CELT document G402150

Beag nach táinig mo théarma

Variants

[V] 
[YBL col 136 (Y); OConor Dons Book 51 (C) RIA 23 F 16 p. 123 (F);
also in 24 L 6 p. 39 and in 6 other RIs MSS of small value. Stanzas
27, 34, 48 are not in YF 29 not on Y. Text is Y and F] 1b oir(chill air
do F 3c ritheing Y 4b an tsaoghuil F d namhraghas F 6b an bhf. c da
mbeith fear F d do ré FY 7c breagfadh uam F 8a goin F 9c ceard F d
fhearg F 11d a hI, F 12b mun bú hu. F c fa dheoigh F d Luicifeoir F
13a ar s. F b can a. gan u. Y gan a. gan u. F c dá mbeid F d mar t. FY
14d och ciadh lér t. F 15d ge chuin F 18c a altra ar a gl. g. F 19c ghaol dí
ní as F d is í mo chr. F 20d nálam Y 22d re n-a. Y 23a chualuidh F b
bean lér br. F d ma mian bu olc don anmuin F 25a ná ha. Y 28b da de F
29a Dia gá d. teisd F c mo umhla F 30b ó thosach F c do not in Y 35c
bhfaicthear F 38c an duibhe F 41a Ní feadar F 42d do ph. na p. YF
45d a hibhe F 47a Go ndean tar cheann mo cheannuigh F 48 only in C.


