CELT document G100013

Mac Carthaigh's Book

Unknown author

Mac Carthaigh's Book

Index to each Annal

Annal MCB1114: 11141. eturra gan Diarma…

Annal MCB1115: 11151.Sluaigheadh la Toi…

Annal MCB1116: 11161. Diarmaid O Briain…

Annal MCB1117: 11171. Mael Muire O Duna…

Annal MCB1118: 11181. A.D.Mcoxuoiii. Br…

Annal MCB1119: 11191. Niall mac Domnail…

Annal MCB1120: 11201. A.D. Mocoxx. Donn…

Annal MCB1121: 11211. Kl.Domnall mac Ar…

Annal MCB1123: 11231. Ao.D.Mocoxxoiiio.…

Annal MCB1124: 11241. Ao.D. Mocoxxoiiii…

Annal MCB1125: 11251. Ao.D. Mocoxxouo. …

Annal MCB1126: 11261. Ao.D. Mocxxoui . …

Annal MCB1128: 11281. Kl. Madhnus mac A…

Annal MCB1129: 1129Kl. Diarmaid O Mael …

Annal MCB1130-1: 1130-11. Sluaigheadh la …

Annal MCB1132: 1132Ao.D. Mocoxxxoiio. S…

Annal MCB1134: 11341. Ao.D. Mocoxxxoiii…

Annal MCB1135: 11351. Doire Coluim Cill…

Annal MCB1136: 11361. Creach la Donncha…

Annal MCB1137: 1137Sluaigheadh la Concu…

Annal MCB1138: 1138Ao.D. Mocoxxxouiiio.…

Annal MCB1139: 11391. Ao.C. Mocoxxxouii…

Annal MCB1140: 11401. Ao.D. Mocoxlo. Sl…

Annal MCB1141: 11411. Ao.D. Mocoxolio. …

Annal MCB1142: 11421. Ao.D. Mocoxliio. …

Annal MCB1143: 11431. K. Donnchadh mac …

Annal MCB1144: 11441. Flannacan Innsi F…

Annal MCB1145-7: 1145-71. Ao.D. Mocoxluo.…

Annal MCB1148: 1148Mael Maedog O Morgai…

Annal MCB1149: 1149Diarmaid mac Madnais…

Annal MCB1150: 1150Domhnall mac Aedha h…

Annal MCB1151: 11511. Muircheartach mac…

Annal MCB1152: 11521. Toirrdealbac h-Br…

Annal MCB1153: 11531. Tadhg mac Diarmad…

Annal MCB1154: 11541. Bearnard, ab Clar…

Annal MCB1155: 1155Amhlaibh O h-Eidirsg…

Annal MCB1156: 11561. Cuilen O Cuilein,…

Annal MCB1157: 11571. Creach la Tigearn…

Annal MCB1158: 11581. Sluaigheadh la Mu…

Annal MCB1159: 11591. K. A.D. Mo cl9. A…

Annal MCB1160: 1160A.D. Moclx. Sluaighe…

Annal MCB1163: 11631. A.D. Moclxiii. Do…

Annal MCB1164: 11641. A.D. Moclxiv. Mui…

Annal MCB1165: 11651. K. A.D. Moclxu. A…

Annal MCB1166: Kl. A.D. Moclx6. Sluaigh…

Annal MCB1167: 11671. K. A.D. Moclx7. D…

Annal MCB1169: 11691. Kl. A.D. Molxix. …

Annal MCB1171: 11711. K. A.D. Moclxxi. …

Annal MCB1172: 11721. K. A.D. Moclxxii.…

Annal MCB1173: 11731. K. A.D. Moclxxiii…

Annal MCB1174: 11741. K. A.D. Moclxxiii…

Annal MCB1175: 11751. K. A.D. Moclxxv. …

Annal MCB1176: 11761. K. A.D. Moclxxvi.…

Annal MCB1177: 11771. Kl. A.D. Moclxxvi…

Annal MCB1178: 11781. K. A.D. Moclxxuii…

Annal MCB1179: 11791. Kl. A.D. Moclxxix…

Annal MCB1180: 11801. K. A.D. Moclxxx. …

Annal MCB1181: 1181K. A.D. Moclxxxi. La…

Annal MCB1182: 11821. K. A.D. Moclxxxii…

Annal MCB1183: 11831. K. A.D. Moclxxxii…

Annal MCB1184: 11841. K. A.D. Moclxxxii…

Annal MCB1185: 11851. K. A.D. Moclxxxv.…

Annal MCB1192: 11921. K. A.D. Moclxxxxi…

Annal MCB1193: 11931. Caislen Bri Uis d…

Annal MCB1194: 11941. Fingin mac Mec Ca…

Annal MCB1195: 11951. K. A.D. Mocxcv. C…

Annal MCB1196: 11961. K. A.D. Mocxc6. D…

Annal MCB1197: 11971. Kl. A.D. Mocxcuii…

Annal MCB1198: 11981. K. A.D. Mocxc8. R…

Annal MCB1199: 11991. K. A.D. Mocxc9. R…

Annal MCB1200: 12001. K. A.D. Mocc. Ar …

Annal MCB1201: 12011. K. A.D. Mocci. Ge…

Annal MCB1202: 12021. K. A.D. Moccii. S…

Annal MCB1203: 12031. K. A.D. M.occ3. S…

Annal MCB1204: 12041. K. A.D. Mocc4. Se…

Annal MCB1206: 12061. K. A.D. Moccvi. D…

Annal MCB1207: 12071. K. A.D. Moccvii. …

Annal MCB1209: 12091. K. A.D. Mocc9. Sl…

Annal MCB1210: 12101. K. A.D. Moccx. Se…

Annal MCB1211: 12111. K. A.D. Moccxi. C…

Annal MCB1212: 12121. K. A.D. Moccxii. …

Annal MCB1213: 12131. K. A.D. Moccxiii.…

Annal MCB1214: 12141. Kl. A.D. Moccx4. …

Annal MCB1215: 1215Kl. A.D. Moccx5. Mor…

Annal MCB1216: 1216Kl. A.D. Moccx6. Ri …

Annal MCB1217: 1217K. A.D. Moccx7. Mor …

Annal MCB1218: 1218K. A.D. Moccx8. Diar…

Annal MCB1219: 1219K. A.D. Moccx9.…

Annal MCB1220: 1220K. A.D. Moccxx.Sluai…

Annal MCB1221: 1221Kl. A.D. Moccxxi. Ga…

Annal MCB1222: 1222 K. Anno Domini Mocc…

Annal MCB1223: 1223K. A.D. Moccxxiii.…

Annal MCB1224: 1224K. A.D. Moccxxiiii. …

Annal MCB1225: 1225K. A.D. Moccxxu. Tai…

Annal MCB1226: 1226K. A.D. Moccxxui. Sa…

Annal MCB1227: 1227K. A.D. Moccxxuii.…

Annal MCB1228: 1228K. A.D. Moccxxuiii. …

Annal MCB1229: 12291. K. A.D. Moccxxuii…

Annal MCB1230: 1230A.D. Moccxxx. Sluaig…

Annal MCB1231: 12311. K. A.D. Moccxxxi.…

Annal MCB1232: 12321. K. A.D. Moccxxxii…

Annal MCB1233: 12331. Kl. A.D. Moccxxx3…

Annal MCB1234: 12341. K. A.D. Moccxxxiv…

Annal MCB1236: 1236K. A.D. Moccxxx6. Tu…

Annal MCB1237: 1237K. A.D. Moccxxx7. Di…

Annal MCB1241: 1241K. A.D. Moccxli. Mui…

Annal MCB1242: 1242K. A.D. Moccxlii. Do…

Annal MCB1243: 1243K. A.D. Moccxl3. Ric…

Annal MCB1244: 1244K. A.D. Mccxl4. Corm…

Annal MCB1247: 1247Kl. A.D. Moccxluii. …

Annal MCB1248: 1248K.A.D. Moccxluiii. F…

Annal MCB1249: 1249K.A.D Mo K. A.D. Moc…

Annal MCB1252: 1252K. A.D. Mocclii. Dom…

Annal MCB1254: 1254K. A.D. Moccli4. Sef…

Annal MCB1257: 1257K. A.D. Moccluii. Sl…

Annal MCB1259: 12591. K. A.D. Mocclix. …

Annal MCB1260: 1260K.A.D. Mocclx. Tadhg…

Annal MCB1261: 12611. K. A.D. Mocclxi. …

Annal MCB1262: 12621. Kl. A.D. Mocclxii…

Annal MCB1263: 1263K. A.D. Mocclxiii. M…

Annal MCB1306: 13061. Kl. A.D. Mocccui.…

Annal MCB1307: 1307K. A.D. Mocccuii. Ed…

Annal MCB1308: 1308K. A.D. Mocccuiii. C…

Annal MCB1309: 13091. K. A.D. Mocccix. …

Annal MCB1310: 13101. K. A.D. Mocccx. D…

Annal MCB1311: 13111. K. A.D. Mocccxi. …

Annal MCB1315: 13151. K. A.D. Mocccxu. …

Annal MCB1398: 13981. In t-Iarla ceadna…

Annal MCB1437: 14371. A.D. Moccccoxxxui…

MCB1114

  1114

 1. 1.  6:1a{} eturra gan Diarmaid do chur chum Leithi Cuinn do gabhail ⁊ Toirdealbhach O Concubhair do {} ea.Leithe Moda do Diarmaid. Tainic Diarmaid O Briain iar sin co Luimneac ⁊ do innarb se Muircirtac O Briain, ri Eireann, asa leabaidh galair ⁊ asa longport fein o Luimneac co Cill Da Lua ⁊ coimed uadha air.

 2. 2. Sigh do denamh do Diarmaid O Briain re Brian mac Murchadha An Sgeith Ghirr mic Dondchadha mic Briain Boramha ⁊ re Domnall mhac mic Muirceartaigh mic Taidhg mic Briain Boramha, ⁊ a n-gabail araon do tar sarughadh mind Eireann.

 3. 3. Muircirtac O Briain da uralumh ar Gallaibh Luimnigh {} Diarmaid O Briain do gabhail ⁊ tainic fein cuca o Cill Da Lua go Luimneach ⁊ do leig amach Briain mac MurcadhaDomhnalla mhac fein ⁊ docuaid a seilbh a righi aris. Et docuaidh co maithibh Mumhan ar sluaigead fa Laignibh co tuc gialla LaigheanGhall leis ⁊ gur agaibh Domnall O Briain a mac fein a righi Atha Cliath.

 4. 4. Indsaighi do cuid da muinntir fein for Toirdealbac mhac Ruaidhri ac Ath Bo a crich Iartair Condacht corba crolighi bais do. Do leig-sin Domnall mac Ruaidhri a dearbrathair fein do bi a laim aigi amach ge do beith fein aga leigheas.

 5. 5. Cuigead Condacht uile do coimerigi do Domnall⁊ a innarbadh a Tuaghmumuin.

MCB1115

  1115

 1. 1.Sluaigheadh la Toirrdealbac mhac Ruaidhria Tuagmumain dar. marbadh Domnall Claen mhac Taidhg I Briain.

 2. 2. Laighnighdo impodh ar Muircirtac O m-Briain. Domnall mac Muircirtaigh I Briain do dul da dighail sin ar Laignibh, Cath do cur aturro anar marbadh Donnchadh Mac Murchadha. ri Laighin, ⁊ Concubar O Concubair, ri O Failghi, guna damh ⁊ p.4 Tadg O Lorcain, ri{} iar maidhm orro le Dondchadh.

 3. 3. Creach la Condachtaibh a n-Urmumuin co rucsat ba imda. Morsluaigheadh la Muircirtac O m-Briain da digailt sin a Condachtaib co raibhi urmor seachtmuine a foslongport ag Loch Cime ag lot Condacht da gac leath de.

 4. 4. Sluaigheadh la Toirrdealbhach mac (Ruaidhri)  1b a Tuagmumain co n-dearnaigh olca mora ann dar marbadh Maol Seaclaind mac mic Aedha mic Ruaidhri.

 5. 5. Cobhlac la Toirrdealbhach mac Ruaidhrifor Sinaind gur reigidh Buinne an Beithi a n-aighidh Muimneac ⁊ co n-dearnaigh comdal iar sein re Murchad mac n-Domnaill fri ri Midhe a Cluain Mic Nois co n-dearnsatt sigh ⁊ comaenta and. Creacha mora la Toirrdealbac mac Ruaidhri arin cablac-soin gurro airg dream mor don Conmaicne co tainic co Cluain Mic Nois guro troisg innti ⁊ co tuc corn go n-or ⁊ bleidhi airgid co n-ór do Dia ⁊ do Ciaran.

 6. 6. Creach la Domnall mac Muirceartaigh I Briain a Midhe a n-Urmumhuin for Diarmaida n-digailt aithrightha a athar fa dho. Rug Diarmaid O Briain air ⁊ tug maidm air, ⁊ do gabad Domnall fein lais, ⁊ do marbadh mac Donnchadha Mic Murcubha, ri Laighin, co n-ar LaigneacMuimneac uime. Docuaidh Diarmaid iar sin sluagh mór co Luimneac a foslongportt ar Muircirtac ⁊ ar Brian mac Murcadu ⁊ do geall co n-dallfadh Domnall mac Muirceartaigh muna deacadh Muircirtac ara breit fein. Docuaidh Muircirtac h-Briain ar breith Diarmada a dearbrathar fein tar ceann Domnaill a mic.

 7. 7. Sigh do denamh do Gallaibh Luimnigh ⁊ do Diarmaid, ⁊ Brian mac Murchudo indarbadh a Mumhain a Condachtaib.

MCB1116

  1116

 1. 1. Diarmaid O Briain an bliadhain roimhe sin do inntogh ar Muircirtac mac Toirrdealbhaigh I Briain a dearbrathair fein ⁊ rigi Mumhun do buain de tar sarughadh mind ⁊ neimeadh Eireann uile a Caisil ⁊ a Lis Mor.

 2.  p.6
 3. 2. Creach la Toirrdealbhach mac Ruaidhri I Concubhuir a n-Iartar Midi guro airg o Loch Aininne siar a n-aenlo h-i.

MCB1117

  1117

 1. 1. Mael Muire O Dunain, airdeaspog na h-Eireann d'easpogaib Mumhan uile ⁊ da cleircib, da fagbhail Mumun do dighailt a saraighthi ar Diarmaid O m-Briain trerighi Mumun do buain da dearbraithir  2a do Muircirtac Mor mac Toirrdealbhaigh I Briain.

 2. 2.Gorta mor a Mumain ar n-gabail righi do Diarmaid O Briain tar slantaigheacht na mind ⁊ na cleireac assa samail 'na tainic {} o Lind Mode N. ⁊ o G{} anuas gur fasaig urmor Mumun. Sean gorta {} a n-aimsir Loingsigh mic Aengusadamtacas {} ceile.

 3. 3. Diarmaid O Briain go sluagh Mumun do dul {} uigh An Ruaghbeitigh co n-dearna moran uilc a Condachtaibh da gach leath de.

 4. 4. Aodh mac Donnchadha I Ruairc, ri Breitne, co maitibh ConmaicneO m-Briuin do dul a teach Toirrdealbhaigh mic Ruaidhri I Concubhair.

 5. 5. Sluaigheadh la Toirrdealbhach mac Ruaidhri I Concubhair co Rubha Conaill a Midhi go tuc gialla Midhi (leis).

 6. 6. Sluaigheadh la Diarmaid mac Toirrdealbaid I Briain gur {} ⁊ a impodh gan cath gan gialla.

 7. 7. Plaigh romor a Laignibh ⁊ a Mumhuin co tuc ar mor i n-Ath Cliath.

 8. 8. Mael Brighde Mac Ronain {} Ceanannais le h-Aed mac Donnchadha I Ruairc {}

 9. 9. Diarmaid mac Toirrdealbaic I Briain {} FiachracCondacht co h-Ib Briuin {}

 10. 10. An Diarmaid-sin O Briain mac Toirrdealbhaigh mic Taidg mic B(riain Boramh)a d'eg a Corcaigh fo buaidh n-aitrighi {} aid.

MCB1118

   p.81118

 1. 1. A.D.Mcoxuoiii. Brian mac Murchadha An Sgeith Girr mic Dunnchadha mic Briain (Boramhado) gabail righi ar Slicht Eogain Moir {}

 2. 2.{}  2b don taibh toir do Corcaigh a coinne Briain mic Murchadha, ⁊ cath do cur atura ann inar marbadh Brian Gleanna Maidhir mac Murchadha An Sgeith Girr do laimh Toirrdealbhaigh mic Diarmada mic Taidhg mic Briain Boromha do bi ar indarbadh o Muircirtac mac Toirrdealbhaigh ⁊ o Brian mac Murchadha fare Tadhg mac Muireadhaigh Mic Carrthaigh.

 3. 3. Muircearttach mac Toirrdealbhaigh mic Taidhg mic Briain Boramha co Tuaghmumhuin, ⁊ Toirrdealbhach mhac Ruaidhri, righ Connacht, ⁊ Murchadh O Maol Seaclainn, ri Midhi, ⁊ Aedh mhac Donnchadha I Ruairc, ri O m-Briuin, cona sluaghaibh do teacht go Gleann Maidhir do digailt Briain mic Murchadha ⁊ do gabhail righi Sleachta Eoghain Moir aris do Muircirtac. Slicht Eoguin do dul 'na coinde don leath eile don Gleann. Toirrdealbac O ConcubhairMurchadh O Mael SeachlaindAedh mhac Donnchadha I Ruairc do teacht a n-oireachtas Taidhg mic Mic Carrthaigh ⁊ daingniughadh ris ⁊ re Cormac a brathair ele do sir a n-aighidh Muircirtaigh mic ToirrdealbhaighSil m-Briain gurub ann sin do sgarad righi MumhunEireann re Muircirtac O m-Briain.

 4. 4. Teach do gabhail ar Coin Collcaille O m-Baigheallain a Ros Cloinne Cinaetha; ard ollamh Eirand ar dan ar einach ⁊ ar coinneircle coitcind h-e fein, ⁊ a bean ⁊ a dis mac, ⁊ u. fir x., ⁊ se xx. da cleir do marbhadh d'O Flannagain Tuaithi Ratha ⁊ do Fearaibh Luirg.

 5. 5. Ruaidhri O Concubhuir do dalladh leis O Flaithbhearttaigh, re n-aburtaighi Ruaidhri Na Soighi Buighi, mac Aeda In Ga Bearrnaigh mic Taidhg An Eith Gil, do ég a Cluain Mic Nois iar m-buaidh n-aithrighi ⁊ iar caithimh cuirp Crist ⁊ fina a Fraechan Ciarain.

 6. 6. Domnall mac in Ruaidhri-sin (do) eg a Tuaghmumain arna innarbadh do Toirrdealbac a brathair fein a Connachtaibh  3a ⁊ a annlucadh a Tuaim Greine.

 p.10
MCB1119

  1119

 1. 1. Niall mac Domnaill mic Ardgail Mic Lochlainn, rídamhna Oiligh, do marbhadh a feall do Cinel Moghain.

