CELT document G402124

Iongaibh thú orm, a Iarla

Gofraidh Fionn Ó Dálaigh

Whole text

  Iongaibh thú orm, a Iarla

   p.338

  GOFRAIDH FIONN Ó DÁLAIGH cct.

 1. Iongaibh thú orm, a Iarla,
  mór mh'fhearg ret fholt ngéigniamhdha;
  ná tabhair fheirg ar th'fhilidh;
  teilg i n-aghaidh th'aindlighidh.
 2. Sul thuileas mo thonn fheirge
  do ghríosadh do ghruaidhleirge
  do-bhéar robhadh romham féin
  gidh foghal oram ei-séin.
 3. Na foghla as a bhfás pudhar
  orm, a Iarla DeasMhumhan,
  tú do-ní iad ó fhuilnge,
  a rí Liag dá leanfuim-ne.
 4. Ní racha sinn seachad féin
  dot éagnach, a ucht mínréidh;
  red ghnúis mbuig is dú a dhéanamh,
  dhuid a-tú dá thaisbéanadh.
 5. Is ort as cóir a chumhal
  d'agra, a Iarla DheasMhumhan,
  lucht faghla nach rosgar ruibh
  do losgadh mh'arbha ar th'ionchuibh.
 6. Gé tharmairt a thoidheacht de
  goradh do ghnúise háille
  ar son ghairthe gráin leargan
  ní cáir aighthe d'imdheargadh.
 7.  p.339
 8. Óglách dhuit do-rinne riom
  adhbhar móide nach maithfiom;
  gníomh té dá dtíosadh don mhóid
  mé dod ghríosadh, a Ghearóid.
 9. Dá ndearnainn, a dhreach mar bhláth,
  gríosadh th'aighthe tret óglách
  mó a chionta don tí dá dtig
  gach ní dá dtiocfa treimhid.
 10. Ar ulc riot-sa agus rum-sa
  tángas d'fhoghail oram-sa,
  a ghéag shúlchar Shíotha Truim,
  do rúnchar fhíocha eadruinn.
 11. Feall orm do chaibhdhin charraigh
  ní leanabh é ar easurraidh;
  'ma íoc ná déanaidh-se doirr;
  m'éaraic-se is díot do dhleasoinn.
 12. Ar mbiodhbha d'eadráin oruinn
  tar éis meabhla 's míochomhuill,
  a leomhan dearccorr fionn Fáil,
  leattrom is gan ionn d'eadráin.
 13. Uirre sin gidh saor thu-sa,
  éagcóir d'éis na meabhla-sa
  lucht a déanmha i dtreise id thoigh
  —gé théarna mei-se ón mheab- hail.
 14. Gion gur thuiteas leo is leanta
  dhaoibh-se drong an aineachta
  mar do dáilte crú mo chuirp;
  im shláinte is dú mo dhíoghuilt.
 15. Feall orm, is gan é ar séana,
  cuin dhíolfa nó dhíghéala?
  dlighidh tú a dhíol nó a dhíoghail
  síodh mása dhú i ndoighníomhaibh.
 16. Suidheochaidh mé do mhuin cheirt,
  clú th'fhéicheamhnais gidh oirrdheirc,
  an gníomh doluigh nach dearnais
  oruibh do bhríogh breitheamhnais.
 17. Créad fhuil agaibh 'n-a aghaidh
  gan a íoc ret ollamhain?
  lucht cogair fhaghla mh'fhine
  agaibh tarla i dtuinidhe.
 18.  p.340
 19. Cuma gá conair raghas
  an fear re bhfuil mh'fhaltanas
  ní bhiú ag cleith dola ar a dhruim,
  a fhala is id leith leanaim.
 20. An uair badh chóir dhuit druim ris
  nó a mhilleadh, a mheic Mhuiris,
  is gníomh dod dhreich mar dheargfhuil
  bheith ag díon do dhíbheargaigh.
 21. Mar nach fuigheadh fear dom chloinn
  bheith tar th'oirbhire againn
