CELT document G402563

The bardic poems of Tadhg Dall Ó Huiginn

Tadhg Dall Ó Huiginn

Edited by Eleanor Knott

The bardic poems of Tadhg Dall Ó Huiginn

   p.1

  1. DO MHAC Í DHOMHNUILL

 1. Tógaibh eadrad is Éire,
  fada atá ar tí aoinchéile;
  ar gclódh aoibhneachta fear bhFáil,
  gan fear n-aoinleabtha d'fagháil.
 2. Fada nár ̇féad Inis Bhreagh
  tógbháil idir í is éiṅfear;
  olc an bhaintreabhthach bean Floinn,
  treabh na n-aitreabhchloch n-áloinn.
 3. Éigin dí dul as a cruth,
  nós na mban bhíos gan chumhdach;
  tír na sruth mbraotana mbinn —
  cruth na haontamha ar Éirinn.
 4. Leannán na ríogh, Ráth Uisnigh,
  uidh 'sna crothuibhsin,
  learga finnmhíolla gruadh ngeal
  gur tuar imsníomha d'̇feitheamh.
 5. Do trochlaigheadh ceann i gceann
  ardphuirt aireachuis Éireann;
  earradh clúimh tiomchal gach tuir,
  fionnchladh gach dúin 'na dhíoghuidh.
 6.  p.2
 7. Do maoladh a cnuic corra,
  do treabhadh a tóranna;
  Múr Té na gclaicḣfinnteagh gcuir
  nách aithintear é ag eólchuibh.
 8. Ní mhair dhíbh trá acht a dtaise,
  tugsad maise ar mhíomhaise;
  múir bhratsoilse Banbha Néill —
  damhna attoirse iaidséin.
 9. Gidh eadh is usaide linn
  an ceó tuirse atá ar Éirinn,
  Múr Té do hainmnigheadh d'Art —
  gur tairngireadh é d'̇furtacht.
 10. Atá i ndán dó go dtiocfa
  fear ̇fuaslaicthe a airmearta,
  budh éigin trá a thocht asteagh
  lá éigin ar Ghort nGaoidheal.
 11. Ribhse, a Choinnmheic an Chalbhaigh,
  iomdha fáidh rod-fíortharngair —
  sibh ar tí a chéile is cubhaidh —
  do bhí Éire eg anamhain.
 12. Mairg nách tugann, a thaobh slim,
  tallann éigin dá hinntinn
  don ráith chuirr ghéigiobhraigh gloin,
  céidiomdhaidh Chuinn is Chobhthoigh.
 13. Sill go meinic a gruadh gheal,
  claon do dhearc uirre os íseal;
  tug th'aghaidh ar a slios slim,
  labhair gan ̇fios re hÉirinn.
 14.  p.3
 15. Dlúthaigh ria, luigh 'na leaba,
  a chneas áluinn oighreada;
  téigh re cneas chéile Logha,
  suil bheas Éire i n-aontomha.
 16. Druid an béal mar bhlath suibhe,
  'san déad solus sneachtuidhe,
  le póig go báintealaigh mBreagh,
  go bhfáilteadhaibh chóig gcóigeadh.
 17. Do-rad Niall mór mhac Eachach,
  ór ̇fás tú, a ghruadh gheilleathach,
  phóig uaidh a hionnamhla sin
  dár ̇fuaigh ̇fionnadhbha nÉibhir.
 18. Tug phóig a haithghin oile
  dá dtárraidh Brian Bóroimhe,
  gan imriosain, a ghlac geal,
  an finnliossoin Mhac Míleadh.
 19. Mar mhná na n-ilgheas oile,
  fuasgladh Bhanbha braonuighe
  atá ar phóig d'̇foghbháil aguibh,
  a bhonnbháin óig abhraduibh.
 20. Nós na mban bhíos fa gheasaibh,
  biaidh Éire an ̇fóid bhailbheasaigh —
  clár móireithreach na sriobh seang —
  ag fior ̇fóireithneach Éireann.
 21. Fada roimpe ó do bhí bean
  mar tá an chríochsa Mhac Míleadh,
  san tseanAfraig gainmhigh gil
  tealachbhuig aibhnigh éignigh.
 22.  p.4
 23. Do-rinne an céiḋfear ro char
  baincheann na n-oiléan n-iongnadh
  don óigh bharrlagúir bhosghloin
  bhandragúin mhóir mhíochosmhoil.
 24. Inghean Iopragáid mheic Núil
  do chaith treimhse i ndeilbh dhragúin,
  'sa lán d'ilgheasaibh re a hucht
  budh dál imreasain d'̇furtacht.
 25. Do-beirthi, gi bé hadhbhar
  ar tí a horchra dh'athadhnadh,
  lá gach bliadhna buaidh ndealbha
  dá gruaidh niamhdha naoidheanda.
 26. Mac ceannaighe a crích ̇fuinidh
  téid feacht n-aon dá hionnsoighidh,
  dá bhfuair 'na hinghin umhail
  an sduaigh mbinnghil mbanamhail.
 27. Tug toil a mheanman don mhnaoi,
  guidhis an bhféata bhfoltnaoi
  mar bhainchéile dá ghnúis ghloin,
  gear chúis aithmhéile a hiarroidh.
 28. Do ráidh ríoghan an ruisg cuirr:
  do bheinn a gad dá bhféaduinn,
  a óigleanaibh sídh sochruidh
  dhóidleabhair mhín mhalachdhuibh.
 29. Do dheóin nó ar éigin agam
  biaidh tú, ar an t-óg abhradonn,
  do-chuaidh mé óm fhéagain d'̇fior,
  ní féadair é, ar an inghean.
 30.  p.5
 31. Bím, ar sí, gach uair eile
  i ndeilbh dhragúin teintidhe,
  mo ghnúis bhláth dhonnmhálla dhil
  gur fáth orghránna dh'̇faicsin.
 32. An bhfuil cabhair dhuit i ndán,
  ó so amach? ar an macámh,
  a ghnúis naoidhe go ngruaidh ghlan,
  gá huair saoile do saoradh?
 33. Atá ridire i ndán dúin,
  do theacht is mé i ndeilbh dhragúin,
  le póig dá saorfaidhir sinn,
  do laochraidhibh Fóid Féilim.
 34. Budh fear dhamhsa an t-óg iochtmhar,
  dó atá i ndán go ndingiontar
  rí ar na hoiléanuibh don ̇fior,
  ní is doidhéanuimh do dhéiniomh.
 35. Do bhí a tabhairt dhúinn i ndán,
  d'Éirinn mise, ar an macámh,
  an phóg mhúchfas do mheanma,
  a chúlchas óg oireaghdha.
 36. Cionnus do bheith i ndán duit,
  do ráidh an inghean ordhruic,
  an ní adeire, a chnú chridhe,
  'sgan tú reimhe id ridire?
 37. Mac an cheannaighe ód-chluin sin
  gabhthar leis grádha gaisgidh;
  téid don bharrúrthais deirg dhuinn,
  re ceird n-andúthchais d'̇foghluim.
 38.  p.6
 39. Re béal maidne arís reimhe,
  táinig d'̇fios na hingheine;
  fáth iongantais mar ̇fuair sin,
  an sduaigh bhfionṅfolttais bhfaoilidh.
 40. Fríoth leis ar maidin mochthráith
  a gnúis mhíolla mhalachbhláith,
  'sa ciabh lagúr thairseach thiogh,
  'na dragún taidhbhseach theiniodh.
 41. Gluaisis roimhe i raon madhma
  ód-chí an n-oilphéisd n-allmhardha,
  a bhás don turussa ar dtocht,
  cás nárbh urusa d'̇furtacht.
 42. Téid tar ais dá hiomdhaidh féin
  inghean Iopragáid ainnséin;
  'sdo bhí an inghean bhonnbhán bhinn
  lomnán d'imneadh 'na hinntinn.
 43. Tug móid ón lósoin i le
  nách éireóchadh d'̇fior eile,
  go dtí an tairngeartaidh dar dhán
  sí as a hairmeartainh d'iompádh.
 44. Atá fós — fada an fulang —
  a rosg uaine abhramhall,
  a taobh geal, a gruaidh chorcra,
  nách fuair fear a furtochta.
 45.  p.7
 46. Éire an bheansoin, a bharr slim,
  tusa an fear ̇fóirfeas Éirinn:
  slóigh goimheamhla dhanar ndúr
  aghadh dhoidhealbha an dragún.
 47. Druid 'na coinne, a chiabh lúbtha,
  ná fill ón deilbh dhragúnta
  atá ar Bhóinn bhréagsrothaigh bhinn,
  fóir a héagrothaibh Éirinn.
 48. I láimh eachtrann re hathaidh,
  a Chuinn í Chuinn Chéadchathaigh,
  mór sochuidhe dá rádh ruibh
  nách mothuighe Clár Cobhthuigh.
 49. Atá an chóir aca, a ghruadh geal,
  ní robhuidheach Meic Mhíleadh
  díbh, a Choinnmheic an Chalbhaigh,
  bhán dtír n-oirdhreic n-abhallghloin.
 50. Ar son nách beitheá, a bharr tiogh,
  i gceannas chríche Gaoidheal,
  críoch Bhanbha do bhuing a glas
  tarla, a Chuinn, ar do chumas.
 51. Urusa dhuit déanaimh cean,
  tnúthach gcogaidh Meic Mhíleadh;
  beag na faghla, a ̇fir Eithne,
  do-bhir Banbha buaidheirthe.
 52.  p.8
 53. Adhnaidh teach don toigh re a thaoibh;
  géabhaidh cách dod chéibh bharrchlaoin,
  do rún cagaidh dá gcluintear,
  tnúdh is abaidh adhuintear.
 54. Do nós leathnuighthe an luisne,
  biaidh feadh an Chláir Chobhthuighse
  a ̇foghlaidh féin ar gach fonn,
  ót ̇foghlaibh ar ̇féin n-eachtronn.
 55. Budh é a chríoch, a chruth sídhe,
  lingfidh lucht gach éntíre,
  led ghruaidh mónanda ón mall sriobh,
  tóranna Gall is Gaoidhiol.
 56. Eirg ina gceannas, a Chuinn,
  tar rompa fós go Fréamhuinn;
  a chaithleómhain bhasghloin Bhreagh,
  aithbheóghaidh gasraidh Ghaoidheal.
 57. Ná léig dhíot ar Dhún na nGall,
  ná ar chuan Easa Dá Éagann,
  ná ar seanLoch bhfíonúr bhFeabhail,
  ríomhúr Teamhrach toireamhain.
 58. Mairg fuair go seachónadh sibh
  ar choicéadaibh chuain Sligigh,
  nó ar Chruachain ngeiltrealmhaigh ngloin,
  seinTeamhraigh Thuathail Teachtmhair.
 59.  p.9
 60. Briathra fádh is fuighle naomh
  dá huaimse dot ̇folt bharrchlaon;
  nách leó do tiorchanadh thall
  an t-eó a fionnchaladh Fréamhann?
 61. Fáidh do reachta, a rí Bearnais,
  séan gcnuais ar chraoibh dhuilleaghlais,
  fearg bhuinne ag breith a thoraidh,
  cleith tuinne 'na torchoraibh.
 62. Iomad asa ag uathadh cruidh,
  iomad cruach ar chionn samhraidh —
  lucht fáisdine ón fearr t'aithne —
  fáistighe ceall cumhdaighthe.
 63. Tú ar toil cháigh is cách dod thoil,
  tú ós cách is cách uasoibh;
  tú ar breith gach aoiṅfir 'sgidh eadh,
  Gaoidhil fad bhreith do-beirthear.
 64. Faoilidh ród, a rún faoilidh,
  don toisgse atáid fionnGhaoidhil;
  do nós mhná re a céile cuil
  atá Éire ret óguibh.
  TÓGAIBH
 65.  p.10

  2. Ó DOMHNUILL

 66. Dia do bheatha, a mheic Mhaghnais,
  ó Thír Chonaill chaladhghlais;
  bí ag deifreaghadh, a ghruadh ghlan,
  go sluagh gcleithleabhar gCruachan.
 67. Deifrigh chugainn, má taoi ag teacht,
  ní beag tadhall san tuaisgeart;
  a rí an ̇fonnmhuighe Ultaigh,
  bí it chomhnuidhe i gConnochtaibh.
 68. A ghnúis dílligh, deifrigh ort
  d'féachain Chóigidh Ól nÉagmhocht;
  ná bí troighleasg, tar anall,
  ná gabh toirmeasg 'na thiomchall.
 69. Dia do bheatha, bí ag toidheacht,
  tiomsaigh trá do saoroireacht;
  déana lánsluaigheadh, tar thort,
  tre mhagh gclárnuaigheal gConnocht.
 70. Tiomsaigh leat laochraidh Uladh,
  fada atáid gan tiomsughadh,
  do sgur chommórthais chlann gCuinn
  red bharr ndonnórthais ndíoghunn.
 71.  p.11
 72. Fiarfaigh féin do síol Suibhne,
  an truagh leó, a ̇flaith Mhodhuirne,
  mar táid Connachtaigh ag cur
  re trommacraidh ̇fáid Uludh.
 73. Abair re clannaibh Néill náir
  déanad connailbhe is combáidh;
  foillsigh dhóibh a rabháigh rinn,
  a bhranáin óir ós ̇fidhchill.
 74. Tabhair chugainn druim ar dhruim
  síol Eóghain, ceinéal gConaill,
  fad dhreich n-úir ngríosmhálla ngil,
  do súir chíoschána an chúigidh.
 75. Do chomhnámhaid, do chleamhnaoi,
  cruinnigh fad chéibh n-imealnaoi;
  fine mhór chneasbhláith Cholla,
  slógh ó leasráith Liathdroma.
 76. Aithnidh dúin, gé dearmaoid soin,
  ná rigthi a leas lá an tsluaghaidh
  acht clann ̇fionnDálaigh ̇fóid Bhreagh,
  ioldánaigh na gcóig gcóigeadh.
 77. Na ceithre dronga atá thall
  don tsíol do chin ó Chonall —
  cur feadhma dhóibh risan druing
  slóigh Teamhra ní budh tualuing.
 78. Clann Dálaigh na ndúinteadh slim,
  Dochartaigh, sluagh síl mBaoighill;
  síol órbh ansuaimhneach Ulaidh —
  síol glanuaibhreach Gallchubhair.
 79.  p.12
 80. Ag sin na ceithre catha
  atá d'éis an arḋflatha,
  lucht buaidhirthe Banbha Cuinn,
  sluaighsirthe calma ó gConuill.
 81. Dá meathaid fir Éireann ort,
  géabhaid duit ceannas Connocht
  laoich ̇fromhtha na gceithre gcath,
  beithre Tolcha na Teamhrach.
 82. Síol gConaill na gceithre slógh
  tabhair leat líon a dtionól,
  fonn sámh na ngorṫfoithneadh nglan —
  go socroighthear clár Cruachan.
 83. Go ndíoghla tú ar imthigh ort,
  ná déana síoth ná socrocht
  fa chrích mbuig seinsleachta Sreing,
  do chuid eighreachta d'Éirinn.
 84. Ná bí réidh go rabhthaoi i bhus,>
  eadamar, a ucht solus,
  ní budh thall réidheóchaid ruinn
  ó éireóchaid clann Chonuill.
 85. Ní cás duit dol ar a n-iocht;
  go leagthar iad i n-aoiniocht,
  ní soileagtha thú tairsibh,
  oireachta an chrú Chonaillsin.
 86. Níor chóir dhuit déanamh tairsibh,
  oircheas don chrú Chonaillsin,
  dot chneas síthseang, dot ghlaic gil,
  a ndícheall dait do dhéinimh.
 87. Ní mór dhíobh, a dhearc mhálla,
  nách oide dil diongmhála,
  nó rodhalta dot ghruaidh ghil,
  nó comhalta uair éigin.
 88.  p.13
 89. An lucht is sine ná sibh,
  atáid agaibh 'na n-oidibh,
  clann cháigh 'na ndaghdhaltaibh dhuit,
  a tharngartaidh Cláir Chorbmuic.
 90. Briathra a maca samhla so
  adubhairt Conall Cruachno
  ar Moigh Léana uair eile,
  a réalla sluaigh Sligighe.
 91. Lá dár fógradh cath ar Chonn
  ar Moigh Léana a los eachtronn —
  barr cleathmhongach na gclodh lag —
  le Mogh neamhchorrach Nuadhad.
 92. Teagaid fa Mhogh Nuadhad náir
  forgla ̇fear nÉireann d'éanbháigh —
  sluaigh ̇flathamhla ar nár ligh smacht —
  acht ̇fir chathardha Chonnacht.
 93. Ní raibhe le Conn san chath
  acht fir Chonnacht dá chumhdach —
  laoich na ngreagh soidhéinmhe seang —
  re coimhéirghe ̇fear nÉireann.
 94. Beag dhúinn Connachtaigh, ar Conn,
  do mhuin chomhráidh re Conoll,
  is sluagh Éireann 'nar n-aghaidh,
  a ghruadh séimhseang síodhamhail.
 95. Fir Éireann ó thuinn go tuinn,
  dob iad comhráite Conuill,
  níor chuirthe dháibh uamhain ort,
  eidir sluaghaibh chláir Chonnacht.
 96.  p.14
 97. Oide dhuitse nó dalta,
  ar Conall, nó comhalta,
  a chiabh ghnéabhuidhe, a ghrádh ban,
  gach éanduine i gclár Chruachan.
 98. Sinsir Chonnacht láimh do láimh,
  do ráidh Conall i gcéadáir,
  atáid 'na n-oidibh agaibh,
  a bhoiggil áig abhraduibh.
 99. Comhalta dhuitse, a dhearc mhall,
  do lucht comhaoise, ar Conall,
  ód chomhaltrom, a ghruadh gheal,
  re sluagh dtolachcorr dTailtean.
 100. Gá dám dhó? ar Conall Cruachna,
  atáid ar n-óig anuallcha
  dhuit, a mharcaigh Mhuighe an Sgáil,
  'na ndaltaibh uile d'éanláimh.
 101. Créad as budh beag leat do líon
  mar sin, ar oide an airdríogh;
  sluagh carad ar aontoil ann
  aontroigh tharad ní thiobhram.
 102. Bristear le Conn na gciabh lag
  cath na maidne ar Mhogh Nuadhad;
  gealladh maith Conaill do Chonn
  is maith do chomhaill Conoll.
 103. Mar sin duitse, a Í Dhomhnaill,
  ní tháirfe taom éagomhlainn
  eidir ̇fréimh chogthaigh Conoill,
  a séimh ̇fortail abhramhoill.
 104. A leómhain Éirne, ní ̇fuil
  acht éanchúigeadh it aghaidh,
  'sdo bhí Éire ag cor ar Chonn
  do thol a chéile acht Conoll.
 105.  p.15
 106. Is iomdha comhmaith Conuill
  d'aos ghráidh fad ghruaidh abhradhuinn,
  mar do bhí an Conaillsin Cuinn
  'sa rí i gcomhaimsir Chonuill.
 107. Dóigh mar do cuireadh le Conn
  i sluagh Cruachna 's i gConoll,
  do dhóigh it chomhaltaibh cuir,
  's i romhacraidh mhóir Mhurbhaigh.
 108. Fearr iad so ná' seacht n-urdail
  do sluagh thacair thiomargaidh,
  fa mhílidh Mhoighe na bhFionn
  a tíribh oile Éirionn.
 109. An gcéin bheid ina mbeathaidh
  an sluagh fraochdha fuireachair
  beag d'anbhuain bhus eagail libh,
  a dhreagain armruaidh Oiligh.
 110. Créad an turbhaidh atá ort
  gan teacht d'féachain ̇fear gConnocht —
  laoich na ngreagh síodhamhail seang —
  ag síoṙfaghail ̇fear nÉireann?
 111. Tuigim fós fáth do mhoille,
  a chodhnach cláir ̇fionnFoinne,
  mar nách foil anacal ort
  ag moigh cladhsocar Chonnacht.
 112. Goillidh ar th'inntinnsi, a Aodh,
  críoch Mheadhbha na múr bhfionnchaomh
  ar son nách fuiltear réidh ruibh,
  a muintear féin dá foghuil.
 113.  p.16
 114. Dol dí i n-aoineacht ód ghruaidh ghloin
  fearr leatsa iná' lot eadroibh;
  saoilim gur lat an leanabh,
  a slat bhraoislim bhaisleabhar.
 115. An gcualabhair cúis na mban,
  nó an bhreath ríoghdha rug Solamh,
  a ghéag neamhchranda ón Mhuaidh mhir,
  i n-uair leathranna an leinibh?
 116. Táinig lá i láthair Solaimh
  cúpla inghean éagsomhail,
  dias data ghnéanaoidhe ghlan,
  éannaoidhe aca ar iomchar.
 117. Do bhí gach bean dona mnáibh
  ar dteacht 'na cheann i gcéadáir
  dá dhearbhadh gur lé an leanabh,
  go ndearnadh é d'áiteaghadh.
 118. Ó nách fuil fiadhnuise libh
  don chursa um cheann an leinibh,
  a roinn eadraibh dob áil liom,
  ar eagnaidh cáigh go coitchionn.
 119. Maith an bhreath, arsa bean díbh,
  rug Solamh mór mhac Dáibhídh
  dúinn fán gcloinn ndóidleabhair nduinn,
  roinn an óigleanaibh eadruinn.
 120. Fearr liomsa mo leanabh féin,
  ar an bhean oile ainnséin,
  gan bheith i mbaoghal don mhac
  'sa bheith it aonar agat.
 121. Tusa féin máthair an mheic,
  ar breitheamh na mbreath n-oirdhreic,
  deimhin gur it bhroinn do bhí,
  roinn an leinibh ní léigthí.
 122.  p.17
 123. Mar sin, a Aodh mheic Maghnais,
  do dhruim uilc nó iomarbhois—
  gá dtám 'ga innise ort?—
  nár mhillisse clár Connocht.
 124. Níorbh áil leat, mar is leat féin
  sealbh Chonnacht, a chneas mínréidh,
  bheith dá milleadh, a ghlac glan;
  do-rinneadh lat an leanabh.
 125. Do chaomhain sibh Cruachain Chuinn,
  do chosain tú ar chloinn gConuill
  port seinSligigh na sreabh nglan
  tar deinmnidibh ̇fear nUladh.
 126. Dá ndearntá comhairle cháigh,
  do bhiadh Tailte 'na teannáil,
  'sdo bhiadh Cruacha ar char eile;
  ná gabh uatha a n-impidhe.
 127. Ní héidir ón Inghin Duibh,
  dá mbeitheá féin dá bhfoghuil,
  a dhéar díleanda ó Bhóinn Bhreagh,
  díbhearga dhóibh do dhéineamh.
 128. I gcúigeadh 'na mbia an bheansa
  ní lamhthar luadh imreasna;
  srian re Conallchaibh gur chuir,
  do chomharthaigh Fiadh Fionntuin.
 129. Go breith oirn d'inghin Séamais
  síoth do chách ní choingéamais —
  fiadh Breagh go dtarla ar a tol —
  ar feadh an abhra d'iadhodh.
 130.  p.18
 131. Ón tráth fá dtánaig tar muir
  ní chuimhnighid clan Dáluigh,
  tre sduaigh Cabha an chláir iodhain
  fala cháigh 'na gcroidhiodhaibh.
  DIA DO
 132.  p.19

  3. Ó DOMHNUILL

 133. Molfaid Conallaigh clann Táil,
  guais gur comhartha conáigh
  do síol daghRosa ón Mháigh mhoill
  na faghlasa Chláir Chonoill.
 134. Atáid re hathaigh d'aimsir —
  síol mBriain 'san chlann Chonaillsin —
  thart thall i gcomhar dá gcur,
  moladh ann agus aorudh.
 135. Do-nímis — éigse an taoibh thuaidh,
  molta síl gConaill chrannruaidh
  'na n-imdheargadh do chloinn Chais,
  croinn ̇finnleargan an Forghais.
 136. Do bhearnsam, gi bé fachain —
  éigse síl gCuinn Chéadchathaigh,
  clú seinsleachta móir Mogha,
  róimh eighreachta an eangnomha.
 137. Ní dhéanmais duain móir molta,
  nó fiú an éanroinn ábhochta,
  gan leith diomolta ag cloinn Chuirc,
  croinn dob iongonta d'̇fóbuirt.
 138.  p.20
 139. D'eagla gomadh éigean dún
  ar n-aighthe orra d'iompúdh,
  ar síol mbúidh gcaithréimeach gCais
  aithmhéileach dhúin a ndéanmais.
 140. Ní ar son gcruidh ná gcupadh n-óir,
  séad mbuadha nó brat ndonnsróil,
  fríoth linn adhbhair na haoire
  ar dhamhraidh bhfinn bhFormaoile.
 141. Acht file maith ón taoibh thuaidh,
  gearr ó soin — dia do dhiombuaidh —
  thort thhiarain i magh Mumhan
  do ghabh d'iarraidh ealadhan.
 142. Smacht Gall i Mumhain Mheic Con,
  tarla dhó — dia do phudhor —
  do bhreith ar ollamh nUladh,
  ar mbeith ollamh n-ealadhan.
 143. File Í Dhomhnaill Dúin na nGall
  le smacht adhuathmhar eachtrann,
  gá dtám? — acht torchuir bu dheas,
  gur chomhchuir ár na n-éigeas.
 144. Ansmacht Gall dóibh fo deara
  siad d'̇fulang a oidheadha;
  ní ar chloinn Sadhbha is cóir a chion
  gé tharla dhóibh a dhéiniomh.
 145. Gidh eadh, do himreadh linne,
  tre anuabhar m'inntinne,
  rinn ar bḣfíṙfeirge ar fuil gCais,
  do mhuin díbheirge is díomais.
 146. Do-nínnse féin, mar gach fear,
  ní nách dlighfinn do dhéineamh
  ar cloinn réidh dtoirbheartaigh dTáil,
  céim do oirdhearcaigh m'éagáir.
 147.  p.21
 148. Tarla dhúin 'na dheaghaidh soin
  cogadh d'éirghe eidir Ultaibh —
  fachain raghoirthe gruadh nglan —
  is sluagh cladḣfoirbhthe Chruachan.
 149. Do fógradh ag fuil Dálaigh
  gan charaid gan chompánaigh —
  clár tirmlíggeal na dtonn mbinn —
  d'imdhídean fa ̇fonn Oilill.
 150. Mo chomhghaol, mo charaid féin,
  cuirid orm d'̇fiachaibh ainnséin
  dol do súr chomairce is cuir
  ar thromaicne ndúr nDáluigh.
 151. D'éis ar chaitheadar riamh ruin,
  iomthúsa chinéal gConuill,
  cor lem anacal níor ál,
  ansocar cor na gcompán.
 152. Ní abraim nách ionann damh
  is síol gConuill dom chreachadh,
  curaidh tréana Bheann mBoirche
  dom éara um cheann gcomoirche.
 153. Mar do-chuala ar chansad ruinn
  as t'uchtsa a Aodh Í Dhomhnuill,
  red ghnúis ndeirg líodhuinn leithghil
  líonuim d'̇feirg is d'aindeithbhir.
 154. Fógra dhaoibh ós aird oruinn,
  a rí sleachta saorChonuill,
  a luagh d'eineaclonn ní ̇fuil
  ag sluagh mheidhealtrom Murbhuigh.
 155.  p.22
 156. Beadhgfaid croidheadha clann ríogh
  dá ndeachar uaibh fa eissíodh,
  lasfaid saoraighthe gruadh nglan
  do sluagh ̇faobhairthe Almhan.
 157. Gé atámaid fa cheann ar gcruidh
  ag cogadh re cloinn Dáluigh,
  ní théarnó uan i nUltaibh
  luagh éanbhó dom iomurcaidh.
 158. Gidh eadh, suidheóchaidh sinne
  ar chathaibh chuhin Duibhlinne,
  gur chreachsad a mbí im baile,
  a rí cneasbhog Calraighe.
 159. Adéar go ndearna tusa
  díoth damh, a mheic Maghnusa;
  íoc san ní nách dearnais damh,
  a rí Bearnais, do-bhéarthar.
 160. Ar an gcorsa, a chiabh sgothach,
  fuair seisean, Maol Miolsgothach,
  róm ó chlannaibh Néill náraigh,
  an réir n-annaimh n-éadálaigh.
 161. Fear do saorchlannaibh síl Néill,
  tosach an adhbhair eiséin,
  ó Mhac Coise ̇fuair oidhidh;
  a loise uaidh ardoighidh.
 162. Bagraid, ar bhfás a bhfaladh,
  dol d'argain an ollomhan —
  ógbhaidh séadarsaidh síol Néill —
  mon ngníomh n-éagosmhail n-aigmhéil.
 163. Mac Coise ó do-chualaidh sin
  téid i gceann airdríogh Oiligh,
  sduaigh croidheathais far ciúin muir,
  fa sdiúir oireachais d'Ultaibh.
 164.  p.23
 165. Siris Domhnall mhac mheic Néill
  sgéal ar an ollamh ainnséin;
  fear sgeóil d'innisin dob ̇fearr,
  innisidh eóil na hÉireann.
 166. Fóchtais Mac Coise an gcuala
  sgaoith d'uirsgéalaibh ionnuara;
  tig tairsibh d'éis aroile,
  do ghéis bhaisghil Bhóroimhe.
 167. Ó do ghabh Ceasair clár Breagh —
  sgéala diamhra Ghuirt Ghaoidheal,
  do ghloin mheabhra ̇fuair uile
  ag sduaigh mheardha Mhaonmhuighe.
 168. Ar thoghail a thoighe féin
  cumais an t-ollamh ainnséin,
  sgéal fábhaill nách fuair reimhe,
  dá ghruaidh álainn ainglidhe.
 169. Do ráidh Iorard, is é a suim,
  cuid do dheirbhfine Domhnuill
  gur thoghailsead a theagh féin,
  treabh na solaisleag soiléir.
 170. Rí Oiligh an ̇fuilt chleachtaigh —
  tug Domhnall mhac Muircheartaigh
  luagh na díthe nách dearna
  dá ghruadh síthe soidhealbhdha.
 171. Leithead a aighthe d'ór ghlan
  tug d'eineaclann don ollamh;
  beag sin dá éarcuibh ile
  ó thréantuir ghil Gháirighe.
 172.  p.24
 173. San mbréig do chum ar chloinn Néill
  dáilid don ollamh ainnséin
  maicne ghéag mbastana mBreagh
  asgadha nár ̇féad d'áireamh.
 174. Roighne a bhfáinne, a gcuach gclochach,
  Mac Coise, Maol Miolsgothach —
  maith do-chuaidh críoch a bhagair —
  fuair san díoth nách dearnadair.
 175. Cóir Meic Coise ar chlannaibh Néill,
  go bhfios damh, a dhreach soiléir,
  ní beag í d'aoncháir oraibh,
  a rí caomhChláir Chonchobhair.
 176. Na seóid uaisle, an asgaidh chruidh,
  fuair Mac Coise ó chloinn Eóghuin —
  créad as nách dáilfidhe dhamh,
  a ghéag cláirThighe Chruachan?
 177. Níor bhean riomsa, a rí Line,
  ar ghrádh nó ar ̇fuath n-oirbhire,
  bheith maithmheach fán gcúis gcéadna,
  a ghnúis aithneach ̇fíréanda.
 178. Gá dtám ris, a rún creidmheach —?
  acht meise féin foidhidneach;
  cor duinndeise fad ghruaidh ghil
  a dtuillise uaim d'̇fuighlibh.
 179. Do iarrais orm, a ̇folt lag,
  mo chrodh d'iomghabháil orad —
  ní bhí acht ar n-ionnarbadh ann,
  a rí fionnardghlan Fréamhann.
 180.  p.25
 181. Ar ghrádh th'einigh innis damh,
  an suidhfeá innte im ionadh,
  a chodhnach síl gcúlchais gCuinn,
  óm thír dhúthchais dá ndeachuinn?
 182. Cia ar bioth dá dtiobhra tusa
  gealladh cuir nó cádhusa,
  a sgiath coimhdhe chuain Uladh,
  oirne an uair do ̇fógrubhar?
 183. Deacair go bhfuighinn feasda
  go bráth d'éis bhar n-aitheasga,
  a ghéag thaobhthana ó Bhóinn Bhreagh,
  aonchara is cóir do chaidreabh.
 184. Ós agaibh féin, a thaobh thais,
  do hoileadh mé, a mheic Maghnais,
  sé dhún ar doimheanma ag dol,
  glún mh'oileamhna dom athchor.
 185. Eatorra do hoileadh mé
  gur chaitheas urmhór mh'aoise;
  mór comhaltas gach ríogh ruinn,
  do síol gclodḣfoltchas gConuill.
 186. An uair fa dtigthí ar Íbh Táil
  dom láthairse, a ̇flaith Iomgháin,
  nó ar chloinn séimhseing naoidhe Néill,
  ní dhéininn daoine dhíbhséin.
 187. Bréigneócha meise mé féin,
  má bhím éantamall aimhréidh
  red ghruaidh saoir gcorcra gceólchair;
  do mholta ót aoir éileóchthair.
 188.  p.26
 189. Do-ghéan gréas ionnuar aoire
  dhuitse i ndeaghaidh mh'éagaoine,
  bhias 'na adhmholadh d'̇fuil Táil,
  a thuir abhradhubh Iomgháin.
 190. Síol mBriain — is blagh dá sonus
  go n-éireócha mh'̇foltonus —
  pór deighsíl a Caithir Chuinn —
  re maithibh cheiníl gConuill.
 191. Dá mbeith aithreachus oraibh
  san díoth dúinn nách dearnobhair,
  do-ghéabhainn, a ghruaidh bhreacdhonn,
  'sdo-bhéarainn uaim eineaclonn.
 192. Móide is ciontach clann Dálaigh
  fa chor i gceann chompánaigh —
  nár ghnáth dhóibh déineamh faghla
  róinn ar éiṅfear n-ealadhna.
 193. Ní ̇fuil do thaobh Chuirc nó Chuinn
  umad, a Aodh Í Dhomhnuill,
  fuil ríogh lér dhligheabhair dol
  nách bíodh d'̇fileadhaibh umhol.
  MOLFAID
 194.  p.27

  4. CATH DROMA LIGHEAN

 195. Maighean díoghla Druim Lighean,
  mór d'ulc agus d'aindligheadh
  do-righneadh fa cheann an chnuic,
  i ngleann na n-inbhear n-ordhruic.
 196. Meinic tugadh taoibh a learg
  'na rothnuall chorcra chróidhearg,
  'sgach fán dá ghortaibh gairthe
  lán do chorpaibh ciorrbhaighthe.
 197.  p.28
 198. Meinic riamh do-righneadh fuil
  don loch do bhí ar a bhéaluibh,
  'sa thonna ó chrú 'na gcorcair,
  ar brú an droma díoghaltaigh.
 199. Druim Lighean na learg n-éachtmhar —
  ní dearnadh, ní dingéantar.
  uilc an mhoighe ̇féarghloin ̇finn
  i n-éanmhoigh oile d'Éirinn.
 200. Ó Chloinn Neimhidh gus aniodh,
  tulach corr Chruacháin Lighean —
  atá a haghaidh ghléigheal ghlan
  d'̇falaibh féinneadh dá folcadh.
 201. Conuing mhac Faobhair mheic Flath
  is é ro chuir an céadchath,
  re hucht n-iomchosnaimh ̇fuinn Bhreagh
  fa Dhruim lionnchobhsaidh Lighean.
 202. Naoi gcéad do chlannaibh Neimhidh,
  dá bhflaithibh, dá bhféinnidhibh,
  tarsna an achaidh dromchlaidh duinn
  torchair le cathaibh Conuing.
 203. Cúig meic Deala mhóir mheic Lóigh—
  tugsad fan gcnocsa i gcéadóir
  gleó re raghasraidh bhfinn bhFáil
  fa rinn gcladharsaidh gCruacháin.
 204.  p.29
 205. San áit chéadna, i gcionn athadh,
  tug Breas mór mhac Ealathan
  fa saorthulaigh na gclach gcorr
  cath re laochradhaibh Lochlann.
 206. Torchair d'̇féin Bhanbha re Breas
  triar ar chéad dar chóir flaitheas,
  láimh re hamhsaibh fuinn Bhanbha
  fan ndruim n-arsaidh n-allmhardha.
 207. Deich gcéad ̇fichead d'Fearaibh Bolg,
  'sní théarnó ar ais ón iomorg —
  lór do mhíochuid méad na gcean —
  don tríochuid céad acht cúigear.
 208. Ar dteacht arís go fiadh bhFáil
  do Chloinn mhóir Mhíleadh Easbáin,
  ní hinneistir fearg na bhfear
  fa ̇finneisgir learg Lighean.
 209. Marbhthar leó i laithibh troda
  trí meic cródha Chearmada,
  triar calma ór chraobhthairtheach cuill,
  gabhla caomhChaithreach Cröoinn.
 210. Tugsadar trá teóra cath
  um Lighin na learg mbaoghlach;
  gabhaid féin barántas Breagh,
  céim do ghabháltas Ghaoidheal.
 211.  p.30
 212. Meic Mhíleadh fós — gidh iad ann —
  forgla Thuaithe Dé Danann,
  do bhí ar dtuitim d'aithle an áir
  ar faithche chnuiċfinn Chruacháin.
 213. Níor básuigheadh riamh roimhe
  fa éanchnoc d'Iath Úghoine
  leath ar thuit d'aidhleannaibh áigh
  fa ghlainbheannaibh chnuic Cruacháin.
 214. Go ríomhthar reanna nimhe,
  nó an ghaineamh mór mhuiridhe,
  tulach géiggeal na ngort sean—
  ní héidear a holc d'áireamh.
 215. Sé ríoghcatha roimhe so
  tugadh timchiol an droma,
  Druim finnFeabhail fan dann sreabh,
  'sgan mindeabhaidh ann d'áireamh.
 216. Gá dú? — acht is sé an seachtmhadh cath
  cath mór na maidne amárach
  chuirfeas réadla ̇fuinn Uladh
  fan ndruim gcéadna ad-chualabhar.
 217. Is é fós chuirfeas an cath —
  Aodh mhac Maghnuis mhúir Theamhrach,
  gruaidh soinionnta ar snuadh na subh
  'gar roimhionca buadh bhiodhbhadh.
 218.  p.31
 219. Is é an cath mórsa amárach
  an teidhm dhoiligh dhíoghbhálach
  tug an cheathardhúil ar crioth
  ar fud leathanMhúir Luighdheach.
 220. Is é tug tolcha an bheatha
  'na gcróbhuailtibh crithreacha
  'sna tonna i bhfoltaibh na bhfeadh
  'na morcaibh troma teineadh.
 221. Do thógbhadar, fa tuar gleóidh,
  teinte eisriata an aieóir
  ceann fan réaltoin móir mongaigh,
  'na mbróin éachtaigh anghlonnaigh:
 222. Beid na taise 'sna tombaibh
  ag easaonta, ag easargain,
  mosglaid cuirp ̇fonnmhaighe Fáil
  ag fornaidhe an uilc anbháil.
 223. Labhraid ceathra cláir Bhanbha
  do chomhráitibh ciallamhla,
  fa ghort bhfonṅfaoilidh na bhFionn,
  ag comhmaoidhimh olc nÉirionn.
 224. Geintear piasda i ndeilbh dhuine,
  'sna daoine i ndeilbh bhiasduidhe,
  mór na tarathair tug soin
  ar fud chladhachaidh Chobhthoigh.
 225.  p.32
 226. Atá an bhadhbh chíocrach catha
  ag aslach an arḋflatha,
  go dtrillsibh corcra ma a ceann
  ag tochta ós insibh Éireann.
 227. Beid mná siabhartha síodha,
  beid faolchoin is fiaidhmhiola,
  ag tuar an chatha do chor
  do sluagh Mhacha go madan.
 228. Budh iomdha san oidhche anocht
  fuath is amuid is arrocht
  timchiol chreachthóir chlach mBanbha
  seachnóin na gcath gceachtardha.
 229. Budh iomdha i longphort laoich Bhreagh
  sgiath ó aréir ar righ mhíleadh,
  meóir leabhra lúbtha um ̇foghaibh.
  dearna dúnta um dhornchladhaibh.
 230. Budh iomdha ar madoin go moch
  proinn dá caitheamh go corrach;
  laoich ag ionnráithne a n-arm ngéar,
  iolgháirthe badhbh is brainéan.
 231. Budh lór d'adḣfuath mun n-amsa
  seasdán na sleagh gcodarsna,
  siansa a reann gceannbhraonach gcorr,
  searbhghlaodhach a mbeann mbuabhall.
 232.  p.33
 233. Budh cúis truaighe an tráth céadna
  búithreadh na mbiasd n-uaithbhéalda;
  gotha faolchon mbeann mBanbha,
  gaothradh na n-eang n-allmhardha.
 234. A much na maidne amáireach
  budh é an cnocán congháireach,
  í féige orchradhach gach áir,
  gormtholach céide Chruacháin.
 235. Muidhfidh, mar mhuidheas do ghnáth,
  cath na maidnese a mochthráth
  ré sluagh dhearccorr Thighe Truim,
  'sré bhfine cheanntrom Chonuill.
 236. An dtabhair Aodh dá aire
  gearán na ndúl ndaonnaidhe,
  nuall na sreabh, néalla nimhe,
  sgéala na bhfear bhfáisdine?
 237. Nó an ngoilleann ar a ghruaidh nduinn
  iomchosaoid Chineóil Chonuill
  tre bheith do sluagh flatha Fáil
  re luadh gcatha dá gcongbháil?
 238. Fada an treimhse atáid re a chois
  gan tocht dá dtíribh dúthchois;
  atá slat bhoisleabhar Bhreagh
  ag toirseaghadh Mhac Míleadh.
 239.  p.34
 240. Fada leis an bhfear ón Mhuaidh,
  'só Srúibh Broin an bhruaich ionṅfuair,
  'só Choirrsliabh gan tocht dá thoigh,
  'só ghort Oirghiall i nUltoibh.
 241. Madh é a aimhleas, madh é a leas,
  madh ré nAodh, madh air mhuidhfeas,
  ó atá sé d'oirichil air
  is roimhithigh é d'̇féaghain.
 242. Urusa dhó dul i gcath.
  ré sluagh mhór mhíleadh Teamhrach,
  tearc ann acht ceinnbhile os choill
  do dheirbhfine chlann gConuill.
 243. Atáid iadhta fa a ̇folt lag
  laoich na dTuath, onchom Fánad,
  slóigh mhillse ón míonaclaidh muir —
  ríomhacraidh Inse hEóghain.
 244. Tiocfaid leis don leith oile
  guaisseabhuic Bheann mBoghoine,
  's garbhsluaigh ó ghleanntaibh Bearnais
  d'ealtain chrannruaidh chloidheamhghlais.
 245. Atáid leis bhós druim ar dhruim
  a bhráithre féin, fuil Chonuill,
  nách é a rún éantroigh ar ais,
  na réaltoin ó Dhún Durlais.
 246.  p.35
 247. Fearr iad so iná a seacht n-urdail
  do sluagh thacair thiomargaidh
  fa mhílidh Mhoighe na bhFionn,
  ó thíribh oile Éirionn.
 248.  p.36

  5. CAISLÉAN LEITHBHIR

 249. Ionmhuin baile brugh Leithbhir,
  lios an longphuirt saidhbhirthigh;
  ceardcha oinigh ̇fear nUladh,
  treabh ren doiligh dealughadh.
 250. Ionmhuin dias 'ga dtá an teachsoin
  gan iomad gan uireasbhoidh;
  bárda an tuir thonnmhálla thigh
  tuir congbhála an chóigidh.
 251. Gearr lá dá ̇fad 'na ̇foghair —
  ríghmhíle Chláir Chonchobhair;
  laoi leabhra is aithghearr uaidhe —
  baincheann Teamhra taobhnuaidhe.
 252. Inghean Seaáin Uí Néill náir,
  Mac Uí Dhomhnaill Dúin Iomgháin —
  siad san phurt soidhealbha sean
  'na lucht oileamhna aoigheadh.
 253. Ionmhuin bruidhean 'na mbíd sin,
  ionmhuin lucht bhíos san bhruidhin;
  slógh an toighe is teach an tslóigh —
  mo chean neach ̇foighe a n-onóir.
 254.  p.37
 255. Ionmhuin teaghdhais aoibhinn aird,
  a buird, a cuilte, a cupaird;
  a múir sídhe chuanna chuir,
  a sduagha míne marmuir.
 256. Ionmhuin brugh 'na mbíodh sinne
  seal ag imirt ̇fidhchille,
  seal re hingheanraidh ̇fear mBreagh,
  seal re finnleabhraibh fileadh.
 257. Dúnadh Leithbhir na learg nglan —
  ní ̇féadann duine ar dhomhan
  triall uaidh ó urmaisdear air;
  Durlaistreabh thuaidh an teachsoin.
 258. Nó Eamhain do chlaochládh cruth,
  nó Cruachain chloinne Mághach,
  san ráith bhiligh greaghaigh gloin,
  nó Teamhair chinidh Chobhthaigh.
 259. Nó is é Nás, longphort Laighean,
  san chéidriocht 'nar cumhdaigheadh;
  adhbha thaissean chuaine Chuirc —
  nó Caiseal uaine ordhuirc.
 260. Nó is é múr finnLeithbhir féin —
  beag más ̇fearr dúnadh díbhséin —
  do-chuaidh 'sna reachtaibh roimhe
  dá gcleachtair uaibh ionmhuine.
  IONMHUIN
 261.  p.38