 2. 2. Sluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhri I Concubhuir a Laignibh co Raith n-Edair, corro roinn cuigeadh Laighean ara dho idir Donnchadh Mac Gilla PadraicEnda mac Donnchadha mic Murchadha mic Mail na m-Bo. Docuaidh as sin co h-Ath Cliath ⁊ do boin dibh ar eigin mac Murchadha mic Domnaill, ri Midhe, do bi a laimh aco, ⁊ a roibh do braidibh Leithi Cuinn o h-(oin) amach faris, ⁊ do fag Enna mhac Donnchadha fri laimh fein a r(ighe) LaigheanAtha Cliath.

 3. 3. Coblach la Toirrdealbac mac Ruaidhri for Loch n-Dergeirt gur {} Raith Cind Chorad.

 4. 4. Muircirtac mac Toirrdealbhaigh mic Taidhg mic Briain Borama, airdrigh Eireann, do eg a Cill Da Lua iar n-aithrighi ⁊ ongaidh ⁊ ar caitheamh cuirp Crist annsa u. bliadhain a treabhlaide ⁊ a adhlucadh gu n-anoir a teampoll Cille Da Lua.

MCB1120

  1120

 1. 1. A.D. Mocoxx. Donnchadh Dond mac Con Mara mic Brodcon mic Mathgamhna mic Cein do ég {}

 2. 2. Tadhg mac Muireadhaigh Mic Carrthaigh co maithib Mumhun {} righibh co tuc gialla {}

 3. 3. Creachsluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhri I Concubhair a.atra.c ⁊ tar sigh Mic Loclainn gurro innarb Murchadh O Mael Seaclainn tar Ath Fir Dia anoir a Laighnib co n-dearnadh aenach Tailltean leis don t-siubhal-sin.

 4. 4. {} gur cuir a n-ar  3b um Coin Cumair O Neil go rangadur a sgeimhilta co Sliabh Ban Find co h-Eoghanacht Caisil.

 5. 5. Morsluaigheadh la Domnall mac Ardgair Mic Lochlainn  p.12 ⁊ la Murchadh Ua Mael Seaclainn a n-Iairtur Midhe. Tinol le Toirrdealbach mac Ruaidhri co h-Ath Luain 'na coinde gur sgarsatt fa sigh, ⁊ Domhnall Mac Lochlaind a slanaigheacht ittir Toirrdealbac mac RuaidhriMurchadh O Maol Seaclainn, ri Midhe. Dorindeadh tri droithit le Toirrdealbac don turus-sin: droithit Atha LuainAtha Cro tar Sinaind, ⁊ droithit Duna Leoa tar Suca.

MCB1121

  1121

 1. 1. Kl.Domnall mac Ardgair Mic Loclainn, ri Eireann ar cruth ⁊ ar ceill ⁊ gaisgidh ⁊ taibhris ⁊ ar tighlacadh bidh ⁊ tseod, do eg a n-Doire Coluim Cille iar caitheamh ocht m-bliadhan ⁊ tri xx. do saoghal. Ao. Mocoxxoio.

 2. 2. Sluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhri a Mumain, gur loisg Ciarraighi Luachra co n-deacaigh as soin ar fud Mumhun soir, gur loisg teach I Caimh a m-bruach Abhann Moire ⁊ co rangadur a sceimhilta co Madh Ceithniuil ⁊ co Druim Fingein, ⁊ gurro marbhadh andsa lo-soin Muiridhach O Flaithbheartaigh, ri Iartair Condacht, ⁊ Aodh O h-Eighind, ri O Fiathrac Aighne a n-dighailt saraighthi Mo Cuda, ge do aisig Toirrdealbac an creachadh. Foslongport la Toirrdealbac mac Ruaidhri a Muidh Birri feadh an geimridh gur reighidh ittir Cloind CarrthaighSil m-Briain, ⁊ umhla uatha araen do-san.

MCB1123

  1123

 1. 1. Ao.D.Mocoxxoiiio. Toirrdealbac mac Ruaidhri ar sluaigheadh go Cicib Danann ⁊ go h-imlibh Musgraighi Mithain, ⁊ a inntogh gan gialla.

 2. 2. 4a O MatgamhnaO SuilleabhainO CaimO MuircheartaighO Faelain do aithrighadh Taidhg mic Muireadaigh Mic Carrthaigh, ⁊ Cormac mac Mic Carrthaigh a dearbrathair fein do gabail righi 'na fiadhnuise uatha-soin.

 3. 3. Aedh mac Donnchadha I Ruairc, ri BreithfneConmaicne, do marbhadh le fearaibh Midhe. Sluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhri da dighail sin a Midhe co Loch Craibhe co tainic Enna mac Donnchadha Mic Murchadha, ri LaigheanGall, p.14 ana theach co tuc a oighreir do annsa gnimh-sin.

 4. 4. Tadhg mac Muireadhaigh mic Carrthaigh mic Saerbreathaigh do ég la h-aithrige a Caisil na Righ.

MCB1124

  1124

 1. 1. Ao.D. Mocoxxoiiiio. Coblach la Toirrdealbac mac Ruaidhri ar Loch Dergeirt a coinde Laighean OsraighiUrmumhunEile co tangadur andsna Deisibh co rucadur airgthe mora leo co h-Ath Caille fon Caisg-sin.

 2. 2. Impodh do Murchadh mac Domnaill do righ Midhe ⁊ do Enna mac Donnchadha Mic Murcubha do ri Laighean ⁊ do Tigearnan O Ruairc, ri Breithfne, ar Toirrdealbac mac Ruaidhri.

 3. 3. Sluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhrida dighailt sin go n-dearna da creith a n-aighidh a ceile ar Conmaicne, co rugadur fir MidheConmaicne a Craibh Ruis Da Carnn air co tucatur cath ann gurro muid for Midheachaibh ⁊ for Conmaicni co tugadh a n-ar and.

 4. 4. Sluaigheadh la Cormac mac Mic Carrthaigh la ri Deasmuman ⁊ la h-Eanna mac Donncubha Mic Murchadha la ri Laighean ⁊ la Murchadh mac Domnaill la ri Midhe ⁊ la Tigearnan O Ruairc, ri Conmaicne, gu h-Inneoin a n-Iairtur Midhe do milleadh Condacht, ⁊ impodh doibh gan cath gan gialla.

 5. 5. Mael Seaclainn mac Taidhg, ri Muighi Luirg, do marbhadh la Tigearnan O Ruairc la ri Breithfne.

MCB1125

  1125

 1. 1. Ao.D. Mocoxxouo. Toirrdealbac mac Diarmada h-Briain do impogh ar Toirrdealbac mac Ruaidhri I Concubhuir,  4bdroitid Atha LuainAtha Crocha do milleadh la Murchadh h-Mael Seaclainn, ri Midhi, arna cloisdin sin.

 2. 2. Sluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhrico h-Acha Bo, ⁊ as sidhe go h-Ath Cliath, goro ghabh righe Laighean ⁊ goro indarb Murchadh h-Mael Seaclainn, Midhe, ⁊ go tuc tri righi for Midhe d'eis h-Mael SeaclainnDomhnall air Airgiallaibh.

 3. 3. Cath la Diarmaid O Mael Seaclainn anar marbadh  p.16 Domnall h-Cearboill, ri Airgiall, co maithibh a muinntiri.

 4. 4. Enna mac Donnchadha mic Mic Murchadha d'faghbail bais.

MCB1126

  1126

 1. 1. Ao.D. Mocxxoui . Cath ittir Eochaidh h-Mathgamhna, ri Uladh, ⁊ Aedh Mac Duinn Sleibhe, ri eile Uladh, inar marbadh iad araen go n-ar Uladh.

 2. 2. Sluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhri don taibh teas d'Osraighaibh co n-deacaidh Cormac mac Muireadhaigh Mic Carrthaigh, ri Mumhun, sluaigheadh mor eile ana coinde do tobhairt catha do, goro inntogh Toirrdealbac gan cath gan gialla.

 3. 3. Creac mór la Ruaidhri O Canandain, ri Cineoil Conaill, a Connachtaibh tar eis Toirrdealbhaigh.

 4. 4. Sluaigheadh la Condachtaibh da dighailt na creithi-sin, co rangatur Raith m-Both ⁊ co tucadur creaca mora leo aisdi.

 5. 5. Cormac mac Mec Carrthaigh do aithrighadh do maithibh Mumhun ⁊ a dul co Lis Mor a n- oilirthe ⁊ bachall do gabhail do and. Teampoll do denamh dó a Caisilda teampall dég a Lis Mór. Donnchadh mac Muireadaigh Mic Carrthaigh do gabhail righi ana fiaghnuise.

 6. 6. Sluaigheadh la Toirrdealbac mac Ruaidhri co maitibh Leithi Cuinn ⁊ la Concubhar ⁊ la Toirrdealbac, da mac Diarmada I Briain, co Corcaidh, co n-deacaigh Donnchadh mac Mic CarthaighDonnchadh mac Con Mara mic Brodcon h-MatgamhnaAengus Ua Donncubhah-Caimh co maithibh Deasmuman o h-oin amach, gur sgarsat fo sigh ⁊ umla uatha leat ar leath do mhac Ruaidhri.

 7. 7. Toirrdealbac mac Ruaidhri do dul as sin a Laighnibh gur gab a n-gialla  5a ⁊ gialla fear MidhiBaile Atha Cliath, ⁊ Concubhar a mac do fagbhail a rigi Atha Cliath.

 8. 8. Magnus mhac Ardgair Mic Lochlainn do gabail righe Fearnmuighe, ⁊ maidm roimhe for Tigearnan O Ruairc og Ath Droichid anar marbhadh h-Ciardha, Cairbre, ⁊ h-Dubhdah-Ragailligh.

 9. 9. Maidm eile re Madnus mac Mic Lochlainn for Tigearnan O Ruairc ag Ath Fir Dia ana tucadh ár h-m-Briuin.

 10.  p.18
 11. 10. Sluaigheadh la Concubur mac Ardgair Mic Lochlainn ⁊ la tuaisceartt Eireann a Midhe gurro loisgseatt Ath Truim itir cloictheach ⁊ teampall guna lan do dainibh indtibh.

 12. 11. ConcuburToirrdealbac, da mac Diarmada I Briain, do impodh ar Toirrdealbac mac Ruaidhri ⁊ dul doibh co Lis Mor Mo Cuda, ⁊ a lamha do tabhairtt a laim Chormaic Mic Carrthaigh ⁊ a tabhairt leo cum an t-saeghail arís, ⁊ righi Mumhan do gabhail do arís, ⁊ Donnchadh mac Mic Carrthaigh do indarbadh a Condachtaibh.

 13. 12. Goill Atha Cliath do inntogh ar Toirrdealbach mac RuaidhriConcubur mac Toirrdealbhaigh mic Ruaidhri do dicur uatha.

MCB1128

  1128

 1. 1. Kl. Madhnus mac Ardgair Mic Loclainn, ri Oiligh, do marbhadh d'O Gairmleagaidh a feall. Ao.D. Mocoxxuiiio.

 2. 2. Morcoblach la Donnchadh mac Mic Carrthaigh ⁊ la mac An Finnsuiligh I Domhnaill ⁊ la mac An Finnsuiligh Í Muirceartaigh ⁊ la Finnguine O Caeim ⁊ la Gearr na Cuinneog h-m-Bricc a Ciarraighi Luachra gur feall O Concubair orro, go tangattur a lorgaireacht uatha a n-Íbh Eathac, ⁊ ní fada do bi a Mumhain aris gan indarbadh a Condachtaibh.

MCB1129

  1129

 1. Kl. Diarmaid O Mael Seaclainn, Midhe, do marbhadh do Tigearnan O Ruairc co maithibh Iarthair Midhe a Craeibh Treithni,  5bAongus O Caindealbhain, ri Laegaire, ⁊ Amalgaibh mac Mic Seanain, rena n-aburtaighe Cochall Fliuch, ri Fearnmuidhe, do marbadh sa cath ceadna. Ao.D. Mocoxxouiiiio.

MCB1130-1

  1130-1

 1. 1. Sluaigheadh la Concubur mac Ardgair Mic Lochlainn gu Cinel EoghainConaill Oirgialla a n-Ulltaibh gur airgseatt Druim Both ittir cloictheac ⁊ duirrtheac ⁊ liubhra. Tangadar Ulaidh 'na coínde go Cnoc Cluana a n-dail catha guro muídh for Ulltaibh co tucadh a n-ár.

 2.  p.20
 3. 2. Sluaigheadh la Concubur h-Lochlainn co n-UlltaibhAirgiallaibhConallaigh a Condachtaibh, co tucsatt CondachtaCinel Conaill cath da ceile ar Sliabh Seadhsa, gurro muidh for Conall anar marbadh AnGarbhanac O BaighaillCond O Mul Gaeithe co n-ár Cinel Conaill umpo, co n-dearna Toirrdealbac mac Ruaidhri, Connacht, ⁊ Concubur mac Mic Lochlainn, ri Oiligh, sig re ceile gur leathattur na sluaigh da tirthibh fein da gach leith.

 4. 3. Ulaidh ⁊ fir Fearnmuighi tar Bel Atha Luain a crich Fear Ros co tarla Tigearnan O Ruairc co Craibh Fearnmuighe doibh ag Muine Uachtair Imrimhe, gur cuireadh cath atura inar muidh for Ulltuibh dar marbhadh Raghnall h-Eochadha, Uladh, ⁊ Cu Midhe O Críchain, ri FearnmuigheAirgiall, ⁊ Aedh a mac ⁊ Dun Sleibhi h- h-Uirachtaigh, ri h- Meith, co n-ar UladhFearnmuighi ⁊ h- Meith.

 5. 4. Coblach la Donnchadh macMuireadhaigh Mic Carrthaigh a Connachtaibh tar sigh Toirrdealbhaigh mic RuaidhriCormaic Mic Carrthaigh {} co nn-dearnaidh airgne ⁊ loisgte.

MCB1132

  1132

 1. Ao.D. Mocoxxxoiio. Sluaigheadh la Cormac mac Mic Carrthaigh ⁊ la maithib Leithe Moda ar tir a {} ain {}⁊ Ibh Ethac  6aCorca Laidhe ⁊ coblach Leatha Modha ar muir 'na coinne gur brisidur Caislen Buna Gaillmhe ⁊ gur airgeadur ⁊ gur loisgeadur an baile. Maidm An Claidhe arnamaireac roim an coblach ceadna ar Iartur Condacht inar marbhadh Concubur O Flaithbheartaigh, ri Iartair Connacht, co n-ár a muinntire.

MCB1134

  1134

 1. 1. Ao.D. Mocoxxxoiiio. Teampall dorinneadh la Cormac mac Muireadhaigh Mic Carrthaigh a Caisil do coisrigadh la h-airdeaspog Caisil ⁊ la h-easpogaibh Muman gu n-anóir móir.

 2. 2. Mael Maedhóg O Morgair do dul a comorbus Padraic la guidhe fear n-Eireann.

 3.  p.22
 4. 3. Cearball mac mic Fhaelain, ri O Faelain, do marbhadh a Cill Dara la Donnchadh Ua Concubuir Failgi co n-ar O Faelain ac cosnumh abdaine dia ingin.

 5. 4. Buideantsluagh la Cormac mac Muireadaigh Mic Carrthaigh ⁊ la Toirrdealbac ⁊ la Tadhg ⁊ la Concubur, tri mic Diarmada mic Toirrdealbhaigh mic Taidhg mic Briain Boramha, a Connachtaibh gur gearradh ⁊ gur loisgeadh cuid mór don Ruaidhbeithigh, ⁊ gur marbhsat Cathal Ua ConcubhuirGilla na Naemh h-Flaind, ⁊ gur loisgeattur Dun ModhairnDun Mór ⁊ urmor Condacht, co tangadur fir Midhe onoir ina conne gur muirseat ⁊ gur sgailseat Dun Atha Luain.

 6. 5. Do tinoil Cormac mac Mic Carrthaigh aris MuimnighLaighnighConmaicne ⁊ fir MidheGaill Atha CliathPuirtt LairgeLocha GarmanCorcaighiÍbh Eathac Corco Laighi ar muir do dul a Connachtaibh, co tainic Muireadhach h-Dubhthaigh, ardeaspog Connacht, o Toirrdealbac mac Ruaidhri o Condacht do denamh t-sigha ittir Leit CuinnLeith Moda, co tuc Cormac sigh do Toirrdealbac a n-anoir an airdeaspuig ⁊ co n-deacaigh fein co h-Abhaill Ceithearnnaigh do daingniughadh t-sigha  6b re Toirrdelbac.

 7. 6. Briseadh sidha ittir Cormac mac Mic CarrthaighConcubur mac Diarmada I Briain guna braithribh. Foslongpurtt le Sil m-Briain a n-aighidh Sleachta Eoghain. Slicht Eoghain do dul a foslongpurtt Sil m-Briain ⁊ airgthi mora do tobhairt leo as, ⁊ Donnchadh mac Briain Gleanna Maidhir mic Murchadha In Sgeith Ghirr ⁊ a mac do marbhadh, ⁊ moran eile fariu.

 8. 7. Maidm la h-Osraighibh ar Ibh Ceinnsilaigh dar marbhadh Ugaire O Tuathail, ri h-Ceinnsilaigh, go n-ár a muinntire.

 9. 8. Sluaigheadh la Concubur mac Diarmada h-Briain ⁊ la h-Osraighibh co n-Gallaibh Puirtt Lairge a n-Íbh Ceinnsilaigh. Mac Murchadha co n-Gallaibh Atha Cliath ⁊ h- Ceinnsilaigh do madmughadh an t-sluaigh dar cuiread ár Puirt LairgeOsraighi.

 p.24
MCB1135

  1135

 1. 1. Doire Coluim Cille ittir tige ⁊ teampullRaith Luiraigh Raith BothCluain IrairdRos CamainAonach n-Duin ⁊ cuid do Cunga Eithín ⁊ cuid do Lis MorLann Eala uile do losgad a n-aen bliadhain.

 2. 2. Creach la Cormac mac Muireadaigh Mic Carrthaigh ⁊ la Deasmumain dar marbhadh leo a Tuagmumain Cu Mara Mor mac Mic Con Mara, ri O Caisin. Dochur luirg do imirt orro ag Tochar Cluana Eidhneach dar marbhadh Cian mac Donnchadha Duinn mic Con Mara mic Brodcon, ri O n-Eathac, ⁊ Fingaine h-CaimhMatgamhain h-DonnchadhaUa Rinn ⁊ mac Lochlainn I Cind FaeladhAedh O Concubuir Corcu M'ruadh. Ao.D. Mocoxxxouo.

MCB1136

  1136

 1. 1. Creach la Donnchadh mac Con Chaisil h-Cearbuill, ri Fearnmuighe, gu Lusga a Midhe. Goill Atha CliathFine Gall uile do breith air os cind Droithitt Atha, ⁊ cat do chur atura dar marbhadh  7a Radhnall mac Poil Mic Adhmainn gu n-ar Gall Atha Cliath ⁊ na Midhe uime.

 2. 2. Ceall Ide do argain do Toirrdealbac mac Diarmada I Briain guna braithribh. h-Cinn Faeladh, ri Ua Conaill Gabhra, do denamh sidha tar ceann na creithi.

 3. 3. Mac mic Taidhg I Briain ⁊ mac Mail Seaclainn I Bric, ri na Deisi, do marbad la Cormac mac Mic Carrthaigh, ⁊ righe MumanOsraighi do gabhail do fein.

