CELT document G402064

Marthain duit, a chroch an Choimdheadh

Donnchadh Mór Ó Dálaigh

Whole text

  Marthain duit, a chroch an Choimdheadh

   p.124

  DONNCHADH MÓR Ó DÁLAIGH cct (?)

 1. Marthain duit, a chroch an Choimdheadh,
  a chroinn diadha an duille bhuig,
  ar an bhfád-sa is dóigh ar ndeaghail,
  pácsa is cóir 'n-a dheaghaidh dhuid.
 2. A chroch Dé, do dhlighis cádhas
  ó chloinn Ádhaimh athair cáich;
  is mor mac gcionntach ro ceannghadh
  lat, a fhiortach bheannghlan bhláith.
 3. Peacaidh na cruinne do cheannchais
  a chroch ghrádhach—gasda an ruaig;
  tugais cobhair, a chroinn ghrádhaigh,
  do chloinn cholaigh Ádhaimh uaid.
 4. Inneosad duit diamhair nimhe,
  ní dá sgéalaibh, sgéal go nós;
  do-chluinfe Rí gealchas gréine
  ní dá sheanchas féine fós.
 5. Do-rinne cathraigh n-aird n-aoibhinn
  Athair na slógh, Saor na gclann,
  'n-a léibheann úr ghlan gan ghairbhe
  gur ghabh tnúdh na haingle ann.
 6. Do hionnarbadh tre n-a n-uabhar
  aingil nimhe—nár an chuairt;
  ar gcur as na n-aingeal gcruthach
  fa hainneamh glas suthach suairc.
 7.  p.125
 8. Tar éis ionnarbtha na n-aingeal
  nír bh'iongnadh dhóibh dáil a bhfras
  ar gcur a gcúl re clár nimhe,
  lán a súl dá ibhe as.
 9. Do dhealbh Dia Éabha agus Ádhamh
  d'iarraidh daoine—dáil gan chruas—
  dá síoladh agus dá snoighe
  do líonadh an toighe thuas.
 10. Do sháruigh Éabha go huaibhreach
  Athair na ndúl—doiligh linn—
  a síodh do luit as a luighe
  gur thuit a síol uile inn.
 11. Do cuireadh Éabha d'fhód Pharrthais
  na bport ngéagach—glan a lí;
  turas na slat—suairc an t-innreamh—
  fa cuairt mac is inghean í.
 12. Marbhais Cái-in mear mac Ádhaimh
  Aibéal déirceach—díocra an mhóid—
  do leacain leabhair chruaidh chámhuill
  an sduaigh reabhaigh n-áluinn n-óig.
 13. Beirthear Seath—fa suairc an toircheas—
  troigh mar eala, ucht mar bhláth;
  ní fríoth gein mar é 'n-a aghaidh
  is é sein do chabhair cách.
 14. Gluaisis ainn-séin d'iarraidh Parrthais
  —prap an toisg nachar thoisg chlé—
  sa bhfearann mhín chraobhach chrosach
  i dtír bhraonach dhosach Dhé.
 15. Do-chonnairc uadh aonchrann lomáin
  ar lár Parrthais—prap an chuairt;
  is luath do ghabh crotbhall críne
  an bogcrann glan sídhe suairc.
 16. Ad-chonnairc aonmhacaomh áluinn
  ar fhud an chroinn soir is siar
  gur líon do chnuas an crann lomáin
  a-nuas fa bharr bhfolláin bhfiar.
 17. Lingis trí gráinne a géig abhla
  i n-ucht Seith rer seachnadh móid
  beagán cnuasaigh maith re a mhaoidhimh
  don fhlaith uasail fhaoilidh óig.
 18.  p.126
 19. Gluaisis roimhe sa ród chéadna
  i gcríoch Parrthais na bport ngrinn
  fuair go suairc na gráinne gheala
  áille 'n-a chuairt d'Eabha fhinn.
 20. Innisis d'Ádhamh, dá athair,
  inneall Pharrthais phuirt na ród;
  "do-chonnarc aonchrann san fhiodhbhaidh"
  ar an tsaorchlann ionmhuin óg.
 21. "Do-chonnairc mei-se" ar mac Ádhaimh
  "aonmhacaomh—is nír thaom tláith—
  go ndearna aontaradh uile
  don mhaoltamhan bhuidhe bhláith."
 22. "Sinne féin do chríon an crann-sain"
  comhrádh Ádhaimh "'s nír é a uair;
  is é an bioth an crann, a chara,
  gan ioth ann 's gan ana uainn.
 23. "Mac Ríogh nimhe an naoidhe áluinn
  do fhóir sinn—ní seachmhaidh dhamh—
  gur chrann úr an t-athchrann éadtrom
  fa chúl sgathcham ghéagdhonn ghlan."
 24. Tig an t-éag go hÁdhamh ainn-séin
  d'aithle a thurais—truagh an chuairt;
  do ba bhéad go mbleidhe ndeaghóir,
  sgeile a éag, fa seanóir suairc.
 25. Eirghis Seath—fa suairc an giolla,
  giolla óg nar adhair ceilg—
  agus cloidhis uaigh dá athair
  an sduaigh roidheis ndathaigh ndeirg.
 26. A thrí ghráinne gabhais chuige
  —cabhair cháigh a-nois do-niad;
  i mbéal Ádhaimh seach gach ionadh
