CELT document G100001C

Annals of Ulster otherwise Annala Senait, Annals of Senat

Witness list

 • H: Dublin, Trinity College, MS 1282 (alias H. 1. 8)
 • R: Oxford, Bodleian Library, Rawl B 489
 • C: London, British Library, Additional 4795 and Additional 4789
 • D: London, British Library, Additional 4784, f. 21a–32b

Unknown author

Annala Uladh

Index to each Year

Year U1379: Kal. Ian. uii. f., l. x.…

Year U1380: Kal Ian. i.f., l. xxi., …

Year U1381: Kal. Ian. iii. f., l. ii…

Year U1382: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1383: Kal. Ian. u. f., l. xx.i…

Year U1384: Kal. Ian. ui. f., l. u. …

Year U1385: Kal. Ian. i. f., l. xui.…

Year U1386: Kal. Ian. ii. f., l. xx.…

Year U1387: Kal. Ian. iii. f., l. ix…

Year U1388: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1389: Kal. Ian. ui. f., l. i.,…

Year U1390: Kal. Ian. uii. f., l. x.…

Year U1391: Kal. Ian. i. f., l. xx. …

Year U1392: Kal. Ian. ii. f., l. iii…

Year U1393: Kal. Ian. iiii., f., l. …

Year U1394: Kal. Ian. u. f., l. xx.u…

Year U1395: Kal. Ian. ui. f., l. uii…

Year U1396: Kal. Ian. uii. f., l. x.…

Year U1397: Kal. Ian. ii. f., l. xx.…

Year U1398: Kal. Ian. iii. f., l. x,…

Year U1399: Kal. Ian. iiii. f.,l. xx…

Year U1400: Kal. Ian. u. f. l. ii., …

Year U1401: Kal. Ian. uii. f., l. x.…

Year U1402: Kal. Ian. i. f., l. xx.i…

Year U1403: Kal. Ian. ii. f., l. u.,…

Year U1404: Kal. Ian. iii. f., l. x.…

Year U1405: Kal. Ian. u. f., l. xx.u…

Year U1406: Kal Ian. ui. f., l. ix.,…

Year U1407: Kal. Ian. uii. f.,l. xx.…

Year U1408: Kal. Ian. i. f., l. i., …

Year U1409: Kal. Ian. iii. f., l. x.…

Year U1410: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1411: Kal. Ian. u. f., l. iiii…

Year U1412: Kal. Ian. ui. f., l. x.u…

Year U1413: Kal. Ian. i. f., l. xx.u…

Year U1414: Kal. Ian. ii. f., l. uii…

Year U1415: Kal. Ian. iii. f., l. x.…

Year U1416: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1417: Kal. Ian. ui. f., l. x.,…

Year U1418: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1419: Kal. Ian. i. f., l. ii. …

Year U1420: Kal. Ian. ii. f., l. x.i…

Year U1421: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1422: Kal. Ian. u. f., l. u., …

Year U1423: Kal. Ian. ui. f., l. x.u…

Year U1424: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1425: Kal. Ian. ii. f.,l. ix.,…

Year U1426: Kal. Ian. iii. f., l. xx…

Year U1427: Kal. Ian. iiii. f., l. i…

Year U1428: Kal. Ian. u. f. l. x.ii.…

Year U1429: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1430: Kal. Ian. i. f., l. iiii…

Year U1431: Kal. Ian. ii. f., l. xu.…

Year U1432: Kal. Ian. iii. f., l. xx…

Year U1433: Kal. Ian. u. f., l. uii.…

Year U1434: Kal. Ian. ui. f., l. x.u…

Year U1435: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1436: Kal. Ian. i. f., l. x., …

Year U1437: Kal. Ian. iii. f., l. xx…

Year U1438: Kal. Ian. iiii. f., l.ii…

Year U1439: Kal. Ian. u. f., l. x.ii…

Year U1440: Kal. Ian. ui. f., l. xx.…

Year U1441: Kal. Ian. i. f., l. u., …

Year U1442: Kal. Ian. ii. f., l. xui…

Year U1443: Kal. Ian. iii.f.,l. xx.u…

Year U1444: Kal. Ian. iiii. f., l. i…

Year U1445: Kal. Ian. ui. f., l. xx.…

Year U1446: Kal. Ian. uii. f., l. i.…

Year U1447: Kal. Ian. i. f., l.x.ii.…

Year U1448: Kal. Ian. ii. f., l. xx.…

Year U1449: Kal. Ian. iiii. f., l. i…

Year U1450: Kal. Ian. u. f., l. x.u.…

Year U1451: Kal. Ian. ui. f., l. xx.…

Year U1452: Kal. Ian. uii. f. l. uii…

Year U1453: Kal. Ian. ii. f., l. x.u…

Year U1454: Kal. Ian. iii. f., l. xx…

Year U1455: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1456: Kal. Ian. u. f., l. xx.i…

Year U1457: Kal. Ian. uii. f., l. ii…

Year U1458: Kal. Ian. i. f. l. x.iii…

Year U1459: Kal. Ian. ii. f., l. xxi…

Year U1460: Kal. Ian. iii. f., l.u.,…

Year U1461: Kal. Ian. u. f., l.x.ui.…

Year U1462: Kal. Ian. ui. f., l.xx.u…

Year U1463: Kal. Ian. uii. f., l. ix…

Year U1464: Kal. Ian. i. f., l. xx.,…

Year U1465: Kal. Ian. iii. f., l. i.…

Year U1466: Kal. Ian. iiii. f., l.x.…

Year U1467: Kal. Ian. u .f., l. xx. …

Year U1468: Kal. Ian. ui. f., l. iii…

Year U1469: Kal. Ian. i. f., l. x.u.…

Year U1470: Kal. Ian. ii. f., l. xx.…

Year U1471: Kal. Ian. iii. f., l. ui…

Year U1472: Kal. Ian. iiii. f. l.x.u…

Year U1473: Kal. Ian. ui. f., l. xx.…

Year U1474: Kal. Ian. uii. f., l. x.…

Year U1475: Kal. Ian. i. f., l. xx.i…

Year U1476: Kal. Ian. ii. f., l. ii.…

Year U1477: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1478: Kal. Ian. u. f., l. xx. …

Year U1479: Kal. Ian. ui. f., l. u.,…

Year U1480: Kal. Ian. uii. f., l. x.…

Year U1481: Kal. Ian. ii. f., l. xx.…

Year U1482: Kal. Ian. iii. f., l.ix.…

Year U1483: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1484: Kal. Ian. u. f., l. i., …

Year U1485: Kal. Ian. uii. f., l. x.…

Year U1486: Kal. Ian. for Domnach l.…

Year U1487: Kal. Ian. for Luan, l. 8…

Year U1488: Kal. Ian. iii. f., l. 15…

Year U1489: Kal. Ian. for Dardain, l…

Year U1490: Kal. Ian. 6a feria, l. u…

Year U1491: Kal. Ian. for Satharnn, …

Year U1492: Kl. Ienair for Domnuch a…

Year U1493: Kal. Ian. f. iiii., l.x.…

Year U1494: Kal. Ian. f. 4., l. xxi.…

Year U1495: Kal. Ian. u. f., l.ii., …

Year U1496: Kal. Ian. f. ui., l. xii…

Year U1497: Kal. Ian. i.f., l. xx.ii…

Year U1498: Kal. Ian. 2 f., l. u., A…

Year U1499: Kal. Ian. 3 f., l. xui.,…

Year U1500: Kal. Ian. 4 f., l. xxuii…

Year U1501: Kal. Ian. ui. f., l. ix.…

Year U1502: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1503: Kal. Ian. i. f., l. i., …

Year U1504: Kal. Ian. ii. f., l. xii…

Year U1505: Kal. Ian. for Cetain, l.…

Year U1506: Kal. Ian. u. f., l. iiii…

Year U1507: Kal. Ian. ui. f., l. xu.…

Year U1508: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1509: Kal. Ian. ii. f., l. uii…

Year U1510: Kal. Ian. iii. l. f., xu…

Year U1511: Kal. Ian. iiii. f., l. x…

Year U1512: Kal. Ian. u. f., l. x., …

Year U1513: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1514: Kal. Ian. i. f., l. ii.,…

Year U1515: Kal. Ian. ii. f., l. xii…

Year U1516: Kal. Ian. iii. f., l. xx…

Year U1517: Kal. Ian. u. f., l. u., …

Year U1518: Kal. Ian. ui. f., l. xui…

Year U1519: Kal. Ian. uii. f., l. xx…

Year U1520: Kal. Ian. i. f., l. ix.,…

Year U1521: Kal. Ian. iii. f., l. xx…

Year U1522: Kal. Ian. for Cetain l. …

Year U1523: Kal. Ian. for Dardain, l…

Year U1524: Kal. Ian. for Aíne ⁊ bis…

Year U1525: Kal Ian. for Domhnach. l…

Year U1526: Kal. Ian. for Luan, l. x…

Year U1527: Kal. Ian. for Mairt, l. …

Year U1528: Kal. Ian. for Cetaín ⁊ B…

Year U1529: Kal. Ian. for Aíne, l. x…

Year U1530: Kal. Ian. for Satharn, l…

Year U1531: Kal. Ian for Domnach, l.…

Year U1532: Kal. Ian. for Luan, l. x…

Year U1533: Kal. Ian. for Cetain, l.…

Year U1534: Kal. Ian. for Dardain, l…

Year U1535: Kal. Ian. for Aíne, l. x…

Year U1536: Kal. Ian. for Satharn, l…

Year U1537: Kal. Ianair for Luan, l.…

Year U1538: Kal. Ian. for Mairt l. x…

Year U1539: Kal. Ianair for Cetaín, …

Year U1540: Kal. Ian. for Dardain, l…

Year U1541: Kal. Ian. for Satharn l.…

Year U1542: Kal. Ian. for Domnach, l…

Year U1543: Kal. Ian. for Luan, l. x…

Year U1549: Kal. Ian. for Mairt, l. …

Year U1551: Kal. Ian. for Dardain, l…

Year U1564: Anno Domini M. d. lx. ii…

Year U1580: Kal. Ianair for Aine, l.…

Year U1584: Kal. Ian. for Domnach, l…

Year U1586: Kal. Ian. for Cetain, l.…

Year U1588: Kal. Ian. for Aine, l. i…

The Annals of Ulster

 p.2 78a 74c
U1379
 1. Kal. Ian. uii. f., l. x., Anno Domini M. ccc. lxx. ix.

 2. In Dalatunach (.i. Pilib) d'eg.

 3. Firbisigh Mac Firbisigh d'eg in bliadhain-si, .i. senchai maith.

 4. O Duinn, .i. taisech O Riagan, do marbadh a fell da braithribh fein.

 5. Ricard Mac Cathmail do marbadh la Pilib Mag Uidhir, .i. rí Fer Manach ⁊ la Domnall h-Ua Neill.

 6. Maidm na Dreiche do tabairt do h-Ua Neill (.i. do Niall Mhor) ar Pilib Mag Uidhir ⁊ ar Domnall h-Ua Neill, du i trochair Tadhg Mag Uidhir ⁊ da mac MaghnusaToirrdhelbach, mac Donnchada Meg UidhirBrian, mac Mic Raith Meg UidirMuircertach, mac Milchon et alii, pridie Kalendas Iuni.

 7. h-Ua h-Eilidhe d'eg, .i. Brian h-Ua h-Eilidhe.

 8. Mac in Caich h-Ui Raighillaigh do marbadh la mac Annaidh h-Ui Raighillaigh.

 9. Cu Mara Mac Conmara, .i. taisech Clainne Cuilen, do marbadh a feall da braithribh fein.

 10. Cu Chonnacht, mac Pilib Meg Uidhir, do marbadh le Clainn Domnaill Clainni Ceallaigh, .i. adbur righ Fer Manach ar uaisli ⁊ ar einech.

 11. Finnghuala, ingein Ui Cheallaigh, .i. bean Mic Uilliam Burc, d'eg.

 12. Semus h-Ua Conghalaigh, prior Daiminnsi, obiit pridie Nonas Ianuarii.

 13.  p.4
 14. Flaithbertach h-Ua Mongan, aircinnech Rosa Oirrtir, mortuus est Kalendis Maii.

U1380
 1. Kal Ian. i.f., l. xxi., Anno Domini M. ccc. lxxx.

 2. Seaan h-Ua Domnaill ri Tiri ConaillMail Sechlainn Dubh, a mac, do marbadh a Mainistir Esa Ruaidh la Toirrdelbach, mac Neill h-Ui Domnaill ⁊ la clainn Cathail Oig h-Ui Concobuir ⁊ la Muinntir Duirnin.

 3. Maidm mor do thabairt ar Gallaibh ⁊ ar Oirrteraibh le Mag Aengusa (.i. Art). ⁊ h-Ua h-Anluain do marbadh ann, .i. ri Oirrter et alii multi.

 4. Tadhg, mac Muircertaigh h-Ui Briain, do marbadh la Brian h-Ua m-Briain.

 5. Ruaidhri, mac Aedha Breifnigh h-Ui Concobuir, do thecht as greis ar Muinntir Ruairc ⁊ e fein do marbadh uírre.

 6. An Moirtimerach do thecht a n-Erinn in bliadhain-si ⁊ uaisli Gaidhel do techt ina thech fa adhbur righ Erenn, .i. fa Ni´all h-Ua Neill. Art Mag Aengusa, .i. ri O n-Eathac Uladh, do gabail a feall a tigh in Moirtimeraigh ⁊ do ghabadur Gaidhil Erenn ecla  78b roime o sin amach, indus gur' sechnadur e ⁊ Gaill Erenn archeana.

 7. Art, mac Gérailt Caemanaigh, do marbadh le Gallaibh.

 8. Maidm do thabairt leis h-Ua n-Domnaill ⁊ le Henri h-Ua Neill ar h-Ua n-Dochartaigh ⁊ ar Conchobur Óg h-Ua n-Domnaill ⁊ ar Clainn t-Suibhne. ⁊ do gabadh ann, maille re' r' marbadh, Eoin Mac SuibneMurchadh Mac Suibne, .i. da brathair Mic Suibne.

 9. Art, mac Gerailt, mic Tomais Fhinn, do marbadh la Mac Murchadha, ri Laighen.

 10. Sluagh p.6 la Pilib O Raighillaigh ⁊ la Clainn Muircertagh cona coimtinol a m-Breifne Ui RuaircTomas Mac Dorchaidh do marbadh leo. O Ruairc do breith orra ⁊ a cur ar sibal dó ⁊ eich ⁊ daine do milliudh umpo don turus-sin.

 11. Art Mac Murchadha d'éc i sext Kallann Iuni.

 12. Domnall h-Ua Leannan, prioir Lesa Gabail, d'eg i sext Kallann Aprilis.

U1381
 1. Kal. Ian. iii. f., l. ii., Anno Domini M. ccc. lxxx. i.

 2. Toirrdelbach, mac Risderd h-Ui Raighillaigh, d'eg.

 3. Dubchablaigh, ingen Mic Diarmata, ben Meg Raghnaill Ruaidh, d'eg.

 4. Lasairfina, ingen Toirrdelbaigh h-Ui Concobuir, ben Meg Raghnaill Duibh, d'eg.

 5. Cathal Dubh, mac Con Muidhe h-Ui Cathain, d'eg.

 6. Uilliam, mac Donnchadha Muimnigh h-Ui Cheallaigh, .i. ri h-Ua Maine, d'eg ⁊ a mac do righadh ina inad, .i. Mailechlainn.

 7. Diarmait Mag Carrthaigh, .i. adbur righ Desmuman do marbadh do Ibh Mathgamna in Fhuinn Iartharaigh a fheall.

 8. Caislen Atha Luain do ghabail don Moirtimerach ⁊ mac Ricaird an t-Sonnaigh do marbadh ann.

 9. Ruaidhri h-Ua Concobuir, .i. ri Connacht, do dhul co h-Ath Luain ⁊ a meic righ do dhul uadh a n-Iarthar Midhe ⁊ crecha mora do gabail doib. Gaill do breith orro ⁊ maidm do thabairt orra ⁊ mac Ui Conchobuir do marbadh ann, .i. Seaan LaighnechAedh Caech h-Ua Concobuir do ghabail ann ⁊ Uilliam, mac Donncadha, mic Ruaidhri h-Ui Ceallaigh, do marbadh ann ⁊ moran aile nach airmither sunn.

 10. Raghnailt, ingen Meg Bradaigh, .i. ben Meg Dhorchaidh, d'eg.

 11. Sluagh mor la Niall h-Ua Neill a  p.8 n-Oirghiallaibh ⁊ creacha mora do denum doibh. ⁊ breisim  78c do thabairt ar deredh an t-sluaigh ⁊ Donnchadh, mac Maghnusa Meg Mhathgamna, do marbadh ann.

 12. Delbh Muire Celle Moire a Tir Briuin do labairt co h-ingantach an bliadhain-si.

 13. An Moirtimerach d'eg, .i. an dara bliadhain ar techt a n-Erinn dó ⁊ tar eis fhill Meg Aengusa do dhenum do.

 14. Cathal, mac Ruaidri h-Ui Concobuir, .i. mac aird-righ Connacht, do ghabail le clainn mic Fheidhlimthe h-Ui Concobhuir, an bliadhain-si.

U1382
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. x.iii., Anno Domini M. ccc. lxxx. ii.

 2. Labras Diuid do marbadh do clainn h-Ui Ferghail.

 3. Ferghal, mac Donnchadha Meg Eochagain, taisech Cenel Fiachaigh Mic Neill, do marbadh do Feraib Ceall.

 4. Taisigh Connacht do ghabail do righ Connacht ina oirechtus fein, .i. do Ruaidhri h-Ua Conchobuir: .i. h-Ua h-Ainlidhe ⁊ h-Ua BirnMac CeithernaighImur h-Ua h-Ainlidhe: .i. fis fuair sé orru, co rabadur ag denum raínn ⁊ comaenta ina adhaigh le slicht mic Feidhlimthe h-Ui Concobuir.

 5. Mac Ualann do marbadh la Muínntir Raghallaigh ⁊ araile.

 6. Diarmait h-Ua Domnaill d'eg, .i. adbur righ Thire Conaill.

 7. Rughraidhe, mac Seaain, mic Briain h-Ui Ferghail, d'eg.

 8. Muircertach, mac Mathgamna h-Ui Briain, .i. mac righ Tuadhmuman, d'eg a prisun ⁊ Domnall, a derbrathair, d'eg fós.

 9. Toirrdelbach, mac Diarmata h-Ui Briain, d'eg.

 10. Brian, mac Diarmata h-Ui Briain, do clainn Briain Ruaidh, d'eg.

 11. Aine, ingen Echmarcaigh, mic p.10 Magnusa, .i. airdbiatach ⁊ cenn fine a cinidh fein, ben in Maighistir Moir h-Ui Eogain, .i. Matha, mac Concobuir h-Ui Eogain (.i. in aircidheochain, ⁊ do bi in Matha-sin ceithri bliadhna deg i n-Oxanphort co contineidech ag denum leighinn), a h-eg in bliadhain-si, pridie Nonas Seibtimbris.

 12. Bean Midhe, ingen Mic Maghnusa, .i. in Caillech Dubh, d'eg Nonis Marcii.

U1383
 1. Kal. Ian. u. f., l. xx.iiii., Anno Domini M. ccc. lxxx. iii.

 2. Ruaidhri, mac Airt Meg Uidhir, do marbadh la mac Donnchadha Meg Uidhir (.i. la Domnall, mac Donnchadha Docair, quinto Kalendas Ianuarii).

 3. Finnguala, ingen Airt Meg Uidhir, obiit.

 4. Tadhg Mac Donnchaid, rí Tire h-Oilella, d'eg, .i. Aine in Cesta.

 5. Diarmait, mac Concobuir Mic Diarmata, .i. adbur righ Muighi Luirg, d'eg.

 6. Seaan, mac Domnaill h-Ui Ferghail, .i. taisech na h-Angaile, d'eg.

 7. Epscop h-Ua Mochain do eg an bliadhain-si, 1383.

 8.  75aSluaighedh mór  78d la Niall h-Ua Neill cona clainn ⁊ co maithibh in Coicidh uime. An Tuaiscert uile do mhilliudh ⁊ do loscadh ⁊ do creachadh leo. Aedh Og h-Ua NeillRaibilin Sabais do tegmail da cheile ar imruagadh ⁊ da buille da craiseachaibh do thabairt ar a ceile doibh. Raibilin do dhul beoloiti da thigh ⁊ mac Eoin Bised da athmarbadh ⁊ Aedh Óg do testail aco ar tres trath iardain ⁊ araile. Seinicin Finn, .i. mac Eoin Bised, do marbadh do  p.12 muinntir Raibilin i n-oirechtus in t-Shabhaisigh.

 9. Muircertach h-Ua Flannacain, taisech Tuaithi RathaMaghnus, mac DauithCormac, mac Airt Meg UidhirSeaan, mac Gaffraigh, brathair abbad Lesa Gabail, arna marbadh Nonis Aprilis.

 10. Murchadh h-Ua Briain d'eg in bliadhain-si, .i. Anno Domini 1383.

 11. (Iohannes de Lygnano obiit hoc anno, die 16 mensis Februarii et sepultus est in ecclesia Sancti Dominici in Bononia.)

U1384
 1. Kal. Ian. ui. f., l. u. Anno Domini M. ccc. lxxx. iiii.

 2. Pilib h-Ua Raghallaigh (.i. mac Gilla Isa Ruaidh h-Ui Raigillaig, ri Breifne) do eg.

 3. Uilliam, mac Sar Emaind A Burc, d'ec.

 4. Mailir, mac Mic Uilliam, do marbadh d'escur.

 5. Oirechtus do ghabail do h-Ua Flaithbertaigh ⁊ do h-Ua Maille re ceile ⁊ Eogan h-Ua MailleCormac Cruinn do marbadh ann.

 6. Nert mor do ghabail do h-Ua Neill ar Gallaibh in bliadhain-si.

 7. Diarmait, mac Mailechlainn Meg Raghnaill, taisech Muinntire h-Eoluis, do marbadh do clainn Raghnaill Meg Raghnaill i feall.

 8. Ruaidhri h-Ua Mail Muaidh, .i. ri Fer Cell, d'éc.

 9. Muircertach, mac Muircertaigh h-Ui Concobuir, ri h-Ua Failghi, d'ec.

 10. Ruaidhri, mac Toirrdelbaigh, mic Aedha, mic Eoghain h-Ui Concobuir, .i. aird-righ Connacht ar einech ⁊ ar eghnum ⁊ ar deilb, d'eg. ⁊ da h-Ua Concobuir do dhenum i Connachtaibh  p.14 ina diaigh in bliadhain-si: .i. Toirrdelbach Óg, mac Aedha, mic Toirrdelbaigh, mic Aedha, mic EogainToirrdelbach Ruadh, mac Aedha, mic Feidhlimthe, mic Aedha, mic Eogain.

 11. Lucia, ingen h-Ui Taichligh, ben Muiris Meg Raith, .i. comarba Termuinn Dabeog, d'ég.

 12. Ioseph (no Oisep) Mag Sgoloigi mortuus est.

 13. Maighister Seoan Mac Gille Coisgli, aircinnech ⁊ persun Airigh Brosga, leghtoir sollumanta gacha dlighidh ⁊ co h-airighe an dlighid canonta, mortuus est decimo Kalendas Iulii.

 14. (Losgadh Chairge Ferghusa le Níall h-Ua Neill hoc anno, a uighil na Casg.)

U1385
 1. Kal. Ian. i. f., l. xui., Anno Domini M. ccc. lxxx. u.

 2. Daibith, mac Emaind, mic Hoiberd, do ghabail la h-Aedh h-Ua Concobair.

 3. Magh Lúirg do loscadh la Clainn Donnchaidh ⁊ la h-Ua Ruairc in bliadhain-si.

 4. Concobur Óg,  79a mac Donnchadha Mic Diarmata, do ghabail ar cin aidhche do-rinni fein ar Clainn DonnchaidhCathal Cairbrech Mac Donnchaidh do marbadh la Concobur.

 5. Crecha mora la Clainn Donnchaidh a Cera. Clann Cathail Oig Ui Concobuir do breith orra ⁊ Sdondunaigh ⁊ moran aile leo. A creacha do marbadh doibh ⁊ a cur fein a Cill Conduibh.

 6. Maidm la h-Ua Conchobuir Failghi ar Ghallaibh in bliadhain-si, .i. la Murchadh h-Ua ConcobhuirSeirriam na Midhe do marbadh ann et alii multi.

 7. Gilla Crist Mac Gilla Fhinnen, taisech Muinntire Peodachain, obiit pridie Kalendas Iuini.

 8. Tomas  p.16 h-Ua Corcrain, .i. mac in Espuic h-Ui Corcrain, noiteir coitchenn o udaras Imper, obiit Nonis Nouimbris.

 9. Donn Mag Uidir, mac in righ, .i. mac Flaithbertaigh, d'eg Kalendis Iuili.

U1386
 1.  75b Kal. Ian. ii. f., l. xx. uii., Anno Domini M. ccc. lxxx. ui.

 2. Sluagh mor la Domnall, mac Muircertaigh h-Ui Concobuir, a crich Mic Baitin ⁊ a mílliudh uile leo. Ocus Mac Roiberd Duinn Domnainn do marbadh ann ⁊ moran aile nach airmither sunn.

 3. Aine, ingen Mic Donnchaidh, d'eg, .i. ben h-Ui Ruairc, sai mna.

 4. Niall Mag Eochagain do marbadh do mac Uilliam Dalatun, .i. adbur taisigh Cenel Fhiachaigh.

 5. Eirimon h-Ua Mailechlainn do marbadh do Dalatunachaibh ⁊ do Mag Amhalghadha.

 6. Domnall Mag Cochlain, .i. ri Delbna, do ég.

 7. Maidm le Mac Murchadha, .i. ri Laighen, ar Gallaibh Osraighi, dú i torchair moran do Ghallaibh.

 8. Fíngin, mac Ruaidhri Meg EochagainDonnchadh, mac an t-shacairt Megdem,do marbadh.

 9. Concobur, mac Taidhg h-Ui Briain, do marbadh ar cagadh Clainni Uilliam.

 10. Caislen Milís Dalatun do ghabail do clainn Concobuir, mic Cathail p.18 h-Ui Ferghail ⁊ a thabairt do Tomas, mac Cathail h-Ui Ferghail.

 11. Clann Sheaain h-Ui FerghailDalatún do dhenum pairti cogaidh a n-aghaidh clainni Murchadha h-Ui Ferghail. Longport h-Ui Ferghail d'innsaighidh do Clainn t-Sheaainingin Mic Uilliam do ghabail ann, .i. ben h-Ui Ferghail.

 12. Raghnall Mac Con Uisgi d'eg.

U1387
 1. Kal. Ian. iii. f., l. ix., Anno Domini M. ccc. lxxx. uii.

 2. Indsaighidh le Clainn t-Sheaain h-Ui Ferghail ar Tomas, mac Cathail h-Ui Ferghail ⁊ ben Tomais do ghabail, .i. Nualaith, ingen h-Ui Ferghail (Murchadha, mic Gilla na Naem, mic Braein h-Ui Fergail), ben rob' ferr einech ⁊ crabadh do bí i comghar dhi.

 3. Tech do dhenum a n-Emhain Macha la Níall  79b Óg h-Ua Neill do dhil dam Erenn ann.

 4. Sadbh, ingen Aedha h-Ui Neill, ben mic Eoin Bised, do eg iar m-breith buadha o domun ⁊ o dhemhun.

 5. Mac Uilliam Uachtarach, .i. Ricard Og, d'eg in bliadhain-si.

 6. Goffraigh Find h-Ua Dalaigh, .i. ollam Erenn re dán, d'eg in bliadhain-si.

 7. Ruaidhri h-Ua Cianain d'eg, .i. sai sheanchaidh gan uiresbaidh.

 8. Eoin Mac Domnaill, rí Innsi Gall, d'ég.

 9. Finemain, ingen h-Ui Eogain, d'eg.

 10. Domnall mac Donnchadha Docair Meg UidhirMatha Mac Conlega do marbhadh i Cill Naaile i quint Kallann Marcii.

U1388
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. xx., Anno Domini M. ccc. lxxx. uiii.

 2. Domnall h-Ua Concobuir do dhul ar Macaire ConnachtArd in CaillinInnsi Locha Caircin  p.20 do loscadh leis. ⁊ Domnall Óg, mac Mic Domnaill, do marbadh don toisc-sin.

 3. Clann h-Ui Cuirnin do marbadh do Ghallaibh Cundae Osraidhe, .i. SigraidhCairpriGilla Padraig, meic Adaimh. Esbaidh mor don eladhain in bas-sin Sigraidh.

 4. Crecha fill do denamh la h-Ua Concobuir Ruadh ⁊ la Mac n-Diarmata ar h-Ua Concobair n-Donn. Mac Donnchaidh Thire h-Oilella do dhul uime sin, sluagh mor, a coínne h-Ui Concobuir Dúinn co Magh LuirgMagh Luirg do loscadh leo, eter tighibh ⁊ arbur, don turus-sin. Cormac Mac Donnchaidh do marbadh la Mac Diarmata ⁊ le clainn mic Fheidhlimithe h-Ui Conchobuir/, .i. in t-en mac righ rob' ferr einech ⁊ eghnum do bi ina aimsir.

 5. Muircertach  75c Bacach, mac Domnaill, mic Muircertaigh h-Ui Concobuir, do dul a faslongport Mic Donnchaidh fa fhaslongport h-Ui Domnaill a Mainistir Esa Ruaidh. Daine imda do marbadh leo fa clainn h-Ui Baighill cona braithribh. Mac Suibhne ⁊ a mac do ghabail ann don turus-sin.

U1389
 1. Kal. Ian. ui. f., l. i., Anno Domini M. ccc. lxxx. ix.

 2. Niall Og h-Ua Neill do ghabail le Gallaibh in bliadhain-si.

 3. Muiris Mael h-Ua Concobuir do marbadh d'en urchur soighde Dia Domnaigh ic tempoll Cluana Da Thorc le h-Ib Cellaigh Leighi.

 4. Maelechlainn Cam h-Ua Lochlainn, rí Corcu Mruadh, do marbadh da derbrathuir fein h-i fell 'sa Domnach re feil Míchíl.

 5. Gilla Isu  p.22 Mag Uidhir, taisech Muinntire Pheodachain, obiit quarto Idus Decembris.

 6.  79cPilib, mac Gilla Isu Meg Uidhir, do marbadh i tert Kallann Februarii.

 7. Nemeas h-Ua h-Eogain, bicair Innsi Cain for Loch h-Erne, mortuus est quarto Kalendas Februarii.

U1390
 1. Kal. Ian. uii. f., l. x.ii., Anno Domini M. ccc. xc.

 2. Cogadh mor in bliadhain-si eter Thigernan h-Ua Ruairc, .i. rí BreifneTomas, mac Mathgamna h-Ui Raighillaigh, .i. ri Muinntiri Mail MordhaMaghnus h-Ua Ruairc do beth in trath-sin i l-laim ag h-Ua Raghallaigh a Cloich Locha h-Uachtair. An rath-sin i l-laim ag h-Ua Raghallaigh a Cloch do tholludh dó ⁊ a elodh aisti ⁊ a dhul co caislen Locha in Sguir ⁊ Clann Muircertaigh h-Ui Concobuir da leanmuin ⁊ a marbadh leo ag fagbail in Locha.

 3. h-Ua Ruairc do leanmuin clainni Muircertaigh a Teallach n-Dunchadha ⁊ maidm caeraidhechta do buain eistib ⁊ a Teallach Dunchadha, .i. o Ath Daire Dubain co Sliabh Cairbri.

 4. Ferghal h-Ua h-Eaghra, ri Luighne, d'eg.

 5. Tomas h-Ua Raighillaigh, .i. ri Breifne, d'eg in bliadhain-si fa buaidh ongtha ⁊ aithrighe ⁊ Seaan,  75d mac Pilib h-Ui Raighillaigh, do ghabail righi na Breifne i n-diaidh Tomais ⁊ araile.

 6. Brian Mac Aedhagain, ollam breithemhnuis na Breifne, quieuit in Christo.

 7. Niall h-Ua Taichligh, cananach coradh Clochair ⁊ comorba Daím Innsi, d'eg.

 8. Petrus h-Ua h-Eogain, deganach Locha h-Eirne, obiit sexto Kalendas p.24 Nouembris.

 9. Parrthalon h-Ua Conghaile, cananach ⁊ sacrisda Mainistrech Lesa Gabail, d'eg Nonis Iulii.

U1391
 1. Kal. Ian. i. f., l. xx. iii., Anno Domini M. ccc. xc. i.

 2. h-Ua Ruairc, .i. Tigernan Mor, do dhul a coinde h-Ui Raighillaigh, .i. Sheaain, co Druim Lethanfer ar fichit a lin. Clann Muircertaigh h-Ui Concobuir, mar do chualadur h-Ua Ruairc do dul, becan daine, h-i coinde h-Ui Raighillaigh, iad fein do dhul roime, coicer ar fichit, ar Belach in Crinaig. Do bris h-Ua Ruairc le n-a rath an Bealach ar Clainn Muircertaigh ⁊ do marbadh annsin Seaan, mac Mathgamna h-Ui Conchobuir ⁊ mac mic Aedha in Chleitigh ⁊ drem da lucht leanmana ina farrudh ⁊ an cuid aile do dhul a maidm dibh.

 3. Tadhg h-Ua h-Uigind, ollam dingmala re dán, d'eg.

 4. Domnall Og Mág Carrthaigh, 76a.i. rí Desmuman, d'eg ⁊ a mac do rigadh ina inadh for Dhesmumain,  79d .i. Tadhg Mag Carrthaigh.

 5. Mac Gille Muire, .i. ri h-Ua n-Derca Cein, do marbadh da brathair fein.

 6. h-Ua h-Anluain do marbadh da brathair fein i feall.

U1392
 1. Kal. Ian. ii. f., l. iiii., Anno Domini M. ccc.xc.ii.

 2. Diarmait Mag Eochagain, .i. taisech Chenel Fiachaigh, d'eg.

 3. Enri (Aimreidh), mac Neill Mhoir h-Ui p.26 Neill, .i. adhbur aird-righ Erenn, d'eg fa fheil Brenaind.

 4. Domnall, mac Enri h-Ui Neill, do ghabail la Toirrdhelbach h-Ua n-Domnaill, .i. ri Cenel Conaill.

 5. Sluagh mor la Niall h-Ua Neill co maithibh in Coicidh uime cum Gall an t-Sradbhaile ⁊ nert Gall do ghabail do don turus-sin ⁊ Seifin Fait do marbadh don turus-sin.

 6. Finnghuala, ingen Maghnusa, mic Cathail h-Ui Conchobuir, do eg in bliadhain-si.

U1393
 1. Kal. Ian. iiii., f., l. x.u., Anno Domini M. ccc.xc.iii.

 2. Aedh, mac Conchobuir Mic Diarmata, ri Muighi Lúirg, d'eg ⁊ Cathal, a mac, do bathadh ag Inis Daighre for Loch Ce.

 3. Emonn Mag Raghnaill, .i. adbur ard-taísigh Muinntiri h-Eoluis, d'eg.

 4. Indsaighidh do dhenum do clainn Mic Diarmata ar Mac Diarmata Og ⁊ troid do thabairt doibh da cheile ⁊ Domnall Dubh Mac Diarmata do marbadh ann ⁊ Concobur Mac Diarmata do ghabail ann ⁊ Ruaidhri Dub Mac Diarmata do gabail ann ⁊ Ferghal, mac Donnchadha Riabaigh ⁊ a cur a caislen Baile in Tobair ⁊ a elogh ass in bliadhain cetna.

 5. Aedh Mac Aedha, .i. saer, d'h-eg.

 6. Matha h-Ua h-Eogain, .i. caipellan Innsi Cain, d'h-eg in bliadhain-si quinto Idus Octobris.

 7. Brian, mac Mhailechlainn h-Ui Cheallaigh, .i. adhbur righ h-Ua Maine, d'eg.

 8. Ferghal Mag Shamradhain, .i. taísech Teallaigh Eathach, .i. sai coitcenn do chliaraibh ⁊ do dhamaibh Erenn, a dul d'eg eter Caisc ⁊ Bealltaine in bliadhain-si. ⁊ fa  76b p.28 cumthach, brónach dama on bás-sin.

