CELT document G402097

Beir eolas dúinn, a Dhomhnuill

Gofraidh Fionn Ó Dálaigh

Whole text

  Beir eolas dúinn, a Dhomhnuill

   p.228

  GOFRAIDH FIONN Ó DÁLAIGH cct.

 1. Beir eolas dúinn, a Dhomhnuill
  réidhigheas gach rodhoghruing;
  is ceisd oruinn eol Banbha;
  seol romhuinn, a ríodhamhna.
 2. Ná beir siar, ná seol bu dheas
  an slógh trom-sa an tráth ghluaisfeas,
  a eomhaighre Easa Ruaidh;
  neasa ar seolaidh-ne sor-thuaidh.
 3. Seol inn ar ar n-aghaidh soir,
  a Dhomhnaill mheic Mhéig Carthaigh,
  go faighthe dúin chorrbhláith Cuirc
  gus an ngormráith n-úir n-orrdhuirc.
 4. A mheic Cormuic an chnis ghil,
  beir eol d'Eoghanacht Caisil
  is an tír nach fuil fúthaibh;
  sín soir is an seandúthaigh.
 5. Tighe Gall is gríosadh dhuid
  ar láthair phobuil Phádraig;
  ionnsaigh sluaigh biodhbhadh 'mun mbrugh
  do tiomnadh uain don éarlamh.
 6.  p.229Is tú oidhre Cuirc Chaisil
  ler tógbhadh an teaghdhais-sin;
  a eidhre do thocht is-teagh
  níor dheimhne Corc i gCaiseal.
 7. Créad nach leanfaithea lorg Cuirc?
  leasg ón dúthchas do dhíobuirt;
  do roghabh Corc an ceannphort,
  port ór canadh CaisealChorc.
 8. Agaibh fa dheoidh, a Dhomhnaill,
  bhias Caiseal cleath anfhorlainn;
  do bhréagnaghadh ní huair d'fhior;
  uaibh do chéadghabhadh Caiseal.
 9. A-tá i dtarngaire na naomh,
  a Dhomhnaill na ndearc mongshaor,
  gomadh thoir bhós bhar mbunadh;
  a-noir ar tós thángobhar.
 10. Fuair sinn i Saltair Chaisil
  go dtiocfa-sa an turais-sin
  d'fhéachain fionnphuirt shuairc do shean
  ionChuirc do chuairt go Caiseal.
 11. Caiseal Cuirc mhóir mheic Luighdheach
  tángabhair—toisg mhearchuimhneach—
  ón ráith ghil bhiliodhain bhuig
  dar ibhiobhair digh ndearmaid.
 12. Do thréig t'oireacht orra sin
  tuatha tá i dtimcheall Caisil;
  grádh d'fhiaidhghleanntaibh níor dhíor dháibh
  fíon ar iairleanntaibh d'fhágbháil.
 13. A Dhomhnaill Óig, a ucht bog,
  dá chúis athroighthe agad:
  fearr suth na talmhan tréigthir
  's is guth adhradh d'fhuairshléibhtibh.
 14. Fuinn chaomha Caisil na ríogh
  ní críocha dan cóir dimbríogh;
  na seacht dtuatha déag do dhol
  ar séad uatha do b'iongnadh.
 15. Seol is an slighidh chéadna
  sinn, a bharrchais bhaisghéagdha,
  mór an brad a seachna sain,
  lór fad ar ndeabhtha ór ndúthaigh.
 16.  p.230Aigillte dhuit, a Dhomhnaill,
  d'fhóirithin ar n-anfhorlainn
  an chúis-sin go gcuire i mbrígh
  do thúisigh uile is t'uirrígh.
 17. Do chóirighthibh taoiseach dtrom
  is é líon leanfas Domhnall
  a seacht déag do dhíon Mhumhan
  go líon gcéad gach córughadh.
 18. Taosga is réidhighthe reampa