  bheith agaibh ciodh 'ma badh cáir
  dom fhior chagaidh gá chongbháil.
 22. A Ghearóid, gidh doirbh dhamh-sa
  druim do chur red chumann-sa
  ceadh 'ma badh ionpháirte inn
  is fear mh'iomcháinte ar th'uillinn.
 23. Gé táim ort ag iarraidh ceirt,
  gidh ullamh thú dá thoirbheirt,
  leasg gan t'agra, a fhleasg Leamhna,
  leasg tagra re tighearna.
 24. Tú d'agra gan t'aithghin linn
  mo dháil is mó do mhaithfinn;
  gidh ionam linn dod leanmhain
  ní hionann inn d'fhéicheamhnaibh.
 25. Gidh mé as dírghe cuid don cháir
  dá n-agrar thú, a thuir Iomdháin,
  budh beag dtaraidh an tulchóir
  it aghaidh don agarthóir.
 26. It aghaidh, a fhabhra mall,
  gé tá an fhírinne agam
  ní íocfa, a ghéag Thoighe Tháil,
  acht oile dhéag do dhíoghbháil.
 27. Déantar síodh nó bearar breath
  eadrainn, a earla fáinneach;
  lór dhúinn a ndobhramair air,
  a ghormlannaigh úir éachtaigh.
 28. Nó bíoth cairde leath ar leath
  'n-ar ndáil gidh fada an fuireach
  nó go dteagmha, a dhaithghil duinn,
  dod fhreagra th'aithghin aguinn.
 29.  p.341
 30. Tuigim is mar thuar faladh,
  gidh iongnadh an t-ordaghadh,
  móid agad dhreich raghloin ruinn
  ar mbeith a hadhbhair aguinn.
 31. Rum do rinneadh an bine
  fa bhfuil oram th'oirbhire;
  do-ghéan uime mh'oirbheirt féin;
  an buille oirrdheirc ei-séin?
 32. Baramhail do-bhéarar dhi
  urchor i n-aghaidh ruaige
  dá dtógbha fhalaidh eile
  i n-aghaidh ar n-oirbhire.
 33. Má do chiontuigheas rut riamh
  i gcúis fa madh cóir mh'aimhriar,
  a fholt na bhfinnearladh bhfann,
  nocht an t-indearbhadh oram.
 34. Achmhusán nach eagail damh,
  gé tú ar thoradh mo theangadh,
  gríosadh neich fa a ní féine
  ná bheith ar tí toibhéime.
 35. Aimhleas ar Ghaoidheal ná ar Ghall
  do mhuin diomdha ní dhearnsam;
  is díleas inn dá gach fhior;
  sinn fa dhímheas níor dligheadh.
 36. Do-ní mé—ní dá mhaoid- heamh—
  i n-aghaidh bhar n-iolmhaoineadh
  dot fhéin dhaoinigh druim ar druim
  réir gach aoinfhir fam acmhuinn.
 37. Aithreach a fhad do leanas
  díbh gidh maith bhar muintearas
  más é as tuar dímhiadha dhamh,
  a sduadh mhínfhiadha Mhumhan.
 38. Trem dhiomdha ar do dhreic rachaoin
  ní fhuighbhe uainn éantathaoir;
  nochan fhuighbhe uaim itghe;
  is cuibhdhe uaibh imirce.
 39. Imirce nach áil linne
  do-ghéan d'aimhdheoin mh'intinne
  tre fheirg ret aighidh nuaidhe,
  a dheirg raighil rosguaine.
 40.  p.342
 41. Ceileabhradh dhuit—dia do mhóid;
  mei-se ag gluasacht, a Ghearóid;
  do sheachna ar neach níor dhú dhamh
  muna bheath tú dom thréagadh.
 42. Fear aithne na n-uile cheard
  dom thréagadh truagh an díbhearg;
  gá dú acht ní aithnighe inn
  gidh tú as aithnighe i nÉirinn.
 43. Feabhas th'aithne, a fhir Theamhra,