 9. Raghnailt, ingen Aedha, mic Feidhlimthe h-Ui Conchobuir, .i. sai mna, d'eg in bliadhain-si.

 10. Edain, ingen Cathail Óig Ui Conchobair, ben Briain, mic Mailechlainn h-Ui Chellaigh, d'eg in bliadhain-si.

 11. DomnallEmonn, .i. da mac Mailechlainn h-Ui Ceallaigh, d'eg in bliadhain-si, .i. righ h-Ua Maine.

U1394
 1.  80a Kal. Ian. u. f., l. xx.ui., Anno Domini M. ccc. xc. iiii.

 2. Brian Mac Caba, Consabla Oirgiall, d'eg.

 3. Tadhg h-Ua Flannagain, taisech Thuaithi Ratha, do marbadh do clainn Daibeid h-Ui Fhlannagain.

 4. Ri Saxan (.i. Ricardus) do thecht a n-Erinn a Foghmur na bliadhna-sa ⁊ Iarla Maireis do thecht leis.

 5. Mac Siurtan, .i. tigherna baile Atha Leathain, do marbadh do clainn Sheaain d'Eisetra a feall.

 6. Gilla Domnaigh h-Ua h-Eoghain, oiffitsel Locha h-Eirne (.i. in t-Oifficel Riabach) ⁊ persun ⁊ aircinnech Innsi Cain, do eg in bliadain-si.

 7. Matha Mac Gilla Coisgli, bicair Clain Innsi, obiit septimo Kalendas Maii.

 8. Lucas Mac Sgolóigi, bicair Achad Lurchaire per quadraginta quatuor annos, d'h-eg in bliadhain-si.

 9. Tomas Og Mag Uidhir (.i. ri Fer Manach), .i. mac an Gilla Dhuibh, natus est hoc anno.

U1395
 1. Kal. Ian. ui. f., l. uii., Anno Domini M. ccc. xc. u.

 2. Pilib Mag Uidhir (.i. Pilib na Tuaigi) do eg in bliadhain-si: .i. ri Fer Manach (re h-en bliadhain deg ar fichid), .i. fer einigh ⁊ eghnuma ⁊ cosanta a p.30 criche ar comursunnaibh. Ocus fa lan EireAlba da chlu ⁊ da airium. A eg fa buaidh ongtha ⁊ aithrighi decimo septimo Kalendas Aprilis.

 3. h-Ua Maile Duin Luirg, .i. Domnall, do ghabail do clainn Airt Meg Uidhir a feall a Termonn Dabeoig ⁊ a thoitim isin laimdeochus-sin leo.

 4. An Gilla Dubh Mag Uidhir, .i. Tomas, mac Pilib Meg Uidir, do ghabail righi Fer Manach an bliadhain-si.

 5. Concobur Ruadh, mac AedhaRuaidh Meg Uidhir, do ghabail leisin n-Gilla n-Dubh Mag Uidhir ⁊ le h-Aedh Mag Uidhir, .i. derbrathair in Gilla Duibh. Concobur Ruadh d'elogh uatha in bliadhain cetna.

 6. Domnall, mac Muircertaigh h-Ui Concobuir, .i. tigerna SligighIchtair  76c Connacht uile, d'eg in bliadhain-si a caislen Sligigh, .i. sechtmain ria Nodluig, iar m-buaidh ongtha ⁊ aithrighe.

 7. Cablaigh Mor (.i. Port na Tri Namat), ingen Cathail h-Ui Conchobuir, .i. ingen righ Connacht

  .i. ben toictheach, tromconaigh h-i, do bi ag feraibh uaisli, .i. Niall h-Ua Domnaill, rí Tire ConaillAedh h-Ua Ruairc, ri BreifneCathal, mac Aedha Breifnigh h-Ui Concobuir, ridamna Connacht ⁊ fir aili nach airmhither sunn — a h-eg in bliadhain-si, ar m-buaidh n-aithrighi ⁊ a h-adhlacudh a Mainistir na Búille.

 8.  p.32
 9.  80bUna, ingen Taidhg h-Ui Conchobuir, .i. ben Aedha Meg Uidhir, do eg in bliadhain-si.

 10. Seaan, mac Airt Meg Uidhir, do marbadh in bliadhain-si ar Finntracht Droma Bairr decimo nono Kalendas Septembris.

 11. Pilip, mac an Gilla Duibh Meg Uidhir, natus est hoc anno.

U1396
 1. Kal. Ian. uii. f., l. x. uiii., Anno Domini M. ccc. xc. ui.

 2. Irial h-Ua Lochlainn, .i. tigherna Corcu Mruadh, do marbadh i feall le mac Mic Girr an Adhasdair da oirecht fein, a n-dighail a derbhcomalta, .i. Mailechlainn h-Ua Lochlainn, do marb san roime-sin.

 3. Concobur, mac Eogain h-Ui Maille, do dhul ar innsaighidh a n-Iarthur Connacht, lucht luinge: an long do línadh doibh do mainibh na h-echtra-sin ⁊ a m-bathadh eter ErinnAraind.

 4. Matha h-Ua Luinin, .i. aircinnech na h-Arda, .i. fer cerdach, ealadhnach eter dhan ⁊ shenchus ⁊ sheinm ⁊ leighinn ⁊ ealadhnaibh ailibh, a ég í sext Idus Februarii.

U1397
 1. Kal. Ian. ii. f., l. xx.ix., Anno Domini M. ccc. xc. uii.

 2. Ricard, mac Ricaird A Burc, do eg a tus Erraigh na bliadhna-sa.

 3. Sluaghadh mor le Mac Donnchaidh Thire h-Oilella co Machaire Chonnacht do chungnum le h-Ua Conchobuir n-Donn ⁊ do ghabadur longport a Cuirrech Cinn Eitigh uile cona caeraidecht. Mar do cualadh h-Ua Concobuir Ruadh sin ⁊ Mac Uilliam BurcMac Donnchaidh cona chaeraidhecht do dhul co Cuirrech Cinn Eitigh — do cruinnighedur a n-ein inadh, .i. h-Ua Concobuir RuadhMac Uilliam (Burc), .i. Tomas p.34 clann Cathail Oig h-Ui Conchobuir ⁊ clann Aedha Mic Diarmata  76d ⁊ coimtinol galloglach Connacht faru. Tucadur innsaighidh ar longport h-Ui Concobuir Duinn ⁊ ni raibe h-Ua Concobuir fein ann in tan-sin. Nir' mhothaidh imorro Mac Donnchaidh an sluaigh-sin noco tainic h-Ua Concobuir Ruadh sonn, mor marcsluagh, chuigi 'san inadh a roibhe 'na longport. Do marbadh imorro Mac Donnchaid annsin ⁊ Aedh Caech, mac Aedha, mic Toirrdelbaigh h-Ui ConcobuirDiarmait Mac Donnchaidh, .i. adhbur righ O n-Oilella ⁊ da mac Ruaidhri, mic Mail Ruanaigh Mic DonnchaidhArt, mac Cathail Cleirigh Mic DonnchaidhCu Aithne, mac Con Aithne h-Ui ConcobuirMac Suibhne, .i. Consdabla Connacht o shliabh sis ⁊ Donnchadh Mac SuibhneDonn Sleibe Mac Suibne, .i. da derbraithair Mic Suibhne, ⁊ Concobur Mac Suibhne ⁊ echta imdha aili nach fetur a n-airim ar a linmuirecht. ⁊ ni fetur rim no airimh ar na h-edalaibh frith ann do buaibh ⁊ d'echaibh ⁊ d'eidedh. Mur do cualadh O Concobuir Donn in maidm do thabairt ⁊ Mac Donnchaidh do marbadh ⁊ a faslongport fein do dul da treoir, do-cuaidh fa chaeraidhecht h-Ui Concobuir Ruaidh ⁊ clainni mic Fheidhlimthe ⁊ ni fetur airimh na creich-sin do-righne, ar a linmuirecht. ⁊ ar troscadh na cet fheile Muire d'Fhogmur do-ronadh na gnima-sa.

  Feidhlimidh, mac Cathail  80c h-Ui ConcobuirDubhghall Mac Domnaill do thecht tareis in mhadma-sin co tech I Domnaill ⁊ sgela in mhadhma d'indisin do ⁊ h-Ua Domnaill  p.36 d'iaraidh leo i Cairpri. h-Ua Domnaill cona tinol do thecht le clainn Cathail Óig. CairprighOilellaigh do tinol ina n-aghaidh. h-Ua Domnaill cona shluaigh do dhul co h-ictar Tire h-Oilella ⁊ gusan Aenach. Tighi ⁊ arbanna do loscadh leo ann ⁊ mac Cormaic, mic Ruaidhri, d'argain doibh. Mael Ruanaigh Mac Donnchaidh do ghabail tighernuis Thire Oilella in tan-sin. Cor ⁊ cengal do dhenum do Mac Donnchaidh ⁊ do h-Ua Domnaill re ceile ⁊ do clainn Cathail Oig ⁊ d'h-Ua Dubhda ⁊ do h-Ua Eaghra. h-Ua Domnaill do dhul da thigh fein don turus-sin ⁊ clann Cathail do techt a Cairpri ar a cor-sin ⁊ Muinnter DuirninMac Domnaill Galloglach cona clainn.

  Muircertach Bacach, mac Domnaill, do beth a Fasa Caille in tan-sin ⁊ an meid tainig do galloglachaibh Mic Shuibhne beo o mhaidm Cuirrigh  77aCinneitigh faris annsin, fa Domnall Mac Suibne ⁊ fa h-Ua n-Eaghra iartharach. Indsoighidh do dhenum do Muircertach Bacach ⁊ doibh-sin uile ar clainn Cathail Óig co Lis in Doill ⁊ co Bun Brenoigi. h-Ua Domnaill do thecht, becan buidhne, a cenn clainni Cathail ⁊ troid do thabairt doibh fa Bun Brenoigi ⁊ an troid do brisedh ar clainn Chathail. ⁊ Marcus Mac Domnaill do marbadh innti ⁊ a mac, .i. Dubghall Mac DomnaillEoin Mac Sithig do marbadh ann fos ⁊ moran do ghalloglachaibh nach airmither  p.38 annso. Crecha mora do dhenum do clainn Domnaill, mic Muircertaigh h-Ui Concobuir, ar clainn Cathail Oig h-Ui Concobuir ⁊ clann Cathail do cur tar Eirne anunn aris. Ar troscadh na feile Muire moire do-ronadh na gnima-sa uile.

 4. Niall (Niall Mor h-Ua Neill), mac Aedha Mhoir h-Ui Neill, aird-righ Uladh ⁊ imcosnumach Erenn, do ég in bliadhain-si, iar m-buaidh onghta ⁊ aithrighe. ⁊ a mac do righadh 'na inadh, .i. Niall Og h-Ua Neill.

 5. (Art (.i. Art Cuile), mac Philib na Tuaidhe Mheg Uidhir, do mharbadh d'urchur shaighde septimo Kalendas Ianuarii, .i. la fheile Stephain, 1397 Anno Domini, le cloinn Mheg Shamhraghain.)

U1398
 1. Kal. Ian. iii. f., l. x, Anno Domini M. ccc. xc. uiii.

 2. Daibith h-Ua Duibgennain, ollam uasal re seanchas, do eg a tosuch Erraigh na bliadhna-sa.

 3. Sloghadh mor le Niall Óg h-Ua Neill, .i. ri Uladh, docum h-Ui Domnaill ⁊ nir' an don turus-sin no gu rainig Mainistir Esa Ruaidh ⁊ do airg siad an Mainistir fa na h-innmus ⁊ fa na h-ellaighibh ⁊ Tir  80dAedha do mhilliudh leis don turus-sin. Drem do muinntir h-Ui Domnaill do thabairt tochair don t-shluagh ⁊ Aedh, mac Ferghail h-Ui Ruairc, do gabail don turus-sin. ⁊ h-Ua Neill do thecht da thigh.

 4. Sluaghadh le Mac Uilliam Burc, .i. Tomas A Burc ⁊ leis h-Ua Concobuir Ruadh ⁊ le clainn Cathail Oig ⁊ le clainn Mic Diarmata ⁊ techt a crich Mic  p.40 Donnchaidh doibh ⁊ an tir do mhilliudh co leir leo. Conchobur Og Mac Diarmata ⁊ a brathair do dhul do chuartachudh a Muigh Luirg on t-sluagh-sin. Mac Diarmata do techt an oidhci-sin co Mainistir na Buille ⁊ a fuair se do biadh innti do chur ar Carraig Locha Ce. Lorg na fedhna d'fhagail do clainn Mic Diarmata ⁊ a lenmuin doibh ar a lorg co h-Ech  77bDruim Tire Briuin ⁊ tempoll Ech Droma do loscadh leo ar Mac n-Diarmata. ⁊ a brathair do marbadh ann, .i. Concobur Mac Diarmata ⁊ moran do muinntir Mic Diarmata do marbadh leo ⁊ a n-eich ⁊ a n-eidigh do buain dibh. ⁊ a n-imthecht tar a n-ais mar aroibe in sluagh cetna ⁊ araile.

 5. Indsaighidh do dhenum do Muircertach h-Ua Concobuir ar h-Ua n-Domnaill a Tir Aedha ⁊ ni ruc se ar edail in tan-sin. ⁊ a n-inntodh, o nach rucadur, co h-Es Ruaidh. Aedh h-Ua Duirnin do breith orra ann sin ⁊ imruagadh do thabairt doibh fa Bel Atha Senaigh co crodha, cosgarach. Do loitedh each Aedha ann sin ⁊ do leagadh e fein ⁊ ruc tiubh an t-sluaigh air ann sin ⁊ do marbadur e.

 6. Murchadh ban h-Ua Ferghail, .i. sai mic taisigh, d'eg in bliadhain-si ina tigh fein, air buaidh n-aithrighe.

 7. Iarla Desmuman d'eg in bliadhain-si, .i. Geroid ⁊ fa lan Eire da egaine.

 8. Ruaidhri, mac Aedha Meg Uidhir, d'eg.

 p.42
U1399
 1. Kal. Ian. iiii. f.,l. xx. i., Anno Domini M. ccc. xc. ix.

 2. Ri Saxan do thecht a n-Erinn an bliadhain-si.

 3. Indsoighidh do dhenum le h-Ua Concobuir Ruadh ⁊ le Mac n-Diarmata ar Clainn Donnchaidh Tire h-Oilella ⁊ a n-dula co Mag Tuiredh. Crecha mora do dhenum doibh andsin. Clann Donnchaidh do breith orra ⁊ Muircertach, mac Domnaill h-Ui Concobuir ⁊ maidm mor do thabairt forro (.i. for h-Ua Concobuir) andsin ⁊ Somairle Buidhe Mac Domnaill do marbadh ann cona muinntir.

 4. Iarla Desmuman do bathudh, .i. Seoan Iarla, isin Siuir.

 5. Tomas, mac Cathail h-Ui Ferghail, do marbadh 'na baile fein le Gallaibh ⁊ le Barun Dealgna (no, Delbhna) ⁊ araile.

 6. Cathal, mac Ruaidhri Meg Uidhir, do marbadh la h-Eogan, mac Neill Oig h-Ui Neill, in bliadain-si, duodecimo Kalendas Augusti.

U1400
 1.  81a Kal. Ian. u. f. l. ii., Anno Domini M. cccc.

 2. Brían h-Ua Bríain, .i. rí Tuadhmuman, d'eg in bliadhain-si. Toirrdelbach, mac Murchadha h-Ui Briain, .i. lethtroman Tuadhmuman, d'eg isin Samhradh-sa.

 3. Aedh h-Ua Donnchadha, d'eg, .i. rí Eoganachta Locha Lein.

 4. Toirrdelbach, mac Mail Muire Mic Shuibhne, .i. tigherna Fanat, d'ég.

 5.  77cCu Uladh h-Ua Neill, .i. mac Neill Moír, mic p.44 Aedha h-Ui Neill, d'eg i Foghmur na bliadhna-sa.

 6. Feidhlimidh, mac Cathair h-Ui Conchobuir, d'eg, .i. adbur righ h-Ua Failghi, .i. a tigh h-Ui Raighillaigh, 'sa bliadhain-si.

 7. Domnall, mac Gilla Isu Ruaidh h-Ui Raighillaigh, d'eg.

 8. Seaan, mac Briaín, mic Murchadha h-Ui Ferghail, .i. taisech Muinntire h-Anghaile, d'eg.

 9. Seann h-Ua Cianain, aircinnech ferainn Muinntiri Cíanain i Clain Inis Locha h-Erne ⁊ senchaidh onorach, d'h-eg.

 10. Amhlaim, mac Pilib, mic Amhlaim, mic Duinn Charraigh Meg Uidhir, .i. taisech Muinntire Peodachain, d'eg pridie Nonas Maii.

 11. Eua, ingen in comarba h-Ui Taichligh, nobilis puella, obiit.

 12. Domnall, mac Seainn, mic Domnaill h-Ui Ferghail, do ghabail taisighechta na h-Anghaile in bliadhain-si.

 13. Tadhg h-Ua Cerbaill do ghabail d'Iarla Urmuman an bliadhain-si.

U1401
 1. Kal. Ian. uii. f., l. x.iii., Anno Domini M. cccc .i.

 2. Aedh h-Ua Mail Muaidh d'eg in bliadhain-si, .i. ri Fer Ceall.

 3. Ruaidhri, mac Airt Meg Aengusa, .i. rí h-Ua n-Eathach Uladh, do marbadh le clainn Con Uladh h-Ui Neill ⁊ le a derbrathair fein, .i. Catbharr Mag Aengusa.

 4. Tadhg h-Ua Cerbaill, .i. ri Eile, do elogh o Iarla Urmuman a Belach Gabrain.

 5. Sluagh mor le Niall Og h-Ua Neill, .i. le righ Uladh, a Tir Conaill, gur' mill se moran d'arbannaibh an tire. ⁊ eich ⁊ daine do buain de don turus-sin.

 6.  p.46
 7. Mac Maghnusa Meg Uidhir, .i. Gilla Patraig (⁊ da n-goirthi in Gilla Buidhe), d'eg do chuslinn do ligedh n-deredh lai: .i. sai coitcenn, ciallconaigh sin dob' fherr einech bidh ⁊ dighi do bhi ina aimsir ⁊ araile.

 8. Seaan, mac Pilib, mic Gilla Isa Ruaidh h-Ui Raighillaigh, .i. ri Breifne, .i. fer  81b einigh ⁊ eghnuma ⁊ a uaisli fein do conngbail, a eg ina imdaigh fein a Tulaigh Mongain do bidhg ⁊ a adlacudh in aidhci cetna isin Caban. Sechtmain ar mhis ria Nodluic sin.

U1402
 1. Kal. Ian. i. f., l. xx.iiii., Anno Domini M. cccc. ii.

 2. Coinne do denamh do h-Ua Neill, .i. do Níall Og ⁊ d'h-Ua Domnaill ar Cael Uisci ⁊ sith do denum etorra. ⁊ h-Ua Domnaill do thabhairt  77a umla do h-Ua Neill don dul-sin.

 3. Maileachlainn, mac Uilliam h-Ui Cellaigh, .i. ri h-Ua Maine, .i. fer lan d'einech ⁊ d'aithne ⁊ d'fhirinne, a eg iar m-buaidh n-aithrighi. Sith do dhenum do Sil Cellaigh re ceile an tan sin ⁊ tighernus h-Ua Maine do thabairt do Concobur h-Ua Cellaigh.

 4. Cormac Mac Branain, .i. taisech Corco Achlann, do marbadh da braithribh fein a fell.

 5. Cogadh mor eter (Toirrdelbach) h-Ua n-Domnaill, ri Tiri ConaillBrian, mac Enri h-Ui Neill. Brian do chur sluaigh i  p.48 n-ein inadh ⁊ indsoighidh do thabairt for foslongport h-Ui Domnaill ⁊ maidm do thabairt a tosach lai ar h-Ua n-Domnaill do ⁊ mac Neill, mic Neill h-Ui Domnaill, do marbadh ann ⁊ moran do ChonallchaibhMailechlainn, mac Flaithbertaigh h-Ui Ruairc, do marbadh ann. h-Ua Domnaill ⁊ a clainn ⁊ Muinntir Duirnin do tinol 'sa lo cetna ⁊ Brian h-Ua Neill do thegmail doib, becan fedhna, a n-diaigh a muinntiri d'inntogh on mhaidm ⁊ crech Enrí h-Ui Gairmleghaidh roime ⁊ Enri fein do marbadh roime-sin leis. Brian do beith, uathadh daine, annsin ⁊ h-Ua Domnaill, cona clainn ⁊ cona muinntir do marbadh Briain annsin ⁊ araile.

 6. Mac Uilliam do dhenum d'Uilliuc A Burc in bliadhain-si ⁊ Mac Uilliam aile do denum do Baiter A Burc. ⁊ tighernus uadha do Mac Uilliam Uachtarach.

 7. Carrag Locha Ce do ghabail do clainn Ferghail Mic Diarmata ⁊ daine imda do marbadh ⁊ do bathudh 'na timcell.

 8. Donnchadh, mac Maghnusa Meg Uidhir, d'eg (septimo Kalendas Marcii).

 9. Mac Raith, mac Maghnusa, d'eg pridie Idus Marcii.

U1403
 1.  81c Kal. Ian. ii. f., l. u., Anno Domini M. cccc. iii.

 2. Cogadh mor eter Iarla UrmumanIarla Desmuman isin bliadhain-si ⁊ da mac Uilliam Burc cona coimtinol do thecht do chungnum le h-Iarla Urmuman.

 3. Fergal, mac Aedha h-Ui Ruairc, .i. mac righ Breifne  p.50 ⁊ adbur righ Breifne — .i. fer beodha, deigh-einígh — do marbadh 'na tigh fein do clainn Mic Caba cona muinntir: .i. caicidhis ria Casc do-ronadh an gnim-sin.

 4. Muircertach, mac Donnchadha h-Ui Dubhda, do ég 'sa Samradh-sa.

 5. Niall Og h-Ua Neill, aird-righ Uladh ⁊ fer crodha, cumachtach, .i. fer do shaileadur damha ⁊ deoraigh Erenn do ghabail righi Erenn ar crodhacht a lamh ⁊ ar uaisli a fhola, .i. fuil Neill Noighialláigh ⁊ ingine righ Saxan ⁊ ar febhus a  78a einígh fos, a eg isin Foghmur iar m-buaidh ongtha ⁊ aithrighi. Brian, mac Neill h-Ui Neill, .i. adbur righ Coigidh Uladh, d'eg in bliadhain cetna.

 6. Pilib, mac Briain Moir Meg Mathgamna, .i. aird-righ Oirgiall, do eg in bliadhain-si ⁊ Ardghal Mag Mhathgamna do rigadh ina inadh.

 7. Mac Cinaith an Triucha do marbadh da brathair fein i feall.

 8. Cu Connacht, mac Maghnusa h-Ui Raighilligh, d'ég.

 9. Mac Raith, mac Maghnusa, mortuus est pridie Idus Marcii.

U1404
 1. Kal. Ian. iii. f., l. x.ui., Anno Domini M. cccc. iiii.

 2. Maghnus h-Ua Cathain d'eg in bliadhain-si.

 3. Tadhg, mac Cathail Óig h-Ui Concobuir, .i. mac righ crodha, lan d'einech ⁊ d'egnum co la a bais, do marbadh do mac in Abbaidh h-Ui Concobuir ⁊ do clainn h-Ui Concobuir Duinn.

 4. Concobur h-Ua Ceallaigh, .i. rí h-Ua Maine, d'eg i Samhrad na bliadhna-sa.

 5. Finnguala, ingen h-Ui  p.52 Concobuir, .i. ingen aird-righ Connacht, .i. Toirrdelbach, mac Aedha, mic Eoghain h-Ui Concobuir, d'ég in bliadhain-si: .i. ben Mailechlainn h-Ui Cheallaigh, ri h-Ua Maine; .i. feichemh coitchenn mna do damaibh Erenn h-i. A eg fo buaidh onghta ⁊ aithrige ⁊ araile.

 6. Sluaghadh do denum do h-Ua Concobuir Donn ⁊ do Muircertach, mac Domnaill h-Ui Concobuir, a n-Ibh Maine ⁊ a Sil n-Anmcadha do ghabail tighernuis h-Ui Madaghain ar eigin. h-Ua Madaghain do thecht astech cuca ⁊ a thighernus do tabairt do h-Ua Conchobuir don dul-sin. ⁊ do-cuadur as sin a Clainn Ricaird do chungnum le Mac Uilliam ⁊ do chocadh ar h-Ua Cellaigh.  81d Do ghabhadur tren h-Ui Cheallaigh don dul-sin ⁊ do-chuadur imshlan da tighibh.

 7. Muircertach Bacach, mac Domnaill, mic Muircertaigh h-Ui Concobuir, d'eg in bliadhain-si a caislen Sligigh iar m-buaidh aithrighi ⁊ Brian, mac Domnaill, mic Muircertaigh h-Ui Concobuir, do ghabail a ínaid.

 8. Domnall, mac Enri h-Ui Neill, do ghabail righi Uladh in bliadhain-si.

 9.  78bEnri Mac Gille Fhinnein, taisech Muinntire Peodachain, do eg in bliadhain-si, sexto Kalendas Ianuarii.

 10. Gilla Patraig, mac in Espuic Mic Cathmhail, .i. mac Airt Mic Cathmhail, d'eg pridie Kalendas Iulii.

U1405
 1. Kal. Ian. u. f., l. xx.uii. Anno Domini M. cccc. u.

 2. Gilla Duibin Mac Cruitin do eg in bliadhain-si: .i. ollam h-Ui Briain, .i. sai re sheinm ⁊ re senchus ⁊ re h-oirrdercus Erenn.

 3. Cerball h-Ua Dalaigh, .i. ollam Corco Mruadh, d'eg.

 4. Uilliam h-Ua Deoradhain, .i.  p.54 ollam Laighen re breithemus, do éc.

 5. Fingin, mac Eogain Meg Carrthaigh, d'eg in bliadhain-si: .i. sai cinnfheadhna.

 6. Donnchadh Ban h-Ua Mail Conaire, .i. ollam Sil Muiredhaigh re seanchus, do eg in bliadhain-si.

 7. Innsoighid do denum do Mac Diarmata Muighi Luirg, .i. do Tadhg Mac Diarmata, ar h-Ua Concobuir n-Donn. h-Ua Concobuir cona ghalloglachaibh do breith orra ⁊ eich ⁊ daine do marbadh atorra ⁊ Mac Diarmata do lot do shoighit don turus-sin ⁊ a eg dhe.

 8. Mac Cathmail, .i. taisech Cenel Feradhaigh, do marbadh le Feraibh Manach.

U1406
 1. Kal Ian. ui. f., l. ix., Anno Domini M. cccc.ui.

 2. Ferghail, mac Cormaic Mic Donnchaidh, .i. adbur righ Thire h-Oilella, d'eg in bliadhain-si.

 3. Gilla na Naem, mac Ruaidhri h-Ui Cianain, .i. sai shenchaidh, d'eg in bliadhain-si i m-Bealach Caille Finntain 'sa n-Enghaile ⁊ a adhlucadh a n-Inis Moir Locha Gamna.

 4. Mael Ruanaigh, mac Taidhg Mic Donnchaidh, .i. ri Thire h-Oilella, d'ég in bliadhain-si.

 5. Toirrdelbach, mac Aedha h-Ui Concobuir, .i. lethri Connacht, .i. cenn cogaidh ⁊ crodhachta Connacht uile, a marbadh 'sa bliadhain-si a Clainn Connmaigh, ag techt o thigh Mic Fheorais le Cathal n-Dubh h-Ua Conchobuir ⁊ le Seaan, mac mic  82aHoiberd. ⁊ do marb h-Ua Conchobuir Seaan ar in lathair cetna  78c d'aen buille cloidhim. Caicidhis ria Nodlaig sin.

 p.56
U1407
 1. Kal. Ian. uii. f.,l. xx., Anno Domini M. cccc. uii.

 2. Seaan, mac Taidhg h-Ui Ruairc, .i. adbhur righ Breifne, d'eg a Muigh Luirg ⁊ a thabairt as sin co Druim Leathan ⁊ a adhlucadh indti.

 3. Maidm mor do thabairt an bliadhain-si le Gallaibh a Callaidh ar Uater A Burc, .i. mac mic Iarla Uladh ⁊ ar Thadhg h-Ua Cerbhaill: dú inar' marbadh Tadhg fein, .i. feichemh coitchenn dob' ferr do bi i n-Erinn ina aimsir fein. ⁊ do gabadh Uater isin maidm-sin.

 4. Maidm do thabairt do h-Ua Conchobuir Ruadh ⁊ do Thadhg h-Ua Ceallaigh ⁊ do Ruaidhri Mac Diarmata ar Mac Uilliam Clainni Ricaird ⁊ ar Cathal h-Ua Conchobair. Cathal fein do ghabail ann ⁊ daine imdha do ghabail ⁊ do marbadh ann.

 5. Aedh Mag Uidhir (.i. mac Pilib na Tuaighi), .i. tanusti Fer Manach, do ghabail a m-baile Cathail Buidhir h-Ui Ruaisc i feall ⁊ mac Maghnusa Mheg Uidhir, .i. Conchobur, do gabail faris ann ⁊ moran do dainibh maithibh ailibh. ⁊ le Conallchaibh, ar tarraing Breifneach, do-righnedh in ghabail-sin ⁊ de sin goirter Aidhighecht na Duibe o sin anuas.

U1408
 1. Kal. Ian. i. f., l. i., Anno Domini M. cccc. uiii.

 2. Cathal h-Ua Conchobuir, .i. adbur righ h-Ua Failghi, do marbadh le Clainn Fheorais.

 p.58
U1409
 1. Kal. Ian. iii. f., l. x.ii., Anno Domini M. cccc. ix.

 2. Cos Risderd A Burc do brisedh le coin do bi ina rith ar mil ⁊ a eg de sin.

 3. Sluaghadh mor in bliadhain-si  78d le clainn Domnaill, mic Muircertaigh h-Ui Concobuir ⁊ le Clainn Donnchaidh Thire h-Oilella do chur bidh a caislen Rosa Comain d'ainndeoin Connacht ⁊ siat tinoilti a timcell an caislein. ⁊ do-cuiredar an biadh annsin d'aindeoin ⁊ do-cuadur fein dia tighibh don turus-sin.

U1410
 1.  82b Kal. Ian. iiii. f., l. xx.iii., Anno. Domini M. cccc. x.

 2. Raghnall Mag Raghnaill, .i. taisech Muinntiri h-Eoluis, d'eg in bliadhain-si. Cumhsgrach Mag Raghnaill do ghabail taisighechta 'na dhiaigh ⁊ a ec a cinn caicidhisi ann sin.

 3. Domnall h-Ua Neill, .i. ri Coicidh Uladh, do gabail do Brian Mag MhathgamnaBrian da thabairt d'Eogan h-Ua Neill in bliadhain-si.

 4. Tadhg, mac Mailechlainn, mic Uilliam, mic Donnchadha Muimnigh h-Ui Ceallaigh, .i. ri h-Ua Maine, d'eg in bliadhain-si.

U1411
 1. Kal. Ian. u. f., l. iiii., Anno Domini M. cccc. x. i.

 2. Siuban, ingen Iarla Desmuman, .i. ben Meg Carrthaigh Moir, .i. Tadhg Mag Carrthaigh, d'eg in bliadhain-si.

 3. Domnall, mac Concobuir h-Ui Briain, .i. adbur h-Ui Briain, do marbadh don Barrach Mhor.

 4. Eogan, mac Murchadha h-Ui Madaghain, .i. ri Sil n-Anmchadha, d'eg.

 5. Cobthach h-Ua Madaghain, .i. adbur righ ⁊ espuic ar a dhuthaidh, d'h-ec in bliadhain-si.

 6. Muircertach, mac Con p.60 Uladh h-Ui Neill, d'eg in bliadhain-si: .i. adbur righ Uladh.

 7. Iarla Desmuman d'innarbadh da brathair fein, .i. do Shemus, mac Geroid ⁊ gur' chuir se an t-Iarla a h-Erinn amach: .i. Tomas, mac Seaoin Iarla.

 8. h-Ua Suillabhain Mor do gabail in bliadhain-si ⁊ a mac do marbadh le Domnall n-Dubh h-Ua Suillabhain a feall.

 9. Mael Mordha h-Ua Raghallaigh (.i. mac Con Connacht, mic Gilla Isu Ruaidh), .i. ri Breifne, d'h-eg in bliadhain-si.

 10. Mailechlainn, mac Briain Meg Tigernain, d'h-eg in bliadhain-si: .i. adhbur taisigh Tellaigh Dunchadha.

 11.  79aConcobur h-Ua Cathusaigh, aircinnech Ferainn Muinntiri Cathusaigh i n-Daim Inis, d'h-eg.

 12. Iohannes Mag Sgoloigi, aircinnech a ferainn fein i Ros Oirrthir, obiit. (Croch Naomh Ratha Both d'ferthainn fhola da chrechtaibh an bliadhain-si ⁊ teghmanna ⁊ eslainti imda d'fhoiridhin di.)

U1412
 1. Kal. Ian. ui. f., l. x.u., Anno Domini M. cccc. x. ii.

 2. Ricard Baired do techt ar creich i Cuil Cernu ⁊ daine uaisli in tire do breith air ⁊ a chur cum na Muaidhe ⁊ a bhathudh uirre ⁊ moran da muinntir do bhathudh ⁊ do marbadh.

 3. Tigernan Og, mac Tigernain Moir, mic Ualgairg h-Ui Ruairc, d'h-eg:  82c .i. sai mic righadbur righ Breifne gan fhrasabra. ⁊ a adlucadh a Sligeach.

 4. Domnall, mac Neill h-Ui Domnaill, d'h-eg.

 5. Cu Connacht Mag Tighernain, .i. taisech Theallaigh p.62 Dunchadha, do marbadh d'Feraibh Manach ina tigh fein ar Cruachan, ar greis aidhce. ⁊ tucadur ár ban ⁊ fer ⁊ leanam and ⁊ do loiscedar baile Meg Tigernain don dul-sin ⁊ tangadur dia tighibh slan on turus-sin.

 6. Cocadh mor ag h-Ua Ferghail, .i. Domnall h-Ua Ferghail ⁊ a g Gallaibh na Midhe. ⁊ Fabur do loscadh leo ⁊ daine imda do ghabail ⁊ do marbadh leo.

 7. h-Ua Cathain ⁊ clann Sheaain h-Ui Domnaill do dhenum innsaighidhi ar h-Ua Domnaillceithri fir deg do muinntir h-Ui Domnaill do marbadh.

 8. Dealbh Muire Atha Truim do dhenum mirbuile mor 'sa bliadhain-si.

 9. Aedh, mac Enri h-Ui Neill, d'elogh a h-Ath Cliath arna bheith deich m-bliadhna a laim ann ⁊ tuc moran do braighdibh ailib leis.

 10. Eda Leismac Iarla Cille Dara do thecmail le cheile a Cill Mo Chelloig ⁊ a toitim le cheile.

 11. Sluaighedh mor le Brian, mac Domnaill h-Ui Concobuir, a n-Gailengaibh ⁊ a Cera ⁊ a Clainn Cuain ⁊ a Conmaicne. ⁊ ruc leis Clainn Muiris cona caeraidhecht annsa crich. ⁊ do tinoileadur Clann Uilliam A Burc ⁊ h-Ui FlaithbertaighMuinnter  79b Maille, eter GallGaidhelClann Goisdelbh ⁊ Clann Shiurtain d'EisretaBairedaigh a n-aghaidh Briain ⁊ a sluaigh. p.64 ⁊ do loiscedh leis a m-bailti puirt, .i. Caislen in Bharraigh ⁊ in Leth InnsiLoch Mesca ⁊ do gherr a n-guirt uile ⁊ do chuir Clainn Muiris tar a n-ais 'na tir fein. ⁊ do ben Brian sidh a Gallaibh ⁊ a Gaidhelaibh Connacht don turus-sin.

 12. Donnchadh, mac Domnaill, Mac Gille Finnein, d'h-eg.

U1413
 1. Kal. Ian. i. f., l. xx.ui., Anno Domini M. cccc. x. iii.