  6. LIOS GRÉINE

 262. Lios Gréine is Eamhain d'Ultaibh,
  treabh nách budh tréigthe ar Thailtein;
  each nách fuil barr ar bhronntaibh,
  bronntair creach Gall san ghlaintreibh.
 263. Síothbhrugh Ealcmhair í ar áille,
  treabh do bhí ag ríoghaibh róinne;
  lór do chur cháich fá chéile.
  ráith gréine mar Bhrugh Bóinne.
 264. Re Durlas Ghuaire is gaolmhar,
  'sa cumhdach d'ua na n-iarladh;
  treabh na slógh bhfleadhach bhfíonmhar,
  ríoghbhrugh mór sleaghach srianmhar.
 265. Lios Gréine, an cróchbhrugh ceólbhras —
  fóirfidh a ̇féachain ̇fiabhras;
  a lán ann do gach aoibhnios,
  caoimhlios ar lár call gciabhghlas.
 266. Brugh slaitgheal nách fiar foirgneamh,
  aitreabh na gcliar do chealgadh;
  dún geal don mhúr is margadh—
  meadh don ardbhrugh Dún Dealgan.
 267.  p.39
 268. Dún creachach cliarach coirneach
  a teachso cian bhus cuimhneach;
  mór do sgrios an dún dealbhach,
  múr meadhrach mar Lios Luighdheach.
 269. Dún mar Dhún oirdheirc Uisnigh,
  do thoirbhir Cú an chleasraidh;
  ná beir mnaoi asteagh don torsoin,
  meadh chosmhail don Traoi an teaghsoin.
 270. Faithche réidh ghlas fan ngrianbhrugh
  mar ar ó léimibh lúidhghreagh;
  níor threabh neach an fód fíorghlan
  acht gníomhradh each n-óg n-uaibhreach.
 271. Eich ar faithche fan bhfionnbhrugh,
  sleagha gairthe dá ngormadh;
  crú Chuinn re gníomh a nglainghreagh,
  ag sníomh tairngeadh gcruinn gcorghlan.
 272. Ón damhna is triath don teaghsom
  ar Bhanbha ní bhia easbhaidh;
  fear 'sa chlú ar chló na consoin,
  meadh chosmhail dó Cú an chleasraidh.
 273. Seaán róinn go Ráith Éanna,
  cóir leannán 'na lán súla;
  bean Chuinn {}ghrádha —
  brágha ghaisgidh Fuinn Úna.
 274. Fuair leannán Teamhra troimchion,
  Seaán i ndeabhthaibh dearbhthar;
  gur theilg tóir ó áth timcheal,
  dlighthear sgáth re feirg bhfearchon.
 275.  p.40
 276. Seabhac eich fút go faobhrach,
  um chreich námhad go néalmhach;
  a chrobh ar gach leith go luaimneach
  do sgor uaibhreach do bheith béalbhach.
 277. Go bhfuighe a tol ó Theamhraigh,
  a mheic Cuinn nár ob iomghuin —
  ní bríogh meirbh is dú ar deaghbhlaidh —
  dearbhaidh tú t'̇feidhm i n-iorghuil.
 278. Lugh Lámḣfada, triath Teamhra,
  nár ̇fág biodhbha gan umhla —
  iomdha fádh lat dá labhra —
  do mhac samhla ós chlár Chunnla.
 279. Sín ó Dhún glégheal Geanuinn,
  gan chrích Néill fút ná fulaing;
  cáir cnú dá cor ós chrobhaing,
  toghaim tú ar cháil Con Culainn.
 280. Lór mire do chrann gceannchaol,
  cuirfiod slógh Gall tar gealchuan;
  do reic ní béim ar Bhearchán —
  seanchlár Néill deit dá dheaghthuar.
 281. Ní mór do chradh cháich chaomhnus
  sróll glan nách gnáth i ngiaillbhrios;
  tar éis cean ó thír mar théarnas
  mín géarbhras greagh fan ngriainlios.
  LIOS
 282.  p.41

  7. TOIRIDHEALBHACH LUINEACH

 283. Iomdha sochar ag síol Néill,
  fada ó do hoirdneadh iaidséin,
  síol an cheinnbhile ó Bhóinn Bhreagh,
  tar deirbhfine móir Mhíleadh.
 284. An lá nách leó Fiadh na bhFionn
  ní dhligheann airdrí Éirionn —
  croinn lubhghorta chlann gCobhthaigh—
  barr umhlochta d'Eóghanchaibh.
 285. An uair bhíos éinrí oile
  i gceannas Chláir Úghoine,
  ní faghuir géill ar ghiallaibh
  ó dhagḣfuil Néill Naoighiallaigh.
 286.  p.42
 287. An tan ríoghthar neach d'uíbh Néill,
  ní cuid amharais ainnséin,
  do chloinn ghéirreannaigh Néill náir
  géill gach Éireannaigh d'̇fagháil.
 288. Tug said, mar is iad is ̇fearr,
  tuarasdal d'̇fearaibh Éireann—
  sgotha slóigh bhuanasdraigh Bhreagh —
  tuarasdail dóibh ní dlighthear.
 289. Dlighidh Ó Néill íoc 'na ̇fuil—
  gi bé dá mhuintir mharbhthuir,
  'sní théid eineaclann uadh d'̇fior
  do sluagh geimhealtrom Ghaoidhiol.
 290. Ní an fós, is feasach linn,
  a gcóir i n-éanaird d'Éirinn,
  's atá cóir Éireann aca,
  slóigh na gcéimeann gcurata.
 291. Clanna Néill na Naoi nGeimheal,
  níor geineadh, ní geinfidhear —
  tamhain a Tealaigh na bhFionn —
  a samhail d'̇fearaibh Éirionn.
 292. Ríoghradh Éireann uatha amach,
  is clann Néill mhóir mheic Eathach —
  níor lia rígh don ̇fréimh oile
  'ná dhíbh san réim ríoghroidhe.
 293. Díobh ríoghradh Bhanbha na mbeann,
  díobh forgla ardnaomh nÉireann,
  do síol ríNéill bhragha Bhreagh,
  fíréin ghlana na nGaoidheal.
 294.  p.43
 295. Do mheas Mac Coise clann Néill,
  ní fríoth leis ionta i n-éinchéim
  barr tar ainglibh phuirt phardhais
  d'airdhibh uilc nó iomarbhais.
 296. Gi bé is measa, ar Mac Coise,
  d'̇fuil Néill, is í mh'̇fiadhnoise,
  is é is ̇fearr uathaibh amach,
  an dream ó Thuathaibh Teamhrach.
 297. An chuid is ̇fearr d'aicme Néill —
  ní daoine adubhairt riúiséin,
  na croinn phailme ó phurt Doire,
  acht aingle i gcurp cholloidhe.
 298. Atá breath Mheic Coise ó Chluain
  ar síol Néill Oiligh armruaidh
  'na chlú mhór síordhuidhe ó soin
  tar slógh bhfíonmhuighe Fionntoin.
 299. Atáid cáis iomdha eile
  ag síol Eóghain d'áiridhe
  do bharr uaisle ar naomhchloinn Néill,
  na saorchroinn uaisle a héiṅfréimh.
 300. Tárraidh Eóghan mhac Néill náir
  beannacht Phádraig an phríomḣfáidh,
  géag ós choill mhoighe Macha,
  tar cloinn oile an arḋflatha.
 301.  p.44
 302. Fágbhais Pádraig Phuirt na bhFionn
  eineach is eangnamh Éirionn
  tar síol Néill d'̇fágbhálaibh air,
  's ar ̇fréimh ágnáraigh Eóghain.
 303. Do ghabhdaois neart chlann gCriomhthain
  'sníor ghabh éiṅfear d'Éirionnchaibh
  cumhachta ar a síol ó soin
  do bhríogh udhachta an éarloimh.
 304. Fuidheall seinbheannacht síol Néill,
  toradh urnuighthe an ̇fíréin —
  an ghéag abhla d'̇fiodh Teamhrach —
  aniogh tarla ag Toirdhealbhach.
 305. Mac Néill mheic Airt Óig mheic Cuinn,
  iarsna na ríogh ó Fréamhuinn;
  rí is córa dá bhfacaidh fear
  do mhacaibh móra Míleadh.
 306. A mbí idir ór is umha,
  a mbí idir ré is réaltuna,
  ag rígh mhoighe bhuig Bheannchuir
  ón chuid oile d'Éireannchuibh.
 307. Rí nár léig éinní a hUltaibh
  le sluagh nÉireann d'iomarcaidh,
  rí ré a ̇fionnachtain is ̇fearr
  'ga mbí iomarcaidh Éireann.
 308. Rí ó a bhfuilid fir Uladh
  gan chogadh, gan chathughadh,
  gan tnúidh, gan ̇folaidh, gan ̇feirg,
  gan toghail ndúin gan díbheirg.
 309.  p.45
 310. Rí nár bhris a bhréithir ríogh,
  rí ara lugha lucht míghníomh,
  rí nách geallfa ní fa nimh
  acht ní is dearbhtha do dhéinimh.
 311. Gé bheith sí ar an slighidh móir,
  do fuileóngthaoi fail deargóir,
  le cruas riaghla ̇fear nUladh,
  feadh bliadhna gan bhaoghlughadh.
 312. Do rachdaois mná moighe Fáil
  ar ̇feadh nUladh 'na n-éanmhnáibh,
  fa sduaigh ndeircmhir móir Macha
  i mbeirtibh óir ioldatha.
 313. Dá dteagmhadh long fá lán séad
  i n-imlibh cuain gan choimhéad,
  Toirdhealbhach do-ní do niort
  nách oirbhearnach í ag imtheacht.
 314. Móide is iongantach don ̇fior
  an riocht 'nar chuir an Cúigiodh,
  bheith don Bhanbha ghéagthruim ghloin
  'na héantuinn ̇faghla acht Ultoigh.
 315. Atá an chéiddíle arna cor
  lér dhíoláithrigh Dia an domhon,
  nó a mac samhla ar bhraoinlios Bhreagh,
  aoibhnios Banbha do báitheadh.
 316.  p.46
 317. Atá Naoi oirdheirc oile
  san chríchse chlann Rudhroighe,
  gnúis mhaordha dá moltar geall,
  dá caomhna ar dhortadh ndíleann.
 318. An cúigeadh eang d'̇fiadh Teamhrach
  don chursa atá ag Toirdhealbhach
  tírim do Bhanbha na mbeann
  ar dhílinn ̇faghla Éireann.
 319. Naoi mhac Láimhiach eacht oile
  mar sin rug Rí an ríoghthoighe,
  géag thromthoraidh nár mhoidh mionn,
  tar moir ndromchladhaigh ndílionn.
 320. Do bhí an domhan fa dhall chiach
  ré linn Naoi ̇mhóir mheic Láimhiach —
  sé 'na seanadhbhar ó sin —
  tre neamhadhradh nDé dhúiligh.
 321. Acht trí meic Naoi agus Naoi féin
  do bhí síol Ádhaimh ainnséin,
  lucht an domhnán mar dirthir,
  lomnán d'ulc is d'aindlighthibh.
 322. Tig aingeal Dé anuas do nimh
  go mac Láimhiach lá éigin —
  cioth báisdighe is mó do mhill —
  d'fáisdine dhó ré ndílinn.
 323. Teachtaire Dé ris do ráidh:
  báithfidh cách uile d'éanláimh —
  lucht aidhmillte ortha is ̇fearr —
  gairbhlinnte dorcha díleann.
 324.  p.47
 325. Déantar uaibhse, ar an t-aingeal,
  eathor téigleach taobhdhaingean,
  suil tí an sál doighirthe dubh
  tar clár dtoinighthe an talmhan.
 326. Mac Láimhiach — lór do mhisnigh,
  ar impidhe an aingilsin,
  do-ní an áirc slaitleabhair slim
  'na báirc thaitneamhaigh thirim.
 327. Rí na ndúileadh, Dia Athar,
  d'éis na háirce d'ullmhachadh,
  tug sé an díle ar an domhan
  'sdo-ríne é d'̇folmhoghadh.
 328. Gur bháith Dia i ndíol a bhfoltadh
  an bioth uile acht aonochtar,
  níor sguir dá dhíbheirge dhíobh,
  do mhuin ̇fíṙfeirge an Airdríogh.
 329. Ní hí an áirc soidhealbha seang
  do saor iad ar ̇feirg ndíleann
  an feadh do bhaoi an tuile ag tocht,
  acht guidhe Naoi 'sa naomhthocht.
 330. Is í an díle na danair,
  is í an áirc Clár Conchabhair,
  slat charmarsaidh chraoi Theamhrach—
  Naoi an talmhansoin Toirdhealbhach.
 331.  p.48
 332. Naoi ar tús mar do toghadh lais,
  do thogh Dia do dhruim eólais,
  gnúis neamhdhuidhe Í Néill aniogh
  tar féin ngealmhuighe Gaoidhiol.
 333. Ameasg Gaoidheal ghuirt Teamhrach
  Dia féin do thogh Toirdhealbhach,
  an toghusa Dhé na ndúl
  ní horusa é d'iompúdh.
 334. Ní maoidhte dhá mhac samhla
  do rígh neartmhar nathardha,
  'sa liacht rí Éireann dá ̇fuil,
  ní dá ndéineann do dhéanaimh.
 335. Sé rígh ̇fichead d'áireamh flath
  anuas ó Niall mhac Eathach
  go Toirdhealbhach dá bhfiar fiodh
  ar fiadh ghoirmiobhrach Gaoidheal.
 336. Sé rígh dhéag d'aicme Eóghain
  roimhe' ní rádh aineólaigh,
  deichneabhar ríogh' druim ar dhruim,
  do síol chleithleabhar Chonuill.
 337. Trí fichid rí is dá rígh dhéag
  suas ó Niall, folt na bhfinnghéag,
  fa chlár ndíllidh bhfuaiṙfliuch bhFáil
  go Mílidh n-uaibhreach nEasbáin.
 338.  p.49
 339. Ocht rígh 's ceithre fichid fear
  do bhí roimhe ar ghort Ghaoidheal,
  fearr an glún deireanach dhíobh,
  geinealach úr an airdríogh.
 340. Dá mbeith cách fós mar nách fuil,
  i gcoimhmeas re cloinn nEóghain,
  do bhiadh oirrim Bhanbha Breagh
  ag coinnill Annla ar éigean.
 341. Bheith ag cor re neart Í Néill —
  ní tráth d'Éireannchaibh eiséin,
  gan t'̇féaghan anú is neamhghuth
  'snár féaghadh tú id Thoirdhealbhuch.
 342. A Thoirdhealbhaigh mheic mheic Airt,
  ní mór nách mairg do-chonnairc
  urraim Ghaoidhil uim ghort bhFloinn
  do mhaoidhimh ort marurraim.
  IOMDHA
 343.  p.50

  8. TOIRDHEALBHACH LUINEACH

 344. Nodlaig do-chuanair don Chraoibh
  ollamhain Fódla d'éantaoibh
  ar slios réidh an bhrogha bhuig
  i robha Ó Néill um Nodluig.
 345. Baile do bhailtibh Í Néill
  an Chraobh síodhamhail soiléir —
  níor dealbhadh aoinlios budh ̇fearr —
  lér ceangladh aoibhnios Éireann.
 346. An uairsin is é tarla
  fan gcuing ríogh gan ̇freasabhra
  géag saor ó Tholaigh Theamhrach,
  an chraobh thoraidh Toirdhealbhach.
 347. I gcionn deich mbliadhan do bhí
  ó do hoirdneadh an t-airdrí,
  san Chraoibh ar dtógbháil toighe
  do chraoibh ógnáir Almhoine.
 348.  p.51
 349. Gluaismidne i gceann na Craoibhe
  d'̇fios an déidghil dreachnaoidhe.
  lucht comhmolaidh Fáid na bhFionn,
  mar táid ollomhain Éirionn.
 350. Tarfás dúinn ag dol inte
  gur thuit froigh na firminte,
  le tairm ngreagh srianbhuidhe seang
  fa ̇fear rianmhuighe Raoileann.
 351. Tarfás dúinn 'na dheaghaidh sin,
  ó dhealradh airm is éididh,
  go raibhe idir bharr is bhun
  an baile ann ar n-adhnadh.
 352. Samhlamaoid re fuaim a bhfleadh —
  cúirt í Néill na Naoi nGeimheal —
  muir anfaidh ag tochta i dtráigh,
  re dabhchaibh corcra ag comhdháil.
 353. Feadh amhairc ón mhúr amach,
  re faoidhibh ceóil na cathrach,
  gé bheith hé ar uillinn gach ̇fir
  ní chluininn é mun aimsin.
 354. Suil tairnig dhúin dul 'na gar
  dar liom fa lór do sásadh
  niamh a corn n-ochtsolus n-óir,
  boltonus a corm gcomhóil.
 355. Suidhmidne ar slios na faithche,
  na sluaigh theagair thiomsaighthe;
  ar bhrú an tighe ̇féaraird ̇finn
  file as gach éanaird d'Éirinn.
 356.  p.52
 357. Tig chugainn i gcionn athaigh
  aos grádha í Chuinn Chéadchathaigh,
  gur ̇fáiltigh gach duine dhínn
  le fáiltibh uile ón airdrígh.
 358. Amharc ar airdrígh Uisnigh
  ní fríoth uainn an adhuighsin,
  ó sduaigh sing bhoġfoltaigh Bhreagh
  sinn dár gcodaltaigh cuirthear.
 359. Do ghabhsad dúinn ag dáil ̇fleadh
  ó sin amach go maidean.
  dáilimh ̇fionnuallcha Í Néill náir,
  gan chéim n-ionṅfuartha d'̇fagháil.
 360. Cuiris ̇fear dá ̇féachain ruinn
  an raibhe i n-éandán aguinn
  sgeóil a threasa ar ̇feadh nÉireann,
  feasa a chean nó a chaithréimeann.
 361. Ní ̇fuil, ar éigse Banbha,
  's atá, ar an t-aos ealadhna,
  bunadh craobh gcaibhneasa ó gCuinn,
  gan taom n-ainbhfeasa aguinn.
 362. Atáid linn 'Sochair Síl Néill',
  ar filidh Éireann ainnséin;
  's ar ghabh dá gcineadh Bóinn Bhreagh,
  's ar dligheadh dóibh do dhéineamh.
 363.  p.53
 364. Atá linn gur dó dleaghair
  Múr Cruachna an chláir mhínsreabhaigh,
  is Múr Té an bhraonoirir bhinn,
  's gurb é is aonoighir d'Éirinn.
 365. Téid an teachtaire céadna
  d'fios an ghruaidhghil ghnúisdéadla;
  na foṙfuighle i gcéill do chuir
  d'Ó Néill Mhodhuirne ar maduin.
 366. Más é is ̇fáth molta, ar mac Néill,
  dóibh, a ndubhradar ainnséin,
  mó is neamhmoladh é orthaibh,
  greannoghadh é ar Eóghanchaibh.
 367. Aoir mhór do mhacraidh Teamhrach,
  Clár Teamheach, ar Toirdhealbhach,
  do bhuain do síol iochtmhar Airt,
  'snách tiocfadh díobh a dhíoghailt.
 368. Do ráidh Ó Néill Teamhrach Truim
  nách éisdfeadh éandán aguinn,
  'sgo dtiobhradh díol ar gach dán,
  gníomh dob iongnadh re a iomrádh
 369. Tigid chugainn re a chois soin
  ó Néill Caille is clann Eóghain,
  'san coillbhile ós chlár Uladh
  lán d'oirbhire ar n-ealudhan.
 370.  p.54
 371. Níor thógaibh mac Néill Í Néill
  an aghaidh mhiochair mhínréidh,
  nó an súil gcuirr mongabhraigh mir,
  re hollamhnaibh ̇fuinn Éibhir.
 372. Do-rinne rothnuall corcra
  dá ghnúis áluinn éadrochta,
  ó thracht bhuinn mhaoithréidh mheanmnaigh
  go saoirchéibh dtruim dToirdhealbhaigh.
 373. Do líonsam uile d'omhain
  ré n-airdrígh chlann gConchobhair,
  ar mbeith fa éiṅfeirg uile
  do chleith bhéildeirg Bhóruimhe.
 374. Gabhmaoid do bhriathraibh binne
  ag iompódh a intinne,
  ar tí a ̇feirge ar gcúl do chor,
  'sníorbh ̇feirrde dhún a dhéanomh.
 375. Ar mbreith féin do léigeadh lionn
  leis ó Néill na Naoi nGéibhionn,
  'sníor éisd saorbharr sluaigh Mhonaidh
  aonrann uainn dár n-ealodhain.
 376. Atá sé ó sin i le
  fa aontuinn ̇fíochmhair ̇feirge,
  do rígh clann bhfionn-nuadhadh bhFáil
  gan ionṅfuaradh ann d'̇fagháil.
 377. Fiarfaighim d'airdrígh Oiligh,
  más mithigh é d'̇fiarfoighidh:
  briocht díbḣfeirge 'na ghnúis ghil
  gá cúis ̇fíṙfeirgc ór éirigh?
 378.  p.55
 379. Créad an ̇fearg mhórso ar mhac Néill
  tar éis cháich dó do dhaighréir ?
  créad lér hadhnadh a ghruaidh ghlan,
  nó an bhfuair adhbhar dá hadhnadh ?
 380. Dá bhféadthaoi a rádha ris féin,
  fan bhfeirg móirse ar mhac saoirNéill,
  ní fuil ní d'adhbhar aige,
  sí d'adhnadh is usaide.
 381. Comhmór ceannaighthear a chlann
  ag bruach Inbhir Dá Éagann
  's ag Finn bháin thiormsrothaigh the,
  's ag Tráigh bhionnghothaigh Bhaile.
 382. Comhmór atáthar dá thol
  ag Drobhaois, ag Aird Uladh,
  's ag Srúibh mhóir bhraonnuaidhe Bhreagh
  's ag Bóinn taobhuaine Tailtean.
 383. Ní ̇faghaim adhbhar feirge
  ag rígh ̇foltchas ̇finnDeirge,
  acht tír do thoidheacht dá thoil
  ó rígh go hoireacht d'Ultoibh.
 384.  p.56
 385. Acht so amháin, is maith aithnim,
  fearg an mhéirghil mhalaichslim —
  mar nách rabha neach d'Ú Néill
  ag cara a chreach i gcaithréim.
 386. Go ló an bhráith do bhiadh 'na gcionn,
  dá gcumthaoi ag éigsibh Éirionn
  creacha foda an mhóir mheanmnaigh,
  slóigh is troda Toirdhealbhaigh.
 387. Gidh eadh bhós ní baoghlach dáibh
  dá mbeith sluagh Éireann d'éanláimh
  'na n-aghaidh is é ar a son,
  ní lamhair é 'sgach ionodh.
  NODLAIG
 388. {}nga sin [n]
  atá ar mo son mar saoilim
  {}r tao[i]b[h]gheal ō Bhōinn Bhreagh
  aoinbhean darab cōir creideamh
 389. {}clann Nēill
  maith (?) í um aghaidh d'aoinmhéin
  {}dáil (?) ucht re hucht
  budh dōig[h] Anna dom ̇furtacht
 390. Sīl cColla na ccolg sen
  {}gairm uainn 'na (? ma ?) hēigen
  {}d'Artúr (?){}
  dā cēibh faltúr ōrd[h]uid[h]e.
 391.  p.57

  9. MÁG UIDHIR

 392. Daoine saora síol gColla,
  onchoin leasa Liathdroma;
  doimh na ríghealbha ó ráth Chuinn,
  bláth na fíneamhna a Fréamhuinn.
 393. Manannáin iarthair Eórpa,
  síol glan i gcriaidh chineólta;
  laoich mhéarchorra ó mhallBhóinn Bhreagh,
  féathlonna glanslóigh Gaoidheal.
 394. Foireann chalaidh Chláir na bhFionn,
  clann Israhél na hÉirionn;
  beag dtarbha righe re a rath —
  gabhla Thighe na Teamhrach.
 395.  p.58
 396. Crithre bruithne a beól cheardcha,
  tonna doimhne díleanta;
  roibheithre catha do chor,
  clacha toinighthe an talmhon.
 397. Geine sochair sluaigh Bhanbha,
  dreagain lonna lasamhna;
  tearc ann ionntamhail na bhfear
  d'iompadhaibh Ghall nó Ghaoidheal.
 398. Ní chualamar reampa riamh,
  clann Cholla a críochaibh Oirghiall,
  clann 'na n-aghaidh budh ionchuir,
  nó a samhail ann d'Éirionnchuibh.
 399. Ní fríoth, ní fuighthear go bráth —
  gá dás bheith orra ag iomráth?
  na daghUlaidh ó Bhóinn Bhreagh
  baramhail dóibh fa dheireadh.
 400. Ní ̇fuil d'éinsgéal orra soin,
  síol gColla, cinéal Eachoidh,
  acht sealbh Éireann díobh do dhol,
  do bhríogh céimeann na gcuradh.
 401. Do léigsead díobh dá ndeóin féin
  síol uaibhreach Eachaidh Doimléin
  ríoghacht mhoighe fochnaigh Fáil
  ar sochraibh oile d'̇fagháil.
 402. Atá riamh ó ré na sean
  sochair nách éidir d'áireamh
  ag trí hOirghiallaibh ̇fóid Bhreagh
  tar cóig goirṁfiadhaibh Gaoidheal.
 403.  p.59
 404. Le rígh Oirghiall, 'sní hé amháin,
  guala ríogh Éireann d'faghbháil,
  measa leam é dá hiarraidh —
  an té dob ̇fearr d'Oirghiallaibh.
 405. Feadh a chuilg 'sa chruibh leabhair
  uaidh síos gusna saoiṙfearaibh,
  ag rígh dhaoineach clann gColla,
  'sgan aoinneach ann eatorra.
 406. Trian eineaclainn, trian tabhaigh,
  trian cána Chláir Fearadhaigh,
  re a roinn eatorra don ̇fior,
  do chloinn deaghColla dlighthior.
 407. Dlighthear dhóibhséin — dia do mhodh —
  ó thá samhain go samhrodh
  ar chlár Theathbha ó thoigh go teagh
  a n-eachra a gcoin do choinnmheadh.
 408. Rí Teamhrach an treas bliadhain
  ní ̇fuil aige ar Oirghiallaibh —
  'sdá luaidheadh é ní ̇fuigheadh —
  acht sluaigheadh sé seachtmhuineadh.
 409. Giodh sin féin d'̇fiachaibh orra —
  síol ríoghamhail réadhCholla —
  ní chuir fear ceangail a gcuir
  ar feadh earraigh nó ̇foghmhuir.
 410. An crodh théid ó dhuine dhíobh
  ó thig sé ar sluagh an airdríogh,
  bídh d'eacht ar flaithbhile Fáil.
  a seacht n-aithghine d'̇fagháil.
 411.  p.60
 412. Bó ar ̇fichid do gach aoiṅfear
  ó rígh ̇fosaidh ̇fionnGhaoidheal
  ón tsluaighsin ag triall dá dtoigh
  riar do uaisligh ó hEachoidh.
 413. Tríocha colg — ní comha bheag —
  tríocha brat, deich n-eich ̇fichead,
  tríocha géirreann sídh iar soin,
  ó rígh Éireann d'óEachaidh.
 414. Tar crois airdríogh Inse Fáil
  dlighidh ciontaigh do chongbháil
  ríoghraidh chiallaidh Chláir Eithne
  bliadhain tar cáir gcoimeirche.
 415. Dá gcuirthi coirthe 'na gceann
  is eadh bhíos d'airdrígh Éireann
  luighe an chiontaigh in gach coir
  do chiontaibh ̇fuile hEachoidh.
 416. Adeirid eólaigh ̇fóid Bhreagh
  nách fuil ag rígh Guirt Ghaoidheal
  d'anáir acht géill ar ghiallaibh
  d'̇fagháil ón ̇féin Oirghiallaigh.
 417. Síol gColla na gcolg slisgheal—
  dlighthear bhós dá mbráighdibhsean
  bheith ag crúdh chomhairle cáigh
  rún a n-oṙfuighle d'̇fagháil.
 418. Gan bhais dtana, gan tracht mbuinn
  i slabhradh nó i n-idh iaruinn;
  gan chneas bhfir i gcarcair chlach
  don mhacraidh ó thigh Teamhrach.
 419.  p.61
 420. Ní dleaghar iarnach orra,
  bráighde sleachta saorCholla,
  acht bheith fa réir do chead cháigh,
  ní beag a ngéill do ghabháil.
 421. Earradh flatha leis gach bhfear
  ó rígh Theamhrach ag tilleadh
  le hOirghiallaibh na bhfleadh bhfionn
  tar troimghiallaibh ̇fear nÉirionn.
 422. Ór dhóibh ar dhornchlaibh a lann,
  ór ar chiomhsaibh a gcathbharr;
  bráighde an tslóigh ó bhraonráith Bhreagh—
  do chaolsnáith óir a n-eirreadh.
 423. Oirghialla is uime adearair
  riú do ghnáth tar Gaoidhealaibh
  ór corcra is glais dá ngiallaibh
  ag tochta ar ais d'Oirghiallaibh
 424. Ní bhí leó a urdail acht d'ór,
  ó rígh Éireann ag iompódh,
  cinn a bhfagha, suaine a sleagh,
  nó truaille tana a dtroigheadh.
 425. Le síol gColla na gcorn sliom
  coimhéirghe ó ̇fearaibh Éireann —
  laoich ren soidhéinmhe síodh ban —
  coimhéirghe dhíobh ní dleaghar.
 426. Gan chor láimhe i labhar óir —
  ó rígh Éireann uair d'onóir —
  ní niamhthar bhós bas ná bonn.
  ar tós as nó go n-ionnlonn.
 427.  p.62
 428. Ní dual thrá i dTeamhraigh na ngiall
  ionnladh ré n-airdrígh Oirghiall,
  nó cor fir oile i n-adhbhaidh
  roimh a dtigh an tionnabhraidh.
 429. Ní dhlighfeadh airdrí ̇fuinn Bhreagh
  suidhe go suidheadh seisean,
  ná éirghe ó ̇findigh don ̇fior
  mílidh Éirne go n-éirghiodh.
 430. Trian Uladh, oilltrian Connacht,
  do réir mar tá an tórannacht,
  do chuid ronna ó ríoghaibh Fáil
  ag fíoṅfuil Cholla i gcéadáir.
 431. Éirne is Fionn' Bóinn is Banna,
  'sgach tír dá dtá eatorra —
  fuinn chnódhonna i ngealann grian —
  tóranna d'̇fearann Oirghiall.
 432. Tairnig sochair síol gColla;
  ní chuimhnigh cath Liathdroma
  ní dá bhfuil uathaibh re headh
  amuigh ar Thuathaibh Tailtean.
 433. Dá madh ionnus é d'iarraidh,
  ní iarraid na hOirghiallaigh
  na fiacha do dligheadh dáibh
  ó chineadh Fiacha d'̇faghbháil.
 434. Ní díoth cumhacht ná cuimhne
  atá ar macraidh Mhodhuirne,
  sochair géag mbarrghlan mBanbha, —
  créad adhbhar a n-anamhna?
 435.  p.63
 436. Iomdha a gcliaithbhearna catha,
  iomdha a n-adhbhair arḋflatha,
  sluagh mór míonmhuighe Maighean —
  lór líonmhuire a laochraidheadh.
 437. Gan iad féin le a chéile ag cor —
  adéarthaoi gurb é is adhbhor
  do thrí sluaghaibh Cláir Chodhail
  a gcáir uadhaibh d'anomhain.
 438. Maith an fáth do theacht re a dtreóir,
  síol Eachach déadla Doimleóin —
  síol gColla 'na dtrí treanaibh
  rí orra ar gach éiṅfeadhain.
 439. Rí ar síol Mathghamhna ó Mhuigh Rath
  rí ar síol Maine mheic Eachach
  rí ar Mhanchchaibh na bhfeadh bhfiar
  do ghlanchatghibg ̇fear nOirghiall.
 440. Éagóir atáid na trí rígh
  ar síol gColla, is cúis dimbrígh;
  bheith ar sgáth n-aonduine is ̇fearr
  d'aoghuire ag cách go coitcheann.
 441. Maith do-ghéabhdaois clann Cholla,
  'na dtrí cathaibh cudroma —
  fian tolċha braonuighe Breagh —
  aonduine ortha d'oirdneadh.
 442. Dúthaigh dhíleas chlann gColla —
  tugaid na trí ríodhronga
  ríghe an chláir ghoirmghrianaigh gil
  ar láimh Oirghiallaigh éigin.
 443. Créad nách creidid clann Eachach
  do rígh cródha cheirtbhreathach,
  nách biadh céim d'iomarcaidh air
  ag fréimh iongantaigh Fiachaidh.
 444. Trí saorchatha síol gColla
  toghaid éinrígh eatorra,
  do réir ghaoise agus ghliocais,
  do réir aoise is oirdhriocais.
 445. Gá dás dóibh gan dol 'na ucht —
  Cú Chonnacht mhac Con Chonnacht?
  géag saoracla Thighe an Trír
  bile caomhanta a chiníl.
 446. Aonmhaor tabhaigh na dtrí gcath
  rí fíréanta Fear Manach;
  troigh mhálla acht ag rochtain reann,
  námha d'olcaibh na hÉireann.
 447. Cú Chonnacht Óg Mhág Uidhir
  sgiath ̇fosgaidh dá ̇foghluidhibh,
  sinsear síol gColla Dá Chríoch
  orra a síodh, orra a n-eisíoth.
 448. Éinlíog lóghmhar Leithe Cuinn,
  eighre Duinn mhóir mheic Domhnuill;
  fear nár mheall duille an domhain,
  buime is ̇fearr don ealodhain.
 449. Comhairleach cogaidh chláir Bhreagh,
  ceann síothchána sluaigh Gaoidheal;
  rí is ̇féithle ag finṅfearaibh Fáil,
  cinneamhain bréithre Bearcháin.
 450. Bhar dtrí catha, ucht re hucht,
  teagaid i ndáil Chon Chonnacht;
  slóigh mhóra mhaicne hEachach,
  aicme cródha ceirtbhreathach.
 451. Is í is meanma ag mac Siobhán,
  ar dteacht na dtrí ríthionál,
  dol do choimḣféaghain Chláir Néill,
  foighéanaidh dáibh is doiséin.
 452. Mac Con Chonnacht mheic mheic Briain
  aitheónaidh fear a finnChliaigh
  'na cheinnbhile os cionn bhur gcath,
  a dheirbhfine ̇fionn Eachach.
 453. Ó thús go deireadh domhain
  ní ̇fuighthi, ní ̇fuarabhair
  rí is ̇flathamhla iná an rí riamh,
  a thrí hathardha Oirghiall.
 454.  p.66
 455. Mac Siobhán is Con Chonnacht —
  cia an rí is cóir 'na chonchlannacht ?
  rún rér dheiligh a dhocra,
  glún deiridh na daonnachda.
  DA
 456.  p.67

  10. MÁG UIDHIR

 457. Teallach féile Fir Mhanach,
  fir is ̇féile iná an t-oineach;
  tír í do dháil gach deighioth,
  d'einioch cáigh is sí is soidheach.
 458. Siad ar mhéad anma is einigh —
  don Bhanbha ní séad samhail;
  rug an clú tar Fiadh Fuinidh
  crú Uidhir riamh do raghain.
 459. Fiú ceann an mhoighe Mhanchaigh
  gach geall oinigh dá n-oghthair;
  geall cháigh 'na ucht dob ionchuir
  do lucht tiomchuil Chláir Chobhthaigh.
 460. Gairid ré a chéile chomhloinn,
  sé fan éile 'na éiglinn
  rug a mbí ag muir ó mhinlinn
  ó a mbí inghill d'̇fuil Feidhlim.
 461. Fás a dteasda ar chách ceilidh
  an lá is measa Mág Uidhir,
  a meadh d'aoinfear 'na n-aghaidh —
  raghain Ghaoidheal bhfear bhfuinidh.
 462. Cosg sluaigh Bhanbha 'na bhréithir
  i n-uair a gcabhra i gcliathaibh;
  do-ní síodh do chóig críochaibh
  do mhíothoil ríogh Fóid Fiachaidh.
 463.  p.68
 464. Éire díolmhuin ní dleaghair
  ó ríoghaibh ̇fréimhe hUidhir;
  tig do síol gCuinn a gcabhair
  nó faghail ríogh Fuinn Fuinidh.
 465. Rí tré iathuibh dá ̇fuagra
  do bhí as a bhriathruibh déadla;
  ní ̇fuair díon ar feadh Fódla
  fear ar fógra ó síol Séadna.
 466. Ni lamhthair le lucht foghla
  na Manchaigh ó Ghurt Ghabhra;
  diongbhaidh sin a mbí i mbearna
  rí Eamhna astigh má tharla.
 467. Laoich le snadhmthair Teach Tuathail.
  nách faghthair fear a bhféachaidh;
  tuillidh siad clú 'sna cliathaibh
  crú Fiachaidh 'sgan iad d'̇féachain.
 468. Tilid Éirinn gan ainimh
  a héineing d'Inis Fuinidh;
  do neart ní ̇fuil 'na n-aghaidh
  teacht ar faghail d'̇fuil Uidhir.
 469. Cú Chonnacht tar Chloinn Mhílidh
  do thoill a thogha ó thréidhibh;
  rí do síol Duinn dá dhéanaimh
  ar béalaibh ríogh Fuinn Éibhir.
 470. Rí Éirne 'na cheann cuirfidh —
  gach geall féile dá bhfoghthair;
  beag an geall do ghnaoi an Mhanchaigh
  dá bhfaghthair geall Chraoi Chobhthaigh.
 471.  p.69
 472. Do-géabhtha 'gan ̇fíon uaidhe
  díol farbh éartha gach aoighe;
  an clú nár iomchuir Éire
  iomchruidh féile chrú Chraoidhe.
 473. Féach an dtáinig nó an dtiocfa
  séan nách báidhid a mbearta;
  do lucht clú is móir na molta
  lochta an tslóigh ó bhrú Bearta.
 474. Leó féin orláimh an oinigh
  lé a congbháil ó ̇féin ̇fuinidh;
  madh fearr a bhfuil 'na n-aghaidh
  raghaidh a ngeall d'̇fuil Uidhir.
 475. Sé i ndeaghaidh suain gan séana —
  gi bé adearair uair óla;
  ní rug dá chionn breith mbágha
  gé bheith námha i gcionn chóra.
 476. Cuach lomnán do bhróin bhleidheadh,
  níor dhóigh gan chomhdháil gcuradh;
  rug dorn tréiṅfir go talamh
  corn falamh ̇féinnidh Uladh.
 477. Mór tarla ar an ngeis ngnáthaigh
  bheith don Bhanbha gan bhuachail;
  rug a geis do ghoin Fiachaidh.
  tiachair leis do Thoigh Thuathail.
 478. Críoch Ghaoidheal fád go froighidh,
  ní maoidheamh do Mhág Uidhir;
  sibh ar fuil gCuinn i gcoraibh
  do sguir foghail Fuinn Fuinidh.
 479. Gan ̇fear faghla ná faire
  ar feadh Banbha do-bheire;
  cách ribh ag breith a bhuidhe —
  gan duine ar breith ̇fir eile.
 480.  p.70
 481. Éintionól díobh ar ndéanaimh —
  síol Éiriomhóin is Éibhir;
  téid i gcéim nách cuid mhaoidhimh
  Gaoidhil féin duid dhéinimh.
 482. Ní bhí acht fian Éirne it aghaidh
  ag éirghe fa Iath bhFuinidh;
  cur ruibh ní hé gurbh omhan,
  dá bhfoghar hé is d'̇fuil Uidhir.
 483. Mar thige i dtreas it éanor
  ní rige a leas do laoidheadh;
  tarla i mbeirn ort it aonar
  feidhm lér saoradh Gort Gaoidheal.
 484. Lór h' obair ar brú bearna,
  a Chú Chonnacht, dá gcomhdha;
  tiad tríthe as t'ucht gan arma
  lucht faghla Críche Connla.
 485. Iúl na gcríoch le cléir ndoiligh
  fríoth id mhúr, a Mhéig Uidhir;
  gan triall dot uille d'̇filidh
  siridh uile Fiadh Fuinidh.
 486. Sibh a horloinn ̇fóid Ghaoidheal
  ag comhroinn na gcóig dtíreadh;
  beag an ní lat do luaidheadh
  do-ní sluaigheadh Mac Míleadh.
 487. Bíd ríoghraidh Bhreagh id bhaile
  'na ndíormaibh re feadh bhfleidhe;
  folchoidh sibh fa dhíon duille
  suidhe ríogh gach ̇fir eile.
 488.  p.71
 489. Sníomh do dhornchla i ngurt ghábhaidh
  do lucht comtha do chaomhain;
  tógbhaidh cuid d'̇feidhm gach éiṅfir
  déinimh duid i mbeirn bhaoghail.
 490. In tráth nách aghaid filidh
  anaid cách ar do chomhair;
  cinn sluaigh is iad ar h'aghaidh
  ní ̇faghaidh siad uain oraibh.
 491. Geall Banbha id dháil ag déanamh,
  labhra na bhfádh do fíoradh;
  'na thnúidh ní ̇fuil ar aoiṅfear
  súil Gaoidheal ruibh fad ríoghadh.
 492. Fiodhbhaidh ̇fillte ina n-ionadh —
  linnte do thiormaigh turadh;
  lér chuir i dtráigh do thoradh
  folamh muir Chláir na gCuradh.
 493. Sreabh fiar tré choille gcnódhuinn,
  níor mhoille giall i ngéibhinn;
  na croinn ísle, an tonn thírim,
  sgríbhinn dhísle ar Fonn Féilim.
 494. Béim budh guth don réim ríodha
  níor léir do lucht an tnúdha;
  síol nDuinn, adir a námha,
  do dhligh cána Fuinn Úna.
 495. Na dreagain ó iath Oiligh
  níorbh eagail lé Fiadh bhFuinidh;
  cóig rígh do chuir fa chomhaidh,
  gan tír d'̇foghail d'̇fuil Uidhir.
 496. Gearr gur cabhradh iath uatha,
  siad ar n-adhnadh gach iatha;
  tug 'na suidhe cóig críocha
  móid síotha ̇fuile Fiacha.
 497.  p.72
 498. Ní bhí a dhíon i gcrích Chonnla
  gur dhíol an díth nách dearna —
  ní gabhthoir lé fear faghla,
  feadh Banbha ó athchoin Eamhna.
 499. Tarla gan ̇fíoch gan ̇folaidh
  Banbha do dhíon gér dhuiligh;
  ní chuir aoiṅfear 'na n-aghaidh
  faghail Gaoidheal d'̇fuil Uidhir.
 500. Ag síol gConnla dá gcaomhna
  ní bhíd a mbronnta mórdha;
  tugsad dó asteagh a dtéarma
  i ló dhéanmha eadh n-órdha.
 501. Fa chath Oiligh níor ̇fuaraigh
  ar mbrath oinigh gach éiṅfir;
  sé ar ̇fine Duinn ag déanaimh —
  file ar bhféaghain Fuinn Éibhir.
 502. Móid Chon Chonnacht dá gcomhdha
  'na gCollaibh ar gcor bhfeadhma;
  léigthear géill a bhfear bhfaghla
  ar feadh Banbha ó ̇féin Eamhna.
 503. Géll Fódla a haithle an ágha
  dá bhfógra ar faithche a dhúna;
  i dtigh na ngiall do-ghéabha
  sgéala gach ̇fir d'Fiadh Úna.
 504. Gan ghuais foghla um chígh gcalaidh,
  comhla ní bhí le bruidhin;
  maor í Chuinn is teann tobhaigh
  i mbonaibh beann Fuinn Fuinidh.
 505. Caor cheardcha i mbeól a bruithne —
  teó gach dearna iná [a] drithle;
  ar triall ón chath budh coirthe
  troighthe ̇fian Rath 'sa righthe.
  TEALLACH
 506.  p.73