  do cháraigh go h-iodhan iad.
 27. Fásais trí géaga as na gráinnibh
  —fa gort buadha ar bheagán síl;
  oirrdhearc fós fan gcruinne gcrosaigh
  nós gach bhuinne dhosaigh dhíbh.
 28. Tu-sa an treas crann do na crannaibh,
  a chroch Dé fa ndlighmid múith;
  do bás 'gud thairngire ó thosach
  id ghlainbhile dhosach dhlúith.
 29.  p.127
 30. Beirthear ainn-séin Muire máthair,
  máthair Chríosd do chosain bladh,
  a folt drongach mar ór n-íorna,
  torrach an ógh ghríobhdha ghlan.
 31. Beiris Muire an macaomh oirrdhearc,
  Íosa Críosd an chraobh fa bhláth,
  Athair na slógh—fa séan buadha;
  an sgéal mór do-chuala cách.
 32. Tugadh chugad-sa dá chrochadh
  tar ceann daoine Dia dá íoc;
  an tí do cinneadh dar gcabhair
  do milleadh Rí an domhain díot.
 33. Tugadh chugad, a chroch ionmhuin,
  abhra gléadhubh ós ghruaidh mbrioc;
  do bhí, a chaomhchros chaomh mo chridhe,
  maothbhos shaor dá righe riot.
 34. Do shín riot a righeach n-áluinn
  Íosa Críosd—fa caomhthach lonn;
  do sgaoil ort, a bheannach bhuadhach,
  a fholt gleannach dualach donn.
 35. Ionmhuin cách do crochadh ionad,
  ionmhuin anam, ionmhuin corp,
  mo Rí, mo chridhe, mo chara
  do bhí ag snighe a fhala ort.
 36. Gion gur fhás caor ort nó áirne
  nó ubhall cumhra nó cnú,
  do shíol, clann deaghbhan an domhain,
  dearbhadh as crann toraidh thú.
 37. Tú fuair Maoise—mór an conác—
  tre chionn Ádhaimh—aobhdha an folt—
  do bhun thall fa úir na huaighe
  do bharr 'n-a chlúimh uaine ort.
 38. Tu-sa fuair Dá-bhíoth san díothramh
  i ndiaidh Maoise—meadhair dheis—
  maith a chuairt d'fhaigsin an fhásaigh
  aisgidh shuairc an lá-sain leis.
 39. Tu-sa an céadchrann do chuir Solamh
  suas 'n-a theampall—toisg nar íoc;
  leis do beanadh thall ar dtosach
  do bharr leabhar dosach dhíot.
 40.  p.128
 41. Is tú ar ndídean, is tú ar dtearmann,
  is tú ar leigheas i ló an bhráith,
  is tú an crann far chuir an Coimdhe
  fuil a bhall do choimhdhe cáich.
 42. Is tú ar sgiath 's ar gcloidheamh cumhdaigh,
  a chroch Dé far dhoirt a chrú;
  nocha chluinim fhuaim na habhann
  uair nach cuirim tharam thú.
 43. Tú linn táthuighthe na talmhan;
  is tú an caisléan ós chionn díog;
  is tú an lomán lán do thoradh;
  slán follán an domhan díod.
 44. Fillfead chugad, a chroch ghrádhach,
  an glún deas le ndearnas olc;
  léigim fúm é agus ní fhuláir
  an glún clé dom fhuráil ort.
 45. Is asad do-chuaidh an Coimdhe
  ar chreich Ifrinn—eachtra shoirbh;
  is tú thug an gcabhair gcalma
  i n-aghaidh na habhla oirn.
 46. Fa lór bláithe do bheann gcumhdaigh
  gidh croch dhubh thú a-niodh 's a-né
  fa croch chorcra thú dar dtearmann
  ó chrú ochta is dearnann Dé.
 47. Doiligh leam gan an leith eile
  d'fagháil chugad, a chroch naomh,
  go mbeith sunn comhfhad an Choimdheadh
  don chrunn robhog choirrgheal chaomh.
 48. Ní fhaca i bpurt do na portaibh
  puball mar do phuball snáith;
  ní fhaca teagh mar do theampall
  a dhathta geal beannchorr bláith.
 49. Tu-sa is Muire máthair Íosa
  do fhóir inn-ne is níor bh'olc fáth;
  bhar gcneas caomh níor chin a shamhail
  sibh ar-aon do chabhair cách.
 50. Peacach sonn ag sléachtain chugad,
  ní cóir m'obadh gidh olc mé;
  toirn agus geibh phóig ón pheacthach,
  ceil do mhóid, a dheaghcroch Dé.
 51.  p.129
 52. Seath mac Ádhaimh fuair thú ar tosach
  thall i bParrthas na bport naomh;
  fa lór t'áille is eadh do-chuala
  id ghráinne gheal chuanna chaomh.
 53. Fada do las ar lár m'anman
  inneall t'aighthe as ionmhuin linn;
  mar thig eatal do ghual gréine
  snuadh do leacan réidhe rinn.
 54. Slánuigh an bioth, a bhean chumainn,
  comhaill damh-sa duais mo rann;
  mar thugais d'fhearaibh na heatha
  rugais d'fheadhaibh beatha barr.
  Marthain.