 2. Hannri Baired do ghabail le Mac Baitin a tempoll Airigh ⁊ a breith ar eigin as ⁊ in baile do sharughadh do. ⁊ ni roibhe Mac Baitin, .i. Roibert Mac Baitin, en aidhchi nach tarfas Tigernan Oiridh do, .i. naem an baile, ag tabhach na braighed air, no co fuair a h-aiseg. ⁊ tuc Mac Baitin cethroime ferainn do Thigernan Oirigh a n-eraic a sharaighthi ⁊ araile.

 3. Conchobur h-Ua Dochartaigh, .i. taisech Arda Midhair ⁊ tigherna Indsi Eoghain, d'h-eg in bliadhain-si.

 4. Cathal, mac Eogain h-Ui Madagh 82dain, tigherna Sil n-Anmchadha, d'h-eg.

 5. Muinnter RaighillaighClann Caba do dul ar innsoighidh 'sa Midhe in bliadhain-si ⁊ loiscti mora do denum doibh. ⁊ Goill do breith orra annsin ⁊ Mathgamain Mac Caba do marbadh ann ⁊ Lochlainn Mac Caba ⁊ moran da muinntir do marbadh an ⁊ Tomas Og h-Ua Raighillaigh do lot ⁊ a beith bacach osin ale.

 6. Tuathal h-Ua Maille do dhul a Coicidh Uladh ar buannacht ⁊ a beith bliadhain ann ⁊ a techt ar ais, lucht secht long. Gaeth mor d'eirghi doibh ⁊ m-breith budh tuaidh laim re h-Albainn. ⁊ Donnchadh, mac Eogain Connachtaigh Mic Suibhne,  79c p.66 do beith ann ⁊ Domnall Ballach, mac Suibne Ghirr. ⁊ a m-bathudh uile cona muinntir, eter mnai ⁊ fher. ⁊ da mac Thuathail cona muinntir ⁊ Tuathal fein do thecht a tir ar eigin i n-Albainn don turus-sin.

 7. Be Bind, ingen Ruaidhri, mic Tomaltaigh Mic Donnchaid, .i. ben Eogain, mic Domnaill h-Ui Concobuir, d'h-eg.

 8. Hoc anno natus est Carolus iuuenis, filius Caroli magni, Mac Magnussa, scilicet, A.D. 1413.

U1414
 1. Kal. Ian. ii. f., l. uii., Anno Domini M. cccc. x. iiii.

 2. Indsoighidh do dhenum do clainn Enri h-Ui Neill ar Eogan h-Ua NeillEogan do ghabail doibh a n-gill ris h-Ua Neill do bi ag Eogan i l-laim roime-sin. ⁊ do leigedh amach iad araen.

 3. Maidm mor do thabairt do h-Ua Concobuir Fhailghi (.i. don Calbhach) ar Ghallaibh in bliadhain-si, ⁊ braighdi imda do ghabail doibh ⁊ ár mor do thabairt leis.

 4. Cogadh mor eter Mac MurchadhaGoill na Cunntae Riabchamac Mic Murchadha do ghabail doibh, .i. Geralt Caemanach ⁊ h-Uí Droghna do loscadh ⁊ d'argain doibh. ⁊ Donnchadh Caemanach do tabairt ruaga don Chunntae ⁊ braighdi imda do ghabail do.

 5. Iarla Desmuman do thecht a n-Erinn an bliadhain-si ⁊ nert Saxanach do thecht leis do milliudh na Muman.

 6. Mag Carrthaigh Cairbrech do eg in bliadhain-si, .i. Domnall.

 7. Mainister Shligigh do loscadh a n-Errach na bliadhna-sa co lom le coinnill.

 8. Mael Ruanaigh, mac  p.68 Ferghail Mic Diarmata, .i. righ Muighi Luirg, arna athrighadh do clainn Aedha Mic Diarmata roime-sin ⁊ arna innarbadh.

 9. Domnall h-Ua h-Eogain, deaganach Locha h-Eirne ⁊ bicair Insi Cain, .i. in Deganach Mael, d'eg in bliadhain-si, tertio Nonas Octobris.

U1415
 1. Kal. Ian. iii. f., l. x.uiii., Anno Domini M. cccc. x .u.

 2. Saxanaigh do thecht a n-Erinn in bliadhain-si, .i. Loard Furnumal. ⁊ do airg se  83a moran d'aes dana Erenn, .i. h-Ua Dalaigh MídheAedh Og Mac RaithDubthach Mac EochadhaMuir 79dgis h-Ua Dalaigh.

 3. Crecha mora do dhenum do h-Ua Maille in bliadhain-si ar Diarmait h-Ua Maille. Diarmait do gabail oilein h-Ui Maille. h-Ua Maille do dhul a n-iarmhoracht ar Diarmait: Diarmait do thegmail doibh ⁊ brisedh leis ar h-Ua Maille. ⁊ a marbadh annsin le DiarmaitConcobur h-Ua Maillemac Tomais h-Ui MailleDomnall, mic Diarmata h-Ui Maille. h-Ua Maille do dhenam do Dhiarmait h-Ua Maille annsin.

 4. Bean Midhe, ingen h-Ui Glennain, ben Gilla Tigernaigh Mic Gilla Martain, obiit tertio Idus Nouembris.

U1416
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. xx.ix., Anno Domini M. cccc. x. ui.

 2. Seaan Mac Goisdelbh do dhul ar creich cum Emaind in Mhachaire ⁊ e fein do marbadh d'en urchur shoighdi.

 3. Tuathal h-Ua Maille do marbadh in bliadhain-si do clainn Dubghaill h-Ui Maille, .i. do clainn a derbrathar fein.

 4. Cocadh mor d'eirghi eter Muinntir  p.70 RuaircFheraibh Manach fa cuis Cathail, mic Aedha h-Ui Ruairc. ⁊ tucadh ruaig do muinntir Aedha Mheg Uidhir ⁊ do Cathal h-Ua Ruairc le Tadhg h-Ua Ruairc ⁊ le Domnall h-Ua Ruairc, d'ar' marbadh Tadhg, mac Ferghail ⁊ nonmur d'Feraibh Manach. Indsoighidh aile le h-Aedh h-Ua Ruairc ⁊ le Tadhg h-Ua Ruairc ⁊ le Mac Caba a Muinntir Pheodachain. ⁊ Fir Mhanach o Loch siar do breith orra ⁊ clann h-Ui Ruairc do beith a n-eigin mhor ar Sliabh Da Chon ⁊ do fhuilngeadur an anbhuain-sin no co rangadur a n-edurnaigh. ⁊ do inntodur clann h-Ui RuaircClann Caba ar in toraigh ⁊ tucadur ruaig d'Feraibh Manach d'ar' marbadh ochtar ar fichit dibh. ⁊ do marbadh da mac Mailechlainn, mic Flaithbertaigh h-Ui Ruairc, .i. Donnchadh RuadhSeaan. ⁊ do marbadh echta  80a maithi eile do Mhanchachaibh ann.

 5. Domnall, mac Tigernain Moir h-Ui Ruairc, .i. adbur righ Breifne, d'h-eg in bliadhain-si don galur breac.

 6. Mac Fheorais do ghabail d'Emainn A Burc.

 7. Ingen Muircertaigh, mic Cathail, mic Aedha Breifnigh, d'h-eg: .i. ben Ruaidhri Mic Diarmata.

 8. Cocadh mor d'eirghi eter Clainn Donnchaidh Tire h-Oilella fein in bliadhain-si fa ferann ⁊ fa creachaibh moraibh do-rinnedur ar  83b a cheile. Mac Donnchaidh cona chlainn ⁊ Cormac Mac Donnchaidh do beith d'en taibh ⁊ Tomaltach Mac Donnchaidh ⁊ clann Mail Ruanaigh Mic Donnchaidh don taebh aili. Imruagadh do tegmail atorra ⁊ da mac Mail Ruanaigh Mic Donnchaidh do marbadh ar in imruagadh, p.72 .i. MuircertachAedh. ⁊ Cormac Og Mac Donnchaidh do marbadh in la cetna.

 9. Maidm mor do thabairt do Mac Murchadha, .i. Art Mac Murchadha, ar Ghallaibh na Cunndae Riabcha in bliadhain-si, d'ar' marbadh ⁊ d'ar' gabadh secht fichit dibh.

 10. Cu Meadha, mac Seaain Mec Con Mara, d'h-eg in bliadhain-si: .i. adhbur taisigh Clainni Cuilein. ⁊ cenn cogaidh ⁊ imresna na Muman h-e.

 11. Ardghal, mac Briain Moir Mheg Mathgamna, .i. ri Oirgiall, d'h-eg in bliadhain-si ⁊ a mac do ghabail a ínait ina dhiaigh, .i. Brian.

 12. Gormlaith, ingen Neill Moir h-Ui Neill, .i. ben Seaain h-Ui Domnaill, d'h-eg, .i. sai mhná.

 13. Cormac Dubh Mac Branain, .i. adbur taisigh Corco Achlann, do marbadh da brathair fein a fell a n-Oil Finn.

 14. Cu Connacht, mac Mic Raith Meg Uidhir, d'h-eg in bliadhain-si (i n-Id Ianuarii).

 15. Aedh Bacach, mac in Aircinnich, .i. mac Nícoíl Fhinn, mic Conchobuir, .i. in Arcideochain, fer daennachta moire do Muinntir Innsi Cain Locha h-Erne, d'h-eg in bliadhain-si, octauo Kalendas Septimbris.

U1417
 1. Kal. Ian. ui. f., l. x., Anno Domini M. cccc. x. uii.

 2. Mac Murchadha, .i. ri Laighen, .i. Art, mac Airt Caemanaigh, .i. in coicedhach dobh' ferr einech ⁊ eaghnum ⁊ derc do bi ina aimsir fein, d'h-eg ina longport fein in bliadhain-si, iar m-buaidh ongtha ⁊ aithrighe.

 3. Ruaidhri, mac Domnaill h-Ui Dubhda, .i. ri h-Ua Fiachrach, d'eg ina longport fein iar m-buaidh aithrighe.

 4. Diarmait Laimderg, mac Airt Caemanaigh, p.74 .i. mac righ Laighen, d'h-eg.

 5. Ruaidhri, mac Murchadha h-Ui Fhlaithbertaigh,  80b .i. mac righ Iarthair Connacht ⁊ mac Diarmata Duibh h-Ui Flaithbertaigh do bathadh ⁊ se fir deg d'Uib Flaithbertaigh do bathadh faru ar Cuan Umaill.

 6. Maighister Seoan, mac in Airchideochain Móir, .i. persun Daim Innsi Locha h-Erne, d'eg in bliadhain-si, sexto Kalendas Octobris.

U1418
 1.  83bKal. Ian. uii. f., l. xxi., Anno Domini M. cccc. x. uiii.

 2. Tigernan, mac Ualgairc h-Ui Ruairc, .i. ri Breifne, d'éc in bliadhain-si: .i. fer do cosain a dhuthaidh ar na coicrechaibh ⁊ dob' ferr einech ⁊ eghnum ⁊ derc do bi ina aimsir. ⁊ a adlucadh a Mainistir Shligigh.

 3. Brian Ballach, mac Aedha, mic Fheidhlimthe h-Ui Conchobuir, .i. adhbur righ Connacht — an mac righ nar'ér duine riam im duais, no im derc — a eg ina longport fein.

 4. Tadhg, mac Cathail, mic Taidhg Meg Fhlannchadha, .i. taisech Dartraighi, d'h-eg.

 5. Eogan, mac Tigernain h-Ui Ruairc, .i. adbur righ Breifne, do bathadh ar Loch Finnmhuighe in bliadhain-si. Aedh Buidhe h-Ua Ruairc do ghabail righi na Breifne a n-diaigh a athar, .i. Tighernain Moir h-Ui Ruairc.

 6. Crecha mora do dhenum do Ghallaibh na Mídhe ar Aedh, mac Airt Meg Aenghusa. Innsoighidh do denum do Mhag Aenghusa ⁊ do Mac h-Ui Neill Buidhe ar lorg Gall ⁊ na creach-sin. ⁊ ni h-urusa a rim, no a airim, a med do gabadh ⁊ do marbadh do Ghallaibh ar an toraidhecht-sin. ⁊  p.76 a toidhecht fein dia tigh don turus-sin fa buaidh testa ⁊ n-edala ⁊ araile.

 7. Caislen na Mallacht do dhenum la h-Uilliam h-Ua Ceallaigh in bliadhain-si ar aghaidh caislein móir Rosa Comain, do chur re n-a ghabail. Sluagh mor le clainn Domnaill, mic Muircertaigh h-Ui Concobuir ⁊ le h-Ichtur Connacht uile do chur bidh a caislen mór Rosa Comain ⁊ do-cuiredur lon ann d'ainndeoin a roibe 'na n-aghaidh. ⁊ do-rinnedur faslongphurt a timcell an chaislein big ⁊ nír' fhedadur ní do don turus-sin.

 8. Risderd, mac Tomais (mic Mathgamna), mic Gilla Isa Ruaidh h-Ui Raighilligh, .i. ri Breifne, do dhul a coiti ar Loch Sighleann a coinne Gall ⁊ a bathadh don turus-sin ⁊ a mac og, .i. Eogan ⁊ da maighistir da muinntir ⁊ a bean, .i. ingen Meg Raghnaill, .i. Finnguala. ⁊ tainig si as ar toradh a snama. Eogan, mac Seaain, mic Pilib h-Ui Raighilligh, do ghabail righi na Breifne a n-diaigh Risderd.

 9. Eogan, mac Con Connacht Meg Thigernain, .i. adhbur taisigh Thellaigh Dunchadha, d'eg.

 10. Tomas Og, mac Tomais eile Meg Uidhir (.i. in Gilla Dubh), do ghabail in bliadhain-si ar Baile h-Ui Grada le Brian Og, mac Briain, mic Enrí h-Ui Neill ⁊ le Seaan, mac Pilib  80c na Tuaidhe Meg Uidhir.

 11. Augustin h-Ua Conghaile d'h-eg in bliadhain-si, pridie Kalendas Iunii.

 p.78
U1419
 1.  83d Kal. Ian. i. f., l. ii. Anno Domini M. cccc.x. ix.

 2. Cocadh mor eter h-Ua Neill, .i. Domnall, mac Enri h-Ui Neill, in bliadhain-si ⁊ Eogan, mac Neill Oig h-Ui Neill, .i. adhbur aird-righ Uladh. h-Ua Neill d'innarbadh ar ín cocadh-sin le h-Eogan ⁊ le Toirrdelbach h-Ua n-Domnaill, .i. rí Tire Conaill ⁊ le Brian Mhag Mhathgamna, .i. ri Oirghiall ⁊ le Tomas Mag Uidhir, .i. ri Fer Manach. Sluagh mór le Brian, mac Domnaill h-Ui Conchobuir cona caeraidhechtMurbach do loscadh leis, .i. longport h-Ui DomnaillTir Aedha uile do milliudh leis don turus-sin.

 3. Tómas Bacach mac mic Iarla Urmuman, do dhul do congnum le righ Saxan in bliadhain-si ⁊ moran d'uaislibh Erenn do dhul leis 'sa Fraíngc ar an cocadh-sin.

 4. An Calbach h-Ua Conchobuir, .i. ri h-Ua Failghi, do ghabail a fell la mac Libined A Freimne ⁊ a reic dó re fer-ínaid righ Saxan, .i. Loard Furnumal. ⁊ in trath do gabadh é, in duine do bi a n-glas an Calbaigh d'elogh leis dia thigh fein.

 5. Feircert h-Ua h-Uigind d'h-eg: .i. sai fhir dána ⁊ fer tighi n-aidhedh co coitcinn d'feraibh Erenn.

 6. Mac Murchadha, .i. rí Laighen, .i. Donnchadh Caemanach, do ghabail do Ghallaibh in bliadhain-si ⁊ a breith a Saxanaibh dhoibh.

 7. Muircertach, mac Briain h-Ui Fhlaithbertaigh, d'h-eg in bliadhain-si — .i. feichemh coitcenn do chliaraibh ⁊ do dhamaibh Erenn, .i. ri Iarthair Connacht — fa buaidh o doman.

 8. Seaan, mac Cathail Meg Uidhir, do marbadh in bliadhain-si, decimo quarto Kalendas Iuini.

 9. Aedh h-Ua Flannagain, prioir p.80 Daim Innsi, obiit i feil Martain na bliadhna-sa.

 10. Sluagh mor leis h-Ua Cellaigh Maine in bliadhain-si ⁊ le h-Uilliam h-Ua Ceallaigh ⁊ le Mac Uilliam Búrc ⁊ le Cathal n-Dubh h-Ua Conchobuir ⁊ le Mac Diarmada Muighi Luirg, .i. Tomaltach. ⁊ a ceitherna galloglach do breith leo, .i. Mac DubgaillToirrdelbach Mac Domnaill ⁊ a n-dula don turus-sin a Clainn Ricaird da milliudh ⁊ d'innarbadh Mic Uilliam a Clainn Ricaird amach. Sluagh mor eile do beith ag Mac Uilliam Clainni Ricaird ar a cinn, .i. Tadhg, mac Briain ⁊ a braithrechamaithi Tuadhmuman uile ⁊ Domnall Mac Suibne. Tarrla imorro in da shluag-sin ar a ceile a m-bel Atha Lighean a n-Uachtar Clainni Ricaird ⁊ tucadur troid da ceile  80d annsin. ⁊ do marbadh Mac Dubgaill annsin ⁊ a dhis mac ⁊ a galloglaich uile. Toirrdelhach Mac Domnaill ⁊ a mac do dhul asan troid-sin slan ⁊ a muinnter do marbadh ann uile. ⁊ do gabadh h-Ua Ceallaigh, .i. Donnchadh h-Ua CeallaighUilliam Garbh, mac Daibith, tigherna  84a Clainni Connmaigh. ⁊ Uilliam h-Ua Ceallaigh do dhul 'n-a aenur asan maidm-sin ⁊ moran do maithibh h-Ua Maine do marbadh ⁊ do gabail 'sa n-ár. ⁊ ni fetur cinnedh na comairim ar med an mhadma-sin, na ar med edala Clainni Ricaird ⁊ na Muimnech, d'echaibh ⁊ d'eidedh ⁊ do braighdibh maithibh ⁊ araile.

 11. Aedh Buidhe, mac Tigernain h-Ui Ruairc, d'h-eg in bliadhain-si a tus a ratha 'na longport fein. Tadhg, mac Tigernain h-Ui Ruairc, do righadh ina inad ar in m-Breifne in bliadhain p.82 cetna.

 12. Diarmait Ruadh h-Ua Conchobuir d'h-eg.

 13. Cathal, mac Aedha, mic Philib Meg Uidhir, d'eg in bliadhain-si (quarto Nonas Decimbris): .i. ogmacamh dob' ferr clú ⁊ einech ⁊ airemh do bhí da dhuthaidh ina aimsir fein. ⁊ a adlucadh a Lis Gabhail.

 14. Tomas Bacach Buitiller d'h-eg in bliadhain-si: .i. mac Iarla Urmuman, ar m-breith buadha airme ⁊ oirrdercuis.

 15. Domnall, mac Enri h-Ui Neill, .i. ri Coicidh Uladh, d'innarbadh in bliadhain-si do comairle Uladh fa Eogan h-Ua Neill ⁊ a chur ar Galltacht Uladh fa esonoir mhóir.

 16. Finemhain, ingen h-Ui Manchain, ben genmaich, duthrachtach, d'h-eg in bliadhain-si.

 17. Aine, ingen Henri Mic Caba, mathair clainni abbad Leasa Gabail, .i. Tomas, abb, .i. mac in Airchideochain Moir d'eg in bliadhain-si.

 18. Anno Domini M. cccc. x. ix.; alias, Anno Domini M. cccc. xx.

 19. Clann Airt Meg Uidhir do marbadh le h-Aedh Og Mag Uidhir in bliadhain-si a n-Inis Cain Locha h-Eirne.

 20. Maidm Machaire h-Ua n-Damain in bliadhain-si le h-Aedh Mag Uidhir ar clainn in Ghilla Dhuib Meg Uidhir, .i. Pilib, ⁊ Tomas Og, du inar' marbadh Domnall Carrach, mac Aedha Meg Uidir, le Tomas Og Mag Uidhir (.i. a frithguin).

 21. In Samradh te ⁊ Foghmur na cno n-imdha in bliadhain cetna ⁊ araile.

U1420
 1. Kal. Ian. ii. f., l. x.iii., Anno Domini M. cccc. xx.

 2. Caislen Bona Drobaisi do dhenum in bliadhain-si le Brian, p.84 mac Domhnaill h-Ui Conchobair. Sluagh in Coicidh do thecht an tan-sin do bhacail na h-oibri. Do cruinnigh Brian sluagh aile 'na n-aghaidh-sin fa a braithribh ⁊ fa Mac Donnchaidh ⁊ fa h-Ua Ruairc, .i. Tadhg. ⁊ nír' lamh in sluagh Ulltach dul tar an Ursgathaigh siar cuca don dul-sin. Conallaighdo beith, moran daine, fa cuan Easa Ruaidh an tan-sin. Clann h-Ui Domnaill do thecht, marcshluagh, ar in magh, .i. NiallDomnallNectain. Clann Brian h-Ui Conchobuir do dhul, marcshluagh mor cuartaighthi, in tan-sin co Bel Atha Seanaigh ⁊ imruaghadh mor d'eirghi atorra. Conallaigh do breith orra annsin ⁊ ruaig do thabairt atorra ann do Chairbreachaibh, d'ar' marbadh Seaan, mac Briain h-Ui ConcobuirAedh Buidhe Mac DonnchaidhCathail, mac Diarmata, mic Cormaic, mic Ruaidhri  81aEogan h-Ua Dubhda. Brian h-Ua Conchobuir do dhul ⁊ Cairbrigh ar Magh Eine in tan-sin fa na sgelaibh-sin. Eogan h-Ua ConcobuirToirrdelbach Carrach  84b do dhul a cenn coic n-oidhce iar sin co h-Es Ruadh. Clann h-Ui Domnaill do beth don taebh tall don Es, a Port na Long, iar n-ol fina. ⁊ a fhis-sin d'fhaghbail d'Eogan ⁊ a n-índsoighidh doibh ⁊ Domnall h-Ua Domnaill, .i. adbur righ Thire Conaill, do marbadh leo ⁊ daine eile nach airimter annso. ⁊ Niall h-Ua Domnaill do dhul uatha a luing Saxanaigh do bhi ar an cuan in tan-sin. ⁊ Eogan d'inntogh don turus-sin co Drobhais cetna ⁊ araile.

 3. Tadhg, mac Fergail h-Ui Eaghra, .i. lethri Luighne, d'h-eg.

 4. Clann t-Sheaain h-Ui Eaghra do thecht ar sluaighedh cona cairdibh d'innsoighidh clainni h-Ui Eaghra Oirrtheraigh. p.86 Do bí Eogan, mac Domnaill h-Ui Concobuir, 'na fhir comairce ⁊ coimeda ag clainn Taidhg h-Ui h-Eaghra. Crecha mora ⁊ marbtha daine do denum do clainn t-Sheaain in tan-sin. Eogan do breith orra annsin ⁊ na crecha d'iaraidh orra do do thoradh comaind, ⁊ do coimed a éinígh. ⁊ ní fhuair ⁊, o nach fuair, do cumnigh ar a uaisli fein ⁊ do-chuaidh a toraidhecht na creichi. Clann t-SheaainClann Muiris do madhmachadh le h-Eogan ⁊ le mac Mic Donnchaidh ⁊ le clainn Taidhg h-Ui Eaghra. ⁊ Mac Muiris do ghabail ann ⁊ Emann Mac Muiris do marbadh ann ⁊ Seaan, mac Ricaird Mic MuirisUilliam, mac Seaain Oig h-Ui EaghraTadhg h-Ua Eaghra ⁊ moran eile nach airmither sunn. ⁊ creacha do buain dibh annsin le h-adh Eogain.

 5. Uilliam, mac Mailechlainn h-Ui Cheallaigh, .i. adbur aird-righ h-Ua Maine ⁊ in t-aen mac uirrigh ro bo mó tren ⁊ test ⁊ dob' ferr d'fher chogaidh ⁊ do bo mhó cuíd oidhchi do bí i n-Erinn ina aimsir fein, a ég ina longport fein iar m-buaidh aithrighe.

 6. Comfhuaslúcudh do dhenum in tan-sin ar Chathal h-Ua Conchobuir do bhi i l-laim ag Mac Ulliam re ré fhada d' 81b aimsir a n-gill re caislen Rosa Comain ⁊ ar h-Ua Ceallaigh do bí ag Mac Uilliam Clainni Ricaird ⁊ ar h-Ua Conchobuir do bí i l-laim Uilliam.

 7. Fergus (no, Gilla Fergusa) h-Ua Congalaigh, duthchusach do Muinntir Rois Oirrthir ⁊ fer daenachtach, d'h-eg.

 8. Maighistir Matha h-Ua Banain, persun ⁊ oirchinnech  p.88 Daire Maelain, d'h-eg 6 Idus Septimbris.

 9. Goffraigh h-Ua Daimhin d'h-eg 13 Kalendas Iulii ⁊ a adhlucadh ag cuirr cle altora Mainistrech Lesa Gabail.

U1421
 1.  84cKal. Ian. iiii. f., l. xx.iiii., Anno Domini M. cccc. xx. i.

 2. Tomas Og h-Ua Raighilligh d'h-eg.

 3. Murchadh h-Ua Concobuir, .i. ri h-Ua Failghi, d'eg in bliadhain-si.

 4. Ruaidhri, mac Aedha Mic Diarmata, .i. rí Muighi Luirg, .i. an nar' diult re daim, na re deoraidh ⁊ nar' eithigh nech um ní riam, a eg ina longport fein iar m-buaidh aithrighi.

 5. Nicol Mag Bradaigh, .i. espuc na Breifne, d'h-eg: .i. sai a crabadh ⁊ a n-einech.

 6. Cocadh mor d'eirghi an bliadhain-si eter h-Ua RuaircMac Donnchaidh. h-Ua Ruairc do tinol sluaigh moir a n-ein inadh, .i. Connallaigh o Eas Ruaidh co DaireAedh, mac Pilib Meg Uidhir, cona tinol ⁊ Breifnígh fein. ⁊ a n-dul a Tir Oilella don turus-sin ⁊ moran don tír do loscadh leo ⁊ Cathal, mac Mic Donnchaidh, do marbadh doibh ⁊ a toighecht dia tighibh fa buaidh coscair.

 7. Eogan, mac Ruaidhri h-Ui Conchobuir, .i. mac righ Connacht, d'eg in bliadhain-si i caislen Rosa Comain.

 8. Mor, ingen Briain h-Ui Briain, .i. ingen  81c righ Tuadhmuman, ben Baiter A Burc ⁊ do bi 'na mnai ag Tadhg h-Ua Cerbhaill, .i. an eín ben dob' ferr aithne ⁊ einech, ciall ⁊ crabadh do bi a n-Erinn ína h-aimsir fein, a h-eg an bliadhain-si fo buaidh ongtha ⁊ aithrighe ⁊ araile.

 9.  p.90
 10. Cormac na Coille Mag Carrthaigh do marbadh le clainn Eogain Meg Carrthaigh: .i. an t-en mac righ dob' ferr einech ⁊ eghnum do bi do Mumneachaibh 'n-a aímsir fein.

 11. Meic mic Airt Meg Uidhir do marbadh in bliadhain-si le h-Aedh Og Mag Uidhir a n-Inis Cain Locha h-Eirne: .i. Eogan CamTadhg RiabhachRuaidhri Buidhe, maille re moirseisiur laech dia muinntir, an la roimh feil Brenainn.

 12. (Maidm Machaire O n-Daman in bliadhain-si a Faghmur na cno n-imda ria n-Aedh Meig Uidhir ar clainn Tomais Moir Meig Uidhir, .i. Tomas OccFilib, du inar' marbadh Domnall Carrach, mac Aedha, a frithguin le Tomas Og.)

 13. .

U1422
 1. Kal. Ian. u. f., l. u., Anno Domini M. cccc. xx. ii.

 2. Eogan, mac Neill Oigh Ui Neill, do fhuaslucudh da clainn fein ⁊ da mhnai o Mac h-Ui Neill Buidhe an bliadhain-si.

 3.  p.92
 4. h-Ua Conchobuir Corcu Mruadh, .i. Rughraidhe h-Ua Concobuir, do marbadh da braithribh fein, .i. do clainn Feidhlimthe h-Ui Concobuir, a n-dorus Caislein na Damcha, .i. a m-baile h-Ui Concobuir fein.

 5. An Cosnaighi Og Mac Aedhagain, .i. ollam h-Ui Concobuir Failghi re breithemnus, do marbhadh d'en urchur soighdi le clainn h-Ui Mailechlainn.

 6. Sluagh mor le h-Eogan, mac Neill Oig h-Ui Neill ⁊ leis h-Ua n-Domnaill ⁊ le Mac h-Ui Neill Buidhe ⁊ re maithibh an Coicidh o sin amach a Connachtaibh. ⁊ Cairpri do loscadh leo don turus-sin. Ruaidhrigh mor do thabairt d'Eogan, mac Concobuir, doibh a Sligech ⁊ do Thoirrdelbach  84d Carrach h-Ua Concobuir ⁊ do h-Ua  81d Ruairc. Seisur do marbadh doibh don t-shluagh don ruaig-sin. An sluagh do dul assin a Tir Oilella ⁊ millti mora do dhenum doibh innti. ⁊ a m-beith aidhchi a caiseal Locha Dergain ⁊ a techt iar sin tridh an m-Breifne do ched h-Ui Ruairc dia tighibh.

 7. Mac Maghnusa Meg Uidhir, .i. Concobur, mac Gilla Padraig, mic Matha, mic Gilla Padraig, mic Maghnusa, .i. fer saidhber, daenachtach, a eg in bliadhain-si 7 Idus Iuilii.

 8. (Iohannes de Platea, famosissimus legis Doctor, obiit hoc anno decimo tertio die mensis Maii et sepultus est in ecclesia Sancti Dominici in Bononia.)

U1423
 1. Kal. Ian. ui. f., l. x.ui., Anno Domini M. cccc. xx. iii.

 2. Caislen Atha Senaigh do dhenum in bliadhain-si le Niall, mac Toirrdelbaigh h-Ui Domnaill.

 3. Toirrdelbach, mac Neill Gairbh h-Ui Domnaill, .i. ri Tire Conaill, d'eg in bliadhain-si, a m-bert manaigh, iar p.94 m-buaidh ongtha ⁊ aithrighi.

 4. Sluaghadh mor do dhenum leis h-Ua Neill, .i. Domnall ⁊ le h- Eogan h-Ua Neill ⁊ leis h-Ua n-Domnaill, .i. Níall ⁊ le Gaidhelaibh Uladh archena cum Gall. ⁊ do-cuadur co Lughmadh an tan-sin ⁊ assin cum an t-Sradbhaile ⁊ tucadur troid don dul-sin do Gallaibh na Midhe ⁊ do Gallaibh Mhachaire Oirgiall ⁊ an t-Sradbhaile ⁊ d'fher-ínaid righ Saxan. Maidm mor do thabairt leo ar Ghallaibh an tan-sin ⁊ do marbadur in ridere do bo cenn troda do Ghallaibh annsin ⁊ moran do Ghallaibh ailibh maille fris. ⁊ fuaradur edala mora don turus-sin ⁊ do-ronadur sith re Gallaibh fós don dul-sin ⁊ do fhaghbadur an SradbaileGaill uile fa chis ⁊ fa comtachaibh o sin amach ⁊ araile.

 5. Muiris, mac Matha, mic Osgair Meg Uidhir, .i. airchideochain Clochair (an t-Aircideochain Mor) ⁊ persun Achaid Urchaire ⁊ tigherna Claín IndsiRossa Oirrter, obiit 6 Kalendas Maii.

 6. Mag Raith Termoinn Dabheoig, .i. Marcus, mac Muiris Meg Raith, d'h-eg in bliadhain-si ⁊  82a comorba do dhenum da brathair ina inadh, .i. do Sheaan Mhor Mhag Raith.

U1424
 1. Kal. Ian. uii. f., l. xx.uii., Anno Domini M. cccc. xx. iiii.

 2. Gilla Isa, mac Briain Meg Tigernain, .i. adhbur taisigh Teallaigh Dunchadha ⁊ fer einigh do dhamaibh ⁊ do dheoraidhaibh e, ⁊ a ég fa buaidh on t-saegal.

 3. Ri h-Ua Maine, .i. Donnchadh, mac Mailechlainn h-Ui Ceallaigh, do marbadh d'en urchur shoighde, ag edraín a muinntire fein ar a cheile.

 4. Cocadh mór eter Muinntir p.96 Ruairc a n-diaigh Aedha Buidhe h-Ui Ruairc: .i. Tadhg, mac Tigernain h-Ui Ruairc do denum sidha re Muinntir Raighilligh, .i. re h-Eogan, mac Seaain h-Ui Raighilligh ⁊ righi na Breifne do Thadhg co h-imshlan.

 5. Mailechlainn Mac Caba, .i. Consabla in da BreifneFer ManachOirgiall, d'h-eg in bliadhain-si don plaidh. ⁊ sgel adh 85abul, mhor é d'aes ealadhan Erenn.

 6. Gilla Crist h-Ua Feradaigh (.i. mac in Cerda) obiit.

 7. Mael Padraig h-Ua h-Eogain, .i. mac in Maighistir Moir, .i. Matha, mac Conchobuir h-Ui h-Eogain, obiit.

U1425
 1. Kal. Ian. ii. f.,l. ix., Anno Domini M. cccc. xx. u.

 2. An Mortimer do thecht a n-Erinn an bliadhain-si: .i. Iarla o Mairsi ⁊ moran do Shaxanachaibh do thecht leis. ⁊ is ag an Iarla-sin do bí coimed righ Saxan ⁊ urmhoir na Fraíncci ⁊ na n-Gall Erennach uile. Uair is 'n-a leanm ro fagadh ri Saxan ⁊ is ag Iarla o Mairsi do bí a cosnum ⁊ a coiméd. Tangadur dino moran do maithibh Erenn co tech in Iarla-sin ⁊ tangadur uadha fa aenta ⁊ fa onoir mhoir. Do-cuadur imorro maithi in Coicidh Ulltaigh co tech in Iarla-sin: .i. h-Ua NeillEogan h-Ua NeillNechtain h-Ua DomnaillMac h-Ui Neill Buidhe, .i. Brian Ballach. ⁊ do-cuaidh Mac Uibhilín ann ar leth leis fein. Ar n-denum a n-uírighill risin Iarla, do eg in t-Iarla don plaidh ni is luaithi ina thangadur san asa Mídhe. Goill na Mídhe  p.98Saxanaigh do lenmuin na n-Gaidhel-sin ⁊ n-gabail uile ⁊ daine maithi eile da n-oirechtaibh araen ríu. h-Ua NeillMac h-Ui Neill BuidheMac Uibilin do dhul fa breith Gall ⁊ a légan amach. Innlach imdha ⁊ aimlesa mora do breith ar Eogan ⁊ ar mac h-Ui Domnaill ⁊ a congbail a laim trid-sin. ⁊ dob' adbur cogaidh moir a Coicedh Uladh uile na gabhala-sin.

 3. Ruaidhri Ruadh h-Ua h-Uiginn d'h-eg in bliadhain-si: .i. sai fhir dána.

 4.  82bTadhg h-Ua Fallamain, .i. taisech Clainni h-Uadach, do marbadh a fell 'na caislen fein le mac derbrathar a athar fein.

 5. Gormlaith, ingen Domnaill h-Ui Conchobuir, .i. ben Tighernain h-Ui Ruairc, .i. in ben dob' ferr delb ⁊ aithne da fine fein, d'h-eg do bhas aithrighi in bliadhain-si.

 6. Doinenn mor 'sa bliadhain-si ⁊ a beith ann o Samain co Belltaine, co taraing ár mor ar buaibh ⁊ dith trebtha ar Erinn uile ⁊ dith daine.

 7. Muiredach Sdibhard, .i. prinnsa na h-Alban, do mhilliudh ⁊ a mac, .i. Ualtar ⁊ a mac eile ⁊ Mormaer Leamna do milliudh a fell lé righ Alban. ⁊ Semus Sdibhard d'ínnarbadh a n-Erinn.

