CELT document G308100

Cúirt an Mheónoídhche

Brian Merriman

Edited by Liam P. Ó Murchú

  Cúirt an Mheónoídhche le Brían Me[rríman] 1

 1.  6rBo gnáith me a siúbhal le ciúis na hábhan
  air bháinseach úbhar sa drúcht go trómm
  a naice na ccoíllte a ccoídhm an tsléibh
  gan mhairig gan mhoíll air shoíllse an lao
  do ghealach mo chroídhe an uair chídhin loch gréine
  an talamh sa tír is 2 íodhar na spéire
  taithneamhacht aoibhin suídheamh na sléibhte
  a bagairt a ccínn thar dhruím a chéile
  do ghealfach an croídhe bheadh críon le cíantadh10 
  caite gan bhrígh nó líontadh 'phíantadh
  an séithlioch searbh gan sealbh gan saídhbhrios
  dféachfach tamal thar bharradh na ccoíllte
  air lachain 'na sguainte air chuan gan ceo
  'san aladh air a bhfuaid 'sí a gluaiseacht leó15 
  na héisg le meídhir aig éirghe a náirde
  péirse am rádhairc go toídhbhseach tárr-bhreac
  daith an lochadh agus gorm na ttónn
  a teacht go tologach toranach tromm
  bhíoch éanladh a ccroídhn go meídhireach módhmhur20 
  is léimrioch eíllte a ccoillte am chómhangur
  géimrioch ádharc is rádharc air shlóidhte
  tréanroith gádhar is Reynard reómpa
  Air maidin a né bhí an spéir gan ceó
  bhí Cancer o an ngréin 'na caorthaibh teó25 
  is í gobhthadh chum saothair tar éis na hoídhche
  is obuir an lao sin réimpe sínte
  bhí duiliobhur craobh air ghéuga am thíompcholl
  fiurthan is féur 'na shlaodach taoibh lióm
  glasara fáis is bláith is luíbhnadh30 
  sgaipfeach le fághan dá chráidhteacht smaointe
  bhí me corrtha sa colladh dhom thraochadh
  is shín me thorm air cortham sa bhféurglas31  6v
  an aice na ccránn a tteannta trínse
  tacadh leam cheann is mo hannlaibh sínte35 
  air cheangal mo shúl go dlúith le chéile
  greamaithe dúntadh a ndúbhghlas néulta
  is madh áighidh agam fuilithe ó chuile go sásta
  a ttaíghreamh dfuilin me an cuilithe cráite
  chorraig do lomm do phóll go héadh me40 
  am cholladh go trómm gan mheábhuir gan éirim
  Bo gairid mo shuan 'nuair chualus shíl me
  an talamh má guaird air luasgadh am thíompcholl
  anafadh a ttuaig is fuadach fíochmhur
  is calaighthe an chuain a tuargaint tínnte45 
  siulladh dhom shiúil dár sheámhlaois uaim
  do chonairc me chúgham le ciúis an chuain
  an mhásach bhologach tholagach thoídhbhseach
  chnámhach cholagach dhoirrigeach ghoídeach
  a héirde cheart má mheas me díreach50 
  sé nó seacht do shlatadh is fuíghiolach
  péirse beacht dá brat a sraoille
  lé sa tslab le drab is ríobull
  bo mhuar bo mhéar bo fíaghain le féachaint
  suas 'na héadan créachtach créimioch55 
  bo anafadh ceanntuir sgannradh saoghalta
  a draid is a dránndal mánntach méirsgioch
  a Rígh gach mádh bo láidir líghiomhtha
  a biomadh láimhe is lánstaff ínnte
  is cómhurtha práis 'na bárr air spíce60 
  is cómhachta báille a náirde air sgríobhtha
  Acht dúbhurt go doirrigeach dfocalaibh dánadh
  músgail corraig a cholladhtuig ghránadh
  is dúbhach do shlíghe bheith sínte ad slíasta
  is cúirt 'na suíghe is na mílte tríall ann65 
  ní cúirt gan acht gan reacht gan ríaghail
  ná cúirt na ccreach mar chleacht tú ríamh66  7r
  an chúirt seo ghluais ó shluaidhte séimhe
  acht cúirt na ttruadh na mbuadh is na mbéithe
  is muar le muídheamh 3 air shíolrach éimhir70 
  uaisle síghe mar shuíghdior daonghuith
  dhá lá is oídhche air bheínn a tsléibhe
  a bpághládhas buígheanmhur bruíghion mhoidhgréine
  is dangean 4 do ghoíll sé air shoíllse an Rígh
  'sair mhaithibh a theághalaig thoídhbhsig shíghe75 
  is air imhir na buíghine bhí ionadh ndáil
  mur dimig gach díth air chríochaibh Fáil 5
  gan sealbh gan saoirse aig síolrach seánnda
  ceanus a ndlíghe ná cíos ná ceannphuirt
  sgriosag 6 an tír is níl na ndíag 780 
  an ionad na luíbhnadh acht flíoch is fíaghaile
  an uaisle bfeárr chum fághain mur leíghiodur
  is uachtar lámh aig fásluig shaídhbhre
  a fealladh le fonn is fóbhuil gan féachaint
  dfanna na lóbhar sa lomm dá léirsgrios85 
  is docharach dúbhach mur dhiú gach daoirse
  doilibhe dúir an dúbh-cheilt dlíghthe
  an fann gan feídhm na fádhaig ó aoinne
  acht clammpur doímhin is luíghe chum léirsgris
  fallsacht fear-dlíghe is fachtnuíde áirdnirt>90 
  camm is calaois faillioth is fádhbhur
  sgamull an dlíghe agus fíordhaith fann-chirt
  dalladh le bríb le fíghis le fallsacht
  Farradh gach fíor is fuíghiol nír fágabh
  dearbhag díblith air bhíobladh an lá sin95 
  cúis darnó na geábhairse saor thríd
  cnúdh na hóige dhá feódh le faolraois
  is easnamh daoine suíghte air éire
  do mheath lead chuíbhne an síolrach daonadh96  7v
  is folamh sis tráighte fágamh tíortha100 
  an cogadh sa bás gan spás dá ndíoga
  úabhar na righthe is ar imig tar sáile
  an uair ná deinion sibh tuille ionadh náit díobh
  is nár bhur niomad gan sioraig gan síolrach
  is mná ionadh murar air muir is air tíorthaibh105 
  cúbhainsig chorpurtha is borradhcaig óga
  is búnsaig bhrothalach foladh agas feóladh
  lóistig liosta agas ligthiothaig shásta
  is mórgaig shiosgaithe dimig a bhásta
  is truagh gan torrathus tollairíghe an tsórt so110 
  is truagh gan toramach brolluig is bótadh íad 8
  is minic íad ollamh an focal dá bhfaíghdís
  a tuitim dá mogull is molaimse a bhfaíghne
  ISé ciniobh le saoidhthe a ccríoch na cómhuirle
  an ionad na daoirse dínsiobh dóibhsin115 
  duine don 9 bhuíghean so líonta a ccómhachta
  air thuitim an dísle shuígheamh go Fódhladh
  tairigion Aoibhioll croídhe gan claoinbheart
  caradh na muímhineach síghbhean leith 10-chraig
  sgarabh le saoidhthibh síghe na sluagh so120 
  sgathamh a sgaoile daoirse a ttuamhuin seo
  do gheáll an mhíonladh chaoin tais chóir seo
  fallsacht dlíghe do chloídhiomh go cómhachtach
  seasamh a tteánnta fann is fághanluig
  is caithfig an teánn bheith ceannsa tláith libh125 
  caithfig an neart gan cheart so stríocadh
  is caithfig an ceart 'na cheart bheith suídhte
  geallaimse a nis nách clis ná cómhachta
  caradus Miss na Pimp ná cómhdhalta
  chsiúbhalfus tríd an dlíghe seo 'ghnáith130 
  sa ccúirt 'na suighfe an síolrach neámhdha131  8r
  tá an chúirt seo seasamhach feasta sa bhFíacail
  siúbhailse is freaguir í caithfe tú tríall ann
  siúbhail gan tathfan go tapadh air do phríacail
  siúbhail nó stracad san laithig am dhíaig 11 thu135 
  Do bhuail sí crúcadh am chúl 'sam chádhbadh
  is ghluais chum siúbhail go lúbach láidir
  sgiob lé síos me tríd na gleánnta
  cnuic-bhánbhuídhe is go beínn an teámmpuill
  is deíbhin go bhfeacadh me air lasadh le tóirsibh140 
  an teághalach taithneamhach maiseamhach mórtach
  soíllseach seasamhach {} 12 lannamhuil lómrach
  toídhbhseach tathagach daingean deaghdhóirseach
  chonairc me an tsíghbhean mhíonladh bhéasach
  chumuis 'na suíghe air bheínnse an tsaoirchirt145 
  chonairc me gárda láidir luaibhneach
  iomadach árracht táirnthe suas le
  chonairc me láithreach láinteach líonta
  ó mhullach go lár do mhná is do dhaoine
  chonairc me spéirbhean mhaorga mhállruisg150 
  mhilis bhog bhéaltais 13 mhéurlag mheálltach
  thaithniomhach shásta tháclach fhiónn
  'na seasamh a náirde air chlár ná 14 miónn
  bhí a gruag le sgaoilte síos go slaodach
  is buaireamh suídhte fíor 'na féachaint155 
  fuinghiomh 'na rádharc is faídhirt 'na siúile
  is fiuchadh le draíghion uilc aíghidhnis fúghthadh
  a caoint dá cosg le losgadh cléibh
  gan gíog 'na tsost acht tocht dá traochadh
  bfurust a reádh gur bás bo róbhadh le160 
  is tuile gan tlás a tádhal go tromm le
  ionadh seasamh air lár an chláir 'na soíghd
  is í a greada na lámh sa fásga a loíghior
  an sin 'nuair ghoil sí folcuíghe fíochmhur
  is dfuasgail osnuíghe gothuíghe a caointe 15161  8v165 
  dimig a smúit is diómpadh snógh uirthe
  thriomaigh sí a gnúis is dúbhurt mar ineósad
  MÍLE 16 fáilte is gárdus cléibh reómhad
  aoibhioll fháigbhean árrsa ó an léithchraig
  a shoíllse an lao sa Rae gan chaoimse170 
