Research Profile

Ailbhe Ní Ghearbhuigh

Biography

Dr Ailbhe Ní Ghearbhuigh is an award-winning poet and a lecturer in Modern Irish. 

She graduated from NUI Galway in 2005 with a First Class BA International degree in Irish and French, attaining the top mark in Irish that year (1916 Scholarship). She spent periods studying in Université de Rennes 2 and teaching in Université de Bordeaux 3. After completing an MA in Modern Irish, she taught Irish at the City University of New York with the Fulbright programme. A recipient of the IRCHSS Government of Ireland Postgraduate Scholarship, she undertook her doctoral research at the Centre for Irish Studies, NUI Galway, on the French influence on the Gaelic Revival, 1893-1922. Her thesis was awarded the Adele Dalsimer Prize for Distinguished Dissertation at the American Conference for Irish Studies in 2014 and a Mention du Jury at the Franco-Irish Dissertation Awards, sponsored by the French Embassy in Ireland.
 

She has previously taught at NUI Galway and Mary Immaculate College, Limerick. She joined UCC initially as an IRC Postdoctoral Fellow in 2016, and was appointed as lecturer in 2017. 

Ailbhe received an Alumni Award from NUI Galway in 2018 and is the current holder of Parnell’s Walking Stick. Among her literary prizes are the Michael Harnett Award and the Lawrence O’Shaughnessy Poetry Prize. Her poetry has been translated to many languages including English, French, German, Galician, Spanish, Italian, Macedonian, Greek, and Japanese. 
                         

Bhain sí céim BA Idirnáisiúnta amach sa Ghaeilge agus sa Fhraincis in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, mar aon le MA sa Nua-Ghaeilge. Tréimhsí caite aici ag staidéar in Université de Rennes 2 agus ag teagasc in Université de Bordeaux III. Chaith sí bliain ar scoláireacht Fulbright ag teagasc na Gaeilge i gColáiste Lehman, Ollscoil Chathair Nua Eabhrac (CUNY). Bronnadh scoláireacht de chuid an IRCHSS uirthi chun tabhairt faoi dhochtúireacht sa Léann Éireannach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. 'An Fhrainc Iathghlas? Tionchar na Fraince ar Athbheochan na Gaeilge, 1893-1922' an teideal a bhí ar a tráchtas dochtúireachta. Bronnadh Duais Adele Dalsimer air don tráchtas is fearr ag Comhdháil ACIS chomh maith le Mention du Jury 2017 de chuid an Franco-Irish Dissertation Award, urraithe ag Ambasáid na Fraince in Éirinn. Ghnóthaigh sí comhaltacht ón gComhairle um Thaighde in Éirinn (IRC) chun tabhairt faoi thogra iar-dhochtúireachta ar Thorna i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Sealanna caite aici ag léachtóireacht in Ionad an Léinn Éireannaigh agus i Roinn na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach. 

Réimsí Taighde
Tréimhse na hAthbheochana, Torna agus a theaghlach, Filíocht agus Prós an 20ú hAois, an Scríbhneoireacht Chomhaimseartha, an Éicichritic. 

Research Interests

Twentieth-century and contemporary writing in Irish
Creative Writing
Ecocriticism
The Revival Period
Torna, Prof Tadhg Ó Donnchadha and his family
Literary Translation
The interplay between Gaelic culture and the wider world


Research Grants

 ProjectFunding
Body
Start DateEnd DateAward
Ómós ÁiteBroadcasting Authority of Ireland01-MAY-2201-JUL-23€40,000.00
RIA Publication Scholarship (Scoláireacht Foilsitheoireachta) 2023Royal Irish Academy01-APR-2331-DEC-24€10,000.00
"Poetry is an island" event at Babel Festival 2023 edition (titled Babel/Islands),Culture Ireland14-SEP-2317-SEP-23€1,200.00
Arts Council Artist Bursary 2021Arts Council€15,000.00
Arts Council Artist Bursary 2015€15,000.00