 8. Brian (.i. Brian Ballach) Mac h-Ui NeillBuidhe, .i. in t-en mac righ dob' ferr einech ⁊ aithne ar  85b gach uile ealadhain da cluinedh, a marbadh in bliadhain-si a feall a Carraig Fhergusa le bathlachaibh anuaislib na Cairgi fein. ⁊ Seaan, mac Enri h-Ui Neill, do marbadh ar in lathair cetna a fochair Mic h-Ui Neill (no, gumadh ar an m-bliadhain-so t-shuas budh choir Brian Ballach do beith.).

 9.  p.100
 10. Matha h-Ua Leannain, .i. cananach do bhi o Lis Gabail i Ros Oirrthir, obiit 3 Kalendas Maii.

 11. Eogan h-Ua Diarmata, saer cananach Lesa Gabail, obiit Idibus Ianuarii.

U1426
 1. Kal. Ian. iii. f., l. xx., Anno Domini M. cccc. xx. ui.

 2. Feidhlim, mac Muircertaigh h-Ui Concobuir, d'h-eg in bliadhain-si.

 3. h-Ua Concobuir Ruadh d'h-eg in bliadhain-si: .i. Toirrdelbach, mac Aedha, mic Fheidhlimthe h-Ui Conchobuir: cocthoir ⁊ cosantach Connacht é ar conghleachaibh ⁊ ar cathruagaibh ⁊ ar aithne ⁊ ar eolus; a ég fa buaidh aithrighe.

 4. Concobur h-Ua Briain (.i. mac Mathgamna, mic Muirchertaigh, mic Thoirrdhelbaigh, mic Thaidhg, mic Conchubhair na Sibhdaine h-Ui Bhriain) d'eg in bliadain-si, ri Tuadhmuman. ⁊ Tadhg, mac Briain h-Ui Briain, do righadh 'na inadh.

 5. Mac Mathgamna Bodhur, .i. rí Corco Baiscinn, .i. Toirrdelbach, do marbadh ⁊ do loscadh lena brathair fein ar greis oidhci.

 6. Concobur Crom, mac Taidhg h-Ui Ruairc, d'h-eg.

 7. Ruaidhri, mac Aedha Meg Aenghusa, do marbadh 'na tigh fein a feall do Brian Mag Aengusa.

 8. Enri Mac h-Ui Neill Buidhe do dhalladh le clainn Mic h-Ui Neill Buidhe.

 9. h-Ua Duibgeannain Cille Ronain d'h-eg: .i. Pilib h-Ua Duibgeannain.

 10. Brian, mac p.102 Taidhg h-Ui Eogain, .i. mac in Oiffidsel, obiit 5 Kalendas Nouembris.

 11. Lucía, ingen Mic Donnagain, d'eg.

 12. Gilla Tighernaigh h-Ua Fialain d'h-eg Kalendis Marcii.

 13. Tadhg Og Mac Gilli Finnein ⁊ a mac (.i. Aedh) do marbadh 'na tigh fein le h-Art, mac Eogain h-Ui Neill, 15 Kalendas Ianuarii.

U1427
 1.  85c Kal. Ian. iiii. f., l. i., Anno Domini M. cccc. xx. uii.

 2. Gillebert h-Ua Flannagain, tigherna ar trian Tuaithi Ratha, fer clumar, deighbesach, d'h-eg in bliadhain-si.

 3. Caislen Edain Daire i n-Uíb Failge do brisedh le Gallaibh in bliadain-si.

 4. Murchadh, mac Toirrdelbaigh h-Ui Briain, do marbadh a feall da derbrathair fein.

 5. Diarmait h-Ua Mathgamna, .i. rí an Fhuind Iartharaigh, .i. sai deighéinígh nar' eitig nech riamh, a eg an bliadhain-si fa buaidh aithrighi.

 6. Cormac Og Mac Diarmata d'h-eg in bliadhain-si.

 7.  85cUna, ingen Aedha Megh Uidhir, .i. bean h-Ui Ruairc, .i. Taidhg — .i. an ben dob' ferr eineach ⁊ crabadh ⁊ derc do bi i n-Ichtur Connacht ina h-aimsir fein — a h-eg iar m-buaidh aithrighe.

 8. Aine, ingen Cormuic h-Ui Birn, .i. ben Meg Raghnaill, .i. t-Sheffraigh, d'h-eg in bliadhain-si.

 9. Loard Graidhe do thecht a n-ErinnMac Murchadha, .i. ri Laighen, do thabairt leis a Saxanaibh da fhuaslughadh.

 10. Ferghal Mac Tigernain d'h-eg in bliadhain-si: adbur taisigh Tellaigh Dunchadha.

 11. Brian, mac Ferghail Meg Samradhain, .i. mac taisigh Tellaigh Eathach, .i. sai  p.104 daennachtach, deigheinigh, d'h-eg in bliadhain-si fa buaidh aithrighi.

 12. Sibhan, ingen in Espuic Mic Cathmhail, ben Muiris, .i. in Airchideochain Mhoir, Mheg Uidhir, obiit 13 Kalendas Februarii; noch ig a raibh tech aidhedh ic Clain Inis ⁊ i Ros Oirrtir re se bliadhna deg ⁊ da fichit co nosmur, daenachtach, dercech.

 13. Brian h-Ua Daimín, taisech Thire Cennfhada, obiit 8 Idus Ianuarii.

 14. Caiterfhina, .i. ingen Ardghail Mheg Mathgamna, ben h-Ui Neill, .i. Eogain, mic Neill Oig h-Ui Neill, d'h-eg in bliadhain-si i n-Noin Iuin.

U1428
 1. Kal. Ian. u. f. l. x.ii., Anno Domini M. cccc. xx. uiii.

 2. Comhorba Caíllín d'h-eg in bliadhain-si: .i. Roiberd, comorba.

 3. Mac Con Mara d'h-eg in bliadhain-si: .i. taisech Clainni Cuilein; .i. sai derchec, deigheinigh; .i. mac Con Mic Con Mara. ⁊ is e in mac Con-sin tuc sogh ⁊ sith a Clainn Cuilein ar tus ⁊ do coisc sladaighecht ⁊ droch chuinghill 'na dhuthaidh ⁊ araile.

 4. Aedh, mac Pilib Mheg Uidhir, do dhul da oilithri co cathair San Sem, .i. mac urrigh dob' ferr einech  82d ína aimsir fein ⁊ is mo adubradh a n-Erinn. ⁊ a eg in bliadhain-si ar n-glanadh a pecadh a cathair San Sem. ⁊ an aidche thainig a n-Erinn fo thir, a eg a Cinn t-Shaile, fa bhuaidh n-aithrighe, 3 Idus Augusti. ⁊ Tomas Og, mac Meg Uidhir, do bi faris, da breith assin co Corchaigh ⁊ a adlucadh leis innti.

 5. Cormac h-Ua Birn, p.106 .i. taisech Thire Briuin, d'h-eg in bliadhain-si.

 6. Aedh Og Mhag Uidhir do marbadh le clainn Donnchadha Ballaigh Meg Shamradhain a tigh Mic Gilli Finnein in bliadhain-si.

U1429
 1. Kal. Ian. uii. f., l. xx.iii., Anno Domini M. cccc. xx. ix.

 2. h-Ua Flannagain Tuaithi Ratha, .i. Gilla Isu, dho marbadh in bliadhain-si le clainn Aedha Meg Uidhir 'n-a thigh fein, ar greis aidhce.

 3. Cocadh mor d'eirghi in bliadhain-si eter h-Ua Ruairc, .i. Tadhg ⁊ h-Ua Raighilligh, .i. Eogan. ⁊ clann Mathgamna h-Ui RaighillaighGaill na Midhe d'eirghi a n-aghaidh h-Ui Raighilligh ⁊ baile h-Ui Ra 85dighilligh do loscadh leo. h-Ua Raighilligh do thabairt h-Ui Neill chuige ⁊ OirgiallFher Manach. ⁊ a caeraidhecht do gluasacht do leis h-Ua Neill ⁊ leisna maithibh-sin co h-Achaidh Cille Moire. h-Ua Ruairc ⁊ clann MathgamnaBarun DealbhnaMac Caba do thecht, sluagh mor, cucu ar Achaidh Cille Moire. An da shluagh do dhul a coinne a cheile ar in Achaidh-sin. h-Ua Neill ⁊ a clann ⁊ a galloglaich ⁊ Fir Mhanach ⁊ h-Ua Raighilligh ⁊ a braithri do dhul chuca annsin co sona, senamhail ⁊ maidm Achaidh Cille Moire do thabairt orra. ⁊ Barun Delbhna do ghabail ann ⁊ Mac CabaEnri Mac CabaDiarmaid h-Ua Ruairc ⁊ daine aili nach airmiter sunn do ghabail ⁊ do marbadh ann. h-Ua Neill ⁊ na maithi-sin do thoighecht co cosgurach dia tighibh don turus-sin.

 4. Donnchadh Mac Gille Fhinnein obiit pridie Kalendas Decimbris.

 5.  p.108
 6. (Hoc anno natus est, ut fertur, h-O Dhomnaill, rí Thire Conaill, .i. Aedh Ruadh, mac Neill, mic Toirrdealbaigh, mic Neill Ghairbh h-Ui Dhomnaill.

 7. Pol, mac Gilla na Naem, mic Gilla Caba h-Ui Caiside, .i. liaigh clumar, athasach do bhigh ag Conchubhar Ruadh Mhag Uidir ⁊ ag Rugraidhe Mhag Mhathghamhna gu h-onorach, rimhiadhach ⁊ fear subhaltach, suairc, d'h-eg an bliadhain, scilicet, 1429 Anno Domini.)

U1430
 1. Kal. Ian. i. f., l. iiii., Anno Domini M. cccc. xxx.

 2. Sluagh mor le h-Eogan, mac Neill Oig h-Ui Neill, co Gallaibh Machaire Oirgiall. Ro h-airgedh imorro ⁊ ro lom 83aradh ⁊ ro loiscedh Galltacht Machairi Oirgiall leis ⁊ ro loisc an Sradbhaile don turus-sin. ⁊ ro fhagaibh in Sradbhaile fo chis co h-umail do ⁊ tainig fein dia thigh co m-buaidh cosgair ⁊ araile.

 3. Sluagh mor la Eogan cetna, mac Neill Oig, co maithibh an Coicidh uime 'sa n-Anghaile ⁊ a dola gus an Senlongport ⁊ a thoighecht iar sin co Caill Salaigh ⁊ a m-beith sealad ann ina comhnaighi ⁊ do-chuaidh co Fremhainn Midhe. Ro bai imorro comdhail mor ag Gaidhelaibh in Deisceirt, .i. h-Ua Concobair Fhailghi, .i. in Calbach ⁊ h-Ua Mail Mhuaidh ⁊ h-Ua MadaghainMag Eochagain ⁊ h-Ua Mailechlainn, a coinne an Eogain-sin. ⁊ tangadur sin uile co Fremainn do ghabhail tuarustail an Eogain-sin. ⁊ do loisgedh Iarthar Midhe uile leisna sluaghaibh-sin fa Cill Bhisgidh. Tainig dono Barun DelbhnaPluingcedaighOiribertaighGoill Iarthair Midhe co  p.110 comcoitcinn a coinne an Eogain-sin, dia reir ⁊ dia onorughadh tar cenn a tirthedh fein. Eogan do thoighecht dia thigh don turus-sin iar m-buaidh cosgair. ⁊ mac Domnaill Buidhe h-Ui Ferghail, .i. mac h-Ui Fherghail, do breith leis co Dun n-Gennainn do braghaid, tar cenn tighernuis h-Ui Ferghail ⁊ araile, — .i. Emann, mac h-Ui Ferghail.

 4. Mag Uidhir do eg in bliadhain-si (.i. Idibus Nouembris); .i. ri Fer Manach, .i. Tomas (.i. in Gilla Dubh ), mac Pilib, mic Aedha Ruaidh: .i. fer einigh ⁊ eaghnuma Iarthair Eorpa  86a an Tomas-sin ⁊ fer do cumdaigh reiglesa ⁊ tempaill ⁊ mainistrecha ⁊ crocha naemdha ⁊ dealba Muire co meinic ⁊ tuc sith a ceallaibh ⁊ a tuathaibh ⁊ do chosain a crich ar a comursannaibh. ⁊ do bhi se bliadhna deg ar fichit a righi Fer Manach. ⁊ ro badar sruithi ⁊ senoraigh tuatha ⁊ eclusa 'ga adhradh ⁊ 'ga onorughadh ar a fhebhus ro fhollamhnaigh fein a righi ⁊ a fhlaithus. ⁊ a eg iar m-buaidh ongtha ⁊ aithrighi. ⁊ a mac do righadh ina ínadh, .i. Tomas Og, dho thoil De ⁊ le tuathaibh Fer Manach ⁊ le ceallaibh ⁊ le sruithibh ⁊ le h-ollamnaibh ⁊ le brugadhaibh ⁊ le biatachaibh co h-aentadhach ⁊ araile.

 5.  83bNiall, mac Enri h-Ui Neill, mortuus est.

 6. Cocadh mor in bliadhain-si iter Mag Carrthaigh Riabach ⁊ in t-Iarla. Caisdel Cille Britain do ghabail lesin Iarla, .i. Semus, ar Mag Carrthaigh Riabach ⁊ tuc an t-Iarla e do Dhonnchadh Mag Carrthaigh, .i. derbrathair Mheg Carrthaigh, do bhi faris fein ag toghail  p.112 in chaisdeil-sin ⁊ araile.

 7. Sluaghadh la Mac Uilliam Clainni Ricaird ⁊ la Mac Donnchaidh Thire h-Oilella ⁊ la mac Domnaill, mic Muircertaigh h-Ui Conchobuir, a Conmaicne Cuile. Loiscthi mora do denum leo ⁊ Aedh, mac h-Ui Concobuir Ruaidh, do marbadh leo ⁊ Cairbri, mac Briain h-Ui Birn. ⁊ a toighecht dia thigh iar m-buaidh choscair.

 8. Caislen Tuillsgi do ghabail do Chathal, mac h-Ui Conchobuir Ruaidh, ar clainn Toirrdelbaigh h-Ui Conchobuir in bliadhain-si.

 9. Brian, mac Tighernain Oig h-Ui Ruairc, do marbadh le clainn Mailechlainn Megh Raghnaill a Maethail Mhanchain. ⁊ Donnchadh, mac Tighernain, do chur don ruaig-sin a Mainistir Mhaethla co maithibh a muinntiri uime. Donnchadh fein do thoighecht amach tar cenn a muinntire a richt Meg Radhnaill. Sith do dhenum atorra ⁊ eraic Briain do íc.

 10. Gilla na Naem h-Ua Leannain, cananach ⁊ sacrista Mainistrech Leasa Gabhail, d'h-eg pridie Kalendas Septimbris.

U1431
 1. Kal. Ian. ii. f., l. xu., Anno Domini M. cccc. xxx. i.

 2. Mac mic Iarla Cille Dara do crochadh ⁊ do tharraing la Gallaibh Atha Cliath in bliadhain-si.

 3. Barrdubh, ingen h-Ui Ruairc (.i. ben h-Ui Raighilligh, .i. Eogain), .i. ben eínígh ⁊ crabaidh, do eg iar m-buaidh aithrighe.

 4. Mag Raghnaill do eg in bliadhain cetna: .i. Seffraigh, fer einigh ⁊ egnuma.

 5. Aine, ingen h-Ui Ru 86bairc, .i. ben h-Ui Fergail, mortua est.

 6. Seaan, mac Con Connacht, mic Pilib Meg Uidhir, do marbadh le Tellach n-Eathach: idon, fer eínígh ⁊ egnuma ⁊ crabaidh ⁊ tighi p.114 aidhedh do bochtaibh ⁊ do dhamaibh ⁊ do dheoradhaibh. ⁊ a dul chuca ar a n-icht fein ina tir fein. Brian Caech, mac Meg Samradhain, do fhell air ⁊ Brian fein do thoitim an la-sin le Seaan ⁊ sochaidhe da muinntir a n-digail a n-drochcuingill. ⁊ ní roibhe Seaan ann sin act moirsheisur ⁊ do bi Brian, da fichit, no tri fichit, ann. Mag Uidhir do dhul, sluagh mór, a Tellach n-Eathach, .i. Tomas, mac Tomais, do dighail a brathar forra. Do h-innradh ⁊ do loisgedh tra in tir co toirtemhail leis ⁊ do loiscedh baile Meg Samradhain don turus-sin leis ⁊ daingnecha ín tire fós. ⁊ do marbadh moran do maithibh in tire don turus-sin le Mag Uidhir. Mag Uidhir do inntogh dia tir fein don dul-sin, iar m-buaidh cosguir ⁊ comaidhmhe ⁊ araile.

 7. Crecha mora ⁊ ár daine le Maghnus Mag Mhathgamna ar Ghallaibh in bliadhain-si.

 8. h-Ua Concobuir Corcu Mruadh, .i. Muircertach, do marbadh do clainn a derbrathar fein.

 9. Conn h-Ua Mailechlainn, .i. adbur righ Midhe, do marbadh le h-Anghailechaibh ⁊ le Gallaibh Iarthair Midhe in bliadhain-si.

 10. Geralt Caemanach, .i. fer eínígh ⁊ eghnuma ⁊ adbur righ Laighen gan fhrasabra, d'h-eg.

 11. Uáter Mac Fheorais do eg in bliadhain-si.

 12. Sluagh mor le h-Eogan h-Ua Neill ⁊ le h-Oirgiallaibh ⁊ le Mag Uidhir ⁊ le h-Ua Raighilligh cum Mic Uibhilin dia indradh. Crich Mic Uibhilin do creachad ⁊ do loscadh leo. Eogan ⁊ a sluagh do beith co cenn caicidhisi ar mís annsa Rúta ⁊ a chaeraidhecht faris, ag milliudh a n-arbhann ⁊ ag loscadh a m-bailtedh. Eogan do thoighecht dia tigh don turus-sin ⁊ araile.

 13.  83cEnrí, mac Eogain h-Ui Neill, do ghabail le Nechtain h-Ua n-Domnaill. Coinne do gabail d'Eogan h-Ua Neill ⁊ do Nechtain fria ceile ⁊ sith do dhenum doibh p.116Enrí do legan amach.

 14. Plaidh do thoidhecht a Feraibh Manach in bliadhain-si. ⁊ Aughustin h-Ua Carmaic d'h-eg di: .i. ollamh sairsi Fer Manach uile ⁊ fer tighi aidhedh co coitchenn. Mathgamain h-Ua Carmaíc do eg don plaidh cetna.

 15. Marcshluagh Gall do thoidhecht d'iaraidh creichi a Clainn in Caich h-Ui Raighilligh. Maghnus Mag Mhathgamna, .i. mac Ardghail, do dhul in la cetna d'iaraidh creichi ar Ghallaibh ⁊ fis an mharcshluaigh Ghall d'fhaghail do. Maghnus da lenmhuin asa lorg ⁊ a faghbail ar sgur do, oc foraire  86c forsan creich. Magnus do dhul futha co sona, senamail ⁊ a maithi do ghabail do ⁊ an chuid aile do marbadh dib. ⁊ Magnus do thoidhecht dia thigh don turus-sin fa buaidh cosgair ⁊ araile.

 16. Nechtain h-Ua Domnaill do dhul co caistel Locha Laeghuiri ar indsoigidh ⁊ a ghabail ar Thoírrdelbach h-Ua n-Domnaill ⁊ a fuair ann do mainibh do breith leis dia tigh ⁊ araile.

 17. Sluaghadh do dhenum do Mac Uilliam Clainni Ricaird, .i. Uileag, co comaentaidh moir leis, a Conmaicni Chuile. ⁊ anbhain innti caicidhis, og loscadh a n-arbann ⁊ a m-bailtedh ⁊ a thoighecht dia thigh don turus-sin ⁊ araile.

 18. Tadhg h-Ua h-Eogain, .i. Oifidhsel Locha h-Erni, .i. fer lan d'egna ⁊ do leighinn, d'h-eg in bliadhain-si.

 19. Eogan h-Ua Fialain, saí fhir dana, d'eg in bliadhain cetna.

 20. Gillibert h-Ua Duibhgennain d'h-eg in bliadhain-si.

 21. Domnall, mac Daibith h-Ui Tuathail, .i. feichemh coitcenn do damaibh ⁊ do cliaraibh Erenn co la a eca, mortuus est.

 22. Domnall Mac Gilla Patraig, .i. mac righ Osraighi, mortuus est.

 23. Domnall Riabach, mac Briain, Mac Maghnusa obiit 8 Idus Ianuarii.

 24. Mag  p.118 Carmaic Fer Manach, .i. Gilla PatraigMuircertach, mac Pilib Mic Carmuic, do marbadh co lochtach le Donnchadh Mag Carmuic ⁊ lena companachaibh mailisechaibh, 6 Nonas Iulii.

 25. Simon Mag Archain, cananach ⁊ grainseoir do Muinntir Lesa Gabail, d'h-eg 9 Kalendas Marcii.

U1432
 1. Kal. Ian. iii. f., l. xxui., Anno Domini M. cccc. xxx. ii.

 2. h-Ua Neill do marbadh in bliadhain-si la h-Oirecht h-Ui Cathain, .i. iter da Nodlaic do shonnradh: .i. Domnall, mac Enri h-Ui Neill, .i. a dul cuca ina tir fein; Domnall h-Ua CathainAibne h-Ua Cathain, .i. da mac Diarmata h-Ui Chathain, do gabail tighi for h-Ua Neill 83d a marbadh ann don turus-sin ⁊ sochaidhe dia muinntir. Eogan, mac Neill Oig h-Ui Neill, do rigadh 'sa Coicidh co comaentadhach. ⁊ a dola co Tulach Og ⁊ a rigadh ar leic na righ ann do dheoin De ⁊ daine, aespoc ⁊ olloman.

 3. Crecha mora, meinci ⁊ ár daine le Maghnus Mag Mhathgamna ar Gallaibh in bliadhain-si ⁊ no beredh leis cinn Danur ⁊ escarad gusan Lurgain, .i. co longport Maghnusa. ⁊ do berthi na cinn-sin for garrdha in bhaile, indus gur' adhuathmur le damaibh ⁊ le deoradhaibh Erenn beith ag fegain garrdha baile Magnusa, ar a mhed do bhidh do chennaibh a namad ⁊ a escarad fair.

 4. Coinne do ghabail do  86d h-Ua Neill, .i. do Eogan, p.120 ar Chael Uiscii re clainn Domnaill, mic Muircertaigh h-Ui Conchobuir. h-Ua Domnaill do chur a muinntire do choimed an Chail, ar egla na coinne do rochtain a cheile. h-Ua NeillMag Uidhir, do dol ar in Cael. Muindter h-Ui Domnaill do thegmail doibh ⁊ soighdeoracht do beith atorra. Fir Manach do dul a tir forro: ruaig Mibuilg do buain astu ⁊ daine imda do lot ⁊ do marbadh dibh. Clann Domnaill do thoigecht an la-sin mur aroibhe h-Ua Neill ⁊ a lama do thabairt ína laim ⁊ araile.

 5. Domnall h-Ua Neill, .i. mac d'Eogan, mic mac Neill Oig h-Ui Neill, do eg don fhilun i cinn caicidhisi iar feil Patraig in bliadhain-si: .i. adbur righ Uladh ar einech ⁊ ar eghnum é.

 6. Eogan, mac Meg Carrthaigh Riabaigh, do dhul ar creich ar Cinn Saile. Eogan do marbadh do lucht Cinn t-Shaile d'en urchar dho ga ⁊ araile.

 7. Cogadh mor in bliadhain-si eter h-Ua Neill ⁊ h-Ua n-Domnaill. Mac h-Ui Neill, .i. Enri, do dhul co Sligech ar cenn clainni Domnaill, mic Muircertaigh h-Ui Concobuir. h-Ua Domnaill ⁊ h-Ua Ruairc ⁊ clann Aedha Mheg Uidhir do beith a foraire rompo re h-edh na coic sechtmain do bi Enri th-shiar. EnríCairbrigh do toighecht for Magh n-Eíne. Mag Uidhir, .i. Tomas Og, do dola, coblach, for Cael Uisgi a coinne EnriChairbrech ⁊ a toighecht slan dia tig don turus-sin.

 8. Sluaghadh mor do denamh d'Ua Neill ⁊ da do Mag Uidhir ⁊ do Mac h-Ui Neill Buidhe i Ceinel Moghain for bru h-Ui Domnaill. Echta imda ⁊ loiscti mora do denum leo for Thir Conaill ⁊ baile h-Ui Domnaill ⁊ baile Nechtaín do loscadh leo ⁊ guirt ímdha do p.122 mhilliudh leo. ⁊ do badur o fheil Cros co Lughnusadh for an toisg-sin ⁊ a toighecht dia tigh gan sith do dhenum ⁊ araile.

 9. Mag Mathgamna, .i. Brian, mac Ardghail, do dhul a n-aghaidh h-Ui Neill ⁊ a n-aghaidh a braithrech fein, .i. RughraidheMaghnus. Mag Mhathgamna do dhul guna caeraidhecht ar Galltacht. Sluagh Gall do tinol ⁊ a toighecht le Mag Mathgamna a n-Oirgialla. ⁊ Dartraighi Coinn Innsi do losgadh leo ⁊ a n-dol don turus-sin co Machaire Arda Macha ⁊ imenna Arda Macha do buain asna templaibh doibh ⁊ a loscadh ar faighthi in baile. Comadha mora do buain do sruithibh an baile doib do cinn gan a da loscadh. GaillMag Mathgamna do dhul dia tighibh don turus-sin.

 10. Espuc Clochair do eg in bliadhain-si, .i. Art Mac Cathmail, .i. la Sant Labras do shonnradh: .i. fer einigh ⁊ crabadh ⁊ tighi aidhedh do bochtaibh ⁊ do damaibh ⁊ do dheoradhaibh. ⁊ a dhola fa buaidh o domhain ⁊ o demhon ⁊ araile.

 11.  87aMailechlainn Mainech Mac Con Mara, .i. taisech Clainni Cuilein, mortuus est.

 12. Tadhg Mac Mathgamna, .i. adbar righ Corco Baiscind, mortuus est.

 13. Maol Mordha Óg h-Ua Raighilligh mortuus est.

 14. Sluagh Gall do thoighecht a n-Eilibh h-Ui Cherbaillcaislen Baile an Britaighcais 84adel Cluain h-Ui Cínaith do loscadh ⁊ do brisedh leo don turus-sin ⁊ araile

 15. Ingnadh mor do fhaghhail a Feraibh Manach in bliadhain-si: .i. gobur do breith uain ghil ⁊ an cetna a n-uraidh.

 16. Grighair, mac Seaain h-Ui Mail Conaire, .i. adbur suadh re senchus, d'h-eg in bliadhain-si a tigh Mic Aedhagain p.124 Urmumhan, ⁊ se for sgolaidhecht.

 17. Uater A Búrc, .i. mac mic Iarla Uladh, do eg ín bliadhain-si: .i. Gallmacamh dob' ferr eínech ⁊ eghnum ⁊ aithne ar gach uile cerd da roibe ina aimsir.

 18. Toirrdelbach, mac Seaain h-Ui Raighilligh, mortuus est.

 19. Cathal, mac Tomais h-Ui Ferghail, mortuus est.

 20. h-Ua Duibgennain Cilli Ronain, sai ollaman a senchus, mortuus est.: .i. Matha Glas, mac Ferghail Muimnigh.

 21. Cíthruadh Mac Rithbertaigh do marbadh in bliadhain-si, 12 Kalendas Augusti.

 22. Gormlaith, ingen h-Ui Seghannain, mortua est.

U1433
 1. Kal. Ian. u. f., l. uii. Anno Domini M. cccc. xxx. iii.

 2. Cocadh mor d'eirghi eter Mag Raghnaill ín Magha in bliadhain-si, .i. Concobur ⁊ clainn Mailechlainn Meg Raghnaill. Clann Mailechlainn do thabairt clainni Mathgamna Mic Caba chuca ar buanacht ⁊ a n-dola ar indsoighidh 'sa Magh ⁊ baile Cathail Meg Raghnaill do loscadh leo. Toír mhor do breith orra ag a fhagbail. Clann Mathgamna ⁊ a n-gallóglaich d'anmuin ar deredh na fedhna. Toír mor do breith orra gan fis da fedhain. Triur do clainn Mathgamna do marbadh an la-sin ⁊ fer do ghabail ⁊ sé lethmharbh, .i. Eogan, a sinnser. RossaDonnchadhBrian do marbadh—.i. sechtmain re feil Cros sin — co sochaidhibh da muinntir maille ríu. Clann sin arna n-gabail a m-bel a n-Erinn ar a febhus do clainn athar ⁊ mathar—.i. Una, ingen t-Sheaain h-Ui Raighilligh, a mathair—⁊ ar febhus a neirt ⁊ a n-eínigh ⁊ a n-egnuma ⁊ a n-ínill gusan la-sin. An coicedh mac do thoighecht slan an la-sin p.126 dibh, .i. Toirrdelbach Ballach ⁊ araile.

 3. Cocadh mor eter h-Ua Neill ⁊ h-Ua n-Domnaill, .i. Níall Garb, mac Toirrdelbaigh. h-Ua NeillEogan do dhol,  87b sluagh mór, a lenmuin h-Ui DomnaillMic Uibilin 'sa Duibh Trian. Mac Domnaill na h-Alban do thoighecht, coblach mor, a n-Erinn a comdail h-Ui Neill do cumnum leis. h-Ua DomnaillMac UibilinRoiberd Sabhais do lenmuin doibh 'sa Duib Trian ⁊ an caeraidhecht do buain dib uile ⁊ a marbadh leisna h-Albanchaibh. Ar dermair ⁊ dith daine do thabairt leo ar Mac Uibilin, gu nach terna acht a beg leis dia muinntir asan Duib Trian: an meid terna, ro thoitset ag fersait an Caisdeil Núa. h-Ua NeillEnri, .i. mac h-Ui NeillMac Domnaill na h-Alban cona sluaghaibh do dhula co h-Aird Glais ⁊ a loscadh leó don turus-sin. Mac Domnaill ⁊ a sluagh do dul ína longaibh o Aird Glais co h-Inis Eoghain ⁊ h-Ua Neill do thir ina airrchis, do innradh Thire Conaill . Nechtain h-Ua  84bDomnaillingen h-Ui Conchobuir Failghi, .i. ben h-Ui Domnaill ⁊ meic righ Conallaigh olceana do toighecht ina comdhail co h-Inís Eoghain ⁊ sith do denum atorra gan ched do h-Ua Domnaill. h-Ua DomnaillMac Uibhilin do dhul ar Galltacht na Midhe ⁊ rann do dhenum ríu a n-aghaidh h-Ui Neill. ⁊ fer-ínaid in righ do tabairth shluaigh moir leo co Machaire Arda Macha ⁊ a n-dola fa Mainistir na m-Brathar m-Bocht a n-Ard Macha. Ro inntódur dia tighibh don turus-sin gan nert do ghabail. Mac Uibhilin do choinnmedh le Gallaibh Machaire Oirgiall iar na innarbadh d'Ua Neill. h-Ua Domnaill do dhola timcell p.128 na Midhe siar co h-Ath Luain ⁊ a dol assin a n-Ibh Maine. Sibhal oidhche do dhenum dó tarrsna ín Machaire a cenn Mic Diarmata Muighi Luirg ⁊ assin a cenn h-Ui Ruairc h-Ua Ruairc da innlacudh tar Eirne anunn. h-Ua NeillMag Uidhir do dol ar Cael Uisci a coinne h-Ui Domnaill ⁊ sith do denum leis.

 4. Da ghairm coitcenna do thabairt do Mhairgreig, ingen h-Ui Cerbaill, an bliadhain-si — .i. ben an Calbaigh h-Ui Concobuir, .i. rí h-Ua Failghi — do damaibh Erenn ⁊ do chliaraibh ⁊ araile.

 5. Mac Maghnusa Meg Uidhir, .i. Cathal Mor Mac Maghnusa (mac an Ghille Buidhe), do eg an bliadhain-si, .i. la fheili Michil do shonnradh: .i. fer tighi aidhedh coitcinn do dhamaibh ⁊ do dheoradhaibh ⁊ do chliaraibh ErennAlban, gur' lin clu an Chathail-sin EireAlba. ⁊ a mac do thoghadh ina inadh, .i.  p.130 Cathal Og, do h-Ua Neill ⁊ do Mhag Uidhir ⁊ araile.

 6. Eigneacan  87c h-Ua Domnaill do dol ar creich ar a derbrathair fein, .i. ar Donnchadh h-Ua n-Domhnaill. Donnchadh do dul a toraidhecht na creiche ⁊ Eignechan do marbadh don turus-sin ⁊ araile.

 7. Samhradh gortach do techt an bliadhain-si, .i. Samradh na Meraithne do goirthi dhe; uair ni aithned neach caem, no cara, ann la med na gorta.

 8. Aedh h-Ua Corcrain, .i. sai cruitire, do eg in bliadhain-si.

 9. Mac h-Ui Concobuir Ruaidh .i. Cathal Dubh, do eg in bliadhain-si: .i. adhbur righ Connacht ar crodhacht ⁊ ar uaisle fhola ⁊ araile.

 10. Gilla Crist h-Ua Droma, .i. sgolog maith do bi i n-onoir mhoir ag Cathal mor Mac Maghnusa, obiit 5 Kalendas (alias, Nonas) Maii.

U1434
 1. Kal. Ian. ui. f., l. x.uiii., Anno Domini M. cccc. xxx. iiii.

 2. h-Ua Brain Laighen do eg in bliadhain-si.

 3. Mac Cruitin d'h-eg in bliadhain-si: .i. Sencha Mac Cruitin, .i. ollamh h-Ui Briain re senchus.

 4. h-Ua Neill do dhul, sluagh mor, in bliadhain-si do milliudh Gall na Midhe, .i. sechtmain re feil Michil ⁊ h-Ua Domnaill guna sluagh faris h-Ua Neill don toisc-sin ⁊ sluagh an Coicidh  84c uile coleir faris. Gaill an t-Sradbaile do thoighecht a coinne h-Ui Neill ⁊ a cis do thabairt do ⁊ moran aile do comthachaibh d'fhaghbail do don turus-sin. Sliabh Breagh do loscadh leo ⁊ Machaire Oirgiall uile. ⁊ do-chuaidh iarum clann h-Ui Neill do loscadh p.132 na h-Oibri, .i. EnriAedh. in tan iarum ro badur oc a loscadh, beris fer-inait ín righ forro ⁊ ro ghabh ag toraidhecht forra. Anais EnriAedh ar deredh a muinntire ⁊ rucadur leo iad co sona, senamail an la-sin. Ro-cuaidh iarum h-Ua Domnaill ⁊ a mac, .i. Toirrdelbhach, .i. adhbur righ Tire ConaillMac Cathmhail d'iarraidh edala in la cetna. Marcshluagh Gall do thegmhail doibh ⁊ cumusc do thabairt da cheile doibh ⁊ h-Ua Domnaill do ghabail le Gallaibh in la-sin ⁊ Mac CathmhailToirrdelbach h-Ua Domnaill do marbadh doibh ⁊ Aedh, mac in Espuic Mic Cathmhail. h-Ua Neill do inntogh an la arna mharach dia thigh ⁊ araile.

 5. Cathal Bodhar h-Ua Ruairc mortuus est.

 6. h-Ua Ruairc d'h-eg in bliadhain-si: .i. Tadhg, mac Tigernain Moir h-Ui Ruairc, .i. fer einigh ⁊ egnuma.

 7. Sicc mor do tinnsgnadh a n-deredh na bliadhna-sa (bliadhain na seici moire): .i. coic sechtmuine ria Nodlaig ⁊ a beith co cenn secht sechtmuine ina diaigh. ⁊ no imthighdis tainti bo ⁊ eich ímdha ⁊ daine ⁊ capaill primhlochanna Erenn.  87d ⁊ tucadh ar mor for enlaith Erenn forsan sic sin ⁊ araile.

