht in tire. Ocus do marbadh Mael Sechlainn, mac Aedha h-Ui Fhlannagan, ar toraidhecht na creiche ⁊ do gabadh leosan mac Mic in Milidh.

 11. Concobur Mac Diarmada, rí Muighi LuirgAedh mac Aedha ⁊ lucht tighe h-Uí ConchobuirClann Donnchaidh ⁊ glaslath Criche Cairpri im Cormac mac Ruaidhri, do dhul ar creich h-i Tir Fhiachrach, co rangadur Mullach Ratha. Ocus ba in tire do theichedh rompa. Mairbedala mora ⁊ capaill imdha do thabairt doibh leo ⁊ le Connachtaibh archena. Caislen mor Mic Goisdelbh do legadh le Toirrdelbach ⁊ le Connachtaib archena.

U1334
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. xx.ui., Anno Domini M.ccc.xxx.iiii.1337

 2. Sith do dhenum do mac in Iarla re Brian m-Ban O m-Briain.

 3. Sith do dhenam d'Aedh Remur h-Ua Neill (idon, Aedh Meith) re h-Oirghiallaibh ⁊ re p.458 Feraibh Manach.

 4. Faslongport do dhenum le Toirrdhelbhach h-Ua Concobuir ig Ath Liacc i n-adhaigh Emoind a Burc.

 5. Seoan O Fallamain, taisech Clainni h-Uadach, mortuus est.

 6. Tadhg Mag Flannchaidh, taisech Dartraighi, do marbadh le Cormac mac Ruaidhri mic Domnaill, maraen re sochraide aile,  70vaa n-dighail Seaain Mic Domnaill. Ocus creacha mora do denum ar Dartraighibh ⁊ mac Muiris Meg Fhlannchaidh do marbadh an la cetna.

 7. TadhgMail Shechlainn, da mac Imhair Meg Raghnaill, do ghabail do Chathal Mág Raghnaill. Uilliam mac Matghamna ⁊ in bladh aile do clainn Imair, idon, ConcoburTomaltach, righadhbuir Muinnteri h-Eoluis, do tinol d'a tóraidhecht ⁊ Cathal Mac RaghnaillMaghnus mac Fergail, do marbadh doibh. Taisech do dhenum do Thadhg Mag Raghnaill.

 8. Domnall Ruadh O MailleCormac O Maille, a mac, do marbadh do Clainn Meibric ⁊ do Ghallaibh ailibh maille friú, adhaigh feil Stefain in bliadhain si.

 9. Tomás mac Carmaic h-Ui Domnaill, espuc Tiri Conaill, saí n-egna ⁊ crabadh coitcenn fa biadh ⁊ fa ellach d'eigsibh ⁊ d'ollamnaibh in betha, in Christo quieuit.

U1335
 1. Kal. Ian. u. f., l. uii., Anno Domini M.ccc.xxx.u.1338

 2. Ruaidhri (in Einigh mac Flaithbertaigh mic Dhuinn Oig, alias Carraich) Mag Uidhir, ri Fer ManachLacha Eirne (per quatuordecim annos ; alias, per duos annos), in fer is mo ro thidlaic d'airged ⁊ d'innmus, d'echaibh ⁊ d'almhaibh ⁊ d'innilibh, do dhul d'eg re h-adhart, p.460 iar m-buaidh o éigsibh ⁊ o ollamnaibh.

 3. Mac Iarla Uladh do ghabail d'Emonn a Burc ⁊ a chur i l-Loch Oirbsen. Uilc mora ⁊ cagadh coitchenn i Connachtaibh trid sin.

 4. Tadhg mac Ruaidhri mic Cathail h-Ui Conchobuir, do ghabail do Tomas Mág Samhradhain ⁊ moran d'a muínntir do marbadh. Mag Shamhradhan do dul do thigh Ui Concobuir in bliadhain cetna ⁊ a thecht arís i n-a fhritheing ⁊ aircis do thabort do Clainn Muircertaigh air ⁊ do Muinntir Eoluis ⁊ do coimthinol na Breifne, eter GaidhelGalloglach. Ocus Mag Samhradhan do ghabail ⁊ moran d'a muinntir do marbadh.

 5. Aedh in Chleitigh mac Ruaidhri Ui Conchobuir, do lot ar deredh creiche 'sa Bolegan ⁊ a eg dhe.

 6. Derbhail ingen Cathail Mic Murchaidh, ben Donnchadha mic Aedha Oíg, d'eg.

U1336
 1. Kal. Ian. ui. f., l. x.uiii. Anno Domini M.ccc.xxx.ui.1339

 2. Sluagh mor la h-Aedh Remar h-Ua Neill cum Tíre Conaill, dar'marbadh mac  70vbSeaain h-Ui NeillGaffraigh h-Ua Domnaill la muínntir h-Ui Dochartaigh.

 3. Ruaidhri O Ceallaigh, ri h-Ua Maine, do marbadh la Cathal mac Aedha mic Eogain, ar n-dul a tigh Toirrdelbaigh h-Ui Concobuir d'a tigh fein. Sai Erenn gan imresain fein.

 4. Emonn Mac Uilliam a Búrc d'innarbadh in bliadhain si.

 5. Bean mic Iarla Uladh, idon, ingen Toirrdelbaigh h-Ui Briain, do thabairt do Toirrdelbach h-Ua Concobuir, do righ Connacht, in bliadhain si ⁊ Derbail ingen Aedha Ui Domnaill, do legan do.

 6. Tomas Mag Samradhan, do bí i l-laim ic Clainn p.462 Muircertaigh, do dhul as in bliadhain sin, ar n-diultadh dh'ingin Donnchadha Riabaigh ris ⁊ a da mac d'elogh isin bliadhain sin fos.

 7. Plaigh mor do shnechta ⁊ do shic in bliadhain sin, o cenn caicidhisi do gheimhredh co taníc blodh d'errach, co n-deachaidh moran d'ellach Erenn d'eg ann ⁊ guirt gemhair Erenn do dhul a mugudhain bliadhain cetna.

U1337
 1. Kal. Ian. uii. f., l. xx.ix., Anno Domini M.ccc.xxx. uii.1340

 2. Comtógbail mor cagaidh eter Mainechaibh, idon, eter Tadhg mac Taidhg Ui CheallaighUilliam mac Donnchadha Muimnígh Ui CheallaighDonnchadh mac Aedha Ui Chellaigh, d'a tuc Toirrdelbach O Concobuir urlamhus O Maine, do Tadhg ⁊ moran d'a cinedh fein fos, gur'theilgset Uilliam asthir imach. Ocus rolensat uile e, gur'ímpo Uilliam orra ⁊ gur'marbadh Donnchadh mac Aedha Ui Cellaigh ⁊ gur'gabadh Tadhg O Cellaigh ⁊ gur'loitedh ⁊ co n-deachaidh d'eg d'a loitibh.

 3. Mael Sechlainn h-Ua Gairmleaghaidh, taisech Ceneoil Moain, d'eg.

 4. Toisc dochódar meic Ualghairc h-Ui Ruairc, idon, DomnallAedhGilla CrisdRuaidhri, ar creich cum Cathail mic Aedha Breifnigh ⁊ do rinneadur p.464 crech adbal gan imresain ⁊ do mharbhadur Concobur mac Donnchadha Riabaigh ⁊ moran aile. Do rinne Cathal doraidh maith, dar'fhasto moran don creich ⁊ dar'marbadh Domnall O Ruairc, aen raga mac righ na Breifne ⁊ moran d'a muinntir maraen ris ⁊ dar'gabadh ann Gilla Crisd O RuaircMac Con Shnama. Tadhg mac Ruaidhri Ui Concobuir, do bi i l-laim ag O Ruairc, do legan amach tre comfhuaslugadh Gilla Crisd Ui Ruairc.

 5. Aedh mac Feidhlimidh Ui Concobuir, do ghabail do Thoirrdhelbach O Conchobuir, do righ Connacht ⁊ cagadh d'eirghi trid sin eter O ConchobuirConcobur Mac n-Diarmata,  71raMuighi Luirg ⁊ gur'milledh moran etorra.

 6. Siurtan Ruadh Mac Goisdelb do marbadh do Cathal Mac Diarmata Gall.

 7. Tadhg Mac Donnchaidh do ghabail do Concobur Mac Diarmata in bliadhain sin.

 8. Cathal Mac Diarmata Gall, aen raghu mac righ Connacht ar goil ⁊ ar gaiscedh, ar treisi ⁊ ar aghmuire ⁊ ar innsaighidh, ar cosnum AirtighSleibe Lugha do ar taradh a lamha laidire, do marbabh do Dhonnchadh Riabach mac Mail Shechlainn Charraigh, tre fell ig Lis Selbaigh i Cloind Conchobuir.

 9. Maghnus mac Cathail mic Annrias, do marbadh do Cathal mac Aedha Breifnigh.

 10. Brian Og Mag Samradhan do marbadh do Thellach Dunchadha.

 11. Eogan h-Ua h-Eighin, ri O Fiachrach Aidhne, do marbadh d'a braithribh fein.

 12. Eogan mac Sefraigh Meg RaghnaillAedh O Mailmíadhaigh do marbadh a cheile.

 13. Adhamh Mag Theichedhan d'eg.

 14. Pilib O Duibhgennan, sai gan ímresain, d'eg.

 15. Iníug ingen Mic Goisdelb, ben Eogain p.466 Mic Fingin, d'eg.

 16. Uilliam mac Gillibert Mic Goisdelbh, do marbadh ar greis 'sa Breifne do Tellach Eachach.

 17. Ruaidhri mac Magnusa Ui h-Eaghra, d'eg.

 18. Matha mac Annaigh h-Ui Raighillaigh, do marbadh d'Annrias mac Briain h-Ui Raighillaigh ⁊ crecha mora do dhenum 'sin Bolgan don toisc sin.

U1338
 1. Kal. Ian. ii. f., l. x., Anno Domini M.ccc.xxx.uiii.1341

 2. Maidm mor do thabairt do Mac Uilliam Burc ar Clainn Muiris, dú inar'marbadh Tomas Mac Muiris, Muiris mac Seonag Ruaidhdeichnebur ⁊ tri fichit ar aen riu.

 3. Domnall Mag Dhorchaidh, taisech Ceneoil Luachan, d'eg.

 4. Donnchadh mac Mic na h-Aidhce Meg Fhlannchadha, do marbadh d'Aedh mac Taidhg Meg Fhlannchadha.

 5. O Gairmleaghaidh d'eg.

 6. Brian O Flaind, taisech Sil Mailruanaigh, d'eg.

 7. Cathal Mac Ceithernaigh do marbadh dh'esgur.

 8. Caislen Rosa Comain do gabail do Thoirrdhelbach h-Ua Conchobuir. Ocus Aedh mac Feidhlimidh, do bí i l-liamh 'sa chaislen, do treig d'O Choncobuir é.

 9. Seaan Mag Mathgamna do chur a h-Airghiallaibh.

 10. Cu Chonnacht O Cuind, taisech Muinnteri Gillgan, mortuus est.

 11. (Muircertach Mac in Ghabann, abb Clochair, mortuus est Kalendis Februarii.)

U1339
 1.  71rbKal. Ian. iii. f., l. xx.i., Anno Domini M.ccc.xxx.ix.1342

 2. In Gilla Dub Mag Uidir do bathudh ar Loch Eirne ar deredh creiche.

 3. Cagadh mor d'eirghi eter Thoirrdelbach O Concobur, ri ConnachtConchobur Mac p.468 Diarmata, rí Muighe Luirg. Emond a Burc d'eirghi le Mac DiarmataAedh mac FeidhlimtheDonnchadh O Birn. Ocus in t-O Birn hisein do chur Ui Conchobuir i tempoll Oil Find ar n-dul dó do ghabhail gill creiche do rinnedur Muinnter Birn ar Hoibert a Burc ⁊ ní d'a galloglachaibh do marbadh fa'n Constabla, idon, fa Mac Ruaidhri. Pudhur mór ⁊ olc adbal ⁊ cagadh coitchenn d'eirghi trid sin i Connachtaibh uile ⁊ Clann Muircertaigh d'eirghi le O Concobuir ar tus a n-aghaidh Mic Diarmata ⁊ impodh doibh aris le Mac Uilliam ⁊ le Mac Diarmata. Feall do dhenum ar Clainn Uilliam Burc tre urail Ui Conchobuir, dar'marbadh Tomas a Burc i fell granna 'n-a n-oirechtus fein, le Clainn MuirisSeoinin a Burc do marbadh ar in lathair (no , ar in aisti) cetna do Clainn Ricaird. Cathal mac Gilla Crist, Mac Diarmata do marbadh d'Fergal h-Ua Taidhg air in cagadh cetna. Ferghal mac Gilla Crist Fhind Mic Cormaic, do marbadh ar in cagadh cetna.

 4. Breisim brogdha do thabairt do Conchobur Mac Diarmata ⁊ d'a macaibh righ ar O Concobuir fa Bhel Atha Slisen, dar'lingedh in t-ath co toghdha tairsibh ⁊ d'ar'marbadh ann Diarmait mac Briain Uí Fherghail, in t-aen mac taisich na aesa dob'fherr do bi 'n-a aimsir do Conmaicnib ⁊ mac Hoibert a Burc, mídhach gan esbadh ⁊ Concobur mac Donnchadha Duibh Ui Eilidhe.

 5. Seaan Mag Mathgamna, saí n-einigh ⁊ p.470 n-eghnuma, a mharbadh ar deredh creiche co n-a galloglachaibh do lucht tighe Aedha mic Rooilbh ⁊ do Clainn Ceallaigh i toraidhecht. Ocus is commor do marbadh ⁊ do bathadh iat.

 6. Diarmait Ruadh mac Cormaic Óig Mic Diarmata, d'eg i n-aibit manaich leith í Mainistir na Buille, gan aen guth a n-diaidh a anma fa einech, no fa crabadh.

 7. Concobur Ruadh Mag Eochagan do marbadh do Gallaibh.

 8. Cormac mac Ruaidhri mic Domnaill Ui Conchobuir, do gabail le Conchobur mac Taidhg ⁊ le Ruaidhri mac Cathail Ui ConchobuirConcobur do gabail le Brian mac Ruaidhri ⁊ a tabairt i l-laim Concobuir Mic Diarmata ⁊ a cur do sen d'a coimed i Carraigh Lacha Cé.

 9. Domnall h-Ua Dochartaigh, ardtaisech Arda Mídhair ⁊ nocho n-édh amhain, uair is bec nach  71varaibhi tighernus Innsi h-Eoghaintighernus tricha cet Thiri h-Enna ⁊ ro bo terc a n-Erinn taisech 'g ar' lia daine ⁊ ba mó marcsluagh ⁊ ba ferr goil ⁊ gaiscedh, einech ⁊ tidhnucal innás. Ocus a dul d'eg ar lar a tighe fein ⁊ Seaan h-Ua Dochartaigh do ghabail a ínaidh.