  córaide dhamh doimheanma
  th'anáir faoi ó nach fuighinn;
  fagháil gnaoi do ghnáthuighinn.
 44. Dar leat nocha rabha riamh
  id bhrugh, a bharr na bhfinnchiabh,
  is ná faca sibh sinne,
  a fhir dhathta Dhuibhlinne.
 45. Dá dteagmhainn duid ar druim róid
  seocham do ghéabhtha, a Ghearóid,
  gan mé ná thú rinn do rádh
  agus rinn chlú ar mo chomhrádh.
 46. Beag má do-bheirim aithne
  ort gidh adhbhar machtnuighthe
  mar do-chuaidh th'aigneadh tar ais
  uainn ar gcaidreamh bhar gcádhais.
 47. Ní chongbha th'aghaidh mhóir mhoill
  feadh a haithinte oruinn;
  deacair dhamh aithne uirre
  gan char aighthe oruinn-ne.
 48. Dar leat ní tu-sa a-tá ann
  gér dhlúith dá chéile ar gcumann,
  nó no ní mei-se mé féin
  gidh bé dan treise a thoibhéim.
 49. Baramhail aithne agam
  a-tá, a chraobh fhial fhabhradhdonn,
  ar do ghlár 's ar ghné th'aighthe
  gidh lán mé dod mhearaithne.
 50. Gé aithnim th'aghaidh gcorcra
  is th'ucht solus somholta
  t'aigneadh ní aithnim a bheag
  aithghreim dod chaidreamh caithfead.
 51.  p.343
 52. Ní hé a ghuth as ghabhtha orm
  mo bhiodhbha, a bharr na bhfiarchorn;
  do mhealladh, a bhionnshlat Bhreagh,
  d'iomlat teangadh ná tigeadh.
 53. Is faoi leis an bhfear do chum
  dhuit sgéal aimhleasa oram
  gion go ndéine inn d'ionnlach
  sinn dá chéile coimhdhiomdhach.
 54. Ní hé ná badh éidir lat
  a chosg, a chiabh na bhfionnshlat;
  a mbí im cheann gion go gcoisge
  do-sní dream as díochoisge.
 55. Gion go gcoisge an gcaibhdhin mbig
  do-ní orm cion nach ceilid,
  cogadh na gcuradh coisge,
  pobal Mumhan míonfhoisde.
 56. Do choisgis cogadh chlann Luirc,
  do cheartuighis chloinn shaorChuirc;
  ceadh fa gcoisge na ríogha
  's nach coisge mh'fhear eissíodha?
 57. Eadram agus mh'fhear cionadh
  libh gion go reich réidhioghadh
  réidh uaibh UrMhumha is Éile,
  sluaigh urlamha aigmhéile.
 58. Laighnigh i leith do dhroma
  fraoch mar éirgheas eatorra
  tú don chéadghuth ga gcosg soin
  do bhrosd ar n-éagnach oruibh.
 59. Do réidhigh do neart a-niar
  snaidhm cogaidh Chloinne Uilliam;
  truagh ar réidhigh do rosg glan
  's gan chosg ar n-éinfhir fhaladh.
 60. Mar sin dámadh loinn libh-se
  do choisgfidhe an gcaibhdhin-se;
  tig dhíbh Í Chairbre do chosg
  is airge an tír le a dteagosg.
 61. Ní chluinim cogadh dá mhéad,
  a Iarla Inse finnGhréag,
  nach coisge ó nach ceile
  gion go gcoisge ar gcoillidhe.
  Iong.
 62.  p.344
 63. Saor, a Eilionór, ar mh'fheirg
  th'aghaidh leathain mhóir mhíndeirg;
  gé tá míndeirge id ghnúis ghloin
  ní i gcúis díbheirge deargthair.
 64. A Chondaois Cóigidh Mumhan
  nar luigh ar lucht ealadhan
  gidh tuar mo dhoirre a-dire
  ní thoille uam oirbhire.
  Iongaibh.