  a shaídhbhreas saoghalta a ngéibhion daoirse
  a cheannasach bhuadhach ó shluadhaibhte an aoibhnis
  bo easnamh cruaig thu a ttuamhuin sa ttírluirc
  cúis mo cháis is fáith mo chaointe
  cúis do chráig me is dfág me cloídhte175 
  bhain dom threóir me is chseoil gan chíall me
  chaith mar cheó me dóite píanta
  na sluadhaibhte imíghis gan chríoch gan chaomhna
  air fuaid an tsaoghail seo dfíorsgoith béithe
  na ccailleachadh dúbhadh gan chómhdach céile180 
  caite gan cliú gan ciónta claoinbhirt
  is aithne dom féin sa méid seo am chsiúbhalta
  bean agas céad nár mhéinn leó a dhiúbhalta
  is mise ionadh measg mo chreach mar táimse
  dimig 'na spaid gan fear gan pháiste185 
  mo dhochar mo dhógh mo bhrón mar bhíom
  gan sochar gan seoid gan sódh gan síth
  go doilibhir duaibhseach duaghbhur díoch
  gan colladh gan suan gan suaircios oídhche
  acht maslaighthe a mbuairt gan suaimhneas sínte190 
  air leabuin leamh fhuar dár suadhtha aig smaointe
  a cháig na carraige breathain go bíogthach
  mná na banabadh a nanacra suídhte
  air nós má leanaid na fearaibh dá bhfuadur
  ó mo lagar acht caithfiomnadh a bhfuadach195 
  sé amm ionnar mhéinn leó céile 'phósadh
  an tamm nár mhéinn le aoinne góbhail leó an196  9r
  an tamm nár bhfiú bheith fúghtha sínte
  seanndaig thúnda shúibhte chloidhte
  dá ttuiteach amach le teas na hóige200 
  duine fá an seacht air theacht féiseoige
  cheangal le mnaoi ní mín tais thóghaidhfig
  thaithneamhach shuidhte 'shíol ná dhfóghluim
  clógh dheas chaoin ná míonladh mhánladh
  a madh eól di suíghe nó tíocht do láithir205 
  acht dionantach óbhur nó donn doilígheasac 17
  chruinig le dóbhruin cábhair nách caoi dho 18
  isé chráig mo chroídhe is do sgaoil gan chéill me
  is dfág mo smaointe is mínntin traochta
  tráite teínn mar taoim go tréalag210 
  cásmhur cloídhte a caoi sa géurghol
  an uair chídhim preabuire calmadh croídheámhuil
  fuadrach fearamhuil barramhuil bríghmhur
  stuadhmadh feasamhach seasamhach saoidhtheámhuil
  gruaghdheas greanamhur geanamhuil 19 gnaoidheámhuil215 
  no 20 buachaill bastalach beachanta bróigdheas
  cruaidhcheart ceannasach ceapaighthe córach
  buaidhte ceanaighthe 21 ceangailte pósta
  aig fuaid aig caillig aig aimid nó aig óinmhid
  nó aig suairle salach do chaile gan tiónnsgal220 
  stuacach stailiceach aithiseach stúncach
  suaidhteach sodalach focalach fáigeámhuil
  cuardach colladhtach gorruigeach gráineámhuil
  mo chreach is mo lot 22 tá molt mídhbhéasach
  caile na ccos is folt gan réighteach225 
  da 23 ceangal a nocht sé loisg go léir me
  is cabhfuil mo locht na 24 toghidhfíghe réimpe
  créad an tóbhur na 25 tábhuirfíghe grá dhom
  is mé cómh leábhair cómh móbhuil cómh breágh so226  9v
  is deas mo bhéal mo dhéad 'smo gháire230 
  is geal mo ghné is tá méadan tláith tais
  is glas mo shiúil tá madh úrrladh sgáingheach 26
  bachallach búclach cúplach fáingheach
  mo leacadh is mo ghnúis gan smúid gan smáchal
  tarainghte cúmtha liónrach sgáthmhur235 
  mo phíob mo bhráighid mo lámhadh 'smo mhéuraibh
  a síor bhreith bárr na háille ó a chéile
  féach mo chomm nách leábhuir mo chnámhadh
  níl me lomm na 27 crómm na 28 stágach
  seo tóll is cosadh agus colan nách nár lióm240 
  sa tóghadh go socair fá Cover ná tráchtaim
  ní suairle caile ná srangaire mná me
  acht stuaire cailce tá taithneamhach breágh deas
  ní sraoil ná sluid ná luid gan fásgadh
  ná smíste duirc gan sult gan sásamh245 
  lóiste lobhtha ná toice gan éufacht
  acht óigbhean sgumhtha cómh toghadhfadh sis féidir
  mbídhinse silte mur thuille dhom chómhursain
  laíghiobach liosta gan tuigsint gan eólas
  gan rádhairc 29 gan gliocus an imirt mo chóra 30250 
  mo threíghid cár mhiste me rith an éadóchus
  ní feacathus31 fós me a ccómhangur daoine
  aig faire ná aig tórrdhamh óig ná chríonadh
  air mhachaire an bháire an ráis ná an rínce
  a bhfarradh na ttáinte air bhántadh líontadh255 
  acht gobhthadh go sámh gan cháim air dómhan
  a ccullaighthe shástadh ó bhárr go bonn
  beidh a cheart am chúl do phúghdur feíghilte
  Starch is stiúir a ccúl mo choídhpe
  húda geal gan ceal ribíníghe260 
  gúmhna breac sa cheart ruffaíghe leis261  10r
  is eannamh go brách gan fásághail aogharach
  thaithneamhach bhreágh leam cheárdán craorag
  is an iomdha luíbhnadh craoibhche is éanladh
  am aparún síoghagach ríoghagach Cambrick265 
  sághladh cúmthadh cúngadh córach
  árda sleámhuine air Screw fám bhrógadh
  búcluíghe is fáinghídhe is lámhuiníghe síoda
  is fúnsuíghe prásluíghe is lásuíghe daoiradh
  seachain ná síl gur sgínteach sgáthmhur270 
  aimid gan ghaois ná nídhindeach náireach
  agalach uaigneach uaghlach fhíaghain me
  gealach gan ghuais gan stuaim gan téagar
  a bhfalach ní reíghinse ó rádhairc na ccéadta
  is ceanasach toídhbhseach maíghidh agus méadan275 
  is dearbhtha bhídhim dom shíor thaspánadh
  air mhachaire mhín gach fíor iománadh
  aig rínce báire rás is raduireacht
  tínnte cnámh is rádhfladh is raguirne
  aonach maragadh is aithfirion dómhnaigh280 
  aig éiliomh breathnuighthe aig amharc sa toghadh fir
  chaithios mo chíall le fíach gan éufacht
  dhalludar 32 ríamh me 33 is do íadhdar mo éagh ionam
  tar éis mo chumuin 34 mo thurrain 'smo ghrá dhóibh
  tar éis ar fhuilin me diomada crághnuis285 
  tar éis ar chailios le cathamh na sgághluíghe
  béithibh balabhadh is cailliochadh cártuíghe
  Níl cleas dá mféidir léaghabh ná trácht air
  le teacht Raé ná tar éis bheith lán di
  am innid ná am sheámhuin ná air chsiúbhal na blíaghna290 
  ná tuigim gur leámhus bheith siúil le cíall as
  nír áil lióm colladh go socair aon uair dhíobh
  gan lán mo stocadh do thorthaibh fám chluasa
  is deímhin nár bho obuir lióm trosgadh le cráighfeacht
  is greídhim ná blogam ní shlogain trí tráithe291  10v295 
  an aíghidh na srothadh 35 do thomuin mo léine
  a siúil tré am cholladh le cogur ó am chéile
  is minic do chuadh me sguabadh ó an stádhcadh
  minginídh is gruag fá an luaithghrís dfágain
  chuirinn an tsúist fá chúil na gaídhile300 
  chuirinn an reámhan go ciúin fá an aídhirt chúm
  chuirinn mo chuigíol a ccillín na háthchadh
  chuirinn mo cheirthlín a ttine aoil Rághnail
  chuirinn an ros air chorp na sráide
  chuirinn sa tsop fúm tor gabáiste305 
  níl cleas acu siúd dá ndúbhrus láithreach
  ná hagairín cúmhna an deámhuin go láidir 36
  isé fáith mo sgéil go léir 'sa bhrígh
  mur táim gan céile tar éis mo dhíthil
  Fáith mo sheanachuis fhada mo phían-chreach310 
  táim an acharan daingean na mblíaghantadh
  a tarraingt go tréan air laoithibh liaithe
  is eagal lióm éag gan aoinnse dhom íarradh
  A phéarladh ó pharradhthuis 37 sgreadaim is glaoidhim ort
  éiric manamadh ort aicim thu is éimhim ort315 
  seachain ná sgaoil me am shraoill gan áird
  ná am chaillig gan chríoch gan bhrígh gan bhláith
  gan chairid gan chloínn gan choídhm gan cháirde
  air theallachaibh draíghin gan feídhm gan fáilte
  Daradh fuil 38 ímpe tínnte is tóirneach320 
  dalladhabh me suídhte muídhte am óinmhid
  sealbh gach sógh aige ró gach diú
  'saig ainibh na fódhladh as cómhair mo shúl
  ta sumach aig Saídhbh godh saídhbhir sóghmach
  Murrainn a meídhir sa haíghidh air a nuadhchar325 
  Mór is Mairsile a macanus múchtadh
  is mórchuid magadh orrthadh a fachanuid fughamsa
  is giodamach sámh í Sláine is Síghle
  Sisile is Áidhne is ádhal ionadh ttíompcholl326  11r
  tuille mar táid do mhná na tíre330 
  is mise mar táim gan tádhal gan tsíolrach
  is fada gan feídhm is faíghne dhómhsa é
  lagar am laíghidh is mo laíghios am chómhachta
  maille le luíbhnadh díbhle dreoite
  is arrthanadh draoichta chloídhfeas fós dom335 
  buaichaill deas nó gas ghaládhanta
  is bhuaidhfis ceart a shearc sa ghrá dhom
  do chonarc go leór don tsórt da 39 dhéanamh
  is chuirfin a ccóir na cómhanguir chéadhnadh
