CELT document G402362

Toitean Tighe Fhind

unknown

Edited by Edward J. Gwynn

Whole text

   p.16 118
 1. Truagh annsin a láithrech lis
  mar a ndernas an aingcis
  atáid ronna bhar séala
  mebhair liom a ndroch-sgéala.
 2. Méala liom do bheith mar sin
  a laithrech bhuadhach bharrghlain
  Clann Morna fa lig 's fa lecht
  tugais comhlomm a láithrech.
 3. Do rádh Ailbhe cuimhin linn
  guais an áith a bhfaghthar sinn
  dá ttigedh aoinnech tar ler
  ní fhágdadh ben dinn 'ga coimhfher.
 4. Do rádhsat na mná go fíor
  re hinghin daithghil an ríogh
  ó nach fuil comhghar dhar gcóir
  féacham conghnamh ar seanóir.
 5. Leigem gáir catha gan cheilg
  fan mbruithchim slaitghil shróilldeirg
  go bhféchamaoid ca posta is fearr
  dhar bhfosta a n-iath Éirenn.
 6. Garaid mac Morna Laoch Lonn
  dá gcluinfedh gair éagcomhlonn
  do thiucfadh gan cheilg fon gáir
  's do beartuighedh leis ar luthgháir.
 7.  p.18
 8. Cenglam a fhionna 's a fholt
  do thaobh na bruighne go docht
  co nach tiubhradh a réir linn
  ó tharla 'na shuain toirchim.
 9. Do chengladar na mná go fíor
  mac Morna ba mór an gníomh
  's do leigset gáir catha gan chóir
  dar bfáthaibh adhbhar dobhróin.
 10. Phreabas Garaidh risan gáir
  fágbhus fholt 's a fheóil go cnáimh
  dochuaidh fona mnáibh amach
  níor bhráth sin dha mbeith díomsach.
 11. Adubhairt dha gcur san dún
  dob é turus gan iompughadh
  bhar ngáir mhagaidh daoibh budh nár
  biaidh sibh ar mhaidin bhar ttenál.
 12. A shenóir chríon bí-se ad shost
  leig-se dhúinne ad thegasg
  dodhéan-sa míodhuaill ar sin
  criothfhúar mná d'éis a foilce.
 13. Cia atáimse am shenóir tréith
  is fada ó ghlacas mo sgéith
  dígheóladh oruibh bhar sgige
  lasfad ceann an athainne.
 14. Éirghes Garaidh thall astoigh
  gabhas n-a láimh tuaigh chonnaidh
  do bhain san gcoill gan tshéna
  naoi ngúala fuinnsiona imthréna.
 15.  p.20
 16. Faduighes tine san tigh mór
  ón lár go soiche a ghurgón
  dochuir mór-dhóith ar an tech
  níorbh é an senóir trócairech.
 17. Iadhas secht ndoirse thighe Finn
  chuir secht nglais ar gach ursain
  doghnídh tine dha marbhadh
  dha ttáinig a moir-dheacra.
 18. Leig mise amach ar m'athair,
  ar inghen ui Choinn chéadchathaich
  orm féin is ar bhuidheachas Fhinn
  a Gharaidh uasail fhoiltfhinn.
 19. Ní leigfed thú amach ar t'athair
  a inghen ui Choinn chéadchathaich
  ort féin ná ar bhuidheachas Fhinn
  thusa amach nocha leigfinn.
 20. Leig-se ben Chonáin an áigh
  amach is ben Chaoilte an chonádhaich
  is ben mhic Reaithe abhus
  cumann cleithe nocha ndernus.
 21. Tar amach a bhen mhic Reithe
  mad áil lat cumann cleithe
  ó nach fuil mac Reithe abhus
  ní bfuilim féin dhom chumus.
 22. Gabh coibhche a Gharaidh na nglonn
  ar deigh-inghen Chormaic ui Choinn
  lán doirn dha bhfuil san dún
  do leigen let gan iompughadh.
 23.  p.22
 24. Do gheall Garaidh coibche chóir
  dona mnáibh gion gur chomhall dhóibh
  go bfeca dúal ó gach mnaoi
  'na glaic chuanna don chéad-mhnaoi.
 25. O d'chonnairc Garaidh nár mhín