 4. 4. Raith Muighe Deiscirt do losgadh ⁊ do argain ittir teag ⁊ teampull ⁊ moran eile uilc do denamh a Ciarraighi Luachra do Toirrdealbac mac Diarmada I Briain ⁊ do Tuaghmumain.

MCB1137

  1137

 1. Sluaigheadh la Concubur ⁊ la Toirrdealbac mac Diarmada I Briain go Tuagmumain ⁊ la mac Murchadha h- Mael na m-Bó p.26 co Laighnibh do innsaighi Puirtt Lairge. Cormac mac Mic Carrthaighh-MathgamhnaO FaelainO Caimh co maithibh Deasmuman rompo a Port Lairge. Sil m-Briain ⁊ mac Murchadha do inntogh da tighibh.

MCB1138

  1138

 1. Ao.D. Mocoxxxouiiio. Cormac mac Muireadaigh Mic Carrthaigh, ri an da cuigeadh don Mumain ⁊ imcosnuideac Leithe Modha uile, duine is craibhtighi ⁊ is calmu ⁊ dob fearr um biadh ⁊ um edac, iar cumdac teampuill Cormaic a Caisilda teampoll deag a Lis Mor, do marbhadh do Diarmaid t-Sugac mac Mathgamhna I Concubuir Ciarraighi⁊ do h-Tailcin a feall ar furalimh Toirrdealbhaigh mic Diarmada h-Briain ana tigh fein a Muigh Tamnac.

MCB1139

  1139

 1. 1. Ao.C. Mocoxxxouiiiio. Concubur mac Ardgair Mic Loclainn, ri Oiligh, do marbhadh do h-Gairmleaghaidh.

 2. 2. Cluain Iraird do argain la fearaibh Fearnmuighi ⁊ la h-m-Briuin.

 3. 3.  7b Sluaigheadh la Diarmaid Mac Murchadha co Laighnibh ⁊ co Gallaibh Atha Cliath co h-Inis Mocta co tucadh a n-ár arin loch iar n-argain na h-innsi doibh.

MCB1140

  1140

 1. 1. Ao.D. Mocoxlo. Sluaigheadh la Concubur mac Diarmada mic Toirrdealbhaigh I Briain co fearaibh MumhanMidheBreithfne co h-Ath Fir Dia, co tucadh da braghaitt o Donnchadh mac Con Chaisil I Cearbaill do.

 2. 2. Creachsluaigheadh la Donnchadh mac Con Caisil I Cearbaill, Airgiall, gur cuardaigh Conmaicne uile co ruc boruma moir aistibh.

MCB1141

  1141

 1. 1. Ao.D. Mocoxolio. Maithe Laighean do marbhadh la Diarmaid  p.28 Mac Murchadha la ri Laighean, ⁊ Domnall Mac FaelainMac Gilla Colmog do dalladh do.

MCB1142

  1142

 1. 1. Ao.D. Mocoxliio. Concubur mac Diarmada mic Toirrdealbhaigh mic Taidhg mic Briain Borumha, ri Mumhan, do ég a Cill Da LuaToirrdealbac a brathair do gabhail righe dia eis.

 2. 2. Donnchadh mac Muireadhaigh Mic Carrthaigh do teacht co Droithitt do cosnamh righe gurro marbhadh leis Donnchadh mac Ceinneidigh and, gu n-deacaigh as sin tar Luachair siar gur h-inntogh arís isna Deisibh iat ⁊ gur gabh galur ann e, gur fealladar I Flannagain air gur tiglaicadur h-e do Toirrdealbac mac Diarmada I Briain.

MCB1143

  1143

 1. 1. K. Donnchadh mac Taidg mic Muireadaigh Mic Carrthaigh do ég ar Loch Gair ⁊ e a m-braighdineas ac Toirrdealbac mac Diarmada I Briain. Ao.D. Mocoxliiio.

 2. 2. Concubur mac Toirrdealbhaigh mic Ruaidhri h-Concubhuir do marbhadh a fill do fearaibh Midhe ⁊ do Fearaibh Tulach ⁊ do h-Loith do ri Fear Tulach d'airighte iar n-gabhail lanrighe MidheAtha Cliath dó.

MCB1144

  1144

 1. 1. Flannacan Innsi Faithlinn do eg iar caithemh ocht m-bliadhan deag  8a & ceatra xx. da aimsir. Ao.D. Mocoxliiiio.

MCB1145-7

  1145-7

 1. 1. Ao.D. Mocoxluo. Radhnall mac Turcaill, ri Atha Cliath, do marbad do fearaib Midhe co n-ar Gall uime.

 2. 2. Cellach h-Ceallaigh, ri Fear m-Breadh, do marbhadh gu n-ár Fear m-Breadh uime do Flaitbheartach h-Cathasaigh ⁊ do Gallaibh Atha Cliath.

 3.  p.30
 4. 3. Caisg Easa Duibhe do denamh la Diarmaid Sugac mac Mathgamhna h-Concubair Ciarraighi.

 5. 4. Tadhg mac Diarmada h-Briain do leigean amach do Toirrdealbac mac Diarmada h-Briain a brathair don Bachaill Issa ⁊ do comarba Padraic co maitibh cleireac Eireann iarna n-gabhail tara slanaigheacht-sin uile.

 6. 5. Sluaigheadh la Muircirtac mac Neill h-Lochlaind ⁊ la Donnchadh h-Cearbaill a n-Ulltaibh go rangadur Traigh Dun Droma iar maidhm ar Ulltaibh, gur airgsitt Leath Cathail ⁊ gur loisgeattur, ⁊ co tucattur ceathra braighdi leo o Ulltaibh iar fagbhail ceathra righ orro.

MCB1148

  1148

 1. Mael Maedog O Morgair, airdeaspuc Eireann uile, do ég a Claruail. Ao.D. Mocoxlouiiio.

MCB1149

  1149

 1. Diarmaid mac Madnais mic Ardgair Mic Loclainn do marbhadh do Laignibh ⁊ do Gallaibh Atha Cliath. Ao.D. Mocoxloixo.

MCB1150

  1150

 1. Domhnall mac Aedha h-Concubuir do marbhadh do Ruaidhri mac Toirrdealbhaigh I Concubuir. Ao.D. Mocoxlxo.

MCB1151

  1151

 1. 1. Muircheartach mac Toirrdealbhaigh mic Diarmada I Briain do ceangal re Tuaghmumhain ⁊ do aithrighadh a athur fein. Tadhg mac Diarmada I BriainDiarmaid Sugac h-Concubuir do gabhail Muirceartaigh a feall ⁊ a cosg do Toirrdealbac.

 2. 2. Tadhg mac Diarmada h-Briain d'impogh ar Toirrdealbac, p.32 a brathair fein, ⁊ Toirrdealbac mac Ruaidhri h-Concubuir do teacht leis do cosnumh righe Mumhun dó.

 3. 3. Baidh do gabhail Sleachta Eoghain Moir i n-aighidh t-Sil m-Briainh-Concubuir CiarraighiToirrdealbaic mic Ruaidhririgh do denamh orro fein do Diarmaid  8b mac Cormaic Muighi Tamnac mic Muireadhaigh Mec Carrthaigh, ⁊ dul doibh a Ciarraighi Luachra ⁊ beith oighthi indti aga losgadh ⁊ aga h-argain, ⁊ ruaig arnamaireac a cinn t-Sleibhe Mis do Ciarraighi dar cuiread a n-ár. Toirrdealbac O BriainDiarmaid Sugac O Concubuir do teacht sluagh lanmór conna n-imircibh tar Sinainn ⁊ a Ciarraighi a coinne a ceile a n-Ibh Conaill, gur indarbattur Diarmaid mac Cormaic Muighe Tamnach tar Monaigh Moir bu dheas cum Donnchadha mic Cein mic Donnchadha Duin I Matgamna. Do teithittur I MuirceartaighI Failbhi ⁊ a roib o Sliabh Mis atuaigh co Ferdruim a n-Ib Eathac. Is andsan aimsir-sin tuc Diarmaid Sugac h-Concubuir uii. longa leis ar rothaibh o Eas Duibhe co Loch Lein, ⁊ do fassaigheadh o Luimneac co Corcaigh ⁊ o Port Lairge co Cnoc Brenaind don cogadh-sin. Do leanattur Sil m-Briain Diarmaid Mac Carrthaigh tri Musgraidhe bu dheas go Ceann Eith do argain.

  Do cuir Diarmaid mac Cormaicmaithi na n-Eoghanacht teachta uatha do iarraidh Toirrdhealbhaigh mic Ruaidhri, ri Condacht, ⁊ Diarmada Mic Murchadha, ri Laighean, a n-aighidh t-Sil m-Briain. An oidhche tangattur ConnachtaighLaignigh co h-Abhainn Moir as i sin oighthe rangattur Sil m-Briain co Corcaigh. Do imighittur arnamaireac tri Moin Moir budh tuaigh ar n-denamh morain uilcc ar muintir Barra, ⁊ mac CormaicÍ MathgamhnaI Donnchadha & I CaímI Muirceartaigh go maithibh Eoghanachta ina n-diaigh ac toraigheacht orra lá ciach, et nír airgittur Sil m-Briain ConnachtaighLaighnigh noco tarla ina measg iad guro muidh ar Sil m-Briain roim na tri sluaighid-sin, dar marbhadh Concubur h-BriainFlaithbheartac h-DeaghaidhEineislis h-Gradatri mili don t-sluagh o h-oin amach. Do fag Torrdhealbhach  9a h-BriainDiarmaid Sugac h-Concubuir beacan  p.34 marcac an cath tri an ceo gan airiughadh tar Abhaind Moir budh tuaigh.

  Do leig h-Concubuir fis uaidh co h-Inis Faithlind do innisin sgel an madhma don muinntir do bí indte. Arna cloistin doibh-sean go lingeattur ana longaibh ⁊ do fagattur iat arin taebh tuaigh do Loch Lein, ⁊ docuadur fein a Ciarraighi gan airiugadh. Docuaidh Diarmaid mac Cormaic Muighi Tamhnac co maitib Sleachta Eoghain a Ciarraighi gur airgittur ⁊ gur muirittur a toighe ⁊ a n-duinte, ⁊ cor cuardaighdar a n-daingneaca ⁊ a coillte, ⁊ gur tugadur braighde o h-Concubhair leo ris gac ní do iarattur, cinco fada do comhaill h-Concubuir orro.

 4. 4. na n-Deissi, Muirceartac O Bric, do marbhadh do Diarmaid mac Cormaic Muighi Tamnac a laimh aige fein iarna gabhail fada roime sin a Lis Mor Mo Cuda dó. Ao.D. Mocoloio.

MCB1152

  1152

 1. 1. Toirrdealbac h-Briain do teacht a Ciarraighi do neartugadh h-Concubuir a n-aighidh mic Cormaic. Diarmaid mac Cormaic co maithibh Sleachta Eoghain Moir do dul ina ceann a Ciarraighi gur tathfainn ToirrdealbacDiarmaid Sugac assa tir amach, gur mill ⁊ gur airg an tir uile co tuc Mac BeathadhMac Craith, dis mac athar Diarmada Sugaigh, re laimh fein os cind an tire.

 2. 2. Sigh do denamh do Toirrdealbac h-Briain ⁊ do Tadhg a brathair eile, ⁊ creacha mora do denamh doib a n-Ib Conaill ar mac Cormaic.

 3. 3. O Cuilein do dul a CiarraighiArd Feartta Breanainn do losgadh ar aes gradha Diarmada I Concubuir.

 4. 4. CorcachImleach IubhairLis MorCuil Collainge do losgadh an bliadhain ceadna.

 5. 5. Fingin mac Mec Carrthaigh do marbhadh do Ibh Suilleabhain arna tabhairt ar eigin asna macnaib a timcill ronda creichi ac Lic  9b Lachtáin. Mac Girr Uille do buail do tuaigh h-e ina ceand. Ao.D. Mocoloiio.

 p.36
MCB1153

  1153

 1. 1. Tadhg mac Diarmada I Briain do inntogh ar Toirrdealbac, a brathair fein, tar minnaibh ⁊ tar slantaibh, ⁊ ceangal do re Diarmaid mac Cormaic Muidhe Tamnac ⁊ re Toirrdealbac mac Ruaidhri I Concubuir, ri Connacht, ⁊ re Diarmaid Mac Murchadha, ri Laighean, ⁊ Toirrdealbac mac Diarmada I Briain do innarbadh doibh a Cinel Eoghain co Muircirtac mac Neill h-Lochlainn.

 2. 2. Sluaigheadh la Tadhg mac Diarmada h-Briain ⁊ la Murchadh mac Mic Murchadha ⁊ la Mael Seaclainn Crosac, ri Midhe, ⁊ la Ruaidhri mac Toirrdealbhaigh mic Ruaidhri I Concubuir co h-Ath Maighne a n-Iartar Midhe.

 3. 3. Sluaigheadh la Muirceartac mac Neill h-Lochlaind, ri Cineoil Eoghain, ⁊ la Donnchadh O Cearbaill co n-Ulltaibh ⁊ go Conallchaibh, & la Toirrdealbac mac Diarmada I Briain a coinne Taidhg I Briain co h-Ath Maighne, gur teilgittur asa tri fosslongportaibh iad ⁊ gurro marbhattur ix. c. dibh, ⁊ do an Torrdealbhach h-Briain co tuaisceart Eireann a Tigh Tille an oidhche-sin fo buaid cosgair.

 4. 4. Gorta romor do fas a Mumhain an bliadhain-so re h-imad an cogaidh gur sgail fo Eirinn ar gac leath.

 5. 5. Tadhg mac Diarmada h-Briain do dalladh tre mirbuilibh cleireac ⁊ minn Eireann do bi a slanaigheacht itir ⁊ Toirrdealbhach h-Briain, a brathair.

MCB1154

  1154

 1. 1. Bearnard, ab Claruail, airdceand manach na h-Eireann ⁊ na h-Eorpa uile, do ég. Ao.D. Mocolo4o.

 2. 2. Diarmaid Sugac mac Mathgamhna I Concubhuir, ri CiarraighiChorco Duibhne, do ég iar moran do tribloid an t-saeghail.

 3. 3. Tairrdealbhach mac Diarmada I Briain do teacht a Mumain arís ⁊ creach Mona Moire do denamh do ar Diarmaid mac Cormaic. Creach la mac Cormaic air-sean 'na dighailtt  10a gan fuireac.

 4.  p.38
 5. 4. Tadg mac Diarmada h-Briain do ég a Lis Mor Mo Cuda gan fis da lucht fritholma.

 6. 5. Sluaigheadh la Muirceartac mac Neill tar Eas Ruaidh a Condachtaibh, gurro mill Mad n-AeMad LuirgDun Imdain, ⁊ co tangattur tri Condachta tar Ath Liag soir ⁊ as sin co h-Ath Cliath, gur gabadur a righi.

MCB1155

  1155

 1. Amhlaibh O h-Eidirsgeoil, ri Corco Laighe, do marbhadh a n-dorus teampuill Brenaind Birra. AoD. Mocoluo.

MCB1156

  1156

 1. 1. Cuilen O Cuilein, ri h-Conaill Gabhra, do marbhadh do h-Cinn Faeladh, ⁊ e fein do marbhadh ana eiric co luath.

 2. 2. Toirrdealbac mac Ruaidhri mic Aedha An Gha Bearrnaidh mic Ruaidhri Na Soidhe Buidhi, airdri Teora Condacht ⁊ imcosnam theoir na h-Eireann ⁊ a go freasabra do reir droinge, do ég. Anno D. Mocolyio

MCB1157

  1157

 1. 1. Creach la Tigearnan O Ruairc a Laighnibh go ruc Diarmaid Mac MurchadhaGaill Atha Cliath air a Cuasan I Brain co tugattur rian madma air ⁊ ar Breitneacaibh. Ao.D. Mocl.7.

 2. 2. Lis Mor Mo Cuda do losgadh etirr teagh ⁊ teampall acht beacan.

 3. 3. Daimhinis do losgadh idir teag ⁊ teampall.

MCB1158

  1158

 1. 1. Sluaigheadh la Muircheartac mac Neil h-Lochlainn cu tuaisceart Ereann leis do teacht gu Luimneac d'iaruigh braghad ar Toirrdealbhach mac Diarmada h-Briain. Ao.D. Mocl.8.

 2.  p.40
 3. 2. Brian mac Donnchadha h- BriainDonnchadh mac Aedha h-Cearbuill, mic righ Eoghanachta Locha Lein, do marbhadh a cheile iar marbhadh mic Aedha h-Ceallachain ⁊ da h-Donncada ⁊ moran ele an la ceadna.

 4. 3. Sluaigheadh la Ruari mac Toirrdealbhaigh h-Concubuir, Condacht, ⁊ la Tiarnan h-Ruairc go h-Ath na Casbearna a crich h- Seagan. Sluaigheadh la Muircheartac mac Nell h-Lochlainn ⁊ la Donncad h-Cearbuill 'na coinne gunuigi sin. Do cuiread cath aturra goro maedmhuigh for Connachtuibh ⁊ for I Briuin ⁊ for Conmaicnibh da tucadh ár orra.

 5. 4. Amhlaibh mac Aenghasa h-Donnchadha do dul ar creich a n-Uaithne goro marbhadh lais h- h-Ifearnain ⁊ h- Cathail ⁊ morán ele.

 6. 5. Concubhar mac Domhnaill h- Briain ⁊ a mac do dallad la Toirrdealbhach mac Diarmada h- Briain.

 7. 6. Tempall mor Achaidh Da Eo da crichnughadh do Amhlaibh mac Aengusa h- Donncugha.

 8. 7. In t-Amlaibh-sin fein h- Donncugha, airdrigh Eoganacht Locha Lein, forlamhuigh Iarmumhan, do marbhadh a Magh Briughain ar bru Shiubhri la Muircheartac mac Toirrdealbhaigh h- Briain ⁊ la Tuaghmumhuin, ⁊ Mathgamhain mac Mathgamhna mic Meic Carrtaigh do marbhadh fairis, ⁊ tucadur a clann fein ⁊ a muinntear corp Amhlaibh leo gu Eachaidh Dá Eó  12b ⁊ do h-adluicead cu h-anorac acu e gu n-iumnaibh ⁊ salmaibh ⁊ aithfrinnibh ar taeb deis an teampuill-sin do cumdaigheadh leis fein a n-anoir na Trinoide ⁊ Mu(ire).

 9. 8. Sluaigheadh la Muircheartac mac Neill co n-UirgiallaibhUlltaibhConallchaibh a Connachtaibh, goro millseat Dun Mor ⁊ bailigha imdha ele, ⁊ tangadur gan sigh gan cath dá tigh.

 10. 9. Sluaighead la Muircheartac mac Neill go tuaisceart Ereann, cu tucatur righi Midhi do Donnchadh h- Mael Seaclainn, ⁊ goro airgidur h- Finnulain ⁊ irmor Dealbna uile.

 p.42
MCB1159

  1159

 1. 1. K. A.D. Mo cl9. Aed h- Oisin, airdeaspog o n- ainmnightear Gilla (Ae)da Corcaighi, do ég.

