CELT document G402116

Fogus furtacht don tír thuaidh

Fearghal Óg Mac an Bhaird

Whole text

  Fogus furtacht don tír thuaidh

   p.307

  FEARGHAL ÓG MAC AN BHAIRD cct.

 1. Fogus furtacht don tír thuaidh,
  fogus furtacht dí dom dhóigh,
  tiocfa d'Aodh rer-oile a huaim;
  don taobh thuaidh is goire an ghlóir.
 2. Broid an chóigidh saorfaidh súd;
  fóirfidh ar ghaoltaibh a ghéag
  an t-Iarla oirbheartach óg
  griangha ó fhód ghoirmealtach Ghréag.
 3. Dá dhaghfhádh fa díleas rún
  Fítheal is Dallán na ndámh
  i gcuimhne ríomhthair a-raon
  fíorfaidh Aodh fuighle na bhfádh.
 4. Muaidh is Doire is Dún na nGall
  agus múr Oiligh 's an Fhionn
  's ní sa mhó—ní míobháidh leam—
  dó do gheall an fíorfháidh Fionn.
 5. Na Conaill fhíre as fhearr buaidh
  dar gheall Coluim ríghe róinn
  ná saoilidh nach ba dhíobh dhúinn;
  bíodh súil gach Gaoidhil re glóir.
 6. Ar labhair Cormac Ó Cuinn
  ní samhail d'orchar re haill;
  d'Aodh Bhreagh acht go triall tar tuinn
  Treabh Chuinn ní ba fiadh ar faill.
 7. Glóir a gharma iarrfaidh Aodh,
  triallfaidh le chabhlach tar cuan,
  líonfaidh beannBhanbha na mBrian,
  fíorfaidh thiar seanlabhra suadh.
 8. Géisfidh an Ana re n-Aodh,
  na slata géisfid dá ghrádh,
  géisfidh gach ní do-ní nuall,
  géisfidh an cuan dá dtí i dtrágh.
 9. An Loch Léin-se léigfidh gháir
  an Éirne géisfidh re a ghlóir;
  cuirfidh meanma ar gach dúil díbh
  Súir mhín agus Bearbha is Bóinn.
 10.  p.308
 11. Mar bhóchna bhailbh briathar mall
  an griangha dá ghairm a-nonn
  ar tí a gharma ceann i gceann
  budh teann labhra na dTrí dTonn.
 12. Na feadha ag claonadh dá gcloinn,
  na gaotha ag gealladh Í Chuinn,
  tug a dháil go domhan Finn
  foghar binn re tráigh ag tuinn.
 13. Don sgoith Bhreagh-sa do bhí i ndán
  gach ní do gealladh dá ghaol;
  an cuire do imthigh uainn
  fillfidh a mbuaidh uile ar Aodh.
 14. Clann Dálaigh fan teo gach toil
  do-chádair mar cheo do mhuigh;
  do sóigh an chrobhuing ór chein
  glóir i dtreibh Chonuill do chuir.
 15. Go bhfagha tuir Tholcha Floinn
  do chomhdha a chuirp ar gach chaill
  an ré do bhean Dia don druing
  nach bia d'íbh Cuinn fear ar faill.
 16. Lór go fóill a ndeachaidh dhíbh
  pór budh tóir ar Thealaigh bhFáil,
  an choimhdhe ar ar cuireadh uaigh;
  nár thoirne uainn m'fhuigheal áir.
 17. Creach eile ní fhuighe an tnúth;
  meinic budh cuirthe do chách,
  fa ruire tilidh na dtuath
  sighin luath is guidhe ghnáth.
 18. Lór don fhormad teacht rer dtréan,
  's ar gcomhlot do theacht dá thaobh,
  rogha ar gcuaine aga i n-úr;