  11. INIS CEITHLEANN

 507. Mairg ̇féagas ar Inis Ceithleann
  na gcuan n-éadrocht' na n-eas mbinn;
  guais dúinn, 'snách féadair a fágbháil,
  féagain an mhúir ̇fádbháin ̇finn.
 508. I bhfad riamh suil ráinig mise
  múr taoibhgheal na dtulach ngorm,
  dá roicheadh leam triall don teaghsoin —
  dar leam ní bhiadh easbhaidh orm.
 509. Do-chuala mé — mairg do-chualaidh —
  do chlú ar síothbhrugh na séad mbuadh,
  mo bhréagadh mar do bhí i gcinneadh,
  ní as nár féadadh m'̇flleadh uadh.
 510. Teaghdhais lonnrach leóghain Éirne —
  dob é riomsa rádh gach ̇fir —
  nocha bhfaca fear san Bhanbha
  teagh a maca samhla sin.
 511.  p.74
 512. Adeirdis bhós gi bé ad-chífeadh
  an choill lúbtha nó an learg thais,
  an trácht réidh nó an t-achadh uaine
  nách rachadh céim uaidhe ar ais.
 513. Fios a theasda an tráth fa n-uaras,
  tar éis gcodail go ceann trill
  ní ̇faca ní oile d'aisling
  acht lí an toighe ̇fairsing ̇finn.
 514. Gluaisim romham, ránag ainnséin
  Inis Ceithleann fa gclaon dair;
  tre chlár bhfionn na bhfeiṙfleasg dtaraidh
  fa neimhleasg liom aghaidh air.
 515. Suil tánag re taobh an bhaile
  do bhiodhg mé le a méad do gháir;
  nuall a gcon meardha 'sa míolchon,
  ag cor ealbha a díothrobh dháibh.
 516. Do bhí an trácht re taobh na cúirte,
  fa chuan síthe na sruth mbalbh—
  gur ̇foiligh a trágh 'sa tonna —
  lán do dhoiribh corra carbh.
 517. Do-chím láimh risin lios gcéadna
  clár aoibhinn dob órtha lí,
  faithche bharrthais an dúin daithghil,
  úir Pharthais nó a haithghin í.
 518.  p.75
 519. Amhlaidh fuaras aithche an dúnaidh —
  druim ar ais ó ingnibh greagh;
  ní fás luibh a húir fan orluinn
  ó lúidh sguir ag comhruinn chean.
 520. Eich an dúin ag dol i gcoimhling,
  do-chiú arís a rioth fa seach,
  gur ceileadh leó tolcha an talaimh —
  gan cheó ortha acht aghaidh each.
 521. Do-ním romham san raon díreach
  ar dhún gcúplach craoibhe Liag;
  a rabha rem ucht san ̇fionnbhragh
  mar lucht mbragha is iongnadh iad.
 522. Fuaras maithe mhaicne Cholla
  san chúirt daoinigh ag dáil séad,
  lucht foilgheasa sgéal do sgaoileadh
  fréamh gcoibhneasa Ghaoidheal nGréag.
 523. Fuaras fós ar feadh an longphuirt
  a lán d'éigsibh is d'aos ̇fuinn,
  ón tslios gheal fonnbhán go 'roile —
  mo chean orlár toighe i dtuill.
 524. Fuaras a lán san leith oile
  d'ainnribh béaltana brat sróil,
  i múr chonchair na gcon bhfionnbhláith
  ag cor chorthair iongnáith óir.
 525.  p.76
 526. A lán féinneadh feadh an tighe,
  tríd siar ar na sleasaibh taoibh,
  airm chorra ag na hamhsaibh uaisdibh —
  gasraidh Droma cnuaisdigh Caoin.
 527. Buidhean mhór do mhacraidh síthe,
  ó Síth Bhuidhbh nó ó Bhruidhin Lir;
  nár lámh súil le a n-áille d'̇féagain,
  ar tháille an mhúir ghéagaigh gil.
 528. Buidhean cheard ag ceangal bhleidheadh,
  buidhean ghaibhneadh ag gléas arm;
  buidhean saor nách d'éaṅfonn uirre —
  néamhonn chaomh na mbuinne mbalbh.
 529. Bruit dá gcorcradh, cuilg dá ngormadh,
  gaoi dá n-ionnsma, eich dá ngníomh;
  bráighde i ngioll, comha dá gcuma,
  sgola os cionn an rulla ríogh.
 530. Géill dá ngabháil, géill dá léigean;
  laoich dá leigheas, laoich dá nguin;
  seóid dá síorchur inn is uadha —
  an síothbhrugh slim cuanna cuir.
 531. Do-bheireadh siad seal don lósoin
  ar luadh n-éacht, ar iomrádh ngleóidh;
  do-beirthe seal ag slógh Uisnigh
  ar ól bhfleadh ar chluinsin gceóil.
 532.  p.77
 533. Rugsam as go haimsir gcaithmhe,
  car an chaomhlaoi do chaith sinn.
  san mhúr gheal ̇féaruaine ̇fásaigh,
  feadh éanuaire an lásoin linn.
 534. Gabhaid cách 'ga gcur 'na suidhe
  ar sleasaibh míne an mhúir ghil;
  tearc i mbruidhin a séad samhla —
  méad an mhuirir tarla astigh.
 535. Cú Chonnacht Óg mhac Con Chonnacht,
  cneas leabhar dá leanann dé —
  ar suidhe dá mbíodh 'na bhruidhin
  'na suidhe ríogh suidhidh sé.
 536. Suidhimse ar deis dreagain Teamhrach,
  go dtairnig dhúin dáil na gcorn:
  gé tharla a díol uirre d'uaislibh
  uille an ríogh níor uaisligh orm.
 537. I gcionn aimsire an uair táinig>
  tráth luighe do lucht an dúin,
  roighne an tslóigh mhóiṙfeithmhigh mhúinte —
  cóirighthir dhóibh cúilte clúimh.
 538. Suil rug an lá ar lucht na bruidhne
  buidhean aca ag ionnsma sleagh;
  craoithe astigh dá gcur re camháir,
  fir ag dul do ghabháil ghreagh.
 539.  p.78
 540. Aimsir aithghearr tar éis gcodail
  do-chiú um seabhac Síthe Truim
  forgla cáich 'na dtrealmhuibh tachair,
  san ráith neamhdhuibh chlachaigh cuir.
 541. Gluaisid uainn ré n-éirghe mhaidne
  macraidh chródha chúirte an ríogh;
  'na mbróin mhóir leabhairthigh laighnigh;
  neamhaithnidh dóibh snaidhmidh síodh.
 542. Gearr arís go rugsad oruinn
  aicme Cholla na gcuach n-óir;
  ar gcur gach tíre ar feadh fúthaibh;
  mo chean ríghe is dúthaigh dhóibh.
 543. Dob iomdha an láso um Loch nÉirne
  aoighe mná nách mair a fear;
  's dob iomdha aighthe giall ngonta
  d'aithle ghliadh ag tochta asteagh.
 544. Seóid bhuadha do bhí san toighsin
  i dtús an laoi nár leó féin;
  's do bhí cradh do chóir an bhaile
  i ngar dóibh nách raibhe aréir.
 545. Éigse an dúin do díoladh ainnséin
  le hua nEachach nár ob gleó,
  beag an díoth daoire na n-éigseadh,
  fríoth maoine nár léigsean leó.
 546.  p.79
 547. Ar Mhág Uidhir d'iarraidh ceada
  do-chuaidh mise ameasg na sgol;
  ó ráith aird an eagair núidhe
  mairg do cheadaigh dhúinne dol.
 548. Ag deadhail riom do ráidh seision,
  ag snighe déar re a dhreich nduinn,
  dá mbeith nár ghar mé don mhílidh,
  nár sgar sé dá ríribh ruinn.
 549. Cumhain leam an lá do chuireas
  cúl re teaghlach thighe an ríogh,
  gur luigh do cheas ortha uile
  nárbh ̇feas orchra dhuine dhíobh.
 550. Ní fearr dhamhsa i ndiaidh an teaghlaigh
  truagh nár chaitheas ceann mo ré
  suil bhus saoghlach inn dá aithle:
  baoghlach linn go mairfe mé.
 551. Ní chuala comhmaith an teaghlaigh.
  atá san dún — dia do bhail —
  fa neach dár chin ó na Collaibh,
  ag sin breath gach ollaimh air.
 552.  p.80
 553. Baile Lithbhir na learg núidhe—
  neach uaidhe ní ̇fill dá thail;
  fear gach aird don bhaile ó bhréagas,
  baile 'gar mairg ̇féagas air.
  MAIRG FÉAGAS
 554.  p.81

  12. AOIDH MHÁG UIDHIR

 555. Léigfead Aodh d'̇fearaibh Éireann,
  lór don bhaisgheal bhairrséimhseang;
  leision Éire acht meise amháin,
  a seise, a céile compáin.
 556. Ní ̇fuighinn ionadh ag Aodh,
  atáid uime ar gach éantaobh —
  ní-m-léigse i gceann ó gCriomhthain —
  na héigse is ̇fearr d'Éirionnchuibh.
 557. Ní meisde, ní meisde sin,
  féachfa mé re Mág Uidhir,
  mo rí Gabhra an ngéabhadh lam
  ó tharla um éanar agam.
 558. Éigean dúinne déanamh air,
  madh olc, airdrí an ̇fuinn Mhanchaigh,
  bas ghéigleabhar, taobh mar thuinn —
  do céidgheabhadh Aodh oruinn.
 559. Sgéal beag uaigneach uime sin
  inneósad d'Aodh Mhág Uidhir —
  gruaidh ̇fionndaithgheal dá dtráigh tonn—
  nách cáir iomaithbhear orom.
 560.  p.82
 561. Seacht bhfir dhéag d'éigsibh Uladh
  do-chuaidh d'iarraidh ealadhan,
  dál an chuaine ̇finn Ultaigh
  go Cill Chluaine i gConnachtaibh.
 562. Do cheannchodar muc is mart,
  gabhsad na dronga adubhart,
  fíoch troda ar gach droing don dáimh,
  ag roinn a gcoda i gcéadáir.
 563. Fiarfaighis fear an tighe.
  fan mart cia do ċuirfidhe,
  nó fan leabharmhuic dtruim dtigh,
  don druing neamhordhruic náirigh.
 564. Tiad fan muic d aitheasg éiṅfir,
  ní fríoth don druing dhíchéillidh
  acht éiṅfear amháin fan mart,
  a dhéineamh géar dháil deanacht.
 565. Nár thí mo bheó choidhche ar gcúl,
  do ráidh fear aca ag iompúdh,
  ón druing caradsa ro-m-chuir,
  raghadsa fan gcuirr gcnámhuigh.
 566. Na seacht bhfir dhéag — díochra an cion—
  ní dheachaidh díobh fa dheiriodh
  fan mart bhforthaisgheal acht fear,
  smacht orthaibhsean níor éidear.
 567. Smuainidh, a bhruinne bhántais,
  mar thug iomad omhántais
  an t-aonduine amháin ón mhuic,
  a aoghuire Chláir Chorbmuic.
 568.  p.83
 569. Tusa aniú, a mheic Mhég Uidhir,
  ní guth orm gan t'ionnsuighidh;
  do chomhmoladh is leasg leam
  ameasg ollamhan Éireann.
 570. Ní tásg cruais, ní cogadh ruibh,
  ní fuath, ní héadóigh asuibh,
  atá, a mhíonghruaidh sídhe seang,
  dot síorbhuain dínne, acht doicheall.
 571. Giodh maith tú, ní thréigfinn ort
  mo dhume féin Cú Chonnacht,
  mo threise, mo ghrádh, mo ghean,
  meise fa lár ní léigfeadh.
  LÉIGFEAD
 572.  p.84

  13. BRIAN MHÁG UIDHIR

 573. Pardhas Fódla Fir Mhanach,
  clár téiglidhe torcharach;
  tír na ngort dtirmghléigheal dtais,
  ar imdhéineamh port bParthais.
 574. Ceól neamhdhuidhe nuall a tonn,
  bláth forórdha ar a fearann;
  taidhbhse mheala millse a sreabh,
  trillse a feadha gá bhfilleadh.
 575. Gleannta míne ós moighibh cuir,
  srotha gorma ós na gleanntuibh;
  fiodh cnóbhuidhe ar cúl na sgoth,
  clúmh órdhuidhe gá ̇folach.
 576. Lór do bhuain ̇fiabhrusa dh'̇fior
  duinne a géag, guirme a huisgiodh,
  deirge a clúimh, neamhdhuibhe a néall;
  neamhdhuidhe a húir 'sa haiëacute;ar 1.
 577. Cosmhail re ceólaibh Pardhais
  mon gcrích dtaidhiúir dtobarghlais
  fuaim a sruth ngainmhidhe nglan,
  tre ghuth ainglidhe a healtan.
 578.  p.85
 579. Ní ̇féad teanga — gá dtám ris ? —
  leath a haoibhniosa dh'aithris,
  críoch mhaothbharrchas na sreabh seang—
  ceadh acht aonpharthas Éireann ?
 580. Ní bhean neach re neach oile
  san pharthas te thalmhoidhe;
  ni ̇fuil fear éadála ann,
  ná fear éagára d'̇fulang.
 581. Do-geibhthear fós le gach fear
  tibhre seirce 'na silleadh,
  nách bí ar tí díoghbhála dhí
  fíornámha dá dtí thríthi.
 582. Ní bhí sliocht foghlaidhe i bhféar,
  ná lorg arracht i n-aiéar, 2
  ná raon tarathar i dtuinn,
  mon gcladhachadh saor séaghuinn.
 583. Ní bhíd fuatha ina feadhaibh,
  ná ilphiast 'na hinbhearaibh;
  ní bhí torbhaidh ar tí a cruidh
  ní bhí foghlaidh gá foghail.
 584. Ní lamhaid tadhall tríthe,
  tar a cladhaibh coigcríche:
  beag suim an ghormoirir ghil
  i bhfoghloidhibh Fuinn Éibhir.
 585. Fuair an chríochsa um ghort nGabhra
  d'anchumhachtaibh éagsamhla —
  tar nách éidir í d'̇faghal —
  ní éigin dá hanaghal.
 586.  p.86
 587. Ní buadha cloch, ní fégh fiagh
  chaomhnus cuanta a críoch n-imchian;
  ní learga foirbhthe, ní fiodh,
  ní cearda doilbhthe draoitheadh.
 588. Atá aca éinní is ̇fearr
  do dhíon na gcríoch go coitcheann;
  díol cáigh d'aoghuire san ̇fior —
  aonduine dháibh is dídion.
 589. Brian Mhág Uidhir na n-arm nocht,
  mac Donnchaidh mheic Con Chonnacht;
  sgiath caomhanta Críche Duinn,
  aondalta Síthe Sioghmhuill.
 590. Dromchla aigéin re hUltaibh,
  múr cloiche re Connachtaibh;
  céile bhan mboigbhíthe mBreagh,
  cladh coigcríche an dá chúigeadh.
 591. Luibh íocsláinte d'̇fuil Eachaidh,
  doras báis do Bhréifneachaibh;
  an chaor neimhe don Niall̇fuil,
  's don taobh eile d'Oirghiallaibh.
 592. Pardhas Ádhaimh Inse Fáil
  Fir Mhanach na múr gconáigh:
  ua na ndeigḣfear ó Dhún Bhreagh
  mar mhúr teineadh 'na timcheal.
 593. Dá mbeantaoi éinchreach d'̇fuil Chuinn
  ó Éirne go hÁth gConuill —
  'na n-airgnibh do-geabhtha geall
  a ceathra hairdibh Éireann.
 594.  p.87
 595. Ní ̇fúigfeadh teach gan toghail
  um Bóinn an bhruaigh thorchoraigh,
  nó mon Muaidh dtírimghil dtais,
  nó um ̇fírimlibh bruaigh Bhearnais.
 596. Comhmór do hairgfidhe uaidh
  na tolcha corra um Chraobhruaidh,
  'san eang síthe ó Chruachain Chuinn
  go bruachaibh chríche Coruinn.
 597. Tabhairt aighthe ar adhbhaidh mbeach,
  nó is cor láimhe i niod naithreach —
  tír a sean d'̇faghail ón ̇fior,
  nó is aghaidh ar theagh dteineadh.
 598. Atá le fada ag feithimh
  le Brian féin dá fóirithin,
  'sgach fádh ag tairngire a thocht
  don chlár ainglidhe éadrocht.
 599. Fuilngid Gréagaigh eacht eile
  beith mar so seal d'áiridhe,
  fa chiaigh mhóir dhocrachta dháibh,
  i ndóigh ̇fortachta d'̇fagháil.
 600. Gluaisid forgla bhfear ndomhain
  fan nGréig n-échtaigh n-iorghalaigh,
  gur bhean siad a draoidheacht dí
  do-niad i n-aoiṅfeacht uirri.
 601. Ó nách fuairsiod cead catha
  na gasraidhe Gréagacha,
  rí an tsluaigh rachalma do ráidh
  a n-athardha ar n-uair d'̇fágbháil.
 602.  p.87
 603. Ná fágbhaidh, ar fáidhe Gréag,
  fearr dhaoibh bhur gcríoch do choimhéad;
  lucht bhur n-oirbhearta is ní náir
  ar tí a n-oighreachta d'̇fágbháil.
 604. Draoi dhíbhséin arís do ráidh:
  córaide an chríoch do chongbháil,
  atá aonduine i ndán dí
  bhus aoghuire ar clár chruinni.
 605. Atá 'na naoidhin aniogh
  fear ar saoraidhne, ar seision;
  dá bhfoilngeam a bhfoigheam dh'ulc
  roighearr go bhfoighbheam fortacht.
 606. Sloinn dúinn ní is soillse iná sin,
  do ráidh cách d'aithiosg aoiṅfir,
  cia hé, nó an mbéarthaoi go a bhun,
  an té adéarthaoi dá dhéanamh ?
 607. Do ráidh an draoi — dia do rath —
  Earcoil mór, mílidh Gréagach,
  is é adubhart do dhíon cháigh,
  do bhríogh cumhacht is chonáigh.
 608. Beid, ar sé, slóigh an domhain
  mon ndraig n-uathmhair n-éagsamhail,
  gnúis roithneach dán hainm Earcoil,
  an phailm thoirtheach thairngeartaidh.
 609. Ní bhia i n-ilphiasdaibh oile,
  ní bhia i ndúilibh daonnaidhe,
  neart ó bhfuighbheadh righe ris,
  tuillmheadh a ̇fine dh'aithris.
 610.  p.89
 611. Cinnis an draoi adubhairt sin,
  mar chomhairle dá chairdibh,
  go dtí a dhreach chaomhsoilléir chorr,
  breath gach aonoiléin d'̇fulong.
 612. Dá ndearntaoi a ráidhimse ruibh,
  ar an fáidh, go fás Earcoil,
  'nar thaibhgheadar na trí roinn
  ní bhí acht airleagadh orainn.
 613. Cead linn a n-uighbheam d'olcaibh,
  do ghábhthaibh, do ghuasachtaibh,
  is dáil gcabhartha 'nár gcionn —
  labhartha cáigh go coitchionn.
 614. Fuilngis gach breath dá mbíoth air,
  iomthús an airdríogh Gréagaigh —
  gruaidh doinnghealtais nár chleacht coir—
  go teacht oirbheartais Earcoil.
 615. Téid naonbhar ban dá bhranar,
  d'aindeithbhir lé apghaghadh,
  do mhnáibh ríogh gasraidhe Gréag,
  líon dar chasmhaile a choimhéad.
 616. Ní théigheadh, bhós, tre bhioth síor
  do ghlún nó d'ucht an airdríogh,
  lé mbíoth d'̇forcoimhéad uaidh air,
  ní drochcoimhéad ̇fuair Earcail.
 617. Gairid d'Earcoil dá éis soin
  gur chuir faoi forgla an domhain;
  gá dás luadh imdheachta an ̇fir — ?
  tinghealta an druadh do dheimhnigh.
 618.  p.90
 619. Lingthear leis lucht an bheatha,
  díoghlais orra a n-ainbhreatha;
  seóid Ghréag ón domhan 'na dhál
  'na dtoradh chéad ag claochládh.
 620. Maith do-chuaidh dá chairdibh gaoil
  anmhain ris i méad macaoimh;
  gá dú ? — acht ní hinleanta air —
  clú na himdheachta ar Earcoil.
 621. Mar sin do bhádar fa Bhrian
  síol gColla na gcreach n-imchian,
  go haipgheaghadh dá ghruaidh ghil,
  'na mhaicleanabh uair éigin.
 622. Gur chaithsiod fós Fir Mhanach,
  go himsníomhach urchradhach,
  seal ag síṙfeithimh mar sin
  le ríbheithir ̇fear nOiligh.
 623. Gur leasoigheadh — lór do rath
  ar ghlún airdríogh Fear Manach,
  'sle mnáibh breachtsoilse glac ngeal,
  an tEarcoilse Mac Míleadh.
 624. Gur líon fós do mhéad meanma
  ar ̇feabhas a oileamhna —
  gnúis chorcra ón soidhearaidh síodh —
  's d'oileamhain ochta an airdríogh.
 625. Go rug orra dá éis sin
  mac Donnchaidh mheic Mhéig Uidhir,
  re béal a dtabhartha i dtír,
  ar séan gcabhartha a chiníl.
 626.  p.91
 627. Síol gColla, cinéal Eóghain,
  do thabhaigh is taibheóghaigh
  a bhfuil orra re hathaigh
  ag fuil Cholla i gcartachaibh.
 628. Ag síol gColla Chláir Dá Thí
  do bhí gach breath dá mbeirthi
  'na cuid rúin ag ríoghaibh Breagh
  súil re a díoghail fa dheireadh.
 629. Fa cead leó a n-aghaibhdís d'ulc
  ó Ultaibh, ó chrích Connacht,
  ó tharla cobhair 'na gcionn
  fa chomhair ̇faghla Éirionn.
 630. Fóchtaid feasda dá bhfoltaibh
  d'Ultaibh, don chrích Connachtaigh;
  ó tá an Brian tarngaire ar dteacht
  faghlaidhe ag triall ón tuaisgeart.
 631. I dtús cháigh tiocfa ar tosaigh
  mac inghine an Aodhasoin;
  bas neartmhar le niamhthair ga,
  Earcal iarthair na hEórpa.

 632. PARDHAS p.92

  14. CATHAL Ó CONCHOBHAIR

 633. Déanam cunntus, a Chathail,
  d'ionnmhus agus d'ealathain;
  cúis a dhéanta is crádh croidhe,
  a réalta ó chlár Chalroighe.
 634. Briathar ghnáth, a ghnúis ̇fáilidh,
  deireadh cumainn comháirimh;
  ní hé an glór nách doiligh dhamh,
  a rómh oinigh na n-ughdar.
 635. Mithigh dhúinn déanamh cunntais,
  gidh eadh, a rosg réaltunntais,
  a ghruadh ̇frirhir, a rún ban,
  níor mhithigh dhún a dhéanamh.
 636. Moch dúinn do dheónaigh tusa
  dhol i gceann an chunntusa;
  críoch m'annsa is adhbhar cumhadh,
  amhghar dhamhsa an deónughadh.
 637. Cunnradh duas agus dána
  do-nínn red dhreich ndonnmhálla,
  mar budh dual duidse agus damh;
  truagh mo chuidse don chunnradh.
 638.  p.93
 639. Ní dheachaidh dár gceirdne i gcruth
  nár chumas dod chúl ghéagach,
  ón duain go haonrann d'̇fighe,
  a saorbharr sluaigh Sligighe.
 640. Ní raibhe ó seinm na gcraobh gciúil
  go sgaoileadh na sgéal dtaidhiúir,
  's uaidh sin go huaisle t'̇fola,
  nár libh uaimse an ealodha.
 641. Déanam cunntus go nua anois;
  fionnam uait mar do íocuis
  gach cáil 'na ndeachamair dhuit,
  a chreachurraidh Chláir Chormuic.
 642. Créad an tost atá oraibh,
  a Chathail Í Chonchobhair,
  gi bé do dáileadh damhsa
  gan é d'áireamh oramsa?
 643. Créad nách maoidhise, a mheic Taidhg,
  a bhfuaras ód ghnúis ghealaird,
  do luagh mo rachunntais ruibh,
  a sduagh bhachalltais Bheannchuir?
 644. Gach breath dúinn dár dháil tusa
  dá gcurthaoi san gcunntussa,
  a dhamh ré an bhroghasa Breagh,
  níorbh orasa é d'áireamh.
 645. Do-geibhthi uaid iall an sbuir,
  do-geibhthi an crios, a Chathuil;
  do-geabhtha an brat 'san bleidhe,
  'san eachra, a slat Sligighe.
 646.  p.94
 647. Ochán! och! do-geibhthi an ghroigh,
  'san chaor bhuadha ód bhais leabhair;
  'san bheann órdhaidhe 'san ̇fail,
  a cheann mórmhaighe Murbhaigh.
 648. Do-geibhthi an crodh ód chúl ̇fann,
  do-geibhthi fós an fearann,
  a sgiath chosnaimh chuain Duibhe,
  'san crodhsoin uaibh d'ionghuire.
 649. A chéad urdail dá n-aghbhoinn
  uaid, a bhéildeirg bhriatharmhoill,
  a bhfuair mé d'iolmhaoinibh ann,
  ní hé is ionmhaoidhimh oram.
 650. Córa do mhuirn do mhaoidhimh,
  'sdo rún fáthach forbhfaoilidh;
  a bhrágha fionnmhoighe Fáil,
  cára h'ionmhoine is t'anáir.
 651. Do-gheibhinnse, a ghéag Luighne,
  do chogar, do chomhuirle,
  t'uille agus leath do leabtha,
  breath nár thruime toirbhearta.
 652. Cóir a bhuidhe do bhreith ruibh —
  fuaras ó chách, a Chathail,
  na haisgeadha fa lór linn,
  do lógh m'̇faigseana ar h'uillinn.
 653. Ní ̇féadfamaois, a ghruadh gheal,
  leath a n-uaramar d'áireamh,
  idir sluagh finntighe Fáil,
  do luagh impidhe it anáir.
 654.  p.95
 655. Fuaras tríod don taoibhse aniar
  mo cheannach ó Chloinn Uilliam,
  'só chath Bhréifne uair eile,
  a ̇féithle sluaigh Sligighe.
 656. Fuair mise, is ní mé do thuill,
  mo chuid d'ionnmhus chlann gConuill,
  's d';éadálaibh ó Néill anoir,
  ód chéibh ghéagánaigh gabhlaigh.
 657. Do saorthaoi ar son mo cheannaigh
  clann Ghoisdealbhaigh, Gaileangaigh,
  do Chloinn Chubháin, do Cheara,
  níorbh ̇fuláir ar n-aisgeadha.
 658. Im' thuilleamh buidhe do bhíodh
  gach rí, gach adhbhar airdríogh,
  ó chuan Éirne go hEachtgha;
  ní tuar éirghe aigeanta.
 659. Ní ̇fuair file romham riamh
  maca samhla dár soimhiadh,
  um Thealaigh bhféirmhín na bhFionn,
  ó éinrígh d'̇fearaibh Éirionn.
 660. Ní raibhe ag Cunn na gcéad dtreas
  d'onóir ar Eochaidh Éigeas,
  a slat bhagair Bhanbha Cuinn,
  a dtarla agaibh oruinn.
 661. Giodh é Fítheal, fáidh Cormaic,
  fríoth liomsa as do leabharghlaic,
  a rí sluaigh bhastana Bhreagh,
  asgadha nách fuair Fítheal.
 662.  p.96
 663. Níor chleacht Torna — gá dtám ribh —
  re linn Néill ná Cuirc Caisil —
  oide suadhollamh bhfear bhFáil —
  meadh a n-uaromar d'̇fagháil.
 664. Muirn Mheic Coise, cian ó soin,
  re linn Taidhg Mhóir mheic Cathail,
  dom chionsa ní séad samhail,
  ionsa h'éag ót ollamhain.
 665. Muirn Mheic Liag i Leith Mogha,
  i n-aimsir Bhriain Bhóromha,
  gér mhaith rí fionntolcha Fáil,
  níorbh ionchomtha í is m'anáir.
 666. D'ollamhnaibh Banbha na mbeann
  ní thug airdríoghraidh Éireann
  leith ar bhfaghála ód dhreich dhil,
  ná leith m'anára i n-aointigh.
 667. Ó nách féadaim teacht thoraibh,
  a Chathail Í Chonchobhair,
  bheith 'god luadh is doiligh dhamh;
  truagh gan m'oidhidh it ̇farradh.
 668. Níor saoil neach ar dhruim dhomhain
  mé tar h'éise d'anamhain;
  nár dhamhsa gan dol red chois
  ar son t'annsa agus t'ionnmhois.
 669. Deacair d'uaislibh Inse Fáil
  ó mhair mise is tú ar dteasdáil,
  a sgath Ghaoidheal Chláir Chonnla,
  dáigh a haoiṅfior ealodhna.
 670.  p.97
 671. Minic do sirthea ar Dhia dhamh
  ré budh sia 'ná do saoghal;
  a lámh thilte bhraonchláir Bhreagh,
  do chlaochláidh h'itche m'aigneadh.
 672. Tánuig h'itche, fa ríor ruinn;
  fuarais ó Dhia, a dhreach séaghuinn,
  bheith saoghlach dúinn id dheaghaidh,
  a aonbhrath Múir Mhuireadhaigh.
 673. Níorbh iongnadh h'itche d'̇faghbháil
  duit, a bhaisghil bhriatharnáir;
  níor éimdheabhair neach fa nimh,
  a dhreach séimhleabhair suilbhir.
 674. H'itche féin, fearg an Choimdheadh,
  ro-m-chráidh, a chruth séaghoinngheal;
  i n-aghaidh mo dhísle dhuid
  m'̇faghail is tríbhse tánuig.
  TÁNUIG
 675.  p.98

  15. MÓR INGHEAN BHRIAIN BHALLAIGH

 676. A Mhór, cuimhnigh an comann,
  gá dtám dhó, a dhearc ̇fochondonn ?
  ní budh cás réidhiughadh roinn
  ór ̇fás d'éiliughadh eadroinn.
 677. Ós dá chasaoid red chéibh mbuig,
  tarla dhamh — dia do neamhchuid —
  bíodh nách foilcheas an fissin,
  gníomh nách oircheas d'innisin.
 678. Fa ríor, do-rinne mise
  rem thighearna tairise,
  a shubh chraobh ó chathraigh Bhreagh,
  taom asar athraigh aigneadh.
 679. Do-roinneas damhna diomdha
  ar tosach rem thighearna,
  's rem lucht oileamhna, a ghruadh gheal,
  fa tuar doimheanma a dhéineamh.
 680.  p.99
 681. Do dhearbhsad dó — gá dám ris — ?
  drong líonmhar do lucht aimhlis
  ar sduaigh n-úir mbionṅfoclaigh mBreagh
  iomarcaidh dúinn do dhéineamh.
 682. Atáid daoine dá rádh ruinn
  gur chum mé i ndán d'Ó Dhomhnuill
  leattrom, más ̇fíor, 'na n-aghaidh
  ar síol gceanntrom gConchobhair.
 683. Mór do-rinne rí Sligigh
  riom fan amsoin d'̇foidhidin,
  rí an tsluaigh ón chlaidhliossoin Chuinn,
  'sa bhfuair d'aimhliosoibh oruinn.
 684. Atá sinn ó sin i le
  dá seachna ón chrích go 'chéile,
  tre ̇feirg bhfrithir chloinne Cuinn,
  's do bhithin doirre Domhnuill.
 685. Ar son nár fógradh mé, a Mhór,
  do dhruim a ̇feirge d'̇fadódh,
  mar tám do hionnarbadh inn
  tre Chlár bhfionnardghlan bhFéilim.
 686. Ré bliadhna agus beagán lais
  dúinn gan teacht dár dtír dhúthchais —
  céad bliadhain ní buaine liom —
  uaidhe idir ̇fiadhaibh Éirionn.
 687.  p.100
 688. Atá ar gcion bhós re bliadhain
  idir chloinn Néill Naoighiallaigh,
  idir síol gConuill ag clódh,
  an tsíon oruinn ag iompódh.
 689. Drong ó bhfuighinn riamh reimhe
  sgoth mhuirne ar feadh m'aimsire —
  caithid saoṙflaithe fear bhFáil
  ar ̇feadh n-aonlaithe mh'anáir.
 690. Ní bhí oruinn 'nar n-áit féin,
  an treimhse atámaoid aimhréidh
  le rígh mhuighe saoir Suca,
  acht aoibh dhuine dheórata.
 691. Muna thí do Dhia agus díod
  mo dhíonsa, a chiabh na gcaimdhíog,
  neart m'anacail ní ̇fuil ann
  lér luigh d'anacair oram.
 692. Dá saora tú, a thaobh gealtais,
  meise i n-aimsir m'éigeantais —
  breath sin do dhearbh gach duine —
  libh ar sealbh go síorruidhe.
 693. Cóir dhúinn bheith do bhreith dlighidh,
  dá dtí dhíot inn d'̇fóiridhin,
  a bhas sliom bhanamhail bhog,
  do chionn mh'anaghail agod.
 694.  p.101
 695. An gcuala tú na trí heóin
  d'éanlaith iongantaigh aineóil,
  a ghéag abhla ó ̇finnTigh Fáil,
  tarla d'impir san Eadáil.
 696. Do bhídís tre bhiotha síor
  gach laoi ar aghaidh an airdríogh,
  ós a chionn ag teachta asteagh,
  's ós cionn na leabtha i luigheadh.
 697. Seacht mbliadhna do bhádar soin
  do ló is d'oidhche 'na ̇fochoir,
  gan teacht na héanlaithe ar ais
  feacht éanlaithe 'na éagmais.
 698. Mar sin dóibh — dia do phudhar —
  gan chodladh gan chomhsanadh;
  ní lór ceólchuire a gcomhráidh,
  sódh eólchuire a n-iomarbháigh.
 699. Tairgthear uaidh a oighreacht féin,
  tairgthear a inghean ainnséin,
  d'̇fior aitheanta na healta,
  dárbh aitheanta a n-imtheachta.
 700. Labhrais macaomh ameasg cáigh,
  geallais do chách i gcéadáir,
  tar a mbí dá dhocracht dó
  an rí d'̇fortacht ón iarghnó.
 701.  p.102
 702. Adubhairt 'na dheaghaidh soin:
  toisg na dtrí n-éansa it ̇fochoir,
  gi bé ara bhfoil ainbhfios ann
  ní ̇foil 'na ̇failgheas oram.
 703. Atá cúis réna cóir sgáth,
  a impir, ar an t-óglách,
  leis na trí héanaibh dot ̇fios,
  déanaidh í mar is oirchios.
 704. Cúis chóra re cian d'aimsir
  atá ag na trí héanaibhsin,
  ó tá an chóir d'oirichil ort
  roimhithigh dhóibh a dúsocht.
 705. Bainéan díobh agus dias ̇fear
  na trí heóinsi atá id thimcheal;
  sgéal bhus cúis iomráith orra.
  'na chúis iongnáith eatorra.
 706. Innis dúinn mar is dearbh libh,
  a ógláich, ar an t-impir,
  sgéala gach eóin don ealta,
  fréamha a n-eóil 'sa n-imtheachta.
 707. Ná ceil oram, innsidh damh,
  an treimhse atáid im ̇farradh,
  ciodh dob ̇fáth dona héanaibh,
  aniogh tráth a theisbéanaidh.
 708.  p.103
 709. Táinig, a rí, roimhe so,
  gorta, ar sé, re seal mbliadhna,
  don bhioth uile do gheabh greim,
  ar feadh na cruinne i gcoitchinn.
 710. Do bhí sí ar an ealtain eán,
  do bhí ar éignibh an aigéan;
  do bhí ar thréadaibh an talaimh,
  sí ar ̇féagain dob éagsamhail.
 711. An dara héan don dá éan —
  aige ar tús do bhí an bainéan,
  sí ar feadh na gorta níor gheabh,
  an seal fa docra a dídean.
 712. Fuair sí ón ̇firéan oile,
  feadh na bliadhna baoghloighe,
  gach ní dhá n-uair 'na heasbhaidh,
  mar ̇fuair í san éigeansain.
 713. An céidéan, dá dtarla ar tús,
  dol 'na seilbh dob é a iomthús,
  do cheart dob áil a hiarraidh,
  ar dteacht dáibh ón doibhliadhain.
 714. An firéan oile is é adir:
  sealbh na mná gur dhó dhlighthir,
  ós é tug í as an aimsin
  go rug sí ar an soaimsir.
 715. Ráite an chéideóin ó chianaibh,
  do dhiúlt dí san doibhliadhain:
  gi bé céiḋfear 'ga mbí bean
  nách éidear dhí é d'éimdheadh.
 716.  p.104
 717. Sibhse féin do bhreith bhreithe
  dhóibh tar gach n-aon d'áirithe,
  críoch a n-adhbhair is í soin,
  a rí, d'anmhain it ̇fochoir.
 718. Rug an rí do bhreith bhunaidh
  sealbh an eóinsin d'anamhain,
  ar dteacht ón ré dhocruidh dhi,
  don té do ̇fortuigh uirthi.
 719. Atá sí fo séala ó sin,
  an bhreathsoin bheóil an impir;
  breath í ararbh éigin anadh,
  ní héidir í d'athraghadh.
 720. A inghean Bhriain, a bharr lag.
  mar sin bhias m'orláimh agad,
  ar gclódh mo dhocrachta dhíom,
  do lógh m'̇fortachta óm imsníomh.
 721. Ní ̇féadaim dol ód dhreich mhoill,
  ní rachuinn fós dá bhféaduinn,
  tre bhioth síor, a ghruaidh ghealtais,
  's mo dhíon i n-uair mh'éigeantais.
 722. Déana dhíom duine dhuit féin,
  a ríoghan Rátha saoirNéill;
  ní foláir dhamhsa agus duit
  m'annsa d'̇fogháil 'na éaruic.
 723.  p.105
 724. Cuir rem dhíon, a dhreach séanta,
  dá mbeith go mbeith doidhéanta,
  red chéibh ndlúithslim, red ghlaic ngil,
  do mhúinfinn dait a dhéinimh.
 725. Ná tógaibh ris an rosg mall
  go beith réidh dúinn 's do Dhomhnall;
  ná caith, ná cagail a chrodh,
  ná habair maith do mhóradh.
 726. Ná tuill clú, ná cosain guth
  d'Ú Chonchobhair chláir Theamhrach;
  bí duilbhir ar feadh bhfleidhe,
  ná cuimhnigh ̇fear d'áiridhe.
 727. Ná heirg i slánaibh síotha,
  ná ceannsaigh na coigcríocha,
  a rún céillidh, a ghnúis gheal,
  ná réidhigh cúis ná caingean.
 728. Ná hionnail bais ná bruinne,
  ná an déad ar dath néamhuinne;
  ná tarr i gceann slóigh Sligigh
  fa cheann óil ná oirfididh.
 729. Ná daingnigh riaghail ná reacht,
  ná bac easaonta h'oireacht,
  síoth dot ̇filidh go n-oghair.
  ar ̇fíoch cinidh Chonchobhair.
 730.  p.106
 731. Iomdha ní do-ní tusa —
  má taoi ag cur rem chaomhnasa —
  a bheithir chorcra Chnuic Bhreagh,
  is docra dhuit do dhéineamh.
 732. Rodhocra dhuit na dairghe
  do chlaonadh red chomhairle,
  fill mar an bhfiodhbhaidh dtoraidh
  diomdhaidh chinn ó gConchobhair.
 733. Ciúnaigh ̇feirg airdríogh Duibhe,
  fearg an chuain mar chiúnaighe;
  mínigh fraoch anfaidh an ̇fir,
  mar bhalbhthair an ghaoth gheimhridh.
 734. Na srotha binne balbha
  mar bhíd uaid gan urlabhra,
  usa rí Cairbre do chosg,
  mun ní fá dtairge a theagosg.
 735. Foghla cháigh mar choisgeas sibh,
  cuirthear aradha éigin
  red ghnúis ndeirg míoṅfoclaigh moill
  ar ̇feirg ndíogholtaigh Dhomhnoill.
 736. Mar seargus sibh na sreabha
  nách iomchruid na héigneadha,
  dob orusa a searg mar soin
  fearg na folasa Fiachoidh.
 737.  p.107
 738. Mar thrághas tú tonna an chuain,
  'san sín n-ainbhtheanaigh n-adḣfuair,
  tráigh a bhfoil d'̇fíoch ret ollamh,
  ag soin críoch ar chanamor.
 739. Dá raibh tú re Meidhbh, a Mhór,
  feadh ar gcogaidh do chlaochlódh,
  cur im aghaidh ní ̇fuil ann,
  tar a bhfuil d'̇falaidh oram.
  A MHÓR
 740.  p.108