  is daingean 40 an cúmhna a dúbailt daoine340 
  greamanadh dhúbhladh is púghdar luíbhnadh
  maguirlín meídhireach meíll na mbualtaibh
  taithigín toídhbhseach toíll na tuairte 41
  mealladh na mínseach cloídhiomh na mbúnsach
  an cumanaoin buídhe sa draoicht chum drúise345 
  duilliobhur dóite air nós gur rún é
  is tuille dhon tsórt nách cóir a mhúnadh
  bo iongantus muar a ttuamhuin le chéile
  an bhroinnghill so shuas a buadhchant céile
  is dinis sí dhómhsa darnó tré rún350 
  am inid isí póstadh ó bhórd na seámhun
  nár ibh is nár ól an fóghantach fiónn
  acht cuile na mónadh dóite air leábhan
  is fada me faíghneamh fádhaimse fuasgailt
  seachain air mhoíll me sághd chum luais é355 
  mar a bhfuil laíghios dom threíghid ad chuairdse
  cuirfe me faíghirt a bhfeídhm más cruaig dom
  PREABAN anuas go fuadrach fíochmhur
  seanduine suarthach is fuadach nímhidh fé
  a bhoíll air luasgadh is luais anáile air360 
  draíghion is duais air fuaid a chnámhadh
  bo dreoil an rádhairc go deímhin don chúirt é
  air bórd na thaídhbhse dhom eísteacht dúbhurt sé361  11v
  DOCHAR is díobhail 42 is síorchrádh cléibh ort
  a thoice le míodhstáid a shíol gádh is déirce365 
  is dóch nách iongantus liogacht na gréine
  is fós gach tiubaist dár imig air éire
  mar mheath gach ceart gan racht gan dlíghe aguin
  ár mbadh bhí bleacht gan lacht gan laoi acu
  is dá ttagach nís mó do mhóirsgrios tíorthadh370 
  is gach faision dá nuadhacht air mhóir 'sair Shíghle
  a thoice gan chríoch nách cuíbhin le táinte
  olcus na síolrach daoine ó a ttáingis 43
  gan focal le muídheamh ad shínsior grána
  acht lopuig gan bhrígh locht míre is mághladh375 
  is aithine dhúinne an snúibhre is aithir dhuit
  gan chairid gan chliú gan chúl gan airigiod
  'na leibide líaith gan chíall gan mhúnadh
  gan mheidir gan mhías gan bhíadh gan únlan
  gan faice air a dhrómm sa chóbhail gan cótadh380 
  acht gad air a chomm sa bhónn gan brógadh
  creidig a dhaoine dhá ndíoltuíghe air aonach
  eision sa bhuíghean thar 44 éis íoc gach éilibh
  dar colan na naoimh bo díothal mhuar dho
  potadh maith dígh le an fhuíghilioch dhfuasgailt385 
  nách muar an tóbhacht sa gleó a measg daoine
  truadaire ad shórt gan bhó gan chaoiradh
  búcluíghe ad bhrógadh is clóicín síoda ort
  is cíairsiúir pócadh a góbhail na gaoithe ort
  dalluir an saoghal go léir lead thoídhbhse390 
  is aithne dhom féin tu 45 air ttaobh le coípe
  is deacair dhom lábhuirt do lomm is léir dhom
  is fada do dhromm gan cábhair ó an léine
  is tóghadh drochdhuinne 46 do thuigfeach 'na gádh thu
  is feábhus do riuffadh lead mhuinthirle cáimric395 
  tá canabhás saor chum sraod go bhásta
  is cábhfios don tsaoghal nách Stays é ad tfásgadh396  12r
  feicion an tír ort frínse is fáinne
  is ceilion do laoimhne grís is gágadh
  acht aithris air bórd no 47 inneósad féin é400 
  an fada nár ól tu deoir lead bhéile
  a chonartaig bhoicht na ccos gan únladh
  dochar ad chorp le Bucks gan únlan
  is furus dar lióm dod chúl bheith toídhbhseach
  chonarc leam shiúile an chúil 'na luíghean tu405 
  garbh ná mín ní síntear fúd ann
  barach ná líon dár sníghiomh le túrrnadh
  acht mata 'na smuirt gan chuilt gan chlúdamh
  dealbh gan luid gan phluid gan tsúbhsa
  a ccómhar bhotháin gan áit chum suíghe ann410 
  súghadh sioládhain is fásga a níos ann
  fíadhaile teacht go fras gan chaoimse
  is ríaghan na ccearc air trasna sgríobhthadh
  lag ionadh dhrómm is na gábhladh a lúghbadh
  is clagurnach dhonn go trómm a túirlint415 
  a chumain na bhfáig nách árd do lábhair sí
  gustalach gálbhadh gárrtha ghábhan sí
  a ndaithibh a ccóir sa cclócadh síoda
  faire go deó arú fóil cár fríobh e 48
  aithris cá bhfaíghion tú an rádharc so mhuídhean tú420 
  is aithris cár thuíll tú an leíghiob gan bhrígh seo
  is deacair a shuídheamh gur fríobh go cóir íad
  is gairid ó bhídhis gan síol an órluig
  aithris cá bhfuair tú luach do húghda
  is aithris cá bhfuair tú luach do ghúmhna425 
  acht leagaimíd uain mar ghluais an cótadh
  is aithris cá bhfuair tú luach na mbrógadh
  Aoibhioll cheannasach charrthannach 49 chómhachtach
  guíbhim thu gairim thu freagair is fóir me 50426  12v
  is fíor gur feasach me fearrairíghe fódhladh430 
  suídhte greamaighthe aig sladuiríghe dhon tsórt seo
  lámh mo charad is aithne dhom cómharsa
  láimh le baile agam gairid do chómhangur
  buachaill sionanta srimile sóntach
  is buailiobh duine acu chuige mar nuadhchar435 
  is searbh leam chroídhe an uair chídhim am rádhairc í
  a gradam a críoch a puímp sa toídhbhse
  sealabhach bó aice is ornadh fás di
  is airigead pócadh is ór idir lámha aice
  chonairc me a né í air thaobh na sráide440 
  is cumusach tréan an léire mná í
  malfuire másach mádhagach magámhuil
  marbh le cámus lán do ladámhus
  mur acht gur claon lióm éad do mhúsgailt
  sganal do sgéghiobh ná sgéalta sgrúghda445 
  bfurast dom ínsint cruínn mur chualadh
  an cumadh 'na mbídhioch sí sraoilte suaidhte
  stracaithe air lár is gáir 'na tíompcholl
  caite air an sráid nó a stábladh sínte
  mairfig a tásg is tráchtmhur choídhche450 
  air mharanadh air cháil air gháir a gníomhurtha
  an íbreacáin an aráin san fhíona
  a ttíorthacláin na mbánta míne
  aig ísle is árrsa bháinse is ínnse
  cíllbhreacáin an chláir is chióinnthe455 
  aig cúbhainsigh ainibhídh threadraoi an phónradh
  is fiúnsaig fhalachuíghe chreataluíghe an chórda
  faire bo claon í tar 51 éis a ndúbhurt me
  ghlacfuin gur saor í fé na ciónnta
  acht bheirim don phládhaig í lá mur chídhin í460 
  leagthaithe láimh le gárus sínte461  13r
  caite air an ród gan órlach fúithe
  aig gramuisg na móna air bhóirthe dhúire
  madh iongantus ann os ceánn mo chéille
  is crithim go fánn le sgránnra an sgéil seo465 
  ise bheith seánng an uair theánn gach aoinne í
  is druidim le clánn an uair shánntaig féin é
  is muar na grástadh é aig rá na mbríarthadh
  neóimint spáis níor ghádh le íarradh
  ó léaghabh air bórd di os cómhair na coínnle470 
  a Tego Vos so dórdaig ÍOSA
  gur shéid sí lacht go bleacht 'na cíochaibh
  acht nao mídh beacht agus seachtmhuin chínnte
  Breathain gur baoghal don té tá sgaoilte
  ceangal go héag fá thaobh don choíng seo475 
  a sealbh gach saoth is éad dá shuadhthadh
  a naisge mo léun mo léaghan ní bhfuair me
  is feasach don taobh seo dhon tsaoghal mur bhí me
  sealad dom réim 'sdom laothaibh roímhe seo
  leathadach láidir lán do shaídhbhrios480 
  eistios le fáil is fáilte am theághailioch
  cairid a ccúirt is cúmhna dlíghe agam
  ceannus is cliú agus cómhar na saoidhthe
  tathag am chaoint is suídhm is éufacht
  talamh is muídhean a suígheamh mo chéille485 
  maigine 52 sígheach is madh ínntin sásta
  chaillios le mnaoi mo bhrígh is mo shláinte
  bo taithniomhach leábhair an cróbhaire mná í
  bhí seasamh is cómm is cóbhuil is cnámhadh aice
  casadh 'na cúl go búclach troíllseach490 
  lasadh 'na gnúis go liónrach soíllseach
  cumadh na hógh uirthe is sógh ionadh gáire
  is cuire ionadh clódh chum póige is fáilte491  13v
  acht chreathus le fónn gan chóbhunn gan cháirde
  ó bhathas go bónn go tábharthadh a ngrá dhi495 
  is dearbh gan dóbhtadh air dómhan gur díoltus
  danngharthadh donn dom thabhairt air madh aoimhleas
  dfearthain go tromm air bhonn mo ghníomhurtha
  ó fhlaithios le fónn do lómm 'na líon me
  do snamanag suídhte snuídhim na cléire500 
  is ceangalag sínn a ccoínng re chéile
  ghlanus gan chínnteacht suídhim gach éilibh
  bhainios le baois gan ghaois an lao sin
  cortham go leór níor chóir me cháine
  stopus an gleó bhí aig cóip na sráide 53505 
  bacuig go léir bhí an cléirioch sástadh
  an Sagart ró bhaoch is béidir fáith leis
  lasamuir tóirse is cómhursain cruínn ann
  is leagabh air bórdaibh mórchuid bígh chúghain
  clagurnach cheoil is ól gan chaoimse510 
  is chaithiodur cóisir mhórtach mhuídhteach