  nár ghada an tnúdh uainne Aodh.
 19. Do bhí sochar bánfhuinn Briain
  ó Chonga go Máluinn mín
  síos re fánaidh ar feadh fúinn
  gur bhean tnúidh Í Dhálaigh dhínn.
 20. Dá fhoichne a haonchrobhuing iad
  naomhCholuim roimhe i ngach ród
  Críosd cáidh le griangha na nGréag;
  ní dáigh d'éad an t-Iarla óg.
 21.  p.309
 22. Flaith dan cóire Teach Dá Thí
  ná meas ar a óige é;
  gach glóir fa dheoidh fearfaidh faoi;
  leathfaidh a ghnaoi do dheoin Dé.
 23. Dá mhórrath budh fogus fás
  is dá mhórdhacht dola i ndlús;
  teas caol do-ghabhar re ngríos;
  caol bhíos gach tamhan ar tús.
 24. Ní i n-aoinfheacht ghealas an ghrian,
  ní i n-aoinfheacht treabhthar an tuar,
  biaidh neart Ó nEachaidh ag Aodh;
  teacht caol ag deathaigh is dual.
 25. Beanfaidh a chasnaidh d'Fhód Ír;
  gidh óg budh harsaidh a threoir;
  ar Bhanbha thonnmhaill budh tóir
  glóir garma Í Domhnaill fá dheoidh.
 26. Do chleacht go dlúith doghraing reann
  ceap Ó Domhnaill Dhúin na nGall;
  ag uaim róidlearg na dTrí dTonn
  do bhí Conn 'n-a óigleanbh ann.
 27. Conn Céadchathach ceann gach slóigh
  fa teann ar éachtAchadh n-Ír
  rí Breagh do hanadh re a uaim;
  'n-a thamhan fuair Teagh an Trír.
 28. Posd cothuighthe na gcóig sgol
  Conaire Mór fa mór seadh
  fuair glóir dá thaghadh ó thal
  do ghabh 'n-a thamhan Bóinn Bhreagh.
 29. Fós ós chách do-chuaidh 'n-a am
  go hág ar an uair do b'fhearr
  Iath Breagh do chosain dá chionn
  do gheabh Fionn ó thosaigh teann.
 30. Ar an nós-sain—ní nós nár—
  acht gidh óg órfaidh a ghaol;
  cia an fádh nar tharngair a thréan
  séan 'n-a bhládh amhlaidh ar Aodh?
 31. An dream fhuair go hóg tre aoibh
  gach fód um Bhuais is um Bhúill
  is Cliodhna is Bóinn is Teach Táil
  mar do-chóidh dháibh go ndeach dhúinn.
 32.  p.310
 33. Gar dar ndoghraing dola ar gcúl;
  fogas d'Ú Domhnaill ar ndíon;
  leathfaidh ar gcomhtha um gach gcuan,
  beanfaidh ar snuadh dorcha dhíonn.
 34. Snuadh dorcha ar gach aoinneach uaidh
  orchra Gaoidheal diaidh i ndiaidh;
  bláth gach abhla ag dubhadh dhóibh
  culadh bróin fa Bhanbha Bhriain.
 35. Snuadh na horchra ar Thealaigh dTé
  le dorchacht ní dhealaigh sí;
  meadh do Bhóinn tairthigh an Traoi;
  do mhnaoi bhróin is aithghin í.
 36. I mbrón na Traoi tarla ciall
  an tann-sa do bhaoi gan bhríogh;
  múradh a clach damhna déar
  tarla léan do rath a ríogh.
 37. Fóir Gréag iar ngabháil na Traoi
  dá hanáir nochar fhéach sí;
  dá port úr do b'eagar clé,
  do leagadh lé go húr í.
 38. Bile réidh dá fiodhbhaidh féin
  is é do b'ionchuir dá huaim;
