Research Profile

Katie Ní Loingsigh

Biography

[English version below]
Rugadh agus tógadh Katie Ní Loingsigh i mBaile Mhúirne i nGaeltacht Mhúscraí. Léachtóir le Gaeilge is ea í agus tá spéis faoi leith aici sna réimsí seo a leanas: nualitríocht na Gaeilge, an litríocht réigiúnach, an litríocht agus an dlí, Athbheochan na Gaeilge, cúrsaí frásaíochta agus foclóireachta, an teangeolaíocht chorpais agus na daonnachtaí digiteacha.

Tá BCL (Dlí agus Gaeilge), MA agus PhD aici i réimsí éagsúla de Léann na Gaeilge. Bhain a taighde PhD le cnuasach nathanna cainte as saothar an Athar Peadar Ua Laoghaire a rangú i mbunachar sonraí (Bailiúchán Nathanna an Athar Peadar). Dhein sí Ard-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthiúil i gCumann Onórach Óstaí an Rí (2012-2013). Bhain a taighde iardhoctúireachta (2016-2017) le Corpas na Gaeilge Comhaimseartha a chruthú agus a fhorbairt.

Bhí sí ina ball de ghrúpa taighde Gaois in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU agus chaith sí tréimhse ag obair mar Eagarthóir Taighde ar thionscadail éagsúla sna daonnachtaí digiteacha, mar shampla: dúchas.ie, téarma.ie, ainm.ie agus iate.europa.eu (bunachar téarmaíochta an Aontais Eorpaigh). Le linn na tréimhse céanna, ceapadh í ina Comhordaitheoir Tionscadail (2017-2018) ar Logainm.ie, Bunachar Logainmneacha na hÉireann. Chaith sí seal ag obair in Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin, An Coimisiún Eorpach sa Bhruiséil agus ag teagasc na Gaeilge in Ollscoil Montana. Dhein sí intéirneacht i gCúirt Fheidearálach Dhúiche Montana in Missoula, Montana sa bhliain 2008. Tá sealanna caite aici ag teagasc agus ag léachtóireacht i Roinn na Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe; Coláiste San Aingeal, Sligeach; Fiontar & Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath; Cumann Dlí na hÉireann agus i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr.

*****

Katie Ní Loingsigh hails from Baile Mhúirne in the Muskerry Gaeltacht. She is an Irish-language lecturer and her research interests include Irish-language literature, law and literature, Gaelic Revival, phraseology and lexicography, corpus linguistics and digital humanities.

She holds a BCL (Law and Irish), MA and PhD; her research focuses on various aspects of Irish-language literature, culture and linguistics. Her PhD research involved the collection and classification of idioms from An tAthair Peadar Ua Laoghaire/Fr. Peter O’Leary's published work in a digital database (Peadar Ó Laoghaire Idiom Collection). She completed an Advanced Diploma in Lawyer-Linguistics and Legal Translation in The Honorable Society of Kings Inns (2012-2013). Her postdoctoral research involved the creation and development of The Corpus of Contemporary Irish (2016-2017). 

She was a member of the Gaois research group in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU and worked as a Research Editor on various digital humanities projects, for example: dúchas.ie, téarma.ie, ainm.ie and iate.europa.eu (European Union’s terminology database). During this period, she was appointed Project Coordinator of the Placenames Database of Ireland, Logainm.ie. She has spent time working in the European Commission (Directorate-General for Translation) in Brussels, and teaching Irish in the University of Montana. She undertook an internship in the Montana Federal District Court in Missoula, Montana in 2008. She has taught and lectured in the Department of Irish, University of Galway; St. Angela’s College, Sligo; Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU; The Law Society of Ireland and in Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr.

Research Interests

Nualitríocht na Gaeilge, Athbheochan na Gaeilge, an litríocht agus an Dlí, cúrsaí frásaíochta agus foclóireachta, an teangeolaíocht chorpais agus na daonnachtaí digiteacha.

Modern Irish literature, Gaelic Revival, law and literature, phraseology and lexicography, 
corpus linguistics and digital humanities.