  ná as gluaisde, a ghnúis naoidheannta,
  mearghroigh nó buar bhar mbrughadh
  a gleannmhoigh fhuar IarMhumhan.
 19. Ní fhuil as so go Sliabh gCrot
  —Dia (dá) réidhioghadh rom- hat!—
  achd muir ar n-éirghe anfaidh,
  a thuir Éirne, d'Allmhurchaibh.
 20. Imirce Mhaoise tar muir
  gá tabhairt 'n-a tír dhúthaigh
  dar thráigh an Mhoir Ruadh rompa
  re shluagh soin ba samhalta.
 21. Oireacht Mhaoise mheic Amhra
  i n-éagmhais a n-athardha
  ba cian, a shlat Bhanbha, i mbroid
  mac Amhra nó gur fhuasluig.
 22. Clann Israhél re headh gcian
  i gcrích Éighipte ar ainrian;
  go ceann a mbróin 's a mbroide
  níor ghearr dhóibh a ndochruide.
 23. Dar cabhradh le Maoise mór
  do chumhachtaibh Dé an deaghshlógh;
  rath as mhó ní fhuair oireacht
  a mbuain dó dá ndeoraidheacht.
 24. Meic Israhél d'fhurtocht dó
  Maoise thríd i dtigh Íosa;
  tre bhuain a ndaoirsine dhíbh
  saoirsine fhuair ón Airdrígh.
 25. Sluagh na hÉighipte 'mun am
  rí orra darbh ainm Forann;
  rí nar lean don chreideamh chóir
  ní leigeadh seadh i seanmóir.
 26.  p.231Forann mór—meisde a sgéala—
  níor léig go Dia a dheibhléana;
  urramhas nachar dhluigh dhó
  do chuir d'urradhas orra.
 27. Maoise do bhrígh na beirte
  tug d'fhágbháil na hÉighipte
  ar an raMhuir ríoghdha Ruaidh
  aghaidh a dhíorma dheaghshluaigh.
 28. D'fhóirithin phobuil Dé dhi
  slat bhuadha do bhí ag Maoise;
  maith an bhuaidh do bhí ar an tslait;
  na sluaigh is í do anaic.
 29. An mhuir shriobhuaine shrothach
  do thráigh mar mhuigh míonsgothach
  mar fhuair ó ghlaic bhairrghil béim
  do shlait aingligh an fhíréin.
 30. D'fhosdódh muinntire Maoise
  do-chuadar—céim robhaoise!—
  a shlógh is Forann féine;
  fa torann mór míchéille.
 31. 'dchonncadar an ród réidh
  tre iomdhomhain an aigéin
  gabhaid rian Maoise san mhuir;
  do budh triall baoise is baoghail.
 32. Do thráigh an Mhuir Ruadh roimhear
  don chuideachta Críosdoidheadh;
  don lucht nar thuill níor thráigh soin,
  do bháidh an druing 'n-a deaghaidh.
 33. Mar do bhuail Maoise an Muir Ruaidh
  don tslait le rug gach robhuaidh
  sdiuir, a Dhomhnaill, na sluaigh soir
  buail do ghoirmloinn ar Ghallaibh.
 34. Neart Gall, a mheic Mhéig Carthaigh,
  ní hinléigthe ar Eoghanchaibh;
  rug Maoise a mhaicne tar muir,
  a-taoi-se ag aicme Eoghain.
 35. Clann Eoghain{}
  cineadh mar chloinn Is-raihéil
  do ghaois-se a broid ag a mboing
  mar Mhaoise dhoid, a Dhomhnaill.
 36.  p.232Ná fuilngidh (feasda) reamhaibh
  ní as fhaide ná d'fhuilngeabhair
  Mumha ag dreim nachar dhúla
  's bhar gcura i n-eirr iargcúla.
 37. Madh sibh-se a-nois do-ní an roinn