 8. Donn Cathanach Mag Uidhir d'h-eg 8 Kalendas Marcii.

 9. Maighister Deinis Mac Gilla Choisgle obiit 5 Idus Maii.

 10. Lucas h-Ua Leannain, prioir Leasa Gabail, mortuus est 15 Kalendas Nouembris.

 11. (Matha O Congaile, oircinneach Rosa Oircis, saoidh mic leighinn d'h-eg.)

 p.134
U1435
 1. Kal. Ian. uii. f., l. xx.ix., Anno Domini M. cccc. xxx. u.

 2. h-Ua Neill do dhul, sluagh, a Feraibh Manach in bliadhain-si ⁊ longport do gabail do for Craibh h-Ui Fhuadachain ⁊ a beith tri h-oidhci forri. Fir Manach do chor a n-imirced for Loch siar ⁊ ni rabhadur arrtraighi aco, acht en leac-oidhredh for an Loch. ⁊ do-chuadur a m-ba uile ⁊ a capaill marclaigh for Loch siar. Mag Uidhir do tinol shluaigh moir re h-aghaidh h-Ui Neill ⁊ sith do dhenum atorra fa deredh ⁊ Mag Uidhir do dhol a cenn h-Ui Neill. h-Ua Neill do dul assin a Tir Conaill da h-innradh. Loisgthi mora do denum doibh don turus-sin ⁊ Seaan, mac Domnaill h-Ui Domnaill, do marbadh leo d'en urchur soighde. h-Ua Neill do thoighecht dia thigh don turus-sin.

 3. Domnall, mac Eogain Meg Carrthaigh, .i. feichemh coitcinn rob' ferr do bi a n-Erinn ína aimsir, do thoitim le Tadhg, mac Cormaic, mic Diarmata Meg Carrthaigh.

 4. Cundais Desmumhan do eg in bliadhain-si: .i. ingen Mic Uilliam Burc, .i. ben Shemais Iarla.

 5. Donn, mac Con Connacht Meg Uidhir, do eg in bliadhain-si  84d iar m-buaidh aithrighi: .i. fer eínigh ⁊ eghnuma. ⁊ a dhol a n-Ord Chananach Cluana Eois, ar cur an t-shaeghail de ar gradh an Coimdhegh ⁊ araile.

 6. Comaenta cogaidh do dhenam do Brian Og h-Ua Neill ⁊ do Nechtain h-Ua Domnaill a n-aghaidh h-Ui Neill (.i. Eoghain), ⁊ a clainni. h-Ua Neill — ⁊ a clann (.i. HenriAedh) do gluasacht a caeraidhechta — do dhol a  p.136 Cinel Moein a coinde BriainNechtain. Longport h-Ui Neill do ghabail isna Rasaibh an tan-sin. Mur do chuala NechtainBrian Og sin, do tinoiledur a sluaigh a n-ein inadh do thabairt amais longpuirt for h-Ua Neill ⁊ tangadur rompo, no co rangadur na Rasa. h-Ua Neíll do chor asa longport da aindeoin doibh an oidhci-sin ⁊ longport do ghabail doibh fein an oidhci-sin isna Rasaibh. h-Ua Neill ⁊ a clann ⁊ Mac Domnaill Galloglach do dhol a comairle cidh do dhendaís an oidhci-sin. Is i imorro comuirle do ronsadur  88a .i. innsoighidh longpuirt do thabairt for an sluagh. Enri h-Ua Neill do denum tengtha maithi re Mac n-Domnaill ⁊ rena braithribh fein ⁊ rena lucht leanamna, .i. meanma maith do beith acu cum a namad. Ni dubadh oidhche ⁊ ní banadh gnuise do-ronsat no h-uaisle fa' n aithesg-sin ⁊ do gluaisedur rompo as a aithle-sin co tai, tosdadhach, no co rangadur an longport. Do-cuaidh imorro Enri h-Ua Neill rompo co crodha, cosgurach ⁊ co laidir, lancalma, co rangadur ar lairmedhon a namad. Do buail imorro Mac Domhnaill GalloglachMac Suibne Fanad ar a cheile annsin. ⁊ do badur laich ag a leadragh atorra ar gach leith dib. Ni aithnighdis dono na caraid ⁊ na namaid a cheile isin gleo-sin, tre dhorchacht na h-oidhce ⁊ tre dlus na laechraidhe. Do sgeinndis dono caertha teinedh do cheinnbertibh na curadh ⁊ do luirechaibh na laech. Tarrla dono Aedh h-Ua NeillBrian Og h-Ua Neill 'sa  p.138 n-irghail-sin fri a cheile. Aedh do thabairt buille sleighi ar Brian, gur' tromloit h-e. BrianNechtain do elogh rompo an oidhci-sin ⁊ a n-galloglaich d'fhagbail doibh tareis na toraind-sin. Ni roibe iarum fis a n-esbadha ag fedain dhibh an oidhchi-sin. Mar fuair Mac Suibne fis NechtainBriain Oig da fhagbail fein, 's edh imorro comuirle do-roine: sgiath tar lorg do ghabhail ⁊ elogh gan fhis d'h-Ua Neill. Enri ⁊ a braithri d'fhaghail a fesa-sin ⁊ Mac Suibne do lenmuin doibh ⁊ Maidm Shleibe Truím do buain asdu. Mac Suibhne fein do gabail ann co sochaidhe dia muinntir. h-Ua Neill don turus-sin co cosgurach ⁊ araile.

 7. Neachtain h-Ua Domnaill do thabairt caisdeil Atha Senaigh do Brian Og h-Ua Neill air comaentaidh cogaidh a n-aghaidh h-Ui Neill. Brian imorro do fhell ar Nechtain ⁊ dul do cum h-Ui Neill doridhisi ⁊ bardai do fhagbail h-i c-caislen Atha Senaigh.

 8. h-Ua Neill do ghabail Briain Oig h-Ui Neill in bliadhain-si ⁊ cos ⁊ lamh do buain de ⁊ dias mac do Brian (.i. Aedh{}) do cirrbadh leis fos ⁊ araile.

 9. h-Oiberd, mac Uilliam h-Ui Ferghail, do marbadh in bliadhain-si: .i. sai chinn-fheadhna, le Mailir, mac h-Oiriberd ⁊ araile.

 10. Mag Raith Termainn Dabeoig do eg in bliadhain-si: .i. Seaan Mor Mag Raith, .i. fer tighi aidhedh co coitchinn  p.140 ⁊ araile.

 11. Toirrdelbach Mac Domnaill, sai galloglach,  88b mortuus est.

 12. h-Ua Ferghail do eg in bliadhain-si, .i. Domnall h-Ua Ferghail, .i. taisech na h-Anghaile.

 13. h-Ua Domnaill do breith do Ghallaibh leo a Saxanaibh in bliadhain-si: .i. Níall, mac Toirrdelbaigh h-Ui Domnaill.

U1436
 1. Kal. Ian. i. f., l. x., Anno Domini M. cccc. xxx. ui.

 2.  85aConcobur, mac Seaain h-Ui Raighilligh, .i. mac righan da Breifne, do eg in bliadhain-si, .i. fer einigh ⁊ egnuma.

 3. Niall, mac Eogain h-Ui Neill, do mharbadh ar greis oidhci ina tigh fein do Clainn Cinaith in Triucha ⁊ moran dia muinntir ⁊ araile.

 4. Crannog Locha Laeghairi do ghabhail le clainn Briain Oig h-Ui Neill in bliadhain-si. h-Ua NeillEnri h-Ua Neill do dol a timcell an Locha ⁊ fis do chur uatha ar cenn Meg Uidhir, .i. Tomas Og Mag Uidhir, .i. ri Fer Manach. ⁊ do badur ag denum coitedh do ghabail na crannoigi for clainn Briain Oig. Is h-i imorro comuirle do-ronsad clann Briain: in crannog do thabairt d'h-Ua Neill ⁊ sith do denum. h-Ua NeillMag Uidhir do dul ar innsoighidh co Tir Aedha. Crecha mora ⁊ airgthi imdha ⁊ eachta daine do dhenum leo don turus-sin. Seaan Mac Gilla Martain, .i. doirrseoir Meg Uidhir, do marbadh don turus-sin lesin toraidh (.i. clann Tuimilin h-Ui Ghallcobair). h-Ua NeillEnri h-Ua NeillMag Uidhir do thoighecht dia tigh don turus-sin ⁊ araile.

 p.142
U1437
 1. Kal. Ian. iii. f., l. xx.i., .Anno Domini M. cccc. xxx. uii.

 2. Maeileachlainn h-Ua Mail Conaire do eg in bliadhain-si.

 3. Gilla Padraig h-Ua Carmuic, .i. mac Concubair h-Ui Carmuic, mortuus est 13 Kalendas Decimbris.

 4. Cathal h-Ua Tresaigh do eg 6 Idus Octobris.

U1438
 1. Kal. Ian. iiii. f., l.ii., Anno Domini M. cccc. xxx. uiii.

 2. Concobur Mac Aedhagain do eg in bliadhain-si: .i. ollam Clainni Ricaird, .i. sai breithemnuis ⁊ araile .

 3. Donnchadh, mac Sigraigh h-Ui Cuirnin, do eg in bliadhain-si: .i. sai le sencus.

 4. An t-espuc h-Ua Gallcobhuir (.i. Lochloinn) do eg an bliadhain-si.

 5. Pilib, mac  88c Tomais Mheg Uidhir (.i. mac an Gilla Duib), do ghabhail lena braithribh fein: .i. Tomas Og, ri Fer ManachRuaidhriDomnall do dhenum comaenta chuigi ⁊ a ghabhail doibh a caisdel Mheg Uidhir.

 6. h-Ua Dalaigh Breifne (.i. Aedh) do eg in bliadhain-si: idon, ollam h-Ui Raighilligh re dan.

 7. Prioir Chille Maighnenn do eg in bliadhain cetna.

 8. Aedh, mac in abaidh Mic Gillu Fhinnein (.i. Aengus), d'eg in bliadhain-si. Gilla Patraig, mac ín abaidh Mic Gilla FhinneinCathal Dub, mac Concobuir Mic Gilla Fhinnein, id est, germani Abbatis, occissi sunt pridie Kalendas Maii.

 9. (Hic natus est Carolus Iuuenis, filius Caroli Iuuenis, nepos, scilicet, Caroli Magni Mic Magnusa, scilicet, Anno Domini 1438, mense Februarii.)

 p.144
U1439
 1. Kal. Ian. u. f., l. x.iii., Anno Domini M. cccc. xxx.ix.

 2.  85bMag Uidhir do ghabail in bliadhain-si (.i. im fheil Patraig) le Domnall m-Ballach Mag Uidhir, a caislen Meg Uidhir fein ⁊ Pilib Mag Uidhir do légan amach an la cetna do Domnall. An tan iarum ad-chuala Enri h-Ua Neill Mag Uidhir do beith i l-laim, ro tinoil sochaidhe imdha ⁊ tainíc co Port Abla Faelain a coinne PilibDomnaillMag Uidhir a laim acu. Mag Uidhir do legan amach an la-sin ⁊ braighdi do thabairt as, .i. a mac fein, Emann Mag Uidhiringen Meg Eochagain, .i. bean Mheg Uidhirbraighdi imda eile. ⁊ caislen Indsi Ceithlenn (.i. Indsi Sgeillenn) do thabairt do Domnall Ballach Mag Uidhir ⁊ araile.

 3. h-Ua Domnaill (.i. Niall) d'h-eg ina laimdechus ag Gallaibh ⁊ a m-Breatnaibh testa se ⁊ Nechtain h-Ua Domnaill do righadh for Tir Conaill ⁊ araile.

 4. Mor, ingen Aedha Meg Samradhain, .i. ben mic Briain Mic Maghnusa, obiit 4 Nonas Februarii.

 5. Seaan Cam, mac Maighister Seoain Meg Uidhir, .i. nepos Airchidiaconi Magni Mheg Uidhir, persun Chulmaine, obiit 8 (alias, 5) Idus Ianuarii.

 6. Gilla in Coimdegh h-Ua h-Eogain obiit.

 7. Henri Ruadh, mac Briain Mic Gilla Fhinnein (.i. taisech Muinntiri Peodachain, Brian), d'eg 7 Kalendas Aprilis.

 8. Brian h-Ua Maelagain obiit.

 9. Sadhb, ingen h-Ui Corcrain, obiit.

 10. Tadhg Caech, mac Aedha, mic Pilib na Tuaidhe Mheg Uidhir, obiit.

 11. Mailir, mac Mic Fheorais, do eg in bliadhain-si don teidm: .i. oide eínígh ⁊ aesa h-eladhna ⁊ araile.

 12. Feradhach, mac Duind, mic Con Connacht Meg Uidhir, do marbadh in bliadhain-si le h-Oirghiallaibh.

 p.146
U1440
 1.  88d Kal. Ian. ui. f., l. xx.iiii., Anno Domini M. cccc.xl.

 2. Mac Uilliam A Burc (.i. Uilliam) d'eg in bliadhain-si.

 3. Brian, mac Domnaill, mic Muircertaigh h-Ui Choncobuir, d'h-eg.

 4. Duibgenn Gruamdha h-Ua Duibhgennain d'h-eg, .i. sai senchaidhe.

 5. Domnall h-Ua Breislen, .i. sai breithemhan ⁊ adbur ollaman Fer Manach, d'h-eg.

 6. Maghnus Eoganach Mag Uidhir (.i. mac Pilib na Tuaidhe) do eg in bliadhain-si.

 7. Caiterfhina, ingen Duinn, mic Con Chonnacht Meg Uidhir, .i. ben Mic Magnusa Meg Uidhir, d'h-eg in bliadhain-si.

 8. Art, mac Briain Mic Maghnusa, obiit Nonis Aprilis.

 9. Ros, mac Seaain Meg UidhirFeidhlimidh Ruadh, mac Donnchadha Ruaidh Meg Uidhir, do marbadh in bliadhain-si.

 10. Mag Raith, comorba Termoind Dabeoig, .i. Matha, mac Marcuis Mheg Raith, d'h-eg in bliadhain-si ⁊ comorba do dhenum do Seaan Bhuidhe, mic Seaain Mhoir Mheg Raith, in bliadhain cetna.

 11. Maghnus, mac Domnaill, mic Toirrdelbaigh in Fhina Ui Domnaill, do marbadh in bliadhain-si.

 12. ({}m-Bhallaigh, mic Aedha, mic Aedha, mic Duinn, scilicet, 15 Kalendas Maii 1440.)

U1441
 1. Kal. Ian. i. f., l. u., Anno Domini M. cccc. xl. i.

 2. Mac Domnaill Clainni Ceallaigh (.i. Aedh) do marbadh le clainn Duinn, mic Con Chonnacht Meg Uidhir,  p.148 in bliadhain-si.

 3. Creacha mora do dhenum le Mag Uidhir, .i. Tomas Óg, for clainn Annaidh Mic Domnaill ⁊ mac do mac Emainn Mic Domnaill do marbadh leis don turus-sin.

 4. Conchobur Óg Mhag Uidhir, do eg in bliadhain-si, iar cur an t-saeghail de, fa buaidh o doman ⁊ o deman.

 5.  85ch-Ua Mail Conaire do eg in bliadhain-si: .i. Mailín, mac Tanaidhe, ollam Sil Muiredhaigh re senchus ⁊ cenn cadhais ⁊ onóra Erenn ína aimsir fein, a ég fa fheil Beraigh ⁊ araile.

 6. Piarus Cam h-Ua Luinín d'h-eg in bliadhain-si: .i. sai senchaidhe ⁊ fer dana ⁊ oirchinnech na h-ArdaTrin Airigh Maelain ⁊ fer cadhais ⁊ onora moire ⁊ fer da tuc Dia aibh ⁊ grasa co mór, a eg fa buaidh o doman ⁊ o dhemhon ⁊ araile.

 7. Mac Donnchaidh Thiri h-Oilella do eg ín bliadhain-si iar m-buaidh aithrighe: .i. Concobur Mac Donnchaidh, feichem coitchenn do cliaraibh Erenn ina aimsir fein e.

 8. Gilla na Naem Mag Sgoloigi, biccair Clain Innsi, obiit 15 Kalendas Maii.

 9. Brian Riabach Mac Gilla FhinneinCathal h-Ua Maileigen do eg 16 Kalendas Decimbris.

 10. Medbh, ingen in Abbaidh Mic Gilla Fhinnein, d'eg.

 11. Gilla Patraig h-Ua Mael Uidhir, abb Clochair, do eg ii. Kalendas Ianuarii.

 12. Isibél, ingen in Airchideochain Moir, obiit 5 Kalendas Ianuarii.

 13. Bean Muman, ingen Meg Dhorchaidh, bean Meg Confraich, obiit 5 Idus Ianuarii.

 14. Muircertach (an t-Airchideochain), mac Cathail Moir Mic Maghnusa, .i. airchideochain p.150 Clochair ⁊ persun Airigh Mhaelain, cléirech maith ⁊ fer deigheinigh, daenachtach, obiit 12 Kalendas Marcii.

 15. (Aine, ingen Emainn Meg Samhradhain, d'eg.)

U1442
 1.  89a Kal. Ian. ii. f., l. xui., Anno Domini M. cccc. xl. ii.

 2. Seaan Mag UidhirDonn Mag Uidhir, .i. da mac do Pilib Mag Uidhir, do righ Fer Manach, d'h-eg in bliadhain-si.

 3. Brian, mac Ardghail Meg Mathgamna, .i. ri Oirghiall, do eg in bliadhain-si iar m-buaidh aithrighe.

 4. Mag Uidhir, .i. Tomas Og, do thabairt caislein Innsi Ceithlinn (Innsi Sgeithlinn) do Pilib Mag Uidhir tareis Emainn, mic Tomais Oig, do legan amach.

 5. Enri, mac Eogain h-Ui Neill, do dhul ar Galltacht ⁊ Gaill do thabairt leis don turus-sin. ⁊ h-Ua Neill, .i. a athair, do toighecht, sluaigh linmura, a comdhail EnriGall co caislen na Finne. h-Ua Domnaill do toighecht cuca, .i. Nechtain ⁊ sith do dhenum ris h-Ua Neill dó ⁊ an caislen do thoirbert d'h-Ua NeillCinel Moein uile ⁊ cis Indsi h-Eogain. ⁊ Enri d'fhagbail barda 'sa caislen. h-Ua NeillEnri co thoighecht dia tigh don turus-sin ⁊ araile.

 6. Cerball h-Ua Corcrain do eg in bliadhain-si.

 7. Donnchadh, mac mic Taidhg, d'h-eg.

U1443
 1. Kal. Ian. iii.f.,l. xx.uii., Anno Domini M. cccc. xl. iii.

 2. Maghnus (.i. mac Ardghail) Mag Mathgamna d'h-eg in bliadhain-si: .i. adbur righ Oirgiall ar einech ⁊ ar eaghnum ⁊ ar feicemhnus coitchend do damaibh ErennAlban.

 3. An t-ab (.i. Aengus) Mac Gilla Fhinnein do eg (15 Kalendas Octobris) an bliadhain-si: .i. ab Lesa Gabail for Loch Eirne.

 4. Eimher Mag p.152 Mathgamna do marbadh leis h-Ua Neill an bliadhain-si, .i. Eogan h-Ua Neill.

 5. Solum h-Ua Diarmata, saer, obiit.

U1444
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. ix., Anno Domini M. cccc. xl. iiii.

 2. Mathgamain h-Ua Briain do dhalladh an bliadhain-si ⁊ a athrighadh lena derbrathair fein, .i. Toirrdelbach h-Ua BriainToirrdelbach fein do righadh for Tuadhmuman.

 3. Taisech Clainni Cuilein d'h-eg: .i. Sida Cam Mac  85d Con Mara.

 4. Aedh Buidhe h-Ua Neill do marbadh in bliadhain-si: .i. feichemh coitchenn do damaibh ErennAlban e: .i. a lot a sechtmuin na Paisi ⁊ a eg in Estate huius anni.

 5. Gilla Michil h-Ua Tresaigh d'h-eg.

 6.  89bEoghan, mac Domnaill mic Muircertaich h-Ui Concubair, do marbhadh um feil Brenainn na bliadhna-sa d'urchur do shaighid.

 7. Maidm Bealaigh Curdhit ar Eogan, mac Neill Oig h-Ui Neill, le cloinn Mic h-Ui Neill Bhuidhe, inar' marbadh Mac Domnaill Galloglach, Consabla h-Ui Neill (Ballaigh), .i. Toirrdelbach, mac Mic Domnaill ⁊ inar' gabad braighde imdha eile.

 8. Graine, ingen Domnaill h-Ui Daimin, companach Maigister Deinis Mic Gilla Coisgle, d'h-eg, .i. cananach coradh Clochair, 5 Kalendas Iulii.

 9. Dubchablaigh, ingen Tomais Meg Uidhir, .i. ri Fer  p.154 Manach, d'h-eg in bliadhain-si: .i. ben Eogain Mic Cathmhail, cenn derci ⁊ daenachta imorro in ben-sin

 10. Matha Mac Gilla Lasair, .i. an Cleirech Ruadh, d'h-eg 5 Kalendas Nouembris.

 11. Cathal Garbh Mac Gille Fhinnein obiit pridie Kalendas Nouembris.

U1445
 1. Kal. Ian. ui. f., l. xx., Anno Domini M. cccc. xl.u.

 2. Sluaghadh mor do dhenum d'h-Ua Domnaill co Sligech ⁊ do Pilib Mag Uidhir ⁊ do clainn Aedha Meg Uidhir le clainn Eogain h-Ui Concobuir. Sligech do loscadh leo don turus-sin for Toirrdelbach Carrach h-Ua Concobuir, .i. mac Domnaill, mic Muircertaigh h-Ui ConcobuirMac Donnchaidh Thire h-Oilella do marbadh leo, .i. Tomaltach Mac Donnchaidh, ⁊ a toighecht dia tigh don turus-sin fa buaidh cosgair ⁊ comaidhme.

 3. Ruaidhri, mac Tomais Meg Uidhir, .i. mac do righ Fher Manach, do eg in bliadhain si (.i. 4 Idus Februarii) do bidg.

 4. Taisech na h-Anghaile (h-Ua Fergail) d'h-eg in bliadhain-si: .i. Uilliam h-Ua Ferghail ⁊ araile.

 5. Donnchadh Ballach Mag Samradhain d'eg in bliadhain-si: .i. adbur taisigh Thellaigh Eathach.

 6. Mac Gilla Finnein d'eg in bliadhain-si: .i. Brian Mac Gilla Fhinnein, taisech Muinntiri Peodachain, .i. fer einígh ⁊ egnuma ⁊ cosanta a tire ar a comursannaibh, obiit 8 Idus {}

 7. Mac Goffraigh Ruaidh Meg Uidhir do eg  p.156 an bliadhain-si: .i. Ardghal, .i. fer beodha, deigheinigh, daenachtach ⁊ araile.

 8. Tomas h-Ua Leannain, cananach ⁊ sacrisda Mainistrech Lesa Gabail, d'h-eg.

U1446
 1. Kal. Ian. uii. f., l. i., Anno Domini M. cccc. xl. ui.

 2. Rughraidhe (.i. mac Ardgail) Mag Mhathgamna, .i. ri Oirghiall d'ég in bliadhain-si: .i. fer einigh ⁊ eghnuma.

 3. Diarmaid Ruadh, mac Taidhg h-Ui Concobair, do mharbadh le clainn Toirrdelbaigh h-Ui Conchobuir ⁊ araile.

 4. Tadhg Mag Fhlannchadha do marbadh la Cormac, mac h-Ui Fhlannagain.

 5. Brian h-Ua Dubda do marbadh le Tír Amhalghaidh.

 6. Emonn, mac Mic Muiris Ciaraidhe, do marbadh le Cormac, mac Eogain Meg Carrthaigh.

 7.  89cGreas do denum ar Toirrdealbach Mag Uidhir a Muinntir Pheodachain le cloinn Mic Gilla Finneinbean Thoirrdhealbaigh, .i. ingean Tighernain, mic Taidhg h-Ui Ruairc, do losgadh ann ⁊ Colla, mac Con Chonnacht, mic Seaain, mic Con Chonnacht Meg Uidhir, do mharbadh ann, 1446 Anno Domini. ⁊ cuid do Shlicht Gilla Finnein do crochadh le Toirrdhealbach trid-sin.

 8. Feidhlim, mac Seaain h-Ui Ruairc, do marbadh le cloinn Lochlainn h-Ui Ruairc.

 9. Donnchadh, mac Airt Mic Diarmata, do marbadh le Branachaibh.

 10.  86aMac Daibith Ruaidh Puidher d'h-eg: .i. Gallmacamh dob' fherr eínech do Muimnechaibh.

 11. h-Ua Cobhthaigh, .i. Domnall, do marbadh le clainn mic Airt h-Ui Mailechlainn ar Cro Ínis Locha h-Ainnind: .i. sai fhir dana ⁊ saí cinn-fhedhna.

 12. Adhamh<, mac Matha (Moir) h-Ui Luinin,  p.158 do eg in bliadhain-si — .i. fer binn, ealadhnach — 3 Nonas Maii.

 13. Fínemhain, ingen Mic Tomais, caillech dubh craibdhech, d'eg.

 14. Eoin h-Ui Leannain, prioir Mainistrech Lesa Gabhail, d'eg 4 Idus Septimbris.

 15. Domnall h-Ua Mailigen, .i. duine bocht, duthrachtach do Dhia, d'h-eg.

 16. Gilla Patraig h-Ua Leannain d'h-eg in bliadhain-si.

U1447
 1. Kal. Ian. i. f., l.x.ii., Anno Domini M. cccc. xl.uii.

 2. Domnall Ballach Mag Uidhir, .i. mac Tomais, mic Pilib Mheg Uidhir do marbadh (.i. 4 Idus Februarii) le Donn, mac Pilib (na Tuaidhe) Meg Uidhir ⁊ le macaibh Airt Mheg Uidhir ⁊ le macaibh Mic Oirghiallaigh ⁊ le machaibh h-Ui Daimin, secht la roim fheil Beraigh na bliadhna-sa. ⁊ Domnall ag tect a Breiffne h-Ui Raighilligh ⁊ ní roibhe sé ann acht lucht coiti do macaibh mic Daibheid Meg Uidhir ⁊ do dainibh ailibh ⁊ se ag dul co baile Enri h-Ui Neill ⁊ sé i n-easaenta rena braithribh fein, .i. re Tomas Óg, ri Fer Manach ⁊ re Pilib, .i. tanusti in tire. ⁊ ro ghabsadur o Loch soir tre Barr na Cuile ⁊ tarrla Donn ⁊ clann Airt cuca ⁊ ro marbsat Domnall annsin do shoighdibh. ⁊ do bi an oidhci-sin a muigh ⁊ do h-adhlaiced arna mharach a Mainistir Lesa Gabhail h-é.

 3. Aedh, mac Tomais p.160 Oig Meg Uidhir, .i. mac righ Fer Manach, d'h-eg don fhilun in bliadain-si.

 4. Borgaill, ingen Mic Duarcain, d'h-eg 16 Kalendas Nouembris.

 5. Mac Caba Breifnech d'h-eg in bliadhain-si: .i. Cormac, mac Gilla Crisd, Mac CabaEnri Mac Caba, a derbrathair, do thogadh do Shil Raighilligh ⁊ do Clainn Chaba archena ina Consdabla 'sa Breifne ⁊ araile.

 6. Comhorba Fidhnacha do eg in bliadhain-si, .i. fer tighi aidhedh co  89d coitcenn.

 7. An bliadhain-si do cuiredh cenn Frangcach le Tomas Óg Mag Uidhir, .i. ri Fer Manach, ar tempoll Achaidh Urchaire a n-onoir Dhé ⁊ TighernaighRonain. ⁊ as e do-roine an beann soir don tempoll ar a anmain fein ⁊ araile.

 8. Feidhlim, mac Seaain, mic Pilib h-Ui Raighilligh, .i. adbur righ Breifne ar einich ⁊ ar eaghnum, do ghabail a fell a m-baile Atha Truim le Furnafal, .i. fer-inait righ Saxan a n-Erinn, ar n-dul do ar a icht fein. ⁊ plaidh mor do thecht an tan-sin a m-baile Atha TruimFeidlim do eg di iar m-buaidh ongtha ⁊ aithrighi: .i. tri sechtmuine re Samain ⁊ a adhnucal a Mainistir na m-Brathar a n-Ath Truim ⁊ araile. ⁊ mac mallacht ar urchoit ⁊ diabal ar olcaibh in Furnafal sin ⁊ as ed aderid eolaigh Erenn ris, nach tainic o Iruath, ler' cesadh Crist, anuas a comolc ar drocgnimradhaibh.

 9. Eogan, mac Pedrais, mic Saerdalaigh h-Ui Breislen, .i. ollam breithemhan Fer Manach ⁊ ard airchinnech Airigh Mhaelain, do eg an bliadhain-si.

 p.162
U1448
 1. Kal. Ian. ii. f., l. xx.iii., Anno Domini M. cccc. xl. uiii.

 2. Cu Connacht, mac Pilib Meg Uidhir, do eg in bliadhain-si, .i. mí iar m-Belltaine, fo buaidh aithrighe ⁊ adhlacudh a tempoll Achaidh Urchaire.

 3. h-Ua h-Uiginn d'eg an bliadhain-si: .i. Tadhg Og, .i. oide sgol ErennAlban a n-dan ⁊ a foghluim ⁊ fer tighi aidhedh do cliaraibh ⁊ do dheoradhaibh Erenn co coitcenn. A eg iar m-buaidh aithrighi ⁊ Tuathal h-Ua h-Uiginn d'fhollomnughadh ina inadh ⁊ araile.

 4. (Brian Mac Gilla CoisgleCaterina Inni Ceallaigh, a companach, do bathadh ar purt Arda Ui Luinin an bliadhain-si, 8 Idus Februarii.)

U1449
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. iiii., Anno Domini M. cccc. xl. ix.

 2. Eogan, mac Seaain h-Ui Raighilligh, .i. rí an da Breifne, do eg an bliadhain-si ím fheil Patraig: .i. fer do chosain a cricha ar a comursannaibh co comlan. A eg fo buaidh aithrighi ⁊ a adhnucal i Mainistir an Chabhain. Da righ do dhenum 'sa Breifne a n-aghaidh a cheile in bliadhain-si: .i. Ferghal, mac Tomais Mhoir  90a h-Ui Raighilligh, do righadh do Ghallaibh ⁊ do Domnall, mac Seaain h-Ui Raighilligh, ⁊ Seaan, mac Ui Raighilligh, do righadh d'Ua Neill ⁊ do Mag Mathgamna ⁊ araile.

 3. Donnchadh, mac Tigernain h-Ui p.164 Ru 86bairc, d'h-eg in bliadhain-si.

 4. Brian Og h-Ua Neill do eg in bliadhain-si.

 5. Espuc Clochair do shacrail in bliadhain-si le h-airdespuc Arda Macha a n-Droiched Atha: .i. Rosa, mac Tomais Oig Meg Uidhir (.i. ri Fer Manach). ⁊ ider da Nodlaig do-ronadh ⁊ ni dernad co minic riam bainnsiughadh la h-espuc bud mo ina 'n bainnsiughadh-sin do-roine Ros Mag Uidhir a n-Droiched Atha ⁊ araile.

 6. Mor, ingen Aedha, mic Pilib na Tuaidhe Mheg Uidhir, .i. ben Airt, mic Eogain h-Ui Neill, d'h-eg.

 7. Emonn, mac Briain Bailbh, mic Osgair, do eg Idibus Maii.

 8. Maghnus Buidhe, mac Cairpri, mic Duinn Mheg Uidhir, obiit 5 Kalendas Iunii.

 9. Maghnus Buidhe, mac Gilla Phadraig, mic Mhatha Mic Maghnussa, d'h-eg an bliadhain-si.

U1450
 1. Kal. Ian. u. f., l. x.u., Anno Domini M. cccc. l.

 2. ⁊ bliadhain na n-Gras isin Roim h-i; .i. an Dorus Ordha d'fhoslugadh isin Roim. Mag Uidhir do dhul cum na Roma in bliadhain-si, .i. ri Fer Manach, .i. Tomas, mac Tomais, mic Pilib na Tuaidhe. ⁊ ba bronach damha ⁊ filedha ⁊ lucht uird Erenn ina diaigh. Uair nir' fhagaibh tar a eis a n-Erinn nech ro bo mo comain orra sín inás é ⁊ nech is mo ro cennaigh do  p.166 dhán ⁊ d'eladhain. ⁊ mí re Lughnusadh do fhagaibh se a baile fein do dul as ín turus-sin. ⁊ sechtmuin a n-diaígh a imtechta, tainic Donnchadh Dunchadhach Mag Uidhir, .i. mac athar do Mhag Uidhir, d'innsoighidh Cathail Meg Uidhir, .i. mac do Mag Uidhir (.i. do Tomas Og, in Cathal-sin). ⁊ do gabh se h-e ina thigh fein a Cnoc Ninte ⁊ ruc leis h-e ⁊ a crech on Cnoc co Gort an Fheadain ⁊ ro marb se annsin e tre fhinghail. ⁊ ro-cuaidh fein a Teallach n-Dunchadha ⁊ ro boi a cocadh ar Emonn Mag Uidhir ⁊ ar Donnchadh Mag Uidhir. EmonnDonnchadh do dhul a sort coinde re Donnchadh Dunchadhach ⁊ sith do denam doibh fri aroile. ⁊ Emonn do ghabail Donnchadha Dunchadhaigh a n-Gabail Liuin ⁊ tuc leis h-e co h-Achaidh Urchaire ⁊ do bean cos ⁊ lamh de a n-íc a drochcuingill fein, .i. marb 90btha Cathail Meg Uidhir. Do moladh imorro an dighail-sin do-rinne Emonn a n-eraic na finghaile-sin do-rinne Donnchadh Dunchadhach ⁊ araile.

 3. h-Ua Flannagain (.i. Muircertach) Tuaithi Ratha do dhul cum na Roma in bliadhain-si ⁊ a eg isin Roim don plaidh, .i. sechtmain iar feil Brighde, fa buaidh aithrighe. ⁊ do-ronadh taisech da derbrathair for Tuaith Ratha ina inadh, .i. Cormac h-Ua Flannagain ⁊ araile.

 4. Pearsun Daim Innsi Loca h-Eirne (.i. Nicolas), .i. in p.168 persun h-Ua Flannagain, do eg isin Roim don turus-sin ⁊ araile.

 5. Sluaghadh do denamh d'Enri h-Ua Neill ⁊ d'Art h-Ua Neill, .i. meic Eogain h-Ui Neill (.i. ri in Coiced), ar Trian Conghail do cumnam le Mac Uibhilin.

 6. Niall, mac Enri, mic Eogain h-Ui Neill, do dhul d'iaraidh creiche ar Muircertach Mac h-Ui Neill Buidhe. An creach do gabail do Niall ⁊ da muinntir. Mac h-Uí Neill Buidhe do breith ar NiallEogan, mac Briain Oig h-Ui Neill. Do cuiredh annsin a muinnter do cenn Neill. Tuc dino Eogan, mac Briain Oig, mic Briain Moir, mic Enrí aimreidh h-Ui Neill, da buille sleighi ar Niall ⁊ ro marb e ⁊ ro h-adhlaiced a n-Ard Macha an Niall-sin ⁊ araile.

 7. Sith do dhenum do Sheaan, mac Eogain h-Ui Raighilligh, ⁊ do Domnall Ban h-Ua Raighilligh re ceile. ⁊ Ferghal, mac Tomais Moir h-Ui Raighilligh, d'athrighadh doibh ⁊ righi na Breifne, uile do Sheaan, mac EogainFerghal do ghabail tuarrustail Seaain ⁊ araile.

 8. An t-espuc Mag Uidhir do eg in bliadhain-si (id est, in nocte Sancti Nicholai): .i. espuc Clochair, .i. Piarrus a ainm ⁊ do cloinn Osgair, mic Lachlainn Meg Uidhir, do ⁊ a eg for Oilen Locha Iamhrugan a Claín Inis Muinntiri Cianain for Loch Eirne ⁊ a adlucadh a Lis Gabhail, mí ria Nodlaic ⁊ araile.

 9. Tadhg, mac Pilib, mic Tomais Mheg Uidhir, do marbadh le cloinn Cormaic Meg Samradhain mí ria Nodlaic ⁊ a adhlucadh a Lis Gabhail.