Publications

Books

 YearPublication
(2022)Tonn Teaspaigh agus Dánta Eile.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) Tonn Teaspaigh agus Dánta Eile. Gaoth Dobhair: Éabhlóid. [Details]
(2019)File ar Fhile: Dánta Andrée Chedid.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2019) File ar Fhile: Dánta Andrée Chedid. Dublin: Cois Life. [Details]
(2016)Tost agus Allagar.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2016) Tost agus Allagar. Baile Átha Cliath: Coiscéim. [Details]
(2016)The Coast Road.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2016) The Coast Road. Oldcastle: The Gallery Press. [Details]
(2008)Péacadh.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2008) Péacadh. Baile Átha Cliath: Coiscéim. [Details]

Book Chapters

 YearPublication
(2023)'Agallamh le Nuala Ní Dhomhnaill'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh & Tristan Rosenstock (2023) 'Agallamh le Nuala Ní Dhomhnaill' In: Inside Innti: A New Wave in Irish Poetry. Cork: Cork University Press. [Details]
(2022)'Fíon Gearmánach: Torna agus Filíocht na Gearmáine'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) 'Fíon Gearmánach: Torna agus Filíocht na Gearmáine' In: Ken Ó Donnchú (eds). Tintúd-Aistriú: Papers on Translation in Irish Tradition. Corl: Cló Torna. [Full Text] [Details]
(2016)'Tá áthas orm gan bualadh leat: Súil Ghrinn Mhichael Davitt'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2016) 'Tá áthas orm gan bualadh leat: Súil Ghrinn Mhichael Davitt' In: Hilary Mhic Suibhne (eds). The American Journal of Irish Studies, Vol. 13. NYC: Glucksman House, NYU. [Full Text] [Details]
(2014)'Torna agus Aistriúcháin do Pháistí'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2014) 'Torna agus Aistriúcháin do Pháistí' In: Caoimhe Nic Lochlainn; Róisín Adams (eds). har an Tairseach: Litríocht agus Cultúr na nÓg. Dublin: Leabhair Comhar. [Details]
(2022)'J'ai mal à nos dents'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) 'J'ai mal à nos dents' In: Peter Fallon (eds). Second Voyages: Writers on poems by Eiléan Ní Chuilleanáin. Oldcastle, Co. Meath: Gallery Press. [Details]
(2023)'Afterword'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh & Tristan Rosenstock (2023) 'Afterword' In: Inside Innti: A New Wave in Irish Poetry. Cork: Cork University Press. [Details]
(2023)'Réamhrá'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh & Tristan Rosenstock (2023) 'Réamhrá' In: Inside Innti: A New Wave in Irish Poetry. Cork: Cork University Press. [Details]
(2023)'Interview with Gabriel Rosenstock'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh & Tristan Rosenstock (2023) 'Interview with Gabriel Rosenstock' In: Inside Innti: A New Wave in Irish Poetry. Cork: Cork University Press. [Details]
(2022)'The corncrake, the climate crisis and Irish-language poetry'
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2022) 'The corncrake, the climate crisis and Irish-language poetry' In: Irish Poetry and the Climate Crisis. Oxfordshire: Routledge. [Full Text] [Details]
(2021)'Pádraic Ó Conaire'
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2021) 'Pádraic Ó Conaire' In: Galway, Hardiman & Beyond, Arts & Culture in Galway, 1820-2020. unknown: Arden. [Full Text] [Details]
(2021)'Global Village, The Gallery Press'
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2021) 'Global Village, The Gallery Press' In: Autumn Skies. Oldcastle, Co. Meath: The Galllery Press. [Full Text] [Details]
(2020)'The Contemporary Conditions of Irish-Language Literature'
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2020) 'The Contemporary Conditions of Irish-Language Literature' In: Irish Literature in Transition: 1980-2020, Cambridge UP. Cambridge: Cambridge University Press. [Full Text] [Details]
(2016)'‘Bhí siad an-tóiriúil ar Daudet’ Athbheochanóirí na Gaeilge agus Alphonse Daudet: Múnla oiriúnach?'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2016) '‘Bhí siad an-tóiriúil ar Daudet’ Athbheochanóirí na Gaeilge agus Alphonse Daudet: Múnla oiriúnach?' In: Litríocht na Gaeilge ar Fud an Domhain. Baile Átha Cliath: Leabhair Comhar. [Full Text] [Details]
(2010)''Filíocht Gabriel Rosenstock''
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2010) ''Filíocht Gabriel Rosenstock'' In: Filíocht Chomhaimseartha an Lae inniu. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2006)'Ag fíorú na haislinge: Léamh Jungach ar Pauline Bewick agus Nuala Ní Dhomhnaill'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2006) 'Ag fíorú na haislinge: Léamh Jungach ar Pauline Bewick agus Nuala Ní Dhomhnaill' In: Ruaidhrí Ó hUiginn; Liam Mac Cóil (eds). Bliainiris 6. Ráth Cairn: CARBAD. [Details]