  16. BRIAN NA MURRTHA

 741. D'̇fior chogaidh comhailtear síothcháin,
  seaṅfocal nách sároighthear;
  ní ̇faghann síoth acht fear faghla
  feadh Banbha na mbáṅfoithreadh.
 742. D'ógbhaidh Bhreagh gi bé lén feirde
  fir Saxan do síodhoghadh,
  ní beag so dá dhíon, mar dearar,
  bíodh sealadh dá síoṙfoghal.
 743. Ní ̇fuighid siad síodh ó Ghallaibh
  Gaoidhil na ngníomh gcathardha,
  ní fiú a gcogadh snadhmadh síodha,
  damhradh ríodha rachalma.
 744. Ní díol síothchána síol gConaill,
  ná clann Eóghain onchonaigh,
  ná clann Chathaoir, ná síol Sadhbha,
  ná síol gcalma gConchobhair.
 745.  p.109
 746. Beag nách deachsad go díoth n-éiṅfir
  uaisle fola fionnGhaoidhil,
  fiú a feabhas do dhóigh na dronga
  tóir orra nách ionmhaoidhimh.
 747. Siad dá gcur i gciomhsaibh Banbha,
  buidhne Ghall 'na glémheadhón,
  airc leithimil díobh ar ndéinimh,
  síol Éibhir is Éireamhón.
 748. Cóir nách comhaillid cath Saxan
  síoth don ̇foirinn ̇fadhálta;
  do-chíthear dhóibh — truagh mar tharla —
  sluagh Banbha gan bharánta.
 749. Ar a loige do lucht cogaidh
  ar cionn na gcath n-eachtronnach
  nách faghaid síoth tar ̇fonn nEórpa
  an drong leónta leathtromach.
 750. Díoth a dteaguisg tug na daoine
  fan droing ̇fíochmhair ̇foirneartmhair,
  truagh nách faghaid lucht a laoidhidh
  a hucht aoiṅfir oirbheartaigh.
 751. Mór an neamhchuid do neach éigin
  d'éigsibh an ̇fuinn ghealtolchaigh
  gan a rádh re fearaibh Fódla
  deabhaidh d'̇fógra ar eachtronnchaibh.
 752. Ós é ar gcuidne do chloinn Mhíleadh
  mac Briain bhronnus airgheadha,
  an ghéag do sluagh lúthghrod Luimnigh
  múnfad d'̇fuighlibh ailgheana.
 753.  p.110
 754. Do-bhéaruinn comhairle charad
  do cheann ̇fréimhe ríghFearghna,
  drithle bheag do chur san chagail,
  an tsubh abaigh ̇fíneamhna.
 755. Do-bhéar bhós le beagán comhráidh —
  créad acht fadódh fíṙfeirge ? —
  do rígh Mhoighe srothaigh Sléachta
  fochain déanta díbheirge.
 756. Urusa dhó déanamh cogaidh
  tre chombáigh cóig saorphobal,
  leis ón tuinn chalaidh go' chéile
  raghaidh Éire ar aonchogadh.
 757. Lasfaid cách do chombáigh rision,
  idir rígh is ríoghdhamhna,
  mar loisgthear teagh re teagh oile,
  ar feadh moighe míonBhanbha.
 758. Fir Éireann an uair fá gcluinfid
  cogadh airdríogh Aolmhoighe,
  ní bhia tír gan ̇fear a ̇faghla
  ar feadh Banbha braonghloine.
 759. Éireóchaid leis líon a dtionóil,
  tnúthach n-uilc na hÉireannaigh,
  tairgfid Gaoidhil cor ré chéile,
  go robh Éire ag éinearraidh.
 760. Ní thig dhó gan díchiol cogaidh
  fa cheann ar gcláir Únaine —
  dhó bhias a dtarbha nó a dtoibhéim —
  faghla oiléin Úghaine.
 761.  p.111
 762. Bíod múir chloch 'na gcuiltibh fiaidhmhíol,
  folchadh d'̇feór gach aonchonair,
  go bhfágbha clár tonnbhán Teamhra
  lomn án d'ealbha is d'̇faolchonaibh.
 763. Fágbhaid d'ocras um iath mBóinne,
  'sum Biorra an bhruaich géigleabhair,
  go dtoimhle an bhean i mín Midhe
  mír do chridhe a céidleanaibh.
 764. Ná bíodh ar son a séad mbuadha,
  ná a mbrugh n-aolta d'áiridhe,
  acht rádh go rabhsad uair éigin,
  ó sduaigh géiggil Gháirighe.
 765. Gearrthar leis a lubhghort toraidh,
  teasgthar uaidh a n-arbhanna
  le lucht dídin chóigidh Chruachna,
  óiġfir uallcha armdhonna.
 766. Déantar leision láimh re Tailltin
  tuir mhóra do mhionchuma;
  sgriostar leis go bruinne mbrátha
  a muille a n-átha a n-iothlunna.
 767. Déantar sléibhte seachnóin Uisnigh.
  d'imlibh réidhe romhoigheadh,
  nách fagha an fear re taobh dTeathbha
  raon na gceathra gconoireadh.
 768.  p.112
 769. Taisgthear le neach mar ní iongnadh
  re haghaidh ̇fir éanuaire
  géim éanbhó fa Cholt do chluinsin,
  nó um port Uisnigh ̇féaruaine.
 770. Bíod fir neartmhara ó Nás Laighean
  leó ag tabhairt a dteannoireadh
  do bhróintibh cuach n-arsaidh n-órtha
  's d'asnaibh cófra a gceannoigheadh.
 771. Déantar saidhbhir sealadh oile
  d'̇fearaibh daora dochraide;
  tugthar fós 'na ndaoinibh daidhbhre
  saoiṙfir saidhbhre sochraide.
 772. D'éis na ngníomh do-ghéanaid siadsan,
  síol Ruairc na rún bhfíochmhálla,
  na Goill ó chrích iathbhuig Almhan
  iarrfuid snadhmadh síothchána.
 773. Tiocfaid teachta do thúr osuidh
  uatha ar ógbhaidh iathBhanbha,
  géabhaid don droing suilbhir singse
  d'̇fuighlibh millse miadhchardha.
 774. A mbeirte sróil, a seóid bhuadha
  béaraid go sluagh seinSligigh,
  géabhthar d'̇failghibh óir dá n-uaislibh
  ón bhróin duaibhsigh dheinmnidigh.
 775.  p.113
 776. Iarrfaid leó do láthair cúirte
  ceann síodha guirt ghlanUisnigh,
  'sní sirfid fós díol 'na ndearna.
  síol bhFearghna ar an bhfaghuilsin.
 777. Ná meallaid le millsi briathar
  Brian mhac Briain ó Bhréifneachaibh;
  mairg do-bhéaradh aghaidh orra,
  danair loma léirchreachaigh.
 778. An feasach dhó dála an leómhain,
  lá dár ̇fóbair aindligheadh ?
  níor geineadh neach ré mbí a bhuidhe,
  rí na n-uile ainmhidheadh.
 779. Goiris 'na cheann ceathra an talmhan,
  tiad chuige don chéidiarraidh;
  dob iomdha fan gcuireadh gcuanach
  buidhean uallach éigiallaidh.
 780. Ní tháinig fa thús an chuiridh
  ceann an chineóil sionnchamhail,
  anais amuigh uaidh fan aimsin
  go bhfuair aimsir iomchubhaidh.
 781. Tiad na sionnaigh san séad chéadna
  chuige arís ar éinslighidh —
  righe riú níor chóir 'na gceardaibh —
  'na mbróin chealgaigh chéimrighin.
 782. Ar ndul d'amharc uamha an leómhain
  don lucht nár líon coinghleaca,
  líonaid siad d'uamhan a n-anmann,
  sluaghadh anbhfann oirmheata.
 783.  p.114
 784. An céidsionnach do-chuaidh aca
  gusan uaimh mbric mbéalaolta,
  do ráidh riú i n-imeal na huamha
  filleadh uadha d'éanaonta.
 785. Do-chím eang an uile cheathra
  chuige so go solusda,
  'sní uil, ar sé eang gá ̇fágbháil,
  a dhream ágnáir ̇forusda.
 786. Dá ndeachmaoisne san dún chéadna,
  ar ceann na slógh sithchealgach,
  ní foighthe ar lorg ar gcúl choidhche
  ón mhúr foirbhthe ilcheardach.
 787. Iomthús na sionnach seal oile,
  iompóid ón uaimh ̇formadaigh,
  gá dú ? — acht do ghéis uichtghil Finne
  tuigthir linne ar lobhradair.
 788. Is sí an chúirtse ag cathaibh eachtronn
  uaimh an leómham léimeannaigh,
  's is siad na ceathra ̇fuair oidhidh
  sluaigh an oirir Éireannaigh.
 789. Tuigeadh Brian mhac Briain mheic Eóghain
  gan éinneach d'̇féin ghlanBhanbha
  do theacht slán gan mheing gan mheabhail
  ón dreim d'̇fearaibh allmhardha.
 790. Do chuir d'eagla ar ̇fearaibh Saxan
  snáth uama an ̇fóid Loghasa—
  dá dtugdaois cách é 'na n-orláimh
  sé d'̇foghbháil nárbh orasa.
 791.  p.115
 792. Dídean Teamhra atá ar a chumas —
  codhnach chloinne ríghFearghna;
  ní thig do chách gan a choimhéad —
  bláth na bhfoighéag bhfíneamhna.
 793. Ní ̇fóirfidís uaisle Banbha
  Brian mhac Briain an mhóireinigh,
  'sníor chás le sduaigh ndaoinigh nDuibhe
  Gaoidhil uile d'̇fóiridhin.
 794. Méad a ̇fuatha ag ógbhaidh danar
  dhó féin bhíos do bharamhail;
  cách dhó dá fógra re fada —
  Fódla aga ar aradhain.
 795. Urasa dhó a dídean ortha,
  iomdha dhá aos comhanta,
  'sní uil ré a dhíon aga acht Éire,
  fada ó chéile a chomhachta.
 796. Beid na fréamha ó bhfuil a mháthair
  fa mhac Briain 'na mbodhangaibh,
  gach fine dhíobh mar dhéir n-aille,
  síol Néill Chaille is Conallaigh.
 797. Na trí Luighne fa ̇flaith Bréifne,
  bró sgiaithleathan sgoramhail;
  beid leis i gcliathchaibh gan chairde
  Fiachraigh, Cairbre, Corannaigh.
 798.  p.116
 799. Na trí Meic Suibhne ó bhruach Bhearnais
  beid fós ime ar aoiṅfeadhain —
  ná sgaraid ris d'uain nó d'anbhuain —
  cruaidh an ghlansluaigh Gaoidhealaigh.
 800. Beid Í Mhaine fa mhac Gráinne,
  go ngaoibh corcra ceannghlasa —
  fúigfid bandála Gall gruaidḣfliuch —
  is Clann uaibhriuch Fearghasa.
 801. Ó Eithne leis go Loch Éirne,
  idir urra is anurraidh,
  'só Bhúill go Loch n-anfaidh nUachtair,
  Manchaigh, Ruarcaigh, Raghallaigh.
 802. Rachaid trí cinnbhile Connacht
  ré a chois 'na gcaoir onchonaigh,
  na trí buidhne malla móra.
  clanna cródha Conchobhair.
 803. Clann Domhnaill leis líon a dtionóil,
  mar tiad dairghe ós doireadhaibh,
  d'̇fianaibh Fódla, d'amhsain Íle
  gasraidh sídhe soineamhail.
 804. Ríoghraidh Ghaoidheal gluaisfid ainnséin
  go hÁth Cliath don chéidiarraidh;
  budh iomdha múir chlach 'na gcosair
  ón chath ̇fossaidh éigiallaidh.
 805. Biaidh críoch Bhóinne 'na bróin saighnéan
  ó síol Ruairc an réadhoinigh;
  fini Gall ó Chliaigh go Cruachain
  {} . . . . . . . .
 806.  p.117
 807. Budh iomdha corn breac is báisín
  'gon bhróin laochdha loinneardha,
  budh iomdha uird bhloghtha balla,
  dobhcha, canna coinnealldha.
 808. Budh iomdha leó bir is briogúin
  is birt troma i dtéadánaibh,
  budh iomdha leó clár is coire
  'sa lán oile d'éadálaibh.
 809. Foileóchthar leó learga Midhe
  ré méid na gcreach gcathardha,
  budh iomdha slighe um Bóinn mbreacgloin
  'gon bhróin neartmhair nathardha.
 810. Budh iomdha arís i n-am chodail
  ag cloinn ríogh do róisdínibh,
  tar éis Moighe Ceóil do chreachadh,
  feóil leathamh 'na lóisdínibh.
 811. Adéaraid Goill um Ghort nUisnigh
  ainnséin re fóir bhfionnBhaoille—
  nách léigfid siad re crú gCairbre
  a mbú a n-airgne a n-iolmhaoine.
 812. Ní bu miadh re maithibh Gaoidheal
  glór na bhféinneadh bhfionnardghlan.
  budh machtnadh mór le cloinn gCobhthaigh
  Goill orthaibh ag iomardadh.
 813. Iar sin rachaid a ré catha
  cath Saxan, sluagh ríTheamhra,
  budh iomdha dhíobh orra éachta,
  dronga séanta sítheamhla.
 814.  p.118
 815. Géabhaid siad ag sloidhe aroile
  ainnséin go ham gcoineasgair;
  budh iomdha marbh Goill is Gaoidhil
  ón droing dhaoinigh dhoi̇freasdail.
 816. Budh iomdha ón chleith tre chneas saoiṙfir
  soighead áithghéar ailtbhearach;
  budh iomdha colg fuar is fagha,
  is tuagh thana thaitneamhach.
 817. Líonfaidhear do linntibh corcra
  clár Midhe ón dá mhearghasraidh,
  go n-éirghe fuil ós na formnaibh
  san mhuigh thonnghloin Teamhrachsain.
 818. Muidhfidh ainnséin ar ̇fóir Saxan
  ré síol Ghaoidhil ghéirreannaigh,
  nách bia do síor ón ágh d'̇fógra
  ós chlár Fódla acht Éireannaigh.
 819. An adhaigh tar éis an chatha
  san chnoc ós Bhóinn bhréagsrothaigh
  budh iomdha ó sduaigh mhaothghuirt Mháighe
  saorchuirp áille i n-éagrothaibh.
 820. Budh iomdha badhbha ag buain chasnaidh
  do chneas ̇féinneadh airmreamhair;
  budh iomdha fós fiaich is faolchoin
  fa Chliaich maothghloin maighreadhaigh.
 821.  p.119
 822. Budh iomdha ar chnocaibh chláir Mhidhe
  mairbh fa ríoghnaibh roisġfliucha;
  budh iomdha ó sluagh Éirne orra
  éighmhe loma loisgniucha.
 823.  p.120

  17. MAC UILLIAM BÚRC

 824. Fearann cloidhimh críoch Bhanbha,
  bíoth slán cháich fá chomhardha
  go bhfuil d'oighreacht ar Fiadh bhFáil
  acht foirneart gliadh dá gabháil.
 825. Ní ̇fuil cóir uirre ag aoiṅfear —
  críoch suaitheanta seanGhaoidheal,
  bheith fa neart an té is treise —
  is é ceart na críchese.
 826. Ní ̇fágaibh athair ag mac
  Inis Fódla na bhfionnslat;
  sí le héigean go n-aghar
  ní héidear í d'átaghadh.
 827. Ní ̇fuil do cheart ar chrích bhFáil
  ag Macaibh Míleadh Easbáin,
  's ni bhí ag gach gabháil dár gheabh,
  acht sí d'̇fagháil ar éigean.
 828.  p.121
 829. Ar éigean bhós do beanadh.
  Magh Fáil na bhfeadh ngéigleabhar —
  síol is cathardha dár chin —
  do síol nathardha Neimhidh.
 830. Ar éigean do beanadh bhós
  d'Fearaibh Bolg, is é a n-iomthós —
  sás ionnarbtha orchra is ̇fearr —
  tolcha ionganta Éireann.
 831. Ar éigean fós fríoth an fonn
  ó ríoghraidh Tuath Dé Danonn,
  díobh ar mboing bhraonmhoighe Breagh
  do Chloinn mhaordhoidhe Mhíleadh.
 832. Ar éigean rugadh Fiadh Fáil
  ó Mhacaibh Míleadh Easbáin;
  béas do Tholaigh na dTrí bhFear
  nách foghair í acht ar éigean.
 833. Má tá gur ghabhsad Gaoidhil
  an gcrích bhfairsing bhforbhfaoilidh,
  do hathghabhadh í orthaibh,
  sí ar n-athraghadh d'eachtronnchaibh.
 834. Teaguid tar tuinn teóra cath,
  óig na Fraingce, fian Ghréagach,
  lucht amhsaine an tíre thoir—
  gasraidhe sídhe a Saxaibh.
 835. Ronnaid Éire i dtrí treanaibh
  Gréagaigh na ngreagh sítheamhail,
  fir Saxan, ríoghradh Frangcach,
  gasradh ̇fíorghlan iongantach.
 836.  p.122
 837. Cuid an mheicsin Mhogha Néid
  gabhaid na fir a finnGhréig,
  'sna Goill ó gharbhSaxain ghil
  ar chloinn armarsaidh Éibhir.
 838. Ó Luimneach go Leith Cathail —
  cuid ronna Chuinn Chéadchathaigh —
  gabhaid gasraidh síl Séarlais
  don tír arsaidh oiléanghlais.
 839. Sliocht Séarlais — is siad do ghabh
  ó Chaisiol go hAird Uladh,
  ó thá seanTorach taobh thall
  go Caol ealtanach Árann.
 840. Ó Bhóinn go Luimneach na long —
  cia an aoincheathramha d'̇fearonn
  nách bí innte le a n-aghaidh
  ní cinnte ar an gceathramhain ?
 841. Léigeam seachoinn seal eile,
  ar eagla na hoirbhire,
  gan bheith re cuma a gcána,
  go reich urra a n-eadrána.
 842. Gi bé adéaradh gur deóraidh
  Búrcaigh na mbeart n-inleóghain —
  faghar d'̇fuil Ghaoidhil nó Ghoill
  nách fuil 'na aoighidh agoinn.
 843. Gi bé adeir nách dleaghar dháibh
  a gcuid féin d'Éirinn d'̇fagháil —
  cia san ghurt bhraonnuaidhe bhinn
  nách lucht aonuaire d'Éirinn ?
 844.  p.123
 845. Gé adeirdís sliocht Ghaoidhil Ghlais
  coimhighthe le cloinn Séarlais —
  clocha toinighthe bheann mBreagh —
  coimhighthe an dream adeireadh.
 846. Dul uatha ag Éirinn ní ̇fuil,
  deich mbliadhna ar cheithre chéadaibh
  atá an tír thiormarsaidh thais
  fa ̇fionnghasraidh síl Séarlais.
 847. Is siad fém is uaisle d'̇fuil;
  iad is ̇fearr ̇fuair an dúthaigh;
  díobh is doibheanta Bóinn Bhreagh,
  oireachta dab cóir creideamh.
 848. Ní thiocfa 's ní tháinig riamh —
  an chlann do chin ó Uilliam —
  fine ar chumhachtaibh 'na gcruth,
  cumhachtaigh Thighe Teamhrach.
 849. Ní dheachaidh gort gan ghabháil
  díobh soir go Sruth Orthanáin;
  neart dá n-uighthe ar ̇fionnMhagh Floinn
  níor chuirthe i n-iongnadh agoinn.
 850. Díobh táinig an té do ghabh
  Lonndain tar lámhaibh Saxan,
  ar mbeith dóibh d'oirichil air
  'na mbróin roi̇frithir reachtmhair.
 851.  p.124
 852. Díobh táinig an té do gheabh
  Iarusaléim ar éigean —
  ní le radh uirre is iomdha —
  lár na cruinne ceithiordha.
 853. Tugsad fós, is feasach linn,
  cath ar ̇fichid fa Éirinn,
  do síol Éireamhóin ̇fuinn Bhreagh
  ag buing glémheadhóin Ghaoidheal.
 854. Is ré Riocard Mór do mhuidh
  cath an Luaithridh, cath Calguigh;
  deabhaidh oirdhreic Átha Truim,
  coinghleic na rátha ós Fréamhuinn.
 855. Tugadh le Risdeard arís
  trí catha oile i n-éinmhís,
  d'̇fuil chaomhChonuill, do chloinn Néill
  croinn a haonchrobhuing iaidséin.
 856. Is é an fear céadna do chuir
  cath Locha Cuain, cath Beannchuir,
  fada is rath tarbha an tachair —
  cath Annla for Ultachaibh.
 857. Tug cath arís um Ros nGuill,
  dár dhíothláthraigh clann Chonuill,
  d'Ó Mhaol Doraidh — fa dáil neirt —
  láimh re Toraigh an tuaisgeirt.
 858.  p.124
 859. Is é an Risdeardsoin do ronn
  Leath Cuinn 'na cladhuibh tórann,
  'na corracraibh thall gá thoigh;
  Connachtaiglh ann is Ultoigh.
 860. Ní fríoth dún ná dumha sealg
  fan ngein sochair Sior Risdeard
  bán do Leith chomhraighnigh Cuinn
  fá a dhreich ndonnmhailghigh ndíoghuinn.
 861. Leis ó thrácht Bhaile mheic Buain
  go trácht Siúire an ̇fuinn ̇fionṅfuair;
  lais ón tSúir ghrianchladhaigh glais
  go Srúibh iartharaigh Iorrais.
 862. Fa rí é ar Sionainn 'sar Siúir,
  'sar Chunga na gcuan dtaidhiúir,
  ar Mhuaidh 'sar bhailbhsreibh Banna,
  'sar ̇fuair d'aibhnibh eatorra.
 863. Do-beirthi an t-éigne ó Eas Ruaidh,
  is eó Banna an bhruaich ionṅfuair,
  'sa maighre ó chaoilsriobh Chaisil
  ar aoinbhior don iarlaisin.
 864. Do-beirthi ar éinmhéis d'ór dhearg
  cna Seaghsa go Sior Risdeard,
  subha cumhra chuain Doire,
  is ubhla bhruaigh Bhóroimhe.
 865.  p.126
 866. Ní fríoth samhail roimhe riamh
  dá bhráthair sin Sior Uilliam;
  do lean d'aithcheanaibh an ̇fir,
  fear dob aithreamhail n-aignidh.
 867. Do-bearar áireamh ocht gcath
  d'Uilliam Óg, airdrí Búrcach,
  ar Laighneachaibh, ar Leith Chuinn,
  le cleith n-ainbhreathaigh nUmhuill.
 868. Cath Life, cath Mhoighe Máil,
  ar Laighnibh — lór do mhíobháidh —
  cath Lacha hEachaidh d'Ultaibh,
  's ceathair chatha ar Chonnachtaibh.
 869. Cath suaithnidh Sléibhe Muire,
  cath Eithne san Eanghuile;
  cath oirdheirc i nÁth na Ríogh,
  ar sgáth oirbheirt an airdríogh.
 870. Níor lámh cách cur 'na aghaidh,
  iomthús Éamuinn Albanaigh;
  ní ̇fuair do ̇freasabhra ris
  buain le heasumhla d'aithris.
 871. Ar a nós sin, is sé a suim,
  tarla Tomás mhac Éamuinn,
  sduagh goirmdhearcach na nglac gcorr —
  'sa mhac oirbheartach Éamonn.
 872.  p.127
 873. Riocard mhac Éamuinn eile —
  níor dhóigh an draig theinntighe —
  níor ghabh umhlocht ó chrú Chuinn,
  cnú don lubhghort ó Lunnuinn.
 874. Leaba laoigh allaidh nár airg
  ní tharla i reimheas Riocaird,
  i ndroibhéal ná i nguaillibh gleann,
  gur bhuaidhir oiléan Éireann.
 875. Tug Riocard — fa ró cumais —
  broid Mhidhe, cíos Ceanannais,
  fear léar toirneadh Teamhair Chuinn —
  i dtoillmheadh d'̇fearaibh Umhuill.
 876. Comhla thighe Teamhrach Breagh
  go Loch Measc ar Magh Tuireadh
  tug réadla Chláir na gCuradh,
  'sna láibh céadna ad-chualabhar.
 877. Coire ríogh Mhanann tar muir,
  cruit bheannchorr Bheinne hÉadair
  le drithlinn Teamhra dá thoigh,
  go bhfidhchill Eamhna i nUltoibh.
 878. Seal fada ag leanmham a luirg
  do Seaán Mhór mhac Riocaird,
  fa Theagh bhfonnfuairgheal na bhFionn
  ag combuaidhreadh ̇fear nÉirionn.
 879.  p.128
 880. Eighreacht Seaáin ar fiadh bhFáil
  fuair Oiluéarus mhac Seaáin;
  níor chinn mac éanathar air
  dár ghlac féarachadh Fionntain.
 881. Seaán Búrc mhac Oiluéarus,
  fear chaithfeas is choiséanus
  moighe cnódhonna chrú gCais,
  is tóranna bhrú Bhearnais.
 882. Geall a dtáinig roimhe riamh,
  ó Oiluéarus go hUilliam,
  fuair bláth na habhla a hEamhain;
  tarla ar chách a gcinneamhain.
 883. Grinneal aigéin gan ̇forus,
  croidhe ar nách cóir amharus;
  sdéad mearghroighe ó mhúr Eamhna,
  rún neamhdhoidhe naitheardha.
 884. Tiobraid lán i láibh teasa,
  méadaightheóir gach maitheasa;
  rún nách daingne clacha cuir,
  airdhe flatha re foghail.
 885. Fuidheall beannacht a bhiodhbhadh,
  teagaisgtheóir na dtighearnadh;
  brath nuachair do mhoigh Mhidhe,
  buachail croidh a choillidhe.
 886.  p.129
 887. Ursa chogaidh chríche Breagh,
  doras báis mhaicne Míleadh,
  bas mhéirsliom is cruaidhe i gcath,
  éinmhionn buaidhe na mBúrcach.
 888. Mac Uilliam Búrc, biodhbha an uilc,
  sás na ndoibhéas do dhíobuirt;
  dá míbhéasaibh maith a lámh,
  flaith mar ríghSéasair Rómhán.
 889. Ní ̇fuil mac Gaoidhil ná Goill,
  ó Aird Uladh go hEacoill,
  acht lán dá éanghrádh uile
  um Chlár ̇féarbhán Úghuine.
 890. Ní ̇fuil foghlaidh ná fear gráidh
  ag Seaán mhac mheic Seaáin
  'gá bhfuil fáth amharais air
  um ráth gcladhsolais gCobhthaigh.
 891. Ó aois naoidhean gus anois,
  bíodh slán gach éiṅfir eólois
  go ndearna craobh chaithreach Breagh
  taom budh aithreach dá aigneadh.
 892. Ní dár íribh nó ar ábhacht,
  d'urradhas nó dh'éadánacht,
  níor smuain réalta sluaigh Sligigh
  budh déanta iar n-uair d'̇faoisidin.
 893.  p.130
 894. Ní dubhairt, ní dubhradh ris,
  d'̇fiadhnaise ̇fir an aimhlis —
  gruaidh leithgheal ar lí na subh —
  ní do cheilfeadh i gcogar.
 895. Ní budh ioṅfolaigh air féin
  ní dubhradh re a dhreich soiléir,
  's níor chogail ar chách eile
  fáth cogair a choillidhe.
 896. Dá dteagmhadh go dtiocfadh d'̇fior
  bás a dtáinig 'na thimchiol,
  ón ló fá dteagar 'na thoigh
  ní budh eagal dó a dhíoghoil.
 897. Níor barradh faoi ar iarnaibh each,
  níor droladh lann ná lúireach —
  dearc righeanghlas fan mall muir —
  tighearnas ón tann tárraidh.
 898. Gan drud ar longphort re a linn,
  gan ghluasacht airm dá aidhlinn;
  gan omhan ar neach fa nimh,
  gan robhadh creach do chluinsin.
 899. Gan sgéala d'̇fiarfaighidh d'̇fior,
  gan dul ar séad ná ar sluaigheadh;
  gan chreich, gan toghail, gan troid,
  gan ̇foghail neith um námhoid.
 900.  p.131
 901. Gan adhbhar le a mbiodhgfadh bean,
  gan leattrom Ghoill ag Gaoidheal;
  gan éadáil Ghaoidhil ag Gall,
  gan éagáir aoiṅfir d'̇fulang.
 902. Bídh ceól sírreachta sídhe
  le socracht na sáimhríghe
  i bhfuighlibh cáigh re chéile,
  fa ̇fuilngidh chláir Choirrsléibhe.
  FEARONN
 903. Conn Ó Domhnaill, Dia dhá dhíon,
  géag bhuadhach d'̇fuil na n-airdríogh;
  ̇fear gan mhaothchroidhe um cheann gcean,
  ceann na laochroidhe ó Lithfear.
  FEARONN
 904. Ceithre fichid ⁊ cúig céad,
  míle ó ghin Críost re coimhéad —
  do bhí an cás duitheanta i ndán —
  go bás suitheanta Seaán.
 905.  p.132

  18. ÉAMONN BÚRC

 906. Créad anois ̇fuirgheas Éamonn?
  eadamar ní ̇fuiléangam,
  mar gach brághaid ar breith nGall,
  bheith mar támaid re tamall.
 907. Do bhí cách 'ga chor i suim,
  fad an ̇fuirighsin Éamuinn,
  suil do hadhnadh uaill an ̇fir,
  suil fuair adhbhar far éirigh.
 908. Ní ̇feadar créad do chongaibh
  mac ríogh an ̇fóid Umhallaigh,
  mar ghiall i ngeimhleachaibh Ghall,
  riamh fa ̇feilbhreathaibh eachtrann.
 909. Ní sgíos gliadh, ní guais triode,
  ní díoth sluaigh ná sochroide
  do bhí ag gabháil riamh roimhe
  re triall bhranáin Bhóroimhe.
 910. Ní laithe corra is ciontach
  ris an éasgaidh n-aigiontach —
  lámh re gcail1tear Cró na bhFionn —
  ní mó is dailtion nó doinionn.
 911.  p.133
 912. Ní choisgfidis a chneas seang
  d'argain nó d'̇foghail Éireann,
  i dtráth imdheachta don ̇fior,
  tinghealta fáth nó filiodh.
 913. Aithnidh damhsa agus do féin
  anos re haimsir n-imchéin —
  ceann muirir chraobhAchaidh Chuinn
  aonachain ̇fuirigh Éamuinn.
 914. Méad a mhaoineadh 'sa mhaithis,
  ríoghamhlacht a rȯflaithis —
  Clár tirmlíggeal na dTrí bhFionn —
  do bhí ag imdhídean Éirionn.
 915. Nior airigh fém ní fa nimh —
  is í is ciall dó go deimhm
  san ̇fuireachsoin dá dhreich dhuinn —
  do bheith d'uireasbhaidh Éamuinn.
 916. An fad do fuileóngthaoi dhó
  bheith gan imneadh gan annró,
  do bhiadh Éire 'na linn láin
  ón bhinn go 'chéile i gcéadáir.
 917. Ón tráth do cuireadh 'na cheann
  beid Goill is Gaoidhil Éireann
  lomlán do cheilg fa 'chéile,
  lomlán d'̇feirg is d'aimhréidhe.
 918. Ní nár fuilngeadh roimhe riamh
  ná fuilngeadh mac Meic Uilliam,
  cúis na teagmhála ó tá ann
  ní lá eadrána d'Éamann.
 919.  p.134
 920. Ó tá an easaonta ag adhaint,
  á [cuireadh] i gcontabhairt
  go madh éadóigh d'onchoin Bhreagh
  a n-éagóir orthoibh d'̇filleadh.
 921. Air do cuireadh an cogadh
  gan chead don óg abhradubh,
  d'ursoin mhórthroide Chláir Chuirc
  dóthchoide an dáil do dhíoghuilt.
 922. Atá riamh ó ré na sean
  {}
  re fear . eadrána air,
  fear na teagmhála tosaigh.
 923. Cia an t-éanchogadh riamh roimhe
  nách air féin do fillfidhe —
  gi bé do thogaibh i dtús ? —
  na cogaidh is é a n-iomthús.
 924. Ga beag dúin d'fiadhnaise air
  tionól Poimp, sluaigheadh Séasair ?
  d'ua na flatha ó chlár Chnodhbha
  dál an Chatha Chathardha.
 925. Poimp, más ̇fíor, is é do chuir
  tús cogaidh i gceann Séasoir,
  gér chaithréimeach so re seal,
  aithmhéileach dho fa dheireadh.
 926. Do sgrios Séasair, is sé a chríoch,
  Poimp ar tús tug an t-eisíoth,
  'sna sluaigh éachtmhara ón tír thoir,
  do bhrígh céadchara an chogaidh.
 927.  p.135
 928. Atáid riamh 'ga gcor ar gcúl
  lucht na himreasna d'̇fadúdh
  do luagh a gcogaidh do chor,
  obair nách dual gan díoghal.
 929. Olc do-chuaidh do chath na Traoi
  tógbháil cogaidh an chéadlaoi,
  dream nár ̇féag adhbhar cogaidh —
  damhradh Ghréag do ghríosadair.
 930. Níor mheas lucht na Traoi ar tosaigh
  fan gcogadh ndúr ndíochrasoin —
  gearr go bhfuair folaidh a n-uilc —
  sluaigh an domhain dá ndíobuirt.
 931. {}
  {}
  le féin móir ngníomhmolta [nGréag]
  síorsompla is cóir do choimhéad.
 932. An lucht do chuir an cogadh
  Gréagaigh dóibh níor dhamhadar,
  ná duine dá síol ó soin,
  do suidhe dhíobh 'na dhúthoigh.
 933. Cogadh a mhac samhla sin
  ar Éireamhón mhac Mílidh,
  fa chrích ródghlais bhféinneadh bhFáil,
  fógrais Éibhear go héagáir.
 934. Torchuir Éibhear dá aithle,
  dob í críoch a gcathaighthe,
  le hÉireamhón 'na mhóid mhir,
  fa ghlémheadhón Fóid Fuinidh.
 935.  p.136
 936. Mugh Nuadhad mór is Mugh Néid,
  maith do híocadh leó a leithéid,
  síodh do chéadobadh ar Chonn,
  gníomh nár ̇féadodar d'̇fulong.
 937. Do dhícheann Conn leath ar leath
  Mugh Néid, Mugh Nuadhad neimhneach,
  táinig re síol bhflatha Fáil
  gan ̇fíor gcatha do chongbháil.
 938. Díoth amhlaidh, ós air bristear,
  go madh d'Éamann innistear,
  . cáil 'nar deimhnighthe a ndol
  neimhdhlighthe cáigh i gcogadh.
 939. Do rinn[eadh] an éagóir air
  air do tógbhadh tús cogaidh
  {}moid rodhaingean
  {}
 940. {}
  {}lot ar lár síothchána —
  amharc súl glaiṅfréimhe Gall —
  nách túr aimhréidhe d'Éamann.
 941. Mín Connacht an gcéin do bhiadh
  fúthaibh ó mhac Meic Uilliam,
  dá lot níor ainnleanta air
  gairbhghleannta cnoc is criathraigh.
 942. Budh ceann i gcuithe leómhain
  don druing uaibhrigh aimhdheónaigh
  tír a sean d'̇faghail ón ̇fior,
  nó is aghaidh ar teagh dteineadh.
 943.  p.137
 944. Nó is lámh nocht i nead gríbhe
  ar tí coillte a céidlíne
  buain dá dhreich ghlórmhálla ghlain,
  nó is beich óghlána d'argain.
 945. Nó is cor catha tar comhaidh,
  nó is buain séad do síothbhroghaibh—
  mairg dan dán dol dá féaghain —
  nó is crádh con fa a coiléanaibh.
 946. Nó is bas fa ̇faobhraibh arm nocht,
  nó is beithir dearg do dhúsacht
  don ̇féin tirmleasaigh tar t[uinn]
  béin fa imreasain Éamuinn.
 947. Nó an saoileann duine ar domhan
  tar éis Éamuinn d'̇folmhoghadh —
  clár dathchaoin na ndúinteadh . —
  go bhfúigfeadh athmhaoin ... ?
 948. Dá saoildis níor saoilte dháibh,
  olc nách urusa d'eadráin —
  fichidh díbheirge dá druim —
  crithir ̇fíṙfeirge Éamuinn.
 949. Lam ar airite d'̇fior.
  {}
  {}
  {}
 950.  p.138

  19. ÉAMONN BÚRC

 951. Gur mheala an t-armsa, a Éamuinn,
  a rosg nua ar ghné ghoirmnéamhuinn;
  dod ghnúis aolghairthe gruadh nglan
  rob tuar baoghlaighthe biodhbhadh.
 952. Rob séan caomhanta carad,
  rob séan airgthe easgarad —
  a mheic lén hannsa ar n-aithghin —
  an t-armsa dheit dearlaicthir.
 953. Rob séan arduighthe th'̇fine,
  rob séan uaire is aimsire —
  a lámh thréan dínsimhthe drong —
  rob séan íslighthe eachdronn.
 954. Ní hionann m'armsa is airm cháigh,
  gidh maith le neach é d'̇fagháil,
  eagail a choinghill re a chois,
  a dhreagain bhoinnslim Bhearnois.
 955. Dá ngabhtha, níor ghabhtha dheit,
  ar chomhthaibh óir is airgeit,
  arm go leanbhaidhe as mo láimh,
  a bhadhbh ghealmhaighe Ghabhráin.
 956. Ní ghéabhaidh ód ghruaidh leathain
  gan bheith feithmheach fuireachair,
  gan déacsain dod dhreich náraigh
  fa bheith éasgaidh eassádhail.
 957.  p.139
 958. Codladh mar a gcaithid proinn
  ní háil leis dá lucht cumoinn;
  ní fuilngthear leis locadh áigh,
  docar a gheis do ghabháil.
 959. Ar uathadh nó ar iomad sluaigh
  ní háil leis, d'uain nó d'anbhuain —
  colg faobhairthe nách reich rinn —
  a bheith aonaidhche ar aidhlinn.
 960. Geis dó anmhuin ó ̇faghail,
  geis don armsoin ̇fuarabhair
  a bheithir ó aolToigh Airt,
  aontroigh teichidh do thabhairt.
 961. Creach leis sin an seachtmhadh lá
  níor mhisde dhuit dá ndearntá;
  mí d'aimsir gan chreich gan chion
  bheith don airmsin ní héidior.
 962. Dá mbeinnse im' impidheach ort,
  do-ghéantasa, a ghnúis éadrocht,
  fa cheann séad chladhAchaidh Chuinn
  céad anachain nách abruim.
 963. Ní choideólta ar chlúimh nó ar chuilt,
  'sní lamhtha ̇fleadh do thomhuilt,
  dá mbeith roidhéagain uaim ort,
  gan coimhéadaidh uaibh d'amharc.
 964. Do bheitheá lá láimh re Duibh,
  láimh re hEachtgha an ̇fuinn ghrianaigh,
  lá oile um Chruachain na gcath,
  lá um bruachaibh Thoighe Teamhrach.
 965. Do-ghéanta loiscthe um Loch Riach
  do bheitheá lá ag lot th'óirsgiath
  láimh re Breaghmhach, a ghné ghlan,
  nó um seanLoch Cé arna chreachadh.
 966.  p.140
 967. Dá rabh Bháitéar, a bhas seang,
  ag ól nó ag imbirt fidhcheall,
  bíse it armaibh re hucht gcean,
  a lucht adhbhair go n-airgthear.
 968. Feidhm na gcogthach re cois long,
  feidhm teanchaire i dtigh gabhonn,
  a ghéag thoraidh Adhbha Ír,
  tarla oraibh 'god airdrígh.
 969. Muna dhearna a ndubhart ribh —
  ní bhiadh agaibh ón airmsin —
  fa cheann séad is creach ó gCuinn
  acht meath nó éag, a Éamuinn.
 970. A mbruit chorcra, a gcoin seanga,
  a mná, a bhfailghe, a bhfidhchealla,
  a gcuirn óir i n-aisgidh duit,
  a n-aisgidh óir is arguit.
 971. Madh áil leat, a laoich Codhail,
  bheith go saoghlach séanomhail,
  geis an airmse bíodh ar bun,
  do síor tairse ná teagur.
  GUR MHEALA
 972.  p.141

  20. MAC UILLIAM BÚRC

 973. Mór iongabháil anma ríogh,
  idir dhásacht is dimbríogh,
  sé d'anacal níorbh ̇fuláir,
  rodhocar é d'iongabháil.
 974. Caithfidh bheith creachach cogthach,
  dá raibh duine dásachtach,
  tuillfidh dréim fan ríghe ris,
  go léim a thíre thairis.
 975. Gidh eadh, trá, ná toghadh neach
  bheith dó go humhal áiseach;
  curthar i ndimbríogh é as,
  ni hinríogh an té thoghas.
 976. Idir mhéid meanma is mhíne
  bhíos aicill na hairdríghe;
  is é an rí is measardha modh
  do-ní an easumhla d'iomchor.
 977. Ní hiomdha dhínn dár dholta
  dá réir so i seilbh ríoghochta;
  buain dí ní horusa d'̇fior,
  'sna modhasa dhí dhlighthior.
 978.  p.142
 979. Acht so amháin, nár mhaoidhte anois
  do Risdeard mhac Oilbhéarois —
  bas bhairrsleamhain mar bhláth subh —
  cách dá airdheanaibh d'adhradh ?
 980. Ní sir ní ar neach eile,
  'sní léig aon fa oirbhire;
  tar an méid chaitheas dá chrodh;
  'na mhaitheas ní théid trághadh.
 981. Lór dhó bheith mar do bhí riamh
  'na Risdeard mhac Mheic Uilliam,
  ar gcor gach tíre ar a thoil,
  ar son ríghe do rochtoin.
 982. Do bhreith eólach Inse Fáil
  ar Risdeard mhac mheic Seaáin,
  is é is ̇fearr ós é is sine,
  dá mbé a gheall re a ghuaillidhe.
 983. Deacair dhóibh dul tar a thoil,
  mac na ríoghna ó Ráith Mhurbhaigh;
  is é is ̇fearr ceart dá chineadh,
  do neart 'na cheann cuirfidhear.
 984. Is é is measardha meanma,
  é is ̇fearr tréidhe tighearna;
  rí Muaidhe, ceann gach conáigh,
  uaidhe is ̇fearr a hiongabháil.
 985. Ní fríoth riamh ó rígh Cunga
  lá umhla ná urruma —
  gé tá a lán d'̇foisdine ann —
  lámh nách coisgfidhe i gcomhlann.
 986.  p.143
 987. Ní mó is guais d'̇féinnidh Eacla,
  giodh lór airde a aigeanta,
  sé d'̇foghail dá mhéad meanma,
  an ghéag thoraidh thighearna.
 988. Fuair mílidh a mhac samhla
  luach a mhéine measardha,
  oighre ríogh gasraidhe Gréag,
  gníomh is casmhaile ar coimhéad.
 989. Don mhac soin is eadh dob ainm
  Déadsolus mór mhac Sádairn;
  éinmhílidh na nGréag ar ghoil
  an ghéag mhéirdhíllidh mhiochoir.
 990. Inghean impir na cruinne
  meallais — gár mhó ionmhuine ? —
  ar athadh ó mhoir go moir,
  gan toil a hathar d'iarraidh.
 991. Re a chois féin feadh a thurais
  dias dearbhráthar Déadsolais
  rug an ̇foighéag abhla ós ̇fiodh,
  do choimhéad anma an ̇féinniodh.
 992. Seóltar é i n- oiléan diamhair,
  d'éis na gcríoch do choimhiarraidh,
  nách raibhe duine ar domhan
  don uile dá átughadh.
 993. Ar mbeith seal ann dá n-aimsir
  don chuideachtain cheathrairsin,
  téid an inghean uaidhe féin
  go hinbhear uaine an oiléin.
 994.  p.144
 995. I gcionn tréimhse tig 'na ceann
  óglách dob iongnadh inneall,
  seal dá ̇féaghadh do bhí an bhean,
  'sí 'na héanar 'gun inbhear.
 996. Níor cruthaigheadh riamh roimhe
  dona dúilibh daonnaidhe —
  gnúis mar ré, bráighe mar bhláth—
  cré budh áille 'ná an t-óglách.
 997. Beannaighis don mhnaoi mhálla
  an t-óglách óg iondána,
  nách tug sí freagra ar an bhfear,
  do bhí d'eagla 'na haigneadh.
 998. Fiarfaighis 'na dheaghaidh dí
  Cia hé an fearannso i bhfuiltí,
  nó cia is dual d'aitreabhadh air,
  a sduagh glaicleabhar gheanmnaidh?
 999. Clann ríogh Gréag nár ghrádhaigh crodh,
  Déadsolus 'sa dhias bhráthar,
  Aca, ar sí, tarla an talamh,
  na trí habhla a haontamhan.
 1000. Béaradsa tusa ón triúr laoch,
  a inghean, ar an t-óglaoch;
  glór truagh do bhriathra, ar an bhean,
  budh tuar cliachdha dá gcluintear.
 1001. Dá ndearnta sin, ar sise,
  riom tar ceann mo chéilise,
  budh snaidhm don domhan do dhíon,
  ar omhan airm an airdríogh.
 1002.  p.145
 1003. Béaradsa liom long na bhfear,
  beid san chríchse i gceas naoidhean
  na trí deigḣfir atá astoigh,
  go lá deiridh an domhain.
 1004. Beiris an bhean san loing leis,
  fágbhais iaramh an inis,
  ar Dhéadsolus mar fuair faill
  an sduaigh dheadsolus díoghainn.
 1005. Guiltear léisi ag triall ón tráigh,
  lingidsean chuice i gcéadáir,
  dá ̇fios créad budh damhna dhí,
  nó créad ma dtarla a tuirsi.
 1006. Do-chí laoidheang fa lán seóil,
  feadh radhairc ón iath aineóil,
  ag téarnamh san mhuir amach;
  do-chluin éanghul san arthrach.
 1007. Seacht lá, mar aithrisdear air,
  do Dhéadsolus 'na dheaghaidh,
  'san bhuidheansoin do bhí astoigh,
  gan mhnaoi, i n-uireasbhaidh arthraigh.
 1008. A bhráithre, is droichmheisneach dhún,
  do ráidh Déadsolus dreachúr,
  gan dul slán re heitibh éan,
  tar sál d'eitil ón oiléan.
 1009. Sgiathán eóin d'uillinn gach ̇fir
  greamaighid le gliú ndaingin;
  tógbhaid ortha ó bhonaibh beann
  tar dromchla ndomhain ndíleann.
 1010.  p.146
 1011. Éirghis le hairde meanma
  sósar na laoch loinneardha;
  téid ón ̇fairrge i ngar don ghréin,
  gur ghabh i n-airde an aiéir.
 1012. Leaghais an ghrian an ghliú mbáin,
  do sgaoileadar na sgiatháin;
  torchuir gan choimhdhe ar a chionn
  fa tholchuibh doimhne dílionn.
 1013. Láimh re muinchibh na mórsrith
  gabhais an mac meadhónach,
  go buain a dheighceangail de
  d'eiteallaigh ̇fuair an uisge.
 1014. Ar sgothadh na sgiathán dtrom
  d'imlibh garbha na nglastonn,
  tig bás an ̇féinnidh oile;
  cás fár éirigh eólchoire.
 1015. Sinsear na mac bhfaoilidh bhfionn,
  idir bheith ard is ísioll,
  do-chuaidh gan orchra d'̇faghbháil
  tar dromchla an chuain chubharbháin.
 1016. An uair fá dtáinig i dtír
  gabhthar ainnséin don airdrígh
  colg is bánomhna 'na bhais,
  lorg na lánamhna leanais.
 1017. Iarrais an uile dhomhan
  ag leanmhain na lánamhan;
  mar rug orra as a haithle
  tug a gcolla ciorrbhaighthe.
 1018.  p.147
 1019. Gonais an mnaoi ndéidghil nduinn,
  marbhais fós a fear cumuinn;
  tug a luagh d'aithmhéile air—
  a bhainchéile uadh d'iarraidh.
 1020. Slat na ríghe an inghean óg,
  duitse ar tús tarla an bheanód;
  ná bí id chadal, a ghruaidh gheal,
  do gadadh uaibh an inghean.
 1021. Is í an long bhós, a bharr tais,
  puirt aireachais síl Séarlais,
  do beanadh díot, mar deirthir,
  dleaghar íoc sna haindlighthibh.
 1022. Is é an t-oiléan 'nar an sibh,
  ar n-imtheacht uaibh don inghin,
  a lámh gan locadh n-ágha,
  clár socar na síothchána.
 1023. Is iad eiteadha na n-éan,
  noch léar ̇fágbhais an t-oiléan,
  lucht tuillmhe Banbha na mbeann
  'sna buidhne tarla id thimcheall.
 1024. Is í an ghliú chéadna cheanglas
  riotsa an ógbhaidh éideadhghlas,
  a cheann slóigh bhuanasdraigh Bhreagh,
  na tuarasdail dóibh dáiltear.
 1025. Is é an bráthair óg eile,
  do bháidh méad a mheisnighe,
  na daoine is lucht righe ribh,
  'san fine as t'ucht do éirigh.
 1026.  p.148
 1027. Is é fós an dara fear,
  do bháidh an t-aigneadh íseal,
  an chuid díobh adéaradh ruibh
  síodh do dhéanamh fad dhúthaigh.
 1028. Tú táinig, a thuir Chonga,
  san inmheadhón eatorra,
  tú an sinsear do-ghéabha geall,
  a réalla inseadh nÉireann.
 1029. Do bhean ghrádha, a ghnúis chrithreach,
  rugadh uait go haindlightheach,
  dá mbeith sí 'ga hathchor ort
  ná gabhthar í le humhlacht.
 1030. Gluais romhad, a rí Ceara,
  daingnigh ort na heiteadha
  do bhuain na hinghine ar ais,
  a ̇finnbhile bhruaigh Bhearnais.
 1031. Atá an mgheanso ó aois leinb
  ag suirghe ribh, a Risdeird,
  an chríoch mhín treabharsaidh tais,
  an fearannsoin síl Séarlais.
 1032. Tú féin díol is ̇fearr uirthe,
  mór n-adhbhar fárbh aontuighthe,
  a sduagh cathardha chnuic Bhreagh,
  t'athardha dhuit do dhligheadh.
 1033. Tú is líonmhaire lucht toighe,
  tú is lia airsidh iorghoile;
  deacair d'aoiṅfear cora id cheann,
  a thogha aoigheadh nÉireann.
 1034.  p.149
 1035. Líontar um chomhól ndeoch ndearg
  do suidhe ríogh, a Risdeard,
  líon caomhanta bhruaigh Bhanbha,
  sluaigh saoghalta síodhamhla.
 1036. Líontar an slios tuaidh don toigh
  fa Síle inghean Eóghain
  do thréad ̇finngheanmnaidh ghlac ngeal,
  nách d'ingheanraidh Mhac Míleadh.
 1037. Roighne ban Ghaoidheal is Ghall
  líonaid an teagh 'na tiomchall;
  bró ghruaidhgheal nách cogail crodh,
  buaidhreadh codail na gcuradh.
 1038. Budh iomdha fán ól re a hais —
  inghean ríogh rátha Durlais —
  sduagh bhéaltana go ngruaidh ghil,
  mar réaltana i n-uair oighridh.
 1039. Sgaoith dháileamhan gcuach gcorcra,
  go dtéid tar tráth codolta,
  ag dáil ̇fíneamhna as a hucht
  ar ríghealbha chláir Chonnacht.
 1040. A hoirfidigh, a haos fuinn,
  teagaid chuice i gcionn tamaill;
  fiodhbhaidh chrann dtéidbhinn dtuirseach,
  fa a barr ngéigslim ngruadhluisneach.
 1041. Teaghlach ríoghna chláir Chonga,—
  gairid aimsior eatorra;
  drong nár dár neimhiongnadh tol,
  lán do cheiliobhradh chiallmhor.
  MÓR
 1042.  p.150