 10. Gilla Patraig, mac in Airchideochain Moir Meg Uidhir, .i. mac p.170 Muiris, mic Matha, obiit 5 Idus Nouembris.

 11. Anrias h-Ua Droma, .i. mac Gilli Crisd h-Ui Droma, do eg in bliadhain-si: .i. fer treidhech, cogusach, iar techt on Roim bliadhain na n-gras, in 55 anno sue etatis.

 12. h-Ua Caiside Cuile, .i. Tadhg, mac Oisep, mic Taidhg Moir, mic Gilla na n-Aingel h-Ui Caiside, d'h-eg in bliadhain-si: .i. ollam Fer Manach re leighis ⁊ araile.

U1451
 1.  90c Kal. Ian. ui. f., l. xx.ui., Anno Domini M. cccc. l. i.

 2. Mag Uidhir do thoighecht on Roim i tosach na bliadhna-sa, .i. Tomas Og, mac Tomais. ⁊ ba failigh imorro GaillGaidhil Erenn ⁊ dama ⁊ deoraidh archena tria na toighecht a n-Erinn.

 3.  86cMairgreg, ingen h-Ui Cerbaill, .i. ingen righ Eile, ben h-Ui Concobuir Fhailghi, .i. in Calbach, mac Murchaidh h-Ui Concobuir—bean is ferr tainíc ina h-aimsir í n-Erinn ⁊ tuc si da gairm coitcenna da roib re h-iaraidh spreidhe a n-Erinn ⁊ a n-Albain—a h-eg fa feil Brigde na bliadhna-sa fa buaidh n-aithrighe. ⁊ fuair a mac bas in sechtmain cetna, .i. Feidhlim, mac h-Ui Conchobuir ⁊ araile.

 4. Mainistir in Chabhain do losgadh in bliadhain-si (.i. sa fheil Brenainn). {}

 5. Mairgreg, ingen Briain, mic Enri h-Ui Neill, .i. ben Ruaidhrí Caich, mic Tomais Moir Mheg Uidhir, d'h-eg 4 Nonas Iulii.

 6. Mac taisigh Muinntiri Peodachain, .i. Eogan, mac Concobair Mic Gilli FhinneinGilla Patraig, mac mic Cathail Buidhe Mic Gilli Fhinnein, do marbadh le Coin Connacht, mac Seaain, mic Con Connacht Meg Uidhir, 6 Idus Februarii.

 7. Brian Balbh, mac Osgair, d'h-eg 5 Kalendas Aprilis.

U1452
 1. Kal. Ian. uii. f. l. uii., Anno Domini M. cccc. l. ii.

 2. Sgel mor do dhenum a Tir Chonaill in bliadhain-si, .i. h-Ua Domhnaill, .i. Nechtain, do marbadh (.i. oidci feil Brenainn) le clainn Neill h-Ui Domnaill (.i. DomnallAedh Ruadh), .i. clann a derbrathar fein (⁊ le clainn Aedha Ballaigh, mic Domnaill), iar na n-innarbadh do a Tir Conaill. Cocadh mor d'eirghi eter Enri, mac Eogain h-Ui  90d NeillUa Domnaill. Enri do ghabail le clainn Neill h-Ui Domnaill. Clann Neill ⁊ cuit do muinntir Enri do dhul ar innsoighid a Tir Conaill p.174 ⁊ fuaradur brath ar O n-Domnaill do beth a n-Dubhrun an aidhchi-sin, .i. aidhci feil Brenaind do shonnrudh. Clann Neill do dhul fa 'n m-baile ⁊ h-Ua Domnaill do marbadh doibh, co sochaidhe dia muinntir maille fris ⁊ araile. Sluaighedh mor do dhenum iar sin d'Enri h-Ua Neill, co mathaibh an Coicid uime, a Tír Conaill le clainn Neill h-Ui Domnaill. Rugraidhe h-Ua Domnaill do tinól ína n-aghaidh, .i. mac Nechtain. Sith do dhenum d'Enri eter Rughraidhe ⁊ clainn Neill: .i. O Domnaill do dhenum do Rughraidhe ⁊ leth Thire Conaill do clainn Neill h-Ui Domnaill. Cínel Móeíncaisdel na Finne ⁊ cis Innsi h-Eogain do thabairt d'Enri don toisc-sin. Enri do thoighecht dia tigh don turus-sin ⁊ araile.

 3. Fear-inaid righ Saxan a n-Erinn do eg in bliadhain-si, .i. Iarla Urmuman.

 4. Mac Donnchaidh Tire h-Oilella d'eg, .i. Seaan, mac Concobuir Mic Donnchaidh.

 5. Sluaghadh do denum do h-Ua Neill, .i. Eogan h-Ua Neill, isna Feadhaibh do chocadh ar Ghallaibh Machaire OirghiallMag Uidhir do dhul do cumnum leis h-Ua Neill. Mac h-Ui Neill, .i. Eogan Óg h-Ua Neill ⁊ muinnter

  Meg Uidhir do dhul d'iaraidh creichi ar Ghallaibh co Cloich an Bodaigh ⁊ an creach co thabairt leo p.176 ína longport. Toír mor da lenmhuin, .i. Gaill ⁊ muinnter Meg Mathgamna ⁊ a m-braithri. h-Ua Neill ⁊ a muinnter d'eirghi amach, .i. Mag UidhirMac Domnaill Gallóglach ⁊ sochaidhe imdha aile leis. Mac Domnaill do marbadh don turus-sin, .i. Somairle Mór ⁊ moran da muinntir do gabail ⁊ do marbadh le Gallaibh ⁊ le muinntir Meg Mathgamna. h-Ua Neill do dul ina longport an oidhci-sin co ferg moir. Enri, mac do dul Eogain, .i. mac h-Ui Neill fein, do toighecht mur a roibh h-Ua NeillMag Mathgamna do thoighecht mur a roibe h-Ua Neill a clann ⁊ sith do denum doibh fri aroile ⁊ eric Mic Domnaill do thabairt doibh ⁊ eric do h-Ua Neill ína esonoir ⁊ araile.

 6. Fergal Ruadh, mac Ferghail Meg Eochagain, .i. sai cinn-fedhna beogha, ceinnsealaigh, deigheinigh, do marbadh le Barun Delbhna ⁊ lena mac, .i. le Semus ⁊ le cuid do Dhalatunachaibh, scilicet, 13 Kalendas Ianuarii, quam plura Domini exeunte ⁊ 9 pro Aureo Numero.

 7. Da mac  91a Ruaidhri Anmhuind, mic Pilib Meg Uidhir, do marbadh in bliadhain-si le h-Oirghiallaibh, .i. TadhgFeidhlim.

 8. Sadhbh, ingen Mhic Gaffraigh, .i. ben Cathail Moir Mic Magnusa, .i. sai mna gan uiresbaidh, d'h-eg in bliadhain-si, 8 (alias, 7) Idus Maii.

 9. Maidm Sgriboigi in bliadhain-si le Seffraigh, mac Emuind, mic Tomais h-Ui Ferghail, ar Laisech, mac Rosa ⁊ ar cloinn h-Ui Ceallaigh, du in ro marbadh Concobur, mac Conlaich Mic Muiris ⁊ tri fir deg ar fichit maille ris.

 10. Eogan, mac Domnaill Bain, mic Seaain h-Ui Raighilligh, do eg in bliadhain-si.

 11. Aedh, mac Aedha Big, mic Aedha, mic Pilib na Tuaidhi p.178 Meg Uidhir, do marbadh i caislen h-Ui Ruairc, .i. Tigernain, mic Taidhg, mic Tigernain h-Ui Ruairc, le Brian, mac Donnchaidh, mic Aedha Meg Uidhir, 6 Idus Aprilis.

 12. Concobur Mac Gille Fhinnein, taisech Muinntire Peodachain, mortuus est 6 Kalendas Aprilis.

U1453
 1.  86d Kal. Ian. ii. f., l. x.uiii. Anno Domini M. cccc. l. iii.

 2. Mac Carrthaigh Riabhach do eg an bliadhain-si: .i. Donnchadh, feichem coitchenn d'fheraibh ErennAlban. ⁊ Diarmait an dunaidh do righadh ina inadh ⁊ araile.

 3. Mag Mathgamna do eg in bliadhain-si: .i. Aedh Ruadh, mac Rughraidhe, .i. fer cunnaill, craibtech, rob' ferr einech ⁊ eghnum dia thir ⁊ rob' ferr aitne ar gach eladhain da cluinedh, a eg oidhci Casc ina thigh fein 'sa Lurgain ⁊ a adhlacadh a Cluain Eóis. ⁊ Feidhlimidh, mac Briain Moir Megh Mathgamna, do righadh ina inadh ar Oirghiallaibh ⁊ araile.

 4. Cormac, mac in Gilla Duibh, mic Aedha, mic Pilib, mic Amlaim, mic Duinn Charraigh Meg Uidhir, obiit 16 Kalendas Iulii.

U1454
 1. Kal. Ian. iii. f., l. xx.ix., Anno Domini M. cccc. l. iiii.

 2. h-Ua Domnaill, .i. Rughraidhe, mac Nechtain h-Ui Domnaill, do marbadh do Domnall, mac Neill (Gairbh) h-Ui Domnaill. ⁊ is amhlaidh so ro marbadh e: .i. h-Ua Dochartaigh do gabail Domnaill a feall  p.180 ⁊ a cur a chaislen Indsi. Muinnter h-Ui Dochartaigh, .i. lucht coimeda Domnaill, do fheall  91b for h-Ua n-Dochartaigh: .i. é fein do gabail ⁊ Domnall do legan amach. Mar do chuala h-Ua Domnaill, .i. Rughraidhe, Domnall do ghabail leis h-Ua n-Dochartaigh, do tinoil se sluaigh chuigi ⁊ do-chuaidh se a timceall caislein Innsi ⁊ h-Ua Domnaill aile fo sgáil ann, .i. Domnall ⁊ h-Ua Dochartaigh a laim ann ag a muinntir fein ⁊ ag Domnall. RughraidheMac Uibilin do beith a gabhail in chaislein ar Domnall. Domnall imorro do dhola ar barr an caisdeil ⁊ cloch do bualadh amach uadh (Nonis Aprilis) ar h-Ua n-Domnaill (.i. Rughraidhe) ⁊ do marbh e don urchur-sin. ⁊ tainic fein amach iarum fa buaidh coscair ⁊ ro lean an sluagh ⁊ do-rindi édail mor orra. ⁊ ro gab fein Tir Conaill co h-imshlan o sin amach ⁊ araile.

 3. Domhnall, mac Seaain h-Ui Raighilligh (.i. Domnall Ban O Raighilligh), do eg in bliadhain-si.

 4. Lasairfhina, ingen Mic Maghnusa, .i. ingen Cathail Oic, mic Cathail Mhoir, ben h-Ui Fhialain, .i. Sheaain, mic Eogain h-Ui Fhialain, .i. ben daenachtach, deighbesach, obiit 6 Idus Iunii .

 5. Seaan Buidhe Mac Amhlaim, .i. mac Briain, mic Amhlaim, mic Pilib, mic Amhlaim, mic Duinn Charraigh  p.182 Mheg UidhirGilla Patraig Riabhach, a derbrathair aile, do marbadh a feall le Níall, mac Cormaic, mic an Gille Dhuibh, mic Aedha —a quo Clann Aedha Cloinne Amhlaim— mic Pilib, mic Amhlaim, mic Duinn Carraigh Meg Uidhir, 5 Idus Maii.

 6. Graine, ingen Conchobair Mic Maghnusa, maigden deighbesach, obiit 6 Idus Ianuarii.

 7. Seanmoir do radha in bliadhain-si ar in Cloich Chuirr i Fhearaibh Manach do Thadhg h-Ua Dhonnchadha, .i. la San Laurais. ⁊ as uime do sgrib me sin, ar son gurab' aithnidh dham gu b' fhuil an t-shenmoir-sin na Cloiche Cuirre 'na h-aireas ag a lan do dhainibh.

U1455
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. x., Anno Domini M. cccc. l. u.

 2. Cumsgrach, mac Conchobair h-Ui Raighilligh, d'h-eg in bliadhain-si.

 3. Cogadh mor d'eirghi eter Pilib, mac Tomais Meg Uidhir, .i. adhbur righ Fer ManachMag Shamradhain. Pilib do dhenam fhoslongpuirt ag Beinn Echlabra. Clann Philib do dul, becan fedhna, a Teallach Eathach, .i. BrianToirrdelbach. ⁊ ní rabadur d'fheaghain ar in  91c sibal-sin acht secht fichit coisidhe ⁊ da fher deg marcach. Baile Meg Shamradhain do loscadh leo ⁊ an tir uile co h-imslan. Mac Meg Samhradhain do marbadh don turus-sin, .i. Mailechlainn Dubh ⁊ mac Eogain Meg Shamradain ⁊ moran  p.184 aile dia muinntir. Clann Pilib do thoighecht dia tigh don turus-sin fa buaidh cosgair ⁊ comaidhme ⁊ araile.

  Toirrdelbach cetna, mac Pilib Meg Uidhir, do dhola co Loch Meilghi ⁊ crannog Meg Fhlannchadha do ghabail ⁊ do airgain leis don turus-sin ⁊ a toighecht fein dia thigh fo buaidh cosgair.

 4. h-Ua Neill do rigadh an bliadhain-si for Ulltaibh, .i. Enri, mac Eogain, mic Neill Oig h-Ui Neill, .i. mí re Lughnasadh do shonnradh. h-Ua CathainMag UidhirMag MathgamnaClanna Neill uile ⁊ Comarba Patraig do dhola leis co Tulach Og ⁊ a righadh ann leo co h-onorach do dheoin De ⁊ daine ⁊ araile.

 5. Maine, mac Mailechlainn Mic Caba, do eg an bliadhain-si, .i. adhbur Consabla in da BreifneOirgiallFer Manach ar einech ⁊ ar eaghnum ⁊ araile.

 6. Logadh na n-uile pecadh an bliadhain-si ag ab na h-Uaamha, .i. ag Seon Bul, ag a thabairt amach a Mainistir na h-Uaama, in festo Pentecostes.

 7. h-Ua Caisidi Cuile d'h-eg in bliadhain-si, .i. Diarmait Ruadh, mac Neill Ruaidh, mic Oisep h-Ui Chaiside ⁊ araile.

 8. Nualaigh, ingen Cathail Moir Mic Maghnusa, d'h-eg in bliadhain-si.

 9. Biccair Chuile Maine, .i. Conchubar, mac Nicoil, mic p.186 Murchaidh (.i. in Maigister Mor) Mic Gilla Chalma, d'h-eg hoc anno, scilicet, iii. Idus Aprilis, A.D. 1455.

U1456
 1.  87b Kal. Ian. u. f., l. xx.i., Anno Domini M. cccc. l. ui.

 2. Sgel mor a n-Erinn an bliadhain-si, .i. h-Ua Neill d'eg, .i. Eogan, mac Neill Oig, mic Neill Moir, .i. athair Enri (.i. h-Ua Neill).

 3. Cogadh mor d'eirghi eter h-Ua Neillri Thire Chonaill, .i. Domnall, mac Neill h-Ui Domnaill. O Neill, .i. EnriMag Uidhir do dhul, sluagh mor, a n-Inis Eogainlongport do ghabail doibh gairid o chaislen Chuil Mic an Trein. h-Ua DomnaillAedh Ruadh h-Ua Domnaill, .i. derbrathair h-Ui DomnaillMac Suibne Fanad do thecht ar tri h-eachaibh asa sluagh fein do breith sgel h-Ui Neill leo ⁊ tangadur ar faichthi Cuil Mic an Trein. Clann h-Ui Neill, .i. Toirdelbach RuadhRuaidhri, do thecht an trath-sin gairid on chaislen. ⁊ adconncadur an triur marcach ⁊ do leanadur iad ⁊ do marbadh h-Ua Domnaill  p.188

 4. Donnchadh, mac Gilla na Naem Meg Sgoloigi, .i. maighister sgoile do bi a Lis Gabail, quieuit.

 5. Nicol Mag Arachain d'h-eg.

 6. Graine, ingen Aedha, mic Ardghail, buime in abbaidh oig Lesa Gabail, .i. Briain, mic Gilla Patraig, d'h-eg in bliadhain-si.

U1457
 1. Kal. Ian. uii. f., l. ii., Anno Domini M. cccc. l. uii.

 2. Brian, mac Pilib na Tuaidhe Mheg Uidhir, do eg, .i. mac do rígh Fer Manach, iar m-buaidh onghta ⁊ aithrighe maithi.

 3. Cogadh mor in bliadhain-si eter Mag Uidhir (.i. Tomas) ⁊ clainn Rughraidhe Meg Mathgamna. Mag Uidhir do tinol a thire chuige ⁊ mur do chualadur clann Meg Mhathgamna sin, do-chuadur ar a n-daingneachaibh, .i. ar Eoganaigh ⁊ fa Sliabh Mughdorn.  p.190 Mag UidhirPilib Mag Uidhir do dhul, sluagh mor, a n-Dartraighi Con Innsi ⁊, o nach rucadur ar chaeraidhecht, do loisgedur Dartraighi uile ⁊ baile Eogain, mic Rugraidhe Meg Mathgamna, .i. Lis na n-Gabur ⁊ a toighecht dia tigh don turus-sin fo buaidh cosgair ⁊ araile.

 4. Pilib, mac Tomais Meg Uidhir, .i. adbur righ Fer Manach ⁊ a clann do dhul, sluagh mor, a m-Breifne h-Ui Ruairc. h-Ua Ruairc d'fhaghbail fhesa rompo ⁊ do cur a caeraidhecht a n-daingen. Pilib do dhul co baile h-Ui Ruairc ⁊ an baile do loscadh lais ⁊ an tír uile archena. Pilib ⁊ a shluagh do inntogh. O Ruairc do breith ar Philib ⁊ imruagadh do thabairt do. Ru 92aaig mhor do thabairt do chlainn Pilib an tan-sin ar h-Ua Ruairc, .i. ar Tigernan, mac Taidhg h-Ui Ruairc ⁊ mac Maghnusa Grumhaigh, mic Cathail Buidhir h-Ui Ruairc, do marbadh leo don turus-sin ⁊ moran aile nach airmiter sunn. Pilib do thoighecht dia tigh don turus-sin fo buaidh cosgair.

 5.  p.192
 6. Cogadh mor in bliadhain-si eter Mag Uidhir, .i. ri Fer Manach ⁊ h-Ua Ruairc, .i. Lochlainn, mac Taidhg h-Ui Ruairc. Mag Uidhir ⁊ h-Ua Ruairc do ghabail coinne fri a cheile os cinn Atha Conaill. Mag UidhirBrian, mac Pilib Mheg Uidhir, do dola, becan daine, a coinne h-Ui Ruairc, .i. seisur marcach ⁊ tri fichit coisidhe. Mur do chuala h-Ua RuaircTellach EathachTeallach Dunchadha Mag Uidhir do beth, becan fedhna, tucadur amus coinne fair. Mur do connaic Mag Uidhir an feall do dhenum air, tainic roime co Gort an Fhedain. Is annsin ruc corachadh ceitirne do muinntir h-Ui Ruairc ⁊ corughadh galloglach air annsin. Is annsin do innto Mag UidhirBrian Mag Uidhir orra, an seisur do badur ar eachaibh ⁊ na tri fichit ceithernach ⁊ do maidmaidhedur muinnter h-Ui Ruairc co h-athusach ⁊ co h-adhmur in tan-sin ⁊ tucadur maidm Atha Conaill ⁊ na Graine forra, .i. abhann fil eter Feru Manach ⁊ an Breifne. Do innto Mag Uidhir annsin ⁊ a muinnter co h-edalach, athusach. ⁊ tucadar ceithern Meg Uidhir se cinn deg leo do uaislibh muinntire h-Ui Ruairc co baile Meg Uidhir ⁊ do cuiredh ar cuaillech garrdha Meg Uidhir iat ⁊ araile.

 7.  p.194
 8. Glaisne, mac Concobair Oig Meg Uidhir, d'h-eg in bliadhain-si.

 9. Toirrdelbach, mac Domnaill h-Ui Gallcubair, .i. mac h-Ui Gallchobair, do marbadh fare clainni Pilib Meg Uidhir ar sleibtib Cinel-Luachain, le Mac an Taisigh.

 10. Lasairfhina, ingen Tomais Moir, Mic Briain Mic Maghnusa, ben Domnaill h-Ui Ceothain, obiit 14 Kalendas Iunii.

U1458
 1. Kal. Ian. i. f. l. x.iii., Anno Domini M. cccc. l. uiii.

 2.  87bh-Ua Concobuir Fhailghi d'h-eg in bliadhain-si, .i. in Calbach Ua Concobuir, iar forba a aise uile; .i. fer as mo do bean do Gallaibh Erenn

 3. Mag Samradhain do eg in bliadhain-si, iar caithemh a aisi uile re maitius mór, .i. Tomas, mac Ferghail Meg Samradhain.

 4. h-Ua Ruairc d'h-eg in bliadhain-si, .i. Lochlainn, mac Taidhg h-Ui Ruairc, .i. lethri na Breifne, iar caithemh a aisi uile.

 5. Sluaghadh mor do dhenum do h-Ua Neill, .i. Enri ⁊ d'h-Ua Domnaill ⁊ do Mhag Uidhir i Connachtaibh ⁊ tuc braighdi Ichtair Connacht leis don turus-sin. ⁊ do loisc baile h-Ui  p.196 Ruairc, .i. Druim Da Thigher ⁊ araile.

 6. Art h-Ua Neill d'h-eg in bliadhain-si, .i. mac Eogain, mic Neill Oig h-Ui Neill, .i. cenn eínígh ⁊ egnuma ⁊ araile.

 7. Mac Uilliam a Búrc d'h-eg in bliadhain-si, .i. Emann a Búrc.

 8. Sémus Nuindsind d'h-eg in bliadhain-si, .i. mac Baruin Delbhna, .i. cenn fedhna rob' fherr do bi isin Mídhe.

 9. Mac Diarmata Muighi Luirg d'h-eg: .i. Tomaltach, mac Concobair Mic Diarmata, feichemh coitchenn do damaibh Erenn. ⁊ a mac d'h-eg in bliadhain-si fós, .i. Cathal Mac Diarmata, .i. adhbur righ Muighi Luirg gan fhrasabhra. ⁊ Aedh Mac Diarmata do righadh ina ínadh ⁊ araile.

 10. Seffraigh, mac Emainn, mic Tomais h-Ui Ferghail, do marbadh le Seaan, mac h-Ui Fherghail, .i. mac Domnaill, mic Seaain, mic Domnaill h-Ui Fherghail ⁊ le clainn Concobair, .i. le Laisech, mac Rosa, ⁊ araile: scilicet, 9 Kalendas Augusti.

 11. Una, ingen Tomais Meg Uidhir, obiit.

 12. Gilla Patraig, mac Aedha h-Ui Fhialain, .i. fer fonnmur, binn, subhaltach, d'eg in bliadhain-si, 16 Kalendas Septimbris.

 13. Aedh Dall Mag Diarmata, .i. daillín do ghabadh moran dana ⁊ fer cuimne ro moire ar gach ní da chluineadh ⁊ co h-airighe ar aesaibh ⁊ ar airísaibh na n-daine, obiit 4 Kalendas Septimbris.

 14. Tempoll Achaidh Beithi do loscadh in bliadhain-si ⁊ moran do lebraibh maithibh do loscadh ann on Oifficel Mac Mathgamna, .i. o Níall, mac Mic Craith Mic Mathgamna.

 p.198
U1459
 1. Kal. Ian. ii. f., l. xxiiii., Anno Domini M. cccc. l. ix.

 2.  92ch-Ua Briain, .i. rí Tuadhmuman, d'h-eg in bliadhain-si, .i. Toirrdelbach h-Ua Briaín.

 3. Maidm mor do thabairt le h-Iarla Cille Dara ar h-Ua Concobhair Fhailghi, .i. Conn, mac an Calbaigh h-Ui Conchobuir, dú inar' gabadh é fein ⁊ inar' marbadh mac mic Uilliam h-Ui Cheallaigh, .i. Uilliam, mac Emuind, mic Uilliam, mic Maileachlainn, mic Uilliam, mic Donnchaidh Muimnigh h-Ui Cheallaigh ⁊ moran dia muinntir ⁊ araile.

 4. h-Ua Birn d'h-eg in bliadhain-si, .i. Brian h-Ua Birn, .i. taisech Thire Briuin, iar caithemh a aisi gu mór.

 5. h-Ua Cuirnin do eg in bliadhain-si .i. Maghnus h-Ua Cuirnin, .i. ollam h-Ui Ruairc, .i. sai re senchus.

 6. Seaan Cam, mac Con Uladh, Mac an Bhaird, d'eg in bliadhain-si, .i. sai fhir dana.

 7. Crecha Cinel Duachain (alias, Luachain) do dhenam le Brian, mac Pilib mic Tomais Meg Uidhir, in bliadhain-si.

 8. Crecha Muighi Slecht do dhenum le Mag Uidhir an bliadhain cetna, .i. le Tomas Óg Mag Uidhir, ⁊ baile Meg Samradhain do loscadh leis don turus-sin.

 9. Glaisne, mac Concobuir h-Ui Raighilligh, do marbadh le clainn  87c Rugraidhe Meg Mathgamna an bliadhain-si.

 10. h-Ua Neill, .i. Enri do thabairt sluaigh Gall leis co caisdel na h-Oghmaidhe da ghabail ar clainn Airt h-Ui Neill ⁊ sith do dhenum doibh don turus-sin ⁊ araile.

 11. Ferghail mac Tomais h-Ui Raighilligh, d'h-eg in bliadhain-si, iar forba a aisi.

 12. Mael Muire, mac Taidhg, h-Ua Cianain d'h-eg in bliadhain-si, .i. adbhur suadh i senchus ⁊ a n-dan.

 13. Mairgreg, ingen h-Ui Breislen, .i. mathair Phiarusa, mic an Abaidh, obiit Kalendis Februarii.

 p.200
U1460
 1. Kal. Ian. iii. f., l.u., Anno Domini M. cccc. lx.

 2. Mag Samradhain d'h-eg in bliadhain-si, .i. Eogan Mag Samhradhain.

 3. Tomas Nuinnsenn do eg in bliadhain-si, .i. mac Uilliam Nuinnsenn, .i. Gallmacámh sona, sénamail.

 4. An t-espuc h-Ua Briain, .i. espuc Chille Da Lua, do marbadh le Brian an Choblaigh, mac Donnchaidh, mic Mathgamna h-Ui Briain, a n-Inís Cluana Ramfhoda, in bliadhain-si.

 5. Mac Caba do eg an bliadhain-si, .i. Enrí Mac Caba, .i. sai Consabla ar eínech ⁊ ar eghnum ⁊ ar crabadh. ⁊ fa lan Eire da maithius ⁊ araile.

 6. Maidm mor do thabairt ar Ghallaibh an bliadhain-si leis h-Ua Concobuir Fhailghi, .i. Conn, mac an Calbaigh, du i torchair Barun Galatruim ⁊ moran aile do Ghallaibh nach airmither sunn.

 7. Maidm  92d mor do thabairt ar h-Ua Raighilligh le Ghallaibh in bliadhain-si ⁊ h-Ua Raighilligh (.i. Seaan) do marbadh ann 3 Nonas SeptimbrisAedh h-Ua RaighillighEoghan Caech, mac Mathgamna Mic Caba. ⁊ ní tainig o Cathal Croibhderg h-Ua Conchobhair sgel Connachtaigh budh mo ina 'n sgel-sin, .i. Seaan, mac Eogain, mic Seaain, mic Pilib, mic Gilla Isa Ruaidh h-Ui Raighilligh. ⁊ do bi Eire uile lan do cumaidh an righ-sin an da Breifne ⁊ do badur dama ⁊ deoraidh Erenn ⁊ deibléna bochta co cumthac ina dhiaigh ⁊ a n-diaigh a derbrathar, .i. Aedh h-Ua Raighilligh. Cathal h-Ua Raighilligh do righadh 'sa Breifne an tan-sin, .i. mac Eogain h-Ui Raighilligh.

 8. Aedh Ruadh mac Neill h-Ui Domnaill, do légan as a laimdechus do h-Ua Neill, .i. Enrí, in bliadhain-si.

 9. Concobur Ruadh Mac Caba 13 Kalendas Ianuarii obiit.

 10. h-Ua Caiside Cuile d'h-eg in bliadhain-si, .i. Cormac, mac Ruaidhri, mic Tadhg Moir h-Ui Chaisidi.

U1461
 1. Kal. Ian. u. f., l.x.ui., Anno Domini M. cccc. lx. i.

 2. Aedh Ruadh h-Ua Domnaill ⁊ a braithrecha, .i. EoganConn, do dhola o Thir Aedha tar sliabh soir a Tir Conaill. h-Ua Domnaill ⁊ a braithri, .i. Toirrdelbach Cairbrech, mac Nechtain h-Ui Domnaill, do thegmail doibh ⁊ cumusg do thabairt da cheile doibh. Aedh Ruadh ⁊ a braithri do briseadh ar h-Ua n-Domnaill ⁊ a ghabail leo. ⁊ a derbrathair do marbadh don turus-sin leo, .i. Maghnus h-Ua Domnaill. ⁊ do beanadur cos ⁊ lamh do h-Ua Domnaill fein. Aedh Ruadh do righadh ar Tir Conaill iar sin leis h-Ua Neill ⁊ le comarbadhaibh Tire Conaill co h-aentadhach, do thoil De ⁊ daine ⁊ araile.

 3.  87bFeidhlim, mac Eogain mic Neill Oig h-Ui Neill, do eg do bidhg ina leabaidh fein in bliadhain-si: .i. fer einigh ⁊ egnuma ⁊ cenn damh ⁊ deoraidh Erenn ⁊ nech is mo ro cennaigh do dhan ⁊ d'eladhain ⁊ ro bo mo duanaire do bi i n-Erinn ina aimsir. ⁊ fa bronach dama Erenn ina dhiaigh dia cumaidh.

 4. h-Ua Concobhuir Connacht do eg in bliadhain-si; .i. Aedh, mac h-Ui Concobuir Duinn.

 5. Tadhg, mac Cormaic, mic Diarmata Meg Carrthaigh, d'h-eg in bliadhain-si.

 6. Aenghus Mag Craith d'eg, .i. sai fir dana.

 7. Cath, no a dó, mor do thabairt eter ri SaxanDiuice Oderca. An Duic dono do marbadh isin cath si ⁊ ri Saxan  93a fein do innarbadh le mac an Duice ⁊ é fein do righadh for Shaxanaibh ina ínad ⁊ araile.

 8. Maghnus, mac Briain, mic p.206 Domnaill, mic Muircertaigh h-Ui Concobuir, do eg in bliadhain-si, .i. tigherna Sligigh ⁊ araile.

 9. Mac Cathmail d'h-eg in bliadhain-si, .i. Brian Mac CathmailMac Cathmail do denum d'Eogan Mac Cathmhail ⁊ araile.

U1462
 1. Kal. Ian. ui. f., l.xx.uii., Anno Domini M. cccc. lx. ii.

 2. Cogadh mór d'eirghi eter h-Ua Neill (.i. Enri) ⁊ h-Ua Domnaill .i. Aedh Ruadh, mac Neill h-Ui Domnaill ⁊ clainn Airt, mic Eogain h-Ui Neill. h-Ua Neill do dhul, sluagh mor, a Tir Conaill, .i. h-Ua CathainMag Uidhir, .i. Tomas Óg. ⁊ do bi h-Ua Neill (.i. Enri) don turus-sin da oidhci a Fanaid ag a loscadh ⁊ ag a milliudh ⁊ da oidhci aile a Cloinn (no n-Gleand) Eidhile.

 3. Graíne, ingen Tomáis Oig Mheg Uidhir, .i. ri Fer Manach, do eg in bliadhain-si, .i. ben Mic Maghnusa Mheg Uidhir (.i. Cathal). ⁊ sgel mor a n-Erinn ég na deghmná-sin ⁊ araile.

 4. Brian, mac Pilib Meg Uidhir, do marbadh (.i. caicidhis roim Nodlaig) le Ruaidhri, mac Airt h-Ui Neill. ⁊ fa lan Eire uile do clu ⁊ d'airimh ⁊ d'egnum ⁊ d'einech an Briain-sin. ⁊ Emann Ruadh, mac Seaain Meg Uidhir, do marbadh leisin Ruaidhri cetna-sin in lo roim Brian do marbadh leis.

 5. Maínístir Brathar Minúr do thinsgnadh in bliadhain-si a Muinechan re linn Feidhlím, mic Briain, mic Ardghail Meg Mathgamna, do bheith ina righ ar Oirghiallaibh.

 6.  p.208
 7. Tomás Cuisin do beith a n-Ard Macha ⁊ sgol aigi in bliadhain-si, .i. maighister dligidh rob' ferr do bi a n-Erinn ina aimsir.

 8. Matha h-Ua h-Eogain, aircinnech Innsi Cain for Loch Eirni, .i. mac in Oifficel Riabaigh, .i. Gilla Domnaigh, mac Matha (.i. in Maighister Mor), d'eg in bliadhain-si.

 9. Prioir Daim Innsi (.i. Parrtolon, mac Aedha h-Ui Fhlannagain) d'eg in bliadhain-si ar Loch Dearg .

 10. Niall, mac Cormuic, mic an Ghilla Dhuibh, mic Aedha, do bhathadh ar Port Cluana an t-Shnaigh in bliadhain-si, .i. Purt na Teinedh Aeil.

U1463
 1. Kal. Ian. uii. f., l. ix., Anno Domini M. cccc. lx.iii.

 2. Iarla Desmuman d'eg in bliadhain-si, .i. Semus, mac Geroit Iarla.

 3. Tadhg, mac Eogain h-Ui Concobuir, d'eg in bliadhain-si, .i. tigherna Sligigh.

 4. Mac Donnchaidh Thire h-Oilella d'eg,  93b .i. Tadhg Mac Donnchaidh.

 5. Enri, mac Feidhlimthe h-Ui Raighilligh, do marbadh le Donnchadh Mhag Uidhir (.i. mac Tomais Óig)in bliadhain-si.

 6. Cu Coicriche, mac Ferghail Ruaidh h-Ui Uiginn, d'h-eg.

 7.  88aAn bliadhain-si do chuir ri Saxan an tidhlacudh docum h-Ui Neill, .i. Enri, mac Eogain: .i. ocht slata ⁊ da fichit do sgarloit ⁊ idh oir ⁊ araile.

 8. Tuc h-Ua Neill, (.i. Enri, mac  p.210 Eogain), tuarastal do righ Tuadhmuman an bliadhain-si, .i. Tadhg, mac Toirrdelbaigh h-Ui Briain.

 9. Tómas, mac Cathail, mic Tomais h-Ui Ferghail, .i. sai cinn-fhedhna do Muigh Breghmuine, do marbadh le clainn Concobhair in bliadhain-si.

 10. Brian Og Mhag Mhathghamhna, .i. mac Briain, mic Ardgair, do mharbadh le macaibh Meg Murchaid hoc anno.

 11. Aedh, mac Gilla Patraig, mic an Airchideochain Meg Uidhir, obiit.

 12. Graíne Ballach, ingen Aedha Meg Uidhir, d'eg 13 Kalendas Aprilis.

 13. (Tadhg Dubh {})

 14. (Toirrdhealbach, mac Marcuis Mheg Rath, quieuit)

U1464
 1. Kal. Ian. i. f., l. xx., Anno Domini M. cccc. lx. iiii.

 2. Mac Caba d'h-eg in bliadhain-si, .i. Mathgamain, mac Enri Mic Caba.

 3. Mathgamain, mac Toirrdelbaigh Ballaigh, mic Matha Mic Caba, do marbadh le Gallaibh in bliadhain-si.

 4. Espuc in da Breifne d'h-eg in bliadhoin-si, .i. Fersithi Mag Uibne, 5 Kalendas Decimbris.

 5. Domnall, mac Lochlainn, mic Taidhg h-Ui Ruairc, d'h-eg.

 6. Tadhg, mac Toirrdelbhaigh Ruaidh h-Ui Concobuir, .i. lethri Connacht, d'h-eg.

 7. Conn, mac Neill h-Ui Domnaill, do marbadh le h-Eignechan, mac Nechtain h-Ui  p.212 Domnaill.

 8. Mac Uilliam h-Ui Ceallaigh d'h-eg, .i. Mailechlann.

 9. Da mac h-Ui Ceallaigh do marbadh le Gallaibh in bliadhain-si, .i. da mac Aedha, mic Briain h-Ui Cellaigh.

 10. Tomas GrennachDomnall, .i. da mac Duinn Mheg Uidhir, do marbadh lena n-derbrathair fein, .i. le Ruaidhri Glas.

U1465
 1. Kal. Ian. iii. f., l. i., Anno Domini M. cccc. lx. u.