 2. 2. Donnchadh h- Maeil Seaclainn, ri Midhi, do marbhadh a feall do Ib Finnollain.

 3. 3. Domhnall mac Mail Muadh, ri Ceinel Becce, do marbhadh d'Ibh Mathgamhna.

MCB1160

  1160

 1. A.D. Moclx. Sluaighead la Muircheartac mac Neill h- Lochlainn go tuaisceart Erinn ⁊ go MideachaibhLaig(hnibh)Gallaibh Atha Cliath, ⁊ co roinnsid in BreithneConnacht uile guro umlaigh Ruairi mac Toirrdealbhaigh h- Concubuir, ri Condacht, do Muircheartac mac Néll h- Lochlainn.

MCB1163

  1163

 1. 1. A.D. Moclxiii. Donncad mac Donncudha mic Cithaigh Mic Carrtaigh, coinneall en(i)gh ⁊ eangnumha Cloinne Carrtaigh, do marbhadh do Diarmaid mac Cormaic Muidhe Tamhnach a feall iar n-imurcradh a ceile dóibh anda {} Mu Cuda, a geann a roibhe do minnaibh ele aturra.

 2. 2. Cocad do fas itir Somairle Mac Gilla Admanain, ri Indsi Gall do {} Alban loingeas mor do teacht o Ath Cliath do {}.

 3. 3. 5:9a Creach le Toirrdealbach O m-Briain ar Diarmaid mac Cormaic tre Druim Finghin da rug moran bo leis.

MCB1164

  1164

 1. 1. A.D. Moclxiv. Muirceartac mac Toirrdealbach mic Diarmada h- Briain do ceangal re Tuaghmumain a n-aighidh a athar fein ⁊ a innarbadh doibh go teach Diarmada mic Cormaic go Lis Mor, go tug braide ⁊ oglacus do Diarmaid mac Cormaic do cinn neartaighi leis a n-aighidh Muircheartaigh a mic fein ⁊ Ruaidhri mic Toirdealbhaigh h- Concubuir, righ Connacht.

 2.  p.44
 3. 2. Sluaigheadh la Muircheartach mac Toirrdealbach h- Briain ⁊ le Ruaidri O Concubuir a n-deaghaid a athar da innarbadh o mac Cormaic dar marbhadh leo Gilla Ailbe O Deaighaigh, ⁊ ro inntaighidur gan Toirrdealbach d'innarbadh ⁊ gan sigh re mac Cormaic.

 4. 3. Sluaigheadh la Muircheartach mac Neill h- Loclainn gu fearaib Fearannmuide ⁊ gu Ceinel ConaillEoghain a n-Ulltaibh goro millsidar mainistir manach Iubair Cinn Trachta ⁊ goro airgsid Saball Padraig a Rinn MoinDun Da LeathglasAentreabhBaile Cluig ComaillUlaidh uile ⁊ Dal n-Araighi acht beacan, ⁊ do innarbadur Domnall mac Con Uladh a righi n-Uladh.

 5. 4. Sluaigheadh la Ruaidhri mac Toirrdealbach h- Concubuir ⁊ la Tigearnan O Ruairc an {} guro argsit muintir Innsi Padraic ⁊ na cailleacha, ⁊ bloidh mor do losgad.

MCB1165

  1165

 1. 1. K. A.D. Moclxu. Ard Macha guna tri teamplaibh do losgadh acht rigleas Poil ⁊ o Daraigh Colaim Cille go Craibh Brigide.

 2. 2. Muircheartach mac Neil h- Lochlainn, ri Oilidh, do gabhail Eochadha mic Con Uladh Mic Duinn Shleibe, ri Uladh, a cairdis Crist fein, a Camus Cumguill na tigh casga iar m-beith doibh fa aenmeis oidid gonuigi sin, ⁊ a breith lais gu h-Inis Aenaigh ⁊ a dalladh ann sin tar slanaigacht cumarba Padraic ⁊ na Bacla Isa ⁊ Cluig an Udhachta ⁊ Sosgela Martain  9b ⁊ Misaighi Cairnigh ⁊ na tri sgrin a Teampoll na Sgrin go minnaibh tuaisgirt Ereann umpu, ⁊ tar slanaigheacht Donncaidh mic Con Caisil h- Cearbuill, ri Uirgiall, go maitibh tuaiscirt Ereann idir ConallaibhEoganuib ⁊ idir laechaibh cleircibh. Rainig an p.46 sgel-sin O Cearbuill a t-slanaigheacht do brisidh ⁊ a dalta do dalladh. Dorinne sidh re Ruaidhri h- Concubhair, ri Connacht, ⁊ re Tigearnan O Ruairc ⁊ rug leis Irgialla o Sliabh Beatha h- gheas ⁊ Conmaicne ⁊ h- Briuin ⁊ docuaidh a Tir n-Eoigain. Do bi Muircheartach mac Neil a Tealaigh Og ⁊ tainig a coinne h- Cearbuill go Figh h- n-Eatach, ⁊ tugadar cath ann goro maidh for Ceinel Eogain gur marbhadh Muircheartach mac Neil h- Lochlainn, ri Oiligh, ann ⁊ do beanadh a ceann de a n-eanach Isa ⁊ Padraic ⁊ h-I Cearrbuill. Docuaidh h- Cearbuill as sin gu Madh n-Imclair ⁊ d'ordaigh Aedh h- Neil a righi for Cenel n-Eogain.

 3. 3. Andsan aimsir-sin rug Diarmaid Mac Murcadha, ri Laigin, Dirboguill, ingean Murcadha Meg Floinn, bean Tigearnain h- Ruairc, ri BreithneMighe do reir coda dona leabraibh, ar elogh eir sgath eigni leis. Arna cluinsin sin do Tigearnan do cuir fis gu Roidhri mac Toirdealbhaigh, ri Connacht, ⁊ docuadar le ceile gu Gallaibh Atha Cliath ⁊ gu Mideachaibh ⁊ gu h-Ib Faelain gur loisgidar Fearrna Mor Maedhog guna teampullaibh uile ⁊ gu tugsat braighdi leo o Mac Murcuda.

 4. 4. Sluaigheadh ele la Roidhri O Concubuir gusan muinntir ceadna go Fearrna guro bris teach cloithi Mic Murcuda ⁊ guro innarbadur e fein tar muir soir d'innsaighi righ Saxan annsa Fraingc.

 5. 5. As e fa ri Saxan ann sin Cing Hannri, Diuic na h-Orumointi  10aAicitainiaAngón, ⁊ Tigearna BreatanAlban do reir leabur na n-Gall. Ar rochtain Mic Murcu cum an righ do chuir failti roime ⁊ d'fosd tamall faris h-e; do leg tar ais a Saxanaibh gu leithiracibh h-e ⁊ gu n- innmus; o narb eidir leis fein teacht na a t-sluaigh le Mac Murcadha tug cead da gac duine lenu aill teacht le Mac Murcudha a n-Erinn do gabhail a tiri aris.

 6. 6. Tainig Mac Murchadha go Brisdo ⁊ dorinne cunnrad re Ruisdeard Iarla Sdrangueil Mac Gillbeard, ⁊ Aine ingin Mic Murchadha do tabhairt don Iarla, ⁊ cuigeadh Laighin o lo Mic Murchadha amach, do cinn teacht a n-Eirinn do gabhail nirtt do Mac Murcuda sa t-samradh dar cinn.

 7.  p.48
 8. 7. D'fag Mac Murchadha Brisdo ⁊ docuaidh aran taeb budh thuaigh do Breathnaibh. As e ba righ Bretan ann sin Ris Mac Gribhfin. Rainic Mac Murcuda da innsaighi ⁊ do eagain a cuis fein ris ⁊ mar do h-innarbad h-e ⁊ do iar cobair aran ri. D'faem an ri sin dó ⁊ do bi go maith ris.

MCB1166

 1. Kl. A.D. Moclx6. Sluaigheadh Ereann la Roidri mac Toirrdealbhaigh h- Concubuir gu Macaire Arda Macha, ⁊ as sin gu Bealac Greine ⁊ do Tigh Damnatan ⁊ trid An bFotair tar Sliabh Beatha ⁊ a Madh Leamhna ⁊ gu Fearrnac na Meabhla toghad. Tangadar maithi an tuaiscirt ana coinne ⁊ tugadur ceathra braidi dó, a dó o Sliabh o tuaigh ⁊ a dó o Sliabh o geas co n-abuirti ri Ereann re Ruaidri ann sin.

MCB1167

  1167

 1. 1. K. A.D. Moclx7. Do gabh Mac Murcada lam ar ri Breatan fan cungnum do geall dó do cur leis d'innsaighi Ereann; ⁊ is e cungnum tug an ri dó, Robeard Mac Sdiamna do bi a prisun aigi tri bliadhna do tabhairt cuighi, ⁊ a dainginiughadh re Mac Murchadha cuinn teacht a n-Eirinn  10b leis do cinn a leicin amach, ⁊ an meid d'fedfadh do comeirgi. Tainic Mac Murchadha tar muir as sin gu Fearrna ⁊ do bi ann ar folach feadh an earraigh.

 2. 2. Toirrdealbac mac Diarmada h- Briain, ri h-Ereann acht beac, do ég.

 3. 3. Muircheartach Duin na Sgiath mac an Toirrdealbhaigh-sin do marbhadh ⁊ do losgadh le Concubur mac mic Concubuir h- Briain .i. Slapar Salach. In Concubur-sin, Slapur Salach, do marbhadh la Mael Seachlainn h- Faelain ⁊ la a mac a cinn tri la 'na diaigh sin.

 4. 4. Enna mac Diarmada Mic Murcadha do dalladh la Domnall Mac Gilla Padraig, ri Osraighi.

 5. 5. Donncadh mac Con Caisil h- Cearrbuill, airdri Uirgiall, an ti do gabh righi Mighi gu Clochan na h-Imirimirigi Uladh,  p.50 ⁊ dia targas gu minic rigi Cinel Eoghain, ardordan tuaiscirt h-Ereann ⁊ cidh na h-Ereann uile ar cruth, ar ceil, ar gaisgeadh, ar baidh, ar braithresi, ar beoghacht ar righ, ar smacht, ar tinacul seoid ⁊ bidh ⁊ ratha ⁊ tuarastuil do laechaibh ⁊ do cleircibh, ar m-badhad gac uile uilc ⁊ togbhail gac maitisa, ar cumdach cluig ⁊ bachall ⁊ mainistreach cananach ⁊ manach, Solam intamhlaighteac ar sidhamla ina tir fein ar meadhon ⁊ fri gac tir ana timcill, iar n-aithrighi ⁊ iar timna imad oir ⁊ airgid ⁊ allaigh ⁊ iar catheamh cuirp Crist, d'fagail bais.

 6. 6. Robeard Mac Sdiamna do teacht a n-Erinn mar do geall do Mac Murchadha x.ur ⁊ xx. do ridiribh & tri xx. sguer ⁊ tri c. bobha. Caladh do gabhail sa Banab ⁊ a longa do fagbhail doibh ⁊ foslongport doibh aran caladh na go tainic Mac Murchadha cucu u. c. do comeirgi. Is iad ridiri as fearr tainic le Roibeard Mac Sdiamna ann sin Muiris Mac Gerailt & Roibeard Di Barra  11a & Maelairi Mac Hannri & Herbi O Moinmuirti, ⁊ as e an t-Eirbi-sin tug mainistir Duine Broith amach. Do aithdaingnidur ara cunnrad ⁊ do sgaeilidur a m-bratacha ⁊ do ghluaisidur d'aentoil d'innsaighi Locha Garman ⁊ do gabadur h-e, ⁊ arna gabhail tug Mac Murchadha h-e do Roibeard Mac Sdiamna mar do geall ⁊ do Muiris Mac Gearailt ⁊ an cuntae do taebh toir ⁊ don taebh tiar de, ⁊ tainic as sin a n-Osraidhi ⁊ tug ar ann ⁊ do gab braidi Mic Gilla Padraig re beith umhal do.

 7. 7. Rangadar na sgela-sin go Roidri O Concubuir re n-aburtai ri Ereann an aimsear-sin. Do chruinnidh dha roibh umal dó do sluaighibh Ereann ⁊ docuaidh go FearrnaMac Murchadha ar dainginacibh coilli a n-aici Fearrna go n-dearrnadur sidh: ingean h- Concubuir do Diarmaid Mac Murcadha mur mnai ⁊ Mac Murchadha do cur na ridiri uadha tar ais ⁊ gan ni is mo do eachtrannaibh do tabhairt a nh-Erinn na do gabhail re h-ais innti. Tug a minna fein ⁊ a mac a laim h- Concubuir ris sin do comhall.

 8. 8. Began ana diaigh sin do cuir Mac Murchadha leitiracha a Saxanaib ar ceann Roiseard Iarla Sdranguel. Do cuir an t-Iarla Remann Reamur Mac Gearailt x. ur ridirix. mbodbha ⁊ tri xx. do cobair do Mac Murchadha ⁊ dona ridiribh, oir fa mac dearbrathar athar do Roibeard Mac Sdiamna ⁊ do Muiris Mac Gearailt h-e do reir leabur na n-Gall.

 9.  p.52
 10. 9. Tainic Remann a tir ceathra mile o Port Lairge sair, ⁊ arna fis sin do Mael Seaclainn h- Faelain ⁊ do lucht Puirt Lairge docuadur tri mile do dainibh do dul ar Remann annsan daingin ana raibh. An cead duine docuaid tar diic dib 11b do buail Remann do cloideam sa ceann h-e gur sgoilt ar dó an ceann. Arna faisgin sin don buidhin fa goire do teithadur gu diair a ceann a muinntiri, ⁊ o'dconncadur deireadh an t-sluaig a tosac ag teiteadh 'na ceann do teithadur fein, ⁊ do leanadur na Saxanaigh iad ⁊ tugadur a n-ar idir badhadh ⁊ marbhadh.

 11. 10. Domhnall Mor O Briain mac Toirrdealbhaigh mic Diarmada mic Toirrdealbhaigh mic Taidhg mic Briain Boramha do gabhail righi TuaghmumanBrian mac Toirrdealbhaigh h-Briain do dalladh leis.

MCB1169

  1169

 1. 1. Kl. A.D. Molxix. Tomas do Canntuiberi, airdeaspoc Candtuberiprimfaigh Saxan uile, do marbhadh ar lar teampaill Canntuiberi do muinntir Hannri mic na Banimperi, ri Saxan.

 2. 2. Tainic Roisdard Iarla Sdrangueil da c. ridirimile bodhba a n-Erinn do cobair Mic Murchadha la le Parrtaloin. Tainig Mac Murchadha guna ridirib ana coinne ⁊ tug se Aine ingean Diarmada don Iarla a ingin posta do cinn cur leis do gabhail Eireann, ⁊ tugadur aighidh arnamaireach ar Port Lairgi, ⁊ do gabhadh leo h-e.

 3. 3. Arna cluinsin sin do Diarmaid mac Mec Carrthaigh docuaidh fein guna bfuair do Muimneachaib leis go Port Lairgi 'na coinne, ⁊ tugadur deabhaidh da ceili ann gur marbhadh Catal mac Amhlaibh Moir h-Í DonnchadhaRagnall O Rigbardain ⁊ mac Imair h- Catail, ⁊ ar na Saxanach don taeb eli.

 4. 4. Mac Murchadha ⁊ an t-Iarla gona ridiribh do dul go h-Ath Cliath, ⁊ a roibh do Lochlannaibh ⁊ do ceannaigibh ⁊ d'aithtreabhaibh ann do innarbadh as, ⁊ imad ban ⁊ fear ⁊ macaem do marbhadh ⁊ do badhadh ann, ⁊ imad oir & airgid ⁊ edaigh do breith as, ⁊ an t-Iarla Saxanach d'fagbhail a coimead ⁊ coimead an baile  12a a h-ucht Diarmada Mic Murchadha p.54 a n-dighailt a athar do marbhadh go h-olc do lucht Baile Atha Cliath roime sin ⁊ madra marbh d'annlacadh lena corp a talmhain mur fuath ⁊ mur tarcisni do.

 5. 5. Mac Murchadha guna Gallaibh ⁊ guna Gaeidhalibh do argain urmoir MidhiCluana h-Iraird, ⁊ do losgadh Ceanannis ⁊ na Breithni.

MCB1171

  1171

 1. 1. K. A.D. Moclxxi. Diarmaid Mac Murchadha, ri Laghean, do eg a Fearrna.

 2. 2. Iohannes OrcachTurcaill, da aramann Atha Cliath, do teacht a n-Erinn do dighailt a n-dithi ⁊ a n-innarbta a Baile Atha Cliath tri xx. long do Lochlannaibh, ⁊ cath do cur dona Lochlannachibh ⁊ dona Saxanachibh a timcill Atha Cliath, ⁊ an dis armann-sin Atha Cliath fre re do marbhadh ann go n-ar an loingis Loclannaigh.

 3. 3. Maghnas mac Con Uladh mic Concubhuir, ri Uladh, do marbad le dearbraithir fein le Donn Sleibi.

 4. 4. Sluaigheadh la Tigearnan O Ruairc go sochraidi h- m-Briuin, ⁊ la Domnall mac Mail Seacloinn Crosaigh go n-Oirtir Midhi, ⁊ la Murcadh h- Cearbuill go n-Uirgiallaibh ⁊ go n-Ibh Meith, do dicur na ridiri a h-Ath Cliath, ⁊ na Saxanaigh do dul a coinne na n-Gaeidhel gu Cill Maidneann, ⁊ cath do tabhairt da ceile, ⁊ do bris arna Gallaibh, ⁊ do leanadur na Gaeidhil seoch an m-baille sair ⁊ o deas iad gac ní nac deachaidh sa m-baile asteach leisna ridiribh. Do fan O Ruairc ar faithci an baile beacan marcsluaigh, ⁊ arna faicsin dona ridirib do buailidur fein asin m-baile amach eir O Ruairc, ⁊ do marbadar Aedh mac Tigearnain h- Ruairc, ⁊ do maidh ar O Ruairc, ⁊ an uair doconncadar na Gaeidil h- Ruairc ag teitead do teitadur fein, ⁊ do leanadar  12b na ridiri iad ⁊ do marbadar moran dibh. Maidm an Luaithrigh gunuigi sin.

MCB1172

  1172

 1. 1. K. A.D. Moclxxii. Hanri mac na Banimpiri, ri SaxanDiuic na NormointiEcitainieAngon, do teacht a n-Eirinn 5 c. ridiri ⁊ imurcaidh marcsluaigh ⁊ coisidhi, ⁊ cuan do gabhail a Port Lairgi la San Lucas Easbul.