Edited Books

 YearPublication
(2023)Inside Innti: A New Wave in Irish Poetry
Ailbhe Ní Ghearbhuigh & Tristan Rosenstock (Ed.). (2023) Inside Innti: A New Wave in Irish Poetry Cork: Cork University Press. [Details]
(2016)Solas ar na Dumhchannaí: Aistí i gCuimhne ar Mhuiris Ó Meara
Ailbhe Ní Ghearbhuigh & Siún Ní Dhuinn (Ed.). (2016) Solas ar na Dumhchannaí: Aistí i gCuimhne ar Mhuiris Ó Meara Baile Átha Cliath: Leabhair COMHAR. [Details]

Peer Reviewed Journals

 YearPublication
(2024)''Sex and the Natural World in Biddy Jenkinson's 'Gáirscéalta'''
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2024) ''Sex and the Natural World in Biddy Jenkinson's 'Gáirscéalta'''. Éire-Ireland, [Details]
(2020)'Filíocht Nua / New Poetry'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2020) 'Filíocht Nua / New Poetry'. The New Hibernia Review, [DOI] [Details]
(2020)'Filíocht Nua'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh / Martina Ní Mhearchair (2020) 'Filíocht Nua'. The New Hibernia Review, [DOI] [Details]
(2018)'Cáit Ní Dhonnchadha: idir shamhail agus ghníomhaí na hAthbheochana'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2018) 'Cáit Ní Dhonnchadha: idir shamhail agus ghníomhaí na hAthbheochana'. Comhar Taighde, [DOI] [Full Text] [Details]
(2017)'Bailiúchan Thórna: Comhfhreagras ó na Déise'
Ní Ghearbhuigh, Ailbhe (2017) 'Bailiúchan Thórna: Comhfhreagras ó na Déise'. An Linn Bhuí: Iris Ghaeltacht Na Ndéise, [Details]
(2014)'‘Never Mind the Pagans: The Anatole France Controversy in An Claidheamh Soluis, 1910’'
Ní Ghearbhuigh, Ailbhe (2014) '‘Never Mind the Pagans: The Anatole France Controversy in An Claidheamh Soluis, 1910’'. Irish Studies Review, 22 (1):34-42 [Details]