Document details

The TEI Header

File description

Title statement

Title (uniform): Marthain duit, a chroch an Choimdheadh

Author: Donnchadh Mór Ó Dálaigh

Responsibility statement

Electronic edition compiled and proof-read by: Margaret Lantry

Funded by: University College Cork and Professor Marianne McDonald via the CURIA Project.

Edition statement

2. Second draft.

Extent: 2296 words

Publication statement

Publisher: CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College Cork.

Address: College Road, Cork, Ireland—http://www.ucc.ie/celt

Date: 1997

Date: 2012

Date: 2014

Distributor: CELT online at University College, Cork, Ireland.

CELT document ID: G402064

Availability: Available with prior consent of the CELT programme for purposes of academic research and teaching only.

Source description

Manuscript source

 1. Castlerea (Co. Roscommon), Clonalis House, Book of the O'Conor Don, 64.
 2. Dublin, Royal Irish Academy, MS 1, 15 (alias 23 D 14: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 1).
 3. Dublin, Royal Irish Academy, MS 546, 162 (alias 23 K 36: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 14).
 4. Dublin, Royal Irish Academy, MS 210, 116 (alias 23 N 35: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 5).
 5. Dublin, Royal Irish Academy, MS 565, 516 (alias 23 N 33: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 14).
 6. Dublin, Royal Irish Academy, MS 125, 147 (alias 23 E 14: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 3).
 7. Dublin, Royal Irish Academy, MS 492, 236 (alias 23 G 27: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 11).
 8. Dublin, Royal Irish Academy, MS 8, 44 (alias 24 L 6: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 1).
 9. Dublin, Royal Irish Academy, MS 252, 96 (alias F vi 1: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 5).
 10. Dublin, Royal Irish Academy, MS 255, 204 (alias F ii 3: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 6).