Publications

Book Chapters

 YearPublication
(2021)'Irish-language idioms: an overview and analysis of idioms in the published work of Peadar Ó Laoghaire'
Ní Loingsigh, K. (2021) 'Irish-language idioms: an overview and analysis of idioms in the published work of Peadar Ó Laoghaire' In: Szerszunowicz, J (eds). Intercontinental Dialogue on Phraseology 4 Project: Reproducible language units in an interdisciplinary perspective. Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.   [Details]
(2018)'Harping on a new string: the search for Irish-language idioms'
Ní Loingsigh, K. & Ó Raghallaigh, B. (2018) 'Harping on a new string: the search for Irish-language idioms' In: Soutet, O., Sfar, I. & Mejri, M (eds). Phraséologie et discours. Paris: Honoré Champion. [Details]

Peer Reviewed Journals

 YearPublication
(2022)'Anailís Dhiacronach Chorpasbhunaithe ar Cheantair Theangeolaíocha na hÉireann [A Diachronic Corpus-based Analysis of Ireland’s Linguistic Regions]'
Ní Loingsigh, K., Ó Meachair, M., Ó Cleircín, G., Ó Raghallaigh, B. & Bhreathnach, U. (2022) 'Anailís Dhiacronach Chorpasbhunaithe ar Cheantair Theangeolaíocha na hÉireann [A Diachronic Corpus-based Analysis of Ireland’s Linguistic Regions]'. Teanga: The Irish Yearbook of Applied Linguistics, 29 :169-193   [DOI] [Details]
(2019)'“Tusa an t-oide, mise an mac léighinn”: comhairle teanga ón Athair Peadar Ó Laoghaire'
Ní Loingsigh, K. (2019) '“Tusa an t-oide, mise an mac léighinn”: comhairle teanga ón Athair Peadar Ó Laoghaire'. Irisleabhar Mhá Nuad, :46-63 [Details]
(2017)'An tAthair Peadar agus “Beirt Fhear”: cairdeas agus comhfhreagras'
Ní Loingsigh, K. (2017) 'An tAthair Peadar agus “Beirt Fhear”: cairdeas agus comhfhreagras'. Irisleabhar Mhá Nuad, :41-56 [Details]

Conference Publications

 YearPublication
(2018)Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts
Ní Loingsigh, K. (2018) “Brexit means Brexit”: a corpus analysis of Irish-language BREXIT neologisms in The Corpus of Contemporary Irish . In: Čibej, J., Gorjanc, V., Kosem, I. & Krek,S eds. Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts , pp.571-581   [Details]
(2017)9th International Corpus Linguistics Conference (CL2017)
Ní Loingsigh, K., Ó Raghallaigh, B. & Ó Cleircín, G (2017) The Design and Development of Corpas na Gaeilge Comhaimseartha (Corpus of Contemporary Irish) 9th International Corpus Linguistics Conference (CL2017) , pp.113-117   [Details]
(2016)XVII Euralex International Conference
Ní Loingsigh, K. & Ó Raghallaigh, B. (2016) Starting from scratch – the creation of an Irish-language idiom database . In: Margalitadze, T. & Meladze, G eds. XVII Euralex International Conference , pp.726-734   [Details]
(2016)Proceedings of the Celtic Language Technology Workshop
Ní Loingsigh, K. (2016) Towards a lexicon of Irish-language idioms . In: Thierry Poibeau, Teresa Lynn, Delyth Prys &John Judge eds. Proceedings of the Celtic Language Technology Workshop , pp.69-78   [Details]

Review Articles

 YearPublication
(2022)Léirmheas ar 'Imleabhar XLI Éigse: A Journal of Irish Studies' (Feasta).
Ní Loingsigh, K. (2022) Léirmheas ar 'Imleabhar XLI Éigse: A Journal of Irish Studies' (Feasta). Review Articles [Details]
(2018)Léirmheas ar 'Tháinig do Litir... Litreacha ó pheann an Athar Peadar Ó Laoghaire chuig Séamus Ó Dubhghaill' (Irisleabhar Mhá Nuad).
Ní Loingsigh, K. (2018) Léirmheas ar 'Tháinig do Litir... Litreacha ó pheann an Athar Peadar Ó Laoghaire chuig Séamus Ó Dubhghaill' (Irisleabhar Mhá Nuad). Review Articles [Details]

Other Journals

 YearPublication
(2021)'Leabhair na Bliana 2021'
Ní Loingsigh, K. (2021) 'Leabhair na Bliana 2021' Comhar, 81 (12) . [Details]
(2021)'Caint na ndaoine agus saibhreas na cainte'
Ní Loingsigh, K. (2021) 'Caint na ndaoine agus saibhreas na cainte' Feasta, 74 (7) :8-11. [Details]