Tadhg Óg Ó hUiginn

Whole text

     p.8

    V

  1.  136Beag nach táinig mo théarma
    a oirchill do b'indéanmha
    is cionnta don té nach tuig
    dom ré ní thiocfa a dtánaig.
  2. Lá dá dtáinig riamh roimhe
    ní thiocfa ar ar dtéarmai-ne
    ní mó as leam an lá nach tig
    ní ar mo cheann a-tá a dtáinig.
  3. Lá ar aisiog ní fhuighe sionn
    dar chaith mé mairg nach tuigionn
    ní fhill mo ré 'n-a fhrithing
    ní linn gan é d'oirichill.
  4. Gearr bhus comhursa an chruinne
    téarná an saoghal seachuinne
    a dtéarná is dom ré raghas
    mé gach éan-lá i n-amharas.
  5. Gá fios damh a Dhé nimhe
    anois uair na haithrighe
    an nbiam an uair oile ann
    an uain as ghoire gabham.
  6. Nocha bhfidir neach fa nimh
    a bhfuighe ón bhás beart doiligh
    dá mb'é fear 's a ré reimhe
    dá ré eadh na haithrighe.
  7. Mithigh oirchill an éaga
    duine dhínn ní dheirméada
    sul do bréagtha uan m'óige
    déanta tuar na Tríonóide.
  8. Ní léigfe an bás buan an ghoimh
    mairg as cionntach fá chomhair
    do lucht an bheatha is dearbh dhóibh
    an leanbb seacha ná an seanóir.
  9. Is cionntach nach caithid so
    's giorra an téarma tá rompa
    a gcéad-aois re Ceird na ndúl
    dá bhféadaois a fheirg d'iompúdh.
  10. An bior do bhí 'n-a throighthibh
    is cionntach nach ceannuighthir
    's an crainn-sin rér chuir a dhruim
    ar a bhfuil d'aimsir aguinn.
  11. Do luigh ar lár na huaighe
    d'fhóirithin a n-anbhuaine
    tug fréamha a chridhe dar gcionn
    tug fine Eabha ó Ifrionn.
  12. Mór an t-adhbhar diomdha dhó
    mun badh urramach Iosa
    sé ar dhá fhear déag fa dheireadh
    's a méad do lean Lúicheifear.
  13. Gé táid siad ag séana a locht
    gan aithrighe gan umhlocht
    na cionnta gidh cia 'gá mbeid
    mar thiocfa Dia ní dhingneid.
  14. Tiocfa Luan laethe an bhrátha
    mór an t-adhbhar ursgátha
    Dia is a chroch lé ghualainn ngil
    uch cia bhus tualaing teichidh.
  15. Aigéaraidh Dia do dhealbh neamh
    ar chionntachaibh an Choimdheadh
    a ghoin 's ní bí 'n-a héanar
    gidh choin tí dá ta sbéanadh.
  16.  p.9
  17. Measfaidh Athair na n-uile
    maith is olc gach éan-duine
    eagail an uair a-déara
    teagaidh uaibh a fhíréana.
  18. Na créachta fhuair nar íoc mé
    sirim a hucht na hóighe
    ar a beith ro-chosmhuil ruinn
    cleith na n-othar-soin oruinn.
  19. Oidhre Dé do dhiúl a cíogh
    maoidheadh máthair an Airdríogh
    a chodladh ar a glún ngeal
    agradh dhún ar an Dúileamh.
  20. Fogus do Mhuire óigh inn
    ó ghaol Anna agus Iaichim
    a-tá mo ghaol ní as neasa
    dhí ná mo chraobh choibhneasa.
  21. Gidh iomdha áladh domhuin
    ar Iosa 'n-ar n-urchomhair
    lór éadoimhne na n-áladh
    dá bhféadaim-ne a bhfriothálamh.
  22. Móide as cionntach clann Eabha
    re Críosd is cúis aithmhéala
    do maithfidhe a fhuil 's a fheoil
    do mhuin aithrighe ar éindeoir.
  23. Do chuala mé eacht eile
    uirsgéal ar an aithrighe
    do ghlór an sgrioptúir an sgéal
    mór as iontnúidh a n-aibéar.
  24. Re linn Críosd do chuala mé
    bean re briseadh na haithne
    srian rís an gcorp nachar chuir
    fa mian 'na olc don anmuin.
  25. Do bhí Muire Magh-da-léan
    i n-aghaidh Dé is a dheibhléan
    tug do lár a ndearna ar Dhia
    a ghrádh i meanma Mairia.
  26. Lá éigin 'n-a aithle so
    do chí ar éis aisdir Iosa.
    ag nighe a gheal-bhonn do ghabh
    cridhe a dearnann gur deargadh
  27. Níor chumail díobh acht déara
    mór an acfuinn aithmhéala
    gur nigh a bhonn 's a glún geal
    mong a dá súl ag sileadh.
  28. An bonn tana is a throigh bhog
    ón rosg do rinne a n-ionnlod
    Muire do chumail a céibh
    dá bhonnaibh uile ainn-séin.
  29. Ní dhearna riamh roimhe soin
    i n-íoc ar dhoirt do dhéaraibh
    ní nar maitheadh don mhnaoi-se
    's í ar gcaitheamh a céad-aoise.
  30. Do ráidh Dia fa díochra an teasd
    mo chean do chuala an aitheasg
    umhla Muire Magh-da-léan
    damh iná an uile fhíréan
  31. Do mhaithfeadh Dia a ndearna mé
    ar dtús i dtosach m'aoise
    don mhnaoi-se mar do mhaith soin
    sgaith a haoise re holcaibh.
  32. Mairg dá dtig a seacna so
    an teaghdhais i dtá Iosa
    go dtí dhíom túr an tighe
    do chríon nó d'úr m'aimsire.
  33. Dá mbeithea ar neamh na naoi ngrádh
    ó do chruthuigh Dia an domhnán
    ní mór nach éan-laithe d'fhior
    le glór éanlaithe is aingeal.
  34. Cuid dá n-aoibhneas leath ar leath
    lucht a thighe is Dia dúileach
    an Maic-sin Dé dá ndéaghain
    's é dá fhaicsin d'fhíréanaibh.
  35. Do gheibh teaghlach tighe an Ríogh
    is beatha ó nach buan imshníomh
    toil a gcluas is a gcroidhe
    tuas i dtoigh na trócuire.
  36.  p.10
  37. Is lór le lucht an tighe
    d'aoibhneas aca d'áiridhe
    gion go bhfaicfear is fíor sin
    acht taithneamh Ríogh an ríchidh.
  38. Teach eile aithrisdear dhúinn
    thug Dia d'ainglibh an iomtnúidh
    is glóir do mhúch a meadhair
    tnúth dhóibh ris an Dúileamhain.
  39. Do ionnarbh Dia mar do dhligh
    an deachmhadh ord dá ainglibh
    teagh doirche i ndiaidh na heachtra
    biaidh choidhche 'gun chuideachta.
  40. Ar dtuitim a-nuas do nimh
    le hanuabhar an aingil
    téid gile dhóibh ar dhuibhe
    slóigh tighe na trócuire.
  41. Teagh Ifrinn ag a fheitheamh
    ó shin i le ag Lúicheifear
    mairg 'gá bhfuil an teagh-soin trá
    easbhaidh ón toigh ní theasdá.
  42. A-tá teine ar nach téid smál
    i mbrugh Ifrinn ar fhadáh
    sneachta nach síl re teinidh
    i dtigh leabtha Lúichifir.
  43. Ní héidir a fhulang sin
    sneachta garbh tré ghaoith gheimhridh
    gríos na n-uamhadh gach re n-am
    bhíos 'n-a fhuaradh dom anam.
  44. Gion go mbeith ní beag an teidhm
    fuacht ná teas i dtigh Ifeirnn
    glór na ndiabhal is a ndath
    lór do phianadh na bhfeacthach.
  45. Ar Ifreann go n-aince mé
    an bhas do bhí fan tairrnge
    is an troigh do chuaidh fan gcló
    do loigh i n-uaigh is do éaló.
  46. Ionmhuin béal do bhí 'n-a thocht
    i measg Íobhal tré umhlocht
    ionmhuin bonn do bhí snuighthe
    's an Rí i gcronn dar gceannaich-ne.
  47. Do cheannuigh Dia le digh seirbh
    gan mo bheith i mbrugh Ifeirn
    Rí na ndúl acht gér thaom té
    is dúnn do aomh an ibhe.
  48. Mór an onóir fhuair Muire
    ar n-éag don fhionn fholt-bhuidhe
    rug eitil a-nonn ar neamh
    's a bonn ar eitibh aingeal.
  49. Déanadh tar ceann mo chionadh
    máthair mheic an Dúiliomhan
    síodh an Ríogh do róine mé
    ar chíogh na hóighe d'ibhe.
  50. Saor ó bhréig an bheatha ché
    go raibh Tadhg tráth an fhínné
    gurab é a chríoch re ndol dé
    síoth Dé re for a bhfuighbhe.
    Beag.