  a raibh astigh do chlannuibh rígh
  a ndiaigh na dála gan ghus
  do iadh go dána an dorus.
 26. Narab beó Garaidh go bráth
  ó táthaoi-se astigh go teann
  ma leigenn duine astech
  ná duine amach dha bfuil ann.
 27. Gluaisighes Garaidh isin ghlenn
  mar bhí an tigh ag tuitem
  a nglenn Cuaich san Mumhain amuigh
  do choduil 'na dheghaidh-sin.
 28. Iongnadh an ní tarfás dam
  do ráidh Fionn Féinne Gaodhal
  gáir con is ban is daoine
  dha losgadh 's ag éagcaoine.
 29. Créad an ceó-so chugainn aniar
  do ráidh Fionn flaith na bFian
  is ceó éagcosgartha dha chur
  nó tighe dha géarlosgadh.
 30. Tugamar léim iongantach áigh
  fágbhamaoid ar seilg gach áird
  's ní bfuaramar dhar ttighthibh shoir
  acht bun gach cleithe a ttalmhuin.
 31. Do chuir gach fer crann a shleighe
  fán mbantracht is fán móirthine
  's ní bfuaradar dha mnaibh ghrádhach
  acht oirdinid dubha tóiteáin.
 32.  p.24
 33. An bás-sin fuair Lughaidh
  níor bhás cnesda do churaidh
  a éag do chumhaidh a mhná
  Lughaidh géar mac Lúchormáin
 34. Ní raibh Fionn na Féinne
  'na bhethaidh gé bhí dhá héise
  nert mná seólta fá n-a chéile
  ní raibh san bflaith Féinne,
 35. Loisgther annsin mbruighin shiar
  ben is fearr do bhí ag Fionn riamh
  fa solus a gruaidh 's a glac
  Ailbhe áluinn ghruaidhbhrec.
 36. Do loisgedh ann dhá each Fhinn
  agus a charbad ard aoibhinn
  budh mhór esba an tighe
  do mhac Cumhaill Almhuine.
 37. Do loisgedh céad sgiath dualach
  is céad cotún cathbhuadhach
  is dha chéad lúithrech is dhá chéad lann
  is dha chéad sgabal is cathbharr.
 38. Do loisgedh céad ech díola
  fa eachuibh an áird-ríogha
  gona n-uchtachuibh gloine
  gona srianuibh ór-dhaithe.
 39. Do loisgedh thrí chéad cuileán con
  fa mór an esba iad-san
  le Garaidh a mbruighin Fhinn
  do chonuibh áille mhic Cumhaill.
 40. Do loisgedh thrí chéad cisde mór
  do choimhéadach airgid is óir
  do loisgedh 's ní bréag a rádh
  thrí chéad corn 's trí chéad copán.
 41.  p.26
 42. Dobheirim briathar dham Dhia
  fám chloidhemh agus fám sgía
  gur éag dho chumhaidh a mban
  deich gcéad mar Lughaidh Lámhgheal.
 43. Do loisgedh ann cruit Dháire
  do loisgedh suanán Saighne
  an tan do seinntí iad gan gheis
  Fianna Fhinn do chodhla leis.
 44. Do loisgedh thrí chéad senóir seng
  do ríogh-mhaithibh Fhiann Éirenn
  do chlannuibh Griogóil maille
  do chlannuibh bríoghmhara Baoisgne.
 45. Do loisgedh thrí chéad caillech
  san mbruighin álainn ardbhladhach
  is altrom mac righ fa leith
  ar mhac Cumhaill Almhaine.
 46. Do loisgedh thrí chéad inghen maol
  budh sholusda ucht agus taobh;
  budh áluinn an bhantracht chain
  dha loisgedh is dha n-iomghain.
 47. Naoi n-oidhche dhúinne iarsan
  is sinne ag lorgairiocht Gharadh:
  fuaramar Garaidh gairbhliath
  annsin gcarruic ós Chraoibhliath.
 48. Mar chonnarcadar a chéile
  Garaidh is Fionn na Féinne
  días fa calma ar gach casán
  amgar thugsat achmusán.
 49. Sgáth uainne is aithis ort a fhis
  a Gharaidh ghairbh ghnúisghil
  do loisgis ar mná ferda
  dhuit is aibhéis a troimcheasda.