Invited Lectures

 YearPublication
(2019)From Brexit to Breatimeacht: the impact of Brexit on the Irish language.
Ní Loingsigh, K. (2019) From Brexit to Breatimeacht: the impact of Brexit on the Irish language. Butte-Silver Bow Public Archives, Butte, Montana: Invited Lectures   [Details]
(2019)Interpreting Brexit.
Ní Loingsigh, K. (2019) Interpreting Brexit. University of Montana, Missoula, Montana: Invited Lectures [Details]
(2019)From Sligo to the ‘Richest Hill on Earth’, Butte, Montana.
Ní Loingsigh, K. (2019) From Sligo to the ‘Richest Hill on Earth’, Butte, Montana. The Way We Were, Hawk's Well Theatre, Sligo: Invited Lectures [Details]
(2019)Tobair eolas: litreacha neamhfhoilsithe an Athar Peadar.
Ní Loingsigh, K. (2019) Tobair eolas: litreacha neamhfhoilsithe an Athar Peadar. Ionad Lae, Baile Bhuirne: Invited Lectures [Details]
(2018)An tAthair Peadar – a shaol agus a shaothar.
Ní Loingsigh, K. (2018) An tAthair Peadar – a shaol agus a shaothar. Daonscoil an Fhómhair 2018, Guagán Barra: Invited Lectures [Details]

Online Database

 YearPublication
(2016)Bailiúchán nathanna an Athar Peadar Ó Laoghaire / Peadar Ó Laoghaire Idiom Collection.
Ní Loingsigh, K. (2016) Bailiúchán nathanna an Athar Peadar Ó Laoghaire / Peadar Ó Laoghaire Idiom Collection. Online Database   [Details]

Invited Seminars

 YearPublication
(2021)The devil is in the detail: Irish-language phraseology and linguistic theory.
Ní Loingsigh, K. (2021) The devil is in the detail: Irish-language phraseology and linguistic theory. CALM Seminar Series, NUI Galway: Invited Seminars   [Details]

Magazine article

 YearPublication
(2022)Téir Faobhar na Faille Siar.
Ní Loingsigh, K. (2022) Téir Faobhar na Faille Siar. Magazine article   [Details]

Blog

 YearPublication
(2021)Bent coppers and Lagan bubbles: the art of Tedisms in Line of Duty.
Ní Loingsigh, K. (2021) Bent coppers and Lagan bubbles: the art of Tedisms in Line of Duty. Blog   [Details]
(2021)How to fill the gaps in a language like Gaeilge.
Ní Loingsigh, K. (2021) How to fill the gaps in a language like Gaeilge. Blog   [Details]

Professional Activities

Honours and Awards

 YearTitleAwarding Body
2022Aurora – Women’s Leadership Development Programme Advance HE
2021Teaching Hero Award USI/National Forum for the enhancement of Teaching and Learning in Higher Education
2020Scéim Sparánachta Cholmcille 2020 Foras na Gaeilge
2016An Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí Foras na Gaeilge
20131st Place: Tell it Straight | Communications Competition Dublin City University

Professional Associations

 AssociationFunctionFrom / To
European Association for Phraseology (EUROPHRAS) Gnáthbhall/
Translation Studies Network of Ireland (TSNI) Gnathbhall/
American Conference for Irish Studies Gnáthbhall01-JAN-21 / 31-DEC-22
Centre for Applied Linguistics and Multilinguism (CALM) Gnáthbhall06-FEB-20 / 31-JUL-22
European Association for Lexicography (EURALEX) Gnáthbhall01-JAN-19 / 31-DEC-20
Irish Association for Applied Linguistics (IRAAL) Gnáthbhall01-JAN-18 / 31-DEC-20

Outreach Activities

 Description

GitHub Repository: Peadar Ua Laoghaire Idiom Database (https://github.com/niloingsigh/Peadar-Ua-Laoghaire-Idiom-Database.git). This repository contains a downloadable version of the idiom list, definitions, semantic classification and source URL from the database in TSV and XLSX format which you can reuse in your own applications.

Molscéal: An Dochtúir Dómhnall Ó Loingsigh (https://molsceal.ie/siamsaiocht/alt/?CID=6292703214001). “Ba é an dochtúir sciath chosanta na Gaeilge ina bhaile dúchais agus de thoradh a shaothair bhuaigh sé an teideal ‘Príomhchathair na Gaeltachta’ do Bhaile Bhuirne" - sin atá scríofa ar leacht an Dochtúir Dómhnall Ó Loingsigh i Reilig Ghobnatan i mBaile Bhuirne. Ba dhuine mór fiontair agus gnó é chomh maith agus tá an scéal ar fad ag Katie Ní Loingsigh dúinn.

Cur i láthair ar dheiseanna fostaíochta le Gaeilge. Scoil Phobail Chionn tSáile, Cionn Sáile, Co. Chorcaí.