Document details

The TEI Header

File description

Title statement

Title (uniform): Beag nach táinig mo théarma

Author: Tadhg Óg Ó hUiginn

Responsibility statement

Electronic edition compiled and proof-read by: Beatrix Färber and Mairéd Carey

Funded by: The HEA via the LDT Project and School of History, University College Cork

Edition statement

2. Second draft with variants.

Extent: 2500 words

Publication statement

Publisher: CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College Cork.

Address: College Road, Cork, Ireland—http://www.ucc.ie/celt

Date: 2014

Date: 2020

Distributor: CELT online at University College, Cork, Ireland.

CELT document ID: G402150

Availability: Available with prior consent of the CELT programme for purposes of academic research and teaching only. CELT would like to thank the Irish Province of the Society of Jesus for granting permission to reproduce this work in electronic form.

Source description

Manuscript sources

  1. Dublin, Trinity College Library, 1318, (alias H. 2. 16 alias Yellow Book of Lecan); an Duanaire; see Abbott and Gwynn, Catalogue of Irish Manuscripts in Trinity College Library (Dublin 1921). Digital images and the description from Abbott and Gwynn are available on http://www.isos.dias.ie.
  2. Edinburgh, National Library of Scotland, Advocates 72 1 29, dated 16th–17th century. Digital images and a description of the MS are available on http://www.isos.dias.ie.
  3. Brussels, Bibl. royale 20,978-9, dated 1616–1618.
  4. Castlerea (Co. Roscommon), Clonalis House, Book of the O'Conor Don, c. 1631. Digital images and a description of the MS are available on http://www.isos.dias.ie.