 10. Sil Muiredhaigh, eter deoin ⁊ aindeoin, do dhilsiughudh righ Connact, idon, Toirrdelbach mac Aedha, maic Eogain Ui Concobuir. Ocus is iat is oiregdha do eirigh do: Emond Mac Uilliam a BurcConcobur Mac Diarmata, ri Muighi Luirg, co n-a braithribh ⁊ co n-a oirecht. Ocus Aed mac Aedha Breifnígh mic Cathail Ruaidh ⁊ sochraide na BreifneConmaicní ar aen rú ⁊ Aedh mac Feidhlimthe, rí Connacht. Ocus a ínnarbadh astir amach lesna cuibrennaibh sin. Ocus as i comuirle tucsat a cairde dó: dul do thigh Mic Diarmata 'san aidhci. Ocus p.472 fuaradur Clann Muircertaigh a fhis sin ⁊ do innledur sen ar slightibh ⁊ ar casanaibh ⁊ ar bernadhaibh-beadhail in longpuirt. Ocus tainic trempa sin 'san aidhci ré dorcha, dias no triur marcach. Ocus do eírghedh do ar tochur in longpuirt ⁊ tainíc uaithibh ar taradh a lama laidire ⁊ do loit sé Cathal mac Aedha Breifnígh. Ocus ní raibhe a fhis sin ag Mac Diarmata no co cuala se na comairc ⁊ in mallachadh 'ga denum ar fut in longpuirt. O sin doibh co lá ar namarach ⁊ ar faghail a fhesa do Mac Diarmata, do chuir daine tairisi cuigi d'a chur 'sa Charraig ⁊ do bí forgla sechtmuine innti. Ocus do teighdis daine maithi in tire fa sech gach lae cuígi. Ocus da n-derntai ar Mac n-Diarmata, do gentai sith ris. Ocus o nach dernad, do thinnlaic é co Caislen Rosa Comain ⁊ rofhagaibh annsin é.

 11. Símon mac Concobuir mic Simoin Mic Gille Arraith, taisech do thaisechaibh Luighne, mortuus est.

 12. Aedh mac Aedha Breifnígh, do ghabail righi Connacht Dia Luain, idon, in cet Luan do gheimregh.

 13. Concobur h-Ua Domnaill, rí Tire Conaill ⁊ soithech dingbala d'airdrighi n-Erenn gan amurus é ar cruth ⁊ ar ceill ⁊ ar cetfadh, ar uaill ⁊ ar einech ⁊ ar oirrdercus, ar menmnaighi ⁊ ar mor toirbertaighi, ar crodhacht ⁊ ar cathirghail, ar uaisli ⁊ ar ailgine, ar daenacht ⁊ ar degh crabadh, a marbadh la Níall h-Ua n-Domnaill, la mac a athar fein, ar tabairt amais longpuirt fair. Ocus teinnti ⁊ tennala do chur isin tech mór ⁊ O Domnaill  71vbd'eirghi amach ⁊ a toitim a n-dorus a tighi fein, ar m-breith buadha o doman ⁊ o demhan. Ocus is dilliuchta an eigsi, ⁊ an eladha gan fer a h-imochair, na a -h-altruim tareis p.474 in echta sin.

 14. Flann Óg O Domnallin, ollamh Connacht, in Christo quieuit.

 15. Domnall O Coindlis, senchaidh suadhamail ⁊ taibleoir glanfhoclach na Gaidhilgi, do marbadh la h-Uibh Diarmata, gairit re Caisc.

 16. Brugaidh coitcenn, ciall conaigh, do bi ar Loc Eirne, gan diultadh do thruagh, no do tren, idon Matha Mac Magnusa, d'eg in bliadhain sin (14 Kalendas Septimbris).

 17. Tomas Mac Gilli Coisgli, sai n-egna, in Christo quieuit.

 18. Tadhg Mac Donnchaidh, rí Tire h-Oilella, d'innarbadh le Concobur Mac n-Diarmata, d'a tigherna ⁊ d'a brathair fein ⁊ Fergal mac Tomaltaigh Mic Diarmata, do gabail Tire h-Oilella ar a eis.

U1340
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. ii., Anno Domini M.ccc.xl.1343

 2. Slaine ingen Ui Briain ben Toirrdelbaigh Ui Concobuir ⁊ derbshiur a mathar fein fos, mortua est.

 3. Derbail ingen Ui Domnaill, in aen bean rob' ferr tainic d'a cinedh fein riam, do thecht ar cuairt cum Conchobuir Mic Diarmata co h-Inis Doighri ⁊ galar a h-ega d'a gabail ⁊ a h-adnucal í Mainistir na Búille.

 4. Dubchablach ingen Concobuir Mic Diarmata, ben Ui Birn, saí mna gan ímresain, mortua est.

 5. Tómas Mag Samradhan, aen raghu taisech Erenn, mortuus est.

 6. Muircertach O Briain, rí Tuadh Muman, d'eg ⁊ Diarmait h-Ua Briain do righadh i n-a inadh ⁊ a indarbadh sen le Brian O m-Briainmaithi Tuadh Muman do creidium do.

 7. Uillíug mac Ricaird mic Uilliam Leith, macamh Gall Erenn ar einech ⁊ ar egnum, mortuus est.

 8. Cathal O Madughan do marbadh le p.476 Clainn Ricaird ⁊ ro bo do maithibh Erenn dó.

 9. Donnchadh Cleirech O Mail Brenaind, canonach coradh i n-Oil Finn, a marbadh d'aen urchur soighdi le muínntir Hoibert mic Daibith Duinn Mic Uilliam.

 10. Cathal Mac in Liathanaigh, ab na Trinoide, mortuus est.

 11. Maidm mor le Clainn Fheorais ⁊ le Clainn Ricaird ar Uib Maine, du inar'marbadh en mac righ deg do Clainn Cellaigh, fa Concobur Cerrbach h-Ua Ceallaigh.

 12. Aengus h-Ua Domnaill do righadh leis h-Ua n-Dochartaigh ⁊ le Domnall Dub h-Ua m-Baighill ⁊ le nert Aedha Reamhair Ui NeillNíall h-Ua Domnaill d'athrighadh leó. Gairit as a aithle sin co tucsat  72raimresain d'a ceile ⁊ do marbadh le h-Aengus ⁊ le Clainn Muircertaigh Aindiles O Baighill, taisech Tiri h-Ainmirech ⁊ a mac ⁊ Eogan mac Airt Ui Domnaill ⁊ daine imda aili eturru, leth ar leth.

 13. Iohannes O l-Laitim, espuc Cille Aladh, in Christo quieuit.

 14. Seoan Mac Eoaigh, macam suibespuc Erenn, idon, espuc Conmaicne, quieuit in Christo .

 15. Concobur Mac Diarmata, rí Muighi Luirg, ⁊ AirtighTiri h-OilellaTiri Tuathail ⁊ na Rennsecht m-baile do Clainn Cathail ⁊ in fer ris nar'gabadh gan urraim do buain do gach aen d'a tegmadh ris —oir do derbadur ughdair no h-aimsiri si gur'b'e sin aen ragha urrigh na h-Erenn, ar cruth ⁊ ar cheill, ar blad ⁊ ar buantidhlucadh, ar einech ⁊ ar egnum, ar agh ⁊ ar fhíruaisli , co nar' b'ínimarbagha nech ris don fine Gaidhelaigh i n-a aimsir fein. Co 'n-a derbadh sin adubert in file an duain d'a dan fein: p.478 Rann—

  1. Da n-dernainn imuirbaigh as,
   Mac Diarmata, 's ni dernus,
   Cennus TemhraClainni Cuínn,
   Do barr Berbha do beraind.
  2. Ni fhaicim a n-Inis Fail
   Fer coimesa a g-cleith imdhain ;
   Ní fhuil co tech Cinn Choradh
   Nech ar nar'cinn Concobur.
  3. Imurbaigh ni denta dam
   Re feraibh Erenn assan,
   Gan imarbaid fhuair an geall
   Sluaigh fhinnurlair na h-Erenn.
  a ég in urrigh sin i taigh mhór na Cairrgi, ar m-breith buadha o doman ⁊ o dhemhon, sechtmain re Samain, Dia Sathairn do shonnrudh ⁊ a adhnacali Maínistir na Buille. Ocus Fergal Mac Diarmata, a derbrathair séin, do righadh 'n-a ínadh.

 16. (No, gumadh ar in Kallainn si budh coir Nícol Mag Raith.)

U1341
 1. Kal. Ian. u. f., l. x.iii., Anno Domini M.ccc.xl.i.1344

 2. espuc Luighne d'eg.

 3. Murchadh mac Mailmuadh Uí Eaghra, ab na Buille ⁊ adbur espuic Luighne, quieuit in Christo.

 4. Matha, mac Gilla Crist cleirigh Mic Diarmata, do marbadh le Muinntir nEilidhe ar in Coirr Sliabh.

 5. Uilliam mac Matgamna Meg Raghnaill, do marbadh le macaibh Catail Meg Raghnaill.

 6.  p.480
 7. Aedh mac Rooilb Meg Mathgamna, ri Oirgiall, d'eg ⁊ Murchadh Óg Mhag Mathgamna do thoghadh i n-a inadh ⁊ a eg i cinn shechtmaine. Maghnus mac Eachadha mac Rooilbh do ghabhail righi n-Oirgiall.

 8. Art h-Ua Mail Shechlainn, ri Mídhe, do marbadh le Cormac m-Ballach O Mail Shechlainn ⁊ e fein do ríghadh i n-a inadh.

 9. (Brian mac Ruaighri Mheg Uidhir, 15 Kalendas Februarii quieuit.)

 10. (Nicol Magraith, comarba Termuinn Dabeog, mortuus est Nonis Septimbris.)

U1342
 1.  72rbKal. Ian. uii. f., l. xx.iiii, Anno Domini M.ccc.xl.ii.1345

 2. Tomas mac Cathail Riabaigh Ui Ruairc, do marbadh le Clainn Muircertaigh is t-shamhradh.

 3. Toirrdelbach h-Ua Concobuir, ri Connacht, ⁊ adbur rig Erenn, nech ro bo mó ⁊ rob' uaisli ⁊ rob' fherr einech ⁊ egnum do bí i n-Erinn i n-aen aímsir ris, do dul do cungnum le Tadhg Mag Raghnaill, la taisech Muinnteri h-Eoluis, co Loch Oirind a n-aighaidh Clainni Muircertaigh. Ocut Clann Muircertaigh d'a innsaighidh ⁊ blodh do Muinntir Eoluis leó ⁊ a lenmain doibh co Fidh Dorudha ⁊ aen urchur soighdi d'a marbadh ann ⁊ ní fes cia tuc. Ocus airmít ugdair na h-aimsiri si gurab' é sin gnim is mó do rinned le soigid a n-Erinn riam. Ocus bennacht na h-eigsi ⁊ na h-eladhna ar a anmain in airdrigh sin ; oír ní h-ímda aici fer a h-imcair na a h-altruma ar a eis. Et in Aptumno est occisus.

 4.  p.482
 5. Brian h-Ua Fergail, adbur ardtaisigh Conmaicne ⁊ aen raghu mac taisech Erenn i n-a aimsir fein, ar m-breith buada o domon ⁊ o demhon d'eg. Ocus rainic gan aen guth achmosain o eigsibh ⁊ o ollamnaibh Erenn.

 6. (Nualaith ingen Meg Mathgamna, mortua est 6 Kalendas Iuini.)

 7. (Maighister Tomas Mac Gilla Coisgle do chur A.D. 1342.)

U1343
 1. Kal. Ian. i. f., l. u., Anno Domini M.ccc.xl.iii.1346

 2. Cagadh mor eter Mac n-DiarmataMaghnus Mac Diarmata Gall in bliadhain sin ⁊ fell do dhenamh do clainn Bailltrin Mic Goisdelb 'n-a tigh fein ar Maghnus Mac Diarmata Gall ⁊ a marbadh ann ⁊ Cormac Caech Mac Fingin do marbadh ann.

 3. Maghnus Mac Diarmata Gall do marbadh a fell do clainn Bailltrin Mic Goistelb 'n-a tigh fein ⁊ Corbmac Caec Mac Finghin do mharbadh ann beos.

 4. Cagadh mor d'eirghi eter Ualgharc O RuaircRuaidhri mac Cathail Ui Conchobuir ⁊ troid do thabairt doib d'a cheile ⁊ maidm do thabairt ar h-Ua Ruairc do Ruaidhri mac Cathailgallóglacha h-Ui Ruairc uile do marbadh , idon Mag Buirrce ⁊ mac Neill Caim ⁊ a muinnter uile d'forgla. Ocus O Ruairc fein do lenmuin ⁊ a marbadh do Maelruanaig Mac Donnchaidh. p.484 Ocus is é sin gnim as mo do rinned o bas Cormaic, mic Cuilennain, anuas i n-Erinn.

 5. Ceithri meic Cathail, mic in Chaich Meg Raghnaill, do ghabail ar Loch in Sguir do Concobur Mag RaghnaillTomaltach Mag Raghnaill d'a m-breith leís co Caisel Coscraigh ⁊ a marbadh ann, —sgel is truaighi do rinnedh 'san aimsir sin.

 6.  72vaComarba Padraig, idon, Daibid Mag Oirechtaigh, mortuus est.

 7. Cu Uladh Mac Cathmhail, ardtaisech Ceneoil Feradaigh, do marbadh do Domnall Mac Cathmail.

 8. Maidm la Brian Mag Mhathgamna ar Ghallaibh, d'a rainic tri cet cenn co lathair.

 9. Niall O DomnaillClann Muircertaigh ⁊ mac FeidhlimtheMaghnus Mac Diarmata do lenmhuin Ruaidhri mic Cathail, i Culmhail ⁊ maidm imircech do thabairt fair ⁊ ar Clainn Donnchaidh ⁊ ár adbal do thabairt forro, eter bathadh ⁊ lethradh ⁊ fhoillech ⁊ do crechaibh moraibh leis.

U1344
 1. Kal. Ian. ii. f., l. x.ui., Anno Domini M.ccc.xl.iiii.1347

 2. Gilla na Naem h-Ua Fergail, taisech Muinntiri h-Angaili, an duine is mó do rinne do p.486 gnimarthaibh maithibh do Dia ⁊ do duine, d'eg, ar m- breith buadha o doman ⁊ o deman do. Cathal mac Murchadha Ui Fergail, do ghabail a ínaidh.

 3. Muirghis Mac Diarmata, aen ragha mic urrigh Erenn 'n-a aimsir fein, do marbadh la Seoan Ruadh Mac Daibitha Burc.

 4. Tadhg Mag Raghnaill taisech Muinntire h-Eoluis, do gabail do Clainn Muircertaigh in bliadhain sin.

 5. Uilliam Mac Daibith Bimilis, do marbadh do Thadhg Ruadh mac Diarmata Gall, a m-Baile in Tobair in bliadhain sin.

 6. Fergal Mac Cormaic do marbadh ⁊ ni fes cia do marbh.

 7. Tempall Cille Ronain do denum la Fergal h-Ua n-Duibgennan in bliadhain sin.

 8. Finnguala ingen Mic Fhingin ben Fhergail Ui Duibgennain, in ben rob' ferr re a cerd fein do mnai duine eladhna do bi i n-Erinn, d'eg in bliadhain sin.

 9. Tomas Mac Artan, (no Mag Cartain) rí O n-Eathach Uladh, do crochadh do Ghallaibh. Ocus nir' crochadh o Dhia anuas gnim budh mó (do sgel).