 2.  p.56
 3. 2. Is e dobo papa an tan-sin an treas Alxsainder, ⁊ dob impiri Frediricus, ⁊ Loidiuicus 'na ri aran Fraingc. Roidhri mac Toirdhealbhaigh mic Ruaidhri h- Concubhair os cinn Ereann, Aedh h- Neil os cinn Cinel Eoghain ⁊ an cuigid uile. Donn Sleibhi mac Con Uladh mic Concubuir os cinn Ulltac. Domhnall Mor mac Toirdealbhaigh mic Diarmada mic Toirdealbhaigh mic Taidhg mic Briain Boramha ar Tuagmumain ⁊ aran dara cuigidh don Mumain. Diarmaid mac Cormaic mic Muiridigh Mic Carrthaigh aran cuigidh eli. Donnchadh mac Cein mic Donnchadha Duinn mic Con Mara mic Brodcon mic Mathgamhna mic Cein mic Mail Muaidh ar Ibh Eatac. Lochlainn O Mic Tire ar Ib Mac Caille. Mael Seaclainn O Faelain arna Deisibh. Domhnall h- Gilla Padraig ar Osraidi.Domnall Caemanach mac Mic Murchadha ar Laighnibh. Murcadh mac Donnchadha mic Con Caisil h- Cearbuill ar Uirghialibh ⁊ ar fearaib Fearrnmuidhe. Domnall mac Mael Seaclainn Crosaigh eir Oirthear Midhi. Tigearnan O Ruairc ar Garbtrian Connacht, ⁊ adertai ri Midhi ris.

 4. 3. Ni fada do bi ri Saxan a Portt Lairgi an uair tainig Diarmaid Mor cuigi ana teach, ⁊ tug braigdi ⁊ umla do. Et gu gar 'na diaigh sin docuaid Domnall Mor O BriainDonnchadh mac Cein h- Matgamhna ana coinne ar boird t-Siure, ⁊ tugadar umla dó.

 5. 4. Docuaidh ri Saxan as sin go h-Ath Cliath, ⁊ d'umlaigidar Laignig do  13aDomnall Caemanach dó.

 6. 5. Tigearnan h- RuaircMurcadh mac Donncadha h- CearbuillDonn Sleibi, ri Uladh, do teacht gu teach an righ gu Baile Atha Cliath ⁊ umhaloid do tabhairt dó.

MCB1173

  1173

 1. 1. K. A.D. Moclxxiii. Ri Saxan d'fabgail h-EreannHugho Do Lasaigi do fagbail do mur consdabla ana inadh fein maille re neart mor.

 2. 2. Cealla iumda do milleadh dona Seaxanacaibh d'eis an righ.

 3.  p.58
 4. 3. Tigearnan h- Ruairc do marbhadh don consdabla do Hugo Lasaighi ⁊ do Cloinn Gearailt eir Cnoc h-I Ruairc ⁊ h-e ar n-dul cum coinne riu. Muirseiser ridiri dibh do anmuin ara n-echaibh, ⁊ an uair fuairadur h- Ruairc ag teacht ar laithair mar a roibe an consdabla do t-saighidur sleagha ann, ⁊ do beanadar a ceann de, ⁊ do crochadur a colainn a n-diaigh a cos ar an taebh tuaigh do Cill na Truan.

 5. 4. Domnall mac Gilla na Naem h- Feargail do marbhadh dona Saxanacaibh ceadna.

 6. 5. Donn Sleibe mac Con Uladh mac Concubuir Mic Duinn Sleibe, ri Uladh, do marbhadh la h-Ib Eatach ⁊ la h-Ib Breasail ⁊ la h-Ib Nialain, ⁊ ar Uladh maille ris, a n-digail Mic Gilla Easpuig do marbadh tar t-slanaigheacht minn ⁊ cleireac tuaiscirt Eireann caegis roime sin.

 7. 6. Ruaidhri mac Con Uladh do gabhail righi n-Uladh, ⁊ Nial mac Con Uladh, a dearbraithir fein, do dalladh do.

 8. 7. Gilla Aedha, easpog Corcaidhi, do ég.

MCB1174

  1174

 1. 1. K. A.D. Moclxxiiii. Iarla Sdranguel do teacht a n-Ibh Ceinnsilaigh, ⁊ Domhnall Caemanach ⁊ h- Ceinnsilaigh da marbhadh da c. da muinntir.

 2. 2. An t-Iarla ceadna do teacht sa Mumain go Lis Mor Mo Chudo ⁊ a airgin uile asa lar, ⁊ mile marg do  13b buain don legaid a cumaigh asa teampull mor; inntogh do tar ais as sin go h-Ath Cliath.

MCB1175

  1175

 1. 1. K. A.D. Moclxxv. Domnall Mor h- Briain do tabairt madma aran Íarla Saxanach ⁊ arna ridiribh ag Durlus O Fogartaceithri ridiri do marbadh ann ⁊ vii. c. do dainibh ele da muinntir.

 2. 2. O'dcualadur lucht Puirt Lairge sin do marbadar an da c. do t-Saxanachibh do fagadh aga coimead guna consdabla.

 3.  p.60
 4. 3. Docuaidh an t-Iarla as sin san aidci gu h-ailean don taebh t-sair do Port Lairge, ⁊ do bi da mí ann nogu n-deachaidh as gu Baile Atha Cliath.

MCB1176

  1176

 1. 1. K. A.D. Moclxxvi. Sluaigheadh la Domnall h- m-Briain a n-Eoghanacht Locha Lein ⁊ as sin a Ciaraighi, ⁊ a n-argain idir cill ⁊ tuaith.

 2. 2. Diarmaid Mor Mag Carrthaigh do gabhail do Cormac Liatanac, a mac fein, ⁊ righ do radhadh ris fein a n-inad a athar.

 3. 3. Domnall mac Amlaib h- Mail Ruainaigh, ri Fear Manach, do losgadh la braithrib fein a cloictheach Daiminnsi.

 4. 4. Diarmaid mac Cormaic do teacht amach ⁊ a righi fein do gabhail.

 5. 5. Mac Taidg h- BriainMathgamain h- Briain do dalladh la Domhnall Mor h- m-Briain.

 6. 6. Domhnall CaemanachMac Gilla PadraigRemann Mac Gearailt guna ridiribh do teacht gu Luimneac ⁊ a gabhail (& a h)-argin.

 7. 7. Cormac Liatanac mac Diarmada Moir Mec Carrthaigh do marbhadh la Catal Ogar ⁊ la Concubur h-n-Donncadha ⁊ la maitibh Deasmuman ⁊ la h-Ib Suilibain d'airithi a n-dighail a athar fein do gabhail ⁊ d'aitrigadh, ⁊ Mic Craith h-I SuilibainConcubhuir h-I Domnaill maille re moran  14a ele do marbhadh do ag gabhail Diarmaid Mec Carrthaigh.

 8. 8. Domnall Caemanachh-Gilla Padraig guna ridiribh do teacht o Luimneach a Musgraidhi Aeda guro airgseat Bealach AthaCuil Eidhni. Docuaidh Diarmaid mac Cormaic 'na coinne ⁊ dorinne sidh riu ⁊ gac a roibe do braidhibh Muman acu-san d'fagbhail aigi-sium.

 9. 9. Do loisgidar ⁊ do m(ura)dur Tuagmuma fein Luimneac ar eagla go n-inntogais na Saxanaigh innti aris da h-aithrighadh.

 10. 10. Do crochadur na Saxanaigh Maghnas h- Mael Seachloinn do bi a laim acu fein, ⁊ dorinnadur caislen a n-Dunach Seachloinncaislen a n-Ath Truimcaislen a Sgrin Coluim Cillicaislen a Numancaislen a Cnomodh.

 11.  p.62
 12. 11. Nial mac Muircheartaigh mic Neil h- Lochlainn, ri Cinel Eoghain, do marbhadh la Muinntir Branain na Glinne.

 13. 12. Sluaigheadh la Mael Seachloinn h- Loclainn, ri Cinel Eoghain a n-Ulltaibh gu tug a n-giala lais.

 14. 13. Creach la Saxanachaib Atha Cliath ⁊ na Midhi go Finncarn t-Sleibi Modhornn ⁊ go Gort Conaing dar marbsat daine ⁊ dar rugsat ba iumda leo.

 15. 14. Creach ele leo gu tuaisgeart t-Sleibe Fuaid gu n-dearrnsat airgni imda. Tugadar fir Fearrnmuigi amus forro a Fidh Conaile dar marbadur drem mor dibh.

 16. 15. Do fasaighdur Gaill Atha Cliath ⁊ na Midhe Iriala o Boin gu Sliab Fuaid, ⁊ dorinne Ricard Pleimeann caislen a n-Dumaigh t-Slaine.

 17. 16. Roisdeard Iarla Sdranguel do eg a n-Ath Cliath gu h-ainfirenda, amhail do dligheadh, iar seirg lanfada a n-dighailt ar airg ⁊ ar fasaigh do ceallaibh naem.

 18. 17. Sluaigheadh la Mael Seachlainn O Lochlainn, ri Cinel Eoghain, gu Ceinel Eoghain ⁊ gu fearaibh FearrnmuidhiIrgial gu Slaine d'innsaighi Ricaird Pleimeann, guro brisadar  14b ⁊ guro muiredar an caislen dorinne Ricard a n-Dumaigh t-Slaine tre mirbuile Dia ⁊ Padraigeaspuig Eirc ⁊ na naem asa cealla do fasaigh ⁊ do airg Ricard, ⁊ rugadur leo as gac a bfuaradar do dainibh ⁊ d'eachaibh ⁊ do maith ele ann.

 19. 18. Cu Muidhe h- Floinn, ri h- Turtaire ⁊ b'Fear LiDal RiadaDal Araighe, do marbhadh a feall la dearbrathair la Coin Mighe h- b'Floinn ⁊ la Fearib Li.

MCB1177

  1177

 1. 1. Kl. A.D. Moclxxvii. Muircheartach mac mic Domnaill Mec Carrthaigh do tabairt Milis GoganMic Sleimne leis gu Corcaigh ⁊ a h-argain, ⁊ fostlongport do deanum innti doibh. Buigean dibh do dul o Corcaigh d'innsaighi Puirt Lairgi, ⁊ Gaeidhil d'eirgi doibh da gac leith do Lis Mor ⁊ na Saxanaigh uile do marbhadh acht beacan.

 2. 2. Cogad mor do fas idir Domnall Mor h- m-BriainDiarmaid Mor Mac Carrthaigh gur fasaighdur o Luimneac gu Corcaigh,  p.64 & o Clar Doire Moir ⁊ o Port Lairgi gu Cnoc Breanainn, idir cill ⁊ tuaith, gur teithadur h-I Mac Cailli tar Lai o deas a n-Ib Eatach, & gur teitadur Eoghanacht Locha Lein gu Feardruim a n-Ibh Etheach fos, ⁊ Ciarraighi Luachra a Tuaghmumain, ⁊ h-I Cairbre ⁊ h-I Conaill ⁊ h-I Donnmain a n-Eoghhanacht Locha Lein ⁊ uman Mangartain.

 3. 3. Sluaigheadh la Domnall Mor h- m-Briain sa Mumain gu rainic Cnoc Breanainn ⁊ gur airg h-e.

 4. 4. Domhnall mac Amhlaibh Moir h- DonncadhaCuilen h- Cuilainmaithi Deasmuman do denum creach Macaire Caisil a n-eiric na creiti t-siar, mur adubhairt an file:

  1. Olc ata Muma na marc
   idir Eoghan is Cormac:
   creach t-siar la Sil Cormaic cain,
   an creach t-sair la Sil n-Eoghain.

 5. 5.  15a Dorinne Domnall h- BriainDiarmaid Mac Carrthaigh sidh ann sin re ceile.

MCB1178

  1178

 1. 1. K. A.D. Moclxxuiii. Tainig ridiri croda Sean do Cuirsi gu m-buidhin ridiri ⁊ soidhidoire o Baile Atha Cliath gan fis gu Dun Da Leathglass, ⁊ rangadar ann gan airiughadh, ⁊ dorinnadur claidhe o muir uman Dun. Ro tinoilseat iar sin Ulaidh uile im Ruaidhri Mac Duinn Shleibhe do toghail an Duin for Sean, ⁊ o rangadar an Dun do teithadur ar cul gan deabhaidh gan cath ar faicsin na Saxanac guna n-eachaibh lan d'eideadh. O'dconncadur na Saxanaigh Ulltaidh ac teiteadh do leanadar fein iad guna muinntir ⁊ do cuiradur a n-ar idir badhadh ⁊ marbhadh. Do fagadh annsan ar-sin Bachall Findein ⁊ Bacall Ronain Finn ⁊ minna iumda ele.

 2. 2. Sluaigheadh la Mael Seacloinn h- Loclainn gu Ceinel EoghainRoidhri Mac Duinn Sleibhe gu n-UlltaibhGilla an Coimge O Carain, cumarba Padraig, leo gu minnaibh tuaiscirt Eirinn ⁊ guna cleircib gu Dun da gabhail ar t-Sean; ⁊ o rangaduré é do teithadur gan cath gan deabhaidh, ⁊ do fagadur cumarba  p.66 Padraig guna cleircibh ⁊ Canoin Padraig ⁊ Finn Faidhach Padraig ⁊ Cloc Timcill Arda Macha ⁊ Bacall Comgaill ⁊ Ceolan Tigearnaigh ⁊ Bacall Da Ciarog Argail ⁊ Bachall Emhine ⁊ Bachall Mhura ⁊ minna imdha ele. Do tuit ann Domnall O Flathardtaigh, taiseac Clainni Flathartaigh, ⁊ Concubur h- Ciarallain, taiseac Clainne Diarmada, Gilla Mic Liag h- Donngaile, taiseac b'Fear n-Droma, ⁊ Gilla Crist h- h-Adhmuill, taiseac Clainne Adhmuill, Gilla Martan Mac Con Alladh, taiseac Clainne Concadha, Gilla Comgaill Mac Tiulacain, taiseac Muinntiri Mongain, Cinaeth Mac Cartain, taiseac Ceinel Fogartaigh, ⁊ morain ele nac feadtar d'aireamh. Do gabhadh comarba Padraig ann ⁊ do leigadur na Saxanaigh uatha e da n-deoin, ⁊ tugadh Canoin Padraig ⁊ Ceolan Tigearnaigh ar cul ona Gallaibh arna b'faghail annsan ar  15b ar marbhadh a maccleireac; ataid na h-uile minna ele ag na Gallaibh gu se.

 3. 3. Sluaigheadh la Milis Gogan ⁊ la Saxanacib Atha Cliath a Conachtaibh. Do loisgeadar Conachta fein cella ⁊ tighi an tire gac a roibh ar machaire ⁊ ar reiteac dibh. O nach fuaradur na Saxanaigh biadh na inad a suigfidis d'inntaigdur tar ais gu h-easbadhach toirrseac gu Ath Cliath.

 4. 4. Creach fill la Milis Gogan ⁊ la Gallaibh Atha Cliath ⁊ na Midi for Lugmadh ⁊ for Macaire Conaill.

 5. 5. Aedh h- Neil noch do bi 'na ri ar Ceinel Eoghain roim Mael Seaclainn h- Loclainn do marbhadh le Mael Seaclainn a n-aici Arda Macha. Ardgul h- Loclainn, mac don Mael Seclainn-sin, mac righ Oilidh, do tuitim le h-Aedh annsa latair-sin.

 6. 6. Lis MorCaisilMadh Feimin da argin dona Gallaibh.

 7. 7. Lann Ronain Finn, ardneimadh Uladh uile, do argain do t-Sean do Cuirsi, ⁊ Tomas h- Corcrain, a h-oircinnach, do diceannadh.

 p.68
MCB1179

  1179

 1. 1. Kl. A.D. Moclxxix. Concubur mac Amhlaibh Moir h- Donnchadha do marbhadh la Domnall mac Amhlaibh, a dearbraithir fein.

 2. 2. Muircheartach mac mic Domnaill Mic Carthaigh do marbhadh la h- n-Eidirsgeoil a Ros Oilithre.

 3. 3. Domnall mac Amlaibh Moir h- Donnchadha, ri EoghanachtaO n-Eatach, an feadh do bi Donnchadh mac Cein h- Matgamna ar innarbadh o Diarmaid Mac Carthaigh ⁊ a Ibh Donnchadha ⁊ o Gallaibh, do marbhadh.

 4. 4. Maidm for Saxaibh Atha CliathLagin ag Tochar Cluana Eighneac ⁊ a Figh Mor a Laigis la Laignneachaibh fein.

 5. 5. Maidm ⁊ ar for Saxib Ceanannsa la Mael Ruanaig h-m-Baighallain gu n-droing do Dartraigi.

 6. 6. Ulaigh do fasughadh idir cill ⁊ tuaith la Sean do Cuirsi ⁊ leisna Gaeidilaibh do bi ina timcill.

 7. 7. Ruaighri Mac Duinn t-Sleibi, ri Uladh, ar innarbadh a Tir n-Eoghain.

 8. 8. Creach la Sean do Cuirsi a Macaire Conaill ⁊ a Cuailgni gu tugadur ceathra mile bo leo gu Cuan Aidhneac  16a, ⁊ rug Murcad h- Cearbuill, ri Irgial, ⁊ Mael Ruanaig h- Baigheallain, ri Dartraighi, & Gilla Padraig h- h-Ainbeith, ri Mogdornn ⁊ h-Meith, ⁊ Dub Innsi Mac Aengusa, orra gu tarsat deabhaidh lancroga doib for bruach cuain gur cuiridar a n-ar idir baghadh ⁊ marbhadh.

 9. 9. Cathsrainadh ⁊ ar dearmail for Sean do Cuirsi a Sgrig Arcaidh la Coin Midhi h- b'Floinn gu foirinn do Ibh Turtaire ⁊ d'Fearib Li.

 10. 10. Creach meabla la Saxaibh Atha Cliath ⁊ na Midhi gurro airgseat deisceart Uirgiall idir cill ⁊ tuaith o Inis Mochta gu h-Innmear m-Boine.

MCB1180

  1180

 1. 1. K. A.D. Moclxxx. Sean do Cuirsi d'fagbhail Dun Da Leathglass folum ⁊ teacht gu h-Ath n-Glaisi do ⁊ caislen do deanum do ann ⁊ a aitiughadh.

 2.  p.70
 3. 2. Ard Fearta Breanain do argain do Clainn Carthaigh, ⁊ gac a bfuaradur do crodh beo innti rugsatar leo e. Ro marbsatar daine maithe iumda ar lar a neimidh ⁊ a reilgi.

 4. 3. Muircheartach h-Briain do baghadh, ⁊ sn(e)achta na neime sa bliadhain-sin.

 5. 4. Concubur h- Ceallaigh, ri h- Maine, ⁊ a aenmac guna braitribh ⁊ gu maitib h- Maine do tuitim la Concubur Maenmuidhi h- Concubuir.

 6. 5. Dun nua og Leithlinn la muinntir ri Saxan.

MCB1181

  1181

 1. K. A.D. Moclxxxi. Labhras h- Tuathail, ardeaspog Atha CliathLaighean, ar bfagail bais a n-Aibhinncia sa Fraing ac deadum t-sidha idir SaxanGaeidhil.

MCB1182

  1182

 1. 1. K. A.D. Moclxxxii. Maidm ar Ulltaib im Ruaidhri Mac Duinn Sleibhe ria Domnall h- Mail Seacloinn, ri Ceinel Eoighain.

 2. 2. Algsainder Papa d'faghail baiss.

MCB1183

  1183

 1. 1. K. A.D. Moclxxxiii. Milis GoganMac SleimneCeann Cuilinn ⁊ mac Ruibeard Mic Sdiamnacuigear ridiri do marbhadh ⁊ ar na Saxanach ag Lis Mor Mo Cuda ag dul d'innsaighi Puirt Lairge doib lo cloinn h-I Mic Tire, ri h- n-Glaisin.