  21. MAOILIR BÚRC

 1043. Ísligh do mheanma, a Mhaoilir,
  léig díot, a dhreach ̇forbhfaoilidh,
  bheith ag síoṙfaghail chlann gCuinn,
  a bharr síodhamhail séaghuinn.
 1044. Atáid imriosna Ultach,
  atáid cogtha Connachtach,
  fa seach 'gá n-iomaithbhear ort,
  a dhreach ̇fionndaithgheal éadrocht.
 1045. An mhéid loittior i Laighnibh,
  nó i gcrích Mhumhan míonaibhnigh,
  ort liamhnaighthior leath ar leath,
  a ̇folt fiarbhairrthiogh fáinneach.
 1046. Meinic bhíos, is tú id thoirrchim,
  ód ghruaidh leathain leabhairthim,
  teichmhe ót airgnibh ceann i gceann,
  i gceithre hairdibh Éireann.
 1047. Le cleachtadh bhur bhfoghla féin
  ort maoittear, a mheic Uáitéir —
  fonn saor na mbailbhlinnteadh mbinn —
  'sgach taobh aidhmilltear d'Éirinn.
 1048. Líodh cean ní hiongnadh ortha —
  an bhuidhean óg allmhortha
  bhíos iomod i n-am ̇feadhma,
  a bharr sliombog soidhealbha.
 1049.  p.151
 1050. Fir lén clúmh cuilte sneachta,
  gasradh suirgheach soileaptha,
  drong naoidhe séadarsaidh seang,
  daoine is éagasmhail inneall.
 1051. Áit is sia i mbíd do bhunadh,
  an damhradh óg easumhal,
  cnuic roidhiamhra bheann mBanbha,
  dream dhoiriaghla dhanardha.
 1052. Mairg is rí orra ar ̇féagsain,
  an drong aisdreach uiréasgaidh,
  féar a gcuilt, fuaruisge a bhfleadh,
  na sluaghaidhse Ghuirt Ghaoidheal.
 1053. Beag nách rochosmhail ribh féin
  do mhuintear, a mheic Uáitéir;
  fir bhuaidhirthe is baoth meanma,
  sluaighsirthe laoch loinneardha.
 1054. Ní chodlaid, ní chaithid proinn
  gan luadh gcatha nó comhloinn;
  geal a ngríosghruaidheadh do dhubh
  síorsmuameadh cean is cogthadh.
 1055. Biaidh aimsir bhus aithreach libh
  béas do mhuintire, a Mhaoilir;
  laoich na reann gcréachtdhoiligh gcorr,
  dream nách bhféadfaidhir d'̇fulong.
 1056. Ríghe Connacht na gcuan ngeal
  beanfa tú, mar tá i gcinneadh,
  ar thairngire más cáir cion,
  a láimh ainbhfine ar éigion.
 1057. Leanfuid do lorg a gcleachtaidh,
  ar chogthaibh, ar choirrbheartaibh,
  ar anachain, a ghruadh ghlan,
  tar sluagh gcladhachaidh Chruachan.
 1058.  p.152
 1059. Ní ̇féadfa tusa is tú id rígh
  fulang ainbhreath nó eissídh;
  ann bhus aithreach réd dhreich ndil
  do bheith maithmheach dod mhumtir.
 1060. Tú sguirfeas cách dá gcogthaibh,
  tú choisgfeas do Chonnachtaibh
  neart faghluidheadh, a chiabh cham,
  is anmhuirear ̇fian n-eachtrann.
 1061. Do bhádar fáidhe Fódla
  dot athair dá ̇fuṙfógra —
  clár toinnmhilis Teamhra Breagh —
  sealbha ar ghoirminis Ghaoidheal.
 1062. Tú choimhlíonfas ar chansad
  na draoidhe, a dhreach solasbhog;
  tú ̇fóirfeas ar ̇fiadh mBanbha
  ó mhóircheas ̇fian n-allmhardha.
 1063. Daoibh tiorchantar, a thaobh seang,
  an ní do ̇fáisdin Aoibheall —
  trí caomhchroinn a criaidh Logha —
  do saorchloinn Bhriain Bhóromha.
 1064. Triúr mac do bhádar ag Brian,
  trí leomhain Mhumhan Maicniadh,
  trí ríodhamhna ó Thigh Theamhra,
  fir síodhamhla soidhealbha.
 1065. Murchadh mhac Briain an bhairr ghloin,
  Tadhg mhac Briain, bráthair Murchaidh—
  toghthar aonphlanda tar ̇fiodh —
  Donnchadh saorchlannda a sinsior.
 1066. Murchadh mhac Briain is Brian féin
  tuitid i n-aomeacht ainnséin,
  fa Chliaigh maothghlain na gclach gcorr
  i gcath re laochraidh Lochlonn.
 1067.  p.153
 1068. Do chleachtdaois an chlannsoin Bhriain,
  bláth na fíneamhna a finnChliaigh,
  lucht leasa don bhaṅfáidh bhinn,
  feasa d'̇fagháil ó Aoibhill.
 1069. I gcionn treimhse téid roimhe
  Donnchadh mhac Briain Bhóroimhe
  re hAoibhill i gcóir chomhráith
  fan mBóinn n-aoibhmn n-iobharbhláith.
 1070. A bhean, ar Donnchadh, reac riom,
  tar éis Briain, arḋflaith Éirionn,
  cia bhus rí ar ̇fionnMhagh Fuinidh,
  ní nách iongnadh d'̇fiarfuighidh ?
 1071. Tadhg mhac Briain, do bhráthair féin,
  adubhairt Aoibheall ainnséin,
  dó do gealladh Teagh Teamhrach
  treabh na n-earradh n-ildealbhach.
 1072. Líonais tnúth re Tadhg mBanbha
  Donnchadh d'éis na hagallmha,
  deacair srian re baothghlór mban,
  do claochlódh ciall an churadh.
 1073. Marbhais Donnchadh dá dhruim soin
  adhbhar ríogh Fódla i bhfionghoil;
  fa ua dTáil is Éibhir Finn
  do ráidh gur éiligh Aoibhill.
 1074. Tig Aoibheall d'iomardadh air,
  leis féin ar bhfágáil Donnchaidh,
  fán múr ̇fionn ghormaibhneach ghlan,
  i gCionn chomhraidhneach Coradh.
 1075. Éagóir dhuid a rádha riom
  nárbh ̇fíor mh'̇fáisdine, ar Aoibhioll,
  fa cheann deigḣfir bhruidhne Breagh,
  deimhin m'̇fuighle, ar an inghean.
 1076.  p.154
 1077. Ionann ̇fáisdine, más ̇fíor,
  do mhac is d'adhbhar airdríogh,
  fán gclár sídh mboigiobhrach mbláth
  bídh croidiomhnach dom chomhráth.
 1078. Ar gheall mé do Thadhg Theamhrach
  géabhaidh mac Taidhg, Toirdhealbhach;
  damh ríghealbha chaomhchlann gCais,
  aonchrann fíneamhna Forghais.
 1079. Gabhais Toirdhealbhach mhac Taidhg
  neart Éireann do gach éanaird,
  inis ̇fionnbhláith na sruth seang,
  san chruth ar iomráith Aoibheall.
 1080. Mar sin imdhéabhas oraibh
  fán gcríchse, a chruth síodhamhail;
  géabha orláimh Fóid Mheadhbha,
  a bhonnbháin óig oireaghdha.
 1081. Do gheall Aoibheall Iath Logha
  do Thadhg mhac Briain Bhóromha —
  orsa chomhdha Craoi Theamhrach —
  's do bhaoi a thorbha ag Toirdhealbhach.
 1082. Draoithe Banbha do bhí riamh
  do Uáitéar mhac Meic Uilliam —
  fonn sáimh na gcaillbhile gcuir —
  ag tairngire Chláir Chobhthuigh.
 1083. Fuair Bháitéar, a bhéal corcra,
  bás re béal a ríoghochta;
  a lámh chabhra chnuic Mhidhe,
  dhuit bhus tarbha an tairngire.
 1084. Do bhí an cúigeadh, a chruth séimh,
  lán d'easaonta d'éis Uáitéir,
  lán do chogthaibh 'sdo chathaibh,
  lán d'olcaibh is d'anachain.
 1085.  p.155
 1086. Níor lámh cách cuimhne a bhfaladh
  airm laoich ón ló fuarabhar,
  luadh cagaidh ná cur bhfeadhma,
  a subh abaigh ̇fíneamhna.
 1087. Bás th'athar is é do cheil
  tairthe fiodh, iasg an inbhir;
  an ré 'san ghrian i ngeimheal
  is é is ciall fár cuimhrigheadh.
 1088. Tig libh, mar tháinig tusa,
  bláth na gcoillteadh gcéadnasa;
  ioth an túir, tairthe na sreabh,
  gach dúil ag aithne th'airdheadh.
 1089. Ag so an t-ioth ar n-éirghe anos,
  ag so an ré na ré solus;
  créad fa mbiadh amharus ort
  fa ̇fiadh gcladhsolus gConnacht?
 1090. Idir éasga is ghaoith is ghréin,
  reanna nimhe, neóill aiéir,
  ag diall ruibh a rí Garmna,
  muir ar tí do thogharma.
 1091.  p.156

  22. IOMCHASAOID

 1092. A theachtaire théid ar sliabh —
  labhair thiar le hUilliam Búrc,
  innis dó mo bheith mar tám,
  gan dáil chabhra i ndán dúnn.
 1093. Innis dó fa rún arís —
  nách díon damh ar tír nó ar muir,
  nách raibh ar éinneach romham riamh
  leath mo chlampair nó trian m'uilc.
 1094. Ag díol mo choda do síor
  ré dá bhliadhuin nó trí tám,
  beantar dhíom 'na dheag-haidh soin
  an mhéid fiach do [luigh] ar chách.
 1095. Mar do-chonnarc fiacha cháigh
  dá mbuain as mo láimh go léir,
  d'̇fios an bhfuighinn ceart nó cóir
  go tigh cúirte do-chóidh mé.
 1096. Ag dol don chúirt caithim féin —
  dom dhonus é—'sní hé amháin,
  ag cur an dochairsin díom —
  gi bé beagán do bhí im' láimh.
 1097.  p.157
 1098. Tuguim liom barántus maith,
  tillim tar m'ais lá do ghlóir,
  sílios féin gur dhaingion dúinn
  tar éis ar gcuarta san chúirt mhóir.
 1099. Taisbéanuim mo phaiteinsi féin
  do lucht séirbhisi is é' chríoch —
  tar éis léaghta mo litreach dhóibh
  is romhóide ronnadh dóigh dhíom
 1100. Mo chaiptín gach fear don dís
  chum a déinsi arís ag gul —
  do-bheir seision lámhuinn Chríosd
  nách aige féin bhíos a gcusg.
 1101. Sirriam do bhí ós ar gcionn,
  'sé adeir mo ghrádh riom arís:
  bísi i leith lucht na bhfiach
  ní hé an saighdiúir bhias gan ní.
 1102. Éngheall abháin do bhuain díom
  níor lór le duine dhíobh sin
  beantar dhíom i bhfiachoibh cáigh
  dá gheall nó trí a láimh gach fir.
 1103. Aimsir ̇fada i ndiaidh an ghill
  caitear liom ó thír go tír
  maille rém gheall do bhuain díom
  fuasgluim é dhá uair nó' trí.
 1104. Tar éis ̇fuasgailte an ghill do-nínn
  ón chéiḋfear 'ga mbíonn a sealbh
  do-bheir an fear a ndéntar tó dhó as
  don ̇fear is goire dhó an geall.
 1105.  p.158
 1106. Leanuimsi i gcéadóir an geall,
  ma fada gearr beirthear é,
  gur chaithios sé luach an ghill
  don bhaile riamh níor phill mé.
 1107. Dála an Uachtaráin ann sin,
  chum a déinsi ag reic mo sgéal,
  misi is mo dheór ar mo ghruaidh,
  do-nínn casaoide chruaidh ghéar.
 1108. Adeir seision, lán do ghruaim,
  nách béarthaoi geall uaim dá dheóin,
  gidh eadh fós, is éidir dhamh
  díol do thabhairt as fa dheóidh.
 1109. Ní hí ar maoin budh measa linn,
  acht mar cuireadh sinn dár sódh,
  níor an duine fam thóin féin
  mar fríoth falamh mé fa dheóidh.
 1110. Giolla an eich, buachoill na mbó,
  caile na brón, bean na gcíor —
  téid uile i n-aoineacht uaim
  lé cois tsaighdiúir, truagh an gníomh.
 1111. Sé adeir buachoill mo bhó féin,
  tar gach duine dá dtéid uaim,
  ag cur na teineadh ann m'ucht —
  créad do-bheir ort gan drud suas ?
 1112. Atámaoid — ní ̇fuil fáth 'ga cheilt —
  le trí bliadhnoibh fan mbreith truim,
  [ag] súil ré teacht Uilliam Búrc
  níor chuiriomar súd i suim.
 1113. Mallacht Dé do lucht na mbréag,
  nách gcuirionn a sgéal go bun;
  adeirid cách liom tré rún
  go bhfuil Uilliam Búrc i bhus.
 1114.  p.159
 1115. A theachtaire théid 'na cheann,
  ná bíoth th'aire ar ghreann nó ar spóirt;
  labhair rém chompánach féin,
  's féacha a dtáinig sé fós.
 1116. Cuiléan leóghain Locha Con,
  maighre Sionna na sruth ngeal,
  éanchú inbhir Easa Ruaidh —
  is mór atá uaim ar a theacht.
  A THEACHT
 1117.  p.160

  22a. RIOCARD ÓG BÚRC

 1118. T'aire riot, a Riocaird Óig,
  ná tabhair cúl red chéadmhóid;
  má tá ar bhreith a rádha ruibh,
  cára bheith mar do bhábhair.
 1119. San riocht i rabhabhair riamh
  bí id Riocard mhac Mheic Uilliam;
  mairg do ghlac aoinchéim oile,
  a slat mhaoithréidh Mhucroimhe.
 1120. Olc do-ghéabhtha, a ghnúis iodhan,
  an céadainm úd d'aithrioghadh,
  d'éis ar bhuadhaigh dod bhais ghil,
  lais do-chuabhair i gcéimibh.
 1121. An brat as a bhfaghann fear
  sláinte ghnáth, a ghnúis áilghean,
  a dhámh ré bhánoirir Bhreagh,
  grádhoighidh é mar eirreadh.
 1122. An t-ionadh i n-éir le neach
  a mhaoin do bheith ar biseach,
  a phosd cothaighthe is sé sin,
  dochuirthe é dá imlibh.
 1123.  p.161
 1124. An mac cuirthear dá chrích féin
  ón tír i n-oiltear eiséin,
  d'éis a oileamhna, a ghlac geal,
  doidheaghla an mac 'sa mhuintear.
 1125. Mar sin nár dhealoighthe dhoit
  ret ainm ngnáth, red ghníomh n-ordhruic,
  ris gach mbuaidh dá mbíoth oraibh,
  ós uaidh fríoth a bhfuarabhair.
 1126. A mheic Riocaird, a rún tais,
  an t-ainm iasachta uarais,
  níor thárraidh tú dá tharbha
  nár sáraigh clú an chéadanma.
 1127. Dá bhfaghthá ceannus Chláir Floinn,
  níorbh ̇fiú dhuit, a dhreach séaghoinn,
  ainm allmhardha dá rádh ruibh
  fa chlár ndaghBhanbha id dhúthaigh.
 1128. Gidh mise féin — níorbh ̇fiú dhuid,
  ar ainm nguasachtach ngaruid,
  a ghríobh thadhaill bhruaigh Bhanbha,
  nach faghaim uain th'agallmha.
 1129. Nách mó lámhaim a rádh ruibh,
  gémadh éiric im' aghaidh,
  a ghéag oirnidhe ós ̇fuil Chuinn,
  go bhfuil oirbhire eadruinn?
 1130. Mairg ̇fuair an t-aoighidh anma,
  nó an reacht uathmhar allmhardha,
  fá bhfuil sionn éadána ort,
  a mhionn céaddhála Connocht.
 1131.  p.162
 1132. Gi bé tír i dtuitfeadh sionn
  fa rígh do ríoghaibh Éirionn,
  bíodh nách sirfinn íoc im' ̇fuil,
  do dhlighfinn díot mo dhíoghuil.
 1133. Do leith féin dá ndeachadh dhíom,
  biaidh ort, a ua na n-airdríogh,
  leith na ríoghna ó ghurt Ghaillmhe
  re lucht díoghla ar ndiomdhaidhne.
 1134. Dob annamh leinne is libh féin,
  fuil Bhúrcach na mbreath soilléir,
  laoich dá reich Éire d'̇faire,
  bheith ré chéile ag corruighe.
 1135. A ndéandaois ar ndaoine riamh
  do chiontaibh ar Chloinn Uilliam,
  dúin do bhíodh eineaclann ann,
  a ghríobh meidhealtrom Manann.
 1136. Ní cosmhail, dá leantaoi libh
  lorg a bhfileadh re a bhflaithibh,
  a mhionn séanta a Síodh Chnodhbha,
  gan díol éarca mh'ionnsamhla.
 1137. Mar do-nídís romhaibh riamh
  sgotha cumhra Clann Uilliam
  déana, a choillbhile bheann mBreagh,
  um cheann oirbhire t'̇fileadh.
 1138. Crosmaoidne h'iomlaoid anma
  ort a hucht na healadhna;
  cóir car an athanma ar ais
  suil rabh h'athardha it éagmais.
 1139.  p.163
 1140. Faghaim arís id riocht féin
  sibh, a chumghidh Chláir ríNéill,
  caite dheid roidhithneas roinn,
  leig dod choimhightheas chugoinn.
 1141. Tú dob ̇féathluinn d'iath Bhanbha
  go bhfuair tú an t-ainm allmhardha;
  níorbh ̇fiú sirriamhdhacht síl Chuinn
  finṅfiadhGhort Ír gan ̇féathluinn.
 1142. Do-rinnis malairt mheallta
  d'iomlaoid ar nách inleanta,
  a sduagh caithréimeach cnuic Bhreagh,
  aithmhéileach duit a dhéineamh.
 1143. Meisde thú nách tarla ruibh
  mac an ridire Frangcaigh,
  lá an athanma dhaoibh do dháil,
  do thaoibh h'athardha d'̇fagháil.
 1144. Súr an domham eacht eile
  measais mac an ridire,
  ar bhfionnachtam lúidh 'na láimh,
  súil re hiongantaibh d'̇fagháil.
 1145. Triallais tar toil a athar
  an mac, gar mhó mearachadh ?
  gnúis mhear fa rodhaingne rún,
  níor gheabh comhairle um chlaochlúdh.
 1146. Líog lóghmhar dár lán a ghlac
  tug an t-athair don ógmhac;
  fa lór a huaisle dh'obar
  a hór fuairse a fothragadh.
 1147.  p.164
 1148. Sir an bioth ó mhuir go muir
  rem líg n-órtha, ar an t-athair;
  tabhair í, a ghéigmhíolla ghil,
  don tí is éigríonna n-aignidh.
 1149. Ceileabhrais dá chairdibh gaoil,
  dob é iomthús an mhacaoimh,
  rún cathardha gan chéim dtais,
  a athardha féin fágbhais.
 1150. Tarla an macaomh, gar mhó neart ?
  i ndiaidh an domhain d'imtheacht
  dá ghnúis bhionṅfoclaigh mhín mhir,
  i dtír iongantaigh éigin.
 1151. Do-chí uadha iolar slóigh,
  do-chí an ríoghcathroigh romhóir,
  lán d'iolgháirthibh cháich do-chluin
  fán ráith slionnbhláithghil sochruidh.
 1152. Do-chluin ortha as a haithle —
  fán gcathraigh gcaoimh gcumhdaighthe—
  na tolcha láimh ris an lios,
  gach re ngáir d'orchra is d'aoibhnios.
 1153. Fiarfaighis i bhfad amach,
  ré ndul i gceann na cathrach,
  don ̇fior dá dtarla ar tosoigh,
  ciodh damhna na dálasoin.
 1154. An fear céadna ris do ráidh;
  'siad an lucht ad-chí id chomhdháil,
  'na n-aicmeadhaibh druim ar dhruim,
  lucht aitreabhaidh an ̇fearuinn.
 1155.  p.165
 1156. Béas coimhidheach ren cóir sgáth
  atá is tírse, ar an t-óglách,
  bíodh nách bloghfa rí a riaghail,
  ní bhí ortha acht aoinbhliadhain.
 1157. I gceann bhliadhna amuigh ar muir
  fágbhaid é i n-oiléan diamhair,
  mairg rígh dan hathardha í —
  an tír chathardha ad-chíthí.
 1158. Feadh a saoghail ó so amach
  biaidh gan charaid gan chumthach,
  féach an truaighe ní fa nimh,
  gach rí uaine dár imthigh.
 1159. Ag déanamh ríogh nuaidhe aniogh
  atá an tionólsa id thimchiol,
  d'éis díochuirthe an ríogh roimhe,
  gníomh síodhaighthe sochaidhe.
 1160. Rí nuaidhe dá dhéanamh dhóibh,
  is é fós fáth a dtionóil,
  na sluaighse red thaoibh tarla,
  do thaoibh uaisle is athardha.
 1161. Na gáirthe do-chluine ag cách,
  a n-iomthús, ar an t-óglách,
  rí dá mhaoidhimh ag druing dhíobh
  ar druim chaoinidh an chéidríogh.
 1162. Gluaisis an t-ógmhac ann soin
  i gceann cháigh le a chloich n-uasoil;
  an sduagh suilbhir ghairthe ghlan
  do chuimhnigh aithne an athar.
 1163.  p.166
 1164. An lásoin i láimh an ríogh
  tug an mac, gar mhó dimbríogh ?
  fás imreasain tríd do thuill,
  an líg n-ilgheasaigh n-áluinn.
 1165. Créad an fáth fá dtug tusa
  im' láimh an líg mbuadhasa,
  nó an é a reic is damhna dhí,
  a mheic amhra ? ar an t-airdrí.
 1166. M'athair, ar sé, riom do ráidh,—
  tabhair ar thúr an domhnáin,
  a mheic, don óinmhid is ̇fearr
  an óirlig deit do dháilseam.
 1167. Do-roinneadh leat go nua anois —
  an chloich is uime ̇fuarois —
  beart is neimhghlioca fa nimh,
  a dhearc oighreata ̇faoilidh.
 1168. Do ré ̇fada is th'oighreacht fém
  do-rad tú, dia do dhíchéill,
  a ghnúis saoirniamhdha ós chionn cháigh,
  do chionn aoinbhliadhna d'̇fagháil.
 1169. Do-bheir an t-airdrí dá aoidh
  comhráite millse an mhacaoimh,
  an t-iúl fíre mar fuair soin,
  an ríghe uaidh do ̇fógair.
 1170. Do-bhéarainn í dod ghnúis ghil
  dámadh liom cloch an chéiḋfir,
  a bhláth abhla Chinn Choradh'
  re linn th'anma d'athrughadh.
 1171.  p.167
 1172. Do dháilis, a chruth corcra,
  ainm síor ar ainm n-iasachta;
  a námha chnuic bhaillbhric Bhreagh,
  dob aimhghlic dhuit a dhéineamh.
 1173. Dob ̇fiú a dtárrais ó thosaigh
  don mhionn oirdhreic anmasoin
  a chlaochládh nár dhéanta dhuit,
  a réalta ó chaomhChlár Chormuic.
 1174. Tugais ris id Riocard Óg,
  i n-aois naoidheanta i n-allód,
  seal is tarbhaighe tug fear
  ar ̇fud ghlanmhaighe Ghaoidheal.
 1175. Do caithtí leat eacht oile
  lá ag argoin bhruaich Bhóroimhe,
  lá fán mBúill dtirmsreabhaigh dtais,
  lá ag inbhearaibh bhrúigh Bhearnais.
 1176. Lá i mBuanaid na mbuinneadh mbalbh,
  lá eile i nIorrus Domhnann;
  lá le taobh Theamhrach Midhe,
  'sfa seanLoch saor Seimhdidhe.
 1177. Comhmór do cuartaigheadh libh
  bruaich Forbhair, imle Sligigh;
  uatha soin go Cruachain Chuinn,
  'só Chruachain soir go Sionuinn.
 1178. Do leanfaidhe lorg bhur n-each
  ó rinn Eacla go hUisneach
  gan duine do dhul dá sliocht
  ó Bhun Duibhe go Deirgiort.
 1179.  p.168
 1180. Adéardaois cách, a chruth fial,
  nách fuightheá id mhac Mheic Uilliam,
  bíoth gan ainm n-anaithnidh ort,
  sbairn fa n-aghaibhthir t'umhlocht.
 1181. An t-ainm roimhe, a rí Cunga,
  maith fuarais é d'athchuma
  má fríoth cúis imdheargaidh uaidh
  dod ghnúis ̇finnleargaigh ̇fionnuair.
 1182. Slán th'eólach ó aois leanaibh
  ní ar thalmhain gur thaidhleabhair
  do ní budh ionghotha d'̇fior,
  a rí ̇fionnLocha Oirbsion.
 1183. A mheic Siobhán a Síoth Truim,
  dá mbeith aimhréiteach eadruinn,
  gearr bhus inleanta uain air,
  finnleargtha an ghruaidh suil ghríostair.
  TAIRE RİOT
 1184.  p.168

  23. UILLIAM BÚRC

 1185. Cóir Dé eadram is Uilliam!
  olc fuair an saor séaghuinṅfial —
  síoth gémadh ionsnadhma ann —
  díoth ar n-ionnamhla d'̇fulang.
 1186. Níorbh ̇fiú dhó duine ar domhan
  dá bhfuair sé ar seilbh n-ealadhan,
  'sa dhíol faghladh 'ga ghnúis ghloin,
  gan chúis gan adhbhar d'argoin.
 1187. Dá mbeith go mbiadh a bhas seang
  ag síorlot éigeas Éireann —
  bláth na dtamhansa ó Bhóinn Bhreagh—
  mh'̇faghalsa is dóigh nách dlighfeadh.
 1188. Ní dubhradh páirt romham riamh
  nách raibh eadram is Uilliam;
  gé gur cinneadh dá ghruaidh ghil
  mo mhilleadh uaidh ar-íribh.
 1189. Do bhí mé im' ollamh aige,
  buain rem chuid níor chóraide —
  fear leanamhna dá rádh ruin,
  's bágh na healadhna eadruinn.
 1190. Do bhádhus fós fad ó riamh
  im' dhalta im' oide ag Uilliam,
  do-nínn dá ghruaidh dílis duinn,
  'sdo-nímis uaidh an ̇foghluim.
 1191.  p.170
 1192. An rolla foghlama ar fad,
  an adhbhann chiúil, an comhad —
  do bhínn dá n-aiteacht don ̇fior
  gach aiceacht díbh dá ndéiniodh.
 1193. An leabhar nách léighinn féin,
  do-níodh damhsa a dhreach soilléir,
  gurbh é ar ndaghoide a ghlac gheal,
  brat is tanoide a thilleadh.
 1194. Tárraidh díom d'̇foghluim is d'̇fios
  gurbh é mo dhalta dílios;
  breath bhroide é dom ̇foghail —
  dob é m'oide ar adhbhoraibh.
 1195. Mé a mhaighistir, mé a dhalta,
  mé a chompán 'sa chomhalta;
  olc fuair i gcéadóir mo chradh,
  éagóir do-chuaidh dom chreachadh.
 1196. Olc nár smuain re hucht m'̇faghla
  mé aige im' ̇fior leanamhna,
  's bheith ar éinleabhar riom riamh
  don mhéirleabhar ̇fionn, d'Uilliam.
 1197. Im' dhalta dá mbeth nách beinn,
  aige fós mar go bhfuilim —
  níor ghníomh cóir dá chéibh ...
  béin a hóir don ealadhain.
 1198. Dá mbeth nách b[e]inn um' oide
  a[g] gríbh échtaigh Fánaide
  {}
  {}
 1199.  p.171
 1200. {}
  . gruaid airig focal tair (?)
  [m]airg do cosnaideas mo cr[odh]55 
  {} gcosmhaileas bo bo biom {}
 1201. Do bhí mise — mairg do bhí,
  san uile chruth ad-chluintí,
  gríobh Éirne aniodh gidh námha —
  d'̇fior dhéinmhe mo dhíoghbhála.
 1202. Dul fúinne níorbh ̇feirrde a chiall —
  go raibhe a ̇fios ag Uilliam
  nách díghéalainn m'̇fíoch nó m'olc
  ar ríréalainn chríoch Chonnacht.
 1203. Do bhí a ̇fios aigesion féin
  nách gríosfainn a ghruaidh soilléir —
  mairg do-chí ar bhfoghal don ̇fior —
  fa ní ar domhan dá ndingniodh.
 1204. Ní aorfuinn, níorbh aortha dhamh,
  déar aille d'̇fuil na n-iarladh,
  planda do phór chéibḣfionn Chuinn
  ar ór nÉirionn ní aorfuinn.
 1205. Ní aorfainn, níor aortha dhamh,
  gríobh do chloinn Chonaill Ghulban,
  ní aorfainn, níor eagal lais,
  dreagan do saorchlainn Séarlais.
 1206. Ní aorfainnse an neimh naithreach
  d'̇fuil Bhriain na mbreath neamhmaithmheach,
  ná an ghnúis ríleóghain ngéir ngloin
  d'fíṙfeól̇fuil Í Néill nároigh.
 1207.  p.172
 1208. Ní cháinfinn um cheann ealluigh
  an bheithir mbuirb mbéimeannaigh
  d'iarsma síl chrannghailte Chuirc,
  'sdo chlannmhaicne Ír ordhuirc.
 1209. Tuigim nách anfadh aguinn
  aoradh an óig abhraduinn —
  a ̇foghail giodh ̇fairbríogh liom —
  ó ̇folaibh airdríogh Éirionn.
 1210. Dá mbeth gan duine ar domhan
  oramsa dá anaghal —
  barr truiṁfiar na ngéiġfeadh nglan —
  níorbh éidear Uilliam d'aoradh.
  CÓIR DÉ
 1211.  p.173

  24. SOMHAIRLE MHAC DOMHNUILL

 1212. Fada cóir Fódla ar Albain,
  anois am a hiomardaidh,
  a cóir féine acht go bhfagha
  ní dóigh Éire i n-aontamha.
 1213. Atá re hathaigh d'aimsir
  cóir ag an chrích Albainsin
  ó Ráth chneasaolta Chobhthaigh,
  fáth easaonta d'Albanchaibh.
 1214. Tugtha d'Albain na sreabh seang
  a cóir féin d'inis Éireann,
  críoch aimhréidh na n-eas mbanna,
  suil bheas aimhréidh eatarra.
 1215. Créad an chóir nuaidhese aniodh
  atá ag críoch cloinne Míliodh,
  má tá aguibh innis damh,
  fa n-aguir inis Alban?
 1216. An cháin trom do bhí ag Balor
  ar Éirinn dá hátaghadh —
  dúsgadh faghla dí a dhéanamh —
  Banbha an í do aigéaradh ? p.174
 1217. Nó an iad na hoiléinse thoir
  atá idir Fódla is Alboin,
  'sgach eang bha ̇fionnmhagh Íle,
  nó Ceann sriobhghlan seinTíre ?
 1218. Ní héinní dá saoileann sibh
  atá ar cuimhne ag crích Éibhir,
  acht ní is truime re a thabhach,
  sí uime dob easbhadhach.
 1219. Na trí Colla, críoch a sgéal,
  clann Eochaidh díomsoigh Dhoimléan,
  déanamh dóibh ar ̇fiadh nAlban,
  triar ris nár chóir comhardadh.
 1220. Dias don triúr do theacht i lle
  go crích Bhreagh na mbeann sídhe;
  rogha an tsluaigh i Moigh Mhonaidh
  ó soin uainn ar n-anamhain.
 1221. Iongna do ̇fuilngeadar féin,
  fir mhaordha na n-arm n-aighmhéil,
  Colla 'sa seinsliocht ó soin,
  a n-eighriocht orra d'easbhoidh.
 1222. Créad fa dtiobhradh clann Cholla,
  ar son ar ̇fás eatorra,
  tar magh mbarrúrchas mBanbha
  tal d'andúthchas allmhardha?
 1223. Cia an rí ar a bhfuil Banbha ag brath
  d'fuil Cholla na gcolg bhfaobhrach?
  má rug rogha d'̇fóir Alban,
  cóir a cora ó chomhardadh.
 1224.  p.175
 1225. Rogha leannáin Leasa Cuinn,
  Somhairle mhac Meic Domhnuill;
  brath céile do Mhoigh Mhonaidh
  's re bhfoil Éire ag anamhain.
 1226. Géag thoraidh Teamhrach na bhFionn,
  grian gheal i ndeaghaidh dílionn;
  craobh séanta d'abhlaibh Íle,
  réalta samhraidh soisíne.
 1227. Éinghein sochair síl gColla,
  lámh ionnarbas eachtronna;
  toradh abhallphóir ̇fóid Bhreagh,
  cabharthóir na gcóig gcóigeadh.
 1228. {} cúis doilghe,
  gur aguir sí Samhairle,
  críoch Bhanbha fa bhróin Danar
  tarla a gcóir gan chríochnaghadh.
 1229. Deileóchaidh Éire is é a suim
  roighne curadh chlann nDomhnuill
  re síothmhagh n-arsaidh nAlban
  gasraidh ̇fíochmhar ̇fionnardghlan.
 1230. Sgéal bheanas le crú Cholla
  do léigh sinn i seanrolla,
  budh naoidhe um' dheóidh fa dheireadh
  an t-aoighe sgeóil sgaoilfidhear.
 1231. Urra an sgeóil sgaoilfidhear duit —
  Sésar an t-airdrí ordhruic,
  re líon gliadh d'ágaibh áille
  do ̇fágaibh ̇fiadh Eadáille.
 1232.  p.176
 1233. Gluaisid reompa ón Róimh anoir
  go hEasbáin an ̇fóid iobhraigh;
  líon eachtra dob ̇fearr obar,
  ní ar cheann teachta tángadar.
 1234. Grádhaighis iarthar Eórpa
  Séasar na sluagh ndíleónta;
  ón Róimh do aontaigh anadh,
  'sníor aontoil dóibh dealaghadh.
 1235. I gcionn aimsire ar n-anmhain,
  lá éigin d'éis tionnabhraidh —
  dáil chabhra an rí dhá rochtain —
  do-chí amhra n-iongontaigh.
 1236. Dar leis féin fuair 'na ̇fochair,
  'na mnaoi áluinn iolchrothaigh,
  an Róimh ag ríomh a dochar,
  gníomh budh cóir do chronochadh.
 1237. Frais do dhéaraibh re a dreich ngil,
  fuilt sgaoilte go sgéimh thuirsigh
  'gun Róimh ag éagcaoine a huilc,
  cóir éagcaoine fá n-éabhuirt.
 1238. Níor chubhaidh riot, ar an Róimh
  mo bheith mar bhím i gcéadóir;
  id dheaghaidh gan dál gcabhra
  fám lán d'̇fearaibh allmhardha.
 1239. Caomhna longphuirt nách libh féin,
  iongna dhuit, a óig airmghéir,
  'sdo thír féin arna faghuil,
  dá béim dhíbh ag danaruibh.
 1240.  p.177
 1241. Dob iad oṙfuighle Séasair;
  a Róimh an mhúir mhínghréasaigh,
  fár mbreith soir nó ar mbeith i bhus,
  bheith ar do thoil do thriallus.
 1242. Adéaruinn riot, ar an Róimh,
  tabhair leat líon do thionóil,
  tiomsuighidh bhur n-óig áille,
  d'ionnsuighidh ̇fóid Eadáille.
 1243. Ná bí ní as ̇faide ag anmhain,
  nár dhuit do theagh tionnabhraidh —
  giodh eagail aighthe orthuibh —
  d'aithle a eagair d'allmhorchuibh.
 1244. Laochradh Ghréag, gasradh Eórpa
  rug leis, fa tráth taisbeónta,
  do dhíon na síothRómha soir,
  gníomh dob ̇fíorchóra ar ̇féachoin.
 1245. Do saor Séasar, is sé a suim,
  d'éis na n-ainbhreath do ̇fuluing,
  ó neart saobhchath slóigh dhanar
  Róimh na n-aolchloch n-éagsamhal.
 1246. Do-bhéara Banbha, bean Chuinn,
  do bhreith na Rómha romhuinn,
  a fear féin ó Mhoigh Mhonaidh,
  ag soin céill a gcualabhair.
 1247. Ar aghaidh mheic Mheic Domhnuill,
  feadh éagcaoine a haṅforluinn,
  do-chí an Bhanbha bhfairsing bhfinn
  d'aisling suil tarla i dtoirchim.
 1248.  p.178
 1249. Mac Alastoir d'̇furtacht cháigh
  tiocfa, mar tháinig Séasáir,
  don dulasa fa Bhóinn Bhreagh,
  slóigh nách urusa d'áireamh.
 1250. Sluagh Séasair mar rug fan Róimh —
  tre Ghort Luirc, líon a dtionóil,
  tiocfa Séasair clann Cholla,
  barr do dhéasaibh díoghloma.
 1251. Fásfaidh coill a ciomhsaibh trácht
  do chrannaibh seólta síothbhárc,
  ó Mhuaidh séadoirdhreic bhinn bhaoith
  go Binn Éadoirmheic Éadghaoith.
 1252. Díolfaid a gcóir re crích Bhreagh,
  géabhthar leis lorg a sinsear
  thort soir go seanráith dTeamhrach
  don mhoigh eangbhláith ildionnach.
 1253. Don Cholla Uais ór ̇fás sibh
  má tá nár chreid Críoch Éibhir,
  do bhí sí ag seinsliocht Cholla,
  eighriocht í nách ionronna.
 1254. Cia an t-éinrí áirimhthear lionn
  nár ghabh airdcheannas Éirionn,
  ó Cholla go Gaoidheal nGlas,
  más laoidheadh orra an t-eólas ?
 1255. Na trí Cholla, gan chead dúin,
  tugsad Éirinn tre iomthnúidh —
  curaidh glanchuain bhréidghil Bhaoi —
  ar chathbhuaidh éignigh éanlaoi.
 1256.  p.179
 1257. Cuirfidh Samhoirle 'sé a am,
  ní choimheóla um chrích bhFréamhann,
  crois orra go horlamh uaidh,
  connradh na gColla an chéaduair.
 1258. Fa Chaisiol, fa Chruachain Aoi,
  fa Almhain an ̇fuinn ghéagnaoi;
  'sfa ráith n-eachradhghlan nOiligh
  seanchonnradh cháich crosfoidhir.
 1259. Críoch Bhanbha i mbun na suirghe
  don chrois chuirfeas Samhoirle,
  fuair anois tóir dá tabhach,
  Bóinn don chrois budh céadfadhach.

 1260. FADA p.180

  25. MAOL MÓRDHA MHAC SUIBHNE

 1261. Tánag adhaigh go hEas gCaoille
  bhus cumhain liom go ló an bhráith;
  méaraidh choidhche ar ndol don dúnsa
  cor na hoidhche is cúrsa cáich.
 1262. Samhail na bhfear fuaras romham
  san ráith ̇foirfe dob úr niamh,
  ar sleasaibh data an dúin chorcra,
  ní ̇faca súil rompa riamh.
 1263. Beag mhaireas don mhuintir ionmhuin
  uaras romham san ráith ghloin;
  teacht ón chás níor bhreathnaigh Banbha —
  bás an cheathrair tarla astoigh.
 1264. Fuaras Maol Mórdha Mhac Suibhne
  ar slios meadhóin an mhúir chuirr,
  fear na modh saoghalta síthe,
  aondalta sgol Chríche Cuinn.
 1265. Mh'anam an fear fuaras romham
  i ráith chúplaigh na gcolg ndéad;
  fríoth a dhá luagh ansóidh eisde —
  mh'anóir uadh gur meisde a méad.
 1266.  p.181
 1267. Dalta is oide d'éigsibh Banbha
  branán Finne ar feadh a ré;
  ar bhfáth tnúidh, ar n-aisgidh ollamh,
  taisgidh rúin na n-ollamh é.
 1268. Ar luibh íce, ar n-órtha chodail,
  ar gcraobh thoraidh, ar dteach séad;
  mír cruadha nár éimdhidh aoiṅfear
  éinghein bhuadha Gaoidheal nGréag.
 1269. Fuaras timchiol mheic Mhaoil Mhuire
  mórán d'éigsibh dob ̇fíu a riar,
  re sgaith gach ceirde san chruinne,
  fa ̇flaith nDeirge ag suidhe siar.
 1270. Ní rug lá go laithe éaga
  ar éigsibh slóigh Thighe Truim
  gan bheith lucht catha nó coinne
  re hucht flatha cloinne Cuinn.
 1271. Do bhí an uairsin seach gach aimsir
  ar uillinn laoich Locha Cé —
  maith sgiamh a n-ollamhnaidh ortha —
  triar d'ollamhnaibh Tholcha Té.
 1272. Do bhí ollamh Iarla Búrcach,
  do bhí bhós re a bhruinne séimh
  file dob orradh re a áirimh,
  ollamh fine náirigh Néill.
 1273. Do bhí ollamh airdríogh Muaidhe,
  Meic Uilliam Búrc na mbreath bhfíor —
  dia do neamhghlóir car na cruinne,
  seanmóir nách mar duine dhíobh.
 1274.  p.182
 1275. Brian Ó Domhnalláin, dreach ̇faoilidh,
  ollamh leómhain Locha Raoibh;
  sé ag sgolaibh 'na ré ós réalluinn,
  soraidh dá ghné séaghuinn saoir.
 1276. Brian Mhac Con Midhe, mac Aonghuis,
  ollamh í Néill na Naoi nGlas;
  fear a aoise dob ̇fearr n-iomchuir,
  geall gaoise dob ionchuir as.
 1277. Conchobhar mhac Mheic Í Uiginn,
  ollamh airdríogh Inse Cé,
  beag nár gheall re flaith an file,
  ceann ar mhaith dá ̇fine é.
 1278. An triúr fileadh fuaras romham,
  fa réaltainn chorcra an chnis ghil—
  faghar aca fa ̇fiadh mBanbha
  triar a maca samhla sin.
 1279. Éirghid romham do rún aoiṅfir
  d'uillinn an ríogh fa rí dhún;
  minic bhím dá gcuimhne im' chridhe—
  fuighle an trír ag snighe ar súl.
 1280. Foghar taidhiúir na dtéad meannchrot,
  milse meala, meisge chorm —
  truagh nách mar an tí dá dtáireas —
  do bhí dhamh 'na n-áineas orm.
 1281. Gabhaid oram ag ól chorma
  go ceann treimse ar dteacht 'na gceann—
  fa lucht freasdail dóibh na deigḣfir —
  d'easgraibh óir, do bhleidhibh beann.
 1282.  p.183
 1283. Mar thairnig dhúinn dul do thoirchim
  ré dtocht laoi dár leabthaibh suain,
  ní chreidfeadh sé nár bhreath bhroide,
  gi bé neach dob ̇foide uaim.
 1284. Do luigheas ar lár an cheathrair,
  ceithre taoibh fa tocha leam,
  trí comthaigh do chráidh mo chroidhe,
  láimh re honchoin Mhoighe Meann.
 1285. Innisim sgéal do sgoith Teamhra
  'sdá thriúr chomthach do chionn luaigh;
  mana teasda dhóibh a dhaoire,
  fleasga óir an taoibhe thuaidh.
 1286. Ceithre seóid 'na séadaibh buadha
  beanaim dhíobh i ndíol mo sgeóil;
  gan mhac samhla na séad bhflatha
  créad acht damhna datha ar dheóir!
 1287. Beanaim ainnséin an t-each ballach,
  san bhreith ar dtús tugadh damh —
  torchoir an ̇féile arna oidhidh —
  d'onchoin Sléibhe groighigh Gamh.
 1288. An t-each ballach do bhean mise
  do Mhaol Mhórdha — mairg do bhean —
  tearc i mbeathaidh a séad samhla,
  sdéad ós eachaibh Banbha Breagh.
 1289. Do bheanas do Bhrian mhac Aonghuis
  aonrogha chon Chláir Dá Thí;
  dob ̇fiú a maith a cor ós conaibh
  do sgaith chon an domhain dí.
 1290.  p.184
 1291. Seóid Éireann dob usa leision
  do léigion uaidh diaidh i ndiaidh
  créad nách maolfadh ar méad meanma ? —
  'ná séad saorchon breaghdha Briain.
 1292. Ó Bhrian mhac Eóghain uair mise
  mionn leabhair do luach mo sgeóil,
  ré gcodal don donnbhán díllidh,
  tobar lomnán d'̇fírsreibh eóil.
 1293. Tána, tochmhairc, toghla an bheatha
  do bhí san aisgidh uair mé;
  míneaghadh a gcath 'sa gcéimeann,
  sgath ríleabhar Éireann é.
 1294. Tug Conchobhar an gcruit sídhe,
  séad buadha nách bronnfadh rí;
  fada is oighreacht bróin an bronnadh,
  níor thoirbheart chóir d'ollamh í.
 1295. Cruit ollamhan ̇fola Búrcach
  tre bhioth síor budh séad fa chion;
  teasda an tí ga bhfaghair uaidhe,
  'smaraidh sí go nuaidhe aniogh.
 1296. Mairg dar leannáin lucht na dtoirbheart,
  ó tharla i ndán deaghail rú;
  fir nárbh ̇fallsa i dtigh na togha,
  fir rérbh annsa cora a gclú.
 1297. Ní mo chean dar gceathrar leannán,
  mo lucht aoinleabtha, mh'aos rúin;
  ceithre tamhain do choill chnuasaigh,
  croinn taraidh fa dhuasaibh dhúin.
 1298.  p.185
 1299. Luaimneach mo chiall, corrach mh'intinn,
  d'éis na buidhne nách buan rug;
  mairg tarla 'na ndiaidh ar dhomhan,
  Banbha Briain gan toradh tug.
 1300. Briseadh croidhe ceann na buidhne
  do bhí astoigh do theasdáil uainn;
  níor theasda ó ollamh riamh roimhe.
  bronnadh fial a chroidhe chruaidh.
 1301. Go n-íoca Dia le Maol Mórdha
  an mhéid dá ionnmhus uair mé;
  fear tiodhlaicthe ar dháil gach duine,
  tiodhlaicthe cháigh uile é.
 1302. Fuighle miles, meanma ghruamdha,
  gníomh foirniata, focal tláith;
  feitheamh gach éiṅfir dá ̇fine,
  breitheamh, féinnidh, file, fáith.
 1303. Séad commórthais Chloinne Breóghain,
  a mbreith chluiche, a gcosnamh gill;
  sásadh meanman na ndámh ndoiligh,
  grádh na seangbhan mboilidh mbinn.
 1304. Teagar inill, aigneadh caithmheach,
  comhall bréithre, briseadh síodh;
  gruaidh úr rér dhoidheaghla dearca,
  glún oileamhna an reachta ríogh.
 1305. Fuasgladh na gceasd, cur na n-aithcheasd,
  inneoin ̇foruis Inse Fáil;
  fuath síorchára, tol do throdaibh,
  cor síothchána is cogaidh cáigh.
 1306.  p.186
 1307. Mac Gormluidhe, géag ós ̇fiodhbhaidh,
  aigneadh frithir, freaga mhall;
  caidhe a chonchlann um dhuais ndoiligh ?—
  comhthrom cruais is oinigh ann.
 1308. Ón ló torchair gé 'tú i mbochtacht,
  do bheinn ós chionn chríche Fáil —
  cneas mar aol, aghadh m ar ómra —
  dá maradh Maol Mórdha amháin.
 1309. Cuimhne a n-uaras óm ̇fior chumainn
  i gcionn treimse budh tuar sgís;
  budh eagail damh méid mo mhoirne
  do char 'na bhréig oirne arís.
 1310. Fa ríor, ní mór mhaireas agam
  dom aos chomtha 'na gcruth féin;
  do chuir an saoghal mé amogha,
  sé m'aonar dom chora i gcéin.
 1311. Mairg ó dteasda mo thriúr cumthach,
  clann Ghormluidhe ór ghairid lá,
  re béal a cabhra don chloinnse,
  Banbha fa néall toirse atá.
  TÁNAG
 1312.  p.187