  Mo dhíoth gan easbadh nár tachtabh le biaidh me
  an oídhche baistiobh nó as sin gur íar me
  síne air leabuin le ainir 54 do liaith me
  is sgaoil le gealaig gan chairid 55 gan chíall me515 
  isé tásg do ghéabhuin aig óg 'saig aosda
  gur breallán spóirt aig ól sa glaoch í
  a mbotháin óstadh is bóird dá bpléasgadh
  air lár 'na lóiste aig póstadh is aontad 56
  bfada dha 57 mheilt a teist sa tuairisg520 
  bfada gur chreid me a bheg ná a mhuar dhe
  badh agalach le gach beirt dá ccualadh é
  go rachain am pheilt am gheilt gan tuairisg
  fós ní ghéillfin caoch mur bhí me
  do ghlór gan éufacht aoinne mhuídhig é521  14r525 
  acht magadh nó greídhim gan feídhm gan chéill
  gur aithris a broínn dom deímhin gach sgéil
  níor chúirsíghe leámhuis ná dúrdam bréige é
  dúbhurt bean lióm go ndúbhrabh léithe é
  acht labhair a bheart a cceart sa néufacht530 
  bhronn sí mac a bhfad roimh raé orm
  Mo sgánnradh sgéil gan féith am chroídhe air
  clánn dá ttéaghabh dhom tar éis na hoídhche
  cullóid anafach ainigídh sgóltadh
  bunóg ceangailte is bean a tígh breóidhte530 
  pusóid leagthaithe air smeachaidíghe teó acu
  is cuinneóg bhaine dhá greada le fórsadh
  is mullach air láinmhíais báinbhiaidh is súicre
  aig Murrain .í. cháimliaith báinliaigh an chrúcadh
  bhí coiste cruinighthe aig tuille dom chómhursain540 
  chois na tine agus siosarnach dhómhsa
  sgaoilid cogur a bhfogus dom eísteacht
  míle moladh le solus na soíllse
  bíoch nách bailioch a daibig an chré seo
  chídhimse an taithir 'na sheasamh 'na chéadfadh545 
  abhfeicion tú a Shaídhbh rú luígheabh a ghéugadh
  a dheilibh gan draíghion a bhoíll sa mhéuraibh
  cumus na lámh bo dána dóirne
  cumadh na ccnámh is fás na feóladh
  cheapadar cruínn gur shíolra an dúbhchus550 
  maise mo ghnaoi agus íobhar madh ghnúise
  feille mo shrón is glónradh méadain
  deiseacht mo chlodh 58 mo shnógh agus mfhéachaint
  leagadh mo shúl is fiú mo gháire
  is as sion do chshiúbhail ó chúl go sághladh e 59555 
  Amharc ná rádhairc ní bhfaighinse dhon chréice
  is baileach gan leíghios do mheíllfioch gaoch é556  14v
  aig cuideachta an teághalaigh a bhfeíghil mo chaochtadh
  siolladh dha 60 laíghead di leághaidhfidh an créitiuir
  do labharus garg is do agarus ÍOSA560 
  is stólltadh garbh do bhagairios graoiseach
  dfógrus fearg le hainibhios caointe
  is dóch gur chreathadur cailliochadh an tí reómham
  air leisge an acharain leagadur chúgham é
  beir go haireach air seachain ná brúghaig é565 
  is furus é shuadhthadh luaisg go réig é
  turruinn do fuair sí ruaig roimh raé é
  seachain ná fáisg é fág 'na luíghe é
  is gairid an bás do is gearr do reíghig sé
  dá mairioch go lá idir lámhadh ionadh chlódh570 
  sa sagart air fáil níor bhfeárr a bheith beó
  do bhaineas tsnídhim dá chuíbhreach cómhdaig
  bhreathain me cruínn é sínte air ghlúmhan lióm
  a mbuaireach daire me tathaigeach túnda e 61
  fuair me fearagach fearsadach lúthmhach575 
  láidir leathan mo leanamh 'na ghuaille
  sághladh daingheanadh is anachuid gruaige air
  cluasadh cruinnithe is innginídhe fástadh
  chruaghdur uilleanadh a chruibh is a chnámhadh
  daibig a shiúile is fiú a phollairíghe 62580 
  is daire me 63 ghlúimhne lúthmhachmhur láidir
  coileádhan cumusach cuisleanach corach 64
  fulládhain fulanach fuinngheamhach feólmhur
  Sgreadaim go hárd le gáir na tíre
  is leagaim dod láithir cás na ndaoine585 
  breathain go caoin is bhí 65 truaighbhéileach
  beannaibh a ccínn is suídhim a ccéille
  arrthaig an dlíghe seo cuíng na cléire
  is ainic an bhuídhean nár fríobh sa ngéibhionn586  15r
  má lagaig an síolrach daoinmhur daonadh590 
  a ttalamh daith aoibhinn fhíorghlas éirion
  is furus an tír daithlíonadh dho laochaibh
  durrusa a nguídhe gan bhrígh gan éufacht
  cabhfuil an gádh le gáir na baínse
  cartadh biotáille is pádh lucht saínte595 
  sumaig air bórd go fóiseach toídhbhseach
  glugar is gleó acu is ól da 66 shaíghioda
  ó daibig an tábhar do bhrónn mac dé
  gan sagart air dómhan da ttábhairt dá chéile
  is leathanmhur láidir lán-mhear léadmhur600 
  farsaing le fáil an tádhalmhach saor seo
  67
  is minic do chídhimse bríghmhur bórrtha
  cumusach líonta a ccroídhe sa ccóir iad
  créim ní fheicim na 68 doille na 69 coíche
  in léim air leirthe dár hoileabh 70 ó mhnaoi air bith605 
  is mó sis mire sis tenne sis tréine
  a cclódh sa cclisteacht ná dlistiniog aoinne
  is furus a luaidhimse dfuasgailt suídhte
  is duine acu an uairseo air fuaid an tígh seo
  a bhfeicion tu thall go ceannsa ciuin é610 
  deisig a náll a tteánta an bhúird é
  breathain go cruínn é bíoch gurab óg é
  is dearbhthadh suídhte an píosadh feóladh é
  is preabuire a ttoirt a ccorp sa ccnáimh é
  cabhfuil a locht a ccois ná a láimh dhe615 
  ní seiriceach fann ná seánndach feósach
  leibide cámm ná gánndal geoiseach
  meáll gan chumadh ná sumach gan síne é
  acht lánnsa cumusach buinneamhach bríghmhur
  ní deacair a mheas nách spreas gan bhrígh620 
  bheadh ceangailte air nasg air teasg aig mnaoi
  gan chnáimh gan chumus gan chumadh gan chómm
  gan ghrá gan chuman gan fuinnghiomh gan fónn
  do sgaipfeach a mbroínn aon mhoídhre mná
  le catachus draíghion an groídhire breágh621  15v625 
  mar chuirion sé a bhfeidhm gan mhoíll gan bhréig
  le cumus a bhoíll is le luígheamh a ghéug
  gur cróbhaire é crothabh go cortham gan cháim
  le fónn na foladh is le fortham na sláinte
  Leis sin ná íarrsa a Ríaghoin Raéltioch630 
  meille mar íad le ríaghail gan éufacht
  sgaoil a cholladh gan chochall gan chuíbhreach
  síol an bhodaigh sa mhogullfhuil mhuídhteach
  sgaoil fá chéile do réir nadúradh 71
  an síolmhach séad sa braon lághabúrthadh635 
  fógair féilteach tré gach tíortadh 72
  do óg is daostadh saorthoil síolraig
  cuirfig an dlíghe seo gaois a ngaodhailibh
  is tiucfuig an brígh mar bhí ionadh laochaibh
  ceapfaigh sé cómm is drómm is dóirne640 
  aig fearaibh an dómhain mar ghóll mc móirne
  gealfaig an spéir beidh éisg a líontadh
  is talamh an tsléibh go léir fá luíbhnadh
  fir agus mná go brách dá mhíthin
  a sinim do cháil le gardus aoibhnis645 
  TAR ÉIS bheith tamal don ainnir aig eísteacht
  leim 73 'na seasamh go tapadh gan foíghne
  lábhair sí leis agus leisiomh 'na siuile 74
  is rabhartuíghe feirige feille aice fúthadh
  Dar coróin na carraige mar acht le géille650 
  dhod chlodh 75 dhod ainis is do easnamh do chéille
  is do amm na huirrime an chuideachta shéimh seo
  an ceann leam ingin do sgiobfuin dod chaolsgrog
  do leagfuin a nuas do thuairt fá an mbórd tu
  is bfada le luadh gach cuaird dá ngéabhain ort655 
  stróicfinn sranngaibh do bheathadh le fonn cheart
  is chseólfuin tanam go Acheron tonntach656  16r
  Ní fiú lióm freagaradh freastail do thábhairt ort
  a shnúibhre fleasgaig nách aithios do lábhurthadh
  acht ineósad feastain do mhaithibh na cúirte660 
  an nós ar cailliobh an ainnir nár bhfiú thu
  do bhí sí lag gan badh gan púntaibh
  bhí sí a bhfad gan teas gan clúdamh
  corrthadh dhá saoghal air Stray dhá seóladh
  ó phostadh go polaér gan gaoghal gan cómhangus665 
  gan sgíth gan spás do lá ná dhoídhce 76
  a striocadh 77 an aráin o 78 mhná nár cuíbhe lé 79
  do gheáll an fear seo dreas socámhuil di
  gheall an spreas di teas is clúideamh
  cortham glan is badh le crúgh dhi670 
  is colladh fada air leabuin clúimh di 80
  tealluíghe teó agus móin a daoichiont
  is balluíghe fód gan lóinthe gaoithe
  fothan is díghean ó an síghin is ó an spéir di
  is olan is líon le snígheamh chum éadaig675 
  do bfeasach dhon tsaoghal 'sdon phéist seo láithreach
  nách taithneamh ná téaghabh ná aon phiuc grá dho
  cheangail an péarladh maorga mná so
  acht easnamh go léir bo déirc le 81 an tsástacht
  bo dúbhach an fuadar suaircis oídhche680 
  smúit is ualach duais is lionadh 82
  lúimhníghe luadh agus guaille caoiladh