 10. Finnghuala ingen Mail Shechlainn Ui Raighillaigh, d'eg.

 11. In Gilla Dubh Mac Gilla Cua d'eg.

U1345
 1. Kal. Ian. iii. f., l. xx.uii., Anno Domini M.ccc.xl.u.1348

 2. Cathal h-Ua Fergail, taisech Muinntir h-Anghaile, d'eg.

 3. Cagadh d'eirghi eter Fergal Mac n-DiarmataRuaidhri mac Cathail  72vbmic Annriaslongport Mic Diarmata do loscadh do mac Cathail. p.488 Mac Diarmata do tinol Connacht ⁊ gluassadh doib a n-diaigh mic Cathail ⁊ nir' lamhadh cenn do togbail doibh co rangadur longport mic Cathail, idon, Baile in Muta. Ocus do luathloiscedh eter cloich ⁊ tech ⁊ tucadur i raibe do braighdibh ann leó, fa mac Ui Ruairc ⁊ do cuadur fein slan d'a tighibh.

 4. Niall h-Ua Domnaill do marbadh la Maghnus h-Ua n-Domnaill.

 5. Mail Shechlainn Mag Oirechtaigh, taisech Muinntire Radhuibh, imper in einigh ⁊ feithmeoir na feile ⁊ didneoir na daennachta, quieuit in Christo. Ocus dabris craidhi na h-eigsi ⁊ na h-eladhna do cumaidh in caemtaisigh sin, co nach insibail, idon, d'a eis.

 6. Donnchadh Mag Bradaigh, taisech Cuile Brighdin, d'eg.

 7. Gilla na Naem h-Ua Cianan, ab Leasa Gabhail, mortuus est i Prid id August.

U1346
 1. Kal. Ian. u. f., l. ix., Anno Domini M.ccc.xl.ui.1349

 2. Eoin Dubh Mac Domnaill do marbadh la Maghnus mac Echadha Meg Mhathgamna.

 3. Gilla na Naem h-Ua h-Uigind, in file gribdha, glanfhoclach is coitchinne do bi i cerdibh na filidhechta i n-Erinn, a eg caicidhis re Caisc, ar m-breith buadha o doman ⁊ o demhon.

 4. Maidm do tabairt la Aedh h-Ua Ruairc ar Flaithberthach h-Ua Ruairc ⁊ ar Donnchadh h-Ua n-Domnaill ⁊ ar DartraighibhAedh Mag Fhlannchadha, taisech Dartraighe, do marbadh ar aen ris ⁊ Gilla Crist Mag FhlannchadhaLachlainn mac Aindilis Ui Baighill, p.490 do marbadh ann fos ⁊ daine imda aili nach airmither.

 5. Mac mic in Iarla do thechti Connachtaibh ⁊ crech do ghabail do ⁊ Mac UilliamMac Fheorais do breith air ⁊ maidm adbhal do thabairt air ⁊ mac mic an Iarla do ghabail ann ⁊ moran do Clainn Ricaird do ghabail ⁊ do marbadh ann fos.

 6. Cagadh mor d'eirghi eter Ruaidhri mac CathailFerghal Mac Diarmata, gur'thinoil Mac Diarmata GoillGaidhil Connacht uile ⁊ Cenel ConaillClann Muircertaigh, gur'curedh mac Cathail i Clainn Fermhuighe. Ocus nir'fhetsat Goill na Gaidhil ni do, gur'inntodur uile uadha gan giall, gan eidere, gur'loisc siun ⁊ gur'mill ⁊ gur'airg urmor Maighi Luirg d'a eisi.

 7. In plaidh mor in galair coitcenn do bi ar fud Erenn a Muigh Luirg in bliadhain sin, co tucadh ar mor daine innti. Matha mac Cathail Ui Ruairc, d'eg de.

 8. Donnchadh Riabach Mac Diarmata do gabail do Cormac Bodhor Mac Diarmata ⁊ a breith do leis a n-Airtech ⁊ a marbadh i dunathaith do lucht Airtigh.

 9. Risderd h-Ua Raighilligh, ri Breifne, d'eg in bliadhain si.

 10. Gillebert h-Ua Flannagan, taisech Tuaithi Ratha, do marbadh do macaibh Briain Ui Flannagan.

 11.  73raMuircertach Riaganach Mag Aenghusa do marbadh d'a braithribh fein in bliadhain si.

 12. Donn h-Ua Daimín, taisech Tire Cennfota, mortuus est.

U1347
 1. Kal. Ian. ui. f., l. xx., Anno Domini M.ccc.xl.uii.1350

 2. Ferghal mac Ualghairc Ui Ruairc, do marbadh do mac Cathail Cleirigh Mic Donnchaidh.

 3. Brian Mac Diarmata, adbur righ Muighi Luirg, do marbadh a p.492 m-baile Rosa Comain leisin espuc h-Ua Fínachta d'aen urchur soighde. Ocus in t-é ar ar'cuiredh in t-urchur do cirrbadh ⁊ do marbadh ann, idon, Ruaidrí in t-Sheomra h-Ua Donnchadha.

 4. Brian h-Ua Briain do marbadh a feall do machaibh Mec Ceothach.

 5. Aedh mac Aedha Breifnígh h-Ui Concobuir, ri Connacht, do marbadh la h-Aedh h-Ua Ruairc ar Muigh Enghaide.

 6. Aenghus h-Ua h-Eoghusa, sai coitchenn, coimdhes a cerdaibh na filidhachta, d'eg.

 7. Aengus Ruadh h-Ua Dalaigh (idon, mac Donnchadha mic Aengusa mic Donnchadha Moir), sai gan uiresbaidh, mortuus est.

 8. Ruaidhri mac Cathail mic Domnaill Ui Concobuir, do marbadh do macaib Ferghail Mic Donnchaidh.

 9. Aedh mac Amhlaim Meg Uidhir, mortuus est.

U1348
 1. Kal. Ian. uii. f., l. i., Anno Domini M.ccc.xl.uiii.1351

 2. Pilib Mag Uidhir (idon, taisech Muinntiri Peódachan) mortuus est.

 3. Enna h-Ua Flannagan, taisech eile, mortuus est.

 4. Eoghan Mac Suibhne do marbadh la Maghnus h-Ua n-Domnaill.

 5. Aedh O Ruairc do gabail ic techt o Cruaich Patraic do mac Pilbin Mic UilliamFergal Mac Diarmata d'eirghi tríd ⁊ cagadh coitcenn i ConnachtaibhMagh Luirg uile do lomargain tríd.

 6. Mathgamain Mac Con Shnama do marbadh do clainn Donnchadha Mic Con Shnama.

 7. Fuagra coitcenn o Uilliam h-Ua Cellaigh ar damaibh p.494 Erenn, ⁊ tangadur co m-buidhech uadha.

 8. Cristinus h-Ua Leannan, ab Lesa Gabail, mortuus est...Idus Aprilis.

 9. (Iohannes Andree, excellentissimus doctor, qui propria Sexti, Clementis, atque Nouellas, Hieronymi Laudes, Speculique iura peregit, obiit hoc anno, die 7mo mensis Iulii, perdirae pestis fato, et sepultus est in ecclesia Sancti Dominici in ciuitate Bononiensi.)

U1349
 1. Kal. Ian. i. f., l. x. ii., Anno Domini M.ccc.xl.ix.1352

 2. Aedh mac Toirrdealbaigh, do ghabail righe Connacht ar eigin tar Gallaibh ⁊ tar Ghaidhelaibh.

 3. Nualaith ingen Mic Diarmata, d'eg.

 4. Aedh O Mael Brenainn ⁊ a dha mac do marbadh d'Aedh mac Fheidhlimidh h-Ui Conchobuir.

 5. Tadhg mac Secusa h-Ui Cellaigh, d'eg.

 6. Aedh h-Ua Ruairc do marbadh la Clainn Muircertaigh.

 7.  p.496
 8. Aenghus h-Ua Domnaill do marbadh la Maghnus h-Ua n- Domnaill.

 9. Tomas Mag Ragnaill mortuus est.

 10. Commach Baile in Duin la h-Aedh mac  73rbToirrdhelbaigh h-Ui Conchobuir ⁊ dith bó ⁊ caerach ann.

 11. Concobur mac Muirghisa Mic Donnchaidh, sai coitchenn im ellach ⁊ im biadh, d'ég.

 12. Dabug Dilmain mac Uillíug Umaill, cenn ceithernDilmainech Connacht, mortuus est.

 13. Daibith h-Ua h-Eogain, aircinnech Innsi Cain for Loch h-Erne, mortuus est 12 Kalendas Iuini.

U1350
 1. Kal. Ian. iii. f., l. xxiii., Anno Domini M.ccc.l.1353

 2. Gormlaith ingen Ui Domnaill, ben Ui Neill, quieuit in Christo.

 3. Aedh mac Ruaidhri h-Uí Neill, d'eg.

 4. Tadhg Mag Raghnaill, ardtaisech Muinnteri h-Eoluis, macamh taisech Erenn, do marbadh do clainn t-Sheffraigh Meg Raghnaill.

 5. (Eoin h-Ua Cairbri, comorba Tigernaighi Cluain Eois, d'h-eg in bliadhain si Kalendis Februarii.)

U1351
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. iiii., Anno Domini M.ccc.l.i.1354

 2. Brian h-Ua Dubhda, ri Tire Fiachrach, mortuus est.

 3. Sitriug Mag Samradhan d'eg.

 4. Derbhorgaill ingen Ui Concobuir, mortua est.

 5. Tadhg Mac Senlaich d'eg.

 6. Cathal mac Neill Ui Ruairc, d'eg.

 7. Ruaidhri h-Ua Mordha, ri Laigheis, do marbadh d'a braithribh p.498 fein ⁊ d'a lucht tighi.

 8. Espuc Sil Muiredhaigh, idon, Maigister Seoan h-Ua Finechta, d'ec .

 9. Fergal Mág Eochagan d'eg, idon, taisech Ceniuil Fiachaigh.

 10. Espuc Connacht, h-Ua Lachtnan, quieuit in Christo.

 11. Seffraigh Mag Raghnaill d'eg.

 12. Seffraigh h-Ua Raighillaigh d'eg (nono die mensis Marcii).

 13. Mac Murchadha do tharraing do Ghallaibh ⁊ cagadh mor eter GhallaibGaidhelaibh trid sin.

 14. Aedh Mag Samradhan d'eg d'a loitibh, ar n-a ghuin d'h-Ua Fhalan.

 15. Ferghal Mag Eochagan, taisech Ceneoil Fiachaigh, d'ec.

 16. Brian mac Aedha Moir h-Ui Neill, d'éc, sai coitchenn.

 17. Ruaidhri mac Seoain Meg Mhathgamna, do marbadh i l-longport Meg Mathgamna.

 18. Abb Sruthra, mac Cathail, d'eg: idon, Murchadh mac Cathail Ui Ferghail, d'eg.

 19. (Pilib Mag Uidhir, taiseach Muintire Feodachan, d'h-ec i n-Noin Fheabhra.)

U1352
 1. Kal. Ian. u. f., l. xu. Anno Domini M.ccc.l.ii.1355

 2. Muiris mac Tomais (Iarla Des Muman),  73vaGiustis na h-Erenn, d'eg.

 3. Niall Mag Mathgamna do marbadh do clainn Seoain Meg Mhathgamna.

 4. Domnall mac Seaain h-Ui Fergail, taisech Muinntire h-Angaile, p.500 d'eg.

 5. Concobur Mac Con Snama, espuc na Breifne o Druímcliabh co Cenannus, d'ég.

 6. Diarmait O Mailmíadhaigh, taisech Muinntire Cerballan, do marbadh do Muinntir Birn ⁊ moran do Muinntir Eolais ar aen ris.

 7. Prioir na Trinoide, Mac Gall Gaidhil, mortuus est.

 8. Cathal O Cuind, taisech Muinntire Gillgan, do marbadh ⁊ coicer d'a braithribh do clainn Aedha ⁊ do clainn t-Seoain.

 9. Adug Mac Uidhilín do marbadh d'Oirrtheraibh.

 10. Cormac Mag Raghnaill, taisech Muinntire Eoluis, do marbadh do clainn Imair Meg RaighnaillConn mac Tomaltaigh, do marbadh ann.

 11. Borgaill ingen Ui Fherghail, d'eg.

 12. Donnchadh O Domnaill do marbadh (idon, le Donn Mac Murchadha i longport Aedha Ruaidh) ic tabhairt ingine Meg Uidir ar eigin leis, idon, (Gormlaith) ingen Aedha Ruaidh.

 13. Donnchadh h-Ua Domnaill do marbadh ic tabairt inghine Meg Uidhir leis ar eigin, idon, ingen Aedha Ruaidh Meg Uidir (idon Gormlaith). Ocus le Donn Mac Murchadha do marbadh e i l-longport Meg Uidhir, ⁊ araile.

 14. Tadhg Mac Aédhagan d'eg.

U1353
 1. Kal. Ian. ui. f., l. xx.ui., Anno Domini M.ccc.l.iii.1356

 2. Mor, ingen Ui Concobuir, ben Ui Ferghail, d'eg.

 3. Ruaidhri mac Aedha Ui Concobuir, d'éc.

 4.  p.502
 5. Muircertach mac Seaain mic Domnaill mic Briain h-Ui Neill, do marbadh (quinto Nonis Marcii) do Philib Mag Uidhir.

 6. Diarmait mac Diarmata Meg Carrthaigh ⁊ a mac, Donnchadh, do marbadh do mac h-Ui Shuillebhan.

 7. Giustis Atha Cliath d'eg.

 8. Mac Fheórais do marbadh do Ghallaibh.

 9. Toirrdhelbach mac Aedha h-Ui Conchobuir, do marbadh la Clainn Donnchaidh.

 10. Aedh mac Toirrdelbaigh h-Ui Concobuir, ri Connacht, do marbadh do macaibh h-Ui Cheallaigh tre ed.

 11. Dubghall Mac Suibne do marbadh la Domnall O Concobuir.

 12. Donnchadh Mac Conmara do marbadh la Sil m-Briain.

 13. Domnall mac Aedh Breifnígh, mortuus est.

 14. Nicol Mac Cathusaigh, espuc Oirgiall, mortuus est (isin Foghmar) ⁊ Brian Mac Cathmail do thoghadh i n-a inadh.

 15. Solamh h-Ua Mellan, maer Cluig in Udhachta, feichemh coitchenn, quieuit in Christo.

 16. Donnchadh Proistech do marbadh do dhis d'a muinntir fein.

 17. Gearoidin Tribel do tharraing do Saxanaibh ar faithchi Atha Cliath.

 18. Feidhlim mac Aedha mic Domnaill h-Ui Domnaill, rí Tiri Conaill, do marbadh le mac a derbrathar fein, idon, Seaan mac Concobuir mic Aedha mic Domnaill h-Ui Domnaill, i cosnum rigi fris.

 19. Murchadh mac Briain h-Ui  73vbNeill, d'eg.

 20. Brian mac Maghnusa, mortuus est sexto Idus Aprilis.

 p.504
U1354
 1. Kal. Ian. i. f., l. uii., Anno Domini M.ccc.l.iiii.1357.