  26. EÓGHAN ÓG MHAC SUIBHNE

 1313. Iad féin chinneas ar chloinn Néill,
  ríoghraidh Fódla an ̇fuinn ̇fóidréidh;
  re tnúth slóigh bheannórtha Breagh
  do neamhmórtha glóir Ghaoidheal.
 1314. Inis Fódla an ̇fuinn ghrianaigh,
  ochtar mac Néill Naoighiallaigh
  roinnid í ar n-éag a n-athar,
  tréad do bhí arna mbaoghlachadh.
 1315. Cuid Mhaine is Laoghaire loinn,
  Fiachaidh is Chonaill Criomhthoinn,
  mín Moighe bleidheadhuinn Bhreagh,
  seiṅfearuinn Thoighe Taillteann.
 1316. Do Chonall mhór fa mór bladh,
  do Chairbre d'Éanna is d'Eóghan,
  tugadh rílearga an taoibh thuaidh
  ón chaoir dhíleanda dhaghsluaigh.
 1317.  p.188
 1318. Do bhí dias do dhearsgnaigh dhíobh
  do chloinn uaibhrigh an airdríogh,
  nár samhail do saorchloinn Néill
  gér thamhain aonchroinn iaidséin.
 1319. Eóghan mhac Néill na Naoi nGlas,
  Conall Gulban, gríobh amhnas,
  na meic oile gidh iad ann —
  siad re aroile níorbh ionann.
 1320. Dá mhac Néill mhóir mheic Eachach,
  Eóghan 's Conall ceirtbhreathach,
  meic ríogh na réaltoinnchneas réidh,
  éantoirrcheas, más ̇fíor, iaidséin.
 1321. An dá leanbh i ló a mbeartha —
  do-rala rún buaidheartha
  fan saorchloinn go méid meanma,
  dá ghéig aonchroinn ̇fíneamhna.
 1322. Amlaidh fríoth gach duine dhíobh
  d'éis a dtuismidh — tuar eisíodh —
  ceann a leathghuailleadh 'na láimh,
  an dream dhreachnuaigheal díogháir.
 1323. Dála chloinne Néill neartmhair,
  Conaill 's Eóghain oirbheartaigh —
  gan rún ngliadh, gan ghoimh gcogaidh,
  ó soin riamh ní rabhadair.
 1324. Do bhí a síol ó sin i le
  ag leanmhain luirg na deise;
  lán d'̇formad riamh ré 'roile
  fa Fiadh gcollbhog gConoire.
 1325.  p.189
 1326. Creach san chreich is goin san ghoin
  síol gConaill, cinéal Eóghain —
  mór ndíoth do ̇fionnmaoid orra —
  do bhíoth d'iomlaoid eatorra.
 1327. Seal fada i gcomhthrom cogaidh
  fa chlár Theamhrach tarladair;
  síol dá churadh Chláir Ealga—
  pudhar dháibh a ndíbhearga.
 1328. Gach ré seal d'éis aroile
  i gceannas Chláir Úghoine
  do bhí cnuas na gcraobh dtoraidh,
  anuas go hAodh Athlamhain.
 1329. Sgaoilid síol Eóghain ag Aodh,
  tarla dhóibh — dia do mhíoghaol —
  cuirid féine a gceart ar gcúl,
  neart a chéile do chlaochlúdh.
 1330. Clann Suibhne ór sín a rabhaidh
  ag Aodh oirdheirc Athlamhain,
  do-chódarsan ó chloinn Néill,
  óggasradh nár thoill toibhéim.
 1331. Do cheangladar síol Suibhne
  dá éis so ar séan gcomhairle,
  báigh re saormhacraidh síl gCuinn
  i dTír chraobhlachtmhair Chonuill.
 1332. A mbreath féin ó thuinn go tuinn
  tug ríoghraidh chineóil Chonuill
  don chrích réidh thaoibhleathain te.
  do ̇fréimh saoirbhreathaigh Suibhne.
 1333.  p.190
 1334. Síol Suibhne ón lósoin i le
  níor léig siad sealbh na ríghe —
  olc báigh do éirigh orthaibh —
  ar láimh éiṅfir d'Eóghanchaibh.
 1335. Do thaibhghidis síol Suibhne
  ó soin dar gcloinn Chonuillne
  ar feadh an chláir ̇féaraird ̇finn
  cáir as gach éanaird d'Éirinn.
 1336. Nó gur chuirsead síol Suibhne
  fúthaibh dar bhfuil Chonuillne —
  slata réidhe Chraoi Cobhthaigh —
  do bhaoi Éire ag Eóghanchaibh.
 1337. Ón lósoin gusan lá aniogh
  atá ós ghasraidh Ghaoidhiol
  buaidh gach aonchoinne um Iath bhFloinn
  ag triath chaomhchloinne Conuill.
 1338. Do síol Suibhne go nua anois,
  d'aicme Chonaill chláir Bhearnois,
  táinig lámh chongbhála a gceirt
  fa chlár dtonnmhálla an tuaisgeirt.
 1339. Eóghan Óg mhac Mheic Suibhne,
  sgiath choimhghe chuain Mhodhuirne,
  sás fighthe chogaidh ó gCuinn,
  drithle i gcogail ó gConuill.
 1340. Maighre séanta a sruth Finne,
  lá gréine i ndiaidh dílinne;
  gnúis mhórdha is céimleasg i gcath,
  éiṅfleasg órdha na nUltach.
 1341.  p.191
 1342. Ursa chatha chlann nDálaigh,
  fear uaislighthe a n-annálaidh;
  séad buaidhe caomḣfuile Cuinn,
  aoghuire cuaine Conuill.
 1343. Ag síol gConuill na gcolg dte,
  an gcéin mhairfeas Mac Suibhne,
  luadh gliadh budh éadtarbhach d'̇fior
  fa ̇fiadh ngéagabhlach nGaoidhiol.
 1344. Ní rabhadar riamh roimhe —
  síol gConuill Chláir Úghoine,
  uair budh neartmhoire iná anois
  ó sduaigh bhreacmhoighe Bearnois.
 1345. Re linn Eóghain an airm chuirr
  ní ̇fuighe rí chlann gConuill
  triath le gcuirfidhear 'na cheann
  i n-iath ̇fuithnigheal Éirionn.
 1346. Claontar fiodh re fás a ghéag,
  do-bearar le mac Mairgréag
  géill gach Eóghonaigh re a ais
  go féin mbeóghonaigh mBearnais.
 1347. Muna tigthi dá dtaoibh féin
  re ríoghraidh sleachta saoirNéill —
  sgotha slóigh mhéirsing Mhonaidh —
  níor dhóigh d'Éirinn Eóghonaigh.
 1348. Mar sin do toghladh an Traoi,
  cathair bhuadha an bhruaigh géagnaoi,
  learga múr n-aolta dob ̇fearr,
  gaolta do thnúdh 'na timcheall.
 1349.  p.192
 1350. Gluaistear leis líon a thionóil,
  an rí oirdhreic Áighmhionóin,
  go sluaghaibh Gréag dá gabháil,
  tréad dob uamhain d'iongabháil.
 1351. Ár nuaidhe timcheal na Traoi
  do cuirthi i gcionn gach éanlaoi,
  d'amhsaibh ceachtardha an dá chath,
  gasraidh neartchalma nárach.
 1352. Deich mbliadhna, gi bé re a chois,
  do bhi an Traoi, truagh an ̇forbhais —
  buain dí dob anobair d'̇fior —
  nár ghabhodair í ar éigion.
 1353. Dá mbeith siad ó sin anall
  líon a dtionóil 'na tiomchall,
  ní dáich go ngéabhdais Gréagaigh
  an ráith ngéagglais ngairéadaigh.
 1354. Daoine astigh dá tabhairt dáibh
  tarla dhí — dia do dhiombáidh —
  i dtráth ̇fillte don ̇foghail,
  'sgan cách impe ag anomhain.
 1355. Muna lingthi dá lár féin,
  múr cuanna na gcladg soiléir,
  níor ghar dhóibh toghail na Traoi,
  slóigh an domhain adéarthaoi.
 1356. Timcheal cheannais Chláir Lughaidh
  tarla don ̇féin Eóghanaigh
  cúis a maca samhla soin,
  na slata abhla a hEamhoin.
 1357.  p.193
 1358. Cuid díbh féin gur ̇fill orthaibh
  críoch Bhreagh do bhí ag Eóghanchaibh;
  gan rún troda, gan triall n-áigh,
  gan oba gliadh ná a gabháil.
 1359. Fir Éireann ó mhuir go muir,
  dá gcuirdis ar chloinn Eóghain —
  clann Suibhne féin ga a bhfoghail,
  duilghe don ̇féin Eóghonaigh.
 1360. Olc an gaol do síol Suibhne
  tabhach Fódla féarghuirme
  a láimh aicme Néill náraigh
  do mhaicne réidh ríoghDhálaigh.
 1361. Síol Suibhne, síol nárach Néill
  dá choill ̇fíneamhna a héiṅfréimh;
  cna aonmhogail óir ós ̇fiodh,
  do chaomhnodair glóir Ghaoidhiol.
 1362. Ionann fuil dáibh adearair,
  ionann géaga geinealaigh,
  ionann flathamhlacht a bhfear,
  ionann athardhacht aithreadh.
 1363. Dá bhféachdaois, níorbh ̇fearr a gceart
  ar Thoraigh thall san tuaisgeart—
  ógbhadh mheanmnach síl Suibhne —
  nó ar seansruth mín Modhuirne.
 1364. Nó ar Chraobhruaidh Chloinne Rosa,
  nó ar Charraig bhfinn bhFearghosa —
  cnuic úra na ngeal̇fonn nglan —
  nó ar ̇fearonn Dúna Dealgan.
 1365.  p.194
 1366. Ní foigse Conn na gcéad gcath,
  ní neasa Niall mhac Eachach,
  ní mó is goire Gaoidheal glan
  d'aoiṅfear oile 'ná d'Eóghan.
 1367. Créad do bhacfadh d'Eóghan Óg,
  ar lorg síl Néill anallód,
  buain ghiall do bhraointealchaibh Breagh,
  aointeanchair ghliadh na nGaoidheal?
 1368. Tighe falmha um Chruachain gCuinn
  do ghuais airdríogh clann gConuill;
  ar Mhac Suibhne is cóir a chion —
  'sna bruidhne um Bóin dá mbrisiodh.
 1369. Inghean Chuinnmheic an Chalbhaigh,
  a dtéid uaithe d'ollamhnaibh —
  tuar teisde síordháil na séad —
  díoghbháil nách meisde Mairgréag.
 1370. An treas glún ó Chonn mhac Cuinn,
  'só Mhaghnus, rí clann gConuill —
  fa iolmhaoinibh gidh í is ̇fearr
  ní hionmhaoidhimh dhí a ndéineann.
 1371. Rugadar na fréamha ó bhfuil,
  fíoṅfuil Chonaill, clann Eóghain,
  geall Chríche Néill gus aniogh,
  a méin tríthe dá dtísseadh.
  IAD
 1372.  p.195

  27. MAC SUIBHNE FÁNAD

 1373. Leithéid Almhan i nUltaibh,
  ar bhuaidh chatha, ar chumhachtaibh;
  ar dhíon Bhanbha na mbrugh bhfionn,
  ar sgur ̇faghla na hÉirionn.
 1374. Ar chur gcliathcha, ar chorcradh reann,
  ar cheól, ar chluichibh fidhcheall;
  ar súr éachta, ar súr seilge,
  ar rún déanta díbheirge.
 1375. San chéidriocht i raibhe riamh
  atá Almha Ghuirt Ghailian
  'na mionn toighe claichthigh cuir,
  nó a haithghin oile i nUltaibh.
 1376. Seachnóin Éireann, Inis Bhreagh,
  amuigh ó laochraidh Laighean,
  go dtarla d'Fánuid Uladh,
  tánuig Almha ar athrughadh.
 1377. An múr do bhí ag Fianuibh Fáil —
  tarla arís i Ráith Maoláin,
  nó ráith is casmhuil cuma
  don ráith arsuidh Almhunda.
 1378.  p.196
 1379. Samhuil d'Almhuin an ̇feóir bhuig
  'na reachtuibh féin i bhFánuid;
  samhuil d'̇féin Almhan inte —
  an tséimh armghlan innillte.
 1380. Dá dteagmhadh nách í Almha
  an múr éadrocht allmhardha,
  cur gill san aitreabh oile
  re glainteagh Finn Almhuine.
 1381. Gér dheacuir barr do bhuain di —
  céadAlmha Cloinne Baoisgne,
  ráth na mbeann gcathardha gcuir —
  fearr an athAlmha ar ̇féachuin.
 1382. Mó a líon do láthaibh guile,
  mó a macraidh, mó a banchuire;
  lia d'ollamhnaibh téid don toigh,
  fa ghéig mongabhraigh Murbhaigh.
 1383. Lia d'aithearrach aosa ciúil,
  do lucht sgaoilte sgéal dtaidhiúir,
  do mhnáibh ríosluaigh mhóir mheanmnaigh,
  ag síoruaim óir ildealbhaigh.
 1384. Do dháileamhnaibh ag dáil ̇fleadh,
  do chloinn ríogh ag roinn gheimheal,
  do séadaibh cáich dá gcomhroinn,
  san ráith tréadaigh thobarmhoill.
 1385. Saoire teaghlach an toighe
  ná muintear Finn Almhoine;
  geall ón Fionn roimhe rachaidh
  don Fionn oile d'Ultachaibh.
 1386.  p.197
 1387. Tusa, a Dhomhnaill, a dhreach bhog,
  it Fionn chéadna a crích Fánod—
  clár srothmhaordha na sreabh nglan —
  ag comhchaomhna ̇fear nUladh.
 1388. Ní bheanfaidh duaigh ná dochair
  re Tír Conuill chiúnsrothaigh
  nách díbh dleaghair a diongbháil
  don tír ealaigh imiolbháin.
 1389. Go Magh Luirg don leith eile,
  go Finn, díot do dlighfidhe,
  go bruach Toruighe, a ghruadh ghlan,
  foruire a cuan 'sa caladh.
 1390. Faire leabtha ar luighe ríogh,
  réiteach caingean, cosg eissíodh;
  dul dó i gcliathaibh tar a gceann,
  mó dot ̇fiachaibh nách áirmheam.
 1391. Deireadh i gclódh tús ag tocht —
  síol gConuill na gcolg n-éadrocht —
  i gcrích námhad do-ní sibh,
  a rí Fánad, dá bhflaithibh.
 1392. Le síol gConuill, dá chionn sin,
  sochair nách éidir d'áireamh,
  ar Crích mbuig bhfionnslaitghil bhFloinn,
  tiodhlaicthir dhuid, a Dhomhnaill.
 1393. Id láimh dlighthear, a dhealbh sídh,
  sealbh na ríghe ar n-éag d'airdrígh,
  rí oile nó go n-aghar,
  ó bhfoighe sí a sealbhaghadh.
 1394. Do dlighfidhe dod dheirc mhoill
  leathuille dheas Í Dhomhnoill;
  sibh, a rí, uirre dh'ionadh
  do-ní an uille dh'uaislioghadh.
 1395.  p.198
 1396. Mac Suibhne an tráth fa dtugthair
  ort, a ghnúsnáir ghuasachtaigh,
  téid beirt Í Dhomhnoill Doire
  dod dheirc mhongmhoill mhaordhuidhe.
 1397. Atá id dhlighiodh, a dhreach náir,
  fear comairce do chongbháil,
  gan chóir 'na ghníomh d'iarraidh air,
  bliadhain dá dhíon id dhúthaigh.
 1398. Bó as gach seilbh, torc as gach tréad,
  luach an chúigidh do choimhéad;
  géag abuigh do lár lubhghoirt,
  lán aguibh gach abhullghoirt.
 1399. Malairt innmhe ar h'aghaidh nduinn
  dá sireadh rí clann gConuill,
  is é do ionnmaoid oraibh
  sé d'iomlaoid nár ̇fóbrobhair.
 1400. Dá dtugdais clann Dálaigh duid
  dá urdail nó a trí a dtuguid,
  mó dh'anáir do thoill tusa.
  d'̇fagháil ón chloinn chéadnasa.
 1401. Tú gein sochair síol nDálaigh,
  tú a n-éanoireas annálaidh,
  tú dá dtuathaibh is teagh séad,
  tú a mbuachail cean do choimhéad.
 1402. Tú radharc súl sluaigh Bhearnais,
  tú taibhgheóir a dtighearnais,
  tú an aonchn ú do-chóidh ós choill
  do fóir ar chaomhchrú Chonaill.
 1403.  p.199
 1404. Tú a sgiath díona i ngurt ghábhaidh,
  tú thaibhgheas an dtromchánaidh
  do bhí ar Éirinn 'ga n-aithribh,
  sí i ngach éineing átaighthir.
 1405. Tú codhnach cloinne Suibhne,
  tú Fionn ar gCláir Chonuillne;
  tú do-ní aithris ar Fionn,
  a rí do aithris Aoibhioll.
 1406. Mór na tiorchanta atá lionn,
  ó naomhaibh uaisle Éirionn,
  fad chúl slim barrbhuidhe bog,
  ar tharn guire an Finn Fánad.
 1407. Colum ar tús do thairngir
  don chrích Ultaigh abhaillghil,
  fa chlár bhfionn na bhfiodhbhadh lag
  a ndiongnadh an Fionn Fánad.
 1408. Do gheall go gcuirfeadh i gcruth
  críoch Laighean, Tuatha Teamhrach,
  go rachadh cluain, d'easbhaidh ̇fear,
  gan bhuain fan Teaghsoin Tailtean.
 1409. Tar gach sgéal dár sgaoil Séadna,
  'na naoidhin óig ̇fíréanda,
  tig maicleanabh na mionn ngrod
  tar Fionn bhfailtleabhar bhFánad.
 1410. Diombáidh liomsa, arsin leanabh,
  a gcuirfe Fionn failtleabhar —
  tug lán do mhaothchroidhe mé —
  d'ár bhur laochroidhe, a Laighne.
 1411.  p.200
 1412. I gcrích Laighean — lór do bhroid —
  ní fáigfe an Fionn a Fánoid
  acht mná, ar Séadna, ag ar gach ̇fuinn;
  an chéadna do chan Coluim.
 1413. Tusa an Fionnsoin a Fánaid,
  tú saoilid do seannámhaid
  do chur na tairrngire asteach,
  'sdo chur ainbhfine a hUisneach.
 1414. Cuirfidhir ár Laighneach libh,
  do-bhéaruirse, a bhas dílligh,
  lí an smóil ar geiltighibh Gall,
  dom dhóigh creidfidhir Colam.
 1415. Gearr go maoidhfe, a Mheic Suibhne,
  ar thriath ar gcrú Conuillne,
  faghail Fódla ó bheinn go beinn,
  is danair d'̇fógra a hÉirinn.
 1416. A mheic Toirdhealbhaigh, tug sibh
  comhardha dan cóir creidimh
  anú ós Fánuid ealtaigh
  go dtánuig tú id thairngeartaidh.
 1417. Almha Laighean na learg mbog —
  do thógbhuis, a Finn Fánod,
  leithéid a crannghal 'sa cluidh,
  leithéid Almhan i nUltuibh.
  LEITHÉID
 1418. Rogha do ríoghmhnáibh Uladh
  ruguis, a rosg abhradhubh;
  mo chean ̇fear tug ar tosaigh,
  mo chean rug an roghasain.
 1419.  p.201
 1420. Rosg neamhluath ar néimh ghloine,
  inghean ríogh Beann mBaghoine;
  béal ren samhalta snuadh subh,
  gruadh adhanta nár hadhnadh.
 1421. Ní thiocfadh bean d'iath Uladh
  d'̇fior Ghráinne do ghnáthughadh,
  ní thiocfadh dí acht fear féile,
  mo chean dan í-is aoinchéile.
  LE
 1422.  p.202

  28. INIS EÓGHAIN

 1423. Innis ród, a Ráith Oiligh,
  mór ní is éigin d'̇fiarfoighidh
  díot, a threabh ̇fódarsaidh ̇fionn,
  fa óggasraidh ̇fear nÉirionn.
 1424. Fionnam uait, innis dúinne,
  a ráith arsaidh ̇fódnúidhe,
  lucht gabhála Bhanbha Breagh,
  faghla is gabhála Gaoidheal.
 1425. Do-ghéabhthair uaim, éistior rum,
  gach ní is a ̇fios ̇foil agam,
  dá nochtadh ca ham is ̇fearr?
  anall ó dhortadh díleann.
 1426. Atáid leamsa, ceann i gceann,
  sé gabhála i ndiaidh díleann,
  fan gclár bhfuaiṙfliuch dtonnbhán dtais,
  do ghobhlán uaingiuch eólais.
 1427. Tocht Phárthalóin ó ghurt Ghréag —
  agam is ̇fearr a gcoimhéad —
  is Meic Neimhidh go Fiadh bhFáil
  is trian deiridh an domhnáin.
 1428.  p.203
 1429. Cionnus do bhí tú ar tosaigh,
  a ráith aoibhmn anbhfosaidh,
  ar dteacht Phárthaláin Phuirt Bhreagh,
  do ghnáthghabháil Ghuirt Ghaoidheal ?
 1430. Do bhí mé ag iomchur m'ansóidh
  san tírse ar dteacht Phárthalóin,
  gan lios mbán, gan chloidhe gclach,
  acht lán do dhoire dharach.
 1431. Créad é an riocht i raibhe sibh
  i gcomḣflaitheas Clann Neimhidh ?
  sloinn dúinn, ar gclaochládh dot chruth,
  a mhúir na n-aolchlár n-amlach.
 1432. Do bhádhus im' mhín mhuighe.
  gan ̇foithre, gan ̇fiodhbhuidhe,
  slios mo bháṅfuinn ghreaghaigh gloin
  'na thealaigh áluinn aonuigh.
 1433. Níor fágbhadh fréamh i dtalmhain
  dom ̇fiodhbhaidh chlaoin chorrabhlaigh —
  beag teacht mo saorchoille ó sin —
  le neart naomhChloinne Neimhidh.
 1434. Ca fad do bhí sibh mar soin,
  i ndíoth tighe nó teaghlaigh,
  id leirg bhláith ghnéanuaidhe ghil,
  a Ráith ̇féaruaine Oiligh ?
 1435. Go Crích bhFódla na bhfeadh gcorr
  go dtáinig Tuath Dé Danonn,
  do bhádhus, mar nár bhean rom,
  gan teagh, gan árus ionnam.
 1436.  p.204
 1437. Cia an chéiddream, an cumham libh,
  o Thuaith Dé na ndealbh bhfaoilidh,
  a thuir na mbláthtamhan mbog,
  do chuir átaghadh ionnad ?
 1438. Clann Chearmada móir Mhirbhéal,
  onchoin na n-arm bhfrithirghéar,
  gasraidh éadrocht ó Bhóinn Bhreagh,
  céadlucht do-chóidh im' chaidreabh.
 1439. Dom tholchaibh bláithe boga
  do thréigsead clann Chearmoda —
  athardha cathair don chloinn —
  Cathair chathardha Chröoinn.
 1440. I gcionn treimhse ar dtocht im' dháil,
  beanaid Meic Míleadh Easbáin,
  gan roinn do tharbha troda,
  Banbha do chloinn Chearmoda.
 1441. Ón lósoin gusan ló aniogh
  atáid ríoghraidh Mhac Míliodh,
  sluagh bosghlan na mbéimeann dtro,
  ag cosmamh Éireann ionnam.
 1442. Ní raibh sinn ó sin i le
  gan airdrígh d'éis a chéile,
  nó cóigeadhach do ghabh geall
  tar magh n-óigealach nÉireann.
 1443. Do ghabh asum Teagh Dá Thí
  cuigear ar ̇fichid airdrí,
  do Chloinn ghuaisbheithrigh réidh Róigh,
  céim le n-uaislighthir m'onóir.
 1444.  p.205
 1445. Ríoghthar uaim dá aithle sin
  sé rígh ̇fichead d'éis creidimh.
  d'̇fuil chaomhChonaill, do chrú Néill,
  cnú as gach aonchrobhaing iaidséin.
 1446. Eidir saorchlannaibh síol Néill
  do bhínn ar uairibh ainnséin,
  im' mhagh . . . slaitleabhair sliom,
  im' aithTeamhair ̇fear nÉirionn.
 1447. Ós uait fríoth gach iúl eile,
  ó thús go hearr aimsire,
  a ráith na mbeann dtaobhdhonn dtais,
  ca haondrong is ̇fearr ̇fuarais ?
 1448. Macraidh sídhe an ̇fuinn Ultaigh,
  síol bhFiamhain, fuil Dochartaigh,
  is í an dream naoidhe anallain,
  daoine is ̇fearr dá n-uaramair.
 1449. Ríoghradh sleachta Fiamham féin,
  a thuir chuirr na gclár mínréidh,
  cia haca le mbearthar barr,
  na slata ó . . . Fréamhann ?
 1450. Dá meas go bráth dá mbiadh sinn,
  is sé Seaán mhac Féilim,
  ruisg thirmréidhe ón tana muir,
  ragha finṅfréimhe Fiamhain.
 1451.  p.206
 1452. Ó Dochartaigh Dhúin Oiligh —
  créad dob áil dá ̇fiarfoighidh —
  gnúis taoibhneambán go ngné ghil,
  m'aoinleannán é ina aimsir.
 1453. Fuil Fiamhain giodh iad is ̇fearr
  d'̇folaibh uaisle na hÉireann,
  mar bhíd réaltana um ré lán,
  a n-éantogha is sé Seaán.
 1454. Aige is mó atá do thoicibh,
  é is mó tug do thiodhlaicibh;
  'na thoirbheartaibh ní théid tráigh
  ó ghéig oirbheartaigh Iomgháin.
 1455. Ní dóigh buain re breith a ghill —
  teisd oinigh oighre Féilim;
  mar bhíos magh thíos fa thulaigh
  híos gach bladh 'na bharamhail.
 1456. Ar mhéid turchortha a thíre,
  ar ̇feabhas a airdríghe,
  ní beitte d'̇fior iongnadh ann,
  ciodh nách diongnadh a ndéanann.
 1457. Parthas Éireann is ainm dhi,
  an eang thíre atá aige;
  níor sill súil oirear budh ̇fearr —
  úir a moigheadh 'sa maoileann.
 1458. Ó Fánaid fa n-iadhann muir
  go Loch bhfionnsrothach bhFeabhail,
  ó Mhálainn go mín Bearta,
  tír álainn is oirdhearca.
 1459.  p.207
 1460. Tír ina teirce tonna,
  tír is airde iothlanna,
  tír ainglidhe na sreabh seang,
  tír thairngire fear nÉireann.
 1461. Maith atá sí ina suidhe,
  idir ̇fairrge is ̇fiodhbhuidhe;
  tráicht mhíne ós mhoighibh leabhra,
  oirir sídhe soineamhla.
 1462. Sléibhte míne ameasg a feadh,
  cnuic corra ar cúl na sléibhteadh;
  fiodh collbhuidhe fan gclár bhfionn,
  fál tonnmhuire 'na thimchioll.
 1463. Maith atá an tírsi na . . .,
  fearr an té 'ga dtá a horláimh,
  mairg do-chí ar éineing d'Ultaibh
  rí ar Éirinn nárbh iomarcaidh.
 1464. Dá madh leis ceannas Chláir Bhreagh,
  do choiseónadh 'sdo chaithfeadh;
  rath do bhrígh caithmhe más cáir,
  do rígh Faithne ní foláir.
 1465. Dá mbreathnoighthe a mbí 'na thoigh,
  dá measda méad a theaghlaigh,
  ní barr budh ionmhaoidhimh air,
  barr d'iolmhaoinibh ní haghair.
 1466. A ̇fir mhaoidheas méad a bhfuil
  ag airdrígh ̇fola Fiamhuin,
  ná maoidh é ar flaithbhile Fáil,
  caithmhighe é 'ná a ̇faghbháil.
 1467.  p.208
 1468. Teach Oiligh, más ̇fíor dá lán,
  muna theagmhadh sé ag Seaán,
  níor theach d'aoinneach i nUltaibh
  teach daoineach Í Dhochartaigh.
 1469. Lucht cuartaighthe chlár mBanbha
  fa seach is é a n-urlabhra,
  i gcraoibhlios na gceathra mbeann
  do-geabhtha aoibhnios Éireann.
 1470. Múr Teamhrach re fearaibh Fáil
  ón ló do ghabh geis Ruadháin —
  atáid ríoghradh Chríche Cuinn
  san mhíonbhrugh síthe séaghuinn.
  INNIS
 1471.  p.209

  29. CORMAC AGUS BRIAN, CLANN CHÉIN Í EAGHRA

 1472. Fiodhbhadh dá chéile clú deise,
  dáil a gcruidh ní choigill siad;
  dá chraoibh tharaidh do choill chumhra,
  tamhain do thoill umhla iad.
 1473. Dá ré lána Leithe Mogha,
  dá mhac Céin nár cheannaigh síodh,
  dá ghéig phailme don ̇fréimh ríoghdha,
  raighne nách léir díoghna dhíobh.
 1474. Duasa an chéiḋfir gér chuid mhaoidhimh,
  mó na toirbheirt tig 'na ndiaidh;
  maoine Chormuic go n-uair ollamh —
  dob ordhruic uaidh bronnadh Briain.
 1475. Fada is cumhuin le Crích Luighdheach
  nách lucht síothchána síol gCéin;
  ní beag do thír é ar a haire
  gi bé dhíbh nách raibhe réidh.
 1476. Gi bé bruidhean 'na mbí Cormac
  ní creidtear í i n-uathadh sluaigh,
  do-gheibh neach san teagh i dtiaghair
  dá mbeath fear ar iarraidh uaidh.
 1477.  p.210
 1478. Dá mbeadh file ag fágbháil Chormaic
  i gceann Bhriain do bhiadh ag tocht;
  cliar aréir nár imthigh uaidhe
  fillfidh 'na cléir nuaidhe anocht.
 1479. Má tá go seachnoid síol Éibhir —
  d'ógbhaidh toghtha ní thug béim,
  ní bhéaraidh ar mhnáibh dá moille
  táir ar bhféaghain chloinne Céin.
 1480. Ar dteacht Chormaic le cloinn Luighdheach
  locodh Briain is beag do chroid;
  ar an ó treas do síol Sadhbha
  ní feas don líon tarla i dtroid.
 1481. Do ghuais Chormaic fa choim oidhche,
  d'eagla Bhriain do bheith 'na dheóidh —
  folchar araon le bais mbiodhbhadh —
  do chlaon tar ais fiodhradh feóir.
 1482. Do smuain Cormac um chreich mbiodhbhadh
  a mbí 'na láimh nách leis féin,
  ní chuir acht go faigsin filiodh
  taisgidh cruidh ar chiniodh Chéin.
 1483. Bronnta Chormaic ar cionn deóradh
  fa dheóidh air is iad do bhris;
  réidh an t-aoighe i ndiaidh a dhoilghe,
  maoine Bhriain do-roighne ris.
 1484. Meinic riamh um ríoghdhacht Luighne
  a lár a suain do sir ghó,
  do-níodh doirse dearc do dhúnadh
  soilse ar dteacht 'na dhúnadh dó.
 1485.  p.211
 1486. Ealta mhíleadh le mac Úna,
  d'éanaibh seabhcoidhe síl mBloid,
  fuilngidh Brian iomarcaidh ortha,
  d'̇fionnochtain fian Tolcha i dtroid.
 1487. Ní ghabh Cormac acht cóir d'̇fagháil,
  ní heól do Bhrian bheith le cóir;
  téid i leith na bhfiach nách bhfoghthor,
  ar mbreith ar sgiath onchon n-óir.
 1488. Ní mór a chion ar cheart sinsir
  sibh a Chormaic gur char sí;
  fuilngidh cliar fa ól ar h'uillinn,
  mór le Brian mar uirrim í.
 1489. Maoidhtear fós na filidh céadna
  um cheann uama na n-eang sróill —
  deacair searg duilghe na dáimhe —
  fuighle re ceard ̇fáinne n-óir.
 1490. Tú, a Chormaic, dá chur ar dearmad,
  dáil a seirce is sé do bhac;
  ní thiobhradh Brian ar ̇fear oile
  an bhean do iarr loighe lat.
 1491. Lór le fear má fuair do bhriathar,
  beag 'na dheaghaidh do dhíol port;
  leac eighridh do bhí 'na bloghaibh —
  do dheimhnigh sí an ̇foghail ort.
 1492. Lucht adhbhair tar éis a ndiomdha —
  diongna an taobh dá dteagoid ruibh,
  ag sin a mbí ar ̇féin an omhuin —
  a rí féin do thoghuil tuir.
 1493. Sibh, a Chormaic, ós cionn tíre
  tug ar Bhriain gan bheith dá léim,
  do mhaoirse ag dol tar a ndlighiodh
  ag cor saoirse i gciniodh Chéin.
 1494.  p.212
 1495. Ciontach d'ógaibh Inse Banbha.
  béasa h'arm nárbh aithnidh dáibh;
  sleagh do bhí dot ̇foghaibh orra
  do oghain sí cronna cáigh.
 1496. Fásaidh coill do chrannghail t'omhna
  tre ̇feart curadh i gcionn trill,
  do ghuin gurbh usa dot ̇faghlaidh,
  do chuir tusa d'armaibh inn.
 1497. Tug a hannsa d'éis a chéile
  do chloinn Chéin na gcraoiseach dte.
  sibh 'na dhiaidh do amhairc inghean,
  malairt Bhriain go ndingneadh dhe.
 1498. Ar chornaibh móra mhúir eile
  níorbh ̇fuláir leó a lán do roinn,
  beiridh geall bleidhe do bhrogha
  ceann do sleighe ar gcora a croinn.
 1499. Tarla, a Chormaic, ar chionn éigeas
  oirchill doid is damhna clú;
  súil ré fear éanuaire d'̇faigsin
  sreabh ̇féaruaine taisgidh tú.
 1500. Ní feirrde leision léim troda
  tosach feadhma fuair sibh;
  le Brian dámadh ̇foide d'orchar
  grian troide ní ronnfadh ribh.
 1501. Gan bheith dearg, gan dol i gceardcha —
  cleas roimhe nách raibhe ag neach —
  sínfidh tú, nó biaidh 'na bloghaibh,
  crú ré ngliaidh nár ̇foghain d'each.
 1502.  p.213
 1503. Air féin ar túis téid i bhfiachaibh,
  fearr an béal do bheith i dtocht —
  séanaidh rí nó iarraidh éarca
  do bhí ag liamhain h'éachta ort.
 1504. Tú, a Chormaic, dod chor i n-iongnadh
  ó aos timchill na dtrí rann;
  ní chleacht sí do dhol i ndiamhair,
  ní bhí an sgol dot iarraidh ann.
 1505. Fuaighidh teasbach faoilligh
  fiodhradh bile re bun bhfeóir;
  fágbhaidh cnuas d'ísle san ̇fiodhbhaidh
  nár dhísle thuas d'iomdhaidh eóin.
 1506. Feadha lúbtha, linnte tiorma,
  tobair mhillse ós mhoighibh túir;
  mil fan gcongal re headh n-uaire,
  ag donnadh sreabh n-uaine a húir.
 1507. Tearc a leithéid re linn gCormaic,
  acht clár Parthais na bport sídh;
  ar ibh do sreabhaibh learg Luighne
  beanaidh do leanb cuimhne an chígh.
 1508. An cíos trom do thabhaigh Cormac
  críoch faghlaidh níor ainic sé;
  beag le Brian a chuid don chomhaidh,
  o thuig re triall d'̇foghail é.
 1509. Ní buan ór ag ógbhaidh Chaisil
  idir chrithribh na gcorm dte;
  táinig d'anáil chuaigh fa Chormac
  gabháil smuail i ndonnbhrat de.
 1510.  p.214
 1511. Coiléan leómhain Leithe Mogha,
  maighre séanta sleachta Céin —
  ní beag anocht é dá ̇faire
  gi bé port i raibhe aréir.
 1512. D'ógbhaidh toghtha ar dteacht 'na dheaghaidh
  dol dá ̇féaghain níorbh é a leas —
  ní fál gan bharrslait síol Sadhbha,
  ar síodh Charmaic tharla a dtreas.
 1513. Ruisg uaine 'na n-aoibhlibh corcra,
  ceilt na toile nách tig lé;
  bean dá thaobh i dteirce cadail,
  craobh Dheirce do adaimh é.
 1514. Ní guais do dhún dreagain Luighne
  lucht brogha do bhreith a ghill;
  léar gCarmaicne ó ól do éirigh
  clannmhaicne mhór Éibhir Finn.
 1515. Fiodhbhaidh chraoiseach cloinne hÉibhir,
  annamh toradh ná tug said;
  ní féadthor boing dhóibh i ndeabhaidh,
  croinn do-chóidh ós ̇feadhaibh iad.
  FIODHBHAIDH
 1516.  p.215

  30. CORMAC Ó HEAGHRA

 1517. Ag so an chomairce, a Chormaic,
  gabh an láimhse id leabharghlaic,
  fuaigh an cridhe red chroidhe,
  a bhile bhruaigh Bhóroimhe.
 1518. Gabh an corpso ar do chorp féin,
  a chodhnaigh cloinne ríChéin,
  ar smacht ríogh glaininse Gall
  bíodh an t-ainimse ar h'anam.
 1519. Gabh meise ar h'iocht 'sar h'oineach,
  ar charaid 'sar chomhoidheach —
  a lámh tromaighthe ar chrú gCuinn —
  mo chomairche is tú is tualuing.
 1520. Ná léig eadrainn is aomneach,
  a ghnúis ríoghdha rodhaoineach,
  ós tú ar n-aonchara, a ghruadh gheal,
  do sluagh thaobhthana Tailltean.
 1521. Bheith aguinn a hucht chóra —
  gá dtú, a mheic meic Onóra ? —
  ní budh éadáil ód dhreich dhuinn
  an bheith san éagáir aguinn.
 1522.  p.216
 1523. Atú i mbeól ghuaise do ghnáth,
  re a ndeachaidh oruinn d'iomráth,
  gan neach do-ní dísle dhamh
  muna thí dhíbhse a dhéanamh.
 1524. Atáid dlighthe nuaidhe aniogh
  dá gcur ar Mhacaibh Míliodh
  ag slógh nár ghlacnuaidhe Ghall
  fa chlár bhfaltuaine bhFréamhann.
 1525. Goirid na críocha 'na gceann,
  iarraid ar chách go coitcheann —
  go dtig a sgrios uile as —
  fios gach duine 'sa dhúthchas.
 1526. D'éis na dtíreadh do thionól,
  sgríobhaid Goill Ghuirt Éiriomhón
  anmonna a slógh, druim ar dhruim,
  i nglanrolla mhór mheamruim.
 1527. D'éis a gcruinnighthe 'na gceann
  is éigean d'fearaibh Éireann,
  a ghríobh ̇fiṙfeardha ó Thigh Thál,
  tighearna gach ̇fir d'admháil.
 1528. Ní ghabhaid ó neach fa nimh
  gan bheith dó ag urraidh éigin —
  truagh an cás do cumadh dáibh —
  nó bás go hullamh d'̇fagháil.
 1529. Gá dtú ris, a rí Luighne ? —
  ort chuirim mo chomuirghe;
  feadh mo ré, mar dhleaghar dhamh,
  budh é ar leabhar do leabhar.
 1530.  p.217
 1531. Ní ar mo bháigh do bheith ruibh,
  ní ar bheith im' ollamh aguibh,
  a chnú do chrobhuing Eaghra,
  thoghuim thú mar thighearna.
 1532. Do aomhsad Gaoidhil is Goill —
  bheith agad is as toghoim —
  rí fíréanda do rádh ribh,
  a ríréadla ó chlár Chaisil.
 1533. Bheith lán d'iocht agus d'eineach,
  bheith fíréanda foisdineach —
  iomdha fáth daghthola dhuit —
  fáth do charthona, a Chormuic.
 1534. Sgríobhthar leat id leabhraibh féin,
  a airdrí sleachta saoirChéin,
  fán snaidhm nár réidhigheadh ruinn,
  ainm gach éiṅfileadh aguinn.
 1535. Bíodh ainm gach ̇fir dom ̇fine,
  bíodh mh'ainmse go háiridhe,
  a mhionn séanda a seanMhoigh Tháil,
  'sna leabhraibh céadna ar congbháil.
 1536. Bíodh a dheimhm 'gud dheirc mhoill,
  ó tá h'ionmhuine aguinn,
  a slat chuirmtheann chuain Duibhe,
  go dtuillfeam uaibh h'ionmhuine.
 1537. Tógbhaim thú féin d'̇fiadhain air,
  má bhím ré bliadhna im' beathaidh
  nách ba fearr dhamhsa ná dhuit
  h'annsa fam cheann, a Chormuic.
 1538.  p.218
 1539. Do-ghéan an Iaoidh ngréasaigh ngloin,
  do-ghéan duit an duain saothoir,
  's do-ghéan aonrann uair oile,
  a saorbharr bhruaigh Bhóroimhe.
 1540. Do-bhéaram dhuit, mar dhleaghair,
  eólas do ghéag ngeinealaigh;
  cíos do sean ar ̇fiadh nÉireann.
  rian a gcean 'sa gcaithréimeann.
 1541. Do-bhéaram dhuit, a dhreach seang,
  fios t'uaisle ós ̇fearaibh Éireann,
  's dá gach urraim budh dual duit —
  luagh ar gcumainn, a Chormuic.
 1542. Do-bhéara mé, a mheic Úna,
  ar chách do chur iomthnúdha,
  an ceann bhus ̇fearr dhuid dom dhán,
  'san chuid bhus ̇fearr dom iomrádh.
 1543. Ní fuláir dhuit 'na dhíol sin
  go dtiobhra tú, a thuir Chaisil,
  h'anam 's do chorp tar mo cheann,
  dá bhfagham tocht 'nar dtimcheall.
 1544. Giodh cúis bháis do bheith ar neach
  i dtigh cúirte is é ar h'eineach —
  níor chorruighthe dho ioná dhuit,
  ag so an chomuirche, a Chormuic.
  AG SO
 1545. Gaibh ar h'oineach mé, a Mháire,
  a hucht flatha fionnGháille,
  a slat chnuais do chloinn Suibhne,
  nách guais coill a comuirghe.
 1546.  p.219
 1547. A Mháire inghean Mhaoil Mhuire,
  gur chuireas ort m'ionghuire,
  beag nár cailleadh, a chiabh lag,
  gach daingean riamh dá ránag.
  AG
 1548.  p.220