  is glúimhne cruadh cómh fuar le ímhre
  cosadh feoidhte dóite ó an ngríosaig
  is colan bhreoidhte dhreoite chríonadh685 
  a bhfuil stuaire beó ná feoidhfeach liaith
  aig cuail dá shórt bheith póstadh ríamh
  nár chuartaig fós fá dhó le blíaghuin
  cé buachaill óg í feoil 83 nó íasg
  'sa feoidhteach fuar seo suas le 84 sínte690 
  dreoidhte duairc gan bhuadh gan bhíogadh691  16v
  óch cá ar mhuar dhi bualadh bríghmhur
  air nós an díabhail de uair gach oídhche
  ní dóch go ttuigir gurb isi 85 bo chiónntach
  ná fós go ccliseach air luige le túndacht695 
  an moídhre masgalach carthanach ciuin 86 tais
  is deímhin go bhfeacadh sí a mhalairt do mhúna
  ní lábharfach focal dá madh obuir an oídhche
  is thábharfach cortham do stolluire bhríghmhur
  go brách air siúbhal níor dhiúbhaltuig ríamh é700 
  air chnáimh a cúil sa siuilibh íadhatadh
  ní thábhurfach preab le stailc mhídhchíosach
  fóghadh mar chat nó sraic nó sgríob iar 87
  acht í go léir 'na slaoghad cómh sínte
  taobh air thaobh sa géug na thíompcholl705 
  ó sgéal go sgéal a bréagadh a smaointe
  béal air bhéal sa méuracht síos air
  is minic do chuir sí a cos ttaobh nún de
  is cimil 88 a Brush ó chrios go glúmhan de
  sgiobadh an phluid sa chuilt dá ghúngadh710 
  a spriongar sa sult le muirt gan súbhchus
  níor chábhair di cuigilt ná cimilt ná fásgadh
  fóghadh dá hingin dá hillin ná a sághladh
  is nár dom aithris mar caitheach 89 sí an oídhche
  a fásga an chnaiste sa seardha sa síne715 
  a feacadh na ngéug sa téadach fúithe
  a ballaibh go léir sa 90 déid air lúithchrith
  go luinnir an lao gan néul do dhúbhadh uirthe
  aig imirt ó thaobh go taobh 'saig únfairt
  Nách furus don lóbhar so lábhairt air mhná720 
  is gan fuinngheamh 'na chómm ná cábhair na chnámhadh
  má dimig an mhóbhuil bhí trómm na ghádh
  is gur déineamh an fhóbhuil seo gaíbhimse a páirt
  a bhfuil sionnach air slíabh na 91 íasg a ttráig
  na 92 fiular le fíaghach na fíaghaig le fádhan721  17r725 
  cómh fada gan chíall le blíaghuin ná lá
  do chathamh gan biaidh sa bhfíaghach le fáil
  an aithnidh díbh féin sa tsaoghal so cá fhuil
  an tainimhídh claon ná an féithid fághain
  do phiucach an chré nán fraoch ná an fadhal 93730 
  is fiurthan go slaoghadach is féur le fáil
  Aithris gan mhoíll a chloídhre chráidhte
  freaguir me fághaimse feídhm ad raidhte 94
  cabhfuil do dhíth a suíghe chum béile
  ar cathamh le mídh aice a ttíoghbhus na féile735 
  an luigide an chuil 95 nó an lúghaide an láithreach
  fithche milliúbhan má chshiúbhail le ráithche ann
  mairig ad cheánn a sheánndaig thúnda
  an agal leat gánntan amm do dhúlladh
  an doch 96 a ghlioguire buile gur baoghal leat740 
  ól na sionaine tirim nó a taosgadh
  trágh na farraige is tarraint an tsaile 97
  is clár na maradh do sgaipe le sgághladh
  breathain an amm air leámhus do smaointe
  is ceangail do cheann le bánndadh thíompcholl745 
  seachain a ttráith ná fág do chíall
  le agaladh mná bheith fáilteach fíall
  da 98 ccaitheach sí an lá le cách dá ríar
  bheadh tuille is do sháithse air fáil 'na ndíaig
  mo chúmhadh is mo chrádh bo bhreágh sin éad750 
  air lúdhbuire láidir lán-mhear léadmhur
  shántach sháiteach shásta sheasamhach
  reámmsach reádhflach reádhbach reabuirneach
  lasgaire luaimneach cuartóir caoimseach
  balcaire buan nó buailteoir bríghmhur755 
  acht seanduine seánnda cránnda créimeach
  feamaire fann is feámm gan féile
  IS mithid dom chroídhe bheith lionta 99 dho léithe
  is mo iongantus trígh gach smaointe baoithe756  17v
  cá1 100 do bheir sgaoilte ó chuíbhreach céile760 
  an aigilis sínsir suídhim na cléire
  mo chrádh gan leíghios mo threíghid am fhásgadh
  is láidir mfaíghne is laíghiod mo ráige
  is méad a mbídhiom air díth gan aoinne
  is mían ár ccroídhe fá shnídhim na héide765 
  nách bocht an rádhairc do mhoídin ghádhmhur
  toirt is taídhbhse a moíll sa mbreághthadh
  blosgadh an aíghidh agus soíllse a ngáire
  corp is coídhm is toíll air táimhchrith
  úireacht áilleacht bláith is óige770 
  reámhadus cnámh is meádhachant feóladh
  martus trómm is drómm gan suadhthadh
  neart gan dóbhtadh is fónn gan fuaradh
  bíonn sealbh gach sógh acu air bhórd na saoidhthe
  arradh agus ór chum óil is aoibhnis775 
  clúimh chum luighe acu is soíll chum 101 bígh acu
  plúr is meíllseacht meídhir is fíonta
  is gnáthach cumusach iomadach óg íad
  is tá fhios aguinne gur fuil is gur feoil íad
  cúmhadh ní ghlacfuin le cafuiríghe coíllte780 
  snúbhruíghe galuir ná saraig gan soíllse
  acht marluíghe bodachadh tolluiríghe tréanadh
  a dághamhaoil cholladhtadh is obuir gan déanadh
  Creidim gan bhréig gur mhéinn le roínt díobh
  feille le féile daor ní bheídhinnse785 
  cortham ní cóir an tórd le chéile
  chrochadh le córda ghóbhail ná dhaoradh
  bás na druinghe go deimhin ní ghráidhfinn
  lán na luinghe chum duine ní bhádhaifinn
  cuid acu bíoch gur ríocaig ríamh íad790 
  is cuid acu bhíos gan rígheamh gan ríaghail leó
  cínntig chruagh gan truadh gan tréithe
  fíochmhur fuar is fuath dho bheithe102791  18r
  tuille acu tá níos feárr ná a chéile
  tuillte le grádh is le grástadh féile795 
  is minic a buaidhtear buaibh is gréithe
  cuigean is cruach do chuaird na cléire
  is minic leam chuíbhne muídhiog a ttréithe
  is iomad a ngníomhurtha fiorghlic 103 féithe
  is minic do chualadh air fuaid na tíre800 
  siosarnach luaith dá luadh go líonmhur
  is chonairc me toídhbhseach roínt dá rámmsa
  is imhir dhá ccloínn air shloínte fállsa
  bainean sé fásga as lár mo chléibhse
  a ccaitear dá sláinte air mhná treasaostadh805 
  is turruinn sa tír chum díoth na mbéithe
  ar cuireamh gan bhrígh dhon tsíghilreach naómhtha
  is dealbh an díachair díanghuirt d'éire
  ar chailliomuir ríamh le ríaghail gan éufacht
  fágaim fúdsa a chnúdh na céille810 
  fáith na cúise is cúmhadh na cléire
  is meálltadh meíllte luíghid dom dhóithse
  is dáll gan rádharc me 104 soíllsig m'eólus
  aithris ó is cuíbhin leat caoint na bhfáige
  is abstoil an Rígh bo bhíoghacach ráidhte815 
  cabhfuil na cómhachta dórda an dúlladh
  is calcadh na feóladh a ccoróin na cúmhadh seo
  Pól dar lióm ní dúbhairt le aoinne
  an pósadh dhiúbhaltadh acht drúis do shéanadh
  sgarabh lead ghaoghal dá mhéid do ghnaoi820 
  agus ceangal lead shaoghal is claobh lead mhnaoi
  is obuir gan bhrígh do mhnaoi mur táimse
  focail an dlíghe seo shuídheamh dhod láithir
  is cuíbhin leat féin a phéarladh an toídhbhse
  suígheamh gach sgéil is léir dhuit soíllseach825 
  binn-ghuith buan is buadh na mbréirtheadh
  is caoint an uain ná luaidhfear bréagach826  18v
  día nár bho áil leis máithir aonta
  is ríaghail gach fáige a bhfádhbhur béithe
  Guídhim go hárd tu fháigbhean tsíghthe830 
  a shíolrach neámhdha a bhárr na ríghthe
  a shoíllse glóire a choróin na sluaidhte
  eíst leam ghlórsa fóir is fuar dhúinn
  meádhaig in tínntin díth na mbéithe
  is práinn na mílte bríghideach aontadh835 
  is toicibh mur táid air bhrághaid a chéile
  a borradh sa fás mur ádhal na ngéodhna 105
  an tádhal is lúghadh atá siúbhal na sraide 106
  gárrluig dhúbhadh atá geúmhnach gránadh
  an aga dá luíghiod má gheíbhid a ndóchaint840 
  glasardha meídhig is bleídir bórrthaid 107
  durachar nímhidh le haois gan éufacht
  tiucfadh na cíochadh sgínnfid sgéithfid
  sgalladh mo cléibh 108 is baoith mo smaointe
  a tagairt air chéile a ccaorthaibh tínnte845 
  is deacair dhom siúil le súbhchas dfáil
  is gan fear an aíghidh triúir sa múmhain dá mná
  ó thárladh an ceánntar gann seo gádhmhur
  fáinthibh fánn san támm seo práineach
  fódhladh folamh is fortham aig fíadhaile850 
  is óige an phobuil a cromadh sa líaithe
  aonta fada go dealbh ná foíghne
  dho aoinne air thalamh is fear éigin fádhaimse
  ceangail a ttráith go tláith fá an iúghaim íad
  is as sin go brách acht fágthar fúghaine íad.855 