Other Journals

 YearPublication
(2022)''Gur dhein strainséirí dínn dá chéile:' Máire Mhac an tSaoi agus Oidhreacht 1916'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) ''Gur dhein strainséirí dínn dá chéile:' Máire Mhac an tSaoi agus Oidhreacht 1916' Comhar, . [Details]
(2021)'Agallamh le Máire Mhac an tSaoi'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2021) 'Agallamh le Máire Mhac an tSaoi' Comhar, . [Details]
(2019)'Súil eile ar litríocht na Gaeilge'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2019) 'Súil eile ar litríocht na Gaeilge' Comhar, .   [Details]
(2019)''Bhí rós ar ghualainn chách' - Filíocht Mhichael Hartnett'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2019) ''Bhí rós ar ghualainn chách' - Filíocht Mhichael Hartnett' Comhar, . [Details]
(2018)'Garbhchríocha na Daonnachta'
Ní Ghearbhuigh, Ailbhe (2018) 'Garbhchríocha na Daonnachta' Comhar, . [Details]
(2018)'Tús Comhrá'
Ní Ghearbhuigh, Ailbhe (2018) 'Tús Comhrá' Comhar, . [Details]
(2016)'Comóradh 1916'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2016) 'Comóradh 1916' Comhar, . [Details]
(2006)'Chateaubriand - Oisín na bhFrancach'
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2006) 'Chateaubriand - Oisín na bhFrancach' Feasta, . [Details]

Published Reports

 YearPublication
(2022)'Athshamhlú an Dúchais' in Critical Voices.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) 'Athshamhlú an Dúchais' in Critical Voices. Arts Council, Dublin.   [Full Text] [Details]

Book Reviews

 YearPublication
(2021)Léirmheas ar 'Oilithreach na gCríoch Déanach' le Pádraig Mac Fhearghusa.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2021) Léirmheas ar 'Oilithreach na gCríoch Déanach' le Pádraig Mac Fhearghusa. Book Reviews [Details]
(2018)Léirmheas ar 'Taisí Tosta' le Seosamh Ó Murchú.
Ní Ghearbhuigh, Ailbhe (2018) Léirmheas ar 'Taisí Tosta' le Seosamh Ó Murchú. Book Reviews [Details]

Electronic Journals

 YearPublication
(2018)Tuairisc. Léirmheas ar an dráma Beannaithe.
Ní Ghearbhuigh, Ailbhe (2018) Tuairisc. Léirmheas ar an dráma Beannaithe. Electronic Journals   [Details]
(2016)Tuairisc. An Ríordánach @100.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2016) Tuairisc. An Ríordánach @100. Electronic Journals [Details]

Electronic Article

 YearPublication
(2021)On Learning.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2021) On Learning. Electronic Article [DOI] [Details]
(2020)Cultúr faoin gCuibhriú.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2020) Cultúr faoin gCuibhriú. Electronic Article   [Details]

Film or Broadcasts

 YearPublication
(2022)Cathair na Mílte Grian.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) Cathair na Mílte Grian. Film or Broadcasts [Details]
(2020)European Day of Languages.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh/Irish Foreign Ministry (2020) European Day of Languages. Film or Broadcasts [Details]

Guest Speaker

 YearPublication
(2019)File ar Fhile - discussion on literary translation. Poetry Ireland 20.5.2019.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2019) File ar Fhile - discussion on literary translation. Poetry Ireland 20.5.2019. Guest Speaker [Details]

Invited Lectures

 YearPublication
(2019)An File agus an Chathair.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2019) An File agus an Chathair. Invited Lectures [Details]

Invited Seminars

 YearPublication
(2022)Tá chuile rud ar tinneall, Nó cheana féin ar mire: Climate crisis in the poetry of Simon Ó Faoláin.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) Tá chuile rud ar tinneall, Nó cheana féin ar mire: Climate crisis in the poetry of Simon Ó Faoláin. Invited Seminars [Details]

Journal Volume Edited

 YearPublication
(2022)Howl: New Irish Writing.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) Howl: New Irish Writing. Journal Volume Edited [Details]