 2. 2. Maidm ⁊ ar la Ruaidri mac Toirrdealbhaigh mic Ruaidhri h- Concubuir ar Flaitcheartach h- Mail Doraigh, ri Cinel Conaill, ⁊ ar Donncad h- Concubuir.

 3. 3. 16b Maidm ⁊ ar la Sean do Cuirsi a Cuil an Tuaiscirt for Ceinel EoighainConaillCianachta anar marbhadh Gilla Crist h- Cathain, mac ri b'Fear na Craibhe, ⁊ Ra(gnall) h- Brislein, taiseach Fanad.

 p.72
MCB1184

  1184

 1. 1. K. A.D. Moclxxxiiii. Ruaidri h- Concubuir, ri ConachtEireann fri h-aimsir, do diultadh an t-saeighil ⁊ do dul gu {} eiffin a n-oilirtri, ⁊ righi Connacht do gabhail do Concubur Maenmuigi mac an Rua(idhri-sin).

 2. 2. Sluaigheadh la Murcadh h- Cearbuill, ri Uirgiall, ⁊ la Hugo do Lasaighi, tigearna Gall Eireann, gu rabhadur tri h-oidhi a n-Ard Maca a foslongport ar Triucha Cead Oirigh ⁊ ar tuaisceart Fearnmuighi.

MCB1185

  1185

 1. 1. K. A.D. Moclxxxv. Art h- Mael Seachloinn, ri Midhi, do marbhadh la Diarmaid mac Toirrdealbhaigh h- Briain.

 2. 2. Caislean a Cill Air a n-Iartur Midhi la Hugho do Lasaighi.

 3. 3. Sasanaig for Loch Eirne la Flaithcheartach h- Mail Doraigh {} ⁊ tuatha an locha 'na timcill d'fasughadh ⁊ d'argain leo.

MCB1192

  1192

 1. 1.  17a K. A.D. Moclxxxxii. Ar mor la Domnall h- m-Briain ar Gallaibh a gath a Durluis h- Fogarta.

 2. 2. Caislein imda la Gallaibh a Mumain ⁊ creacha minaca a Tuaghmumain.

 3. 3. Mathgamain mac Muirighidh h- Muircheartaigh do marbhadh do Ibhb Eathac.

 4. 4. Fingin Lici Lachtain mac Mec Carthaigh do dul on eaglais risin tuaith gan comairle manac na cleireac.

 5. 5. Concubur mac Madhnais Mic Duinn Shleibhe, Uladh, do marbhadh a n-Ard Macha la h-Ardgal h- n-Annluain, ri h- Nialain.

 p.74
MCB1193

  1193

 1. 1. Caislen Bri Uis do denum la Gallaibh gu cead d'Ua Briain, mas fir do cach, do cumgughadh ar Domnall mac Mec Carthaigh.

 2. 2. Cathal Oghar mac Ceallachain mic Mec Carthaig do marbhadh a feall la Domnall Mor mac Diarmada Cilli Baghdun mic Cormaic Muighi Tamhnac mic Muirigidh Mic Carrthaigh.

 3. 3. Cu Mighi h- Floinn, ri h- Turtaire ⁊ b'Fear Líí, do marbhadh h- muinntir Sean do Cuirsi a feall a n-Aentreibh.

MCB1194

  1194

 1. 1. Fingin mac Mec Carthaigh d'impogh ara dearbrathir fein ⁊ a gabhail.

 2. 2. Domhnall Mor mac Toirrdealbhaigh mic Diarmada mic Toirrdealbhaigh mic Taidhg mic Briain Boramha d'faghail báis an bliadhain-sin. Muircheartac a mac do gabhail righi Tuaghmuman.

 3. 3. Muircheartac mac Domnaill Moir h- Briain do gabhail do Gallaibh a fill ⁊ a dalladh leo.

 4. 4. Tadhg mac Mathgamna h- Briain do marbhadh do Gallaibh a fill a Caisil ar einach an leghaidPadraig.

 5. 5. Gilla Ailbi h- Caim ⁊ a brathair do marbhadh do Gallaibh a fill tre ceadughadh mic Mec Carrthaigh.

MCB1195

  1195

 1. 1. K. A.D. Mocxcv. Cathal Crobhdhearg O Concubuir, ri Connacht, do teacht sa Mumain gur bris moran do caislenaibh annsa Mughain ar Gallaibh, ⁊ do t-sail cach go sgrisfai Gaill na Muman leis ⁊ le Sil m-Briain ⁊ le Cloinn Carrthaigh.

 2. 2. Cealla Tíre Eoghain d'argain ⁊ d'fasughadh le Ruaidhri Mac Duinn Sleibhe, ri Uladh. Teampuill Dunaigh Moirproinnteach Cruimtir Columteampull Doire Lorain  17bTarmann Comain d'argain, ⁊ teampull Diseart Da Crich do losgadh.

 p.76
MCB1196

  1196

 1. 1. K. A.D. Mocxc6. Donncadh O Donnagain do marbhadh la Donnchadh Cairbreach h- m-Briain tre ceadughadh Fingin mic Mic Carrthaigh.

 2. 2. Concubur Ruadh mac Domhnaill Moir h- Briain do gabhail Donncaidh Cairbrig mic Domhnaill Moir, ⁊ do argain Mic Con h- Eidirsgeoil, ⁊ Gilla na Flann h- Suilibhain do eg.

 3. 3. Creach la Domhnall mac Diarmada Cille Badhuna o caislen Cille Fiachlaochtar do Gallaibh do marbhadh and, ⁊ dis da maithibh a m-braidhinas leis &, do bris caislein a n-Ibh Mac Caille ⁊ do marb daine.

 4. 4. Sluaigheadh la Gallaibh MumanCorcaidhi gur cuiridar sgeimilta fa Feardruim ⁊ gur marbadur Corc h- MuirceartaighGilla Mucuille O Ceadfadha ⁊ mac Buadhaig h-I t-Suilleabain ⁊ moran ele. Ar arna Gallaibh ag inntogh go Corcaidh.

 5. 5. Sluaigheadh la Cathal Croidhdhearg h- Concubuirmaithi Muman do teacht do brisid Corcaidhi, ⁊ nir leig Domnall mac Mic Carrthaigh doibh h-e ar tabhairt an baille ara breith fein do Gallaibh.

 6. 6. Ludhmagh d'argain ⁊ do losgadh guna caislen la Niall Mag Mathgamna ⁊ la Sean do Cuirsi.

 7. 7. Maidm ⁊ ár la Cinel Eoghain ⁊ la h-Irrtaraibh ar Ruaidhri Mac Duinn t-Sleibi, Uladh, a n-aice Arda Macha.

 8. 8. Muircheartach h- Lochlainn, ri Cinel Eoghain, do marbhadh a feall la Concubur h- Cathain ⁊ la Cinel Eoghain fein tar slanaigheacht Padraig guna naemaibh ⁊ na Tri Sgrin ⁊ na Canone ⁊ Cluig an Idhachta.

MCB1197

  1197

 1. 1. Kl. A.D. Mocxcuii. Concubur Ruadh h- Briain d'impogh ar Donnchadh Cairbreach, a brathair fein, ⁊ Goill do breith les a Tuagmumain, ⁊ a h-argain idir cill ⁊ tuaith, ⁊ Cu Meadha Mac Con MaraConcubur h- Cuinn do marbhadh doib ⁊ moral ele.

 2.  p.78
 3. 2. Sluaigheadh la Gallaibh gu Durus, ⁊ ní dearnadar olc ann acht cealla do losgadh ⁊ inntogh.

 4. 3.  18a Concubur O Cathain, ri Fhear na CraibheCianachta, do tuitim la Padraig guna naemaibh ⁊ guna minnaibh a n-dighail a t-slanaigeachta do brisidh.

 5. 4. Flathartac O Mail Doraigh, Cineoil ConaillCineil Eoghain ⁊ na tírta gu h-Eas Dara ⁊ gu Loch Gile a tuaisgeirt Breithni, do eag ar n-diultadh an t-saeghail dó.

 6. 5. Sluaigheadh la Sean do Cuirsi tar Tuaim a Tir n-Eogain do Ard Srata, do Madh Nidh, do Raith Both gu Doire Coluim Cille. Cath idir ⁊ Cinel Conaill a Cnoc na Sgam anar cuiridh a n-ár ⁊ anar marbhadh Achmarcach O Dochartaigh, a . Ro airg Seaan Inis Eoghain uile acht beag ⁊ ro innto gu coscarach.

MCB1198

  1198

 1. 1. K. A.D. Mocxc8. Ruaidhrí mac Toirrdealbhaigh mic Ruaidhri, ri Connacht ⁊ ag a roibhe righi n-Eirinn re seal, do eag a n-oilirti a Congaidh é fein ar n-duiltagh an t-saegail.

 2. 2. Caislen la Gallaibh a n-Ard Padraig.

 3. 3. Muirceartac mac Domnaill Moir I Briain do innarbadh do braithir do Concubur Ruadh mac Domnaill Moir a Tuaghmumain, ⁊ é fein do gabhail righi da es a Tuaghmumain.

MCB1199

  1199

 1. 1. K. A.D. Mocxc9. Ricard, ri Saxan, do eag, ⁊ Seaan a dearbraitir do gabhail righi Saxan.

 2. 2. Ricard a Carr, barun uasal, do eag a Corcaidh.

 3. 3. Cogad mor la Gallaibh ar Gaeidilibh ler fasaigheadh o Sinainn gu Feardruim.

 4. 4. Caislen la Gallaibh a n-Ess Geibtine.

 p.80
MCB1200

  1200

 1. 1. K. A.D. Mocc. Ar for Irrtaraibh tri meabail Slebe Fuaid la muinntir t-Seaain do Cuirsi.

 2. 2. Ar for Connachtaib la Gallaibh Midhe anar marbhadh Ruaidhri O Concubuir, ri Iartuir Connacht.

 3. 3. Cathal mac Toirrdealbhaigh, ri Connacht, do innarbadh Catail Carraigh mic Concubuir Maenmuidhi a Mughain.

 4. 4. Goill Mughan do dul la Cathal Carrac a Connachtaibh, gur innarbadur Cathal Croiddearg gu Sean do Cuirsi a n-Ulltaibh, ⁊ gur suighidar Cathal Carrac 'na inadh.

 5. 5. Creach la Ruaidhri gu n-Gallaibh Atha Fir Diadh fur Ard Maca. Creach eli leis for Inis Cainneadha Mic Cairill gur airg an baile guna teampull.

MCB1201

  1201

 1. 1. K. A.D. Mocci. Gearalt mac MuirisAnadh O SuileabhainFinghuini O Caim, ri Fear Muidhi, d'faghbail bais.

 2. 2.  18b Sluaigheadh mor la h-Uilliam A Burc ⁊ la Muirceartac ⁊ la Concubur Ruadh ⁊ la Donnchadh Cairbreach, tri mic Domhnaill Moir h-I Briain, gu n-Gallaibh CorcaidhiMuman gu rabadur seachtmuin a Cinn Eich dar marbadur Amlaibh O Donnamhain, O Cairbre Eabha, ⁊ do marbhadh cuid dona Gallaibh im Mac Coisdealba. Tainic an leaghaideaspuig na Muman gu n-dearrnsad sidh idir Sil m-BriainCloinn CarrthaighO MathgamnaUilliam Burc, gur leig Uilliam Sil m-Briain uaidh da tighibh, ⁊ do fan fein a Corcaidh urmor an geimridh.

 3. 3. Ruaidri Mac Duinn t-Sleibhe, ri deidneac Uladh, do tuitim la beacan do muinntir Seaan do Cuirse.

 4. 4. Nial O h-Eignidh, ri UirgiallFear Manach, do teacht lín a t-sluaigh le Cathal Croiddearg O Concubuir do gabhail rigi Connacht aris. Maidm ⁊ ár foro la Cathal Carrac mac Concubuir Maenmuidhe ag Eas Dara inar marbhadh Niall O h-EignidhDonncadh Mac Tigearnain, taiseac Cloinne Feril, ⁊ ri b'Fear Luirg ⁊ moran ele.

 5.  p.82
 6. 5. Seaan do Cuirse go n-Gallaibh UladhMidhe a Connachtaibh la Cathal Croidhdearg mac Toirdealbhaigh do gabhail a righi aris. Maidm ⁊ ar la Cathal mac Concubuir Maenmuidhe ⁊ la Connachtaibh aran sluadh-sin, gu n-deachaigh Seaan tar Loch Ri soir gur gabadur clann Ugho do Lasaighi é gurb eigin braide maithi Gall Uladh do tabhairt as. Maidm An Forbuir ann sin.

MCB1202

  1202

 1. 1. K. A.D. Moccii. Sluaigheadh la Gallaibh Muman ⁊ la h-Uilliam ⁊ la Cathal Croidhdearg mac Toirdealbhaigh ⁊ la Sil m-Briain a Conachtaibh. Cathal Carrac mac Concubuir Maenmuidhe lín a t-sluaigh ara cinn asan Corrsliabh, go tugadur cath da ceile inar marbhadh Catal Carrac mac Concubuir Maenmuidhe ann, ⁊ gur gab Catul Crobhdearg righi Connacht.

 2. 2. Concubur Ruadh mac Domnaill Moir I Briain do teacht ar ceann creithi go Muirceartac mac Domnaill, a brathir. Muinntear Muircheartaigh do breith ar Concubur ⁊ a marbhadh leo.

 3. 3. Seaan Carrtanoin do teacht a n-Eirinn o Nosinnsius Papa.

 4. 4. Caislen la Ugo do Lasaighi anuis a n-Dun Ocalla os Loch Righi.

MCB1203

  1203

 1. 1.  19a K. A.D. M.occ3. Samhrad gaetac fliuch gortach cocac.

 2. 2. Cluain Mic Noiscealla ⁊ tuatha Connacht d'fasughadh ⁊ d'argain la Uilliam a Burc.

 3. 3. An mincaisg arin dara la do t-samrad an bliadhain-sin.

 4. 4. Maidm ⁊ ar la Domnall Mor mac Diarmada Cille Baduna a m-Beirrinn Mic Imair ar Gallaibh.

 5. 5. Ord na m-brathar minur do daingnigheadh ⁊ riagail do tobhairt daibh.

 6. 6. Cath idir Ugho do LasiSean do Cuirse a n-Dun anar gabhadh Sean ⁊ 'na tugad ar a muinntiri, gurb eigin dó a tigearnus ⁊ a caislenas fein do Hugha.

 p.84
MCB1204

  1204

 1. 1. K. A.D. Mocc4. Sean do CuirseCinel Eoghain do teacht atuaigh a n-Ulltaibh do gabhail a tigearnuis fein aris. Ualtair do Lasi go sluagh Midhe andeas 'na coinne gur cuireadur Ullta as atturra.

 2. 2. Huga do Lasi 'na Iarla ⁊ 'na Giusdis o ri Saxan a n-Eirinn.

 3. 3. Murchadh mac Murcaidh mic Amlaibh Moir I Donncadha do eag, ri Eoghanachta Lochi Lein.

MCB1206

  1206

 1. 1. K. A.D. Moccvi. Domnall Mor mac Diarmada Cille Badhun mic Cormaic Muidhe Tamnac do éag a Curr Tighi Mic Curmainn ar m-beith dó fithi bliadhan a righi. Is lesan Domnall-sin do marbhadh Sethfraigh Gogan, ⁊ do feannadh guna ceithrinn bric n-dighailt a athur, is e tug maidm Innsi Eoganain, ⁊ Cille Mo Cumog, ⁊ Beirrni Mic Ímair, ⁊ Srona Olair, ⁊ moran do cathaibh eli, ⁊ do croch seacht n-giuisdisi, ⁊ do bris caislen Leasi Moir, ⁊ Duin Coireadha, ⁊ na Corad, ⁊ Ua Mairile, ⁊ I Mac Caille go leir.

 2. 2. Fingin mac Mic Carrthaigh do gabhail righi. Diarmaid Duna DrinainDoncad Cairbreach O BriainDonncad na h-Imirci Timcill mac Cein mic Donncaid Duinn mic Con Mara mic Brodcon mic Matghamna mic Cein mic Mail Muadh d'athrigh an Fingin-sin leath astigh do bliadhain, ⁊ Muimnigh uile o sin amach, ⁊ olc mor do teacht an bliadhain-sin o Gallaibh ⁊ o Gaeidilibh a Mumain uile.

 3. 3. Ugo do Lasi deith la ⁊ deith n-aichi a n-Ard Macha aga argain.

 4. 4. Mainistir Peatair ⁊ Poil do airgin ⁊ do losgadh le Bratach m-Buille O m-Baethagain ⁊ la ladrannaibh Mec Mathgamna.

 5. 5. 19b Maidm ⁊ ar ar t-Seaan do Cuirse ag Carig Feargusa.

 6. 6. Teach DamnataCeall MuragainCluain Eoguis do losgadh la Hugho do Lasi.

 7. 7. Caislen Duna Loich do deanum la Gallaibh.

 p.86
MCB1207

  1207

 1. 1. K. A.D. Moccvii. Ard Macha d'argain aris um feil Brigde la Hugho do Lasi.

 2. 2. Eigneachan O Domnaill, ri Cineil Conaill, ⁊ moran daine eli do tuitim la Niall Mac Mathgamna ⁊ la Fearaib Mannac ⁊ la Tuaith Ratha, ⁊ iad ag argain an tire go Fochraibh.

MCB1209

  1209

 1. 1. K. A.D. Mocc9. Sluaigheadh la Fingin mac Diarmada mic Cormaic Muighi Tamnach gu Caman Monadh, ⁊ coblach 'na coinne a n-Ib Rathach, gurro marbsad imurcraidh daine ⁊ ealli. An Fingin-sin do marbadh la h-Ibh Suillibhain ag Lic Lachtain a timcill ronna creithi. Mac Girr Uille do buail do tuaigh é.

 2. 2. Cath idir Cinel EoghainCinel Conuill lam re Fhathain Muru inar marbhadh Cathbarr O Domhnaill, ri Cineol Conaill, ⁊ moran do Cineol Conaill faris.

 3. 3. Diarmaid Duna Drinain mac Mic Carthaigh do gabhail righe.

 4. 4. Fingin mac Fingin Lici Lachtdain do marbhadh la Gallaibh Corcaidhi.

MCB1210

  1210

 1. 1. K. A.D. Moccx. Seagan, ri Saxan, tigearna Gall Eireann, Diuic na h-OrmointiEquitainia, Iarla Indigabia, do teacht coblac mor go Port Lairgi. Donnchadh Cairbreach h- Briain do teacht cuigi ⁊ e-sin do deanum ridiri de ⁊ do tabhairt Carig O Cinneall guna tigearnus do, ⁊ tri fichid marg do cis gaca bliadhna, ⁊ Muircheartach mac Domnaill Moir I Briain do legin amac. Catal Croidhdearg O Concubuir, ri Connacht, do teacht sluaigh mora cuigi da anorughadh; ⁊ dul do as sin go Baile Atha CliathBaltair do Lasaighi d'innarbadh a h-Erinn.