 2. Ben h-Ui Neill (.i. Enri) d'h-eg in bliadhain-si, .i. Gormlaith Caemánach, ingen Mic Murchadha, .i. ingen righ Laighen.

 3. Ben Mic Cathmhail (.i. Eogan) d'h-eg in bliadhain-si, .i. Una, ingen h-Ui Neill (.i. Enri).

 4. Mac Rithbertaigh d'eg in bliadhain-si, .i. Cu Chonnacht, ollam Meg Uidhir re dan.

 5. Tomas, mac Muiris, mic Matha, .i. ab Leasa Ghabail, d'eg 6 Kalendas Iulii.

 6. Art, mac Seaain Mhóir, mic Muiris Meg Raith, d'h-eg, .i. decanach Locha h-Erne.

 7. Aenghus, mac Domnaill Ballaigh Mic Domnaill, do marbadh a nn-Earrach na bliadhna le h-Eoin, mac Alexandair. ⁊ Domnall, mac an n-Easbuig Mic Domhnaill, do buail h-e d'en buille cloidhim, .i. Anno Domini 1465, alias, 14651.

 8.  93cFeall do dhenum do Domnall, mac Taidhg h-Ui Ruairc, ar Mac Conshnama in bliadhain-si, .i. é fein, ⁊ a  p.214 mac do marbadh oc aiffrenn Dia Domnaigh ⁊ moran dia muinntir.

 9. Ir Mag Raghnaill d'eg in bliadhain-si.

 10. Enri, mac Briain Ballaigh h-Ui Neill, d'h-egh hoc anno.

 11. Seaan Dubh, mac Donnchaidh, mic Aedha Mag Uidhir, do marbadh le Seaan, mac Pilib Meg Uidhir ⁊ le clainn Briain, mic Pilib Mheg Uidhir.

 12. Eoin, mac Alasdair, mic Eoin Mhoir Mic Domnaill, do marbadh le Conn, mac Aedha Buidhe h-Ui Neill, la roimh fheil Michil ⁊ moran eile maille ris A.D. 1465, alias, 14652.

U1466
 1.  88b Kal. Ian. iiii. f., l.x.ii., Anno Domini M. cccc. lx. ui.

 2. Maidm mor do thabairt ar Ghallaibh in bliadhain-si leis h-Ua Conchobuir Failghi, .i. Conn, mac in Chalbaigh, dú inar' marbadh Seaan, mac Mic Tomais, .i. sai cinn-fedhna. ⁊ ní fetar a rim, no a airim, ar' gabadh do braighdibh maithibh Gall ann, fa ab Atha Truim ⁊ fo Uilliam Óg Nuinnsenn ⁊ fa Cristoir Pluingced et alii multi.

 3. Ri Tuadhmuman d'eg, .i. Tadhg, mac Toirrdelbaigh h-Ui Briain.

 4. Aine, ingen Meg Eochagain, .i. ben Tomais Oig Meg Uidhir, righ Fer Manach, d'eg in bliadhain-si.

 5. Maidm mor do thabairt ar Gallaibh Machaire Oirghiall le h-Aedh, mac Eogain h-Ui Neill.

 6. Maidm do thabairt ar Mag Mathgamna le Gallaibh na Midhe, du inar' gabadh Aedh Og Mag MathgamnaMac Donnchaidh Clainni Ceallaigh et alii.

 7. Ri Oirgiall d'eg in bliadhain-si, .i. Feidlim, mac Briain Meg Mathgamna.

 8. Brian, mac Amhlaim Meg Uidhir, cenn a aicme fein ⁊ tigherna Clainni h-Amhlaim, d'eg in bliadhain-si.

 9. h-Ua Mael Patraig d'eg in bliadhain-si, .i. Maghnus h-Ua Mael Patraig.

 10.  p.216
 11. Lochlainn Mor, mac Aedha, mic Pilib, d'h-eg.

 12. Brian, mac Gilla Patraig, mic an Airchideochain Moir (Meg Uidhir), .i. abb Lesa Gabail, d'h-eg 3 Idus Ianuarii.

 13. Domnall h-Ua Leannain, .i. cananach do Muinntir Lesa Gabail, d'h-eg, .i. fer aenda, nemurchoideach. Obiit Nonis Maii.

 14. Cu Mara (.i. in Gilla Gruamda), mac Alaxandair, mic Somairle Mic Caba, do marbadh Nonis Iunii.

 15. Tadhg Dubh, mac Briain Mic Gilla Choisgle, d'h-eg an bliadhain si: .i. fer urrais mhoir i n-Erinn ⁊ i n-Edaill; oir as e do tabaidh innsa Roim eruic Chon Culainn ar Chonnachtachaibh.

U1467
 1.  93d Kal. Ian. u .f., l. xx. iii., Anno Domini M. cccc. lx. uii.

 2. Ri Oirgiall d'eg in bliadhain-si, .i. Eogan, mac Rughraidhe Meg MathgamnaRemann, mac Rughraidhe, do righadh ina inadh for Oirgiall.

 3. Toirrdelbach Ruadh, mac h-Ui Neill (.i. mac Enri), d'h-eg in bliadhain-si.

 4. An Gilla Dubh, mac Pilib, mic Con Connacht Meg Uidhir do marbadh le muinntir Donnchaidh, mic Meg Uidhir, an bliadhain-si.

 5. h-Ua Ferghail d'h-eg in bliadhain-si: .i. Domnall Buidhe, mac Domnaill h-Ui Fherghail, .i. taisech na h-Anghaile, d'h-eg.

 6. Maidm mor (.i. Maidm Chroisi Mhaighe Croinn) do thabairt le Mac Uilliam Clainni Ricaird ar Ricard a Búrc, dú inar' marbadh Uilliam Caech a Burc  p.218 ⁊ ocht fichit Galloglach, maille re sochaidhe ímdha aile ⁊ araile.

 7. Mac Cathmail d'h-eg in bliadhain-si, .i. Eogan, fer einigh ⁊ egnuma ⁊ araile.

 8. Sluaghadh mór do dhenum leis h-Ua Neill in bliadhain-si, .i. Enrí, mac Eogain, a n-Oirecht h-Ui Chathain. ⁊ don turus-sin do marbadh Tomas, mac Pilib Meg Uidhir (scilicet, 9 Kalendas Octobris): .i. fer a aisi dob' ferr tainig da duthaidh ina aimsir fein ⁊ araile.

 9. h-Ua Ceallaigh Maine d'eg in bliadhain-si — .i. Aedh, mac Briain h-Ui Ceallaigh — iar forba a aisi ⁊ h-Ua Ceallaigh do dhenum do mac Uilliam h-Ui Ceallaigh.

 10. h-Ua Raighilligh d'eg an bliadhain-si, .i. Cathal, mac Eogain, mic Seaain, h-Ui RaighillighToirrdelbach, mac Seaain h-Ui Raighilligh, do righadh ina inadh.

 11. h-Ua Cleircen d'h-eg, .i. Conaing, mac Uilliam, h-Ua Cleircen, sai re senchus ⁊ fer tighi aidhedh co coitchinn.

 12. Niall, mac Mic Craith Mic Mathgamna, .i. Oifficel Locha h-Erne ⁊ persun Innsi Cain, d'eg in bliadhain-si ii. Kalendas Ianuarii.

 13. Edain, ingen Pilib Meg Uidhir, .i. ben Cormaic Meg Samradhain, d'h-eg.

 14. Donn, mac Cairpri Meg Uidhir, d'h-eg in bliadhain-si.

U1468
 1.  88c Kal. Ian. ui. f., l. iiii., Anno Domini M. cccc. lx. uiii.

 2. Gnim mor do denum a n-Droiched Atha in bliadhain-si: .i. Iarla Desmuman do dhicennadh, .i. Tomas, mac Semuis, mic Geroid Iarla. ⁊ ní aithrisid p.220 eolaigh co roibhe a n-Erinn riam Gallmacamh rob' ferr ínas é. ⁊ a mharbadh a fell le h-Iarla Saxanach ⁊ araile.

 3.  94aMac Donnchaidh Thire h-Oilella d'h-eg, .i. Ruaidhri.

 4. Mag Raghnaill d'h-eg in bliadhain-si, .i. Cathaltaisech do dhenum da mac, .i. do Tadhg.

 5. h-Ua Ruairc d'h-eg, .i. Tigernan, mac Taidhg h-Ui Ruairc.

 6. Baile h-Ui Raighilligh do loscadh ⁊ maínistir an Cabhain in bliadhain-si le Gallaibh ⁊ leisin Saxanach ler' dichennadh Iarla Desmuman ⁊ araile.

 7. Maidm mor i m-Beinn Uama do tabhairt le Conn, mac Aedha Buidhe h-Ui Neill, dú ínar' marbadh in Sabhaísech.

 8. Indsaighidh do dhenum le Donnchadh, mac Tomais Meg Uidhir, ar Pilib, mac Con Connacht Meg Uidhir, a Tír Cennfhoda ⁊ crecha mora do thabairt leis. Muindter Donnchaidh do dhola leisna crechaibh a Clainn CeallaighDonnchadh do fhágbail doibh ar deredh na crech, becan daine. Mac Con Chonnacht do breith air ⁊ toraidhecht maith do dhenum dó. Donnchadh do inntogh re mac Con Chonnacht ⁊ é fein ⁊ a mac do marbadh don turus-sin le Donnchadh. Donnchadh do toighecht dia tigh don turus-sin fo buaidh coscuir ⁊ comaidhmhe ⁊ araile.

 9. h-Ua Cathain d'h-eg in bliadhain-si, .i. Maghnus h-Ua Cathain.

 10. h-Ua Mail Conaire d'h-eg, .i. Torna, p.222 ollam h-Ui Concobuir Connacht.

 11. Mac Goffraigh Ruaidh Meg Uidhir d'h-eg in bliadhain-si, .i. Ruaidhri.

 12. Mailechlaind, mac Donnchaidh Mic Gaffraigh, quieuit in Christo,

 13. Moran do Cloinn Gaffraigh do marbadh in bliadhain-si le clainn Aedha, mic Pilib na Tuaidhi Mheg Uidhir, um Mac Gaffraigh fein (.i. Donnchadh, mac Donnchaidh Dona) ⁊ um a mac, .i. Feidhlím, ⁊ im a derbrathair, .i. Eoin ⁊ a mac sin, .i. Diarmait, mac Eoin ⁊ triur aile imaille riu, scilicet, Idibus Augusti.

 14. Aiffric, ingen h-Ui Banain, .i. in ben do bí re h-athaidh d'aimsir ag Pilib Mag Uidhir — .i. Pilib, mac Tomais, mic Pilib na Tuaidhe Meg Uidhir — d'h-eg 7 Idus Iulii.

 15. Aedh, mac Philib, mic Tomais Mheg Uidhir, do marbadh in bliadain-si le cloinn Aedha, mic Philib na Tuaidhe Mheg Uidhir.

U1469
 1. Kal. Ian. i. f., l. x.u., Anno Domini M. cccc. lx. ix.

 2. Indsoighidh do denum do clainn Philib Meg Uidhir ⁊ d'Emonn, mac Tomais Oig Meg Uidhir, ar clainn Aedha Meg Uidhir a Mibolg ⁊ crecha mora do thabairt leo don turus-sin. ⁊ mac Donnchaidh, mic Aedha Meg Uidhir, do marbadh leo, .i. Brian Mainech.  p.224 Indsoighidh eile do dhenum do clainn Pilib Meg Uidhir ar clainn Aedha cetna a long ⁊ Eogan, mac Aedha Meg Uidhir, do marbadh leo don turus-sin (.i. aidhci feil Cros) ⁊ Flaithbertach, a mac ⁊  94b Cormac h-Ua Manchain.

 3. Risdeard Óg h-Ua Raighilligh d'h-eg in bliadhain-si i cinn mís do Shamradh.

 4. Sluaighedh mor do dhenum in bliadhain-si leis h-Ua n-Domnaill, .i. Aedh Ruadh, mac Neill h-Ui Domnaill, a n-Ichtar Connacht. ⁊ braighdi Ichtair Connacht do ghabail do don turus-sin ⁊ h-Ua Domnaill do breith sluaigh Ichtair Connacht leis a cenn Mic Uilliam a Burc, .i. Ricard, mac Emainn Burc. ⁊ a n-dul assin d'innsoighidh ar Clainn Ricaird. ⁊ in Machaire RiabhachBaile in Clair, .i. baile Mic Uilliam, do loscadh leo don turus-sin. ⁊ Mac UilliamSil m-Briain do breith orra ⁊  88d mac h-Ui Conchobuir Corcu Mruadh do marbadh leo. ⁊ h-Ua Domnaill do toighecht dia tigh don turus-sin fo buaidh cosgair ⁊ comaidme.

 5. Ricard, mac Tomais A p.226 Búrc, do marbadh le clainn t-Sheaain A Burc in bliadhain-si.

 6. h-Ua Gadhra do eg in bliadhain-si, .i. sai gan uiresbaidh, .i. Eogan ⁊ a mac, .i. Eogan Óc.

 7. h-Ua Cianain d'eg in bliadhain-si, .i. Tadhg, .i. sai senchaidh ⁊ fer tighi aidhedh, ar m-breith buadha o doman ⁊ o demhon.

 8. Mac an t-Shabhaisigh, .i. Patraig Og Sabhais, do ghabail le Faitechaibh ⁊ tigernus Leithi Cathail do ghabail do Patraig Fait maille re cungnum h-Ui Neill (.i. Enri)Mic Uibilin. ⁊ ar' mhair do Shabhaisechaibh do cur ar innarbadh doibh.

 9. Domnall, mac Briain, mic Pilib, mic in Ghilla Duibh Meg UidhirGilla Isu, mac Cormaic, mic Gilla Isu h-Ui Flannagain, do marbadh le clainn Aedh Mheg Uidhir ⁊ le Muinntir Manchain a purt Achaidh Inbhir, 9 Kalendas Septimbris.

 10. Mairgrég, ingen Pilib mic in Gilla Duibh Meg Uidhir, .i. ben Mic Gilla Fhinnein, .i. Taidhg, mic Briain Mic Gilla Fhinnein, d'h-eg in bliadhain-si.

 11. Toirrdelbach, mac Cathail Oig Mic Magnusa Meg Uidhir, d'eg in bliadhain-si.

 12. Tadhg Dubshuilech, mac Mic Craith Meg Uidhir, do marbadh le clainn Aedha Meg Uidhir in bliadhain-si.

 13. Diarmaid Bocht, mac Duinn Cathanaigh Mic Maghnusa Meg Uidhir, obiit.

 14. Tomas Mag Sgoloigi obiit.

 15. Seaan Buidhe, mac Seaain Moir Mheg Raith, .i. comorba Termoinn Dabheoig, d'h-eg in bliadhain-si ⁊ comorba do dhenum ina inadh do Dhiarmuid, mac Marcuis, mic Muiris Meg Raith.

 p.228
U1470
 1. Kal. Ian. ii. f., l. xx.ui., Anno Domini M. cccc. lxx.

 2. Pilib Mhag Uidhir do eg in bliadhain-si, .i. mac Tomais, mic Pilib, mic Aedha Ruaidh; .i. mac uirrigh rob' ferr deirc ⁊ daenacht ⁊ rob' ferr d'fer cogaidh do bhi ina aimsir ⁊ adhbur righ Fer Manach gan frasabra ⁊ araile.

 3.  94cSluaighedh mor in bliadhain-si leis h-Ua Neill, .i. le Enri, mac Eogain h-Ui Neill, a Clainn Aedha Buidhe a cenn Mic Uibhilin 'sa Duibh Trian. ⁊ Mac Ui Neill BuidheClann Aedha Buidhe do dhul ar creich ar Mac Uibhilin ⁊ h-Ua NeillMac Uibhilin do breith orra ⁊ troid do thabairt doibh da cheile deredh lai. ⁊ briseadh ar Clainn Aedha Buidhe. ⁊ Aedh Og, mac Aedha Buidhe, do gabail ann ⁊ Mac Suibne na CailledhEoin Ruadh Mac Suibne do gabail ann. Art, mac Domnaill Cail h-Ui Neill, do marbadh ann ⁊ caisdel Sgathdergi do gabail don turus-sin d'h-Ua Neill, ⁊ a thabairt a laim Mic Uibhilin da choimed. ⁊ h-Ua Neill do toigheacht dia thigh don turus-sin fo buaidh cosgair ⁊ comaidhmi.

 4. pladh mor a Feraibh Manach an bliadhain-si, .i. Airaing 3 ⁊ h-Ua Flannagain (.i. Cormac, mac Gilla Isu) Tuaithi Ratha d'eg di ⁊ moran aile nach airimhter.

 5. Cogadh mor d'eirghi eter h-Ua Neill ⁊ clainn Airt h-Ui Neill in bliadhain-si ⁊ clann Airt do dul ar innarbadh a Trian CongailConn, mac Aedha Buidhe, do gabail leo a n-aghaidh h-Ui Neill.

 6. Cogadh mor d'eirghi eter Mac UibilinMag AenghusaMag Aengusa do breith a chaeraidhechta a Leith Cathail ⁊ coinne p.230 do gabail do re Mac Uibilin. Innsoighidh do denum do Mac Uib 89ailin ar Mag Aengusa ina inadh coinne ⁊ maidm do thabairt air. ⁊ Mag Aengusa do lot ⁊ do gabail ann ⁊ a dias mac do ghabail ann, .i. BrianConn. ⁊ ni lugha ina ocht fichit do marbadh isin maidhm-sin ⁊ caeraidhecht Meg Aengusa do chur rompo doibh. Aedh Mag Aengusa da leanmhuin ⁊ maidm do thabairt do ar in RutaSeinicin Carrach Mac Uibilin, do ghabail leis ⁊ Seinicin Ruadh, mac Teboid Mic Uibilin, do ghabail ann ⁊ moran do gabail ⁊ do marbadh ann. ⁊ comfhuaslucudh do dhenum atorra ar na braighdibh-sin, leth ar leth ⁊ sith do dhenum doibh ⁊ araile.

 7. Clann Airt h-Ui Neill ⁊ clann Bríain Oig do thocht ar innsoighidh a Tir Eogainmac Ui Neill do theagmhail an oidhchi-sin i Tobran, .i. Ruaidhri h-Ua Neill. ⁊ clann Airt ⁊ slicht Enri do thocht fa' n m-baile 'san oidhci ⁊ mac h-Ui Neill do marbadh leo (.i. a tig h-Ui Corra Dhobrain) ⁊ moran eile nach airimhter sunn.

 8.  94dSluaighedh mor do dhenum leis h-Ua Neill (.i. Enri) a Trian Conghail co maithibh in Coicid uime: .i. h-Ua DomnaillFir ManachOirecht h-Ui ChathainMac Uibhilin. ⁊ a m-beth tamall ar in Coill Ichtaraigh p.232 ag milliudh arbhann ⁊ ag loscadh tighedh. ⁊ a n-dul tairis ar fersaid Bona Tuama ⁊ a n-dul trid in Fidhbadh ⁊ a m-beth oidhci ar in Riasc Mhor ⁊ a n-dul assin co h-Edan Dubchairrgi, .i. co baile Cuinn, mic Aedha Buidhe ⁊ a m-beth da oidhchi ann. ⁊ Enri, mac Briain Ballaigh h-Ui NeillFeilim, mac mic h-Ui Neill BuidheBrian, mac Neill Ghallta, do tocht asteach cum h-Ui Neill. ⁊ umla ⁊ freghra d'fhaghail do uatha uile ⁊ sith do chengal do atorra ⁊ Mac h-Uibilin. ⁊ h-Ua Neill do dul assin a Rinn Sibhne ⁊ a bheth ann re sealad ag loscadh arbha ⁊ tighedh.

  mac Aedha Buidhe, .i. Brian, do dhul a n-Aird Uladh ⁊ crecha mora do breith leis a timceall in t-sluaigh isin Fidbadh. h-Ua Neill do dul le Mac Uibilín a n-Ard Uladh ⁊ a thecht assin dia baile fein. Conn, mac Aedha Buidhe ⁊ clann Airt h-Ui Neill ⁊ slicht Enri do thecht a Tir Eogain ⁊ creacha mora do dhenum doibh ar clainn Fheidhlimthe h-Ui Neill.

 9. Raibhilin Carrach Sabhaismac Seoain Sabhais do p.234 dhul ar sibhal oidhchi a Leith Cathail ⁊ techt doib a timcell an tighi a roibe in Sheinisgal, .i. Patraig Fait ⁊ e fein ⁊ cuid da braithribh do gabail doibh ⁊ mac in t-Shabhaisigh, .i. Patraig Og, d'fhaghail doibh as na braighdib-sin. ⁊ Leith Cathail ⁊ seinisgalacht Gall Uladh do thabairt do mac in t-Shabhaisigh aris.

 10. h-Ua Domnaill do dul, sluagh, co Bel Atha Conaill a coinne h-Ui Raighilligh ⁊ imruagadh do beith atorra. ⁊ mac Aedha h-Ui Raighilligh (.i. Emand) do marbadh ann ⁊ mac in espuic h-Ui Gallcobair do marbadh ann don leith aili ⁊ eich ⁊ daine do marbadh ann. ⁊ h-Ua Domnaill do tocht dia tigh don turus-sin.

 11. Clann Airt h-Ui Neill do thecht ar coilltibh Sila Baidhill ⁊ ar dhaingnech a ferainn fein ⁊ creacha mora do denum doib ar clainn h-Ui Neill.

  Clann h-Ui Neill do dhul ar cuartughudh fa cheanntar Sila Baidhill ⁊ clann Airt ⁊ clann Briain Oig do thegmail doib a timceall in Atha Leathain. ⁊ clann h-Ui Neill do brisedh ar clainn Airt ⁊ maidm mór do thabairt forra. ⁊ Enri,  95amac Airt h-Ui Neill, do marbadh ann, .i. sai cinn-fhedna ⁊ fer do bi lan d'aithne ⁊ d'eineach ⁊ do derc ⁊ do daenacht. ⁊ a brathair aile do marbadh ann, .i. Brian, mac Airt h-Ui Neill. ⁊ Toirrdhealbhach Ruadh, mac Briain Oig h-Ui Neill ⁊ moran da braithribh do marbadh ann.

 12.  p.236
 13. h-Ua Neill ⁊ a clann do dhul fo caislen clainni Airt, .i. caislen na h-Oghmaidhe. Eogan h-Ua Domnaill ⁊ clann Nechtain h-Ui Domnaill do ghabail le clainn Airt a n-aghaidh h-Ui Neill.

 14. Creacha mora do denum do clainn Fheidhlimthe h-Ui Neill ar clainn Muircertaigh Oig h-Ui Neill. Gres do dhenum do clainn Muircertaigh Oig ar clainn FeilimSeaan,  89b mac FeidhlimFeidhlimidh Og, mac Feidhlimthe, do marbadh leo, .i. da barraigh a fine fein 'mun am sin. ⁊ mac aile d'Feidhlim d'eg 'sa sechtmuin cetna, .i. Niall h-Ua Neill.

 15. Creacha mora do denum do Conn, mac Aedha Buidhe, ar clainn Feidhlim h-Ui Neill.

 16. Mac Donnchaidh in Chorainn, .i. Brian, mac Taidhg Mic Donnchaidh, do marbadh le Tadhg, mac Briain Mic Donnchaidh, a toraidheacht creiche ⁊ a mac do marbadh ann, .i. Aedh.

 17. Ruaidhri h-Ua h-Eaghra, .i. mac h-Ui Eaghra Buidhe, do marbadh le mac Mic Donnchaidh in Chorainn, .i. le Muircertach, mac Taidhg Mic Donnchaidh.

 18. Seaan, mac Domnaill Ballaigh Meg Uidhir, do marbadh le Ruaidhri, mac Briain, mic Pilib Meg Uidhir, pridie Idus Aprilis.

 19. Clann Donnchaidh, mic Aedha Meg Uidhir ⁊ clann Cormaic, mic Aedha cetna, do dhenum creichi ar Cathal Og Mac Maghnusa a Rinn Airigh.

 20. Diarmait Mac Mathgamna obiit 6 Idus Aprilis.

 21. Caterfhina, ingin Concubair Moir Meg Ualghairg, bean Diarmada Meg Raith, moritur.

U1471
 1. Kal. Ian. iii. f., l. uii., Anno Domini M. cccc. lxx. i.

 2.  p.238
 3. Caislen na h-Oghmuidhe do ghabail leis h-Ua Neill in bliadhain-si, .i. le Henri, mac Eogain. ⁊ is amlaidh so do gabadh e: .i. cumusc do thabairt do clainn h-Ui Neill ⁊ do clainn Airt da cheile a t-tosuch an gheimridh, mur ta romaim annso. ⁊ brisedh ar clainn Airt ⁊ da mac Airt do marbadh ann ⁊ moran aile leo. ⁊ clann h-Ui Neill do dul assin a timceall an caislein ⁊ h-Ua Neill do thecht cuca. ⁊ Sile, ingen Neill Gairb Ui Domnaill, bean Neill, mic Airt Ui Neill, do beth isin chaislenNíall fein ⁊ in chuid aile da braithribh  95b do dhul i cenn Ui DomnaillConallach. ⁊ h-Ua Neill do beith fa' n caislen o thus an geimridh co deredh erraigh. Clann Art do thecht astech cum Ui Neill ⁊ in caislen do thabairt do ⁊ h-Ua Neill da thabairt da mac fein, .i. do Conn ⁊ e fein d'imtecht dia thigh fo buaidh cosgair ⁊ comaidhme ⁊ araile.

 4. Sluaighedh mór in bliadhain-si le Mac Uilliam Burc a n-Ichtar Connacht do cumnum le mac Briain h-Ui Conchobuir ⁊ dul doib fo caislen Sligidh ⁊ clann Eogain h-Ui Conchobuir do beth i cenn Ui DomnaillDomnall, mac Eogain, do dul 'sa caislen. ⁊ tor in doruis do brisedh le Mac Uilliam ⁊ sith do denum doib.

 5. Trian Conghail uile do gabhail le Conn, mac Aedha Buidhe, in bliadhain-si ⁊ a techt astech chuige, .i. mac h-Ui NeillMac UibhilinEnri, mac Briain Bhallaigh.

 6. Cogadh mor in bliadhain-si a n-Ibh Failgi eter h-Ua Concobuir p.240 Tadhg h-Ua Concobuir. ⁊ Tadhg do dhul a cenn Gall ⁊ sluagh Gall do breith leis a n-Ibh Failghi ⁊ in tir do mhilliudh doibh co leir.

 7. Iarla Cille DaraGaill na Midhe do denum innsoighthi a Fern Mhuighi ⁊ crecha mora do dhenum ar Mag Mathgamna. ⁊ Mag Mathgamna do tinol a tire ⁊ airgti ⁊ loiscthi mora ⁊ ár daine do thabairt ar Gallaibh do, a n-dighail na creach-sin.

 8. Muircertach, mac Eogain h-Ui Neill, d'h-eg in bliadhain-si.

 9. Indsoighidh do denum do Brian, mac Fheidhlimthe h-Ui Raighilligh, i Clainn in Chaich ar Ferghal, mac Sheaain h-Ui Raighilligh ⁊ creacha do cur rompo doibh. ⁊ Fergal do breith orra ⁊ imruaghadh do beth atorra. ⁊ Cathair, mac Iriail, mic Fheidhlim, do marbadh ann ⁊ Fergal do ghabail don taib aili.

 10. Ruaidhri, mac Donnchaidh, mic Aedha Meg Uidhir, do marbadh le Colla, mac Aedha Meg Uidhir ⁊ lena clainn ag tech Meg Raith i n-Allt Ruaidhin i Termonn. ⁊ Donnchadh Og, mac Donnchaidh, mic Aedha Mag Uidhir, do lenmuin CollaColla do marbadh do ⁊ a mac do p.242 marbadh faris in la arna mharach isin inadh cetna, tre innechudh Dé ⁊ Dabeoig im sharughudh in Termuinn.

 11. Sluaghadh do dhenam leis h-Ua Neill a Tir BresailTir Bresail uile do loscadh leis. ⁊ mac righ Thire Conaill uile ⁊ clann Airt h-Ui Neill do breith air. ⁊ h-Ua Neill do thecht da tigh don turus-sin fo buaidh cosgair ⁊ comaidhmhe.

 12. Mag Uidhir, .i. Tomas Og, mac Tomais Meg Uidhir, do chur a tighernais de ar gradh De, ar caithimh urmoir a aisi re derc ⁊  95c re daenacht ⁊ re cennus-fedna ⁊ re feicemhnus coitchenn do damaibh ⁊ d'eigsibh Erenn. ⁊ tighernus Fer Manach do thabairt da mac, .i. d'Emonn Mag Uidhir ⁊ a mac aile d'fhagbail ina thanuisti ar Feraibh Manach, .i. Donnchadh ⁊ mac aile a n-espucoid Clochair, .i. Rosa.

 13. Emonn, mac espuic Clochair, .i. espuc Piarus, neoch do bi ina aircideochain i Clochar ⁊ ina persun ⁊ ina airdtigerna i Clain Inis — fer subhaltach, sochraidh, deghinnsgnech — d'eg in bliadhain-si, 18 Kalendas Maii. ⁊ dob' e-sin Domnach Casg in tan-sin.

 14. Aedh, mac Briain, mic Pilib na Tuaidhe Meg Uidhir, d'h-eg 16 Kalendas Marcii.

 15. Samhradh te in bliadhain-si.

 16. Caitilín, ingen Gilla Isu Oig Mic Ghilla Dhuibh, .i. bean Eoghain h-Ui Dhalaigh, d'h-eg a Samhradh na bliadhna-sa.

 17. Tadhg h-Ua Conchubhair, .i. mac in p.244 Chalbhaigh, mic Murchaidh h-Ui Conchubhair, .i. sai chinn-fheadhna, d'h-eg an bliadhain-si.

 18. Clann Glaisne, .i. Conchubar{} do ghabhail le Brian Ruadh, mac Cathail h-Ui Raighilligh gu maithibh a Samhradh na bliadhna-so ⁊ a leigin amach in bliadhain chedna gan fuaslagadh.

 19. {}Philippii et Iacobi, Anno Domini 1471.

U1472
 1.  89c Kal. Ian. iiii. f. l.x.uiii., Anno Domini M. cccc. lxx. ii.

 2. Emonn Mag Uidhir do rigadh a Feraibh Manach an bliadhain-si.

 3. Mathgamain, mac Toirrdelhaigh h-Ui Briain, d'h-eg an bliadhain-si, .i. tanusti Tuadh Mhuman.

 4. Ruaidhri, mac Maghnusa h-Ui Cathain, (.i. h-Ua Cathain) .i. sai cinn-fhedhana, do marbadh a feall le Mac Uibilin, .i. le Seinicin Carrach Mac Uibilin.

 5. Sluaghadh do denum le Conn, mac Aedha Buidhe h-Ui Neill ⁊ le Goffraigh h-Ua Cathain, .i. derbrathair do Ruaidhri, docum in Ruta do dhighail mic h-Ui Cathain (.i. Ruaidhri) orra. ⁊ imruagad do beith atorra ⁊ Goffraigh h-Ua Cathain do marbadh d'en urchur do gha la Rughraidhe Mac Uibilin: .i. fer do bi lan d'einech ⁊ do dherc ⁊ do chennus-fedna in Goffraigh-sin. Indsoighidh do dhenamh in la arna mharach do mac Aedha Buidhe ar in Ruta ⁊ maidm mor do thabairt do orra ⁊ Mac Uibilin do marbadh ann,  p.246 .i. Cormac, .i. sai cinn-fhedhna gan uiresbaidh. Mac Uibilin do dhenum do Rughraidhe Mac Uibilin ⁊ sith do denum do re mac Aedha Buidhe ⁊ coinne do ghabail doibh re h-Oirecht h-Ui Cathain. Ocus Mac Uibhilin do dul i coiti boc ar bun na Banna do dul i cenn h-Ui Cathain ⁊ drem d'Oirecht h-Ui Cathain do tegmail do ag dul a tir do ⁊ a marbadh ⁊ a bhathadh air in m-Banna ⁊ araile.

 6. Donnchadh Mag Uidhir (mac Tomais Oig) do  95d ghabail an bliadhain-si le Mag Uidhir, .i. le h-Emann, mac Tomais Oig, i na baile fein ⁊ fuaslucadh mor do buain as d'eachaibh ⁊ d'eidedh ⁊ do buaibh.

 7. Clann Meg Raghnaill, .i. ConchoburMaileachlainn, do marbadh le slicht Maileachlaind Meg Raghnaill: .i. da mac taisigh dob' ferr eineach ⁊ cennus-fedna do bi i Connachtaibh.

 8. Coinne do gabail eter h-Ua Neill (.i. Enri) ⁊ h-Ua n-Domnaill (.i. Aedh Ruadh) ⁊ imruagadh do beith atorra. Ocus h-Ua Neill do brisedh ar h-Ua n-Domnaill co sona, senamail ⁊ maidm mor do thabairt fair ag bel Átha an Caislein Mhaoil. Ocus Mac Suibne (Fanad, .i. Mael Muire) do marbadh ann maille re moran aile ⁊ araile.

 9. Brian, mac Feilim, mic Duinn, mic Con Connacht Meg Uidhir, do marbadh le clainn Seaain Buidhe Meg Mathgamna ⁊ le Clainn Domnaill Clainni Ceallaigh ⁊ araile.

 10. Rois, ingen Concobuir, mic Concobuir aili Mic Maghnusa, .i. ben Maghnusa, mic Briain, mic Concobuir Oig Meg Uidhir, quieuit in Christo 7 Idus Decembris.

 p.248
U1473
 1. Kal. Ian. ui. f., l. xx. ix., Anno Domini M. cccc. lxx. iii.

 2. Maidm mor do thabairt le Mag Ragnaill, .i. le Tadhg, ar slicht Maileachlainn Meg Raghnaill, du inar' marbadh ceithre fir deg d'uaislibh slechta Mailechlainn maille re moran aile.

 3. Edbhard, mac Baruin Dealbna,  89d do ghabail a feall le mac a derbrathar fein, .i. le Cristoir, mac Semuis Nuinnsenn ⁊ a breith do co Baile Atha Cliath ⁊ a milledh and.

 4. Donnchadh, mac Aedha Meg Uidhir, d'eg in bliadhain-si: .i. sai cinn-fhedhna ⁊ fer do bhi lan do derc ⁊ d'aithne ⁊ do daenacht. A eg ina tig fein, iar m-buaidh o doman ⁊ o deamon.

 5. Tomas, mac Meg Uidhir, .i. mac Emainn, mic Tomais, do marbadh le clainn Cathail Meg Uidhir a fheall.

 6. Art, mac Domnaill Ballaigh Meg Uidhir, d'eg ina tigh fein fo buaidh Ongtha ⁊ aithrighe.

 7. Ruaidhri, mac Airt h-Ui Neill, d'h-eg in bliadhain si.

 8. Sile, ingen Rughraide Meg Mathgamna, obiit pridie Kalendas Ianuarii.

 9. Cathal Riabhach, mac Duinn Cathanaigh, mic Maghnais Meg Uidhir, d'eg in bliadhain-si 18 Kalendas Octobris.

 10. Hoc anno d'h-eg {}

U1474
 1.  96a Kal. Ian. uii. f., l. x., Anno Domini M. cccc. lxx. iiii.

 2. Donn Ruadh, mac Con Connacht Meg Uidhir, do marbadh le mac Ricaird Mic Cathmhail a trodan.

  Flaithbertach Mag Uidhir ({}g Eocagain) d'h-eg ina tigh fein iar m-buaidh Ongta ⁊ aithrighe.

 3.  p.250
 4. Creacha mora do denum do h-Ua Domnaill ar muinntir h-Ui Neill, .i. ar Aedh m-Ballach, mac n-Domnaill.