Newspaper Articles

 YearPublication
(2021)Máire Mhac an tSaoi in The Irish Times.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2021) Máire Mhac an tSaoi in The Irish Times. Newspaper Articles [Details]
(2018)Irish Times. Liam Ó Muirthile: Ceardaí Focal / Craftsman of Words.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2018) Irish Times. Liam Ó Muirthile: Ceardaí Focal / Craftsman of Words. Newspaper Articles   [Details]
(2018)Gaeltacht Adventures.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2018) Gaeltacht Adventures. Newspaper Articles   [Details]
(2018)Eachtraí sa Ghaeltacht.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2018) Eachtraí sa Ghaeltacht. Newspaper Articles   [Details]
(2016)Irish Times. O'Rowland Stones.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2016) Irish Times. O'Rowland Stones. Newspaper Articles [Details]
(2015)Irish Times. Sa chró le Barthes.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2015) Irish Times. Sa chró le Barthes. Newspaper Articles [Details]
(2015)Irish Times. Scéal Simone.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2015) Irish Times. Scéal Simone. Newspaper Articles [Details]

Performances

 YearPublication
(2021)Léamh Filíochta do Scoil Gheimhridh Merriman.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2021) Léamh Filíochta do Scoil Gheimhridh Merriman. Performances [Details]
(2021)Poetry Reading for International Women's Day.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2021) Poetry Reading for International Women's Day. Performances [Details]
(2021)Crossways 2021 the Irish and Scottish Cultural and Literary Festival.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2021) Crossways 2021 the Irish and Scottish Cultural and Literary Festival. Performances [Details]
(2020)Poetry Reading for Amergin Festival.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2020) Poetry Reading for Amergin Festival. Performances [Details]

Poems

 YearPublication
(2017)The Wake Forest Series of Irish Poetry Volume IV.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2017) The Wake Forest Series of Irish Poetry Volume IV. Poems [Details]

Radio Presentation

 YearPublication
(2022)The Poetry Programme on RTÉ Radio 1 22/05/22.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) The Poetry Programme on RTÉ Radio 1 22/05/22. Radio Presentation [Details]
(2022)Interview about An Fhéile Bheag Filíocht on An Saol Ó Dheas.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) Interview about An Fhéile Bheag Filíocht on An Saol Ó Dheas. Radio Presentation [Details]
(2021)Interview on RTÉ Raidio na Gaeltachta about upcoming conference in Prague and poetry reading.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2021) Interview on RTÉ Raidio na Gaeltachta about upcoming conference in Prague and poetry reading. Radio Presentation [Details]
(2021)Interview on RTÉ Raidó na Gaeltachta An Saol ó Dheas.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2021) Interview on RTÉ Raidó na Gaeltachta An Saol ó Dheas. Radio Presentation [Details]
(2021)RTÉ Radio 1 Morning Ireland interview about Máire Mhac an tSaoi.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2021) RTÉ Radio 1 Morning Ireland interview about Máire Mhac an tSaoi. Radio Presentation [Details]
(2019)No Egos no divas on BBC Radio 4.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2019) No Egos no divas on BBC Radio 4. Radio Presentation [Details]
(2017)Filíocht Bhríde Ní Mhóráin.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2017) Filíocht Bhríde Ní Mhóráin. Radio Presentation [Details]
(2019)An Saol ó Dheas RTE Raidio na Gaeltachta.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2019) An Saol ó Dheas RTE Raidio na Gaeltachta. Radio Presentation [Details]
(2018)An Saol ó Dheas. RTÉ Raidio na Gaeltachta.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2018) An Saol ó Dheas. RTÉ Raidio na Gaeltachta. Radio Presentation [Details]

Translations

 YearPublication
(2021)Translations of poems by Anna Adamowicz.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2021) Translations of poems by Anna Adamowicz. Translations [Details]
(2020)Translation of poems by Marius Burokas.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2020) Translation of poems by Marius Burokas. Cork: Translations [Details]

Video recording / TV

 YearPublication
(2021)Nuacht TG4 18.10.2021.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2021) Nuacht TG4 18.10.2021. Video recording / TV [Details]
(2020)Ask me anything: Where does Camogie come from?.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2020) Ask me anything: Where does Camogie come from?. Video recording / TV [Details]