  31. CORMAC Ó HEAGHRA

 1549. Maith an ceannaighe Cormac,
  mac Céin dá gclaon iobharslat,
  glac thabhartach um cheann gcruidh,
  malartach is ̇fearr aguibh.
 1550. Ré linn Chormuic ní cluintir
  fear a mheallta i malairtibh,
  bheith soimheallta is sé do-bheir
  dá ghné soineannta soilbheir.
 1551. Mac Céin na gcéimeann ndocrach —
  móide is maith an malortach —
  sduagh dhaoineach ó bheannaibh Breagh
  meallaidh gach aoinneach eisean.
 1552. Féach an fearr iomlaoid oile
  ná an mhoirn suthain síorroidhe
  téid don ̇flaith ioṅfuair ̇faoilidh,
  ar mhaith ndiombuain ndíomhaoinigh.
 1553. Gearr do mhairfeadh na maoine
  bhronntar le flaith Formaoile,
  's budh buain na molta ar marthain
  dá ghruaidh chorcra chomharthaigh.
 1554.  p.221
 1555. Ní mhairfeadh bleidhe ná brat
  dá bhfaghoid cách ó Chormac,
  ná arm áigh craoibhlíne cuir,
  aommhíle abhám do bhliadhnuibh.
 1556. Ní mhairfeadh éideadh ná each,
  ná feilm loinneardha líneach,
  ná beirt mhaothghorm sróill sreabhraigh,
  ná saorchorn óir ildealbhaigh.
 1557. Dá measdaoi maith an domhain
  is é críoch a gcualabhair —
  ní bhí acht an moladh amháin
  ní don domhan acht díoláimh.
 1558. Maith an ceannaighe an té tug
  bláth diombuan dúisgeas formud —
  fada ón bhláth tochta a thoraidh —
  ar sgáth mholta mharthonaigh.
 1559. Maith an ceannaighe an fear fuair
  air bhréig ndiomolaidh ndiombuain
  díoghrais molta bhuain bhaluidh,
  i n-uair obtha dh'ealadhuin.
 1560. Maith an ceannaighe cheannghus
  an uair is mó an maitheamhnus
  an maitheas ara mbí a bhrath,
  nó an ní chaitheas do cheannach.
 1561. Do bhí dh'eacht ar Ó nEaghra
  do thaobh a ghlún ngeineamhna —
  fir neamhdhochta nár náir cruth —
  deaghmholta cháigh do cheannuch.
 1562.  p.222
 1563. Ní ̇fuigheadh Cormac mhac Céin —
  córaide an éigse dh'óighréir —
  tráth is neamhdhaoire 'ná anos
  na deaghlaoidhe ó chách cheannchos.
 1564. Is é a bhfuil ar feadh Bhanbha
  oirne ag iarraidh ealadhna
  d'uaislibh chláir bhraoincheannsa Bhreagh—
  aoinphearsa amháin an mhíleadh.
 1565. Céad urdail a n-uighthí aniogh
  ar ghréas bhfromhtha na bhfiliodh
  rachaidh orthoibh uair oile
  ó onchoin bhruaigh Bhóroimhe.
 1566. Is é an uair is saoire soin,
  's is teirce atá dhá iarraidh —
  sgath an dána ghnéabhuam ghloin —
  éanuair is cára a charthoin.
 1567. Ó tá an dán neamhdhaor aniogh
  biaidh lón nách éidir d'áiriomh —
  madh beó tarngortaidh Chláir Chrot —
  d'adhmholtaibh cháigh ag Cormac.
 1568. Biaidh oirchill re haghaidh cháigh,
  an uair is usa a bhfagháil,
  d'éis taisdealaigh tholcha Bhreagh,
  d'aisgeadhaibh fromhtha fileadh.
 1569. Maith fear do-rinne reimhe,
  thallód i dtús aimseire,
  oireichil a samhla sin,
  roibheithir chalma Chaisil.
 1570.  p.223
 1571. Do-rinne Mugh Néid nárach,
  a sinsear mear mórdhálach,
  rí Mhoighe choirmthinn Chodhail,
  oirchill oile a hionnsamhail.
 1572. Do-chonnairc fís fada ó sin
  ríoghan Mogha Néid neimhnigh.
  'na hinnisin do bhí brígh —
  innisidh í don airdrígh.
 1573. Tarfás don mhnaoisin Mhogha
  seacht mba binne bláthmhora;
  do-chí an fionnchrodh soiléir seang
  i dtiomchol oiléin Éireann.
 1574. Tarfás fós dí 'na dheaghaidh,
  ón bhuar suaithnidh sítheamhail,
  gach magh fionn collbhán corcra
  lomlán do lionn leamhnochta.
 1575. Tarfás dí i ndiaidh na tána
  seacht mba eile urghránna,
  adhbhar teadhma teacht ortha,
  na seacht seanbha siabhortha.
 1576. Go bhfuighlibh goirte garbha,
  go n-adharcaibh iarnamhla,
  fraoch orra mar ealtuin sgean,
  go ndearcuibh tolla teineadh.
 1577. Níor fágbhadh leadhb ar láthair
  don tánaigh óig iongnáthaigh
  ón tána cheinnmhir chalma,
  ghránna neimhnigh nathardha.
 1578.  p.224
 1579. Breath na haislingthe, is é a ̇fíor,
  rug Dearg Damhsa, draoi an airdríogh;
  an bhreath chathardha do chreid,
  a ratharbha isteach táinig.
 1580. Adubhairt an draoi: ar dtosaigh,
  is siad na seacht gcéadbhasain
  seacht mbliadhna lomlán lachta,
  comhlán riaghla is ríoghachta.
 1581. Is iad bhós na ba oile
  seacht ndaoirbhliadhna dochroidhe —
  tír na gcuan mbailbhlinnte mbinn —
  budh tuar aidhmhillte dh'Éirinn.
 1582. Íosaidh bean a mac dhá muin,
  séanfaidh an t-oighre an t-athair,
  fa chlár séimhseang na sreabh nglas,
  ar feadh Éireann re hocras.
 1583. Déantar uaibh, ar Dearg Damhsa,
  oirchill uim an adhbharsa,
  na céidbhliadhna suil tí asteagh,
  a rí géigniamhdha Gaoidheal.
 1584. Ná gabh id chíos ná id chánaigh,
  ó Leath Mogha mórdhálaigh,
  fán gcrích móir mbraoinchinṅfinn mbuig,
  aoinphinginn óir ná arguid.
 1585. Ná gabh ó chách id chíos ríogh,
  do ráidh ollamh an airdríogh,
  a ghríobh ̇fial mhuighe Mumhan,
  acht biadh uile d'aonmhonadh.
 1586. Gach ní dhá ndubhairt an draoi
  re rígh Áine an ̇fuinn ghéagnaoi —
  do aontoigh é go humhal,
  sé d'aontoil an ollumhan.
 1587.  p.225
 1588. Tiad Muimhnigh dá bhfógra féin
  do mhac an airdríogh d'éinmhéin,
  'na mbróin chóirighthe um Chuan Dor,
  do luagh ̇fóirithne a n-easbadh.
 1589. Tugsad umhla dh'Eóghan Mhór,
  d'éis na dtíreadh do thionól,
  don tslógh fa robhuidhe a riar —
  Conuire Mór is Maicniadh.
 1590. Do bhí an Mhumha fa Mhugh Néid
  mar bhíos ardchrann ós ̇foighéig
  dá cheannoigheacht bhídh tre bhioth
  don tseangoireacht mhín Mhuimhnioch.
 1591. Feirrde a síol ó sin i le
  nár an re ham na daoirse,
  cneas taobhthonnghlan dá dtráigh muir—
  saorchonnradh cháigh do cheannuigh.
 1592. Aithris ar Mhugh Néid do-ní
  Cormac Ó hEaghra an t-airdrí,
  dias dár dhual fochonnmhagh Fáil,
  fa sochonnradh uan d'̇fagháil.
 1593. Mac Céin nár chaomhain doibheart,
  cóir a chor re ceannoigheacht,
  bláth póir seanġfuile Sadhbha,
  ceannuighe óir ealadhna.
 1594. Do ghréas ghlan ̇fileadh bhfromhtha
  tarla sonn séan gconnortha
  dá súil chuirr mhonġfabhraigh mhir,
  ó ollamhnaibh Fuinn Éibhir.
 1595. Go ló an bhraith biaidh ar marthain,
  'na bharr séin is sobharthain,
  don tslógh ó bheannaibh Bladhma
  ar cheannaigh d'ór ealadhna.
 1596.  p.226
 1597. Feirrde an tráth tug dá aire
  riar éigse Fóid Laoghaire —
  cion gach aonduine ar ndol dí,
  crodh gan aoghaire an éigsi.
 1598. Beannacht éigeas Inse Fáil,
  beannacht naomh Éireann d'aonláimh,
  luach a cheannaighthe is sé soin,
  beannaighthe an té le dtuilltir.
 1599. Ar mhac Céin cheannchus molta
  do luigh bail na beannochta,
  ó thrácht mhaothbhuinn réidh rathmhair
  go céibh gcraobhthruim gcomharthaigh.
 1600. Ní mó aniogh 'ná 'na naoidhin
  dúil cháich 'na chruth ̇forbhfaoilidh;
  fuair sgath Luighne 'na leanabh
  rath nách uighbhe ar éileaghadh.
 1601. Do fágbhadh é i n-aois leanaibh,
  ar mbuam a ghéag ngeinealaigh,
  gan aipgheaghadh dá ghruaidh ghil,
  'na mhaicleanabh uair éigin.
 1602. Ní raibhe caomh ná cara
  díleas don óg armthana;
  sé a aonar iona n-aghaidh,
  sé i mbaoghal 'gá bhiodhbhadhaibh.
 1603. Do beanadh a dhúthchas de,
  do beanadh bhós a bhráithre,
  go raibhe saor Tighe Táil
  'na aon d'̇fine arna ̇fágbháil.
 1604.  p.227
 1605. Beantar sealbh Luighne as a láimh
  an tráthsoin — dia do dhiombáidh,
  tógaibhthear an té nár dhligh,
  fógairthear é re haimsir.
 1606. Bliadhain ar ̇fichid don ̇fior
  nár suidh sóisear 'ná sinsear
  do síol gCéin 'na n-áitibh ann,
  gur áitigh féin an fearann.
 1607. Táinig san seanágh síol mBluid
  fíoch Chormaic an tan tarnuig,
  clann Chéin isteach go dtugadh
  a mbreath féin go bhfuaradar.
 1608. Éasga lán an leithee theas
  ní lughaide fuair flaitheas
  sé d'̇fágbháil 'na aon d'̇fine,
  an chraobh ágnáir oirdnidhe.
 1609. Ní dheachaidh ag aoinneach air,
  dar leat is leis do bhádair
  a robha i n-aghaidh an ̇fir
  ag faghail ̇fola hÉibhir.
 1610. Mó 'ná rath do rígh Luighne
  cáin an tíre tonnghuirme
  d'éis na bhfearchon ó Thigh Tháil
  do neamhthol gach ̇fir d'̇fagháil.
 1611. Níor thiodhlaic Dia roimhe riamh,
  i bhus ná i Mumhain Mhaicniadh,
  rath an ríogh d'aoinneach eile
  do síol daoineach Deirgtheine.
 1612.  p.228
 1613. Tús ratha, rogha dealbha
  fríoth leis i ló a gheineamhna —
  sduagh dhéadnuaidhe bhrogha Breagh —
  rogha céadbhuaidhe an Choimdheadh.
 1614. Fríoth dealbh Chormaic ón Choimdhidh
  d'éagosc agus d'̇foṙfuighlibh;
  ó run dil go dreich ngairthe
  do bhreith Fir a n-ordaighthe.
 1615. Ó thrácht bhuinn go céibh gcaisghil
  ní bhí ball dá bhalluibhsin —
  rí an tsluaigh ó Gháirighe ghil —
  gan bhuaidh áiridhe éigin.
 1616. Buadh lúith ar an mbonn mbántais,
  nách leamhoid lucht gabháltais;
  buadh gach feadhma ar an mbais mbáin,
  dearna thais acht i dteagbháil.
 1617. Buadh mbréithre ar an mbéal gcorcra,
  dá dtig buaidhreadh bantrochta;
  buadh gcéille ar an gcroidhe mhear
  ag céile Mhoighe Maistean.
 1618. Tarla dhó ó Dhia nimhe
  buadh bhfírinne is foisdine,
  fuair i dtoighibh na togha
  buaidh n-oinigh is n-eangnomha.
  MAITH
 1619.  p.229

  32. CORMAC Ó HEAGHRA

 1620. An áil libh seanchus síol gCéin
  go mbearthar iad go héiṅfréimh ?
  ar ghlainchineadh Éibhir Finn
  caithfidhear déinimh díchill.
 1621. Nó an áil libh go léigthi as,
  an tobar feasa fuaras,
  ar choibhneas mhíleadh Mumhan
  fírsreabh d'̇foilgheas ealadhan ?
 1622. Geall na druinge as dó tugadh,
  an tÉibhear ór ̇fásadar;
  samhail lóchrainn bhrogha Bhreagh
  ní robha ar mhórChloinn Mhileadh.
 1623. Ní tháinig luach Éibhir Finn
  idir Easbáin is Éirinn,
  d'̇fuil ríogh na fine dá bhfuil,
  do síol Bhile ná Bhreóghuin.
 1624.  p.230
 1625. Leis tángadar go Fiadh Fáil
  na meicsin Mhíleadh Easbáin;
  Clár Té do lingsean tar lear—
  a sinsear dob é Éibhear.
 1626. Ceathrar mac ag Éibhear Fionn
  do ghabh airdcheannas Éirionn;
  díol san cheathrarsoin níor chin
  do síol mhearchobhsoidh Mhílidh.
 1627. Do-chuadar as dá éis sin,
  acht Conmhaol mór mhac Éibhir,
  gan chloinn d'̇fágbháil 'na n-áitibh
  don droing ágnáir iomráitigh.
 1628. Conmhaol mhac Éibhir na n-each,
  an céidrí don chath Mhuimhneach
  dár téagradh teagh i dTeamhraigh,
  fear fár éadmhar ingheanraidh.
 1629. Triocha ríogh d'éis aroile
  atá san réim ríoghroidhe,
  ó Chonmhaol go Brian na mbeann,
  dá chomhghaol ar ̇fiadh nÉireann.
 1630. Dias d'easbhaidh dá ̇fichead fear
  do sliocht Éibhir mheic Míleadh
  fa Ráith gcloidḣfinn dtaidhbhsigh dTruim
  go haimsir Oilill Óluim.
 1631. Ó Oilioll mhac Eóghain Mhóir
  go hÉibhear na n-arm ndeargóir —
  sluagh Breagh na saoirchridheadh séimh —
  aoinchineadh dob eadh iaidséin.
 1632.  p.231
 1633. Sliocht comhramhach Éibhir Finn
  sgaoilid ainnséin ag Oilill —
  ní do mhéadaigh a meadhair —
  i dtrí géagaibh geinealaigh.
 1634. Naoi meic dhéag áirimhthear ann
  do chloinn ag Oilill Ólam;
  'sní ̇fuil díbh, dá leanta libh,
  acht sleachta trír ré a dtuirimh.
 1635. Mo chean tárraidh an triar mac,
  Eóghan is Cian is Cormac;
  trí haithreacha ̇fear nEamhna,
  glainchleatha feadh bhfíneamhna.
 1636. Sliocht Eóghain nár éimdhidh troid
  Clann Charthaigh 'sgach gné i ngabhoid,
  mór ann nách inleanta air,
  is minsleachta chlann gCarthaigh.
 1637. Sinsear síol mBriain theas is tuaidh
  Cormac mhac Oilill armruaidh;
  clann an éanathar crú Cais,
  dan dú féarachadh Forghais.
 1638. Cian mhac Oilill an ̇fuilt slim,
  aonmhac dob óige ag Oilill;
  geall cháigh is dósan dleaghair,
  sósar dar cháir creideamhain.
 1639.  p.232
 1640. Ní chuala a gcomhmaith do chloinn —
  clann Chéin mheic Oilill Óloim;
  laoich bhoschorra da bhfiar fiodh,
  orsanna gliadh na nGaoidhiol.
 1641. Seacht meic dhéag ag Cian chalma,
  'sníor áitigh a athardha
  dá chloinn acht aonmhac uile,
  'saorslat do choill chumhruidhe.
 1642. Tadhg mhac Céin nár choigil crodh,
  ar sliocht Taidhg atá an ríoghradh
  fa Chlár bhféardhomhain na bhFionn,
  'sa lán d'éarlomhaibh Éirionn.
 1643. Is é Tadhg féin fuair i gcath
  na trí Luighne ó ̇flaith Teamhrach;
  's ní ar ór 'ná ar chomha gcruidh,
  acht lógh a ̇fola d'̇fearthuin.
 1644. Dá mhac Thaidhg na mbárc mbeannach
  Connla is Cormac Gaileangach;
  dias ór síoladar clann Chéin,
  dá ríomhogal chrann gceinéil.
 1645. Is iad clann Chonnla mheic Taidhg
  Síol gCearbhuill an chláir mhíonaird —
  fiodh tromthoraidh chrann gcorcra —
  'sClann Chonchobhair Chianachta.
 1646. Sluagh Luighne, nár loc iomuidh,
  clanna Cormaic Gaileanguigh;
  fir chéimleasga do chóir reann,
  éiṅfleasga óir na hÉireann.
 1647.  p.233
 1648. Cormac Gaileangach do gheabh
  ó Mhaigh Mharr go Magh dTuireadh;
  ó Sliabh Muire go Magh Marr,
  do ghabh an uile fearann.
 1649. An Cormac céadna do gheabh
  ó Loch Laoigh go Loch nOirbsean;
  ó Loch Oirbsean don taoibh thoir
  níor thoirnsean go Baoill mbraonaigh.
 1650. Aonmhac do chloinn ag Cormac
  darbh ainm Laoi na leabharghlac;
  an mac dá oirbheart níor an
  gur ghlac oighreacht a athar.
 1651. Dá mhac ag Laoi na lann ngéar,
  Nia Corb saorchlannda is Seisgnéan;
  géaga síodhamhla ón Mháigh mhir,
  dá ríodhamhna chláir Chaisil.
 1652. Aonmhac ag Nia Corb na gcath
  darbh ainm Art airsidh Teamhrach;
  fiche bliadhain fuair an fear
  d'uain ar giallaibh na nGaoidheal.
 1653. Naoi mbliadhna déag 'na dhiaidh sin
  dá mhac ós cionn a chinidh;
  rí mar Art Fiodhchuire fionn,
  fár iothmhuire gart Gailiong.
 1654.  p.234
 1655. Bliadhain ar ̇fichid oile
  fuair Figheann mhac Fiodhchoire;
  do gheabh an tír i dtarla
  seal 'na rígh gan ̇freasabhra.
 1656. Ar chrích Luighne ó bhinn go binn
  leanais Nad Fraoich mhac Fighinn;
  dá bhliadhain déag, mar dearair,
  riaghail a ghéag ngeinealaigh.
 1657. Bréanuinn mhac Nad Fraoich na bhfleadh,
  'na rígh dar chosmhail creideamh,
  lá is bliadhain gan bhéim dá bhrath,
  do réir ̇fiadhain na n-eólach.
 1658. Fionnbharr mhac Bréanuinn — do bhí
  an t-airdeasbog, an t-airdrí —
  lór na críocha d'̇fiadhain air —
  tríocha bliadhain do bhliadhnaibh.
 1659. Fuair Diarmuid mór mhac Fionnbhairr
  críoch Luighne an ̇fóid oiriordhoinn —
  sgoth gach riaghla ré an churadh —
  sé bliadhna gan bhaoghlughadh.
 1660. Fiche bliadhain thuaidh is teas
  fuair Ceann Faoladh an flaitheas;
  slat seilbhe an ̇fíoṅfuinn aga,
  eighre díoghuinn Diarmada.
 1661.  p.235
 1662. Tailteach mhac Cinn Faoladh uair
  ríoghacht Luighne an ̇fóid ̇fionṅfuair —
  ré a theasda i gcianaibh dá chor —
  seasga bliadhain gan bhearnodh.
 1663. Fuair Flaithgheas tréanmhac Tailtigh
  seal do Luighne lubhghairtigh
  níor chumhgaigh níor aidhbhsigh air —
  urdail d'aimsir ré a athair.
 1664. Níor dúnadh dorus leasa
  fa Bhéac fialmhac Flaithgheasa;
  céad bliadhain ag comhgha cheall
  ós ̇fiadhaibh gorma Gaileang.
 1665. Saorghus mhac Béic na mbeann n-óir
  ríoghthar le cách i gcéadóir;
  bliadhain go leith ós Luighne
  do chleith mhiadhaigh Mhodhuirne.
 1666. Do Luighne — is leis dob usa—
  uair Eaghra mhac Saorghusa
  deich mbliadhna don chlár chorcra,
  fá lán riaghla is ríoghochta.
 1667. Tionnsgnais Maghnus mhac Eaghra —
  mairg talamh dár thighearna —
  sealbha ar na críochaibh do chor
  do mhíothoil Eaghra a athor.
 1668.  p.236
 1669. Tug a mhallacht do Mhaghnas
  Eaghra na n-arm bhfaobharghlas;
  níor chaith d'uain acht éanlá ann,
  téarná suil fuair an fearann.
 1670. Céad bliadhain dóibh 'na dheaghaidh,
  ar feadh trí nglún ngeinealaigh,
  gan ainm ríodhamhna, gan rígh,
  ó mhaidhm ̇fíoṙfaghla is eissídh.
 1671. Gur ghabh Aodh an ̇fuilt chleachtaigh,
  mhac Tailtigh mheic Muircheartaigh,
  ceannas slóigh an ghorṁfuinn ghlais
  mheic Domhnuill mhóir mheic Maghnais.
 1672. Dá bhliadhain ar ̇fichid d'Aodh
  ós Luighnibh na learg bhfionnchaomh;
  'na rígh ciallghlan dár cháir geall,
  ag riaghladh cháigh go coitcheann.
 1673. Conchobhar mhac Aodha arís
  ní raibhe a dhreach mar dhoinnghrís —
  rí ba neamhthláithe fa nimh —
  acht trí leathráithe ar Luighnibh.
 1674. Más ̇fíor, ní raibhe a riaghail
  ar chrích Luighne acht leithbhliadhain —
  Aodhmhac Conchobhair na gcath,
  saorslat tromthoraidh Teamhrach.
 1675. Trí fichid bliadhain do bhí
  Diarmaid mhac Aodha, an t-airdrí,
  rí gan mhaothchroidhe ar chionn chreach,
  ós cionn laochroidhe Luighneach.
 1676.  p.237
 1677. Mac Diarmmada na nduas dtrom,
  rí darbh ainm Art na gCapoll —
  ceithre ríbhliadhna clann Chéin
  'ga bharr sírniamhdha soiléir.
 1678. Fiche bliadhain, druim ar dhruim,
  fágbhais Art, athair Dhomhnuill,
  ríghe an chláir thaobhghormdhuinn tigh
  ar láimh chaomhDhomhnuill Chléirigh.
 1679. Seaán Mór, an dara mac,
  fuair oighreacht Airt gan iomlat —
  lór a mhéad do riaghail ríogh —
  dhá bhliadhain déag gan dimbríogh.
 1680. Ocht mbliadhna ar thríochaid tárraidh,
  mac Domhnuill saoir soghrádhaigh,
  rún neamḣfallsa do thuair tol,
  an fearannsa fuair Fearghol.
 1681. Tadhg mhac Fearghail, flaith na sgol,
  ar ̇feadh dá ̇fichead bliadhon —
  fonn sámh na seanaibhneadh dte —
  ós chlár leabhairgheal Luighne.
 1682. Fuair seision Seaán Buidhe,
  mhac Taidhg, triath na ríoghruidhe —
  lór a loighead dá ghruaidh ghloin —
  oiread a n-uair an t-athair.
 1683.  p.238
 1684. Fiche bliadhan ós cionn cháigh,
  Tomaltach saormhac Seaáin,
  'snaoi mbliadhna fa dhó adearar,
  cló a riaghla arna réidheaghadh.
 1685. Muircheartach, an mac eile,
  cóig bhliadhna uair d'áiridhe
  ag díon Luighne na learg nglan,
  ceard budh duilghe do dhéanamh.
 1686. Síol gCéin do Chormac do chroid
  bliadhain teasda do thríochoid,
  an tslat oirbheartach ̇fortail,
  mac toirbheartach Tomaltaigh.
 1687. Níor goireadh do Ruaidhrí rí,
  ná do Mhaghnus mhac Ruaidhrí,
  gér leó freagra fear Mumhan,
  d'eagla a sean do sárughadh.
 1688. Ocht mbliadhna 'sa cúig ré a chois
  gabhais Oilioll mhac Maghnois —
  rí fíre gan ̇fíoch gan ̇feall —
  ríghe na gcríoch go coitcheann.
 1689. Aoinbhliadhain déag thoir is tiar
  ar seilbh Seaáin mheic Uilliam,
  do sluagh Luighne an chláir chorcra,
  buidhne nár dháigh dánochta.
 1690. Cian mhac Oilill, nár éar dáimh,
  níor an re hinnmhe d'̇fagháil;
  a dtighearna an tann do thuit
  níor iṅfeadhma clann Chormuic.
 1691.  p.239
 1692. Reimheas Taidhg mheic Céin chródha,
  ceithre bliadhna bláthmhóra;
  ré lán fár thairthighe tráigh,
  an flaithbhile ó chlár Cholláin.
 1693. Ocht mbliadhna déag bhós do bhí
  ar chumus Chuinn mheic Ruaidhrí,
  'san tír 'na aonar 'gon ̇fior,
  acht baoghal díbh 'gá dhéiniomh.
 1694. Ríoghthar le cách i gcionn trill
  Cormac mhac Céin mheic Oilill;
  téid ann i n-áitibh a sean
  do ráitibh Gall is Gaoidheal.
 1695. Áitighthear críoch Luighne lais,
  idir thuaith uile is eaglais;
  tír mhilis na bhfonnbhrat bhfionn
  tilis Cormac go coitchionn.
 1696. Cuiris gach aon 'na áit féin
  d'oireachtaibh sleachta saoirChéin;
  fógairthear tar ais na huilc,
  tógaibhthear lais a longphuirt.
 1697. Taibhéochaidh cóir a chinidh,
  ar chairdibh ar choillidhibh;
  oirbheart caithleómhain chrú Céin
  do aithbheódhaigh clú a chinéil.
 1698.  p.240
 1699. Tionóiltear leis a leabhair
  do súr a ghéag ngeinealaigh;
  gach diamhair dá ̇fréimh roimhe
  iarraidh san réim ríoghroidhe.
 1700. Seanchairt chíosa chláir Luighne
  ar ndul uatha ar éagcuimhne —
  go mbí 'na glanchartaigh gil
  athglantair í dá oighribh.
 1701. Iomdha ceart ar a chrích féin
  ag codhnach cloinne ríChéin;
  cóir dá ghruaidh nathardha náir
  uain na hathardha d'̇fagháil.
 1702. Beag nár rudhraidh sé mar soin —
  naoi gcéad ar cheithre bliadhnaibh
  atá Luighne fa chloinn Chéin,
  na buidhne nár thoill toibhéim.
 1703. A los catha agus chogaidh
  fríoth an fearann fuarodair —
  beag nách fairbríogh cor 'na gceann—
  is do thol airdríogh Éireann.
 1704. Níor bheag do Chormac do chóir,
  dá bhféachdaois cách i gcéadóir,
  gach anbhuain dá n-uair impe,
  'na sduaigh armruaidh innillte.
 1705.  p.241
 1706. Maith an chairt ar chrích a sean
  a bhfuair d'ulc ó aois naoidhean,
  ag dortadh a chrú fa a ceann,
  gur nochtadh clú a chéimeann.
 1707. Críoch Luighne na learg ngairthe
  fa bhréid sladach sáraighthe —
  tar ceann gach cogaidh dár chuir —
  gur thogaibh ceann dá cabhair.
 1708. Atá sí ó sin i le
  'na héanchlár suaimhneach síthe;
  gan ghoimh, gan ̇folaidh, gan ̇fíoch,
  gan toil d'̇folaidh ná d'eisíoth.
 1709. Do leasaigh an lámh do luit
  críoch Luighne re linn Chormuic;
  tír í dá dtéarnó a teimheal,
  sí i n-éanló do háitigheadh.
 1710. Ní tháinig ó Thadhg mhac Céin
  go mac Úna dá ̇fíṙfréimh —
  clú a sean ón ghasraidh do ghlac —
  fear budh casmhail re Cormac.
 1711. Do bhádar i gceas cumhadh
  síol gCéin, mar do í chualubhar,
  gur ̇fás an bile ó Thigh Tháil,
  do-bhir dá ̇fine a n-anáil.
  AN ÁIL
 1712.  p.242
 1713. Is dá tochmharc tús ratha,
  mac Céin d'adhbhar arḋflatha,
  fuair an chéidchéile do char
  i n-uair éidtréine d'iomchar.
 1714. Máire inghean Mhaoil Mhuire
  gnúis ríoghdha, rún gheanmnuidhe;
  bean ós mhnáibh braonbhrogha Breagh,
  aonrogha cháigh dá chineadh.
 1715. Tarla do Chormac mhac Céin,
  dá measdar í in gach aoinchéim —
  ar dtogha na fréimhe ó bhfoil —
  rogha chéile do charthoin.
 1716. A bhfuil roimpe suas dá sliocht,
  atá an chlú aca i n-eighriocht,
  sealbh na heighriochta is dáigh dhi
  tar mnáibh seinsleachta Suibhni.
  IN ÁIL LIBH
 1717.  p.243

  33. SÉAD AIRM

 1718. Mo chean doit, a Ghráinne gharbh,
  ní mairg do bhiadh ort d'éanarm;
  a réalta is déarghoirthe dath,
  séanta bhéalsnoighthe bhaoghlach.
 1719. A mhionn sgothamhail sgine,
  a bhéisd neimhneach náimhdidhe,
  a chneas garbh saoirmhíondubh seang,
  a aoinríoghan arm nÉireann.
 1720. A bheithir leadarthach lonn,
  a rogha an uile iarann,
  a séad fine duailgheal dubh,
  a bhuaidhreadh cridhe curadh.
 1721. A chailg ar nách déantar díon,
  a áilleagán na n-airdríogh,
  a bhéal doirche an doruis mhóir,
  a soluis oidhche um iarnóin.
 1722. A ghearradh snáithe saoghail,
  a airdrí gach iol̇faobhair,
  a chúis tnúdha os cionn croidhe,
  a mhionn súla sochoidhe.
 1723.  p.244
 1724. A mhír cruadha an chrotha buig,
  ní rug do chéile comhruig,
  'sní bhéara, a chneas mar chubhar,
  sgéala ón treas i dtángubhar.
 1725. Gidh í an tiomna — gá dtám ris ?
  gé madh beag an luach leighis,
  fáth róaithfir dod ghné ghloin,
  ní gnóaighthir é ar h'éachdoibh.
 1726. Ní fuair neach ar druim domhain —
  gi bé teach i dtarlabhair —
  fios droichlimhna riamh ót rath,
  a ghrian sgoithniamhdha sgiamhach.
 1727. Maith séan dá dtarla tusa
  d'Aodh Óg mhac an Aodhasa,
  do dhamhna ríogh ̇fréimhe Cuinn,
  do dhíol do chéile cumuinn.
 1728. Tusa a sáithsion do séad bhuadh,
  a seansaoghlach áith ̇fionṅfuar,
  giolla ó ráith bhéimeannaigh Bhreagh —
  do sáith d'éinearradh eisean.
 1729. Meinic do tógbhadh tusa
  mar gheall iomaid ionnmhusa
  do ghlún mhíonchaomh í Mheadhbha,
  re súgh bhfíonchaor bhfíneamhna.
 1730. Meinic tug asud, más ̇fíor,
  i dtuillmheadh d'adhbhar airdríogh,
  éigne ón Bhóinn bhionṅfoclaigh bhuig
  iomarcaidh óir is arguid.
 1731.  p.245
 1732. Meinic fríoth céad da gach crodh
  asuibh ó Aodh go hollamh,
  ar son clú an mhongabhraigh mhoill,
  re hollamhnaibh crú Criomhthainn.
 1733. Tusa, a lasair nár leónadh,
  níor saoileadh go seicheónadh
  géag seanAolmhuigh na sreabh seang
  ar dheagḣfaobhruibh ̇fear nÉireann.
 1734. Ní ̇foighdís daoine an domhain
  tusa ón déidgheal dathamhail —
  bas gheal dar éigin umhla —
  acht fear éigin ealadhna.
 1735. Tú ar chomhaidh airgid nó óir
  ni ̇foighdís cách i gcéadóir
  ó orsain slóigh bhonnbháin Bhreagh,
  'sníor dhóigh t'oghbháil ar éigean.
 1736. Ó chodhnach chloinne hEachach
  níor ghabh ollamh ainbhreathach
  ní ar talmhain acht tusa amháin,
  amhlaidh dob usa t'agháil.
 1737. Ón uair fár hiarradh thusa
  ní bhia d'éis an Aodhasa,
  a saorollamh bláth ballach,
  cách d'aonollamh orramach.
  MO CHEAN
 1738.  p.246

  34. Ó CEARBHAILL

 1739. Do mealladh cách nó Ó Cearbhuill,
  cuid dá sgéalaibh;
  cia do mealladh ann ar-íribh ?
  am dá ̇féaghain.
 1740. Drong díobh ré coimhéad a gcnuasaigh,
  nár char féile;
  is drong bheanus geall do Ghuaire,
  ceann gach cléire.
 1741. Ceist ar chliaruibh na gcúig gcóigeadh,
  cóir a ceangladh:
  an é fear na mbó do bhronnadh
  'smó do mealladh ?
 1742. Ionnmhus croibheal agus caisléan —
  cách dá gcarthain;
  a chuid féin do chaith ó Cobhthaigh,
  maith ar marthain.
 1743. Léigthear le cách ollaimh Éireann
  uatha ar amhrán;
  nó gur chaisg fear Cliach a gcomhrádh,
  sgiath gheal Ghabhrán.
 1744.  p.247
 1745. Is truagh gan cách mar Ua gCearbhuill
  fán gcrodh gcoimhréidh,
  atá do cheól is do chongháir,
  eól gan oilbhéim.
 1746. Maol Ruana rí ̇fréimhe Cearbhuill,
  dár chóir Éire;
  dá ngairthear ainm 'na ainm ̇fíre —
  failm na féile —
 1747. Féil agus Casán, dá abhuinn atá i gCiarraighe Luachra iadsin, agus is iad na príomhaibhne port-áillesin is inbhir éisg ag fearaibh Iarmhumhan, agus mar airgthear Féil fana hiasg téid agus tuiligh i gCasán, agus do-bheir creach éisg lé ar n-iompódh. Ua Cearbhuill a chomhchosmhaileas sin, an uair airgid fileadha faobhracha focailghéara na Fódla a thír agus a thalamh fá séadaibh agus fá mhaoinibh agus fá chonách, téid fá dhanaraibh gruama glórdhorcha, agus airgthear agus loisgthear leis iad go minic —

 1748. Minic airgthear lé Maol Ruana
  mórmhagh Muaidhe;
  fear nách cuireann cairde ar chliara
  d'airde a uaille.
 1749. Do sgaradh cách ris Ó gCearbhuill
  na gcolg sídhe;
  a mbreath gach nduine dó féine,
  dá ró an ríghe.
 1750. Mac Eisibéal ní hé mealltar,
  léar mhian moladh;
  ar ghabh leis do Chlár na gCuradh,
  dámh a dholadh —
 1751. Agus an Doladh, baile beag atá i nUrmhumhoin eision, agus cailleacha dubha ghnáthuigheas bheith ann, agus sagart adeir aifrionn gach Domhnach dona cail- leachaibh sin, agus is maith beatha (?) an bhaile bhig sin.

   p.248
 1752. Gonadh de sin téid Ua Cearbhuill
  ar chreich Midhe;
  do thabhairt buair as gach baile
  cruaidh a chridhe
  do-chuaidh a gcnáidh annsa gcoire
  do dháil dighe.
 1753. Cú Chuloinn Mumhan Maol Ruana
  ar mhéid meanma;
  cá fearr dó an teagh ina dtarla
  'ná teagh Teamhra ?
 1754. Tionóluid uime gasradh Ghaoidheal
  do ghníomh ghroigheach;
  do sáraigh sé Éire ar eineach,
  Éile is Oileach.
 1755. Eighre Seaáin mheic Mhaoil Ruana,
  roth an ghaisgidh;
  fear dá ndeachaidh cuma an chosgair,
  urra an aisdir.
 1756. Agus aisdear iongantach do-rín an Biocaire Ó Conchubhair agus an Cruadhchosach Ó Léanaigh Mhóir, fuair ionnta féin ceangal agus cumann do dhéanamh re chéile agus dul gan anadh gan oirisiomh do chathughadh ré hUa nDálaigh —

 1757. Do sladadh an t-úcaire iar dteacht ó cheardchaidh
  iar líomhadh a leadán;
  minic do cuireadh ar dhá chéad trodán,
  bréag ar bheagán.
 1758. Iomdha i Luimneach bean bhogúr
  is fear feadán
  dhúisigheas naosga gharg ghoḃfuar
  is ard eagán.
 1759.  p.249
 1760. Ní hurusa a gcur re chéile—
  crodh an Éiligh;
  d {}fidh drongán don tóir ní fulláin,
  olc is éirleach
 1761. Bó Átha Buidhe dá buaraigh,
  tuile tréiṅfir;
  eallach an tSléibhe ruaidh Riabhaigh.
  uaibh i nÉilibh,
  is iomdha sream ar a súilibh
  treall ón bhféinnidh —
 1762. Agus an Luan iar Féil Míchíl do-níthear méara56  ann gach mórbhaile i nÉirinn, agus is amhlaidh do-57  níthear é .i. buirgéisigh bhéilbhearrtha bholgreamhra58  bhlosgsúileacha na mbailtesin do dhul i gcúirtibh cloch-59  gorma clárdhaingne, agus an tí dhíobh is mó muirear agus muintear tig amach ina mhéara, agus is iongnadh60  mhór d'Ua Chearbhuill mar sin gan dul go Teamhraigh61  agus Gaoidhil Éireann do chruinnioghadh uime —62 

 1763. Mar do-ríne an gaol ór ghabhluigh.
  nár mhaol meanmain;
  minic coisgthear lé laoch Luimnigh
  fraoch ó bhFearghail.
 1764. Iomdha corr ar taobh an Turlaigh
  is laogh Leamhnaigh;
  ní buidhion dall gacha Domhnaigh
  clann Í Chearnaigh —
 1765. Agus Ó Cearnaigh, i gCaisiol do bhíodh sé, agus63  is uime do-rín Ó Grádaigh an t-uisge beatha, agus do64  chuir óglách dá mhuintir ar cheann spíosradh .i. piupar65  agus ainís, agus adubhairt ris sin do mheabhrughadh  p.250 go maith mar gach n-aithcheacht eile: do ghabh an66  t-óglách aga mheabhrughadh go rómhaith amhail67  adubhradh ris; an tan do-chuaidh an t-óglaoch68  d'ionnsuighe an bhaile mhóir tarla easg ar iongantach69  anághmhar dó, agus is eadh tarla ina bhéal ag éirghedhó — piupar agus ainís.70 

 1766. Tug leis ualach don truis chéadna
  go dún Í Ghrádaigh;
  ar ndul dó go Port an Phúdair
  olc do ̇fágaibh.
 1767. Is cosmhuil ré Beinn ̇fuair Éadair
  gruaim Í Ghrádaigh
  cuirid fir go glic fán ngrúdainn
  bric i mbádaibh.
 1768. Ar buile bhím gach duine is tír im' thiomchal130 
  le grádh don déidghil is grádh nách éidir d'iomchar.
 1769. Gairthior díom Crosán Í Chearbhuill
  i gcrích Mhumhan;
  do-ghéan don tí 'gár ̇fearr mh'ionadh
  ceann na gcuradh.
  Ní bhí ag fiadh ré gáir ghadhar
  báidh do bhunadh,
  do mharbh ó Lorcán 'na leanabh
  bochtán brughadh,
  is iomdha corr agus cadhan
  fa ̇fonn Uladh.
 1770. Samhuil Í Chearbhuill do-chuala
  i gcath Cnuca;
  do ghabh tús gach óil aco,
  móir a mhuca —
 1771.  p.251

  Agus dá mhuic do bhí ag Bháitéar Máb agá rósda131  do Rígh Sagsan .i. muc mhéith agus muc thruagh,132  agus do ghabh ag méithiughadh na muice méithe lé133  him agus lé hola agus do léig an mhuc thruagh do134  losgadh. Is mar sin do-níd Gaill na Fódla fíoráille, agus maithe na Mumhan lé hUa gCearbhuill, óir bíd135  siad ag tabhairt óir agus airgid aagus iolmhaoine do136  Ua Chearbhuill agus ní thabhraid a bheag 'ná a mhór137  do Mhac an Charrúingigh, gidh neasa do Loch Ribh138  mhic Muireadha é 'ná an bhean tig ó Dhún Mhic Pádraiccín go hAbhuinn Ó gCearnaigh do chnuasach139  bhairneach.140 

 1772. Is iomdha thall i dTrian Chonghail
  cliabh i gceallraidh;
  giolla geal 'sa úidh ar inghin,
  fear Chúil Chearnaigh,
  Ó Cearbhuill ag triall i n-iorghuil,
  triall go Teamhraigh
 1773. Teamhair an múrsoin Mhaoil Ruanaidh
  is cliarach d {},
  is iomdha a ráth Maoil Ruanaidh
  drong fá d {}
 1774. Geall ó gach muigh do Mhuigh Dreimhne,
  dáil a duanaibh
  Is é mac ochta na n-airdtreabh
  molta a mhuintear.
 1775. Agus Muintear Thadhgáin, san Mhidhe bhíd siad,141  agus bíd ag marbhadh agus ag imreasan ré chéile fa142  cheann anma an chinn fine nách áil le haoinneach143  d'̇fearaibh Éireann do bheith air féin mar cheann fine, agus is é sin An Sionnach — giolla gan éadach gan144  eallach, bréagach brionnach —145 

   p.252
 1776. Giolla caibliath cealgach corrach,
  ceardach ciongach;
  do-bhéaradh leis cearc fán gcurrach,
  is beart brionnach;
  ní thiubhradh ar ór 'ná ar eallach
  rón 'ná rionnach.
 1777. Ua Cearbhuill an chroidhe ̇fairsing,
  eól na n-aoigheadh,
  ní ghéabhadh neach an gart ghabhus,
  acht Art Aoiṅfear.
 1778. Art Aoiṅfear nó Oilioll Ólom
  ór ̇fás eision;
  nár dá bhfuil do chléir i gCaisiol
  gan léim leision.
 1779. D'eagla an tréiṅfir tugsad cniochtghaill
  céim i gcaladh;
  ní fada go bhfúigfe folamh
  dúinte Danar.
 1780. Dá meastar oineach bhfear nÉireann
  ar iúl roighrinn —
  dob ionchuir do chlú Í Chearbhuill
  dá chrú i gcoimhling —
 1781. Agus coimhling iongantach do-ní drong dona daoinibh annsa domhan mór thoir .i. dul ar sliabh róard146  os cionn Pharthais, agus féachaid fútha síos, agus do-147  níd gáire, agus tiaghaid go Parthas, agus ní theagaid148  as go bráth ar gcúlaibh: is mar sin umoro do-níd149  deóraidh, deaghdhaoine, aoighidh agus aos ealadhan na hÉireann ré dún Í Chearbhuill.150 

 1782. Mar do sín don chléir i gcoimhling —
  dréim ré deaghroinn —
  an féinnidh dána geal gormloing,
  ar dteagh tearmoinn.
 1783.  p.253
 1784. Críoch Éile na n-abhall gcorcra
  is ceart ubhla —
  falchaidh gach raon thall fá dtarla
  barr craobh gcubhra.
 1785. Linnte balbha ar bheagán uisge
  i n-ucht samhraidh;
  téid gach iasg ré goil an gheimhridh
  troigh i dtalmhain.
 1786. I dtigh Í Chearbhuill Chláir Chobhthaigh,
  nár char craindeach,
  is iomdha bean ógh san earrach,
  is sgór cailleach —
 1787. Agus cailleach do bhí i dtigh Mheic Diarmada151  Mhuighe Luirg, agus ní {}acht aoinbhliadhain amháin152  ann, agus d'̇fágaibh an chailleach sin {} an chailleach sin fa chlú oinigh agus eangnamha ón mbliadhainsin153  go bráth, agus is iongnadh sin agus —154 

 1788. Céad cailleach i dtigh Í Chearbhuill,
  Dia dá dhídean;
  Rí na n-uile leis an óiġfear,
  Muire is Mídean.
 1789. Míle ó gach aoiṅfear, ní tuar troda,
  dá ghaire daga;
  do-gheibh 'na dhún na céada curadh
  cuaird úr ̇fada.
 1790. DO MEALLADH155 