 5. h-Ua Concobair Fhailgi d'eg in bliadhain-si, .i. Conn, mac in Calbaigh ⁊ a mac, .i. Cathair, do righad ina inadh.

 6. Edbard Pluingced, .i. Gallmacam rob' ferr cennus-fedna ⁊ daenacht do bi 'sa Midhe, d'eg in bliadhain-si, iar m-breith buadha o doman ⁊ o dheamon.

 7. Fergal, mac Seaain h-Ui Raighilligh, d'eg in bliadhain-si.

 8. Cogadh mor in bliadhain-si eter h-Ua Neill ⁊ h-Ua n-Domnaill. Ocus mac Aedha Buidhe h-Ui Neill ⁊ h-Ua Neill do dhul ar sluaighedh a Tir Conaill. Ocus Tir Aedha do loscadh leis do 'n turus-sin ⁊ techt slan dia tigh.

 9. Indsoighidh do dhenum do h-Ua Neill (.i. Enri) ar mac Aedha Buidhe ⁊ ar clainn Airt h-Ui Neill 'sa Tuaiscert ⁊ creacha mora do chur rompo doibh. Ocus Trian Congail uile do breith orra ⁊ h-Ua Neill do breith na crech leis dia n-aindeoin ⁊ techt dia tigh imshlan.

 10. An Gilla Dub h-Ua h-Eaghra do marbadh le na derbrathair a feall, .i. le h-Eogan h-Ua h-Eaghra.

 11. Maidm mor do thabairt in bliadhain-si leis h-Ua Ceallaigh ar h-Ua Concobuir n-Donn, .i. Feidhlim, mac Toirrdelbaigh ⁊ h-Ua Concobuir do marbadh ann ⁊ Mac Suibne cona dhis mac do marbadh ann ⁊ moran aile nach airimter annso.

 12. Mairgreg, ingen Aedha Ruaidh Meg Mathgamna, .i. bean Donnchaidh, mic Tomais Oig Meg Uidhir .i. bean rob' ferr crabadh ⁊ eineach ro bi 'na h-aimsir — a h-eg Dardain roim Nodlaig ⁊ a h-adlucadh a Cluain Eois, fo buaidh Ongtha ⁊ aithrighe.

 13.  p.252
 14. Mag Tigernain Teallaigh Dunchadha, .i. Tadhg, d'h-eg in bliadhain cetna.

 15. Rughraidhe Og Mag Mathgamna d'h-eg in bliadhain-si iar m-breith buadha o doman ⁊ o deaman ⁊ araile.

 16. Brian, mac Feilim h-Ui Raighilligh, do ghabail in bliadhain-si le Seaan, mac h-Ui Raighilligh (.i. mac Toirrdelbaigh h-Ui Raighilligh) ⁊ le clainn Aedha h-Ui Raighilligh.

 17. Uilliam Mac Gaffraigh, .i. duine maith oirecht do mhuinntir clainni Pilib Meg Uidhir, d'h-eg in bliadhain-si, 5 Nonas Marcii.

U1475
 1.  96b Kal. Ian. i. f., l. xx.i., Anno Domini M. cccc. lxx. u.

 2. Cogadh mor in bliadhain-si eter Mag Mathgamna, .i. Remann, mac Rughraidhi ⁊ clainn Aedha Ruaidh Meg Mathgamna. Imirci neirt do dhenum do clainn Aedha Ruaidh a Fern Mhuighi ⁊ sluagh Gall do thecht ina n-aircis. Ocus Mag Mathgamna do techt astech fa Eoganaigh ⁊ a dhul amach aris i Fern Mhuigh ⁊ clann Aedha do dhul ar Galltacht. Mag Mathgamna do dhul ar sibhal ar Ghallaibh ⁊ clann Aedha RuaidhGoill Machaire Oirghiall do breith orra. Ocus maidm mor do thabairt ar Mag Mhathgamna ⁊ h-e fein do ghabhail ann ⁊ Brian, mac Rughraidhe Mheg Mhathgamna,  4 do ghabail ann ⁊ moran aile do ghabail ⁊ do marbadh and.

   p.254

  Mac an t-ShabhasaighFeilim, mac mic h-Ui Neill, do  90a gabail le Conn, mac Aeda Buidhe ⁊ mac an t-Shabhaisigh d'elogh uadha ina diaigh-sin.

 3. Sluaighedh mor do dhenum leis h-Ua n-Domnaill in bliadhain-si, .i. le h-Aedh Ruadh, mac Neill Gairbh h-Ui Domnaill, do thabhach Briain, mic Feilim h-Ui Raighilligh, ar h-Ua Raighilligh. Ocus techt do co Bel Atha Conaill ⁊ sith do dhenum do ris h-Ua Raighilligh annsin. Ocus a dul assin 'sa n-Anghaile do chungnum le clainn Iriail h-Ui Ferghail do bi ina cairdibh aigi. Ocus nert do ghabhail ann do annsin ⁊ dul assin a n-Uibh Fhailghi do chocadh ar Gallaibh a n-eraic a athur do tuit le Gallaibh roime-sin. Ocus moran do 'n Midhe do milliudh leis ⁊ baile caislein Delbhna do loscadh doibh ⁊ sith do dhenum do re Gallaibh ina diaigh-sin. Clann CholmainCalraighi d'eirghi doibh 'sa n-Gairbh EisgirGalloglaighErennaigh do buain dibh annsin ⁊ h-Ua DomnaillToirrdelbach Mag Uidhir do inntodh ar in toraidh taebh t-shiar do baile Meg Amalgaidh ⁊ brisedh ar coimtinol na tirthadh-sin ⁊ moran do buain dibh da n-dainibh, a timcell mic Meg Amhalgaidh. Ocus ni fhuaradur en urchur o 'n toraidh ⁊ o sin amach. Ocus dul do assin do cungnum la na cairdibh a n-Uib Maine ⁊ assin a Clainn Ricaird ⁊ dul do assin a Conmaicne Cuile ⁊ assin n-Ichtar Connacht ⁊ a thoighecht dia thigh do 'n turus-sin fo buaidh cosgais ⁊ comaidhme.

 4. Barun Dealbna d'eg in bliadhain-si, .i. sai cinn-fhedna ⁊ fer dob' ferr derc ⁊ daenacht ⁊ dob' ferr aithne ar gach eladhain do bi do  p.256 Ghallaibh Erenn ina aimsir. A eg iar m-buaidh o doman ⁊ o dhemon.

 5. Aedh h-Ua Neill d'eg in bliadhain-si, .i. Aedh, mac Eogain, mic Neill Oig h-Ui Neill: .i. fer do bi lan d'aithne ⁊ d'eineach ⁊ do chennus-fhedna. A eg ina thigh fein iar m-buaidh Ongtha ⁊ aithrighi.

 6. Aedh h-Ua Domnaill, .i. mac Nechtain h-Ui Domnaill, do bathadh in bliadhain-si a coiti bic ar bun na Banna.

 7. h-Ua Ferghail d'eg in bliadhain-si, .i. Seaan, mac Domnaill h-Ui Ferghail.

 8.  96cMac Briain Mic Maghnussa, .i. Tomas Og, mac Tomais, mic Pilib, mic Briain, mic Mhail t-Sheachlainn, mic Mhaghnusa, mic Ruaighri, mic Duinn Mhoir Meg Uidhir, d'h-eg hoc anno im Shamuin.

 9. h-Ua Ceallaigh, .i. Tadhg Caech, mac Uilliam h-Ui Ceallaigh, do cur an t-saegail de an bliadhain-si.

 10. Edain Og, ingen Maigister Seoain Meg Uidhir, .i. bean Eogain, mic Eogain h-Ui Breislen, obiit 15 Kalendas Maii.

 11. Cu Connacht, mac Briain Duibh, Mac Mhaghnusa d'h-eg.

 12. Ruaidhri Glas Mag Carmuic, fer suairc, subaltach ⁊ fer denta rann Oglachais, obiit 6 Idus Maii.

 13. h-Ua Neill, .i. h-Enri, mac Eogain h-Ui Neill, do dhul, sluagh, a Fhearaibh Manach an bliadhain-si ⁊ teach Toirrdhealbaidh, mic Pilib Mheg Uidhir do loscadh leis ar Srath Fhear Luirg, a cois na h-Arna.

 14. Hic nata est Catherina, filia Caroli Iuuenis Mic Magnussa, {})

 p.258
U1476
 1. Kal. Ian. ii. f., l. ii., Anno Domini M. cccc. lxx. ui.

 2. Tadhg, mac Emainn (.i. Meg Uidhir), mic Tomais Meg Uidhir, do marbadh a fheall le na derbrathair fein, .i. Ruaidhri Mag Uidhir.

 3. Donnchadh Mag Uidhir, .i. mac Tomais Oig, mic Tomais, mic Pilib Meg Uidhir, d'eg in bliadhain-si: .i. fer do bi lan d'einech ⁊ do derc ⁊ do chennus-fedna ⁊ d'aithne ar gach eladhain da cluinedh ⁊ adbur righ Fer Manach gan fresabra. A eg fo buaidh ongtha ⁊ aithrighi an bliadhain-si.

 4. h-Ua h-Uiginn, .i. Brian, mac Fergail Ruaidh  90b h-Ui Uigind, d'eg in bliadhain-si: .i. sai fhir dana ⁊ oide sgol ErennAlban re dan ⁊ araile.

 5. Mac Gilla Ruaidh, .i. Domnall Mac Gilla Ruaidh, d'eg in bliadhain-si ⁊ a mac ina inadh, .i. Brian.

 6. Indsoighidh do dhenum do h-Ua Neill (.i. Enri) ar Oirghiallaibh ⁊ clann Meg Mathgamna, .i. clann Remuind Meg MathgamnaBrian, mac RughraidheOirghiallaigh uile o Eoganaigh astech do theicheadh siar fa Machaire Tulcha. Ocus crecha mora ⁊ airgthi imdha do breith d' Ua Neill uatha o Machaire Thulcha ⁊ o chenntar na Breifne. Ocus h-Ua Neill do techt dia thigh do 'n turus-sin fo buaidh cosgair ⁊ comaidhme.

 7. Sluaghadh mor leis h-Ua Neill (.i. Enri) docum mic Aedha Buidhe h-Ui Neill ⁊ dul do fo caislen Beil Feirsdi ⁊ an caislen do gabail ⁊ do brisedh leis ⁊ a thoighecht dia tigh fo buaidh cosguir.

 8. Tuathal, mac Aedha h-Ui Neill, do marbadh le Gallaibh Machaire Oirgiall.

 9. h-Ua h-Eaghra Riabhach d'h-eg in bliadhain-si, .i. Uilliam, mac in Espuic.

 10. Mac Donnchaidh an p.260 Chorainn, .i. Seaan, mac Taidhg Mic Donnchaidh, do ghabail a fheall le clainn Conchobuir Mic Donnchaidh ⁊ le slicht Tomaltaigh Oig Mic Donnchaidh, arna cur amach da derbcomalta fein a caislen Baile in Muta.

 11. Seaan, mac h-Ui Anluain, do marbadh le a derbrathair fein a feall.

 12. Graine, ingen Uilliam, mic an Espuic Meg Uidhir, obiit Idibus Decimbris.

 13. Hic natus est Carolus Iuuenis, filius Caroli Iuuenis {}

U1477
 1.  96d Kal. Ian. iiii. f., l. xiii., Anno Domini M. cccc. lxx. uii.

 2. Cogadh mor a Tir Conaill an bliadhain-si eter h-Ua n-Domnaill ⁊ clainn Nechtain h-Ui Domnaill. Ocus Niall, mac Domnaill h-Ui DomnaillFeilim, mac Toirrdelbaigh h-Ui Domnaill, do marbadh le clainn Nechtain ar in cogadh-sin ⁊ moran dighbala do denamh atorra.

 3. h-Ua Neill (.i. Enri) do dul ar sluaghadh a Tir AedhaTir Aedha do milliudh ⁊ do loscadh leis ⁊ a thecht dia tigh fo buaidh cosgair.

 4. Eachaidh, mac Eogain Meg Mathgamna, do ghabail le Brian, mac Remuinn Meg Mathgamna, a feall.

 5. Aedh, mac Donnchaidh, mic Tomais Meg Uidhir, d'eg in bliadhain-si.

 6. Brian, mac Concobuir Oig Meg Uidhir, .i. fer do bi lan d'einech ⁊ do deirc ⁊ do daenacht, a eg oidci Nodlaig, fo buaidh Ongtha ⁊ aithrighe.

 7. Ruaidhri, mac Emuinn Meg Uidhir, do marbadh le Coin Connacht, mac Remuinn Riabhaigh, mic p.262 Duinn, mic Con Connacht Meg Uidhir, a feall.

 8. Matha h-Ua Luinin d'eg in bliadhain-si: .i. oirchinneach na h-Arda ⁊ sai re sencus ⁊ a tuigsi gaca h-ealadhna.

 9. Aillbhe, ingen Aedha Meg Uidhir, ben tuc h-i fein ⁊ a maithius bliadhain re m-bas do Mainistir Lesa Gabail, obiit 6 Kalendas Decimbris.

 10. Donn, mac Eogain, mic Aedha Meg Uidhir, do marbadh le Donnchadh Og, mac Donnchaidh, mic Aedha cedna, 5 Kalendas Iulii.

 11. Hic nata est Caterina, filia Caroli Iuuenis, in festo Sancti Patricii.

U1478
 1. Kal. Ian. u. f., l. xx. iiii., Anno Domini M. cccc. lxx. uiii.

 2. Barun Dealbhna d'eg in bliadhain-si (do 'n plaidh): .i. Cristol, mac Semais, mic Risderd Nuinnsenn, .i. og macamh dob' ferr do Ghallaibh ina aimsir fein.

 3. Gaeth mor do thecht a n-diaigh Notlaig in bliadhain-si, d'ar' milledh moran d'eallach Erenn ⁊ d'ar' brisedh moran do mainistrechaibh ⁊ do teamplaibh ⁊ do thighibh ar fut Erenn co coitcenn.

 4. Mac Rithbheartaigh d'eg in bliadhain-si: .i. Cithruadh, ollomh Meg Uidhir re dan; .i. fer socraidh, subhaltach, daenachtach ⁊ araile.

 5. h-Ua Cobhtaidh, .i. Muircertach Bacach, d'h-eg.

 6. Tadhg Finn h-Ua Luinin d'h-eg in bliadhain-si: .i. sai re leighus ⁊ re senchus.

 7.  90cPlaidh mor do techt le luing ar cuan Esa Ruaidh ⁊ leathnughudh do 'n plaidh sin ar fud Tire Conaill ⁊ a Feraibh Manach ⁊ isin Coicid co coitcenn. Ocus dighbala mora do dhenum doibh ⁊ Mac an Baird p.264 Thire Conaill, .i. Goffraigh, d'h-eg di.

 8. Cormac Mag Carrthaigh do sbochadh in bliadhain-si le clainn Diarmada an Dunaigh Meg Carrthaigh ⁊ le Cormac,  97a mac Taidhg, mic Cormaic: .i. mac righ dob' ferr einech do bi i n-Erinn ina aimsir fein ⁊ araile.

 9. An Gilla Dubh, mac Briain, mic Fheidlim h-Ui Raighilligh, d'eg.

 10. Gilla Padraig, mac Airt Mic Maghnusa, d'eg in bliadhain-si, A. D. 1478.

 11. h-Ua Breislen d'h-eg in bliadhain-si, .i. Tadhg, mac Eogain h-Ui Breislen, ollam Meg Uidhir re breithemhnus ⁊ fer tighi aided co coitcenn.

 12. Bicair Achaidh Urcaire d'eg, .i. Tomas Dubh h-Ua Cairpri, fer eagna ⁊ crabad ⁊ araile.

 13. Indsoighidh do denum d'Aedh Og Mag Mhathgamna 'sa Lucht Tighi ar Brian, mac Remaind Meg Mathgamna ⁊ crecha mora do denum do. Ocus Brian fein do ghabail a toraidhecht na creichi.

 14. Emann, mac Uilliam Abaidh, mic espuic Piarais, mic Muiris Airchideochain, d'h-eg 3 Idus Octobris.

 15. Niall Ruadh, mac Aedha Leith h-Ui Manchain (6 Nonas Marcii) ⁊ a ben, .i. Nualaith, ingen Ainnrias h-Ui Droma, d'h-eg in bliadhain-si (3 Kalendas Aprilis).

 16. Barrdubh, ingen Eogain h-Ui Fhialain, ben Concobuir h-Ui Breislen, d'h-eg in bliadhain-si.

 17. Tadhg, mac Cathail Duibh, mic Aedha, d'h-eg 3 Nonas Aprilis.

 18. Risdeard,  p.266 mac Emuinn, mic Risdeard Buitiller do marbadh le Fingein Ruadh, mac Fingein Mic Gilla Padraig, i n-dorus Cille Cainnich.

 19. 'Sa bhliadhain-si do gabadh Mac Maghnusa, .i. Cathal Og{}

 20. Ocus plaidh mor ar Senadh Mic Maghnusa a Foghmhar na bliadhna-sa bheos.

U1479
 1. Kal. Ian. ui. f., l. u., Anno Domini M. cccc. lxx. ix.

 2. Cogadh mor eter h-Ua Neill ⁊ h-Ua n-Domnaill in bliadhain-si ⁊ clann Airt h-Ui Neill do dhul a Tir Conaill do cogadh ar h-Ua Neill ⁊ dighbala mora do denamh atorra. h-Ua Neill do dul ar innsoighidh a Tir Conaill ⁊ creacha mora do thabairt leis o Conallaibh ⁊ o clainn Airt do 'n turus-sin.

 3. Aiffric, ingen Emaínn, mic Tomais Meg Uidhir, d'h-eg, .i. ben Cairpri, mic Aedha h-Ui Neill: .i. sai mhna gan uiresbaidh.

 4. Brian, mac Feilim h-Ui Neill, do ghabail leis h-Ua Neill (.i. Enri) in bliadhain-si, ⁊ a legan amach aris ⁊ fuasluicthi mora do buain as ⁊ a dias mac do braigdib tairisi fos. Ocus Brian do dul a cenn h-Ui Domnaill do cocadh ar h-Ua Neill aris.

 5. Piarus, mac Nicolais h-Ui Fhlannagain — neoch do bi ina chananach choradh i Clochair, ina persun ⁊ ina prioir Cheilé n-De ⁊ ina shacrisda i n-Daimh Inis ⁊ ina oífficel ar Loch Eirne — d'h-eg in bliadhain-si — .i. macamh subaltach, daennachtach, deigheiníg ⁊ sai cleirigh — ar m-breith buadha o domain ⁊ o dhemhon ⁊ araile.

 6.  p.268
 7. Finnghuala, ingen in Airchideochain (.i. Emonn, mac in Espuic) Meg Uidhir, .i. ben Domnaill, mic Conchobair h-Ui Breislen, d'h-eg 9 Kalendas Marcii.

 8. Eoin Bocht h-Ua Carmuic d'h-eg Kalendis Nouembris.

 9. Matha h-Ua Mail Ruanaigh d'eg in bliadhain-si, .i. ollam cerda Meg Uidhir — .i. Tomais Oíg, mic Tomais Moir — ⁊ fer tighi aidhedh co coitcinn in Matha-sin ⁊ sai oircerda fos ⁊ araile.

 10. Ricard, mac Emuinn A Burc, .i. Mac Uilliam Ichtarach, do marbadh d'easgar in bliadhain-si A. D. 1479.

 11. Hic natus est Eduardus, filius Caroli Iuuenis, in festo Sancti Patricii.

U1480
 1.  97b Kal. Ian. uii. f., l. x. ui., Anno Domini M. cccc. lxxx.

 2. Mag Uidhir d'eg in bliadhain-si, .i. Tomas Og, mac Tomais Moir, mic Pilib, mic Aedha Ruaidh: .i. fer do bo mo deirc ⁊ crabadh ⁊ eineach do bi ina aimsir fein ⁊ fer do cosain a crich ar a comarsannaibh ⁊ fer do cumdaigh tempaill ⁊ mainistrecha ⁊ coiligh-aiffrind ⁊ do bi 'sa Roim ag a oilithri ⁊ fo dho a Cathair Sang Sem. Ocus fa lan EireAlba do clu in Tomais-sin. Ocus a adhlucadh a Mainistir an Cabain, ar toga do innti.

 3. Mac Maghnusa Meg Uidhir d'eg an bliadhain-si, .i. Cathal Og, mac Cathail Moir, mic Gilla Patraig (.i. an Gilla Buidhe) Mic Maghnusa, .i. brughaidh dob' ferr do bi a n-Erinn ina aimsir fein. Ocus fa lan  90d EireAlba do clu an p.270 Cathail-sin. Ocus a eg iar m-buaidh Ongtha ⁊ aithrighi ⁊ araile (in uigilia Natiuitatis Iohannis Baptistae).

 4. Magnus Ruadh h-Ua Domnaill do mharbadh le clainn Feilimidh Riabhaigh h-Ui Domnaill.

 5. h-Ua Neill do dhul ar innsoighidh a Tir Conaill ⁊ loiscthi mora ⁊ dighbala imdha do (no, leis).

 6. h-Ua Domnaill do dhul ar innsoighidh a Cinel Feradhaigh ⁊ clann Airt h-Ui Neill ⁊ clann Fheilim h-Ui Neill ina fharradh. Ocus creacha mora do dhenum doibh ar Mac Cathmail. Brian, mac Toirrdelbaigh Rúaidh, maic h-Ui Neill (.i. Enri), do marbadh leo ⁊ mac Mic Cathmail, .i. Semas Mac Cathmhail, do marbadh leo. Ocus cuid do chlainn h-Ui NeillMac Cathmhail da leanmhain ⁊ Eogan, mac Neill, mic Airt h-Ui Neill, do marbadh leo, .i. sai cinn-fedhna ⁊ araile.

 7. Remonn Riabhach, mac Duinn, mic Con Connacht Meg Uidhir, d'eg in bliadhain-si, .i. ferr beogha, daenachtach, Kalendis Augusti.

 8. Mac Gilli Fhinnein d'eg in bliadhain-si (scilicet 10 Kalendas Marcii), .i. Tadhg, mac Briain Mic Gilli Finnein: .i. taisech ro bo beodha ⁊ rob' fherr tech n-aidhedh ina comfhogus.

 9. Eogan h-Ua Domnaill do marbadh le clainn Nechtain h-Ui Domnaill a Cluain Laegh in bliadhain-si, ⁊ Eogan Caech, mac Maghnusa h-Ui Concobhair, do marbadh faris ann ⁊ mac Toirrdelbaigh Carraigh h-Ui Concobuir do gabail ann. Rughraidhe, mac Rughraidhi, mic Nechtain h-Ui Domnaill, do marbadh le clainn Neill h-Ui Domnaill ar an cogadh cetna.

 10. h-Ua Domnaill do gabail coinne re clainn Nechtain ⁊ re Conn h-Ua Neill fa caislen na Finne ⁊ sith do dhenum doib re cheile ⁊ tanustecht Tire Conaill do tabairt d'Eigneachan h-Ua Domnaill.

 11. Cormac, mac mic Airt Cuile Meg Uidhir, d'eg in bliadhain-si.

 12. Pilib Riabhach  p.272 Mac Amhlaim Meg Uidhir (.i. cenn cuibrinn ar a fine fein in Pilib-sin) d'eg in bliadhain-si.

 13. Art, mac Rughraidhe Meg Mathgamna, do marbadh ar deredh creichi (oidhce) do-rinne fein isna Fedaibh, .i. a ferann Con Uladh, mic Aedha h-Ui Neill.

 14. Cogadh mor an bliadhain-si eter clainn Aedha Ruaidh Meg Mathgamna ⁊ clainn Remuinn Meg Mathgamna ⁊ crecha mora do denum ar clainn Remainn ⁊ a c-cur isin m-Breifne i cenn h-Ui Raighilligh.

 15. Fergal Mac Eochadha d'eg, .i. sai fhir dana.

 16.  97ch-Ua h-Eogusa d'eg in bliadhain-si, .i. Aenghus, mac Seaain h-Ui Eoghusa, .i. sai fhir dana ⁊ foglainnti ⁊ fhir liubair ⁊ araile.

 17. Cumusc crodha eter clainn Emaind a Burc ⁊ clainn Ricaird a Burc ⁊ brisedh do cur ar clainn Emuinn ⁊ mac Mic Dubgaill na h-Alban do marbadh ann d'en urchur saighde, .i. Colla, mac Mic Dubgaill. Ocus Daibith Mac in Oirchinnigh ⁊ daine maithi aili do marbadh ann.

 18. Sluagh Gall do techt a Tir Eogain in bliadhain-si le Conn h-Ua Neill fo chaisdel Sheaain Buidhe h-Ui Neill: .i. Iarla Cille Dara, fer inaid righ Saxan a n-ErindGoill na Midhe. Ocus Seaan Buidhe fein do beth 'san chaisdel ⁊ an caislen do congbail do d'ainndeoin in t-sluaigh. Ocus an sluagh d'imthecht ⁊ Seaan Buidhe do dhenum sithi ris h-Ua Neill ⁊ araile.

 19.  p.274
 20. Seaan Mac Gilla Fhinnein, .i. mac Briain Mic Gilla Fhinnein ⁊ tri fir deg do muinntir clainni Briain, mic Pilib Meg Uidhir, do marbadh ag Bealach h-Ui Mithighen le clainn h-Ui Ruairc, .i. clann Tighernain, mic Taidhg, mic Tighernain h-Ui Ruairc, .i. le Tighernan ⁊ le Brian Ruadh, ii. Kalendas Marcii.

 21. Sorcha, ingen Con Connacht, mic Donnchaidh Meg Mathgamna, .i. ben taisigh Muinntiri Peodachain, .i. ben Toirrdelbaigh, mic Briain Mic Gilli Fhinnen, obiit 6 Kalendas Augusti.

 22. Mag Bhradaigh, .i. Toirrdhealbhach Ruadh, mac Cormaic, mic Donnchaidh Mheg Bradaigh, d'eg in bliadhain-si.

U1481
 1.  91a Kal. Ian. ii. f., l. xx. uii., Anno Domini M. cccc. lxxx. i.

 2. Brian, mac Feilim h-Ui Raighilligh, d'h-eg in bliadhain-si: .i. cenn damh ⁊ deoradh ⁊ nech ro bo mo aithne ⁊ einech ⁊ tech n-aidhedh do bí ina aimsir fein, a eg iar m-buaidh Ongtha ⁊ aithrighe.

 3. Toirrdelbach, mac Pilib, mic Tomais Meg Uidhir, do marbadh in bliadhain-si (scilicet, in crastino Sancti Francisci, scilicet, 3 Nonas Octobris), a feall ina caislen fein, le Donnchadh Og, mac Donnchaidh, mic Aedha Meg Uidhir: .i. mac uirrigh rob' ferr einech ⁊ cennus-feadhna ⁊ rob' ferr aithne ar gach eladhain ⁊ ro bo mo tucsi ⁊ is mo ro chennaig do dhan do bi i n-Erinn ina aimsir fein in Toirrdelbach-sin. Ocus fa bronach eigsi ⁊ ollamain Erenn uile ina diaigh. Ocus a adlucadh a Mainistir Duin na n-Gall iar togha do innti.

 4. Cogadh mor d'eirghi in bliadhain-si a Tir Eogain eter p.276 h-Ua NeillSeaan Buidhe h-Ua Neill. Ocus clann Airt h-Ui Neill ⁊ clann Fheilim h-Ui Neill do beth in aghaidh h-Ui Neill ar in cogadh-sin. Ocus clann Airt do denum creichi ar clainn h-Ui Neill ⁊ clann h-Ui Neill do denum creichi, no a do, ar Sheaan m-Buidhe. Ocus clann Sheaain da lenmuin  97dAedh, mac Cathail, mic Feilimidh h-Ui Concobuir, do marbadh duibh ⁊ mac Gilla Patraig Mic Cathmail ⁊ daine aili nach airimter sunn.

 5. h-Ua h-Anluain do marbadh in bliadhain-si le clainn Aedha h-Ui Neill: .i. Feidhlim h-Ua h-Anluain, .i. sai cinn-fhedhna.

 6. Mac Con Midhe d'eg, .i. Concobur Ruadh, .i. sai fhir dana ⁊ fhogluinntigh ⁊ oide.

 7. Mac an t-Shabhaisigh do gabail le Conn, mac Aedha Buidhe, .i. Patraig Sabhais ⁊ a dhalladh ⁊ a sbochadh annsa laim-sin.

 8. Cathair Caemanach, .i. mac Mic Murchadha, do marbadh leisin Cundae Riabaigh.

 9. Slaine, ingen h-Ui Briain, .i. ben Mic Uilliam Clainni Ricaird .i. feichem coitcenn do damaib ErennAlban ⁊ ben dob' ferr derc ⁊ daenacht do bi ina h-aimsir — a h-eg iar m-breith buadha o doman ⁊ o dheman.

 10. Conn, mac h-Ui Neill (.i. Enri), do gabail le Clainn Aedha Buidhe h-Ui Neill in bliadhain-si ⁊ a tabairt illaim h-Ui Domnaill.

 11. Cu Connacht mac Seaain, mic Con Connacht Meg Uidhir, obiit 7 Idus Iannarii.

 12. Feidhlim, mac Duinn, mic Con Connacht, mic Pilib na Tuaidhe, mic Aedha Ruaidh Meg Uidhir, d'h-eg in bliadhain-si im fheil Cros.

 13. Gilla Patraig Ruadh, mac Uilliam, mic in p.278 Deganaigh Mail (.i. Domnall) h-Ui Eogain, d'h-eg in bliadhain-si 3 Idus Ianuarii.

 14. Cormac, mac an Abaidh Meg Uidhir, .i. mac Tomais, mic Muiris airchideachain, d'eg in bliadhain-si.

 15. Mael Mithigh h-Ua Caiside d'eg in bliadhain-si.

 16. Semus, mac Maeil Ir Mic Oiribeart, do marbadh le Geroid, mac Emuinn Gheancaigh Mic Oiribeart, a fheall in bliadhain-si.

U1482
 1. Kal. Ian. iii. f., l.ix., Anno Domini M. cccc. lxxx. ii.

 2. Conn, mac Aedha Buidhe h-Ui Neill, d'h-eg in bliadhain-si, .i. sai cinn-fedhna ⁊ cenn cosanta ⁊ cogaidh an Coicidh ⁊ feichemh coitcenn do chliaraibh ErennAlban, a eg iar m-buaidh aithrighe.

 3. Murchadh, mac Taidhg Meg Raghnaill (.i. Mac Raghnaill), do marbadh d'en urcur soighdi.

 4. Enri, mac Con Uladh, mic Aedha, mic Eogain h-Ui Neill, do marbadh le Gallaibh in Estate.

 5. Art, mac Donnchaidh Meg Uidhir, d'eg 'sa bliadhain-si.

 6. Mael Mordha, mac Cathail h-Ui Raighilligh, do marbadh le clainn Aedha h-Ui Raighilligh in bliadhain-si, .i. fer einigh ⁊ eghnuma ⁊ sai cinn-fhedhna gan uiresbaidh. Ocus clann Aedha h-Ui Raighilligh do thocht astir aris ar sith. Ocus clann Cathail d'innsoighidh orra ⁊ tech do gabail orra ⁊ da mac Aedha (.i. FeilimCathal) do marbadh ⁊ da mac Fheilim,  91b mic Aedha ⁊ moran do maithib a muinntire faru.

 7. Brian, mac Feilim, mic Eogain, mic Neill Oig h-Ui Neill, do marbadh in bliadhain-si le h-Eogan, mac Cuinn, mic Aedha Buidhe h-Ui Neill ⁊ le slicht Enri Aimreidh: .i. sai cinn-fhedna ⁊ nech dob' ferr einech ⁊ eghnum ⁊ is mo ro cennaig duain ⁊ is mo do-righne do crechaibh coicrich do bí ina aimsir in Brian-sin. Ocus bennacht  p.280 na h-eigsi ⁊ na h-eladhna ar a anmuin ⁊ araile.

 8.  98aCroch naemh mirbuilech do thogbail chind in bliadhain-si ar bord locha a m-Baile in Chuilind ⁊ ferta ⁊ mirbuileadha mora do denamh dhi.

 9. Donnchadh, mac Donnchaidh, mic Aedha Meg Uidhir, an fer le' r' marbadh Toirrdealbach, mac Pilib Meg Uidhir, a feall, do marbadh d'en urchur saighdi.

 10. h-Ua Mael Chonaire d'h-egh an bliadhain-si, .i. Urard, .i. sai i cleircecht ⁊ i fhilidhecht ⁊ i senchus.

 11. Gilla Crisd O Fiaich, bicair Airigh Brosca, d'h-eg an bliadhain-si: .i. sai clerich ⁊ fer tighe aidheadh re h-aimsir fada, .i. per xl. annos, go h-imshlan (Obiit, scilicet, x. Kalendas Maii).

 12. (Hoc anno in Estate natus est Cormacus, filius Caroli Iuuenis.)

 13. (Maileachlainn, mac Briain, mic Emuinn, mic Tomais h-Ui Fergail, do marbadh le Uilliam Garbh, mac Muiris, mic mic Phiaruis Dalatun, mí re Nodluig, feria 5 ⁊ le Laiseach, mac Seaain h-Ui Ferghail, scilicet A. D. 1482).

U1483
 1. Kal. Ian. iiii. f., l. xx., Anno Domini M. cccc. lxxx. iii.

 2. Espuc Clochair d'h-eg an bliadhain-si, .i. Ros, mac Tomais Oig Mheg Uidhir: .i. neach dob' ferr egna ⁊ crabadh ⁊ tech n-aidhedh ⁊ dob' ferr aithne ar gach ealadhain da tainig ina aimsir. Ocus a adhlucadh a teampall Achaidh Urchaire iar togha do ann.

 3. Conn h-Ua Neill d'fhuaslucadh an bliadhain-si da athair ⁊ da braithribh ⁊ in Conn-sin do righadh ar Thir Eogain p.282 do thoil a athar ⁊ Tire h-Eogain uile.

 4. Cogadh mor eter h-Ua Neill ⁊ h-Ua n-Domhnaill in bliadhain-si.

 5. Nicolas Pluingced (.i. mac Cristoir) d'h-eg in bliadhain-si d'easgur: .i. Gallmacamh dob' ferr daenacht ⁊ aithne ⁊ uirighill do bi ina aimsir fein ⁊ noch do bo mo íul ⁊ araile.

 6. h-Ua Fialain d'h-eg in bliadhain-si, .i. Seaan O Fialain; ollamh clainni Pilib Meg Uidhir re dan ⁊ oirchinnech Both in fer cetna.

 7. Uilliam, mac in Espuic Meg Uidhir, .i. abb Leasa Gabail, d'h-eg in bliadhain-si.

 8. O Cianain d'h-eg in bliadhain-si, .i. Ruaidhri, ollam Meg Uidhir re senchus.

 9. O Ferghail d'h-eg an bliadhain-si, .i. Cu Mhara, mac Uilliam h-Ui Ferghail.

 10. An Sradbaile do loscadh an bliadhain-si leis h-Ua n-Domnaill, .i. Aedh Ruadh, mac Neill Gairbh ⁊ le h-Aedh Og, mac Aedha Buidhe h-Ui Neill. Ocus an GiustisGoill do breith orra ⁊ Mac Uibhilin ⁊ mac Toirrdelbaigh Charraigh h-Ui Conchobuir do buain dibh le Gallaibh do 'n dul-sin.

 11. Eogan Mac Gilla Coisgle d'h-eg, .i. mac cleireach onorach do muinntir Cathail Mic Maghnusa.

 12. Pilib Buidhe, mac Poil Ui Caiside, d'eg in bliadhain-si.

 13.  98bAirgthi mora in bliadhain-si leis h-Ua n-Domnaill, .i. Aedh Ruadh, mac Neill Gairb, ar Seaan, mac Pilib Meg Uidhir ⁊ le Domnall h-Ua Neill an la arna mharach.

 14. Maidm Fhaichthi Ciarain in bliadhain-si le h-Art, mac Cuind, mic in Chalbaigh h-Ui Conchobuir, ar Conn, mac Airt, mic Cuind h-Ui Maileachlainn, dú inar' marbadh da mac Ruaidhri Carraigh h-Ui Cearbaill ⁊ moran ai