  cuimhnighthe dhaoibh, a Dhomhnoill,
  an Mhumha gan a roinn ruibh
  Goill dá bhar gcura i gcumhaidh.
 38. d ghleo, a Dhomhnaill, is Danair
  ní bhia d'eagla Allmharaigh
  neach, a rí finnEithne, fúibh
  ar tí imeirche i n-iargcúil.
 39. Cuirfe re caladh nDairbhre
  's re cuan mBéirre mbeannghairbhe
  's re Corca Duibhne do dhruim
  's re porta Uidhne áluinn.
 40. Tréigfe ar Chaiseal na gcorrphort
  íochtar Cua do chéadlongphort,
  cuan arab neamhfhaghlach neach
  'n-a mbual leabharLoch Luighdheach.
 41. Gid 'gun loch-sain na learg nglan
  rugadh thú agus do tógbhadh,
  fada ó bhruach Lacha Luighdheach
  racha is ní d'fhuath IarMhuimhneach.
 42. Do ghabháil Mumhan móire
  sochraide throm thionóile;
  tig dod thairm, a thuir Luimnigh,
  na bu th'ainm duibh DeasMhuimhnigh.
 43. DeasMhumha 'gá dúthaigh féin
  léigthe, a Dhomhnaill Óig airmghéir;
  's is tréigthe ar iathaibh as fhearr
  sléibhte iathair na hÉireann.
 44. Dream danab dual do bhunadh
  dá Eoghanacht IarMhumhan
  léig dóibh seandúthaigh a sean;
  neamhmúchaidh ghlóir na nGaoidheal.
 45. Magh gCoinchinn, Corca Dhuibhne,
  'ga ndúthaigh féin fágbhaim-ne;
  mó as drumchla a sáimhríghe sin
  tulcha cláirmhíne Caisil.
 46.  p.233Léig d'iarthar innse Banbha
  dá gach fhior a athardha;
  sín go corrmhaoilinn gCaisil
  ngormaoibhinn mín mallghlaisigh.
 47. Beir, a Dhomhnaill Dúin Innbhir,
  t'oireacht go n-a n-imirghibh
  san iodhainleirg bhfleadhaigh bhfinn
  n-ealaigh n-iobhairdheirg n-aoibhinn.
 48. Bhar gcuirn bhláithe is bhar mbrannaimh
  cuimhnighthior do chéadarraibh;
  ní ba socht dáibh i ndún Chuirc
  sa mhur mar tháir a dtabhairt.
 49. Tar Carrthaigh, tar cuan mBeithbhe
  cuir aghaidh na himeirche,
  tar cuan Leamhna, tar Loch Léin,
  a sgoth Eamhna, bhar n-eichréidh.
 50. Seach Ciarraidhe don taoibh theas
  tre Mhagh gCoinchinn na gcraoibhleas,
  tar seanLuachair síl Deadhaidh
  mín ngealbhruachaigh ngoirmshreabhaigh.
 51. I gceann Ó gConaill Gabhra
  dod chóirighthibh cathardha
  tar Claonghlais daoibh 'n-a dheaghaidh
  tar Daoil mbraonghlais mbáinealaigh.
 52. Do Dhún ard Eochair Máighe,
  d'imlinn Mumhan míonáille,
  ruag shiobhail nar cháir do cheilt
  tre Mháigh an Iobhair oirrdheirc.
 53. Do Loch Goir gar do chabhair,
  do Shídh áluinn Eoghabhail,
  d'Áine an mhúir thirmleasaigh thais
  dúinn gan imreasain eolais.
 54. Lámh dheas re hImleach n-Iobhair,
  lámh chlé re Cliaigh bhfóidiodhain,
  do sheanChruit Cliach nocha cam
  agus d'iath ghealchnuic Ghrafann.
 55. Seoch Machaire bhfionn bhFeimhin
  don laochraidh nach lingfidhir