  an obair do bhí gan bhrígh
  do thogaibh Prímh hí ar n-uair.
 39. Toigéabhaidh toimhse na múr,
  toigéabhaidh toighe na naomh,
  tulach sgaithmhín Dá thí thiar
  dí ar dtriall budh haithPhrímh Aodh.
 40. Cosmhail re cóirgheadh na Traoi
  mar fhóirfeas ar Tulaigh dTé;
  tír 'n-a loighe tír Dá thí,
  dí goma Prímh oile é.
 41. Bóinn bhordbhláith na seintreabh séimh
  do thogbháil a teinnteach mbúidh
  le grádh tar grinneal an chuain
  filleadh fa bhuaidh i ndán dúinn.
 42. A-táid na toirthe a-tá an úr
  mar tá gach foichne 's gach fádh
  's an ghaoth ghuithbhinn dár súr siar;
  triall tar sruithlinn dún i ndán.
 43.  p.311
 44. Cuireadh le mbréagfa i mbrugh Floinn
  tug an Téamhagh go n-a thuinn
  is na neoil fhlatha re a linn
  's na heoin do rinn catha ó gCuinn.
 45. Mar sin do Laoi 's do Loch Cuan
  's don Bhaoill i nglas acht a ghlár;
  rg bhailbh ad-bhath a bríogh;
  clach na ríogh dá ghairm tre ghrádh.
 46. Aodh Lighean dá ngabhar greim
  dá ndlighthear ragha agus roinn
  —bíodh a chiall ag cathair Chuinn—
  rachaidh tar tuinn go Fiadh Floinn.
 47. Iar ndul tar lear béaraidh buadh,
  géabhaidh gach ar ghabh a ghaol,
  cuirfidh na talmha fa thréan;
  luighfidh séan a anma ar Aodh.
 48. A-tá lais go Fiadh na bhFionn
  cairt ó Niall is cairt ó Chonn;
  ní bhia taobh re cúirttreibh crann;
  fúigfidh thall gach aon 'n-a fhonn.
 49. Fillfid a bhrughaidh le báidh
  fillfid a urraidh tre aoibh
  go fleisg Éadair san taoibh thuaidh
  's ar sgaoil uaidh dá ghéagaibh gaoil.
 50. Biaidh roineart ag dáimh fa dheoidh,
  biaidh gach oireacht 'n-a n-áit féin,
  biaidh ana ar adhbha gach naoimh,
  gabhla im chraoibh dá chara i gcéill.
 51. A croidhibh cáigh cuirfidh fíoch,
  suidhfidh le cáir idir chách;
  le reacht bhinn báithfidh an fuath;
  cinn a thuath táithfidh 'n-a thráth.
 52. Caor bhuadha ler tuilleadh toil
  ní chluinim, ní chuala, a sdair,
  fíor flatha nach fuair a fhuil;
  ní fhuil buaidh gan fhatha air.
 53. Iúl fíorghlan le bhfuigthir saoi,
  do ríoghadh re gcuingidh Cé
  don tréad darbh iomchubhaidh í
  céad acht rí ós thiormThulaigh Té.
 54.  p.312
 55. Gach annáil dá laoidheadh linn
  branáin Gaoidheal druim ar dhruim
  a-táid fa Mhál Fine Floinn
  's na Goill as sine i gclár Chuinn.
 56. Mac Brighde fa mbloghthar dair
  budh hinmhe an bronnadh do-bheir;
  treabh seanAirt ó mhuir go muir
  do gheabh fuil Gearailt ór ghein.
 57. Gnáth méin gach con i n-a cuan;
  a-tá ag dréim re dol tar sál;
  do Rudhroidhe do oir Aodh
  craobh chumhraidhe re bhfoil fádh.
  Fogus.