 2. 2. Docuaidh an ri sa Mighe o Baile Atha Cliath ⁊ do cuir a coblach o tuaigh 'na coinne gu Dun Ogalla re n-abuirtear Carloingport. O doconnaic Ugho do Lasi an ri ac dul o tuaigh, do loisg fein  20a caislen Machaire ConaillCuailgne a fianaisi  p.88 an righ, noch dorinne Iarla UladhUirgiala de roime sin gu gar, ⁊ teitigh fein gu Cairig Feargusa ⁊ fagaidh maithi a muinntiri ac coimead an caislein; ⁊ loisgeadh an Sradbaile, ⁊ teid fein tar muir ar eagla an . O'dconnaic ri Saxan an asanoir-sin d'fagbhail docuaidh o Droithad Srutra gu Carlaingport ⁊ dorinne droithead da longaibh tarin cuan, ⁊ docuaidh as sin gu Carig Feargusa sluaigh mora for tir ⁊ cabhlach ar muir, gur gabh an caislen mair sin.

 3. 3. Caislen ag Ath Luain la muinntir righ Saxan, ⁊ droithid tar Sinainn sair, ⁊ baile ar ceann an droithid t-sair.

MCB1211

  1211

 1. 1. K. A.D. Moccxi. Caislen for Caeluisci Locha h-Eirne la Hanri m-Beac do righ Saxan, ⁊ é fein do marbhadh ann la h-O Neil ⁊ la Mac Mathgamhna.

 2. 2. Diarmaid Duna Drinuin mac Domnaill Moir mic Diarmada Cille Baghuna do gabhail a Corcaidh don t-seiriam, ⁊ Donchadh h- Mic Thire do marbhadh doibh, ⁊ Cormac Ciaraighach do dalladh arna tighlacadh do Ibh Suileabain don t-seiriam, ⁊ Madnus O Caim do marbhadh dona Gallaibh ceadna.

MCB1212

  1212

 1. 1. K. A.D. Moccxii. Rigi do gabhail do Cormac Liathanach deiginac mac Cormaic Liathanaig mic Diarmada Cille Badhuna, ⁊ Mac na Seathar O Floinn do marbhadh do.

 2. 2. Caislen ag Cluain Eois la sluagh ri Saxan, ⁊ creach leo gu h-Abainn Tire Crithmuiun. Maidm ⁊ ar la O Neill ⁊ la Mag Mathgamhna arin sluagh-sin.

MCB1213

  1213

 1. 1. K. A.D. Moccxiii. Donnchadh na h-Imirgi Timcill mac Cein mic Donncaid Duinn mic Con Mara mic Bradcon mic Matgamna, o n-abuir h-I Mathgamna, do eg.

 2.  p.90
 3. 2. Aedh Garb O Eidirsgeoil do marbhadh la h-Ibh Cedagain ⁊ le cuid da muinntir fein ar Innsi an Gaithneamha.

 4. 3. Tomas mac Muiris Mic Gearailt do eg.

 5. 4. O Neil do brisidh caislein Atha Cruitne, ⁊ do marbhadh na n-Gall do bí ann.

 6. 5. Domhnall O Mael Seacloinn do marbhadh la Gallaibh Mighe.

 7. 6.  20b Ar for Gallaibh Mighi la Cormac O Mael Seacloinn ⁊ la braithair ele.

MCB1214

  1214

 1. 1. Kl. A.D. Moccx4. Donncadh Cairbreach O Briain ⁊ an seirriam go n-Gallaibh MumanLaighean do teacht la Cormac Liatanac do lot Deasmuman ⁊ do gabhail nirt ar Diarmaid Duna Draighnain mac Domnaill Moir mic Diarmada Cille Baghuna. Sluaigheadh la Diarmaid Duna Draignain go n-Gallaibh Corcaidhi, ⁊ go roibh xx. oidhci a n-Durrus a foslongport a n-aighidh Cormaic Liathanaigh, ⁊ Cormac don leith tuaigh do Mangartain risin re-sin.

 2. 2. Diarmaid Duna Draighnain do marbhadh cloinne Domnaill Moir Í Suilleabain uile acht DunlangGilla na Flann a feall a Raithin na n-Garithi a crich Baroideac tre comairle morain no urmoir Deasmuman.

 3. 3. Caislen do denamh do Mac Cuidithi a Muinntir Baire, ⁊ caislen a n-Dun na m-Barc leisin Carrunach, ⁊ caislen ele a n-Ard Tuilite. Caislen ele le mac Tomais a n-Dun Loith, ⁊ caislen a Cill Forglonn. Caislen leisin Roidseach a n-Airbilach. Caislen la mac Muiris a Madh O Lathaim. Cloch la Mac Sleimne a Corca Laighi. Cloch leisin m-Baroideac annsa t-sradbaile os cinn Cuain Dor. Caislen la Nicolas Buidhe a Tigh Mo Laigi. Et is re linn cogaigh Diarmada Duna DraignainCormaic Liathanaigh do lingadur Gaill an Muma an gac aird o Sinainn go fairgi.

MCB1215

  1215

 1. Kl. A.D. Moccx5. Mortuus est Innoceincius Papa.

MCB1216

  1216

 1. Kl. A.D. Moccx6. Ri Saxan d'eag ⁊ mac ri Francg do teacht a Saxanaibh da gabhail do fein.

MCB1217

  1217

 1. K. A.D. Moccx7. Mor inghean I Briain, bean Cathail Crobhdheirg Í Concubuir, do eg.

MCB1218

  1218

 1. K. A.D. Moccx8. Diarmaid Duna Draighnain do gabhail caisleain t-Seaain Buitilleir.

MCB1219

  1219

 1. K. A.D. Moccx9.

MCB1220

  1220

 1. K. A.D. Moccxx.Sluaigheadh la Sefraigh Maires a n-Desmumain gur gabh longport a n-Ath na h-Uama, ⁊ do mill arbur an tire uile, ⁊ dorinne caislen a Madh Ratha.

MCB1221

  1221

 1. Kl. A.D. Moccxxi. Gaeth mor isin bliadhain-si gurro bris tigi ⁊ teampuillcaillti ⁊ gurro baigh longa imda.

MCB1222

  1222

 1.  21a K. Anno Domini Moccxxii.

 p.94
MCB1223

  1223

 1. K. A.D. Moccxxiii.

MCB1224

  1224

 1. K. A.D. Moccxxiiii. Cathal Crobhdearg mac Toirrdelbhaigh mic Ruaidhri, ri Connacht, do eag.

MCB1225

  1225

 1. K. A.D. Moccxxu. Tainic Ó Neil la Toirrdelbac mac Ruaidhri mhic Thoirrdelbhaigh Mhoir da neartughadh, guro innarb Aedh mac Cathail Crobhdeirg sa Mumhain a Connachtaibh, gu rug Gaill Muman leis ar n-imtecht h-I Neill, ⁊ ro innarb Toirrdelbac ⁊ do ghabh fein righi Connacht.

MCB1226

  1226

 1. K. A.D. Moccxxui. San FronsesOnorius papa quieuerunt.

MCB1227

  1227

 1. K. A.D. Moccxxuii.

MCB1228

  1228

 1. K. A.D. Moccxxuiii. Aed mac Cathail Crobdeirg h-I Concubuir, ri Connacht, do marbhadh a tigh Shefraigh Mares a m-Buaili Moir a Laighnibh, ⁊ do croch Seffraigh an fear da marbh é le sopaibh.

MCB1229

  1229

 1. 1. K. A.D. Moccxxuiiii. Diarmaid Duna Droighnein mac Domnaill Moir mic Diarmada Cille Badhuna do marbhadh do cair teineadh a n-Dun Droighnein tre inneacadh Dia ⁊ trena mibeartaibh fein.

 2. 2. Donnchadh O Eidirsgeoil, Corca Laeighi, do ég.

 p.96
MCB1230

  1230

 1. A.D. Moccxxx. Sluaigheadh la Mac Uilliam ⁊ le maitib Gall Eireann ⁊ le Donnchadh Cairbreach O m-Briain ⁊ le Cormac Mac Carrthaigh a Connachtaibh, gu rangadur an Gaillim ⁊ gu tug O Flaithbeartaigh, deabhaidh doibh um Atha na Gaillme, ⁊ gidh eadh do cuardaighidur-sin Connachta uile, ⁊ do innarbadur Aedh mac Ruaidhri aisti, ⁊ do marbadur Donnchadh Mac Oireachtaigh, ⁊ do fagadur Feidhlime mac Cathail Croibdeirg a righi Connacht.

MCB1231

  1231

 1. 1. K. A.D. Moccxxxi. In Freasgabail ⁊ in Bealltaine a n-aenlo.

 2. 2. Uilliam a Burc do gabhail Feidlimidh mic Cathail Croibdeirg a feall.

 3. 3. Aedh mac Concubuir mic Amlaibh Moir Í Donnchadha do eg & a andlachadh a seanmanistir O Mathgamhna ana n-eagusg fein.

MCB1232

  1232

 1. 1.  21b K. A.D. Moccxxxii. Domhnall God Cairbreach mac Domhnaill Moir do teacht ar tarruing Maghnusa I Cobthaigh a Coill th-Sealbhaigh, ⁊ tri mic I Mhatgamna, Muirceartaigh mic Donnchadha na h-Imirci Timcill, do marbhadh dó.

 2. 2. Conncubur mac Aedha mic Ruaidhri mic Toirrdealbhaigh I Concubuir do marbhadh leisna Tuathaibh ⁊ moran eli faris.

MCB1233

  1233

 1. 1. Kl. A.D. Moccxxx3. Aedh mac Ruaidhri mic Toirrdealbhaigh I Concubuir do marbhadh le Feidhlimidh mac Cathail Crobhdeirg.

 2.  p.98
 3. 2. Tadhg Duibheagha Mag Carrthaigh do dalladh la Cormac Liathanach ⁊ la Domnall Mag Carrtaigh.

MCB1234

  1234

 1. 1. K. A.D. Moccxxxiv. Iarla An Churraigh do marbhadh a cath Cille Dara.

 2. 2. Ruaig Tragha Li la Gallaibh ar Gaeidhilaibh dar marbhadh Diarmaid mac Cormaic Liathanaigh, ⁊ in Gasguineach O h-Eidirsgeoil, ⁊ Muirceartach a bratair.

MCB1236

  1236

 1. K. A.D. Moccxxx6. TuagmughaConnachta do milleadh leisin Giusdis ⁊ le Mac Uilliam.

MCB1237

  1237

 1. K. A.D. Moccxxx7. Diarmaid mac Donncaidh Moir na h-Imirci Timcill h-I Mathgamna do eg an bliadhain-sin.

MCB1241

  1241

 1. K. A.D. Moccxli. Muirceartach mac Domnaill Moir I Briain do eg.

MCB1242

  1242

 1. K. A.D. Moccxlii. Donncadh Cairbreach O Briain, airdri Tuagmugan, ⁊ Toirrdealbac a mac d'faghbail baiss.

MCB1243

  1243

 1. K. A.D. Moccxl3. Ricard a BurcGearalt mac Muiris do eg.

MCB1244

  1244

 1. K. A.D. Mccxl4. Cormac Liathanac Mag Carrthaigh do ég a n-aibid na manach liath, ⁊ Domhnall Ruadh, a mac, do marbhadh le Seaan mac Tomais arna tidhlucadh do Domnall Gall da dearbraithir fein dó a Seannait.

 p.100
MCB1247

  1247

 1. Kl. A.D. Moccxluii. Cormac Finn mac Domnaill Moir Mec Carrthaigh do éag ina longport fein a Muigh t-Seanglaissi, ⁊ talam-cumsgughadh mor do teacht a n-Eirinn ⁊ a n-Albain ⁊ a m-Breathnaibh an bliagain-sin.

MCB1248

  1248

 1.  22aK.A.D. Moccxluiii. Fingin mac Diarmada Duna Draignein do tabairt bais do Sefraigh mac Seoain Moir Gogan

MCB1249

  1249

 1. K.A.D Mo K. A.D. Moccxluiiii. Fingin mac Diarmada Duna Draignein do marbhadh tar sid a cuirt An Sdondunaigh a Coill in Luaithtighi le Domnall God Cairbreac ⁊ le Goganachaibh

MCB1252

  1252

 1. K. A.D. Mocclii. Domhnall God Cairbreach mac Domnaill Moir mic Diarmada Cille Badhuna do marbadh a feall la Seoan mac Tomais Mic Gearailt a m-Baile I Dunaighi a tigh An Roidsigh.

MCB1254

  1254

 1. K. A.D. Moccli4. Sefraigh an Tighi O Donnchadha, ⁊ Sadhbh ingin I Briain a bean, ⁊ Domhnall a brathair, ⁊ a tri mic fein, ⁊ Donnchadh mac Cathail I Donnchadha do marbhadh ⁊ do losgadh a n-Gort Achaidh Glais ana tigh fein la Fingin mac Domnaill Guid Cairbrigh mic Domhnaill Moir arna m-brath do cloinn An Fiaguidhi I Donnchadha.

MCB1257

  1257

 1. K. A.D. Moccluii. Sluaigead la Gallaibh a Tuaghmughain dar marbadur Mathgamain mac Domnaill Connachtaigh I Briain, ⁊ Tuaghmugha do cur air moir aran sluagh n-Gall.

 p.102
MCB1259

  1259

 1. 1. K. A.D. Mocclix. Fingin Reanda Roin mac Domnaill Guid CairbrighI Donnamain do marbhadh Mic Craith mic Diarmada mic Donnchadha na h-Imirci Timcill a n-eiric An Cruim do marbhadh ar Innsi Beil Atha Doss do Ibh Eathach a timcill trodain buacaillin m-bó.

 2. 2. Docuaidh Donnchadh mac Cormaic Mec Carrthaigh ar sluaigead a Ciarraighi Luachra, gur gonad e fein ⁊ gur marbadh moran da muinntir ar ruaig Monadh Cradain.

MCB1260

  1260

 1. K.A.D. Mocclx. Tadhg mac Concubuir mic Donncaidh I Briain do ég, sgel is maith le Gallaibh.

MCB1261

  1261

 1. 1. K. A.D. Mocclxi. Brian Catha an Duin mac Neill Ruaidh mic Aeda do marbhadh a n-Dun Da Leathglas le Gaeidhilaibh fein ⁊ le Gallaibh an Duin gu n-ar mac rightaiseac Cinil Eogain uime dia Damnaigh, ⁊ a ceann do breith go Lunduin.

 2. 2. Clann Gearailt ⁊ sluagh mor leo do Gallaibh do dul a Tugmugain, ⁊ Concubur na Siudaine mac Donnchadha Cairbrig do tabairt madma  22b Caille Bairin ar n-Gallaibh Dauit Prinndragas ⁊ moran do Gallaibh fariss.

 3. 3. Fingin Reanda Roin mac Domnaill Guid Cairbridh do dol a Ciarraighi Luachra ⁊ loisgti ⁊ airgti ⁊ marbta do deanum do innti.

 4. 4. Eoghun O Muirceartaig do marbhadh do Gallaibh Duin na m-Barc.

MCB1262

  1262

 1. 1. Kl. A.D. Mocclxii. Dun na m-BarcInis Eoghunaincaislen Duna Uabair do losgadh d'Fingin Randa Roin.

 2.  p.104
 3. 2. Uilliam de Dena, Giusdis na h-EreannClann GearailtMac Riseard ⁊ sluagh romor Gall maille riu ⁊ Domnall Ruadh mac Cormaic Finn Meg Carrthaigh guna fuair do Gaeidealaibh do dul ar Tuaith Cinn Mara. Maidm ⁊ ar orrtha ag Calluinn Gleanna O Ruachtaigh dar marbhadh Seaan mac Tomais Mic Gearailt, seinisgal na Muman, ⁊ Sir Muiris, a mac, ⁊ moran do ridiribh ele ⁊ moran do Gallaibh ⁊ do Gaeidhealaibh maille riu.

 4. 3. Caislen Duin Mic Toghmainncaislen Duin Uisnicaislen Muighi Cromtacaislen Muighi Oiligh &, caislen Duna LoithCill Forglann ⁊ cuid maith do caislenaibh O Conaill do brisadh ⁊ do losgadh le Fingin Randa Roin ⁊ la Deasmumain.

 5. 4. Sluaigead la Fingin Mag Carrthaigh ⁊ la Deasmumain do losgadh Randa Roin, ⁊ targaidh Milis a Cuirsi comtacha do, ⁊ o nn-ar gab Mag Carrthaigh na comta-sin, docuaidh Milis go lín a comheirgi ar Bearndaigh Reanna Roin roime an sluagh, ⁊ tug maidm orrtha dar marbhadh Fingin ⁊ moran do maithibh Desmuman de dardain a n-diaigh Feile Micil.

 6. 5. Giuisdis do teacht o rig Saxan cum Ereann, ⁊ a teacht a tir a n-Dun na Long a n-Ibh Eathach, ⁊ dul do as sin gu Luimneac o Cormac na Mangartan mac Domnaill Guid Cairbrigh ⁊ o Deasmumain imad sluagh.

MCB1263

  1263

 1. K. A.D. Mocclxiii. Mac Uilliam a Burc ⁊ urmor Gall Ereann ⁊ moran Gaeidhil do teacht a n-Deasmumain, ⁊ Cormac mac Domnaill Guid Cairbrigh do marbhadh leo ar Tuairín Cormaic.

MCB1306

  1306

 1. 1.  23a Kl. A.D. Mocccui. Toirrdealbac mac Taidc mic Concubuir na Siudaine mic Donnchadha Cairbrigh I Briain, ri Tuaghmuman, do eg, ⁊ a adlucadh andsa teampall dorinne se fein dona braitrib a n-Inis Mac n-Inill.

 2. 2. O Briain do gairm do Donnchadh da mac.

 3. 3. Maidhm ⁊ ar la O Mael Seaclainn ⁊ la Mag Eochagain ar Mac Feoruis ⁊ ar Gallaibh na Midi.

 4.  p.106
 5. 4. Domnall Og mac Domnaill Ruaidh Meg Carrthaigh do gabail do Domhnall Mael mac Domnaill Guid Carbrig ag fagbhail Corcaidhi, ⁊ a tabairt leis gu Baile I Moinigh da tig fein, ⁊ a dicheannadh arna beith aimsear aigi a n-iarand, ⁊ dabo mor an sgel-sin ag Gaedilaibh Ereann.

MCB1307

  1307

 1. K. A.D. Mocccuii. Eduard, ri Saxan, do eg ar sluaigead ar Albanachaibh a comrac AlbanSaxan a noin Iuli: ridiri is glica ⁊ is croda ⁊ is mo ler tuit do dainibh a comaimsir ris, ger mor d'ulc dorinne don eagluis ⁊ do tuaith, uair is lis dotuit Lamhailín, ri Breatan, ⁊ Dauid a bratair, ⁊ do traeth Breathnuigh go fuilid o soin gan aen ri uatha fein orrtha; ⁊ is lis fos do h-imrad daeirsi mor ar Albanachaibh ar n-dicur a rig uatha ⁊ ar marbhadh l. mili a n-aenlo dib.

MCB1308

  1308

 1. K. A.D. Mocccuiii. Caislen Cilli h-Ide do loscadh ⁊ do murad a Concubur O m-Briain ⁊ la Cormac mac Feidlimid Meg Carrthlaigh. Maidm ⁊ ar an la ceadna leo ar Gallaibh.