  i gceann beoil brogha Caisil;
  rogha an eoil an t-eolais-sin.
 56.  p.234Ráith Caisil, a chraobh Ealla,
  budh í ceann bhar gcoimhleanga;
  budh lucht meanman airde ibh
  i ngealbhrugh chairrge Caisil.
 57. Ag carraig Caisil na ríogh
  cuirfe tar ais a n-imshníomh,
  na seacht dtuatha déag-sain di
  uatha ag déagsain a ndúithche.
 58. Cuir gach taoiseach 'n-a thuaith féin
  do thuathaibh Caisil chlaidhréidh;
  ar áitibh treabh a sean sin
  sáithtir teagh gacha thaoisigh.
 59. Suidh féin dá choimhdhe ar cheanaibh
  i ndúin Caisil choirrshleaghaigh;
  dún ris nar dheala dhún druim
  gur mheala an dún, a Dhomhnaill.
 60. Duit as cuibhdhe cró do shean,
  uime nach anta ó Chaisiol;
  tú as cródha i dtroid 's i dtealaigh;
  doid is córa creideamhain.
 61. Is í tuigse tuigthear dhamh,
  a mheic Mhóire ó mhúr Chruachan,
  gan t'aithghin do dhúil duine
  don úir thairthigh thalmhuidhe.
 62. Mar chubhar dtuinne do thaobh,
  nó mar bhláth n-abaidh n- órchraobh,
  mar shmual dá gcuirthear crithre
  do ghruadh chruithgheal chrithirthe.
 63. A-tá cathair chaolaigh dhuinn
  ós do ghruaidh dheirg, a Dhomhnuill,
  rosg ar dhath gloine guirme,
  a sgath Moighe Modhuirne.
 64. Tearc do chommór, a chinn Bhreagh,
  ar sgaoileadh each nó áirgheadh;
  is ceart choingeobha an dá chuing,
  tearc do choimbeodha i gcoluinn.
 65. Ar n-a coinnmheadh ar do churp
  a-tá, a Domhnuill, an daonnacht;
  gan daonnacht ann nochan fhuil
  aonalt ná ball dod bhallaibh.
 66.  p.235A mheic na ríoghna ó Ráith Chuinn,
  a Dhomhnaill mheic mheic Dhomhnuill,
  teannaidh as an tír i-le
  ná bídh i mbeannaibh Béirre.
  Beir.
 67. Beiridh th'inneach iul do dháimh,
  a inghean shúlghorm Sheaáin,
  a bhláth clúimhfheadha cheiníl
  a úireala, a Aibhilín.
 68. A Aibhilín nar éar sgoil
  mar do chosnais clú an tsaoghail
  a bhreath don bhocht do-bhire
  go nach beath ort oirbhire.
 69. Beir dhúinn, a Dhomhnuill oile,
  eol fa Inis Laoghaire,
  a Mhéig Carthaigh Cláir Ghaillmhe,
  cáir carthain do chonnailbhe.
 70. Beir eol dúinn go dún Caisil
  ar taisibh na tolchai-sin;
  líon a táith, a Bhuadhaigh, bir
  gus an ráith sluaghaigh saidhbhir.
 71. Féadthar, a Thaidhg, gan teacht soir;
  thiar a-tá do thír dhúthaigh;
  ní teachta dheit linn i-le
  ar eachtra, a mheic sheing Shaidhbhe.
 72. A-tá ag éigsibh Innse Cuinn
  eolus do dhúin, a Dhomhnuill;
  t'ór, a Í Chaoimh, ní cheile,
  's is mór dhot aoibh t'oirbhire.
 73. Beir eolus díreach damh-sa,
  a naoimhMíchíl neamhfhallsa
  don chathraigh óghaigh aingligh
  shlóghaigh rathmhair ríoghshaidhbhir.
  Beir.