 2. Maghnus (mac Eachadha) Mag Mhathgamna, ri Oirghiall, d'eg (isin Errach).

 3. Lochlainn mac Muircertaigh h-Ui Concobuir, d'eg.

 4. Seaan mac Briain h-Ui Raighillaigh, do marbadh do Ghallaibh.

 5. Matha mac Tomais h-Ui Ruairc, cenn gaiscidh na Breifne d'eg.

 6. Niall h-Ua Fairceallaigh do marbadh d'en urchur soighde le Cenel Luachain. Ocus da mairedh, ro bo comarba ar n-a mharach.

 7. Fergal h-Ua Duibhgennan, ollam na Breifne re dan, d'eg.

  1. O Duibhgennan, tren a tres,
   A bronnadh nocho breigmes ;
   Calma re conadh a cnes,
   Adhbha ollamh is éiges.
  2. Fergal, fer dana nar'dhaer,
   Senchaidh muirnech is mac caem ;
   Cach soludh re thur 'n-a thech,
   Ollamh ur is oircinnech.

 8. Sith coitcenn eter da Cathal, idon, Cathal mac CathailCathal mac Aedha Breifnigh.

 9. Donnsleibhe Mac Cerbaill, saer maighister na senma, d'éc, in t-aen duine rob' ferr re a ealadhain fein i n-Erinn.

 10. Brian mac Gilla Crist Ui Ruairc, d'eg.

 11. Maghnus Buide Mag Samraadhan do marbadh a Rút Mic Uidhilin le h-Aedh h-Ua Néill.

 12. Clemint h-Ua Duibgennan (idon, sagart na Sinnach), bicair Cille Ronain, quieuit in Christo.

 13. Mail Sechlainn Mac Domnaill, taisech Clainni Ceallaigh, d'ég.

 p.506
U1355
 1. Kal. Ian. ii. f., l. x.uiii., Anno Domini M.ccc.l.u.1358

 2. Domnall h-Ua h-Eghra, ri Luighne, d'eg im Chaisc.

 3. Maghnus Mag Uidhir (idon, mac Aedha Ruaidh) do marbadh (12 Kalendas Mai), do Clainn Cathmhail.

 4. Concobur h-Ua h-Ainlidhe, taisech Ceniuil Dobtha, d'éc.

 5. Maidm mor do thabairt d'Aedh h-Ua Neill ar Oirgiallaibh ar Feraibh Manach. Aedh Mac Caba do marbadh ann ⁊ mac in espuic Ui Dubda ⁊ daine imda aili.

 6. Maidm mor do thabairt do h-Ua Mordha ar Ghallaibh Atha Cliathda fichit déc do marbadh dibh.

 7. Cith mór do techt isin Samhradh sin a Cairbri ⁊ nír' lughu na fiadhubhall anabaidh gach aen mell dibh.

 8. Brian Mac Cathmail, espuc Oirgiall, quieuit in Christo.

 9. Seinícin Mac Uidhilin, adbur Constabla Coicidh Uladh, d'ec.

 10. Mac Aindriu Mic Fheorais d'ec.

 11. Toirrdelbach mac Aedha na Fidbaidhi h-Ui Neill, occisus est quinto Kalendas Iuini.

 12. (Crecsluaighedh mor do denum do h-Ua Neill (idon, d'Aodh Mor, mac Toirdelbaig) i Tir Conaill, d'ar'comairmedh secht cata deg do bochrudh, a n-fhegmus caerach ⁊ gabar ⁊ muc ⁊ tri fichit groidh do ghroidhibh. Ocus a m-braighdi a n-diaig na creac, A.D. 1355.)

 p.508
U1356
 1.  74raKal. Ian. iii. f., l. xx.ix., Anno Domini M.ccc.l.ui.1359

 2. Cormac Mag Carrthaigh, ri Des Muman, d'ec.

 3. Domnall mac Taidhg Ui Mathghamhna, mortuus est.

 4. Aedh mac Concobuir Mic Aedhagan, adbur suadh re breithemhnus, d'éc.

 5. Maidm mor (Maidm Atha Seanaigh) do thabairt do Chathal Óg, mac Cathail Ui Concobhair, fa Ath Senaigh ar Conallchaibh (idon, ar Seaan mac Concobair h-Ui Domnaill ⁊) Seaan h-Ua Dochartaigh, taisech Arda MídhairEoghan ConnachtachToirrdelbach Mac Suibhne do ghabail le mac Ui Concobuir. Matha Mag Samradhan, adbur taisigh Tellcha Eachach, do lot in la sin ⁊ a ég 'g a tigh fein. Righi Tire Conaill do ghabail do mac Ui Concobuir.

 6. Donnchadh Mag Uidhír do marbadh le mac Duind (idon, Ardgal Og), mic Flaithbertaigh Meg Uidhir (⁊ la h-Art, mac Flaithbertaigh).

 7. Magnus Meblach h-Ua Domnaill do gabail Tire Conaill in bliadhain si ⁊ gan gairm righ fair.

 8. Cathal Bodhur mac Cathail Ui Ruairc, do marbadh ar a cagadh cetna. Ocus e fein ⁊ Mael Sechlainn h-Ua Gairmleghaidh do comthuitim re ceile.

 9. Muircertach mac Tomais Uí Fhloind, adbur righ h-Ua Tuirtri, do marbadh a fell d'Aedh mac Briain mic Aedha Buidhe Uí Neill.

 10. Murchadh Og Mac Mathgamna, adbur righ Corco Baiscinn, do marbadh le Sil m-Briain.

 11. Brian Mac Donnchaid, adbur righ h-Ua n-Oilella, do marbadh do Mac Sencha d'oirecht Ui Gadhra.

 12. Haenri mac Uillíug mic Ricaird, d'eg.

 p.510
U1357
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. x., Anno Domini M.ccc.l.uii.1360">

 2. Maelruanaigh mac Gille Muinelaigh Ui Baighill, d'éc.

 3. Sar Roibert Sabhais d'eg.

 4. Amlaim mac Sefraigh Meg Raghnaill, do marbadh.

 5. Loiscthi mora isin aimsir cetna, idon, baile Rosa ComainDaim InisSligechMainistir Lesa GabailFighnachDruím Lias.

 6. Seaan mac Gilla Crist Ui Ruairc, do marbadh la h-Aedh Mac Dorchaidh.

 7. Diarmaít O h-Ainlidhe, d'éc.

 8. Primhaith Arda Macha, fer inait Patraig, quieuit in Christo.

 9. Ferghal, mac Sefraigh Meg Raghnaill; Cathal, mac in Caich, do marbadh.

 10. Seaan mac Simug Mic Uidhilin, do marbadh.

 11. Naemug h-Ua Duibgennan d'eg.

 12. Diarmait mac Donnchadha Riabaigh Mic Diarmata, do marbadh le Cathal Og mac Cathail Ui Concobuir.

 13. Ingen Toirrdelbaigh Ui Concobuir, ben Ferghail Ui Raighillaigh, do marbadh d'esgur.

 14. Mac righ Saxan do thecht i n-Erinn.

 15. Gilla na Naem O Connmaidh, ollam Tuad Muman, idon, re timpanacht, d'ég.

 16. Mathgamain Gallta Mag Uidhir, idon, mac {} mortuus est septimo Kalendas Aprilis.

U1358
 1. Kal. Ian. ui. f., l. xx.i. Anno Domini M.ccc.l.uiii.1361

 2. Beinidhecht O Mochan, oircinnech Cille p.512 Athracht, in Christo quieuit.

 3. Art Mac Murchadha, ri Laighen  74rbDomnall Riabach, adhbur righ Laighen, a n-gabail a fell do mac rig Saxan 'n-a thigh fein ⁊ a tesdail aige.

 4. Cormac Ballach h-Ua MailShechlainn, rí Midhe, d'ég.

 5. Donnchadh h-Ua Lochlainn, rí Corcumruadh, d'eg.

 6. Nicol O Fínachta d'éc.

 7. Tomaltach Mac Neill do marbadh.

 8. Sar Remunn a Búrc d'eg.

 9. Dubóg, ingen Aedha Meg Uidhir, ben Con Chonnacht, mic Pilib Meg Mhathgamna, d'eg in bliadhain si.

 10. Cluiche in righ do beith co tiugh isin bliadhain sin i n-Erinn. Risderd Sabhais d'ec dhé.

 11. CathalMuircertach, da mac Aedha mic Eogain, d'éc.

 12. Remunn, mac Burcaidh in Muine, d'éc.

 13. Uaiter Sdondun d'eg.

 14. Gillibert mac Mailír, d'eg.

 15. Tomas Mag Tigernan, taisech Tellaigh Dunchadha, d'eg.

 16. Tuatal h-Ua Maille d'eg.

 17. (Oengus h-Ua Cairpri mortuus est Nonis Marcii.)

U1359
 1. Kal. Ian. uii. f., l. ii., Anno Domini M.ccc.l.ix.1362

 2. Eogan Fínn h-Ua Conchobuir, mac righ Connacht d'heg.

 3. Tomaltach h-Ua Birn d'ec.

 4. Eogan h-Ua MailleDiarmait, a mac, d'ec.

 5. Maelruanaigh O Dubda d'eg.

 6. Ingen h-Ui Maille, ben Domnaill Ui Dubhda d'ec.

 7. Domnall mac Ruaidhri Ui Chellaigh, p.514 d'eg.

 8. Niall Mag Samradhan, taisech Tellaigh Eathach, d'eg.

 9. Aengus Mac in Oglaich, oircinnech Cille Oiridh, quieuit in Christo.

 10. Cathal Óg mac Cathail Ui Concobuir, in tres la iar Samain d'ég.

 11. Murchadh Manach Mac Taidhg quieuit in Christo .

 12. Bicair Imtha, idon, O Ferghusa, d'eg.

 13. Diarmait mac Seaain, taisech Muinntiri h-Angaile, d'éc.

 14. Cairbri h-Ua Cuind, taisech Muinntiri Gillgan, d'eg.

 15. Tadhg mac Concobuir Ui Briain, do marbadh do Clainn Cuilen.

 16. Pilib mac Rouilbh Moir Meg Mathgamna, ri Oirgiall, d'heg.

U1360
 1. Kal. Ian. i. f., l. x.iii., Anno Domini M.ccc.lx.1363

 2. Muircertach Ruadh mac Domnaill Irrais, do marbadh le mac Maghnusa.

 3. Magnus Eoganach h-Ua Domnaill d'ec.

 4. Aedh (Ruadh) Mag Uidhir, ri Fer Manach, d'eg in bliadhain si.

 5. Maghnus mac Aedha Uí Domnaill, adbur righ Ceneoil Conaill, do marbadh le Maghnus mac Cathail Ui Choncobuir.

 6. Tadhg Mac ConShnama, taisech Muinntiri Cinaetha, do lot ⁊ do ghabail le Cathal mac Aedha Breifnigh h-Ui Concobuir ⁊ a éc isin laim sin.

 7. Caiterfhina inghen Ui Fhergail,  74va ben Ui Raighillaigh, d'ec.

 8. Cathal Mac Donnchaidh do marbadh la lucht Muigi Luirg.

 9. Gaeth mor isin bliadhain sin dobris tighi ⁊ teampaill, dobaith longa ⁊ artraighi imda.

 p.516
U1361
 1. Kal. Ian. ii. f., l. xx.iiii. Anno Domini M.ccc.lx.i.1364

 2. Diarmait h-Ua Briain, ri Tuadh Muman, d'ec.

 3. MaelShechlainn h-Ua Fergail, taisech Muinntire h-Angaile, d'éc.

 4. Domnall mac Ruaidhri Ui Chellaigh, adbur righ h-Ua Maine, d'ec.

 5. Ingin Baiter a Burc, ben Aedha mic Feidhlimidh, d'éc.

 6. Derbail ingen in espoic Ui Domnaill, ben Meg Uidhir (idon, Aedha Ruaidh Meg Uidhir), d'ég.

 7. Aedh h-Ua Neill, in t-aen ri is ferr tainic do Leth Cuinn isin aimsir n-deighenaigh i n-airdrighi Coicidh Uladh, d'écc in bliadhain si.

 8. Domnall Mag Uidhir, tigherna Clainni Fergaile, mortuus est.

 9. Gilla na Naem O Duibhdaboirenn, ollam breitheman Corcumruadh Ui Lochlainn, d'éc.

 10. Bran h-Ua Brain, saí timpanaigh, d'eg.

 11. Diarmait h-Ua Sgingin, sgelaighi maith ⁊ senchaidh, d'eg.

 12. Aiffric, ingen Briain Ui Raighillaigh, ben Briain Meg Tigernain, d'eg sechtmuin re Caisc. Ocus nírr' oindedh ar a maithius co h-aimsir a h-oidhedha.

U1362
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. u., Anno Domini M.ccc.lx.ii.1365

 2. Ruaidhri mac Domnaill Uí Neill do marbadh do MaelShechlainn, mac in Ghirr, d'aen urchur soighdi.

 3. Tomaltach mac Murchadha Ui Fherghail, d'eg.

 4. Cogadh mór isin bliadhain si eter Clainn GoisdelbLuighnígh ⁊ innsaighidh do dhenamh do Clainn Goisdelb ar p.518 Luighnecaibh. Esbaidh anboil ⁊ dith deghdaine do thabairt ar Luighnechaibh don toisc sin: idon, seiser mac righ do maithibh Muinntiri h-Eghra do marbadh fa Cormach h-Ua n-Eaghra.

 5. Adam h-Ua Fialan mortuus est.

 6. Indsoighidh do dhenum d'Aedh Mac Diarmata ar Muinntir Eoluis. Cinta mora ⁊ crecha aidhbli do dhenam ar Eolusachaibh don dul sin: nochur crecha gan cairechaibh na crecha sin ; uair do marbadh echta uaisli anboile umposan, fa'n aenfher  74vbtighi n-aidhedh coitcinn is ferr do bi i Connachtaibh 'n-a aimsir, idon, fa Cormac mac Diarmata Ruaidh ⁊ fa dha mac Tomaltaigh Ui Birn. Diarmait Mac DiarmataMaelruanaigh mac Donnchadha Riabaigh, do ghabail ar a creich cetna.

 7. Feidhlimidh in Einigh h-Ua Concobuir, rí Corcumruadh, idon, mac Domnaill Ui Concobuir, sai gan aithbhi n-éinigh, d'éc in bliadhain sin.

 8. Brian mac Matha Meg Tigernan, mac taisigh fa mó agh ⁊ oirrdercus, feichem coitcinn im biadh ⁊ im eallach, d'ég im feil Sang Seaain in bliadhain sin, amail adbert: Rann:

  1. Brian Mag Tigernan na tres,
   Re a einech nír' coir coimes:
   Relean gan fic an fheile,
   Bud neam crich a chathreime.

 9. Brian mac Aedha Meg Mathgamna, do ghabail righi n-Oirghiall ⁊ cleamhnus ⁊ caradrag d'fhas dó ar Somairligh mac Eoin Duibh Mic Domnaill, ar Consdabla p.520 Coicidh Uladh, co tuc fair ingin Ui Raighillaigh do légan ⁊ co tuc san a ingin fein dó. Gerr as a aithle sin co tuc cuigi i n-a tech fein é d'ol fhina. Ocus mur do shail sin an fin d'fhaghbail, is e cuired fuair gur'iadh Brian fein a da laim tairis ⁊ a ghabail co dochrach, domiadhach ⁊ a thogbail amach —⁊ uathadh dia mhuinntir i n-a fhocair —gur'craphledh ⁊ gur'cengledh a chosa ⁊ a lama d'a cheile ⁊ gur'cuiredh a loch é. Ocus ni fes a sgela o sin amach. Do leigedh fo'n tir ⁊ gach inadh a frith a muinnter, do marbadh ⁊ do h-airgedh iat. Mairg doman ⁊ talam ⁊ uisci i n-ar'folchedh in t-saerclann socheneoil, idon, adbur righ Innsi Gall, idon, mac Eoin Duibh mic Alaxandair. Amail adbert:

   Rann:

  1. In loch sa ar'cuiredh cenn caich,
   Somairle na slegh rinnaith,
   Eter gnai ⁊ glór is ghen,
   ór is fin fai do foilgedh.