Invited Performer

 YearPublication
(2022)Cosán Ghabhla ag Féile an Earagail.
Ailbhe Nī Ghearbhuig (2022) Cosán Ghabhla ag Féile an Earagail. Invited Performer   [Details]
(2022)Effetto 48 Festival in Umbria, Italy.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) Effetto 48 Festival in Umbria, Italy. Invited Performer [Details]
(2022)John Hewitt International Summer School.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) John Hewitt International Summer School. Invited Performer [Details]

Radio Performance

 YearPublication
(2022)Hörspiel - Deutschlandfunk Kultur (Rosualt).
Ailbhe Ní Ghearbhuigh and Björn SC Deigner (2022) Hörspiel - Deutschlandfunk Kultur (Rosualt). Radio Performance [DOI] [Details]
(2019)'Anáil' ar Meascra, RTÉ Raidió na Gaeltachta.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2019) 'Anáil' ar Meascra, RTÉ Raidió na Gaeltachta. Radio Performance [Details]
(2019)Interview and perfomance on RTÉ's Arena.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh and Úna Ní Fhlannagáin (2019) Interview and perfomance on RTÉ's Arena. Radio Performance [Details]
(2019)The Poetry Programme.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2019) The Poetry Programme. Radio Performance [Details]

Radio Feature

 YearPublication
(2022)Poetry File on RTÉ Lyric FM 12.3.22.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) Poetry File on RTÉ Lyric FM 12.3.22. Radio Feature [Details]
(2022)Poetry File on RTÉ Lyric FM 29.05.22.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) Poetry File on RTÉ Lyric FM 29.05.22. Radio Feature [Details]

Podcast - Media

 YearPublication
(2021)Beo ar Éigean.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh, Siún Ní Dhuinn, Sinéad Ní Uallacháin, Áine Ní Bhreisleáin (2021) Beo ar Éigean. Podcast - Media [Details]
(2019)Words Lightly Spoken on RTÉ Radio.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2019) Words Lightly Spoken on RTÉ Radio. Podcast - Media [Details]
(2021)Interview about Ailbhe's work for EFACIS podcast.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh and Daniela Theinova (2021) Interview about Ailbhe's work for EFACIS podcast. Podcast - Media [Details]
(2020)Podcast for Half-Moon Festival.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh; Pax Ó Faoláin (2020) Podcast for Half-Moon Festival. Podcast - Media [Details]

Artistic Research Projects (R&D)

 YearPublication
(2021)Scór do Rince.
Siobhán Ní Dhuinnín, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Sibéal Davitt (2021) Scór do Rince. Artistic Research Projects (R&D) [Details]

Workshops

 YearPublication
(2022)Poety Workshop at An Fhéile Bheag Filíochta i gCorca Dhuibhne.
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) Poety Workshop at An Fhéile Bheag Filíochta i gCorca Dhuibhne. Workshops [Details]
(2021)Ceardlann Scríbhneoireachta leis an gCumann Drámaíochta.
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2021) Ceardlann Scríbhneoireachta leis an gCumann Drámaíochta. Workshops [Details]

Professional Activities

Honours and Awards

 YearTitleAwarding Body
2022Oireachtas Literary Prize for Best Poem Oireachtas na Gaeilge
2022Oireachtas Literary Prize for Best Poetry Collection Oireachtas na Gaeilge
2020Lawrence O'Shaughnessy Award for Poetry University of St Thomas, USA
2019Michael Harnett Award for Poetry Limerick City and County Council
2018NUI Galway Alumni Award for Irish NUI Galway
2017Parnell's Walking Stick Nuala Ní Dhomhnaill
2016Government of Ireland Postdoctoral Fellowship Irish Research Council
2015Shortlist of RTÉ's 'A Poem for Ireland RTÉ
2013Presidency Poem for Ireland's EU Presidency Arts Council/Government of Ireland
2015Residency at Tyrone Guthrie Centre Kerry County Council
2014Adele Dalsimer Dissertation Prize Amreican Conference for Irish Studies
2014Duais Léirmheastóireachta Éigse Éireann Oireachtas na Gaeilge
2011Sparántacht Bhreandán Uí Éithir NUI Galway
2009Government of Ireland Research Scholarship IRCHSS
2007Fulbright FLTA Fulbright Ireland
2005Scoláireacht 1916 NUI Galway
2001Roinn Oideachais Scholarship Department of Education