Document details

The TEI Header

File description

Title statement

Title (uniform): Beir eolas dúinn, a Dhomhnuill

Author: Gofraidh Fionn Ó Dálaigh

Responsibility statement

Electronic edition compiled and proof-read by: Margaret Lantry

Funded by: University College Cork and Professor Marianne McDonald via the CURIA Project.

Edition statement

2. Second draft.

Extent: 1510 words

Publication statement

Publisher: CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College Cork.

Address: College Road, Cork, Ireland—http://www.ucc.ie/celt

Date: 1997

Date: 2008

Distributor: CELT online at University College, Cork, Ireland.

CELT document ID: G402097

Availability: Available with prior consent of the CELT programme for purposes of academic research and teaching only.

Source description

Manuscript source

 1. Dublin, Royal Irish Academy, MS 743, 660 (alias A iv 3: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 18).
 2. Dublin, Royal Irish Academy, MS 5, 241 (alias 23 D 4: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 1).

The edition used in the digital edition

‘Beir eolas dúinn, a Dhomhnuill’ (1938). In: Dioghluim Dána‍. Ed. by Láimhbheartach Mac Cionnaith. Dublin: Oifig an tSoláthair [Government Publication Office], pp. 228–235.

You can add this reference to your bibliographic database by copying or downloading the following:

@incollection{G402097,
 editor 	 = {Láimhbheartach Mac Cionnaith},
 title 	 = {Beir eolas dúinn, a Dhomhnuill},
 booktitle 	 = {Dioghluim Dána},
 editor 	 = {Láimhbheartach Mac Cionnaith},
 address 	 = {Dublin},
 publisher 	 = {Oifig an tSoláthair [Government Publication Office]},
 date 	 = {1938},
 pages 	 = {228–235}
}

 G402097.bib

Encoding description

Project description: CELT: Corpus of Electronic Texts

Sampling declarations

All the editorial text with the corrections of the editor has been retained. Variant readings and editorial annotations have not been reproduced in this edition. Variants may be entered in a future edition.

Editorial declarations

Correction: Text has been checked, proof-read and parsed using NSGMLS.

Normalization: The electronic text represents the edited text. Compound words have not been hyphenated after CELT practice.

Quotation: There are no quotations.

Hyphenation: The editorial practice of the hard-copy editor has been retained.

Segmentation: div0=the whole text. Metrical lines and quatrains are marked and numbered.

Interpretation: Names of persons (given names), and places are not tagged. Terms for cultural and social roles are not tagged.

Reference declaration

The n attribute of each text in this corpus carries a unique identifying number for the whole text.

The title of the text is held as the first head element within each text.

div0 is reserved for the text (whether in one volume or many).

The numbered quatrains provide a canonical reference.

Profile description

Creation: By Gofraidh Fionn Ó Dálaigh, an Irish bardic poet (1320–1387) c.1340–1387

Language usage

 • The text is in Classical Modern Irish. (ga)

Keywords: bardic; poetry; political

Revision description

(Most recent first)

 1. 2012-06-21: Header modified. (ed. Beatrix Färber)
 2. 2010-11-18: New wordcount made; conversion script run. (ed. Beatrix Färber)
 3. 2008-10-10: Header modified; keywords added; file validated. (ed. Beatrix Färber)
 4. 2005-08-25: Normalised language codes and edited langUsage for XML conversion (ed. Julianne Nyhan)
 5. 2005-08-04T16:08:32+0100: Converted to XML (ed. Peter Flynn)
 6. 1997-08-25: Text parsed using NSGMLS. (ed. Margaret Lantry)
 7. 1997-05-23: Header constructed, structural mark-up entered and checked. Lineation checked and verified. (ed. Margaret Lantry)
 8. 1995-96: Text captured by scanning and proofed. (ed. School of Celtic Studies (Dublin Institute for Advanced Studies))

Index to all documents

CELT Project Contacts

More…

Formatting

For details of the markup, see the Text Encoding Initiative (TEI)

page of the print edition

folio of the manuscript

numbered division

 999 line number of the print edition (in grey: interpolated)

underlining: text supplied, added, or expanded editorially

italics: foreign words; corrections (hover to view); document titles

bold: lemmata (hover for readings)

wavy underlining: scribal additions in another hand; hand shifts flagged with (hover to view)

TEI markup for which a representation has not yet been decided is shown in red: comments and suggestions are welcome.

Source document

G402097.xml

Search CELT

  CELT

  2 Carrigside, College Road, Cork

  Top