 50.  p.28
 51. Tiaghaidh uainn isin uamhaigh
  drong romhór d'ar sluaghaibh
  gabhaidh an féitech fionnach
  is tabhraidh amach an seinsionnach.
 52. Ós tú fein atá dhom sheilg
  a dheighmhic Cumhaill airmdheirg
  tar isin uamhaigh dham fhionnadh
  is gabh go cruaidh mo sheinfhionna.
 53. Do rádh Fionn flaith Féinne Fáil
  tabhraidh Garaidh libh a láimh
  déanaidh a luighe is a lecht
  mar do loisgedh leis an bantracht.
 54. Deichnemhar is fithche céad
  ochtar agus sé fir dhéag
  do thuit le Garaidh san uamhaigh
  mór an t-armaigh aonuaire.
 55. Thre fhad bhí Garaidh gan bhíadh
  thug urchor uaidh dha sgíath
  do chuir lámh fá n-a bhroinne bháin
  is táinig amach 'na aonarán.
 56. Mían cluiche nó gáire
  's gan a thoil d'aoinní dhá áille
  ní raibh ar Garaidh gharbh
  go bhfeca an bantracht lánmharbh.
 57. Mar do chonnairc Garaidh garbh
  an bhantracht loisgthe lánmharbh
  léiges gáire ós a gcionn
  do chlos fa Fhiannuibh Éirenn.
 58. Aoibhinn liom bhar mbeith mar sin
  an bhantracht do rádh Garaidh
  ionnus nach gnáthóchadh sibh go búan
  fonamhadh fa shenóir lantrúagh.
 59.  p.30
 60. Iarruim d'athchuinge ort a Fhinn
  do rádh Garaidh ó Chroimlinn
  gan mo mhille mór an modh
  go tráth éirghe ar n-amhárach.
 61. Is let an athchuinge sin uaim
  do rádh mac Cumaill armruaidh
  gan do mhille ar an maighin
  go tráth éirghe ar maidin.
 62. Garaidh an oidche sin gan bhíadh
  is dhá choiméad do bhí an Fhíann
  ag éirghe dhon ghréin go moch
  do éaluigh Garaidh fán éadach.
 63. Do éaluigh Garaidh ón bhFéinn
  's níor bhfes do nech díobh a réim
  gan fhios aca ar talmhuin troim
  cár ghabh Garaidh ó Liatroim.
 64. Thar slíabh Tulchon dhó go fíor
  go rainig Tuaigh Inbhíor
  ó Thuaigh Inbhíor na nglonn
  uchán is damhna déarthrom.
 65. Go Magh an Róid thar gach raon
  go Dún Mhacha na mórnaomh
  go Carn Éile inghine Echdach
  gluaisighes Garaidh géir-ethach.
 66. Go Mag an Bhoill bheó 'na réim
  láimh deis le Dún an Laoich Léith
  tarla a nGlenn Beacáin bhinn
  láimh re cenn Locha Liatroim.
 67. Iarsan dhó go hárd ós muir
  do Gharaidh garbh mhalachdhuibh
  teid san uamhaigh do léim
  codlus ann Garaidh gairbhléith.
 68.  p.32
 69. Níor mhothaigh Garaidh an Fíann
  gur chruinnighedar anoir 's aníar
  léigset san uamhaigh gáir chatha
  a chodla fa codla nemhthrátha.
 70. Comraiges Aodh is Garaidh géar
  san uamhaigh fa damhna déar
  gur bhain a chenn dha athair
  fa gníomh uathmar anaichnid.
 71. Don láimh sin do mharbh Garaidh
  do líon fuacht is do líon galar
  fuil Garadh dochuaidh fan láimh
  budh chóir gach galar do ghabháil.
 72. Tháinig Aodh amach 'na réim
  ní bhfuair sé duine dhon bFéinn
  bádhas é féin san bfairrge na ttonn
  Aodh fa damhna déarthrom.
 73. Adhluicther Garaidh is Aodh
  ar shlios an chuain taobh re taobh
  tre smuaineadh orrtha gach n-úair
  is tinn mo chroidhe 's as trúagh.
 74. Ag sin dhuit a Phádraig sgéal
  is mé Oisín go n-iomad n-éacht
  tre mhéid do shnímh dha luadh
  is tinn mo chroidhe 's as trúagh.