Literature

 • Pádraig Ó Macháin (ed), The Book of the O'Conor Don (Dublin: DIAS 2010).

The edition used in the digital edition

‘Marthain duit, a chroch an Choimdheadh’ (1938). In: Dioghluim Dána‍. Ed. by Láimhbheartach Mac Cionnaith. Dublin: Oifig an tSoláthair [Government Publication Office], pp. 124–129.

You can add this reference to your bibliographic database by copying or downloading the following:

@incollection{G402064,
 editor 	 = {Láimhbheartach Mac Cionnaith},
 title 	 = {Marthain duit, a chroch an Choimdheadh},
 booktitle 	 = {Dioghluim Dána},
 editor 	 = {Láimhbheartach Mac Cionnaith},
 address 	 = {Dublin},
 publisher 	 = {Oifig an tSoláthair [Government Publication Office]},
 date 	 = {1938},
 pages 	 = {124–129}
}

 G402064.bib

Encoding description

Project description: CELT: Corpus of Electronic Texts

Sampling declarations

All the editorial text with the corrections of the editor has been retained. Variant readings and editorial annotations have not been reproduced in this edition. Variants may be entered in a future edition.

Editorial declarations

Correction: Text has been checked, proof-read and parsed using NSGMLS.

Normalization: The electronic text represents the edited text. Compound words have not been hyphenated after CELT practice.

Quotation: Quotation marks are allowed stand temporarily.

Hyphenation: The editorial practice of the hard-copy editor has been retained.

Segmentation: div0=the whole text. Metrical lines and quatrains are marked and numbered.

Interpretation: Names of persons (given names), and places are not tagged. Terms for cultural and social roles are not tagged.

Reference declaration

The n attribute of each text in this corpus carries a unique identifying number for the whole text.

The title of the text is held as the first head element within each text.

div0 is reserved for the text (whether in one volume or many).

The numbered quatrains provide a canonical reference.

Profile description

Creation: By Donnchadh Mór Ó Dálaigh, an Irish bardic poet. c.1200–1225

Language usage

 • The text is in Classical Modern Irish. (ga)

Keywords: bardic; poetry; religious

Revision description

(Most recent first)

 1. 2014-07-07: Daterange for creation revised, manuscript details revised; new wordcount made. (ed. Beatrix Färber)
 2. 2012-06-19: Addition made to bibliographical detail; new wordcount made. (ed. Beatrix Färber)
 3. 2010-11-18: New wordcount made; conversion script run. (ed. Beatrix Färber)
 4. 2008-10-10: Header modified; keywords added; file validated. (ed. Beatrix Färber)
 5. 2005-08-25: Normalised language codes and edited langUsage for XML conversion (ed. Julianne Nyhan)
 6. 2005-08-04T16:06:58+0100: Converted to XML (ed. Peter Flynn)
 7. 1997-08-25: Text parsed using NSGMLS. (ed. Margaret Lantry)
 8. 1996-09-23: Header constructed, structural mark-up entered checked. Lineation checked and verified. (ed. Margaret Lantry)
 9. 1996-09-23: Text proofed. (ed. Margaret Lantry)
 10. 1995-96: Text captured by scanning and proofed. (ed. School of Celtic Studies (Dublin Institute for Advanced Studies))

Index to all documents

CELT Project Contacts

More…

Formatting

For details of the markup, see the Text Encoding Initiative (TEI)

page of the print edition

folio of the manuscript

numbered division

 999 line number of the print edition (in grey: interpolated)

underlining: text supplied, added, or expanded editorially

italics: foreign words; corrections (hover to view); document titles

bold: lemmata (hover for readings)

wavy underlining: scribal additions in another hand; hand shifts flagged with (hover to view)

TEI markup for which a representation has not yet been decided is shown in red: comments and suggestions are welcome.

Source document

G402064.xml

Search CELT

  CELT

  2 Carrigside, College Road, Cork

  Top