Document details

The TEI Header

File description

Title statement

Title (uniform): Fogus furtacht don tír thuaidh

Author: Fearghal Óg Mac an Bhaird

Responsibility statement

Electronic edition compiled and proof-read by: Margaret Lantry

Funded by: University College Cork. and Professor Marianne McDonald via the CURIA Project.

Edition statement

2. Second draft.

Extent: 2271 words

Publication statement

Publisher: CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College Cork.

Address: College Road, Cork, Ireland— http://www.ucc.ie/celt

Date: 1997

Date: 2008

Distributor: CELT online at University College, Cork, Ireland.

CELT document ID: G402116

Availability: Available with prior consent of the CELT programme for purposes of academic research and teaching only.

Source description

Manuscript source

 1. Castlerea (Co. Roscommon), Clonalis House, Book of the O'Conor Don, 197.
 2. Dublin, Royal Irish Academy, MS 625, 277 (alias 3 C 12: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 16).
 3. Dublin, Royal Irish Academy, MS 4, 80 (alias 24 P 27: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 1).
 4. Dublin, Royal Irish Academy, MS 564, 57 (alias 23 N 26: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 14).

Further reading

 1. Pádraig Ó Macháin, Poems by Fearghal Óg Mac an Bhaird, Celtica 24 (2003) 252-263. [Survey article about Mac an Bhaird's oeuvre with further literature.]
 2. Lambert McKenna, 'To Aodh Ó Domhnaill', Irish Monthly 55 (1927) 468-73.

The edition used in the digital edition

‘Fogus furtacht don tír thuaidh’ (1938). In: Dioghluim Dána‍. Ed. by Láimhbheartach Mac Cionnaith. Dublin: Oifig an tSoláthair [Government Publication Office], pp. 307–312.

You can add this reference to your bibliographic database by copying or downloading the following:

@incollection{G402116,
 editor 	 = {Láimhbheartach Mac Cionnaith},
 title 	 = {Fogus furtacht don tír thuaidh},
 booktitle 	 = {Dioghluim Dána},
 editor 	 = {Láimhbheartach Mac Cionnaith},
 address 	 = {Dublin},
 publisher 	 = {Oifig an tSoláthair [Government Publication
Office]},
 date 	 = {1938},
 pages 	 = {307–312}
}

 G402116.bib

Encoding description

Project description: CELT: Corpus of Electronic Texts

Sampling declarations

All the editorial text with the corrections of the editor has been retained. Variant readings and editorial annotations have not been reproduced in this edition. Variants may be entered in a future edition.

Editorial declarations

Correction: Text has been checked, proof-read and parsed using NSGMLS.

Normalization: The electronic text represents the edited text. Compound words have not been hyphenated after CELT practice.

Quotation: There are no quotations.

Hyphenation: The editorial practice of the hard-copy editor has been retained.

Segmentation: div0=the poem. Pagebreaks are marked pb n="". Metrical lines and quatrains are marked and numbered.

Interpretation: Names of persons (given names), and places are not tagged. Terms for cultural and social roles are not tagged.

Reference declaration

The n attribute of each text in this corpus carries a unique identifying number for the whole text.

The title of the text is held as the first head element within each text.

div0 is reserved for the text (whether in one volume or many).

The numbered quatrains provide a canonical reference.

Profile description

Creation: By Fearghal Óg Mac an Bhaird, an Irish bardic poet

Date: c.1627 (see P. Ó Macháin)

Language usage

 • Whole text in Early Modern Irish. (ga)

Keywords: bardic; poetry; 17c

Revision description

(Most recent first)

 1. 27-May-1997: Header constructed, structural mark-up entered and checked. Lineation checked and verified. (ed. Margaret Lantry)
 2. 25-August-1997: Text parsed using NSGMLS. (ed. Margaret Lantry)
 3. 2010-11-11: New wordcount made. (ed. Beatrix Färber)
 4. 2008-10-12: Header updated; keywords added; file validated. (ed. Beatrix Färber)
 5. 2005-08-25: Normalised language codes and edited langUsage for XML conversion (ed. Julianne Nyhan)
 6. 2005-08-04T16:09:58+0100: Converted to XML (ed. Peter Flynn)
 7. 1995-96: Text captured by scanning and proofed. (ed. School of Celtic Studies (Dublin Institute for Advanced Studies))

Index to all documents

CELT Project Contacts

More…

Formatting

For details of the markup, see the Text Encoding Initiative (TEI)

page of the print edition

folio of the manuscript

numbered division

 999 line number of the print edition (in grey: interpolated)

underlining: text supplied, added, or expanded editorially

italics: foreign words; corrections (hover to view); document titles

bold: lemmata (hover for readings)

wavy underlining: scribal additions in another hand; hand shifts flagged with (hover to view)

TEI markup for which a representation has not yet been decided is shown in red: comments and suggestions are welcome.

Source document

G402116.xml

Search CELT

  CELT

  2 Carrigside, College Road, Cork

  Top