  D'EÍRGE an mhánladh air bhárr a bheínnse
  shoíllse an lá san áit ionadh tíompcholl
  bo ádhluin óg a clódh sa caoindreach
  b'árd a glór bo bheó is bo bhíoghacach856  19r
  dfáisg a dóirne is dórdaig deímhineach860 
  báille air bórd a fógairt Silence
  dúbhurt a béal bhí séide soíllse
  an chúirt go léir go faon aig eísteacht
  Gheíbhimse díreach brígh chum buaidhte
  is feídhm ad chaointse a bhrígheadach bhuarthadh865 
  chídhim sis dóch gur dóite an rádharc lióm
  siolrach 109 órrthladh mhóire is mheídhibhe
  an sifteoir caol sa créitiuir 110 cloídhiorthadh
  an cisteoir claon sa déirceoir diógharthadh
  sugh na táire is tádhal na caoimse870 
  siúil le sárfhuil sámh na saoidhthe 111
  achtoimíd mar dhlíghe do bhéithe
  an seacht fó thrí gan chuíbhraech céile
  tharraint air cheánn go teánn gan truagh
  sa cheangal don chránn seo a tteánntadh an tuamadh875 
  bainigídhe lómm de a chóbhail sa chóta
  is feannaigídhe a dhrómm sa chómm le chórda 112
  an chuid acu thárrladh bádhaite a mblíaghantadh
  is cheilion go táir an táirne tíarpadh
  chuiris a múgh gan súbhchas d'aoine880 
  buile na húghadh agus lúith a a ngéugadh
  mheillios a ccáil is fáil air mhnaoi acu
  a feitheamh gan fáith air bhárr na craoibhe
  fágaim fúibhse tiúbhansgailt páise
  a mhná na dúlladh dúbh le dálgus885 
  ceapaigídhe fíor-nimh tínnte is táirnibh
  caithigídhe smaointe is ínntleacht mná leis
  cuirig bhur ccómhurle 113 a ccómhar le chéile
  is tugaimse cómhachta an fórsadh dhéanamh
  bheirim gan spás díbh páis na ccíantach890 
  is beag lióm bás gan bárrghoin pían dóibh
  Ní chuirimse a bhfáith a bhárr mo chaointe
  an fuiritheach fáltadh cáslag claoidhte891  19v
  an góbhal gan gothadh ná an goladh gan geállsuilt
  tóll gan toradh ná an toramach fállsa895 
  acht ligthear an óige a ccóir chum síolraig
  is déanach an sórt seo clócadh is díghean dóibh
  is minic do chídhimse ríghinsig bhaoithe
  a tuitim le tíoghbhus is bídhimse baoch dhíobh
  gobhthadh le mná do lá agus doídhche900 
  a cosnamh a ccáil 'sair sgáith a ngníomhurtha
  a seasamh na bhfeídhil sa bhfeídhm go fáltadh
  a nainim air chloínn is bheídhinnse sástadh
  Chualadh siolladh is do cuiriobh a bhástadh é
  is fuaith lióm buinionach iomadach ráidhteach905 
  labhair go réig is glaodhaig go híosail
  bas air do bhéal is baoghal bheith caointeach
  seachain go fóil na cómhachtaig íogmhur
  is caithfid síad pósadh fós pé chídhfios
  tiucfaig an lá le lánchead cómhurle910 
  is cuirfig an pápadh lámh na ccómhacht air
  suíghfidh 114 an chuideachta air thiubaist na ttíortha 115
  is sgaoilfear chugaibh fa 116 urachal cuíbhrig
  fíaghantus foladh agus fortham na feóladh
  is míann bhur ttoile na tollairíghe teó so915 
  aon duine eile dár hoiliobh ó mhnaoi air bith
  léighig a ndeirim is feicim do bhíoghagadh
  air shlíghe mo chumuis ná fuilinn a ccaoi air bith
  sraoill gan urruim ná Murruinn a mbríste
  acht leanaig sa tóir na feóghaitig liaithe920 
  is glanaigídhe fódhladh ó an sórt so fíadhaile
  Caithfiodsa gluaiseacht uaibh chum siúbhail
  is fada mo chuairdse air fuaid na múmhan
  an turus tá reómham ní fhónan moíll do
  is iomad dom ghnó an so fós gan eísteacht925 
  casadh me a rís sis fíor nách fáilteach
  dfearaibh nách bínn mo thíocht don áit seo926  20r
  an chuid acu atá go táir 'na smaointe
  fuirrean nách foláir leó a ccáil bheith sínte
  mhuídhios le fortham a ccortham air bhéithe930 
  chídhfe an pobal a ccogar sa sméide
  is taithneamhach leó sis dóil gur laochas
  sganal na hóige póstadh is aonta
  míann a ttoile ní sporan a cciónnta
  bréantus foladh ná borradh na drúise935 
  taithneamh don ghníomh ná fíoch na féithe
  acht magadh na mílte muídheamh na néachtadh
  ní saínt dá sógh bheir leó na céadta
  acht caínt is gleó agus mórtus laochais
  mustar is ábhacht is ráig gan ríaghail940 
  sa ccumus go tláith gan tádhal gan tríall
  go tuisealach tárrlag táimh 'na níall
  is cuthach le gádh air a mná ionadh ndiaig
  glacfad go réig an méid seo láithreach
  caithfe me géille dho mhéid mo phráineach945 
  cuirfe me an bhuíghean so a ccoíng sa niúghaim
  an uair thiucfadh me a rís sa mídh seo chúghain
  DO BHREATHAIN me cruínn an Rígbhean 117 raéltach
  lagaig mo chroídhe le línn bheith réig dhi
  daire me dásacht ghránmhur éigin950 
  is pairithis bháis am chnámhadh 'sam chéadfa
  chonairc me an tír sa tíoghbhus air luasgadh
  is fuinngheamh a caointe rínce am chluasadh
  tagann an bíomadh bíoghacach báille
  is leathain mo líghthe air shíneadh a láimhe955 
  tharaingh air chluais go stuadhcach stórrthadh
  stracaithe suas lé air uachtar bóird me
  preaban an báb so chráig an taontadh
  greadan a lámhadh sis árd do léim sí
  is aibig a dúbhairt a chrústadh chríonna118960 
  is fada me siúil lead chúlsa chíoradh961  20v
  is minic do sluígheamh 119 thu a chroídhe gan daonacht
  is mithid duit stríocadh 'dhlíghe na mbéithe
  cosaint cá bhfaígh tú an aíghidh na cúise
  focal níor thuíll tú a laíghiob gan lúithchlis965 
  cabhfuil do shaothar saor le suídheamhchant
  cabhfuil na béithe baoch dod ghníomhurtha
  Breathainse a bhoíll seo a mhoíghdion mhaorgadh
  ainibh ní bhfaíghimse mheíll air bhéithe é
  breathain go cruínn a ghnaoi sa ghéuga970 
  ó bhathas a chínn go boínn a chaolchos
  bíoch gurb ainimheach ana mhíodhchúmthadh é
  chídhimse ceangailte a bharradh gan diúbhaltadh
  gile ní ghráidhfin bfeárr lióm buídhe é
  is cumadh na ccnámh ní cháinfin choídhche975 
  duine a mbeadh drónn 'na dhrómm is fánadh
  is minic sin tóghadh fir crómmshluineánach
  is minic sin gámmbach lánnsa gníomhach
  is iosgada cámm aig strámmpadh 120 bríghmhur
  is fáithibh fuilitheach urrusbach éigin980 
  dfág an duiritheach fuirighfe an aontadh
  is méid a cheanadh idir mhaithibh na tíre
  a réim le sealad a ccaradus daoine
  a sinim air cheóltadh spórt is aoibhnis
  imirt is ól air bhórd na saoidhthe985 
  a ccómhar na fuirine fuineabh as féile
  an snúibhre bfurus do murruimse ghéille
  is toídhbhseach taithneamhach taireabhach tréightheach
  meídhreach meanamnach ainim sis aedhiorach 121
  Ainimhídh ad shórt níor órda an tíaghurna990 
  geanamnuíghe fós a ccómhangur liaithe
  creathaim go bonn le fonn do dhaortha
  is gairid an chábhair do lábharthadh baoithe
  is coir mós díreach suídhte an téadan
  deith 122 fó thrí gan cuíbhreach céile991  21r995 
  Eístig liómsa a chliú na foíghne
  fághaimse cúmhna a ccúis na moídhme
  an crádh sa dúlladh mhúch gan bhrígh me
  a mhná na múirne is rún lióm íoc air
  cúmhna a deirim libh beirig air tóig é 1231000 
  úghnadh goirim thu is faíg dhom an córda
  cabhfuil tú Áidhne ná bí air iarradh
  ceangailse a Mháire a lámhadh air ttaobh shíar dhe 124
  a Mhurruinn a Mheídhbh a Shaídhbh sa Shíghle
  cuirigídhe a bhfeídhm le 125 doíghiorthaibh díocais1005 
  bárr gach sgóladh d'órda an tsíghbhean
  bádhaig sa bhfeóil gach córda snídhimeach
  tómhais go fíall na píantadh is cruagh
  le tóin is le tíarpadh bhríain gan trruagh air bith
  tóg na lámhadh is árda an sgiuirse1010 
  is sómpladh sámh é a mhná na múirne
  gearraigídhe doímhin níor thuíll sé fádhbhur
  bainigídhe an leághab ó roínn go sághail de
  cluistear a chlínn a ccríochaibh éibhir
  is critheach a ccroídhe an sna críontuig aonta1015 
  Is cíallmhur ceart an tacht é sílim
  blíaghain an aicht seo is ceart é sgríobh dhúinn
  réightig ceil no 126 goid do sgímhle
  céad is deith fó leith as míle
  dúbail ceart an freastal fuíghiolaig1020 
  is thúirling mac an tseachtmhuin roímhe sin
  glacan sí an peánn 'smo cheánnsa suaidhte
  air eagaladh mfeánntadh is sgánnradh an bhuailte
  an aga do bhí sí sgríobh an dátadh
  is maithibh an tígh aice suídhte air gárdain 1271025 
  sgarus leam néull do réighios mo shiúile
  is phreabus do léim ó an bpéinn am dhúiseacht
  Foircheánn