  Nochor olc gan inneachudh re h-athgairit in t-olc sin. Uair ro tinoil Domnall mac Aedha h-Ui NeillToirrdelbach h-Ua Neill ⁊ tucadar comadha mora ⁊ brathair-si ⁊ sithcain do clainn Aedha Buidhe Ui Neill, idon, do Brian mac Enri Uí Neill, co n-a braithribh. Ocus tainic fós isin coimtinol cetna Niall mac Murchadha mic Murchadha Mhoir Mheg Mathgamna, derbrathair mathar Mic Domnaill p.522leithrigh Oirgiall eisidhen. Ocus tangadur i r-roibhe i Coicedh Uladh do Clainn Domnaill, fa Toirrdelbach Mor Mac n-Domnaill ⁊ fa a mac sen, fa Alaxandair ⁊ fa mac Somairli fein, idon, fa Eoin Óg ⁊ tucadur d'innsaighidh Ratha Tulach iat, idon, longport Mheg Mathgamna ⁊ rainic rabadh rompo ⁊ do fhagadur in baili ⁊ tucadh maidm imirce orra ⁊ nír'hanadh dibh co rangadur  75raLoch Eirne gur'togbadh a cruidh ⁊ a cethra a n-ainfhecht a n-airde le Feraibh Manach ⁊ leisin sluagh, gur'dibraigedh Brian Mag Mathgamna astir amach a n-ucht Muinntiri Mailmórdha ⁊ ro gabadh a ben ⁊ a ingen.

 10. Cu Connacht h-Ua Raighillaigh, rí Breifne, do dhul isna Braithribh d'a dheoin fein — beodha, brighmur —⁊ an righi do thabairt do Pilib, d'a derbrathair.

 11. Eochaidh mac Toirrdelbaigh Meg Mathgamna, do marbadh.

 12. (An Persun O Congaile, id est, Paidin, idon, oircideachuin Rosa Orcir, mortuus est.)

U1363
 1. Kal. Ian. u. f., l. x.ui., Anno Domini M.ccc.lx.iii.1366

 2. Cathal mac Aedha Breifnigh mic Cathail RuaidhMaghnus Og, a mac ⁊ Muirchertach Mac CailridocairMuirgis h-Ua MaelatuileDiarmaid Mac SimoinDiarmaid Mac Gilla Beraigh do marbadh a fell, tertio Idus Maii ar Srath Fer Luirg le p.524 Feraibh Manach ⁊ crecha aidhbli do dhenum ar Clainn Muircertaigh ⁊ sith do dhenamh d'Feraibh Manach re Muinntir Ruairc ⁊ a faltana do mathamh d'a cheile ar olchaibh re Clainn Muircertaigh. Ocus mac Ruaidhri do ghabail inaidh Cathail Ui Concobuir in bliadhain sin.

 3. Imirci do dhenam le Muindtir Ruairc isin m-Bréifne i comdail Fer Manach ⁊ gres timcill do dhenum do macaibh righ ógaibh Clainni MuircertaigCathal Mag Fhlannchadha do marbadh uirre, taisech Dartraighi.

 4. Cathal Mag Flannchadha, taisech Dartraighi, do mharbadh le Clainn Muircertaigh h-Ui Concobuir ar greis oidhche.

 5. Tinol do Domnall h-Ua Neill ⁊ do Clainn Domnaill, idon, do Thoirrdhelbach Mac Domnaill ⁊ d'Alaxandair Mac Domnaill d'innsach Neill Uí Neill. Ocus Mac Catmhail do chur astir amach doib ⁊ a dul sein d'innsech Neill Uí Neill. Breith ar deredh na n-imircedh. Ocus Ragnall mac Alaxandair, oigri Clainni Alaxandair, do thecht a h-Innsibh Gall fa'n am sin dochum Neill Uí Neill. In da ceithirn do thecmhail ar a cheile, idon, oirecht Clainni Domnaill. Ocus Raghnall do chur techtairechta mar a roibhe a brathair fein, idon, Toirrdelbach ⁊ a mac, idon, Alaxandair ⁊ a iaraidh dó a n-onoir na sinnserechta ⁊ in braithresa gan techt 'n-a cenn. Ocus gan aire do thabhairt dó ⁊ nír'fechedh dó, acht ro innsaighdur cum in atha ar a facadur Raghnall ⁊ tucadur troid d'a cheile. Ocus do marbadh mac Ragnaill and p.526 ⁊ do gonadh ⁊ do marbadh daine eteru. Ocus do gabadh Alaxandair Mac Domnaill ar in ath cetna. Ocus rob'ail le muinntir Raghnaill a marbadh ⁊ nír'leig Raghnall doib ; uair adubert nach biadh esbaidh a mic ⁊ a brathar fair. Ocus do bi Mac Cathmail co n-a marcsluaigh ic tabairt do mharchshluaigh Domnaill Ui Neill ⁊ ruc O Neill feinn orra fa'n san sin ⁊ do gabh Domnall deredh a marcshluaigh fein ⁊ ruc leis iat. Ocus do gonadh ⁊ do marbadh moran d'a muinntir.

 6. Cagadh mor eter Gallaibh ConnachtClainn Muiris d'innarbadh le Mac Uilliam ⁊ a n-dul sen cum Clainni Ricaird ⁊ sluaighedh  75rbmor do dhenum le Mac Uilliam ⁊ le h-Aedh mac Feidhlimthe, ri Connacht ⁊ le mac Maghnusa Ui Conchobuir ⁊ le h-Uilliam O Ceallaigh, rí O Maine, a n-Uachtar Connacht cum Clainni Ricaird. Moran do Muimnechaibh d'eirghi le Clainn Ricaird ⁊ beith forba raithi ag forbaisi ar a ceile doibh ⁊ nert do gabail do Mac Uilliam fa dheoigh. Braighdi Clainni Ricaird do thabairt do leis ⁊ a tiachtain fein co beodha, laidir don turus sin.

 7. Muircertach mac Raghnaill mic Raghnaill Moir Meg Raghnaill, adbur ardtaisigh gan esbaidh, do marbadh a fell la taisech Muinntiri h-Eoluis, idon, la MailShechlainn Mag Raghnaill, in cet Luan íar Samain. Ocus in taisech le'n-dernadh in marbadh, a dul fein d'eg i cinn da mís d'a eisi.

 8. Huigin Tríél do marbadh (in bliadhain sin), idon, triath Fer Tulach, la Clainn Fheorais ⁊ fa mór in gnim Goill é gan amurus.

 p.528
U1364
 1. Kal. Ian. ui. f., l. xx.uii., Anno Domini M.ccc.lx.iiii.1367

 2. In t-espuc h-Ua Ferghail, idon, espuc Arda Achaid, sai gan esbaidh i crabaidh, no a n-derc, no a n-deigheinech, in Christo quieuit.

 3. Aircideochain Oirgiall, idon, Malaici Mag Uidhir, sai gan urdubaidh n-einigh, in Christo quieuit.

 4. Sitriug, mac in oircinnigh, flaith coitcenn conghairech ⁊ cenn uasal a aicme fein, d'eg.

 5. Cathal, mac Imhair Meg Thigernain, istudh coitcenn do truaghaibh ⁊ do trenaibh, d'eg.

 6. Imirci mor do denum la Clainn Muircertaigh i Maigh Níssi ⁊ toisc do denum doibh ar lucht Muighi Luirg, idon, la Tadhg, mac Ruaidhri Ui Concobuir ⁊ la maithibh a muinntiri ⁊ a mortinoil: idon, la Fergal Mag Thigernan, taisech Tellaigh Dunchadha ⁊ la Diarmait Mhag Raghnaill, taisech Muinntire h-Eoluis, a coimtinol Gaidhelgalloglach. Longport Aedha Mic Diarmata do loscadh doibh. Fergal Mac Diarmata, rí Muighi LuirgAedh Mac Diarmata d'eirghi fa'n n-guasacht sin. Gleire glan marcshluaigh ⁊ tachur do thabairt doibh ann d'a cheile ig Ait Tighi Mic Coise ⁊ breisim madma do thabairt ar lucht Muighi Luirgda fer dec do marbadh do maithibh aesa gradha Mic DiarmataAedh fein do lot ann. Ocus Mac DiarmataAedh Mac Diarmata do gabail derigh ar a muinntir co beodha, laidir o soin amach.

 7. Cu Chonnacht h-Ua Raighillaigh, rí Breifne, mortuus est, —idon, sgel uirrigh is p.530 mó tainíg i n-deredh na h-aimsiri ⁊ ticfus co brath. Ocus co taisbena Dia a maithius fein do.

 8.  75vaAinnrias h-Ua Taichligh, tigherna ar leth ferainn Muinntiri Taichligh, mortuus est.

 9. Feidhlímidh h-Ua Raighillaigh ar n-a mharbadh d'esgur in bliadhain sin.

 10. Maidm mor (Maidm Traga Eothaile) do thabairt la Domnall mac Muircertaigh ⁊ la Muintir Ruairc ⁊ la Mac Donnchaidh ⁊ la Teboid a Búrc co n-a ceithernaibh congbala ar Tadhg mac Maghnusa. Ocus breith forra ar Traigh Eothailegalloglacha mic Maghnusa do marbadh ann —deichnemur ⁊ secht fichit —fa Domnall, mac Somairle ⁊ fa Domnall Óg, a mac ⁊ fa da mac Mic Suibhne ⁊ fa mac in espuic Ui Dubhda ⁊ fa Uilliam Mac Sithigi.

 11. Toiscc do dhenum la Clainn Muircertaigh ar Muinntir Ruaircben Ui Ruairc Moir do marbadh don turus sin, idon, Dirbail, ingen Mailruanaigh Moir Mic Diarmata. Ocus ní tainic o Una, ingin righ Lochlan, gnim mná budh mó.

 12. Toisc aile do dhenum do Clainn Muircertaigh ar Fheraibh ManachInis Moir d'argain doibh ⁊ Loch m-Berraigh ⁊ in Senadh d'argain doibh ⁊ édala aidhbli do, thabairt doibh leo ⁊ tiachtain imshlan doibh as a aithle.

U1365
 1. Kal. Ian. uii., f., l. ix., Anno Domini M.ccc.lx.u.1368

 2. Aedh mac Feidhlimthe h-Ui Conchobuir, airdrigh Connacht, cenn goile ⁊ gaiscidh Leithi Cuind, d'ec p.532 in bliadhain sin, iar m-breith buadha o doman ⁊ o demhan.

 3. Ferghal Mac Diarmata, rí Muighe Luirg, leomhan uaisli ⁊ eíních Erenn, d'eg.

 4. Cormac Og Mac Diarmata d'eg.

 5. Tomaltach mac Fergail Mic Diarmata, tanusti Muighi Luirg, d'ec.

 6. Righe do ghabail d'Aedh mac Concobuir Mic Diarmata, in bliadhain sin.

 7. Cuicedh Connacht do ghabail do Ruaidhri mac Toirrdelbaigh Ui Concobuir, in bliadhain si.

 8. Ruaidhri mac Seonuc Meg Eochagan, *sebhach einigh ⁊ egnuma ⁊ feigi fheile ⁊ fhairsinge na Midhe o *baile Atha Cliath co baile Atha Luain, iar m-breith buadha o doman ⁊ o demhon, d'ec.

 9. Uilliam Saxanach Mac Uilliam d'ec.

 10. Sluaighed mor do dhenum le Niall h-Ua Neill, la righ Coicidh Uladh ⁊ la h-adhbur airdrigh Erenn a n-Oirghiallaibhmaithi in Coicidh uile d'eirghi leis d'forbais ar Brian Mac Mhathgamnalongport do gabail i m-bolgan in tire d'Ua Neill ⁊ comadha mora do thairgsin o Brian Mag Mathgamna d'Ua Neill: idon, leth n-Oirgiall do thabairt do Niall mac Murchadha, don righ  75vbdo bi roime sin istir ⁊ comadha mora a n-íc Mic Domhnaill uada fos. h-Ua Neill imorro dia aentughadh sin. Ocus comuirle do denum do mac Murchada Meg Mathgamna (idon, Niall) ⁊ d'Alaxandair Og Mac Domnaill, do tigherna p.534 na n-gallóglach ⁊ gluasacht doibh gan ched do h-Ua Neill, tri coirichi commora, cetfadacha, d'innsoighidh Meg Mathgamna. Ocus amus longpuirt do thabairt doib air ⁊ eirghi do Mhag Mathgamna co lin a fhedhnach ⁊ a uasaltinoil i n-a n-agaidh ⁊ maidm do buain asin t-sluaigh doibh ⁊ mac Murchadha Meg Mathgamna (idon, Niall), oigrigh Oirgiall, do marbadh ann ⁊ Alaxandair Óg mac Toirrdelbaigh Mic Domnaill, Constabla na n-gallóglach ⁊ oighri Clainni Domnaill, do marbadh ann ⁊ Eogan Óg mac Toirrdelbaigh mic Mael Sechlainn Ui Domnaill, do marbadh ann et alii multi.

 11. Cu Uladh, mac in Ghirr, cenn aicme a cinidh fein, d'ec ⁊ a mac, maighister og saidhechta, d'eg fós ag techt a Saxanaibh.

 12. Fiachra O Flaind, adbur taisigh Sil Mailruain, mac taisigh rob'ferr 'n-a aimsir fein, d'ég ⁊ a ben, idon, saí mna gan eiliughudh.

 13. Comhorba Moedhoic ⁊ aircideochain na Breifne e fos --fer lan do rath in Spiruta Naeim ⁊ do derc ⁊ do daennacht, d'eg in bliadhain sin, ar m-breith buadha o doman ⁊ o demhon.

 14. Tomas h-Ua Floind, rí h-Ua Tuirtri, sai gan esbaidh n-einigh no uaisli, no oiregdhachta, d'eg in bliadhain si.

 15.  p.536
 16. Tadhg mac Maghnusa mic Cathail *mic Domnaill, do ghabail d'O Conchobuir i feall 'n-a longport fein ⁊ a chur i l-laim Uí Ferghail d'a coimed.

 17. Cogadh mor d'eirgi a Connachtaibh trid sin eter Mac UilliamO Conchobhair.

U1366
 1. Kal. Ian. ii. f., l. xx.. Anno Domini M.ccc.lx.ui1369

 2. Pilib h-Ua Raighillaigh do ghabail ⁊ do aithrighudh d'a braithribh fein ⁊ a cur a Cloich Locha h-Uachtair co n-dochar mor air. Ocus an righi do ghabail do Maghnus h-Ua Raighillaigh ⁊ cagadh mor isin Breifne trid sein.