Document details

The TEI Header

File description

Title statement

Title (uniform): Iongaibh thú orm, a Iarla

Author: Gofraidh Fionn Ó Dálaigh

Responsibility statement

Electronic edition compiled and proof-read by: Margaret Lantry

Funded by: University College Cork. and Professor Marianne McDonald via the CURIA Project.

Edition statement

2. Second draft.

Extent: 2180 words

Publication statement

Publisher: CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College Cork.

Address: College Road, Cork, Ireland—http://www.ucc.ie/celt

Date: 1997

Date: 2008

Distributor: CELT online at University College, Cork, Ireland.

CELT document ID: G402124

Availability: Available with prior consent of the CELT programme for purposes of academic research and teaching only.

Source description

Manuscript source

 • Dublin, Royal Irish Academy, MS 743, 665 (alias A iv 3: see Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy, fasc. 18).

The edition used in the digital edition

‘Iongaibh thú orm, a Iarla’ (1938). In: Dioghluim Dána‍. Ed. by Láimhbheartach Mac Cionnaith. Dublin: Oifig an tSoláthair [Government Publication Office], pp. 338–344.

You can add this reference to your bibliographic database by copying or downloading the following:

@incollection{G402124,
 editor 	 = {Láimhbheartach Mac Cionnaith},
 title 	 = {Iongaibh thú orm, a Iarla},
 booktitle 	 = {Dioghluim Dána},
 editor 	 = {Láimhbheartach Mac Cionnaith},
 address 	 = {Dublin},
 publisher 	 = {Oifig an tSoláthair [Government Publication
Office]},
 date 	 = {1938},
 pages 	 = {338–344}
}

 G402124.bib

Encoding description

Project description: CELT: Corpus of Electronic Texts

Sampling declarations

All the editorial text with the corrections of the editor has been retained. Variant readings and editorial annotations have not been reproduced in this edition. Variants may be entered in a future edition.

Editorial declarations

Correction: Text has been checked, proof-read and parsed using NSGMLS.

Normalization: The electronic text represents the edited text. Compound words have not been hyphenated after CELT practice.

Quotation: There are no quotations.

Hyphenation: The editorial practice of the hard-copy editor has been retained.

Segmentation: div0=the whole text. Metrical lines and quatrains are marked and numbered.

Interpretation: Names of persons (given names), and places are not tagged. Terms for cultural and social roles are not tagged.

Reference declaration

The n attribute of each text in this corpus carries a unique identifying number for the whole text.

The title of the text is held as the first head element within each text.

div0 is reserved for the text (whether in one volume or many).

The numbered quatrains provide a canonical reference.

Profile description

Creation: By Gofraidh Fionn Ó Dálaigh, an Irish bardic poet (1320–1387) c.1340–1387

Language usage

 • The text is in Classical Modern Irish. (ga)

Keywords: bardic; poetry; 14c

Revision description

(Most recent first)

 1. 2012-06-21: Header modified. (ed. Beatrix Färber)
 2. 2010-11-11: New wordcount made. (ed. Beatrix Färber)
 3. 2008-10-15: Header modified; keywords added; file validated. (ed. Beatrix Färber)
 4. 2005-08-25: Normalised language codes and edited langUsage for XML conversion (ed. Julianne Nyhan)
 5. 2005-08-04T16:10:27+0100: Converted to XML (ed. Peter Flynn)
 6. 1997-08-25: Text parsed using NSGMLS. (ed. Margaret Lantry)
 7. 1997-05-28: Header constructed, structural mark-up entered and checked. Lineation checked and verified. (ed. Margaret Lantry)
 8. 1995-96: Text captured by scanning and proofed. (ed. School of Celtic Studies (Dublin Institute for Advanced Studies))

Index to all documents

CELT Project Contacts

More…

Formatting

For details of the markup, see the Text Encoding Initiative (TEI)

page of the print edition

folio of the manuscript

numbered division

 999 line number of the print edition (in grey: interpolated)

underlining: text supplied, added, or expanded editorially

italics: foreign words; corrections (hover to view); document titles

bold: lemmata (hover for readings)

wavy underlining: scribal additions in another hand; hand shifts flagged with (hover to view)

TEI markup for which a representation has not yet been decided is shown in red: comments and suggestions are welcome.

Source document

G402124.xml

Search CELT

  CELT

  2 Carrigside, College Road, Cork

  Top