Document details

The TEI Header

File description

Title statement

Title (uniform): Cúirt an Mheónoídhche

Title (extended): [le Brian Merríman]

Title (translation, English Translation): The Midnight Court

Author: Brian Merriman

Editor: Liam P. Ó Murchú

Responsibility statement

Electronic edition compiled by: Beatrix Färber and Laura Harmon

Funded by: UCC College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences via Writers of Ireland II

Edition statement

1. First draft, revised and corrected.

Extent: 9360 words

Publication statement

Publisher: CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College, Cork

Address: College Road, Cork, Ireland—http://www.ucc.ie/celt

Date: 2008

Distributor: CELT online at University College, Cork, Ireland.

CELT document ID: G308100

Availability: Available with prior consent of the editor, Dr. Liam P. Ó Murchú, at the Department of Modern Irish, University College, Cork, for purposes of academic research and teaching only.

Source description

Manuscript source

 • Cambridge, Cambridge University Library, Add. 6562 (the poet's autograph).

Editions and Translations

 1. Ludwig Christian Stern, Brian Merrimans Cúirt an mheadhóin oidhche, Zeitschrift für Celtische Philologie 5 (1905) 193–415 (includes German translation).
 2. Risteárd Ó Foghludha (.i. Fiachra Éilgeach), Cúirt an Mheadhon Oidhche (Dublin: Hodges Figgis 1912). Reprinted 1949.
 3. Daithí Ó hUaithne, Cúirt an Mheán Oíche (Dublin: Dolmen Press 1968).
 4. Liam P. Ó Murchú, Cúirt an Mheonoíche le Brian Merríman (Baile Átha Cliath: An Clóchomhar 1982).
 5. Cúirt an Mheónoidhche le Brian Merríman: A Diplomatic Text from Cambridge, University Library, Manuscript Additional 6562, ff. 6r–21r. For details see Pádarig de Brún and Máire Herbert, Catalogue of Manuscripts in Cambridge Libraries (Cambridge University Press 1986) 85–88.
 6. Brian Merriman, The Midnight Court/Cúirt an Mheán Oíche, a critical edition by Brian Ó Conchubhair (Syracuse: Syracuse Unversity Press 2011).
 7. Celia de Freine, Brian Merriman's The Midnight Court, (Syracuse: Syracuse Unversity Press 2013).

Further reading

 • Dr Ó Murchú has compiled a reading list on Brian Merriman for the Cumann Merriman (the Merriman Society), available on the Cumann Merriman website at http://www.merriman.ie/merriman/leabhair.en.

The edition used in the digital edition

Ó Murchú, Liam P., ed. (2005). Cúirt An Mheonoíche le Brian Merríman‍. Clare[?]: Cumann Merriman, 117 pp.