 3. Geralt Caemanach, adbur airdrigh Laigen, do marbadh don Ridire Dubh, —gnim mor do Gaidhelaibh Erenn uile.

 4. Tigernan h-Ua Ruairc do dhul ar creic i l-Lorg ⁊ in creach do thabairt doib leo co beodha ⁊ Aedh Og mac Aedha Ui Ruairc, do marbadh uirre d'h-Ua Mhaeladuin Luirg.

 5. In Deganach h-Ua Bardan, sai gan esbaidh, mortuus est.

 6. Diarmait Laimderg Mac Murchadha, airdrigh Laighen, do beith i l-laim fata ag Gallaibh Atha Cliath, ar n-a ghabail a fell don Ridire Dubh ⁊ a tarraing fa deoigh doib, —gnim is mo do ronadh a n-deredh aimsiri.

 7. Mathgamain Maen 76ramuighi h-Ua Briain, ri Tuad Muman, in t-aen Gaidel is ferr ⁊ is oiregdha do bi re a linn fein i n-Erinn, a dul d'eg 'n-a longport fein, iar m-buaidh aithrighe. Ocus Brian Óg h-Ua Briain do ghabail a inaidh d'a eisi.

 8. Maidm do thabairt ar Maghnus h-Ua Raighillaigh (idon, Maidm na Tragha, ag Oilen na Trinoide), p.538 fiche oidhci roim Lughnusadh, do na macaibh righ ⁊ do Mhag Mhathgamna ⁊ do Mac Caba ⁊ moran do muinntir Ui Raighillaigh do marbadh ann, fo tri macaibh Cormaic Ui Fherghail, idon, SeoininMaelShechlainnFerghus. Ocus Feidhlimidh mac Aedha in Cleitigh Ui Conchobuir, do marbadh ann mac righ gan esbaidh uaisli, no einigh — ⁊ Donn Mac Canrubha do marbadh ann fos —en macamh Coigidh Connacht a seinm ⁊ a solus eghnum ⁊ a sair einech —⁊ Sitriug na Srona Mac an Mhaighistir do marbadh ann — fer tighi aidhedh coitcinn —et alii multi.

 9. h-Ua Maeladuin, ri Luirg, do marbadh i feall do macaibh Neill Ui DomnaillPilib Mag Uidhir, ri na secht Tuath, do dhul, loinges mor, do digail a oglaich ar macaibh Ui DomnaillNiall Og h-Ua Domnaill do marbadh leis ar troid loingsi ar Finn Loch.

 10. Cagadh mor eter Níall h-Ua NeillDomnall h-Ua Neill isin bliadhain sin.

 11. Donnchadh h-Ua Birn, taisech Tiri Briuin, mortuus est.

 12. Brian mac Aedha Buidhe Uí Neill, adbur righ Erenn d'uaisli ⁊ d'einech ⁊ d'airdeghnum, do dhul d'eg 'sa bliadhain sin.

 13. Espuc Oda h-Ua Neill, idon, espuc Oirgiall, sai craibthech, coinnirclech, ar m-breith buadha o doman ⁊ o demon, in Christo quieuit (sexto Kalendas Augusti).

 14. Ricard h-Ua Raighillaigh, idon, espuc na Breifne, quieuit in Christo .

 15. Airchideochain na p.540 Breifne do dul d'eg fos, idon, Uilliam, Aircideochain, sai aghmur ⁊ araile.

 16. Brian mac Muircertaigh Ui Concobuir, mac righ maith, mortuus est.

 17. Seaan mac Emaind mic Hoiberd, mortuus est.

 18. Raghnall O h-AinlidheCormac O h-Ainlidhe do dhul d'eg do cluiche in righ.

 19. Aedh O Birn do dhul d'eg don plaidh cetna.

 20. Eoin Mac AedhaganGillibert O Bardan, da saer macam crutheladhnacha Conmaicne, do dul d'eg 'sin bliadhain si.

 21. Mael Sechlainn Mhag Mathgamna, adbur righ Oirgiall, mortuus est.

 22. Maidm mor do thabairt la righ Tuadh Muman, idon, la Brian h-Ua m-Briain, dú in rogabadh Iarla Des Muman, idon, GeroidGoill mora na Muman archena. Ocus ní meinic (do thuit) do dhainibh a n-aen maidm riam urdail ar' thoit ann ⁊ ar' gabadh do Ghallaibh. Luimnech do legadh ⁊ do luathloscadh le Tuadh Muimnechaib don turus sin ⁊ gialladh do ghillaibh ógaib in baile do Brian ⁊ do Chuilenachaib archena. Ocus Sida Óg, mac ingine h-Ui Dhuibhidhir, do ghabhail bardachta in baile ⁊ fell do dhenum do Ghallaibh Luimnigh ar in laechmilidh. Ocus is e sin gnim mic taisigh is mó do rinnedh a n-Erinn ar deredh in domain.

 23. Toisc loingsi do denum la Pilib Mag Uidhir, idon, rí Fer Manach, co n-a macaibh righ ogaib co Loc Uachtair p.542 Cloch in Locha do ghabail doibh  76rbPilib O Raighillaigh, rí Breifne, do thabairt aisti ⁊ a righi fein do thabairt do h-Ua Raighillaigh aris.

 24. Muirghis h-Ua h-Eogain, bicair Innsi Cain for Loch h-Erne, mortuus est quinto Idus Nouembris.

U1367
 1. Kal. Ian. iii. f., l. i., Anno Domini M.ccc.lx.uii.1370

 2. Sith mor, daingen, degthairisi do denum do Ceniul Eogain fein. Niall h-Ua NeillDomnall, a brathair, an tir do roind daib atorra: braighderighi o Domnall do Níall.

 3. Breisim madhma do thabairt do Níall O Neill, do righ Coicidh Uladh, ar Brian Mag Mhathgamna, ar Oirgiall ⁊ moran do muínntir Meg Mathgamna do bathadh ⁊ do milliudh air. Mac Gillí Cua, sai gan esbaidh, do bathadh air.

 4. Dubchablach ingen Ui Raighillaigh (idon, inghean Philib h-Ui Raighillaigh), ben phosta Pilib Meg Uidir, d'eg.

 5. Cogadh mor d'eirghi ísin bliadhain si eter Clainn MuircertaighMuinntir Ruairc. O RaighillaighMag UidirO FerghailO Concobuir d'eirgi do Clainn Muircertaigh ⁊ a cur a Muinntir Eoluis. Ocus Mag Raghnaill d'a tregan re ronert na righ sin ⁊ a cur cum Mic UilliamMag Tigernan leó.

 6. Indsaighidh urbadhach do denam le clainn Aedha Mic Cathmailrigthaisech Ceniuil Feradhaigh do marbadh doibh a feall, idon, Gilla Patraig Mac Cathmhail ⁊ a deghmac, Cu Uladh Óg ⁊ a ben, ingen Maghnusa Meg Mathgamna. Murchadh, a derbrathair, i n-a inadh d'a eisi.

 7. Maghnus O Raighillaigh do ghabail p.544 le clainn Tomais mic Mathgamna Ui Raighillaigh ⁊ a tabairt d'O Raighillaigh ⁊ a cur i Cloich Locha h-Uachtair.

 8. Cathair h-Ua Concobuir, adbur righ h-Ua Failghi, a toitim ar dheredh creiche la Gallaibh na Midhe.

U1371
 1. A.D. M.ccc.l.xx.i.

 2. Fergal Mac Cochlan d'eg i l-laim ag Ua Ceinneidigh.

 3. Murchadh h-Ua Madagan, feichemh coitcenn, a marbadh d'en urchur soighde ar deredh creiche le h-Ur Mumain. Ocus is do na gnimaibh soighde as mó adrochair a n-Erinn riam é.

 4. Brian h-Ua Ceinneidigh, rí Ur Muman, do thoitim a fell le Gallaibh.

 5. Siuban Cam, ingen Mic Carthaigh, ben Mic Conmara, d'eg ar m-breith buadha in einich le.

 6. Airdespuc Tuama, cenn einich Erenn, in Christo quieuit.

 7. Amhlaim Mac Senaigh, impir sogradhach na senma, d'eg don plaigh i Tuaim da Ghualand.

 8. Mael Sechlainn Connachtach O Ferghail d'eg.

 9. Cathal Óg O Ferghail d'eg.

 10. Mac Maghnusa Meg Uidhir d'eg in bliadhain si: idon, brughaidh coitchenn d' feraibh Erenn, idon, Eachmarcach mac Maghnusa mic Ruaidhri mic Maghnusa mic Duin Mhoir ⁊ araile.

 11. Art mac Amhlaim Meg Uidhir, mortuus est.

 12. (Hic natus est Carolus Magnus Mac Maghnusa idon, mac Gilla Phadraig mic Maghnusa mic Airt mic Amhlaim Meg Uidhir, pridie Idus Ianuarii hoc anno.)

 p.546
U1368
 1.  76vaKal. Ian. u. f., l. xx.iii., Anno Domini M.ccc.lx.uiii.1372

 2. Brian Mór Mag Mhathgamna, airdrigh Oirgiall, lam is mó do marb Ghallaidh ⁊ do Gaidhelaibh Erenn i n-a aimsir fein in fer sin ⁊ a dul a coinne Gallgallóglach d'a muínntir fein do fhell a n-uaígnes air ⁊ a marbadh dó ⁊ a dul fein as d'a éisi.

 3. Feall is gruamdha ⁊ is grainemhla do rindedh a n-Erinn riam do denumh do Domnall mac Muircertaigh Ui Conchobuir: idon, mac a brathar fein, Tadhg Óg mac Maghnusa, do marbadh d'a lamaibh fein a caislen Sligidh ⁊ se i laim aigi ann.

 4. Seaan h-Ua Dubagan, airdshenchaidh na h-Erenn, ar fágbhail aibhnisa in t-shaegail fri re secht m-bliadhan ⁊ a eg ag Muinntir Eoin Baisti a Rinn n-Duin.

 5. Mac Fheorais do ghabail le h-O Cellaigh ⁊ le a macaibh ; Risderd *mac Mic Fheorais, do marbadh, idon, oighri Mic Fheorais.

 6. Uilliam Óg mac Uilleag, cenn suarcais Erenn d'eg in bliadhain cetna.

 7. Uilliam Óg h-Ua Ceallaigh, *adbur infheicim coitcinn is ferr do bí i n-Erinn, d'éc in bliadhain si. Ocus ní tainic o Cormac na Loinges mac Concobuir, anuas mac righ budh ferr inas.

U1373
 1. A.D. M.ccc.lxx.iii.

 2. Indsaighid do dhenum do Ghallaibh na Mídhe a Muinntir AngaileRuaidhri mac Cathail Ui Fherghail, do marbadh ⁊ a mac ⁊ moran d'a muínntir ⁊ Donnchadh h-Ua Fergail d'a leanmain ⁊ p.548 moran do marbadh dib leis ⁊ en urchur soighdi d'a marbadh fein. Ocus ro budh mhaidm don t-sluagh uile, acht muna beith in t-orchur sin.

 3. Uilliam DalatuinSeirriam na Mídhe do marbadh la Cenel Fhiachaidh ⁊ la h-Ua MaelShechlainn.

 4. Mael Sechlainn Connachtach O Neill d'eg.

 5. Adhamh h-Ua Cianan d'eg in bliadhain si i n-a cananach, ar n-a gerradh do chananchaibh Lesa Gabhail, ar m-breith buadha o demhon ⁊ o doman.

 6. Barrdubh ingen Ui Ruairc, d'ég.

 7. Gaeth mor isin bliadhain sin, ler'brised tighi ⁊ templa imdha.

 8. Toirrdelbach Ruadh O Concobhair do beith ag sibhal *machaire Connacht isin bliadhain sin ⁊ a techt trid imircedaibh *mic in Persuin Mic Fheorais, da marcach deg. Ocus gilla d'a mhuinntir do thogbhail ceinnberti leis a cesaigh. Ocus muinnter mic an Fersuin d'a leanmuin ⁊ breith orra don marcshluagh. Ocus Toirrdelbach Ruadh fein do ghabail deridh ar a muinntir. Ocus nír'feghadh doibh ar tus, acht imurcraigh in marcshluaigh do  76vbdhortadh orra. Is ferrdha ro fuilngedh leosan in t-anforlamh sin ; uair do marb Toirrdelbach Ruadh drem dibh ⁊ ro marbadh bladh d'a muinntir siun. Cumusc do mac an Persuin ⁊ do Toirrdelbach Ruadh ar a cheile ⁊ mac an Persuin do toitim leis d'aen buille cloidhim. Ocus ní dernadh isin aimsir sin marbadh is crodha ⁊ as mó nos in marbadh sin.

 9. Matha mac Osgair Megh Uidhir, quieuit p.550 in Christo, decimo quarto Kalendas Nouembris ⁊ a derbrathair, idon, Seaan mac Oscair, do marbadh isin lo cetna.

U1369
 1. Kal. Ian. i. f., l. x.u., Anno Domini M.ccc.lx.ix.1374

 2. Seinícín Sabhais do marbadh le Mag Aengusa in bliadhain si ⁊ is dilechta in eigsi d'a eisi.

 3. Cormac, mac mic Tomaltaigh Ui Ferghail, do marbadh.

 4. Domnall Óg h-Ua Dochartaigh, in mac taisigh rob'ferr do bí i n-Erinn do beagan ; feichem coitcinn neoch as mó do tinnlaic d'echaibh ⁊ do spreidh d'aes eladhna Erenn ⁊ dith as mó d'a fuair in eigsi ar deredh domain, d'eg, ar m-breith buadha o doman ⁊ o demhon.

 5. Toirrdelbach mac Briain Meg Tigernan, d'eg.

 6. Cú Coigrichi Og Mag Eochagan, taisech Ceneoil Fhiachaig, do marbadh a feall ar n-dul dó le espuc na Mídhe co h-Ath Luain ⁊ duine do muinntir Uilliam Dalatun d'a marbadh d'aen buille sleighe. Ocus ní dernadh ann acht sin.

 7. Teboid a Búrc, oighri Mic Uilliam, do marbadh le h-I Maine: nech ba mó ⁊ fa h-aille ⁊ crechaire coitcenn ar Connachtaibh e fos.

 8. Tigernan mac Briain Meg Thigernan, mac taisigh beodha, laider, d'eg in bliadhain si.

 9. Maidm la Níall h-Ua Neill, la righ Coicidh Uladh, ar Ghallaibh, dú in ro thuit in ridere ⁊ Bogsa na Cairrgi ⁊ an Sandalach ⁊ an BurcachUilliam Baile Dalat, cenn ainfeile Erenn.

 10. MaelShechlainn mac Diarmata Ui Ferghail, do dhul ar cogadh as a tir fein a Muinntir p.552 Mailmordha. Ocus ruaig do thabairt do Ghallaibh orrtha ⁊ MailShechlainn do marbadh ann.

 11. Tadhg Óg Mág Raghnaill do marbadh d'en urchur soighde ⁊ ní fes a deimin cia tuc, acht Muínnter Birn 'ga chur ar Clainn MuircertaighClann Muircertaigh 'ga chor orrasan. Cagadh d'eirghi trit sin eter Muinntir EoluisMuinntir Birn.

 12. Tadhg mac Ruaidhri h-Ui Concobuir, in t-en mac righ rob'ferr einech ⁊ eghnum i n-a aimsir fein, a eg la fheil Stafain i Connachta, iar m-breith buadha o doman ⁊ o demhan.