Professional Associations

 AssociationFunctionFrom / To
Poetry Ireland/Éigse Éireann Member of Board of Directors01-JUN-20 /

Conference Contributions

 YearPublication
(2023)Guth na mBan: Mná na hAthbheochana 8 Márta 2023,
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2023) Cáit Ní Dhonnchadha: Bean Ilghnéitheach. [Invited Lectures (Conference)], Guth na mBan: Mná na hAthbheochana 8 Márta 2023, UCC . [Details]
(2022)Eco-humanities Lunchtime Research Seminar,
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) Tá chuile rud ar tinneall, Nó cheana féin ar mire: Climate crisis in the poetry of Simon Ó Faoláin. [Invited Seminars/Guest Lectures], Eco-humanities Lunchtime Research Seminar, UCC . [Details]
(2023)Geographies of the Present. Spaces and Places of the Anthropocene in Italy,
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2023) Invited Poetry Reading 24.2.2023. [Invited Oral Presentation], Geographies of the Present. Spaces and Places of the Anthropocene in Italy, UCC . [Details]
(2022)The Poetic Tongue,
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) Translating Andrée Chedid. [Invited Lectures (Conference)], The Poetic Tongue, UCC , 10-MAY-22. [Details]
(2022)Léachtaí Cholm Cille,
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) 'Bean stádar anois mé': Dánta as Tonn Teaspaigh. [Invited Lectures (Conference)], Léachtaí Cholm Cille, NUI Maynooth . [Details]
(2022)An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2022 NUI Galway,
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2022) A Keynote on literary criticism in the journal Comhar, 1942-2022 / Ag fógairt phráinne: an léirmheastóireacht in Comhar. [Keynote Speaker], An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2022 NUI Galway, NUI Galway / OÉ Gaillimh . [Details]
(2021)Tintúd-Aistriú,
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2021) Fíon Gearmánach: 'Iarrachtaí' Thórna. [Invited Lectures (Conference)], Tintúd-Aistriú, UCC . [Details]
(2020)Bugs and Books Symposium,
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2020) Teaching Seán Ó Ríordáin in the time of Covid. [Oral Presentation], Bugs and Books Symposium, UCC . [Details]
(2019)Home(s) in Irish Studies, NUI Galway,
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2019) Lána an tSeamlais i bhfilíocht Liam Uí Mhuirthile. [Oral Presentation], Home(s) in Irish Studies, NUI Galway, NUI Galway , 07-JUN-19. [Details]
(2019)IASIL,
Ailbhe Ni Ghearbhuigh (2019) Poetry Reading. [Invited Seminars/Guest Lectures], IASIL, TCD . [Details]
(2018)American Conference for Irish Studies,
Ní Ghearbhuigh, Ailbhe (2018) Poetry Reading. [Invited Lectures (Conference)], American Conference for Irish Studies, University College Cork . [Details]
(2018)All Things Considered… Material Culture and Memory,
Ailbhe Ní Ghearbhuigh (2018) Parnell's Walking Stick. [Invited Lectures (Conference)], All Things Considered… Material Culture and Memory, UCC , 10-NOV-18. [Details]
(2016)Post Crash Irish Literature, University of Hong Kong,
Ní Ghearbhuigh, Ailbhe (2016) International conference on Irish Literature. [Invited Lectures (Conference)], Post Crash Irish Literature, University of Hong Kong, University of Hong Kong . [Details]
(2015)Seminar Series at Adam Mickiewicz University,
Ní Ghearbhuigh, Ailbhe (2015) The Gaelic Revival: Ireland and European language movements 1898-1916. [Invited Seminars/Guest Lectures], Seminar Series at Adam Mickiewicz University, Adam Mickiewicz University, Poznan . [Details]