MCB1309

  1309

 1. 1. K. A.D. Mocccix. Concubur mac Donchadha I Briain do marbhadh la Clainn Oda.

 2. 2. Aed mac Eoghain I Concubuir, ri Connacht, do marbhadh la h-Aed mac Cathail Ruaidh I Concubuir.

 3. 3. Aed mac Cathail Ruaidh I Concubuir do marbhadh la consdabla fein a feall la Mac Uighilin.

MCB1310

  1310

 1. 1. K. A.D. Mocccx. Donnchadh Carrtain mac Cormaic Finn Meg Carrthaigh d'aithrighadh, ⁊ DomhnallTadhg, a dis mac, do gabhail.

 2. 2. Caislen Duin Mic Toghmuinn do brisidh la Domnall Mael mac Domnaill Guid Cairbrigh ⁊ do Diarmad Tragha Li mac Do{} Donncad {}

 p.108
MCB1311

  1311

 1. 1. K. A.D. Mocccxi. Donnchadh mac Con Meagha Mic Con MaraAed Araduach, a bratair, do marbhadh la Bloideachaibh ⁊ la Clainn Matgamhna ⁊ la Domnall O n-Grada, ⁊ in Domnall-sin O Grada do marbhadh an la ceadna le Clainn Cuilein.

 2. 2. Sluaigead la Donnchadh mac Toirrdealbhaigh mic Taidg mic Concubuir na Siudaine ⁊ la h-Uilliam a Burc go Connachtaibh ⁊ go n-Gallaibh Midhi gu Bun Raiti. Sar Risdeard mac Tomais a ClaraSar Muiris RidseabardDiarmaid mac Donnchadha I Briain  23b ara ceann. Cath do cur aturra dar gabhadh Uilliam a Burc ⁊ dar marbhadh Sar Seaan a Cruac, a fear brataigi. Donnchadh O Briain do imteacht slan ⁊ in cuid ele don t-sluagh.

 3. 3. Donnchadh mac Toirrdealbhaigh mic Taidhg mic Concubuir na Siudaine do marbhadh a feall la Murcadh mac Mathgamna mic Domnaill Connachtaigh I Briain a m-Boirind.

 4. 4. Diarmaid mac Donnchadha I Briain do gabhail braideagh Tuaghmuman le neart An ClaraigGall, ⁊ Muirceartach mac Toirrdealbhaigh I Briain do innarbadh a Connachtaibh.

 5. 5. Uilliam a Burc do legin amach, ⁊ dul a Connachtaibh dó.

 6. 6. Sluaigead la h-Uilliam aris do nearttughadh Muirceartaigh mic Toirrdealbhaigh ⁊ do comall a breithri ridireachta go Bun Raiti, ⁊ o nar gabhadh uaid a lamh a laim An Claraigh arin faichti, do imthigh se fein ⁊ Muirceartac ⁊ do gabadur braighdi Tuagmuman, ⁊ do fan Muirceartac mac Toirrdealbhaigh mic Taidhg mic Concubuir na Siudaine a Cluain Ramfada ina righ Tuaghmumhan, ⁊ do lig braighdi Tuagmuman le h-Uilliam a Burc a Connachtaibh, ⁊ do h-innarbadh Diarmaid mac Donnchadha I Briain a Tuagmumhain.

 7. 7. Diarmaid Ruagh mac Domnaill Ruaidh Meg Carrtaig do gabhail t-Seaain I Donnchadha. Seaan d'elogh uaigh ⁊ dul a teampull Muiri a Cluain Droicitt do. Diarmaid do breith asan teamhpull ar feall do cuir roime ⁊ h-e ana oglach aigi ina coimdeacht fein, ⁊ do tabairt bais do fein, ⁊ do deanum a creicti.

MCB1315

  1315

 1. 1. K. A.D. Mocccxu. Ceathra mic Fingin mic Mic Craith do teacht ceathra longa fada a Berri guna mnaib ⁊ guna muinntir p.110 go h-Inis Cairbre a foslongport ar Diarmaid Mor O Matgamna ⁊ ar Tadhg a bratair eile, da mac Donnchadha Ratha Dreoain, ⁊ beith doibh innti urmor in t-samhraidh. Fingin mac Diarmada Moir I Mathgamna do tarruing baid o traigh Baili Risoid go Dun Maghnuis, ⁊ dul do lucht an baid-sin faru a n-Inis Cairbri. An bad do cur do ar cean a lochta eile da muinntir aris, ⁊ e fein d'anmuin san oilen nogo tangadur a muinntear cuigi sa m-bad a n-diaigh a ceile. Bualadh do ⁊ do clainn Fingin ara ceile sa maidin. DiarmaidConcubur, da mac Fingin mic Mic Craith, do marbhadh co nn-ar a muinntiri umpu. DomnallCian do breith.

MCB1398

  1398

 1. 1.  24a In t-Iarla ceadna sin co n-Gallaib ⁊ co n-Gaeidilibh Muman leis a crich Builtearac, ⁊ in t-Iarla do badhadh 'na aenur a measg an t-sluaigh annsa t-Siuir. An sluagh d'inntogh da tigibh gan da nith acht in t-Iarla.

 2. 2. Sluaigead le Cormac mac Eoghain mic Cormaic mic Domhnaill Oig ⁊ le Domhnall, a brathair eile, a Corca Duibhne, gur airg i t-tar baile An Daingin ⁊ an tir o soin amach, nac eidir a airim do eadail a tugadur leo ass.

 3. 3. In Cormac ceadna sin ⁊ Domnall a bratair do dul do gabail crichte Baroideac. Imarcraidh spreigi ⁊ daine do breith leo innti, ⁊ a h-aitiughadh re bliadhain. Cormac na Cailleadh mac Domnaill Riabhaigh mic Domhnaill Glais Mec Carrthaigh ⁊ in Roitseac Fear Muidhe do dul sluagh mor do denum creach orro. Domnall mac Eoghain gu sluagh mor do Deasmumain do breith orro ag Bel Atha Cairrgi Ruchain. Cormac na Cailleadh do marbhadh leo, ⁊ Donnchadh mac Mec Carrthaigh Cluaisaigh, ⁊ Fingin mac Aengusa I Eidirsgeoil, ⁊ moran eile. An cuid eile don t-sluagh do dul a Carraig RuchainDeasmuma 'na timcill nogu tainig Cormac mac EoghainDomnall Glas mac Domhnaill Riabhaigh Mec Carrthaigh arnamarach cugo, ⁊ do leigidur clann Eoghain an sluagh Cairbreach imslan asin cloith, acht ar marbhadh an cead la dibh.

 4.  p.112
 5. 4. Tadg mac Domhnaill Oig mic Cormaic Mec Carrthaigh, Deasmuman, do ég a m-Baile I Cairbri, ⁊ a breith gu Corcaigh da annlucadh.

 6. 5. Amlaibh Bodur Mac Amlaib Ealla do marbhadh arin Claenglais ag dul gu teagh Seamuis Iarla Deasmuman.

 7. 6. Concubur O Concubuir Ciarraighi do marbhadh a n-Druim Ard a tigh mic h-í Ímair le Toirdealbac mac Taidg I Concubuir ⁊ le ceiteirnn tigi Seamuis Iarla.

MCB1437

  1437

 1. 1. A.D. Moccccoxxxuii. Brian Ballach mac Muirceartaigh mic Henri mic Briain mic Aeda Buide I Neill do marbhadh a feall la Gallaibh Cairrgi Feargusa ⁊ é ar n-dol d'ol fhína annsa m-baile.

 2. 2. Brian Og mac Domhnaill mic Henri h-Í Neill, ri Oiligh, do marbhadh la Catanacuibh.

 3. 3. Eoghan mac Neill Oig mic Neill MoirNeachtain mac Toirrdealbhaigh mic Neill Gairb do dul gu maitib cuigid Uladh gu teg Iarla Mars ⁊ é 'na Giusdis a n- inadh righ a n-Eirinn gu Baile Atha Cliath  24b In t-Iarla do eg. Na Gaeidil-sin do gabhail annsa baile ar n-eag an Iarla ⁊ imarcraidh óir ⁊ airgid ⁊ each do buain astu.

 4. 4. Niall Garb mac Toirrdealbhaigh mic Neil Gairb mic Aeda mic Domnaill Oig do dul sluagh mor a Fine Gall. Breith air fein do taeb amuigh da t-sluagh ⁊ a gabhail, ⁊ Toirrdealbac a mac da marbhadh.

 5. 5. Ua Domnaill do breith tar muir gu Lundain ⁊ gan a fagail re fuaslugadh anair o thsoin.

 6. 6. Enri mac Eoghain I Neill d'fulairim I Neill da gairm de fein, ⁊ d'aitrigadh a athur ⁊ e 'na t-seanoir.

 7. 7. O Neil, Henri mac Eoghain, do cur Mic Con Midhi ar ceann Briain Oig Í Neill, ⁊ a cos ⁊ a lam do buain do Brian Og tar sarughadh Mic Con Midhi.

 8. 8. Eoghan mac Neil Oig, righ Cineil Eoghain re h-aimsir, do eg.

 9.  p.114
 10. 9. Neachtan mac Toirrdealbhaigh mic Neill Gairb mic Aeda mic Domnaill Oig do marbhadh a n-amus longpuirtt la Domnall mac Neil Gairbh I Domnaill ⁊ la h-Aed Ruadh ⁊ le Conn ⁊ le h-Eoghan, a triuir dearbrathar, ⁊ clann dearbrathar do Neachtain iad.

 11. 10. Enri mac Eoghain mic Neil Oig I Neil do teacht gu Ceinel Eoghain le cloinn Neachtain mic Tairdealbhaigh mic Neil Gairb. Domnall mac Neil Gairb mic Tairdealbhaigh mic Neil Gairb do teagmail da t-sluagh beacan marctsluaigh, ⁊ a marbhadh doibh ar n-deanum imarcradha gaisgidh.

 12. 11. Conn mac Neil Gairb Í Domhnaill do dul docum fiadhaigh beacan marctsluaigh um bard Gleann na Finne. Eigneacan mac Neachtain mic Toirrdealbhaigh mic Neill Gairb guna braithribh do innsaighi Cuinn, ⁊ a marbhadh leo ar n-denum morain gaisgidh.

 13. 12. Aed Buide mac Briain Ballaigh mic Muirceartaigh mic Aenri mic Briain mic Aedha Buide do dul ar sluaigead ar Mag Aengusa ⁊ a lot arin sluaighid-sin ⁊ a eg ar n-dul da tig.

 14. 13. Macc Uibilin ⁊ a mac Teaboid da innarbadh Clainni Aedha Buidhe ⁊ teacht doib a foslongport ar lar a tire. Conn mac Aedha Buidhe mic Briain Ballaigh do dul buidean marcach a n-aice an foslongpuirt ⁊ an sluagh do leigin amach air ⁊ eisin d'inntogh orro, ⁊ ro marbhadh Teaboid Mac Uibilin ara lar ⁊ teacht do fein slan.

 15. 14. Maidm le Conn mac Aedha Buidhe mic Briain Ballaigh ar Muirceartac Ruadh mac Briain Ballaigh ⁊ ar Ruibeard Sabais dar gabadh Muirceartach Ruadh mac Briain Ballaigh.

Document details

The TEI Header

File description

Title statement

Title (uniform): Mac Carthaigh's Book

Title (extended): Miscellaneous Irish Annals (A.D. 1114–1437)

Title (extended): Fragment I

Title (extended): [NLI MSS. 6, fos. 1a–12b; 5, fos.9a–24b]

Responsibility statement

Edited by: Séamus Ó hInnse and Donnchadh Ó Corráin

Electronic edition compiled by: and Donnchadh Ó Corráin

Funded by: University College, Cork and Professor Marianne McDonald via the CELT Project

Edition statement

2. Second draft, revised and corrected.

Extent: 20320 words

Publication statement

Publisher: CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College, Cork

Address: College Road, Cork, Ireland—http://www.ucc.ie/celt

Date: 2000

Date: 2010

Distributor: CELT online at University College, Cork, Ireland.

CELT document ID: G100013

Availability: Available with prior consent of the CELT programme for purposes of academic research and teaching only.

Source description

Manuscript sources

 • Dublin, National Library of Ireland, MSS G 6 and G 5, olim Phillipps, 9195 and 9194; 15th century, two anonymous scribes.

Editions

 • Séamus Ó hInnse (ed.), Miscellaneous Irish Annals (A.D. 1114–1437). Dublin: DIAS, 1947, xix + pp. pls (MS facss.): Fragment 1 (1114–1437) (Mac Carthaigh's book); from MSS NLI G 6 and G 5. Fragments 2 and 3 (1237–1314, 1392–1407), from MS Rawl. B 488. English translation, indexes. Appendix on the spelling of fragments 1 and 3 throws light on the pronunciation of the scribes.

Translations

 • Séamus Ó hInnse (ed.), Miscellaneous Irish Annals (A.D. 1114–1437). Dublin: DIAS, 1947, xix + 222 pp. pls. (MS facss.): Fragment 1 (1114–1437) (Mac Carthaigh's book); from MSS NLI G 6 and G 5. Fragments 2 and 3 (1237–1314, 1392–1407), from MS Rawl. B 488.

Literature including reviews

 1. Gerard Murphy, in Éigse 6, 1948/52, (pt. 1), pp. 80–82.
 2. John T. Collins: A McCarthy miscellany. In Journal of the Cork Historical and Archaeological Society 53, 1948, pp. 95–103. Miscellaneous Irish Annals, fragment 1.
 3. Canice Mooney, in Irish Historical Studies 7, 1950/51 (1951), pp. 292–295.
 4. Tomás Ó Fiaich: The contents of 'Mac Carthaigh's book'. In The Irish ecclesiastical record 5th series 74, 1950, pp. 30–39. Miscellaneous Irish Annals, fragment 1.
 5. Brian Ó Cuív, 'Miscellanea, I: An entry in the 'Mac Carthaigh book of annals'. In Éigse 8, 1956/57, pp. 96–98. Ad annum 1117.2.
 6. Gearóid Mac Niocaill, The medieval Irish annals (Dublin 1975), 26–27, 30.
 7. Diarmuid Ó Murchadha, 'A reconsideration of some place-names from Miscellaneous Irish Annals', Ainm 4 (1989–90), 180–193.
 8. Daniel P. Mc Carthy, on his website at http://www.cs.tcd.ie/Dan.McCarthy/chronology/synchronisms/annals-chron.htm offers comprehensive information on two traditions of dating used in the Irish Annals, together with two ancillary articles, 'Chronological synchronisation of the Irish annals', and 'Collation of the Irish regnal canon'.
 9. Daniel P. Mc Carthy, The Irish Annals: their genesis, evolution and history (Dublin 2008).

The edition used in the digital edition

hInnse, Séamus Ó, ed. (1947). Miscellaneous Irish Annals (A.D. 1114–1437).‍ 1st ed. xix + 222 pp. pls. (MS facss.) Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

You can add this reference to your bibliographic database by copying or downloading the following:

@book{G100013,
 title 	 = {Miscellaneous Irish Annals (A.D. 1114–1437).},
 editor 	 = {Séamus Ó hInnse},
 edition 	 = {1},
 note 	 = {xix + 222 pp. pls. (MS facss.)},
 publisher 	 = {Dublin Institute for Advanced Studies},
 address 	 = {Dublin},
 date 	 = {1947}
}

 G100013.bib

Encoding description

Project description: CELT: Corpus of Electronic Texts

Sampling declarations

The present text represents pages 2–114 of the volume, being the years A.D. 1114–1437 in the chronology of the compiler(s). All editorial introduction, translation, notes and indexes have been omitted. Editorial corrigenda are integrated into the electronic edition. Missing text supplied by the editor is tagged sup resp="SOI".

Editorial declarations

Correction: Text has been checked and proofread twice. All corrections and supplied text are tagged.

Normalization: The electronic text represents the edited text.

Hyphenation: Soft hyphens are silently removed.

Segmentation: div0=the whole document; div1=the individual annals (i.e. the annalistic matter gathered under one year); div2=the annalistic entry; paragraphs are marked; passages of verse occurring within paragraphs are treated as embedded texts; the stanzas are marked lg and metrical lines are marked l. Page-breaks are marked pb n=""; folio breaks are marked mls unit="folio" n="". The title of the text is held as the first head element within each text.

Standard values: Dates occuring in running text are tagged in ISO form.

Interpretation: Personal names, place names (kingdoms, lordships, churches, monasteries etc.) and group names (kindreds, lineages, dynasties, peoples etc.) have been tagged. Social and professional roles (king, lord, bishop, abbot, priest, scholar, lector, scribe etc.) have been tagged. Technical terms are tagged. Content markup is complete, but subject to revision.

Reference declaration

A canonical reference to a location in this text should be made using “Annal” and “Event”, eg Annal MCB1114, Event MCB1114.1.

Profile description

Creation: By unknown Irish scribes

Date: Late fifteenth century

Language usage

 • The bulk of the text is in Early Modern Irish. (ga)
 • A few words and phrases are in Latin. (la)

Keywords: histor; prose; annals; medieval

Revision description

(Most recent first)

 1. 2016-06-21: Correction of place-name submitted regarding entry 1123.1; this was integrated. (correction Pádraig Mac Cárthaigh, UCC)
 2. 2010-03-23: Header updated; minor modicfications to file encoding made; additions to bibliography and new wordcount made; file reparsed. (ed. Beatrix Färber)
 3. 2008-09-26: Keywords added; file validated. (ed. Beatrix Färber)
 4. 2005-08-25: Edited langUsage. (ed. Julianne Nyhan)
 5. 2005-08-04T15:23:59+0100: Converted to XML (ed. Peter Flynn)
 6. 2000-11-30: File re-parsed; HTML file created. (ed. Beatrix Färber)
 7. 2000-10-31: Integration of corrigenda into file. (ed. Maxim Fomine)
 8. 2000-08-22: Header created; text parsed using GNU Emacs. (ed. Beatrix Färber)
 9. 2000-08: Content markup inserted. (ed. Donnchadh Ó Corráin)
 10. 1996-09-19: Structural markup inserted; text parsed. (ed. Mavis Cournane)
 11. 1996-08-13: Second text proofing. (ed. Jennifer Brannen)
 12. 1996-07: First text proofing. (ed. Mavis Cournane)
 13. 1994: Text capture. (ed. Students at Department of Irish History, UCC)

Index to all documents

Standardisation of values

 • Dates occuring in running text are tagged in ISO form.

CELT Project Contacts

More…

Formatting

For details of the markup, see the Text Encoding Initiative (TEI)

page of the print edition

folio of the manuscript

numbered division

 999 line number of the print edition (in grey: interpolated)

underlining: text supplied, added, or expanded editorially

italics: foreign words; corrections (hover to view); document titles

bold: lemmata (hover for readings)

wavy underlining: scribal additions in another hand; hand shifts flagged with (hover to view)

TEI markup for which a representation has not yet been decided is shown in red: comments and suggestions are welcome.

Other languages

T100013: Mac Carthaigh's Book (in English Translation)

Source document

G100013.xml

Search CELT

  CELT

  2 Carrigside, College Road, Cork

  Top