U1370
 1. Kal. Ian. ii. f., l. xx.ui., Anno Domini M.ccc.lxx.1375

 2. Mathgamain mac Maghnusa Ui Conchobuir, mac righ beodha, quieuit in Christo.

 3. Caislen Rosa Comain  77rado ghabail do Ruaidhri h-Ua Concobuir, le righ Connacht. Ocus Caislen Baile in Tobair do tabairt do Thoirrdelbach Ruadh as ⁊ comadha imdha nach arimter sunn.

 4. Seffraigh mac Gilla na Naem Ui Ferghail, teannadhbur taisig na h-Anghaile, quieuit in Christo.

 5. Mac Cartain, urrigh Ceneoil Fhoghartaigh, do marbadh a feall d'a brathair fein, idon, do mac Gille Ternaind.

 6. Sluaighedh mor la Níall h-Ua Neill co Dun da Leathglas ⁊ maidm mor do thabairt ar Gallaibh leis, du i trochair Sar Semus Baile Atha Thid, fer inaid righ Saxan ⁊ an Burcach Caimlinne do marbadh ann et alii p.554 multi.

 7. Cu Uladh Mag Mathgamna, ridamna Oirgiall, a eg do cuislinn.

 8. A.D. 1375. Art Mag Uidhir, mac righ lan d'einech ⁊ d'eghnum, quieuit in Christo.

 9. Donnchadh Caemanach Mac Murchadha, airdri Laighen —⁊ ní tainic o Brian Borumha anuas fer is mó do dithaigh do Danuraibh anás —a marbadh do Ghallaibh a fell.

 10. Donnchadh mac Taidhg mic Concobuir in Copain, do marbadh do Mhuinntir Birn.

 11. Toisc do chuadar clann Meg Tigernain ar indsoighidh cum Gall, idon, CairbriEogan. Ocus an fer braith d'a creic re GallaibhGoill do tinol i n-a timcell ⁊ coicer ar fichit do marbadh ann.

 12. Mac Fheórais, tigherna Baile Atha na Righ, d'ég.

 13. Mac Uilliam Búrc, idon, Emonn Albanach, cenn goile ⁊ gaiscidh na Galltachta ⁊ imper in egnuma, d'eg don filun i n-a thigh fein, ar m-breith buadha o demon. Ocus a mac do ghabail a inaid d'a eisi.

 14. MailShechlainn h-Ua Domnallan, ard ollam Leithi Cuinn, d'eg iar m-breith buadha o doman ⁊ o demon.

 15. Iohannes Mag Uidhir, abb Cluana Eóis, mortuus est decimo septimo Kalendas Iuili.

 16. (Mauricius h-Ua h-Eoghain obiit octauo Idus Maii.)

 17. (No gumad ar in Kallainn si budh coir espuc Oda h-Ua Neill do beith.)

U1371
 1. Kal. Ian. iii. f. l. uii., Anno Domini M.ccc.lxx.i.1376

 2. Tadhg h-Ua Ruairc, ri Breifne, d'eg ar m-breith* p.556 buadha o dhoman ⁊ o demon.

 3. Donnchadh Mac Fhirbhisigh, senchaidh saighechta, d'eg.

 4. Nualaith, ingen Ui Raighillaigh, ben Tomais Mic Mathgamna, d'eg.

 5. Cu Aithne O Concobhair, mac righ lan d'einech ⁊ d'eghnumh, d'eg.

 6. Ruarcan h-Ua h-Admaill, ollam Ui Anluain re dan ⁊ fes tighi n-aidedh coitchinn gan diultadh re dreich n- duine, d'eg isin bliadhain si, iar m-breith buadha *o doman ⁊ o demon.

 7. Cu Muighi h-Ua Cathan, ri Oirechta Ui Cathan, do ghabail do Ghallaibh a port Cula Rathain ⁊ a chur doibh h-i Carraig Fherghusa. Indsaigh 77rbidh do dhenam do macaibh righ Oirechta Ui Cathan ar GallaibhGoill do thabairt madma móir orra.

 8. Eoin h-Ua Ruanadha, ollamh Meg Aenghusa, d'eg.

 9. Mail Sechlainn h-Ua Mailmhena, ollam Ui Cathan, d'eg fos.

 10. Aedh h-Ua Tuathail, ri h-Ua Mail, do marbadh do Gallaibh.

 11. Dalbach mac Mail t-Sechlainn Ui Broin, cenn einigh ⁊ eghnumha Laighen, do ghuin d'á spor fein ⁊ a eg de fo cetoir.

 12. Aedh mac Seaain Ui Fherghail, d'eg. Roibert h-Ua Ferghail, d'eg fos.

 13. Coimtinol mór le Gallaibh na Midhe ⁊ re Gallaibh Uladh ⁊ le Gallaibh Laighen cum na h-Anghaile ⁊ creacha fill do denum doibh ar O Fergail. Digalta mora do denum d'O Ferghail orrasun do crechaibh ⁊ do loiscthibh imdhaibh.

 14. Conchobur h-Ua Beacan, saí senchusa, d'ég.

 15. Ceallach Mac Cruitin, ollam Tuadh Muman re senchus, fer nois gan imresain, d'eg.

 16. (Ag so in Kallainn ar tig marbadh Briain Moir Meg Mathgamna iar fír ⁊ a adnucal a Mainistir Lughbhaid, tertio Nonas Iuini, scilicet, Anno Domini, 1371.)

 p.558
U1372
 1. Kal. Ian. u. f., l.x.uiii., Anno Domini M.ccc.lxx.ii.1377

 2. Baiter mac Sar Daibhith, d'eg.

 3. Seffraigh h-Ua Flannagan, taisech Clainni Cathail, d'eg.

 4. Nualaith ingen Taidhg Mic Donnchaid, d'eg.

 5. Toisc do dhenum do Ricart Óg ar Cuilenachaibh: forbaísi da la ⁊ da aidhchi do denum doibh astir. Culenaigh do tinol fa Aedh Mac Conmara, idon, mac ingine Ui Dhalaigh ⁊ maidm do thabairt ar Clainn Ricaird ann, dú inar'marbadh Teboid Mac Uilliam, cenn na ceithirne moire ⁊ tri meic O n-Eidhin ⁊ moran aile. Ocus do gabadh ann Brian O Flaithbertaigh.

 6. Seaan h-Ua Rodachan, comarba Caillín, saí coitchenn d'eg in bliadhain si.

 7.  74raIn t-espuc h-Ua Ceallaigh, idon, espuc Cluana Ferta Brenuinn, d'eg.

 8. Caislen Lis Aird Abla do denam la Seaan h-Ua Ferghail, taisech na h-Anghaile, in bliadhain si.

 9. Cogadh mór d'eirghi eter O ConcobuirMac DiarmataMagh Luirg do mhílliudh, eter gort ⁊ tegh. Ocus daine do marbadh atorra. Ocus sidh do dhenum d'a eis doibh ⁊ comadha mora d'fhaghbail do Mac Diarmata uad h-Ua Concobuir do cinn in t-sidha sin.

 10. Indsaighidh do dhenum do Mac Uilliam ⁊ do MaelShechlainn h-Ua Chellaigh ⁊ do Mainechaibh archena ar h-Ua Conchobuir  77vaco caislen Rosa Comain ⁊ h-Ua Concobuir d'eirghi 'n-a n-aghaidh co n-a socraidibh ⁊ troid do thabairt d'a cheile doibh ⁊ maidm do thabairt ar Mac Uilliam ⁊ ar MainechaibhRisderd a Burc, cenn suarcuis Connacht, do marbadh ann ⁊ Domnall p.560 mac Cathail Oig Ui Concobuir, do marbadh ann ⁊ Tadhg Og, mac mic Taidhg Ui Ceallaigh ⁊ h-*Ua Maidnin MorMac Dubghaill do marbadh ann fós ⁊ mac Neill Caim ⁊ moran aile.

 11. Mael Domnaigh *fighlech ; Fachtna mac Daibith Uí Mhórda, d'eg.

 12. Edubard, ri Saxan, d'ég.

 13. Donnchadh mac Uilliam Alaind Ui Cerbaill, ri Eile, saí n-einigh ⁊ n-eghnuma, d'eg in bliadhain si.

 14. Mathgamain Mac Conmara, idon, mac ingine Ui Dhalaigh, d'eg in bliadhain sin.

 15. Mainister Esa Ruaidh do loscadh 'sa bliadhain cetna.

 16. Goffraigh mac Annaigh Ui Raighillaigh, do marbadh do Cloind in Chaich.

 17. Mac Branan Bacach d'eg a cuirt in Pápa ⁊ in deganach mor, Mac Muirghisa.

 18. Domhnall h-Ua Gallchobuir, idon, mac Ferghail mic Inmanaigh, mortuus est.

U1373
 1. Kal. Ian. ui. f., l. xx.ix., Anno Domini M.ccc.lxx.iii.1378

 2. Mor, ingen Uí Ferghail, ben Diarmata Meg Raghnaill, idon, taisech Muinnteri h-Eoluis, sai mna gan imresain, d'eg do bas Ongtha ⁊ aithrighe ⁊ a h-adlucudh i Cluain Conmaicne co h-onorach.

 3. Toirrdelbac Mac Suibne, ard Constabla Coicidh Connacht, d'eg p.562 in bliadhain cedna.

 4. Cathal mac Mael t-Sechlainn (mic Gilla Isa Ruaidh) Ui Raighillaigh, do ég.

 5. Gilla Crist O Ruairc d'eg.

 6. Fearghal O Mail Míadhaigh, taisech Muínntiri Cerballan, saí coitchenn gan diultadh re duine, d'eg.

 7. Brian Mag Uidhir, adbur righ Fer Manach, do marbadh do cloind Airt Meg Uidhir.

 8. Domnall Mag Bradaigh, taisech Teallaigh Cerbhaill, sai coitchenn, d'eg in bliadhain sin.

 9. Baiter Mac Uilliam Burc do marbadh le Muinntir Maille isin bliadhain cetna.

 10. Bran h-Ua Braín, rí h-Ua Faelan, cenn beodhachta ⁊ einigh na Laighnech, d'eg.

 11. Maghnus mac Cathail Oig Ui Concobuir, d'eg in bliadhain cetna.

 12.  77vbIndsoighidh do dhenum do Mag Raghnaill co n-a braithribh ⁊ co n-a oirechtaibh ⁊ do dha Cloind Aedha ⁊ d'Fergal h-Ua Ruairc ar Cathal Ruadh Mag Raghnaill. Cathal do tinol a ceithirn ⁊ a charad ⁊ a cleamnach, idon, fa Diarmait Mac n-Diarmata ⁊ fa Domnall n-Dubh, ar cínn na socraide sin. Mag Raghnaill co n-a mhuinntir do madhmhachudh ann. Echta mora do marbadh ar an maidm sin, idon, Fergal Mag Raghnaill —cenn sonusa ⁊ saibhrisa an saerfher sin —⁊ Mac SendlaichMac Gille Duibh ⁊ moran aile nach airímther sunn.

 13. Dubchablach ingen Meg Raghnaill, bean Ui Mail Mhíadhaigh, d'eg.

 14. Donnchadh mac Muircertaigh Ui Concobuir, d'eg.

 15. Uilliam h-Ua h-Uígind d'eg in bliadhain cetna.

 16. Brian mac Taidhg mic Ruaidhrí, Ui Chonchobair, do marbadh.

 17. Seaan h-Ua Fialan, idon, ollam maith re dan, d'eg in bliadhain si.

 18. Eoin h-Ua Droma, bicair Cille Naaile, mortuus est quinto Idus Decimbris.5

 19.  p.564
 20. (Lasairfhina, ingen Maighister Tomais Mic Ghilla-Choisgle, d'heg octauo Idus Maii, 1373.)

U1374
 1. Kal. Ian. i. f., l. xu., Anno Domini M.ccc.lxx.iiii.

U1375
 1.  74rbKal. Ian. ii. f., l.xxui., Anno Domini M.ccc.lxx.u.

 2. Dubchablaigh ingen h-Ua Concobuir, mortuus est quarto Idus Augusti.

 3. Oscar mac Airt mic Fhlaithbertaigh Meg Uidir, mortuus est.

U1376
 1. Kal. Ian. iii. f., l. uii., Anno Domini M.ccc.lxx.ui.

 2. Mac Craith Mag Uidir mortuus est.

U1377
 1. Kal. Ian. u. f., l. xuiii., Anno Domini M.ccc.lxx.uii.

 2. Pol h-Ua Fialan mortuus est.

U1378
 1. Kal. Ian. ui. f., l. xxix., Anno Domini M.ccc.lxx.uiii.

  Gach aon leighfus an bec so, tabhradh bendacht ar anmuin an fhír ro graibh. Is cora a tabuirt ar anmain Ruaidri hI Luinin do sgribh an leabhur co maith.

Document details

The TEI Header

File description

Title statement

Title (uniform): Annals of Ulster otherwise Annala Senait, Annals of Senat

Title (original, Irish): Annala Uladh

Responsibility statement

Electronic edition compiled by: Donnchadh Ó Corráin

Funded by: University College, Cork and Professor Marianne McDonald via the CELT Project.

Edition statement

2. Second draft, revised and corrected.

Responsibility statement

Proof corrections by: Donnchadh Ó Corráin and Mavis Cournane

Extent: 33 760 words

Publication statement

Publisher: CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College Cork

Address: College Road, Cork, Ireland

Date: 2003

Distributor: CELT online at University College, Cork, Ireland.

CELT document ID: G100001B

Availability: Available with prior consent of the CELT project for purposes of academic research and teaching only.

Availability: Text of volume 2 copyright to the School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies.

Notes statement

In this digital edition we have used Mac Carthy's very unsatisfactory edition for the part from AD 1202 to the end. Mac Carthy's codicological information is obscure, his citation of variants is patchy, and he makes many unnecessary or wrong-headed attempts at emendation. These latter are simply ignored, but emendations and corrections by Whitley Stokes (1896, 1897) are integrated into the text. It is not, however, possible to produce a satisfactory digital edition from Mac Carthy's ragged apparatus. The current edition contains only the text from AD 1202 to AD 1378.

Source description

Manuscript sources.