Literature

  1. Pádraig Ó Macháin (ed), The Book of the O'Conor Don (Dublin: DIAS 2010).
  2. This poem is listed in the Irish Bardic Poetry Database (see http://bardic.celt.dias.ie/main.html) and dated early 15th century.
  3. An English translation is available in Dá Dé, 75–78.

The edition used in the digital edition

‘Beag nach táinig mo théarma’ (1940). In: Dán Dé‍. Ed. by Lambert McKenna. Dublin: The Educational Company of Ireland, pp. 8–10.

You can add this reference to your bibliographic database by copying or downloading the following:

@incollection{G402150,
  editor 	 = {Lambert McKenna},
  title 	 = {Beag nach táinig mo théarma},
  booktitle 	 = {Dán Dé},
  editor 	 = {Lambert McKenna},
  address 	 = {Dublin},
  publisher 	 = {The Educational Company of Ireland},
  date 	 = {1940},
  pages 	 = {8–10}
}

 G402150.bib

Encoding description

Project description: CELT: Corpus of Electronic Texts

Sampling declarations

All the editorial text with the corrections of the editor has been retained. Variant readings and editorial annotations have not been reproduced in this edition.

Editorial declarations

Correction: Text has been checked and proof-read twice. All corrections and supplied text are tagged.

Normalization: The electronic text represents the edited text.

Quotation: Quotation marks are rendered q. They are not used within lines of poetry.

Hyphenation: Soft hyphens are silently removed. When a hyphenated word (hard or soft) crosses a page-break, the page-break is marked after the completion of the hyphenated word.

Segmentation: div0=the whole poem. Metrical lines and quatrains are marked and numbered.

Standard values: Dates are standardized in the ISO form yyyy-mm-dd.

Interpretation: Names of persons (given names), and places are not tagged. Terms for cultural and social roles are not tagged.

Reference declaration

The n attribute of each text in this corpus carries a unique identifying number for the whole text.

The title of the text is held as the first head element within each text.

div0 is reserved for the text (whether in one volume or many).

The numbered quatrains provide a canonical reference.

Profile description

Creation: Poem by Tadhg Óg Ó hUiginn, an Irish bardic poet, who died in 1448; the Duanaire was written in 1473 by 'Scanlan, son of Maolmhuire Ó Maolchonaire'. c.1400–1448

Language usage

  • The text is in Classical Modern Irish. (ga)

Keywords: bardic; poetry; religious; 15c

Revision description

(Most recent first)

  1. 2020-01-06: Variant readings added in front matter. (ed. Beatrix Färber)
  2. 2014-11-04: Files proofed (2). (ed. Máiread Carey)
  3. 2014-10-31: Corrections on p. 152 entered; file parsed and validated; SGML and HTML files created. (ed. Beatrix Färber)
  4. 2014-10-07: Separate file for individual poem created; TEI header created. (ed. Beatrix Färber)
  5. 2014-10-01: Text re-coded for poetry, with verses and metrical lines; mid-dot eliminated; page-breaks added; supplied text encoded; more proofing. (ed. Beatrix Färber)
  6. 2014-09-26: TEI header created. Encoding revised/updated. (ed. Beatrix Färber)
  7. 2006: File proof-read (1). (ed. Hilary Lavelle, LDT Project, University of Ulster at Coleraine)
  8. 2006: Text scanned, as part of Dán Dé; basic XML prose markup applied. (Text capture Data capture company)

Index to all documents

Standardisation of values

CELT Project Contacts

More…

Formatting

For details of the markup, see the Text Encoding Initiative (TEI)

page of the print edition

folio of the manuscript

numbered division

 999 line number of the print edition (in grey: interpolated)

underlining: text supplied, added, or expanded editorially

italics: foreign words; corrections (hover to view); document titles

bold: lemmata (hover for readings)

wavy underlining: scribal additions in another hand; hand shifts flagged with (hover to view)

TEI markup for which a representation has not yet been decided is shown in red: comments and suggestions are welcome.

Source document

G402150.xml

Search CELT

    CELT

    2 Carrigside, College Road, Cork

    Top