Committees

 CommitteeFunctionFrom / To
RIA Coiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach Ball2022 / 2026
Coiste Sheimineáir na Scoile Ball2021 / 2022
UCC Creative Working Group Committee Member2018 /
Student Experience Committee Member2017 / 2018
Cork University Press Committee Member2018 /

Outreach Activities

 Description

Two Workshops - Poetry as Commemoration in Cork City Library, October 2022

Reading and discussion of anthology 'A Different Eden' at Cork World Book Festival, April 2022

Filíocht at the Farmgate in March 2022 was an opportunity for our undergraduate students to read their work at the Farmgate Café in the English Market.

Poetry Reading in Waterstones, Cork, for Seachtain na Gaeilge.

Reading at Cork International Poetry Festival 23.3.2019

Interview about MA in Modern Irish at UCC on RTÉ Raidió na Gaeltachta, 15 August 2018

Participation in Scéim na Scol 2017, 2018

Discovery Arts Programme, UCC, June 2019

Discussion of the work of Liam Ó Muirthile

Public reading in Florence, Italy, April 2019

Poetry Reading Irish World Heritage Centre, Manchester November 2018

Reading at West Cork Literary Festival 13.7.2018

Reading at the Launch of Calling Cards anthology in Dublin 21.11.2018

Poetry Reading at Féile na Bealtaine 6.5.2019

Panelist at Cork World Book Fest 24.4.2019

Poetry Reading for Culture Night 2018, City Library Cork

Journal Activities

 JournalRoleTo / From
Léachtaí Cholm Cille Peer Reviewer-
Comhar Taighde Peer Reviewer-
Léann - Iris Chumann Léann Na Litríochta Peer Reviewer-

Other Activities

 Description

Peer-reviewer, Ar Imeall i Lár an Domhain ( Leabhair COMHAR, 2021)

Peer-reviewer Litteraria Pragensia (Charles University, Prague)

Peer-Reviewer for Léann Teanga: an Reiviú

Teaching Activities

Teaching Interests

I teach Irish-language poetry both in the original Irish and in translation. 
I also teach Creative Writing to postgraduate students. 

GA1008 An Nualitríocht

GA2035 Seán Ó Ríordáin: Prós agus Filíocht (module coordinator)

GA3004 An Nuafhilíocht (module coordinator)

GA6035 An Scríbhneoireacht Chruthaitheach (module coordinator)

GA6037 Scileanna Taighde agus Cumarsáide (module coordinator)

GA6042 Modern Poetry in Gaelic

Recent Postgraduates

 Graduation YearStudent NameInstitutionDegree TypeThesis Title
2021Róisín Nic Liam UCCRól na Gaelainne i bParaidím an Díchoilíneachais
2023Seán Ó hUallacháin UCCOileán agus Oileán Eile: Filíocht Sheáin Uí Ríordáin sa tSeapáin
2019Antóin Ó Dúllaing UCCÓmós Áite i bhfilíocht Liam Uí Mhuirthile

Current Postgraduate Students

 StudentDegree Type
Alcorn Ann Cecelia Doctoral Degree
O Doibhlin Cronan Doctoral Degree

Research Information

External Collaborators

 NameOrganisation / InstituteCountry
Tristan Rosenstock RTÉIRELAND
Gemma Peacocke, Iarla Ó Lionáird, Isabelle O'Connor Princeton UniversityU.S.A.
Ciara Hyland Documentary DirectorIRELAND
Emma Ní Chearúil Freelance radio producer/RTÉIRELAND
Úna Ní Fhlannagáin Cairde na Cruitireachta / Friends of the HarpIRELAND
Siobhán Ní Dhuinnín Arts CouncilIRELAND
Aonghus Ó Lochlainn & Tristan Rosenstock Broadcasting Authority of IrelandIRELAND

Contact details


  • Lecturer

Search profiles by name

Search profiles by topic

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Ãras Uí Rathaille, UCC

Top