 1. (i) Dublin, Trinity College Library, MS 1282, olim H. 1. 8, siglum H, earlier A; vellum; s. xv 2/xvi in; for a description of the MS see Abbott and Gwynn, Catalogue of Irish manuscripts in Trinity College Library (Dublin 1921) 20 and B. Mac Carthy, Annals of Ulster iv (Dublin 1901) ii-iii; scribe Ruaidhri Ó Luinín (to AD 1489), additional hands to 1504, 1510 (?); ends imperfect). There are lacunae for the years 1102-8, 1115.4-1162.3, and 1374-8. The first lacuna may be supplied from MS (ii); part of the second, viz. from 1115.5 to 1131.2 and from 1155 to 1162.3, 1374-8 may again be supplied from MS (ii); but for 1131.3 to late 1155 both MSS are lacunose. Literature: TCL Ir Cat 20; B. Mac Carthy (ed.) Annals of Ulster, iv (Dublin, 1901) pp. ii-iii.
 2. (ii) Oxford, Bodleian Library, Rawlinson B 489, siglum R, earlier B; vellum; s. xvi 1; patron Ruaidhrí Mac Craith of Termonmagrath. There are two main scribes: (i) Ruaidhrí Ó Casaide, archdeacon of Clogher (died 1541) who wrote from the beginning to f. 32ra9 (AD 952); and (ii) Ruaidhri Ó Luinín, ollam to Maguire (died 1528) who continued the work to f. 107vb12 (AD 1507). A third scribe, whose name is not known, began on f. 107vb (the annal for 1507) continued, alternating from time to time with a fourth. Many hands appear in later folios, among them that of Matha Ó Luinín (died 1588) grandson of Ruaidhri Ó Luinín. MS (ii) is a fair copy of MS (i) but with supplementary entries, and it preserves some text lost by mutilation in MS (i) as detailed above. Lacunae: 1131.3-1155, 1307-15. Literature: Oxford Cat i 153-63; B. Mac Carthy (ed.) Annals of Ulster, iv (Dublin, 1901) pp. iv-vi; Francis John Byrne, 1000 years of Irish script (Oxford: Bodleian Library 1979) §19.
 3. (iii) (a) London, BL, Additional 4795, olim Clarendon xlix; paper; s. xvii; many hands. The text extends from AD 431 to 1132.1 and 1156 to 1307. (b) London, BL, Additional 4789, olim Clarendon xliii, 318a-321b; paper; s. xvii?. The text extends from AD 1486 to 1504. The siglum for these two MSS is C. This is a translation into English of the greater part of the Irish text. Where original Latin occurs, it is retained. This text has some notice of events not recorded in the Irish original. Literature: B. Mac Carthy (ed.) Annals of Ulster, iv (Dublin, 1901) pp. vi-vii.
 4. (iv) London, British Library, Additional 4784, olim Clarendon xx, ff. 21a-32b, siglum D; paper. This is a translation into Latin of the Irish text, AD 1200-96, with some material from other sources. Literature: B. Mac Carthy (ed.) Annals of Ulster, iv (Dublin, 1901) pp. vi-vii.

Editions.

 1. W. M. Hennessy & B. Mac Carthy, Annala Uladh: Annals of Ulster otherwise Annala Senait, Annals of Senat: a chronicle of Irish affairs from A.D. 431 to A.D. 1540. 4 vols. (Dublin, 1887-1901, repr. [with fresh introduction and bibliography, ed. Nollaig Ó Muraíle] Dublin, 1998). Volume i, AD 431–1056; volume ii, 1057–1378; volume iii, 1379–1588; volume iv, introduction and indexes. W. M. Hennessy edited volume 1; B. Mac Carthy edited volumes 2-3, and compiled volume 4 (the introduction and index). MS 1 (excluding the so-called Pre-Patrician Annals, f. 12r–14v) is printed with intermittent distinction of hands (by parentheses, brackets, textual footnotes) and omission of some interlinear interpolations; readings from MS 2 are sometimes cited in text or in footnotes, and text lost in MS 1 is supplied from MS 2. MSS 3 and 4 are occasionally cited in footnotes, in the translation (s.a. 1132 for example), and in the text. Expansions of manuscript abbreviations are not indicated.
 2. Seán Mac Airt & Gearóid Mac Niocaill, (ed. & trans.) The Annals of Ulster (to A.D. 1131) (Dublin 1983). Text from MS 1 (including f. 12r–14v, the so-called Pre-Patrician Annals) with distinction of the main hand and the hands of successive interpolators and glossators; additional material from MS 2 is printed and distinguished. Expansions of manuscript abbreviations are indicated.

Translations.

 1. Hennessy & Mac Carthy (1887–1901).
 2. Mac Airt & Mac Niocaill (1983)–to 1131.

Literature.

 1. Trinity College Library Ir Cat 20.
 2. Oxford Cat i 153-63.
 3. Henri d'Arbois de Jubainville (notice of Hennessy, vol. i) Revue Celtique 8 (1888) 402-406.
 4. Whitley Stokes, 'Notes on the Annals of Ulster', Academy 36 (1889) 207-8, 223-5, 240-1; 50 (1896) 182-3, 223-4 [criticism of, and corrigenda to, the edition of Hennessy & Mac Carthy, vols i and iii].
 5. Whitley Stokes, 'The Annals of Ulster', Revue Celtique 18 (1897) 74-86 [reviews of the edition of Hennessy & Mac Carthy, ii-iii, with numerous corrections].
 6. Tomás Ó Máille, The language of the Annals of Ulster (Manchester, 1910).
 7. Seán Ó Catháin, 'Some studies in the development from Middle to Modern Irish, based on the Annals of Ulster', Zeitschrift für Celtische Philologie 19 (1933) 1-47.
 8. Paul Walsh, 'The dating of Irish annals', Ir Hist Stud 2 (1941) 355-75.
 9. T. F. O'Rahilly, Early Irish history and mythology (Dublin, 1946) 235-59, 501-12.
 10. Vernam Hull, 'The Middle Irish preterite passive plural in the Annals of Ulster', Language 28 (1952) 107-8.
 11. Aubrey Gwynn, 'Cathal mac Maghnusa and the Annals of Ulster', Clogher Record 2 (1958-9) 230-43, 370-84, repr. (with introduction [1-25], corrections and annotations [53-57] and bibliography [59-61]) in Nollaig Ó Muraíle (ed.) Aubrey Gwynn, Cathal Óg mac Maghnusa and the Annals of Ulster, (Enniskillen, 1998).
 12. Gearóid Mac Niocaill, 'Annála Uladh agus Annála Locha Cé, 1014-1220', Galvia 6 (1959) 18-25.
 13. John Bannerman, 'Notes on the Scottish entries in the early Irish annals', Scott Gaelic Stud 11 (1968) 149-70, repr. in John Bannerman, Studies in the history of Dalriada (Edinburgh & London, 1974) 9-26.
 14. Isabel Henderson, 'North Pictland', in Edward Meldrum (ed.) The Dark Ages in the Highland (Inverness, 1970) 37-52.
 15. Kathleen Hughes, Early christian Ireland: introduction to the sources (London & Ithaca NY, 1972) 99-159.
 16. A. P. Smyth, 'The earliest Irish annals: their first contemporary entries, and the earliest centres of recording', Proc Roy Ir Acad (C) 72 (1972) 1-48.
 17. Marjorie O. Anderson, Kings and kingship in early Scotland (Edinburgh & London, 1973) 1-42.
 18. Alfred P. Smyth, 'The Húi Néill and the Leinstermen in the Annals of Ulster, 431-516 A. D.', Études Celtiques 14 (1974) 121-43.
 19. Gearóid Mac Niocaill, The medieval Irish annals (Dublin, 1975).
 20. Francis John Byrne, 1000 years of Irish script (Oxford, 1979) §19.
 21. A. D. S. MacDonald, 'Notes on monastic archaeology and the Annals of Ulster, 650-1050', in Donnchadh Ó Corráin (ed.) Irish antiquity: essays and studies presented to Professor M. J. O'Kelly (Cork, 1981) 304-19.
 22. A. D. S. MacDonald, 'Notes on terminology in the Annals of Ulster, 650-1050', Peritia 1 (1982) 329-33.
 23. David N. Dumville, 'Latin and Irish in the Annals of Ulster, AD 431-1050', in Dorothy Whitelock, Rosamond McKitterick & David N. Dumville (eds.) Ireland in early medieval Europe: studies in memory of Kathleen Hughes (Cambridge, 1982) 320-41.
 24. Dáibhí Ó Cróinín, 'Irish annals from Easter tables', Peritia 2 (1983) 74-86.
 25. David N. Dumville, 'On editing and translating medieval Irish chronicles: The Annals of Ulster', Cambridge Medieval Celtic Studies, 10 (1985) 67-86.
 26. Richard Sharpe, 'Saint Mauchteus, discipulus Patricii', in Alfred Bammesberger & Alfred Wollmann (eds.) Britain 400-600: language and history (Heidelberg, 1990) 85-93.
 27. Daniel P. Mc Carthy, 'The computus and the Annals of Ulster', Peritia 8 (1994) 46-79.
 28. Michael Meckler, 'The Annals of Ulster and the date of the meeting of Druim Cett', Peritia 11 (1997) 44-52.
 29. Bart Jaski, 'Additional notes to the Annals of Ulster', Ériu 48 (1997) 103-52.
 30. Daniel P. Mc Carthy, 'The chronology of the Irish annals', Proc Roy Ir Acad (C) 98 (1998) 203-55.
 31. Nollaig Ó Muraíle, 'Cathal Mac Maghnusa: his time, life and legacy', Clogher Rec 16/2 (1998) 45-64.
 32. Francis John Byrne, 'Chiasmus and hyperbaton in the Annals of Ulster', in Michael Richter & Jean-Michel Picard (eds.) Ogma: essays in Celtic studies in honour of Próinséas Ní Chatháin (Dublin, 2002) 54-64.
 33. Daniel P. Mc Carthy, on his website at http://www.cs.tcd.ie/Dan.McCarthy/chronology/synchronisms/annals-chron.htm offers comprehensive information on two traditions of dating used in the Irish Annals, together with two ancillary articles, 'Chronological synchronisation of the Irish annals', and 'Collation of the Irish regnal canon'.
 34. Daniel P. Mc Carthy, 'The original compilation of the Annals of Ulster', Studia Celtica 38 (2004) 77-84.
 35. Daniel P. Mc Carthy, The Irish Annals: their genesis, evolution and history (Dublin 2008).

The edition used in the digital edition

Carthy, B. Mac, ed. (1893). Annala Uladh: Annals of Ulster otherwise Annala Senait, Annals of Senat‍. 1st ed. vol. ii [iv, including 2 pages of corrigenda and addenda] + 565 pp; vol. iii 637 pp + 4 pages of corrigenda and addenda. Dublin: Lord Commissioner of Her Majesty’s Treasury under the direction of the Council of the Royal Irish Academy (Her Majesty’s Stationery Office).

You can add this reference to your bibliographic database by copying or downloading the following:

@book{G100001B,
 title 	 = {Annala Uladh: Annals of Ulster otherwise Annala Senait, Annals of Senat},
 editor 	 = {B. Mac Carthy},
 edition 	 = {1},
 note 	 = {vol. ii [iv, including 2 pages of corrigenda and addenda] +
565 pp; vol. iii 637 pp + 4 pages of corrigenda and addenda},
 publisher 	 = {Lord Commissioner of Her Majesty's Treasury under the direction of the Council of the Royal Irish Academy (Her Majesty's Stationery Office)},
 address 	 = {Dublin},
 date 	 = {1893}
}

 G100001B.bib

Encoding description

Project description: CELT: Corpus of Electronic Texts

Sampling declarations

The present electronic text represents pages 236–564 of vol. ii of Mac Carthy's edition. The list of contents, historical notes, codicological notes, and inconsequential variants have been omitted. Editorial corrigenda (where relevant and well-founded) are integrated into the electronic edition. Unnecessary or mistaken corrections by Mac Carthy (these appear in brackets in his edition) are simply ignored in the electronic text. Missing text supplied by the editors in the body of the work is tagged SUP. Editorial and scribal corrections entered in the body of the work are tagged CORR and the original reading is kept in the SIC attribute. In the case of some unusual forms not commented on by the editors of the hardcopy, the manuscript reading is tagged SIC, without further comment by the makers of the electronic edition. Strictly codicological annotations in the apparatus criticus that do not appear to affect the meaning have been ignored.

Editorial declarations

Correction: Text has been checked and proofread three times. It is very difficult to create an electronic edition of a text as long, as complex, and as varied as the Annals of Ulster. There will be errors and ambiguities in this text as there are in the original editions. Readers are invited to submit corrections and emendations both of this electronic edition and of the editions on which it is based. Improved manuscript readings and corrections of scribal errors and errors of transcription and interpretation that may have escaped previous editors are also sought. Any improvements will be credited to the scholars who submit them.

Normalization: The electronic text represents an edited version of the hard-copy edition, with some minor conventional changes.Lenited f, m, s as f, m, s with overdot in Mac Carthy' printed text are rendered fh, mh, sh. In the electronic text, Kl. represents Kł. of the hardcopy. The few examples of æ in the print text are not retained since they are merely graphical. In Roman numerals, especially common in AD dates, the suprascript o and a have not been retained. In Anno Mundi dates, .iiiim represents 4000, m being a conventional representation of the italic m of the print text, itself a conventional representation of the overstroke of the Roman numeral.Otherwise, normal CELT conventions have been applied in regard to text divisions, and capitalization in proper names.

Quotation: There are no quotations.

Hyphenation: Soft hyphens are silently removed. When a hyphenated word (hard or soft) crosses a page-break or line-break, the page-break or line-break is marked after the completion of the hyphenated word.

Segmentation: DIV0=the whole work; DIV1=the individual annal (the text for a given year); DIV2=the individual entry in an annal, whether these are numbered in the edition (Mac Airt & Mac Niocaill) or not (Mac Carthy). Passages of verse occurring within text paragraphs or within marginalia are treated as embedded texts and, where relevant, stanzas are enumerated in the structural mark-up. The page-breaks of the printed texts and the manuscript folio numbers are marked. From 1155 to the end, the folio and column numbers of each manuscript are recorded.

Interpretation: Names (of persons, groups, dynasties, peoples, lineages, places) are tagged and distinguished. The tagging of surnames in the late tenth, eleventh and twelfth centuries, when they were coming into existence, poses many serious historical problems, some of which cannot be resolved because of lack of evidence. Therefore, a degree of uncertainty attaches to many and they remain subject to correction. Offices and titles (king, lord, abbot, erenagh, coarb, lector, sage, oeconomus, etc.) are tagged. Numbers and dates are tagged. Terms (including astronomical and meteorological events) are tagged.

Reference declaration

A canonical reference to a location in this text should be made using “Year” and “Event”, eg Year U1202, Event U1202.0.

Profile description

Creation: By mostly unknown authors in Irish monastic scriptoria and medieval Irish clerics. c. 550-c. 1588, various and mostly unknown

Language usage

 • Most of the later annals are in Old, Middle, and Early Modern Irish. (ga)
 • A large portion of the earlier part of the annals is in Latin; and there are many Latin words and formulae in the later Annals. (la)
 • Some titles and other words are in English. (en)

Hand list

 • H: Ruaidhri Ó Luinín (main)
 • H1: unknown (interpolator/glossator)
 • H2: Cathal Mac Maghnusa (interpolator/glossator)
 • H3: unknown (interpolator/glossator)
 • H4: unknown (interpolator/glossator)
 • LATE: unknown (unidentified interpolator/glossator (vols 2-3))

Keywords: histor; prose; annals; medieval

Revision description

(Most recent first)

 1. 2008-09-25: Keywords added; file validated. (ed. Beatrix Färber)
 2. 2005-08-25: Normalised language codes and edited langUsage for XML conversion (ed. Julianne Nyhan)
 3. 2005-08-04T14:52:16+0100: Converted to XML (ed. Peter Flynn)
 4. 2005-04-13: Additions to bibliography, new wordcount. (ed. Beatrix Färber)
 5. 2004-07-22: Witness-list markup modified; file re-parsed. (ed. Benjamin Hazard)
 6. 2003-01-28: Minor checks; parallel annal entries (printed in columns in hardcopy) modified; file re-parsed; HTML file created. (ed. Beatrix Färber)