 75. Truagh.

Document details

The TEI Header

File description

Title statement

Title (uniform): Toitean Tighe Fhind

Title (firstline, Irish):

Author: unknown

Editor: Edward J. Gwynn

Responsibility statement

Electronic edition compiled by: Beatrix Färber

Funded by: School of History, University College, Cork

Edition statement

1. First draft.

Extent: 2450 words

Publication statement

Publisher: CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College, Cork

Address: College Road, Cork, Ireland—http://www.ucc.ie/celt

Date: 2016

Distributor: CELT online at University College, Cork, Ireland.

CELT document ID: G402362

Availability: Available with prior consent of the CELT programme for purposes of academic research and teaching only.

Source description

Manuscript Sources

 1. Dublin, R.I.A., 23 A 47, 18th century, p. 118ff (on which the edition is based).
 2. Dublin, R.I.A., 23 C 26, 18th century, p. 208ff.
 3. Dublin, R.I.A., 23 O 32, 19th century, p. 119ff.

Editions and related versions of this poem

 1. See below.
 2. J. F. Campbell, Leabhar na Feinne: heroic Gaelic ballads collected in Scotland chiefly from 1512 to 1871 (London 1872, reprint Shannon: Irish University Press, 1972), p. 177.
 3. John Smith, Galic antiquities: Consisting of a history of the druids, particularly of those of Caledonia; a dissertation on the authenticity of the poems of Ossian; and a collection of ancient poems, translated from the Galic of Ullin, Ossian, Orran, etc. by John Smith, minister at Kilbrandon, Argyleshire (Edinburgh 1787; 1780).
 4. More details are available on the CODECS website at http://www.vanhamel.nl/codecs, when you search for Tóiteáin Tighe Fhinn.

The edition used in the digital edition

‘The Burning of Finn’s House’ (1904). In: Ériu‍ 1. Ed. by Edward J. Gwynn. 13–37: 16–32.

You can add this reference to your bibliographic database by copying or downloading the following:

@article{G402362,
 editor 	 = {Edward J. Gwynn},
 title 	 = {The Burning of Finn's House},
 journal 	 = {Ériu},
 number 	 = {1},
 address 	 = {Dublin },
 publisher 	 = {Royal Irish Academy },
 date 	 = {1904},
 note 	 = {13–37: 16–32}
}

 G402362.bib

Encoding description

Project description: CELT: Corpus of Electronic Texts

Sampling declarations

The present text represents even pages 16–32 of the published edition. The English translation is available in a separate file, T402362.

Editorial declarations

Correction: Text has been proof-read twice.

Normalization: The electronic text represents the edited text. Manuscript foliation is not marked in the printed edition.

Quotation: Direct speech is tagged ".

Hyphenation: Hyphenation was introduced. When a hyphenated word (hard or soft) crosses a page-break, the page-break is marked after the completion of the hyphenated word. Soft hyphens are silently removed.

Segmentation: div0=the poem. Stanzas are numbered; page-breaks are marked pb n="".

Interpretation: Names are not tagged, nor are terms for cultural and social roles.

Profile description

Creation: By one or more Irish scribes.

Date: Medieval Irish period

Language usage

 • The text is in Middle Irish. (ga)
 • English occurs in the translated title. (en)

Keywords: poetry; Finn cycle; medieval; Burning

Revision description

(Most recent first)

 1. 2016-06-07: SGML and HTML files created. (ed. Beatrix Färber)
 2. 2016-05-20: File captured by keyboarding, proofread (1,2); encoded; header created; file parsed and validated. (ed. Beatrix Färber)

Index to all documents

CELT Project Contacts

More…

Formatting

For details of the markup, see the Text Encoding Initiative (TEI)

page of the print edition

folio of the manuscript

numbered division

 999 line number of the print edition (in grey: interpolated)

underlining: text supplied, added, or expanded editorially

italics: foreign words; corrections (hover to view); document titles

bold: lemmata (hover for readings)

wavy underlining: scribal additions in another hand; hand shifts flagged with (hover to view)

TEI markup for which a representation has not yet been decided is shown in red: comments and suggestions are welcome.

Other languages

T402362: The Burning of Finn's House (in Irish)

Source document

G402362.xml

Search CELT

  CELT

  2 Carrigside, College Road, Cork

  Top