Cur i láthair ar dheiseanna fostaíochta le Gaeilge. Coláiste Ghobnatan, Baile Mhúirne, Co. Chorcaí

Committees

 CommitteeFunctionFrom / To
Cló Léann na Gaeilge Grúpa Maoirseachta/
Comhar Bord Stiúrtha/
Corpas Náisiúnta na Gaeilge Coiste Comhairleach/
Daonscoil an Fhómhair Ball Coiste/

Conference Contributions

 YearPublication
(2023)Mná na hAthbheochna: 'Guthanna na mBan',
Ní Loingsigh, K. (2023) Norma Borthwick, Mairéad Ní Raghallaigh agus Eleanor Knott: Ról na mban i bhfoilsiú shaothar an Athar Peadar Ua Laoghaire. [Oral Presentation], Mná na hAthbheochna: 'Guthanna na mBan', UCC , 08-MAR-23 - 08-MAR-23. [Details]
(2022)International Association for the Study of Irish Literatures (IASIL): Intersectional Irelands,
Ní Loingsigh, K., Robin, T., Rennhak, K., McAteer, M. & Markus, R. (2022) Multilingual Irish Studies (Roundtable). [Invited Seminars/Guest Lectures], International Association for the Study of Irish Literatures (IASIL): Intersectional Irelands, University of Limerick , 25-JUL-22 - 29-JUL-22. [Details]
(2022)The Irish Language in 2022 / An Ghaeilge sa Bhliain 2022,
Ní Loingsigh, K. (2022) “Tá blas agus dath ar a chuid cainte”: nuafhocail, seantraidisiúin agus an Ghaeilge san 21ú haois / “His speech is rich and colourful”: new words, old traditions and Irish in the 21st century. [Invited Seminars/Guest Lectures], The Irish Language in 2022 / An Ghaeilge sa Bhliain 2022, Irish Cultural Centre, Hammersmith, London , 14-MAY-22 - 14-MAY-22. [Details]
(2022)American Conference for Irish Studies 2022,
Ní Loingsigh, K. (2022) Reimagining culture in Irish-language literature. [Oral Presentation], American Conference for Irish Studies 2022, Online , 29-APR-22 - 30-APR-22. [Details]
(2021)European Association for Phraseology International Conference,
Ní Loingsigh, K. (2021) Thoir Thiar Thall - East, West and Beyond (all over the place): a phraseological analysis of directional and locational adverbs in Irish-language idioms. [Oral Presentation], European Association for Phraseology International Conference, Online , 06-SEP-21 - 09-SEP-21. [Details]
(2021)Corpus Linguistics 2021,
Ní Loingsigh, K., Ó Meachair, M., Ó Cleircín, G., Ó Raghallaigh, B. & Bhreathnach, U. (2021) From Galltacht to Gaeltacht: a diachronic corpus-based analysis of references to Ireland’s linguistic regions. [Oral Presentation], Corpus Linguistics 2021, Online , 13-JUL-21 - 16-JUL-21. [Details]
(2021)Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2021,
Ní Loingsigh, K. (2021) “Ná bí siar is aniar leis”: caomhnú an chultúir i nathanna na Gaeilge. [Oral Presentation], Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2021, OÉ Gaillimh , 01-OCT-21 - 01-OCT-21. [Details]
(2019)IRAAL (Irish Association for Applied Linguistics),
Ní Loingsigh, K. (2019) Endangered Metaphors in the Irish language. [Invited Lectures (Conference)], IRAAL (Irish Association for Applied Linguistics), NUI Galway , 29-NOV-19 - 30-NOV-19. [Details]
(2019)The XVIth International Congress of Celtic Studies,
Ní Loingsigh, K. (2019) An tAthair Peadar agus Eoin Mac Néill: súil eile ar an gcairdeas nár mhair. [Oral Presentation], The XVIth International Congress of Celtic Studies, Bangor , 22-JUL-19 - 26-JUL-19. [Details]
(2018)IVACS One-Day Symposium: corpus research in challenging contexts,
Ní Loingsigh, K., Ó Cleircín, G., Bhreathnach, Ú. & Ó Raghallaigh, B. (2018) Corpas na Gaeilge Comhaimseartha: a monolingual corpus of contemporary written Irish. [Oral Presentation], IVACS One-Day Symposium: corpus research in challenging contexts, Centre for Irish Language Research, Teaching and Testing, School of Celtic Studies, Ollscoil Mhá Nuad, , 24-FEB-18 - 24-FEB-18. [Details]
(2018)Doras isteach don domhan: an t-aistriúchán liteartha in Éirinn agus thar lear,
Ní Loingsigh, K. & Ciardubhain, C. (2018) Cleachtadh a dhéanann máistreacht: léann an aistriúcháin a theagasc ag an tríú leibhéal. [Oral Presentation], Doras isteach don domhan: an t-aistriúchán liteartha in Éirinn agus thar lear, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus Bhéaloidis UCD , 20-OCT-18 - 20-OCT-18. [Details]

Contact details

Search profiles by name

Search profiles by topic

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Ãras Uí Rathaille, UCC

Top