You can add this reference to your bibliographic database by copying or downloading the following:

@book{G308100,
 title 	 = {Cúirt An Mheonoíche le Brian Merríman},
 editor 	 = {Liam P. Ó~Murchú},
 edition 	 = {0},
 pages 	 = {117 pp},
 publisher 	 = {Cumann Merriman},
 address 	 = {Clare[?]},
 date 	 = {2005}
}

 G308100.bib

Encoding description

Project description: CELT: Corpus of Electronic Texts

Sampling declarations

All editorial introduction, translation, glossary, notes and indexes have been omitted. Editorial corrigenda are included in the electronic edition.

Editorial declarations

Correction: Text has been checked and proof-read twice at CELT. All corrections and supplied text are tagged.

Normalization: The electronic texts represents the edited text. Expanded abbreviations are marked ex in the XML file. In the HTML file, these appear in italics. “The punctum is often indistinguishable from ink droplets and other unimportant markings and soiling. The punctum is sometimes not written where expected; its absence is marked sic in the footnotes. The length accent when omitted where expected is marked sic in the footnotes. In keeping with the practice of scribes in the modern period the length accent can be used to mark long vowels and diphthongs, whether historical or arsing from phonological developments, e.g. gnáith (l.1), cíanta (l.9); siúbhal (l.1), ccínn (l.8), ádharc (l.21), ccoíllte (l.12). It should be noted, however, that in the MS the accent extends over the whole vowel and consonant cluster. When a long vowel is intended, this diplomatic edition places the accent over that vowel, e.g. siúbhal, above. When a diphthong is intended this edition places the accent (a) over the second vowel of the MS orthography, e.g. ccoíllte, above; (b) over the first written vowel in a vowel+consonant(s)+vowel cluster, e.g. ádharc, above, ttaíghreamh (l.38).” At the foot of one folio, the initial word of the following folio is often written below the last line of verse. These words are commented out in the XML file.

Quotation: Quotation marks are rendered q.

Hyphenation: Soft hyphens are silently removed. When a hyphenated word (hard or soft) crosses a page-break or line-break, the page-break and line-break are marked after the completion of the hyphenated word.

Segmentation: div0=the poem. div1=the section. Line-breaks are numbered. MS foliation is marked mls unit="folio" and numbered.

Standard values: Dates are standardized in the ISO form yyyy-mm-dd.

Interpretation: Names are not tagged.

Reference declaration

A canonical reference to a location in this text should be made using “section”, eg section .

Profile description

Creation: By Brian Merriman late 18th century

Language usage

 • The text is in late 18th-century Irish. (ga)
 • Notes are in English. (en)

Keywords: poetry; satire; 18c; Brian Merriman; Midnight Court

Revision description

(Most recent first)

 1. 2014-07-01: Items added to bibliographical details. (ed. Beatrix Färber)
 2. 2008-10-09: Keywords added; file validated. (ed. Beatrix Färber)
 3. 2008-04-27: Proofing (2) finished; more markup applied; file re-parsed; SGML and HTML version created. (ed. Beatrix Färber)
 4. 2008-04-16: File parsed; SGML and HTML version created, online proofing (1). (ed. Beatrix Färber)
 5. 2008-04-15: Header created; more encoding added. (ed. Beatrix Färber)
 6. 2008-04-10: Structural and content encoding continued. (ed. Laura Harmon)
 7. 2008-04-01: File converted to plaintext; structural and content encoding begun. (ed. Beatrix Färber)
 8. 2006-11-28: Edited text donated to CELT as MS Word file. (donation Liam P. Ó Murchú)

Index to all documents

Standardisation of values

CELT Project Contacts

More…

Formatting

For details of the markup, see the Text Encoding Initiative (TEI)

page of the print edition

folio of the manuscript

numbered division

 999 line number of the print edition (in grey: interpolated)

underlining: text supplied, added, or expanded editorially

italics: foreign words; corrections (hover to view); document titles

bold: lemmata (hover for readings)

wavy underlining: scribal additions in another hand; hand shifts flagged with (hover to view)

TEI markup for which a representation has not yet been decided is shown in red: comments and suggestions are welcome.

Source document

G308100.xml

Search CELT

 1. reconstruction of surname from titles of two other items attributed to poet in MS. 🢀

 2. is inserted as suprascript between tír and íodhar, circumflex ^ below line pointing at is🢀

 3. punctum above first m🢀

 4. sic 🢀

 5. F slightly higher than usual lower case 🢀

 6. foot on down-stroke of s making it resemble f 🢀

 7. or ndiagh🢀

 8. go written over is and r over t (in other hand?) 🢀

 9. punctum over d🢀

 10. sic 🢀

 11. punctum over g🢀

 12. room for six or seven lettered word (which was elided?) 🢀

 13. punctum over t🢀

 14. sic 🢀

 15. line drawn under the four accented words; double line drawn on outer margin on right of last four lines of folio. 🢀

 16. space between this line and previous line. 🢀

 17. sic 🢀

 18. i appears to be written over centre of o; impossible to state whether do or di was written first 🢀

 19. punctum over g🢀

 20. sic 🢀

 21. punctum over c🢀

 22. punctum over t🢀

 23. sic 🢀

 24. sic 🢀

 25. sic 🢀

 26. punctum over g is unclear 🢀

 27. sic 🢀

 28. sic 🢀

 29. c inserted above line between r and g, radhairgan written as one word first 🢀

 30. c with punctum at end of word smudged or deliberately covered over 🢀

 31. t with unclear punctum 🢀

 32. u or a inserted above line between l and d 🢀

 33. punctum less prominent than is usual over m 🢀

 34. punctum over n🢀

 35. punctum over r🢀

 36. last word of line crossed out in heavy ink; with help of other MSS sabhrairthe can be detected; go láidir to the right in direction of margin in lighter script which seems to be that of main scribe 🢀

 37. sic 🢀

 38. f in upper case, perhaps 🢀

 39. sic 🢀

 40. i appears as suprascript, cf l. 73. 🢀

 41. in left margin between ll. 342 and 343 Nuny 🢀

 42. sic 🢀

 43. first i as suprascript 🢀

 44. sic 🢀

 45. punctum over u =thu? 🢀

 46. sic 🢀

 47. sic 🢀

 48. sic 🢀

 49. charthanach written clumsily in text, rewritten lengthwise in margin 🢀

 50. e followed by stroke—intended as me? 🢀

 51. or thar 🢀

 52. punctum above g but not as high as is usual 🢀

 53. word unclear in text, but written clearly in margin 🢀

 54. down-turn of r short causing it to resemble s 🢀

 55. i pressed in between a and r 🢀

 56. sic 🢀

 57. sic 🢀

 58. sic 🢀

 59. sic 🢀

 60. sic 🢀

 61. sic; x on left and on right margins 🢀

 62. sic 🢀

 63. me above line, circumflex ^ below line 🢀

 64. sic 🢀

 65. sic 🢀

 66. sic 🢀

 67. four lines lengthwise on inner margin (601-4); the following note at foot of page: The four lines in the margin ought to be (read?) after that line marked thus*; the sign > in inner margin between ll. 600 and 605 of text with asterisk * on outer margin 🢀

 68. sic 🢀

 69. sic 🢀

 70. first half of line unclear in margin 🢀

 71. sic 🢀

 72. sic 🢀

 73. sic 🢀

 74. sic 🢀

 75. sic 🢀

 76. sic 🢀

 77. sic 🢀

 78. sic 🢀

 79. punctum over l instead of c of previous word 🢀

 80. de was written first, then i written over e 🢀

 81. sic 🢀

 82. sic 🢀

 83. i unclear 🢀

 84. sic 🢀

 85. ise written first, then i over e 🢀

 86. sic 🢀

 87. sic 🢀

 88. sic 🢀

 89. sic 🢀

 90. sa as suprascript between léir and déid, circumflex ^ below line 🢀

 91. sic 🢀

 92. sic 🢀

 93. the first six words of l. 725 rewritten in the beginning of this line, enclosed in puncta indicating deletion; do phiucach an chré nán fraoch at end of line extending to right margin; phadhail above ná an fadhal in right margin 🢀

 94. sic 🢀

 95. sic 🢀

 96. sic 🢀

 97. sic 🢀

 98. sic 🢀

 99. sic 🢀

 100. sic 🢀

 101. chm pressed between the two nouns above line, circumflex below line; corresponding circumflex in right margin under chum in scribe's hand 🢀

 102. sic 🢀

 103. sic 🢀

 104. punctum over m🢀

 105. -éo or  🢀

 106. sic 🢀

 107. th above line between r and a 🢀

 108. sic 🢀

 109. sic 🢀

 110. sic 🢀

 111. 'foot' attached to s giving it appearance of f 🢀

 112. sic 🢀

 113. sic 🢀

 114. s with 'foot' resembling f 🢀

 115. circumflex ^ below line between í and r; minimal o inserted above 🢀

 116. sic 🢀

 117. sic 🢀

 118. end of line unclear 🢀

 119. punctum quite elevated above s; lenition probably not intended 🢀

 120. heavy line drawn through first syllable, but still legible 🢀

 121. all of word but for ach heavily crossed out and written out fully in right-hand margin 🢀

 122. deith or deich 🢀

 123. length accent more to right than is usual 🢀

 124. weak punctum above d 🢀

 125. le unclearly written above line, circumflex ^ indicating below line 🢀

 126. sic 🢀

 127. or gárdam 🢀

CELT

2 Carrigside, College Road, Cork

Top