  Do mealladh an fear nách beanfadh iasacht spóirt156  a ceathraibh an bheatha ós aisling iad mar cheó;157  dob ̇fearra go ceart a gcathamh ria dom dhóigh,158  a carcair na gcleas ós feas nách triallaid leó.159 

   p.254

  35. AODH Ó BROIN

 1791. Searc mná Ír dhuit, Aoidh, ná léig a bhfaill,
  diombáidh díbh an chríochso Néil gan aird;
  dearbh dá dtí, más fíor a n-éibert Flann,
  beidh fád chíos go haoil ó Néid modh Cairn.
 1792. Leath dá bhrígh mar bhíos an féithle am chrann,
  an tan fa líonuid grís na sléibhte reann,
  mac Séain líthior thríd ón ghléire Ghall,
  ag teacht fán tír do dhíbirt féine eachtrann.
 1793. 'Sdo ghabháil bhraoighde ón tí nách téid 'na cheann,
  an tan fa mbírsi ar dídion t'éidigh as t'airm,
  eas fá líne gríobh ar ghréaschur eang,
  scoth lán síoda ar íochtar gléasa gairbh.
 1794. Seanlann righean nách díon air éide Gall,
  sbolard dín ar do rígh go mér 'na bharr;
  each árd díola as díorgha léimios bearn,
  is giorrán díon nách ísin féin a hainm.
 1795.  p.255
 1796. Sleagh dá brígh lé ríghmhac Réathuir ann,
  'sdo chaith, más fíor, a síothbhrugh Aonghuis treall,
  's a ndán díbh do bhí, a dhéghmhic Seáin,
  atá scríobhtha líne an sgéith air h'ainm.
 1797. Gabháil rígh, a laoch na sé leathrann,
  's tearc lá choidhche nách bíonn, mar théid san arm,
  frasgháir laoch ag gníomh ré bélaibh badhbh,
  's gealtáin gaoithe tríodso ag éirghe a ngleann,
 1798. Leath dá mhaoin ní díol lé cléirchibh ceall,
  d'̇fothráil chíos ón líon do théigheadh ann,
  'só an lán bhíos san oidhche am Aodh mhac Seáin,
  sgol dá suidheadh fá dhíon do réir a rann.
 1799. Seantáin naoidhe faoi, lucht léighte leabhar,
  's tiompáin tsídhe dá mhaoidheamh a dtéidchrot meann,
  bandáil bhíos gan ní ar bith d'éifiocht ceard
  acht broit dá bhfíghe lé croidhe do chéal . . . . eang.
 1800. Tachrain bhíos ar baois as éisg 'na dtairr,
  sgol chláir tríochat, buidhne ag dréim cum bearn,
  'sbas fá dhísle trí seacht gérbhreac mall,
  seas dá síorchur tríd a chéile ar pheall.
 1801. Seantraill chaoilbheirt líomhtha ag éara crann,
  is beart don taoighe dá fíghe aige faena tharr,
  is gorbhaird bhíos fa chíos na fléise ag spairrn,
  asteagh dá líonadh [] do ghléas na gceann.
 1802.  p.256
 1803. Is iomdha ní do-ríne réidhmhac Seáin,
  seanchlár Laighean gan aodhaire ar éanchrodh ann,
  's gan dáil aoide san oidhche do bhéin do chrann,
  an tan as rí ar an tír an té so as fearr.
  SERRC
 1804.  p.257

  36. CAIRDE THAR LEAR

 1805. Aoibhinn an lása i Lonnainn,
  mór ngiolla saor sochomainn
  dom lucht chumainn do-chuaidh soir
  go Lunnainn uaim re hathaidh.
 1806. Mór leannán is chnú croidhe
  inte dom aos ionmhoine,
  mór slat neamhdhaidhbhir aniogh
  do seanraighnibh Mac Míliodh.
 1807. Bheith eatorra dob ait linn,
  lucht le n-airdeóchadh m'intinn;
  iomdha i Lunnainn dom lucht ghráidh,
  dom lucht chumainn is chomhráidh.
 1808. Rugadh go Lunnainn tar lear
  glóir budh aoibhne rem aigneadh;
  áineas na gcraobh mbonnbhán mbog,
  comhrádh mo chaomh 's mo charod.
 1809.  p.258
 1810. Aonchúigear fear dá bhfuil thoir
  dá bhfaicinn gach laoi i Lundain —
  {} ussa óm thigh,
  ní hurusa tocht tairsibh.
 1811. Gion go mbeith d'ulc nó d'easbhaidh
  oirn choidhche acht an cúigearsoin,
  níorbh ̇fiú aonchúigear d'̇fiadh Bhreagh,
  an saorchúigear fial féinneadh.
 1812. Donnchadh Ó Briain, bláth toraidh,
  Donnchadh croidhe Ó Conchobhair —
  dá ghríbh chumhdaigh bhruaigh Bhanbha
  i Lundain ̇fuair allmhardha.
 1813. Beag 'na dhiaidh mo dhíol tathaimh —
  Donnchadh ó Cuinn Chéadchathaigh,
  's i ndiaidh mo chumthaigh croidhe,
  Dhunnchaidh í Bhriain Bhóroimhe.
 1814. Mac Í Fearghail, mh'Írial féin,
  atá i Lundain úir aigmhéil;
  diombádh gan mo thriall tar tuinn,
  's mo thriar lionnán i Lunnainn.
 1815. Beagán ar dhá bhliadhain déag
  atá Pádraicín Pluingcéad
  i gcúirt úir na n-abhall bhfionn,
  gan tadhall ar úir nÉirionn.
 1816. Gion go bhfaca riamh roimhe
  dreagan Dúna Sámhnoidhe —
  'na sduaigh mhín ghnéaghairthe ghloin
  bídh gach éanaidhche ar mh'aghaidh.
 1817.  p.259
 1818. Pádraicín, mh'Írial, mh'aos gráidh,
  mo dhá Dhonnchadh — dias chonáigh;
  tuar neamhthuirse do Chlár Chuinn
  dál an cheathrairse chuguinn.
 1819. An cúigeadh fear atá thall —
  Brian Mhág Eochagán, mh'anam,
  do-chóidh do Lundain tar lear,
  do chumhgaigh ar ghlóir Ghaoidheal.
 1820. Donnchadh, Báidricín is Brian,
  mo Dhonnchadh oile is mh'Írial —
  an mhéid saoilim má tá thoir
  dob aoibhinn mo lá i Lunndain.
 1821. Mo thriar compánach croidhe —
  Uilliam, Risdeard, Rudhroighe,
  triar nárbh fallsa riamh dá rann,
  triar is annsa ná an t-anam.
  AOIBHINN
 1822.  p.260

  37. AN T-IM

 1823. Fuarus féin im maith ó mhnaoi:
  an t-im maith — mása maith é —
  dóigh linn nách fa bhoin do bhí,
  an ní dá bhfoil do mhill mé.
 1824. Do bhí féasóg ar bhfás air —
  ná rab slán d'̇féasóig an ̇fir;
  súgh as nách nēimhnighe neimh,
  geir go mblas seirbhdhighe sin.
 1825. Do ba bhreac, fa hodhar é;
  ní fa ghobhar bhleacht do bhaoi;
  fada ó im i n-aisgidh é,
  'sa ghné d'̇faicsin linn gach laoi.
 1826. A ghíomh leabhar mar ̇folt eich,
  uch ní fríoth sgeana ro-sgoith;
  fada is tinn an tí ro-s-caith,
  an t-im maith ro bhí 'nar mboith.
 1827. Brat eisréide fan ngréis ngoirt
  mar eisléine d'éis a chuirp;
  dob airdhe déisdin le deirc
  an cheirt d'̇féiscin d'aidhbhle a huilc.
 1828.  p.261
 1829. Do bhí ar an fearsoin túth trom
  do mhúch is do mhearuigh ionn;
  tarfás dúinn gach aondath ann,
  barr craobhach clúimh ós a chionn.
 1830. Ní ̇faca sé an salann riamh,
  ní ̇faca an salann é acht uadh;
  ní léigfe a chuimhne sinn slán,
  im bán is guirme iná an gual.
 1831. Do bhí an ghréis ann, 'sní hí amháin,
  do bhí gach re mball don chéir;
  beag d'im do-uadhus 'na dheóigh —
  an t-im 'na ̇feóil fuarus féin.
  FUARUS
 1832.  p.262

  38. BRÁTHAIR BRÉIGE

 1833. Ca talamh duit, a bhráthair ?
  dona grasuibh bheith umhal;
  innis sgéala gan aincheas,
  nách beam i n-ainbhfeas umad.
 1834. An cuid dod riaghai1 chrábhaidh ?
  léara, a bhráthair, is innis —
  créad tug do bhróga fallán,
  is h'atán do bheith brisde ?
 1835. D'éis ar siubhlais do roide,
  a bhráthair choiṡflich chalma,
  iongnadh leam gloine t'asán,
  is h'atán lán do salchar.
 1836. An raibhe id riaghail chrábhaidh,
  a bhráthair ó chrích Connacht,
  cruas do bhróg agus t'asán,
  is h'atán do bheith robhog ?
 1837. Dar leam ní ̇faicim éanlocht
  ar t'éadach fada fallán,
  a bhráthair chroidhe cheóilbhinn,
  acht nách fiú feóirling h'atán.
 1838. Idir chóta agus chaipín,
  idir aibíd is asán,
  tar gach éanchuid dod chuladh
  ní maith do cumadh h'atán.
 1839.  p.263
 1840. Ní dot aibíd atámuid,
  a bhráthair as díol masán,
  féach id dhiaidh is féach romhad,
  mar tá brollach ar hatán.
 1841. Th'atán, a mhacaoimh léighinn,
  gi bé i nÉirinn ór gadadh,
  ní hatán duine dhílis
  bhíos dá sírreic i bhfalach.
 1842. Ní hé a chuma go lochtach,
  ní hé olcus a dhatha,
  tug gan a dhíol san Chabhán,
  acht é 'na atán ghada.
 1843. Beith 'ga bhélreic, a bhráthair,
  is tríd tánaig do mhilleadh;
  baile so i ndéantar nathán:
  mairg tug hatán go Sligeach.
 1844. Fulang gada do bhráthair
  ní do ghnáthaibh an Iarla;
  dá seóltar tú 'na dhathán
  biaidh an t-atán go riabhach.
 1845. Maith do léine agus h'ionar,
  deas do siobhal ar chlachán,
  's is áluinn fós do mhatal,
  's is olc ghabhus tú h'atán.
 1846. Créad do-bheir th'aibíd goirid,
  's th'̇falluing go noige do sálaibh,
  agus h'atán fliuch fada,
  ca talamh duit, a bhráthair ?
  CA TALAMH
 1847.  p.264

  39. AISLING

 1848. Néall mná síthe sunn aréir,
  mairg fuair radharc an rínéill;
  bean a haithghin níor ̇féagh sinn,
  an néall rér aithrigh mh'inntinn.
 1849. Ionmhuin taidhbhse táinig sonn
  aréir trem chodladh chugom;
  biaidh choidhche 'ga luadh linne
  suan oidhche na haislinge.
 1850. Gruaidh leithgheal nár dheirge rós
  'gon inghin, dob é a hiomthós;
  dearca mar dhlaoi don bhugha,
  dá bhraoi chearta chíordhubha.
 1851. Béal tana nár mhillse mil
  ar ghné ógróis 'gon inghin;
  gach glór róirighin do ráidh
  fa lór d'̇fóiridhin easláin.
 1852. Tarla i mbéal na mbriathar mall
  déad roigheal mar ̇fras néamhann;
  leaba seang dá hós uime,
  ar nós dá pheall pharluinge.
 1853. Eidir ghéagaibh glac leabhar
  atáid so ar na suidheaghadh —
  tolcha corra chíogh gcaoimhgheal,
  is díon orra d'órchraoibhreadh.
 1854.  p.265
 1855. Tánaig coimhdhíon a dhá chos
  don bhuaidh do bhí ar . . .,
  dá bhróig go n-imlibh órdha
  fan n-óig mbinnghil mbánóghdha.
 1856. Brat corcra go gciomhsaibh sróil,
  léine dheirgimeal ndeargóir,
  géill chuimhrigh óir dob ionair
  mun n-óigh suirghigh sídheamhail.
 1857. Beannaighis an mhín mhálla
  dhúin d'̇fuṙfuighlibh éadána;
  do freagradh uaim dá aithle
  an sduaigh dheaghglan deaghaighthe.
 1858. I gcionn athaidh dá éis sin
  fiarfaighthear uaim don inghin:
  ga ríghe i mbí do bhunadh,
  ga rí tíre ó dtángabhar ?
 1859. Dá rann nó trí atá ar domhan,
  mó is cumhang ré a gcuartughadh
  diamhair mo sgeóil ní sgaoileabh.
 1860. Ad dhiaigh tánag, tarr liom,
  rádh na hinghine ós ísioll,
  i d'̇faoidh mar ionnamhail orgáin
  caoin bionṅfalaigh briatharnáir.
 1861. Ní feas damh — dia do mhealladh —
  dul lé an uair do éimdheamar,
  cáit ar éirigh uaim d'eitill
  an sduaigh céillidh chroidhethim.
 1862.  p.266
 1863. Sgaradh cuirp é re hanmhain
  don ríoghain deirg dhonnabhraigh,
  sionn d'̇fágbháil arna himtheacht,
  an ̇fionn ágnáir ̇fuighillcheart.
 1864. Go Crích bhFódla, fada ó soin,
  mar sin táinig ó thosoigh
  bean bréagtha ríoChonnla Ruaidh;
  síothamhla a héachta an athuair.
 1865. Mac dob ̇fearr aga athair,
  Connla mhac Cuinn Chéadchathaigh —
  lé gaois éanmhná tar tuinn téid,
  ní théarná i luing a leithéid.
 1866. Cuairt oile a hionnamhail soin
  tig tar tuinn go mac Feabhoil,
  bean donnbhruit is craoibhe ceóil,
  ordhruic an t-aoighe uirsgeóil.
 1867. Naoi naonbhar do chloinn churadh
  d'uaisle oirir Dheasmhumhan
  rug lé mar Bran an bheansoin
  fa bladh é dá n-uireasbhaidh.
 1868. Mealladh Bhrain, bréagadh Chonnla,
  tar muir le mnáibh allmhordha —
  mealltar mé le a mac samhla
  dar lat is é is éagsamhla.
 1869. Síodh Mhidhir an mhúir phurtghloin,
  Dún Sainbh nó Síoth Abhartaigh —
  ní feas daoibh bean 'sna bruidhnibh
  budh meadh don chaoin chiúṅfuighligh.
 1870. Ní fuighthe i nEamhuin Abhlaigh,
  ná i mBrugh Aonghuis órarmaigh,
  bean sídh cuirthear 'na conchlann,
  an chruithgheal mhín mhalachdhonn.
 1871.  p.267
 1872. D'éis na mná d'imtheacht uainne
  gan bheith im' ̇fear éanuaire
  dá madh éidir é 'na fonn
  is sé budh éigin orom.
 1873. D'éis mo ghrádha dá gruaidh ghil,
  ar n-imtheacht uain do'n inghin,
  mar théid tráigh i ngach tuile
  do bháidh ar méid meanmuine.
  NÉALL
 1874.  p.268

  40. AISLING

 1875. An tusa an bhean do bhí sunn
  aréir tre amhra agum ?
  mar tú id mhearaithne, a ghnúis ghlan,
  is cúis mhearaighthe meanman.
 1876. Munab tú táinig reimhe
  chugam, a chruth séimhidhe,
  a bhas tiombog, a throigh mhall,
  ní ̇foil ionnod acht ionann.
 1877. Do ghruaidh ghairthe, do ghormsúil —
  níor cumadh don cheathordhúil
  dias riamh budh casmhuile cruth,
  a chiabh chasbhuidhe chleachtuch.
 1878. Do dhéad bán, do bheól corcra,
  nách beag do cheól chodolta;
  braoi leathdonna ar lí na subh
  'sa mbí eatorra ar iomchur.
 1879. Bráighe mar bhláth na lile,
  glaca seada séimhidhe:
  cneas seingreamhar ar snuadh tonn
  rer neimhghealadh uan abhonn.
 1880.  p.269
 1881. Cíche bláithgheala beaga
  ós leirg áluinn oighreada;
  cláir mhíne is caoimḣfinne claidh,
  maoilinne sídhe a samhail.
 1882. Atá ar chiomhsaibh do chiabh dtiugh
  ealta nách gnáth i ngeimhriudh,
  d'éis a n-ionnallta a hór ghlan,
  lór ionganta na healtan.
 1883. Ionrúin mé, ní misde dhuid;
  innis damh an tú tánuig
  dom chéadbhuaidhreadh go Fiadh bhFáil,
  a niamh dhéadnuaidhgheal dreachnáir ?
 1884. Nó an tú táinig eacht eile
  don Bhord Chruinn ar chéilidhe,
  a chiabh slim ̇fionṅfoltach úr,
  go Cing iongantach Artúr ?
 1885. Nó an tú táinig eacht oile
  go hAodh mór mhac Úghoine,
  ó Síoth bhréagsrothach Ban bhFionn
  go magh n-éagrothach nÉirionn ?
 1886. Nó an tú táinig eacht oile,
  go longphort Bhriain Bhóroimhe,
  do bhreith Mhurchaidh tar Moir Meann
  soir tar drumchlaidh na díleann ?
 1887.  p.270
 1888. Nó an tú tánuig eacht eile
  do mhealladh mheic Deichtine,
  ó Ráith ghlom torcharaigh Truim
  go Coin gconfadhaigh gColuinn ?
 1889. Nó an tú táinig eacht oile,
  a ghnúis éadrocht ainglidhe,
  d'iath chathBhanbha na gclár dte,
  i ndál Mhathghamhna Í Mháille ?
 1890. Nó an tú táinig eacht oile
  do mhealladh na macroidhe,
  le linn Chonaire, a ghruadh gheal,
  go sluagh dtoghaidhe dTailtean ?
 1891. Nó an tú rug an rún fosaidh,
  Bran mhac Feabhail fionnchosaigh,
  tar dromchla mín na maire
  go Tír dtoghtha tTarngaire ?
 1892. Tángadar, dámadh díobh duit,
  go rígh Connacht — cuairt ordhruic —
  mná dealbhdhatha — fa dáil neirt —
  go tráigh deaghLocha Deirgceirt.
 1893. Nó an tú do chealg Connla Ruadh
  ó sluagh Breagh na mbeann bhfliucḣfuar,
  a ghnúis naoidhe, nách náir cruth,
  is draoidhe cáigh dá chumhduch ?
 1894. Nó an tú do mheall meise féin
  an chéaduair, a chruth soiléir,
  ó taoi, a bhean síodhamhail seang,
  ag síoṙfoghail ̇fear nÉireann ?
 1895.  p.271
 1896. Móide atá mh'amharus ort
  gur tú an chéidbhean do-chonnorc —
  gan a maca samhla acht sibh
  san Bhanbha dhata dhuilligh.
 1897. Ní ̇fuil i Síth Bhóinne Breagh
  bean do chrotha acht an chéidbhean,
  ná i Sídh chaomhchlochach na gCuan,
  a mhín aolchrothach ioṅfuar.
 1898. Ná i Síth Easa Ruaidh rámhuigh,
  ná i nDún oide an Ioldánuigh,
  ná i Síth bhláith tirmleapthaigh Thruim,
  ná i Ráith ilreachtaigh Eochuill.
 1899. Bean dá héis ní ̇faicfe sinn
  choidhche i n-amhra ná i n-aisling
  go teacht arís dí 'nar ndál
  i bhfís agus í ar n-iompádh.
 1900. Clódh mo dheilbhe dá dreich bhuig,
  uair nó dhó dá taoibh tánuig;
  an treas uair tríthe tiocfa,
  an sduaigh síthe suaitheanta.
  AN TUSA
 1901.  p.272

  41. AN CALBHACH Ó CONCHOBHAIR

 1902. Deithfrigh chugainn, a Chalbhaigh,
  gluais trá, tar lear gcomardhuibh;
  a róimh éigeas Críche Cuinn,
  bíthe fan gcéiḋfios chugainn.
 1903. A mheic Domhnaill, a dhreach bhog,
  an fiosso cuirim chugad,
  bíoth sé 'na ainndeithfer ort,
  ná faillighther é ar ádhbhacht.
 1904. Sgél nuaidhe is iomdha againn
  dod ghnúis ̇faoilidh abhraduinn,
  a rí cláir ̇féaraigh Eine,
  bhar cáir déanaimh deithfire.
 1905. Fir Lonndain, laochruidh Alban,
  siad re chéile ag comhardadh,
  a cheann saorslóigh Síthe Truim,
  'na n-aonbhróin ̇fíthe umainn.
 1906. . . . guais chean ní chodail neach,
  ó thá Sionann go Sligeach,
  a rosg mear craobhuaine ceart,
  ar feadh aonuaire i n-éineacht.
 1907. Suil bheas cách ag cadaoid ort,
  deisigh tú, tar dar bhfurtachd;
  léig don taoibhsi cead codail,
  ga beag daoibhsi a ndubhradair ?
 1908.  p.273
 1909. Deithfrigh ort, a mheic Móire,
  iomdha adhbhar anbhóine;
  a lámh ̇foiṙfeithimh cró gCuinn,
  {}adt oirichil againn.
 1910. {} a connmaid uainn t'earla slim
  {}30 
  {} a gcomhrádh slóigh Sligigh
  roghrádh óil ná oirfidigh.
 1911. Cleasa lúith a láth ngoile,
  méad meanman a macruidhe,
  cnis niamhdha bhláithgheala a m[ban],
  briathra áilgheana a n-ughdar.
 1912. Leinb uallcha ag argain saithe,
  seabhaic ag seilg éanlaithe,
  doimh thaoibhseanga ó bhinn go binn,
  laoidheanga, is coin i gcoimhling.
 1913. Taisdeal learg Locha Gile,
  torchar srotha Sligighe;
  cnuas i ngar bhfionncholl bhfíthe,
  tiomcholl a gcladh gcoigcríche.
 1914. Teaghdhais chúplach chupadh n-óir
  séad mbuadha bheirteadh ndonnsróill
  tháibhleadh ngeal gceathramhnach gcorr,
  dar bean neamhchumhgach {}
 1915. Feabhas a gcorm nó a gcuiltiodh,
  nó a múr séanta sleamhaintiogh,
  ná tuguid anmhain oraibh,
  a Chalbhaigh Í Chonchobhair.
 1916. Ógbhaidh Chairbre an chuain ealaigh,
  saorchlanna Síl Muireadhaigh,
  a bhas neambog i gcrú crann,
  ná meallod tú 'na dtiomchall.
 1917.  p.274
 1918. Beir uatha athaidh eile,
  ar séan uaire is aimsire,
  céim neimhleasg i ndáil danair,
  a ̇feiṙfleasg Cláir Chonchabhair.
 1919. {}at fosgaid dedg {}m {}. . .
  {}
  {}ionn sléachtana síol gCais
  a ghríobh béaltana Bearnais.
 1920. [A] abhall d'abhlaibh Parthais,
  a líog buadha briatharthais,
  a chosg foiréigne chrú gCuinn,
  dar gcoimhéidne is tú is tualuing.
 1921. {} biodhbha, a bharr thiogh,
  do theacht chugainn dá gcluintear,
  an chríoch ̇fionnsa ón héigin troigh —
  a ciomhsa d'̇féigin d'ardaibh.
 1922. [M]una bheinnsi ag imirt ort,
  do ghríosfainn do ghnúis éadrocht
  mun imreasain id ghruaidh ghil
  i bhfinnleasaibh sluaigh Sligigh.
 1923. Tuig bhós, muna bheinn diomdhach
  dod rosg naoidhe neimhsiobhlach,
  [dod] chneas gheiltim, dod thaoibh thais,
  [ní ?] leigfinn daoibh a ndearnais.
 1924. Do ghuais go ngríosfainn tusa,
  cóir atáid t'̇fir iomthasa
  sa (?) féine ag breith a bhuidhe,
  ar mbeith re chéile ag corruidhe.
  DEITFRIG CUGAINN A CALBAIG
 1925.  p.275

  42. IOMCHASAOID

 1926. Oraoid sunn go síol gColla
  dá iomchasaoid eatarra —
  an ramhacraidh ó Mhoigh Mharr —
  a bhfoil d'anacraibh oram.
 1927. Ná fágaibh fós fear dearmoid
  d'̇fuil Cholla ó Chliaigh imealbhuig
  nách aigeólla sibh fa seach,
  fir nách aideómha ar n-eiteach.
 1928. Sliocht Toirdhealbhaigh mheic Marcais—
  labhair rem lucht díoghaltais;
  tréad is éadána ar ̇filidh,
  méad m'éagára is m'aindlighidh.
 1929. Inneósad duit, a dhuine,
  mo chasaoid, mo chéalmhaine,
  don droing mhóir suilbhirthe sáimh,
  i ndóigh cuimhnighthe ar gcomhráidh.
 1930. Mór gceann bhfadhálta feadhna,
  iomdha coinnmhe is ceithearna —
  mairg ga mbí ad (?) comharsa cóir —
  do-ní oramsa an éagóir.
 1931.  p.276
 1932. Ceithearn an tighe rem thaoibh,
  bíd lán d'ulc agus d'anaoibh,
  gach re lá ag toigheacht im' theagh,
  'san t-oireacht atá im' thimcheal.
 1933. {} ttugainn mir ar gach mir
  don foirinn natmhoir ainm {}
 1934.  p.277

  43. IOMARBHÁIGH

   1

  Tadhg Dall Ó Huiginn .ct.31 

 1935. Clanna Meic an Bhaird, cuileóin charrcha,
  cuadh caocha na gConallcha
  baird bhalbha gan ollamh orrtha
  is mairg do tharla eatorrtha.
 1936.  2

  Freagra ó Mhac an Bhaird

 1937. Onchú ̇foghla Chríche Cuinn
  Tadhg tuadhall Ó Huiginn;
  nach mairg far bhuail an diabhal daill,
  do líomhadh ar uaidh ifrinn.
 1938.  p.278

  44. AOIR

  Ag so an aoir do-rinnigh Tadhg Dall Ó Huiginn dona daoinibh32  do Mhuinntir Eadgra, fár bheanadar a theangaigh as et cetera

 1939. Sluagh seisir táinig dom thigh,
  do-bhéar uaim iúl an tseisir;
  tearc do lacht mé arna mhárach
  ó thart na sé sealánach.
 1940. Dob ̇fada riamh roimhe soin,
  do réir dhóchais, nách deachaidh
  greim do bhiadh bó 'na mballaibh,
  an triar 'na dhó adubhramair.
 1941. Táinig díom—'sis dainimh soin —
  a mbreith ó bhás go beathaidh,
  mo lacht d'ól nocharbh ̇furáil,
  ar mhór tart an turaráin.
 1942.  p.279
 1943. Díoth orm is éigin orra —
  atú i n-amhghar eatorra;
  ceilt na rannsa is deacair dhamh,
  sás peacaidh damhsa a ndéanamh.
 1944. Ní i bhfolach is fearr an aoir
  gi bé thuilleas a thathaoir;
  mar do aor mé an sluagh seisir
  ni dual gan é d'innisin.
 1945. An céiḋfear do-chonnairc sinn,
  dob ̇fearr culaidh don cheithirn;
  giolla dár lór bonn dá bheirt,
  nachar lom ól ná imbeirt.
 1946. An dara fear mar fuair mé
  táinig i dtús na buidhne,
  fear truagh léar tréigiodh a smior,
  ní léigiobh uam gan áiriomh.
 1947. Dob í culaidh an treas troch —
  seangha agus tuagh bhog bhearnach;
  é 'sa bhunaidh tuaighe i dtroid,
  mo thruaighe an chulaidh chomhraig.
 1948. Culaidh an cheathramhadh fir,
  do ghluais leó lán do sgitil,
  ceithre croinn trasna ar a thóin,
  nár bhoing casna do chusbóir.
 1949. Le cois an cheathrair oile
  tig an cúigeadh cladhaire,
  go léine ghiorr nár gheall buinn;
  dar liom níorbh ̇fearr a ̇falluing.
 1950.  p.280
 1951. Munadh giolla nárbh ̇fiú fridh
  do bhí le cois an chúigir;
  fear fothana go ngné ghloin,
  dob é an drochara ar ndéachain.
 1952. Guidhim Dia do dhoirt a ̇fuil,
  ós é a meath bheith 'na mbeathaidh —
  ní mór gurab marthain sin —
  nár marbhthair an sluagh seisir.
  SLUAGH

Document details

The TEI Header

File description

Title statement

Title (uniform): The bardic poems of Tadhg Dall Ó Huiginn

Title (extended): [1550–1591]

Author: Tadhg Dall Ó Huiginn

Editor: Eleanor Knott

Responsibility statement

Electronic edition compiled by: Emer Purcell and Hilary Lavelle, University of Ulster at Coleraine

proof corrections by: and Hilary Lavelle, University of Ulster at Coleraine

Funded by: University College, CorkThe HEA via the LDT Project. and The IRCHSS via the Digital Dinneen Project.

Edition statement

2. Second draft, revised and corrected.

Extent: 56,500 words

Publication statement

Publisher: CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of the Department of History, University College, Cork

Address: College Road, Cork, Ireland—http://www.ucc.ie/celt

Date: 2007

Date: 2008

Distributor: CELT online at University College, Cork, Ireland.

CELT document ID: G402563

Availability: Available with prior consent of the CELT project for purposes of academic research and teaching only.Copyright for the printed edition rests with the Irish Texts Society. The electronic edition was compiled with the kind permission of the copyright owner.

Notes statement

You can purchase the book(s) containing this text via the ITS website (http://www.irishtextssociety.org/). Click on the link to the RIA shop.

Source description

Manuscript sources

 1. Dublin, RIA 3 B 14, 1826, by Micheál Óg Ó Longáin of Co Cork from a vellum of 1594, belonging to Cormac Ó Heaghra of Anagh Mór, Co Sligo. The vellum MS, was written for Cormac Ó Heaghra to whom poems 29-32 are addressed. Poems 29, 30, 31,32.
 2. Dublin, RIA 23 A 45, Muiris Mac Gormáin of Louth. (See O'Grady, Cat. 498. Also see Introduction p. xxiv of printed edition).
 3. Dublin, RIA 23 B 25, Probably 18th century. "Nothing to throw any light on the transciber's name or time". O'Curry, RIA MS. Cat. Poem 43.
 4. Dublin, RIA 23 B 38, Séamus Ó Murchughadh of Droichead Ceann Puill. Contains poem 37.
 5. Dublin, RIA 23 C 12, c.1757; partly by Seaghén Ó Connaire but our poem is in another hand. Poem 32.
 6. Dublin, RIA 23 C 18, c. 1766, the part containing our poem by Mícheál Ó Longáin, Co Cork. Poems 32.
 7. Dublin, RIA 23 C 26, c. 1770, Tomás Ó Súilleamháin, Co Cork. Poem 20.
 8. Dublin, RIA 23 C 33, c. 1830, Micheál Óg Ó Longáin, Co Cork. Poems 2,5.
 9. Dublin, RIA 23 D 4, early 18th century? no name. Neatly written but not a scholarly hand. Poems 9, 11, 14, 26, 40.
 10. Dublin, RIA 23 D 5, c. 1715 Seón Mac Solaidh, of Meath (See Gadelica I, 159, 161). Orthography very inaccurate. Poems 4, 32. (See introduction of printed edition, p. xxiv).
 11. Dublin, RIA 23 E 14, c. 1846, John O'Daly. Poem 6.
 12. Dublin, RIA 23 E 16, 1800-33, M. Óg Ó Longáin, Co Cork. Poem 24.
 13. Dublin, RIA 23 F 16, 1656, Fearghal Ó Gadhra, of Co Sligo, at Antwerp and Lisle, see O'Grady, Cat. 339. Poems 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22a, 25, 26, 36.
 14. Dublin, RIA 23 G 1, 1709, the part containing our poem by Art Ó Caoimh, Co Cork. Poem 20.
 15. Dublin, RIA 23 G 8, 1711, mostly Tadhg Ó Neachtain. (See Stair Éamuinn Ó Cléire, Br. and Gad. I, 156). But the hand in which our poem is written resembles that of Muiris Ó Nuabha. Poem 32.
 16. Dublin, RIA 23 G 12, c. 1840, Sean Ó Cléirigh. Poems 4, 32.
 17. Dublin, RIA 23 G 20, 1788-97, Micheál Óg Ó Longáin Co Cork. Poem 15.
 18. Dublin, RIA 23 G 23, 1794, M. Óg Ó Longáin. Poem 6.
 19. Dublin, RIA 23 G 24, 1800, M. Óg Ó Longáin. Poems 7, 14, 20.
 20. Dublin, RIA 23 H 8, 1864, Joseph O'Longan, from an imperfect paper MS. written in 1712 by Donal O'Teimhin for Cornelius O'Brien, of Kilcor, Co Cork. This a beautifully written MS., and the text extremely good. In many cases large vacant spaces are left for initial letters, which suggests that D. O'T. had a vellum exemplar. Poems 1, 4, 7, 15.
 21. Dublin, RIA 23 I 40, No date or name appear, bu the writing is that of the late 17th or early 18th century, and the text is good. Poem 4, 37, 38.
 22. Dublin, RIA 23 K 25, 1818, Maoil Seachloinn Ó Comhraidhe (O'Curry's brother). Poem 40 (and see Introduction printed edition, p. xxiv.
 23. Dublin, RIA 23 L 17, c. 1745, Seán Ó Murchadha na Raithíneach of Carrignavar, Co Cork; the hand is ugly, but the text is carefully written and extremely good, much better than those of the O'Conor Don MS. and 23 F 16. For the scribe see O'Grady, Cat. 515-6, and the ed. of his poems by Torna; see Ériu 4, 209. Poems 1, 8, 11, 12, 15, 17, 22a, 30, 31, 32.
 24. Dublin, RIA 23 L 32, Risdeard Tuibear of Co Dublin, see Gad. I, 159, 161. See poem 43, Notes in the printed edition.
 25. Dublin, RIA 23 L 34, 1714, the part containing our poem is by Muiris Ó Nuabha (Maurice Newby) of Tipperary, a careful scribe, Gad. I, 160-161, and ref. to H 6 15, infra, TCD MSS. Poem 7.
 26. Dublin, RIA 23 M 16, 1768, Andrias Mac Mathghamhna, Limerick. Our poem was transcribed from a MS. of 1567, according to the heading, (see p. 268 of printed edition). Poem 40.
 27. Dublin, RIA 23 M 17, c. 1715, Séon Mac Solaidh, of Meath, see 23 D 5 supra. See introduction of printed edition, p. xxiv.
 28. Dublin, RIA 23 M 18, Same as last. Poem 32.
 29. Dublin, RIA 23 M 34, c. 1684, Eóghan Ó Caoimh, See Gad. 1, 2; 5 etc. Text of the dám dírech is bad. Poem 34.
 30. Dublin, RIA 23 M 47, 1790-1816, the part containing our poem is by John O'Daly. Poem 6.
 31. Dublin, RIA 23 N 11, c. 1766, Micheál Ó Longáin. Poem 24.
 32. Dublin, RIA 23 N 12, c. 1766?, Micheál Ó Longáin and M. Óg Ó Longáin. Poems 8, 16.
 33. Dublin, RIA 23 N 14, c. 1790, Micheál Óg Ó Longáin. Poem. 8.
 34. Dublin, RIA 23 N 15, c. 1740, Micheál Ó Longáin. Poem 6.
 35. Dublin, RIA 24 A 26, 19th century, no name. Poem 2.
 36. Dublin, RIA 24 A 28, 1818, M. Óg Ó Longáin. Poem 6.
 37. Dublin, RIA 24 C 5, 1844-55, Éamonn Ó Mathghamhna: ar na aithsgríobha as seanleabhar árrsa no cianaosda do sgribhe an t-Athair Seaghran h Connaire. See printed edition p. 104. Poem 32.
 38. Dublin, RIA 24 C 20, c. 1855, Brian O'Looney. Poem 7.
 39. Dublin, RIA 24 L 36, 1885, Patraic Mhac Oghannán. Poem 28.
 40. Dublin, RIA 24 P 12, No date, but the writing is early 17th century, of the O'Cleary school. Text good. Poems 9, 11, 13.
 41. Dublin, RIA 24 O 25, vellum, the part containing our poem probably c. 1580, see Leabhar Chlaine Suibhne ed. Rev. Paul Walsh, 1920. Poem 27.
 42. Dublin, RIA 24 P 27, no name or date; the 16th century poems are in a late 17th century hand. Text good. Poems 2, 5.
 43. Dublin, RIA A iv 3, no name or date; defective at beginning and end. The writing is a scholarly 17th century hand, and the text good. Poems 3, 12, 13, 21.
 44. Dublin, RIA A v 1, no name or date; hand late 17th century. Text good. Poems 1, 2, 3, 4.
 45. Dublin, RIA A v 2, no name or date; various hands, the copy of our poem is probably late 17th century. Text fairly good. Poem 7.
 46. Dublin, RIA C i 1, 1731, Charles O'Conor of Belanagare, Co Roscommon. Poem 15.
 47. Dublin, RIA C iv 1, The greater part of this book consists of Maguire poems transcribed at Dublin in 1713, by E (This is his own spelling of his christian name in the this MS) Buidhe Mac Cruitín, from the Duanaire (Poem-book) of Cú Chonnacht Mhág Uidhir (slain at Aughrim in 1691). Some fragments of the Duanaire itself, together with some leaves from other early 17th century mss., follow the transcriptions. The copies of our poems by E Buidhe, show in general style the same peculiarities of spelling as those in 24 P 12, but wrong accents are frequently added, and the spelling is often inaccurate. Poems 9, 11.
 48. Dublin, RIA E ii 1, 18th century, our poem by Chas. O'Conor of Belanagare in 1749. The copy is evidently from that in the O'Conor Don MS., with which it closley agrees. Poem 16.
 49. Dublin, RIA F ii 4, 1820, Peadar Ó Longáin. Poem 7.
 50. Dublin, RIA F iii 1, 1820, Micheál Ó Longáin and Peadar Ó Longáin. Poem 7, 8.
 51. Dublin, RIA F iv 4, 1809, M. Óg Ó Longáin. Poem 8.
 52. Dublin, RIA F v 3, 1788, Énrí Mac An tSaoir, Dublin. Poem 9.
 53. Dublin, RIA F vi 2, 1813, M.Óg Ó Longáin. Poem 5, 7, 8, 14, 16, 24.
 54. Dublin, UCD-OFM A 34, otherwise MS. No. 16, (formerly Franciscan Convent, Merchants' Quay) c. 1628, see RC 11, 326, Ériu 5, 51, ZfcP 10, 274. Poems 1, 15, 18, 22a, 28, 33, 36.
 55. Stonyhurst College, A ii 20, c. 1701, by C. Ó Corbáin. Poem 33.
 56. Harvard University Library,

  Title (): Leabhar Branach

  see O'Grady Cat. 499. Poem 35.
 57. Dublin, TCD F 1 18, 18th century? A miscellaneous collection of historical extracts; the copy of our poem is in a hand resembling that of Chas. O'Conor of Belanagare. Poem 4.
 58. Dublin, TCD F 4 13, 1578, vellum. No name; see O'Grady, Cat. 428, and TCD Cat., ed. Gwynn. Poem 17.
 59. Dublin, TCD H 1 6, c. 1761, Aodh Ó Dála, an unreliable scribe; see O'Grady, Cat. 499. Poem 3, 33.
 60. Dublin, TCD H 1 14, 1750, a copy of Leabhar Branach by Aodh Ó Dála above. For general comments see O'Grady, l.c. and Gwynn's Cat. Poem 9, 35.
 61. Dublin, TCD H 1 17, 1755, same scribe as last. Poem 44.
 62. Dublin, TCD H 4 3, 18th century, Muiris MacGormán, of Louth, see above, 2. Poem 4.
 63. Dublin, TCD H 4 4, 1726, Aodh Ó Dála. Poem 35.
 64. Dublin, TCD H 15, 1728, Stiabhna Ríghis, otherwise S. Ó Maoil Chraoibhe, see Gad. 1, 161, 302. Text fairly good for the period. Poems 4, 12, 20, 32.
 65. Dublin, TCD H 4 20, 1725-29, Tadhg Ó Neachtain. Poem 9.
 66. Dublin, TCD H 5 9, c. 1684, identity of scribe doubtful. Poem 44.
 67. Dublin, TCD H 6 7, c. 1737, Donnchadh Ó Connaill(?). Poem 7, 14, 20.
 68. Dublin, TCD H 6 15, 1714, Muiris Ó Nuabha, see above, 25. Poem 44.
 69. Dublin, TCD H 6 17, 19th century, Edward O'Reilly. Poem 44.
 70. Advocates Library, Edinburgh, No. XLIV, 17th century hand, no name, see Mackinnon, p. 122. Text good, but not always legible. Poems 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 30, 32, 41, 42.
 71. Advocates Library, Edinburgh, No. XLIX, 17th century?, see Mackinnon, pp 99, 124. Poem 8.
 72. Advocates Library, Edinburgh, No. LII, a collection of undated fragments, probaby 17th century. Poem 15.
 73. In private possession. The Book of O'Conor Don, Clonalis, Co Roscommon, written at Ostend in 1631, by Aodh Ó Dochartaigh, as Prof. Hyde has shown in his description of the MS, Ériu 8, 78. The hand, though extremely neat and pleasing, is not a scholarly one, that is, it does not suggest that the writer had been educated in the tradition of the native schools. The text is often faulty, and in fact the principal value of this MS. is that it contains unique copies of a great many interesting pieces. The only poems of Tadhg Dall not found in it are: 2, 3, 5, 6, 13, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 41-44.

Further reading

 1. Edmund Crosby Quiggin, Prolegomena to the study of the later Irish bards, 1200–1500 (Oxford 1911).
 2. Standish Hayes O'Grady, Catalogue of Irish manuscripts in the British Museum (London 1926–53)[Vol. 1, by Standish Hayes O'Grady; vols. 2–3, by Robin Flower, completed by Myles Dillon].
 3. Eleanor Knott, An introduction to Irish syllabic poetry of the period 1200–1600: with selections, notes and glossary (Cork, Cork University Press 1928).
 4. Eleanor Knott, Irish classical poetry: commonly called bardic poetry (Dublin 1957).
 5. Osborn J. Bergin (ed.), Irish bardic poetry, ed. David Greene & Fergus Kelly (Dublin 1970).
 6. Liam P. Ó Caithnia, Apalóga na bhfilí 1200–1650 (Dublin 1984).
 7. Katharine Simms, Bardic poetry as a historical source. In: T. Dunne (ed.), The writer as witness (Cork 1987).
 8. Pádraig A. Breatnach, A New Introduction to the Bardic Poems of Tadhg Dall Ó hUiginn (1550–1591), Irish Texts Society (Dublin 1997).
 9. Michelle O'Riordan, Irish Bardic Poetry and Rhetorical Reality (Cork 2007).

The edition used in the digital edition

Knott, Eleanor, ed. (1922). The bardic poems of Tadhg Dall Ó Huiginn [1550–1591]‍. 1st ed. cviii + 280 pp. London: Irish Texts Society.

You can add this reference to your bibliographic database by copying or downloading the following:

@book{G402563,
 title 	 = {The bardic poems of Tadhg Dall Ó~Huiginn [1550–1591]},
 editor 	 = {Eleanor Knott},
 edition 	 = {1},
 note 	 = {cviii + 280 pp.},
 address 	 = {London},
 date 	 = {1922},
 publisher 	 = {Irish Texts Society},
 UNKNOWN 	 = {seriesStmt}
}

 G402563.bib

Encoding description

Project description: CELT: Corpus of Electronic Texts

Sampling declarations

The present text represents pp. LXXXIX-–XCIV and 1–280 of the volume. The remainder of the editorial introduction, as well as notes and indexes, has been omitted.

Editorial declarations

Correction: Text has been proof-read twice.

Normalization: The electronic text represents the edited text. Text supplied by the editor is tagged sup resp="EK". Expansions to the text are marked ex.

Quotation: There are no quotations.

Hyphenation: The editor's hyphenation has been retained.

Segmentation: div0=the poem book; div1=the section; stanzas are marked lg; metrical lines l. Paragraphs are marked p.

Interpretation: Names are not tagged, nor are terms for cultural and social roles.

Reference declaration

A canonical reference to a location in this text should be made using “section”, eg section 1.

Profile description

Creation: By Tadhg Dall Ó hUiginn c.1570–1590

Language usage

 • The text is in Classical Modern Irish. (ga)
 • The notes are in English. (en)

Keywords: bardic; poetry; 16c; duanaire; poembook

Revision description

(Most recent first)

 1. 2008-10-10: Header modified; keywords added; file validated. (ed. Beatrix Färber)
 2. 2008-07-24: Value of div0 "type" attribute modified, some modifications made to header. (ed. Beatrix Färber)
 3. 2007-12-14: Note inserted in header. (ed. Beatrix Färber)
 4. 2007-08-20: Header modified; file re-parsed. (ed. Beatrix Färber)
 5. 2007-02-08: Minor corrections made to the text; addition of bibliographical detail. (ed. Emer Purcell)
 6. 2007-01-30: Header modified; file parsed. (ed. Beatrix Färber)
 7. 2007-01-15: Text proof-read (2); structural and content markup inserted; header compiled with bibliographical details. (ed. Emer Purcell)
 8. 2006-07: Text proof-read (1); some markup added. (ed. Hilary Lavelle)
 9. 2006: Text scanned, basic XML markup applied. (data capture Data Capture Company)

Index to all documents

CELT Project Contacts

More…

Formatting

For details of the markup, see the Text Encoding Initiative (TEI)

page of the print edition

folio of the manuscript

numbered division

 999 line number of the print edition (in grey: interpolated)

underlining: text supplied, added, or expanded editorially

italics: foreign words; corrections (hover to view); document titles

bold: lemmata (hover for readings)

wavy underlining: scribal additions in another hand; hand shifts flagged with (hover to view)

TEI markup for which a representation has not yet been decided is shown in red: comments and suggestions are welcome.

Other languages

T402563: The bardic poems of Tadhg Dall Ó Huiginn (1550–1591) (in English Translation)

Source document

G402563.xml

Search CELT

 1. Hardcopy has dieresis over e with acute accent above same to show that it is trisyllabic. 🢀

 2. See note 1. 🢀

CELT

2 Carrigside, College Road, Cork

Top