Research Profile

Alan Titley

Biography

Fuair sé a chuid bun agus meánoideachais i gCorcaigh. Oileadh mar bhunmhúinteoir i gColáiste Phádraig, Droim Conrach é, áit ar bhain sé an bonn óir amach don chéad áit sa teagasc. Chaith tréimhse ag múineadh agus ag taisteal san Afraic. Chaith cúig mbliana ag múineadh páistí bodhra i mBaile Átha Cliath fad is a bhí sé ag saothrú na gcéimeanna BA agus MA. Chaith breis agus cúig mbliana fichead mar Cheann Roinn na Gaeilge i gColáiste Phádraig (Ollscoil na hÉireann, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath). Bhronn Ollscoil na hÉireann an chéim Ph.D. air de bharr a chuid staidéir ar an úrscéal Gaeilge sa bhliain 1990.
Is iad nualitríocht na Gaeilge, fara scéal na Gaeilge mar theanga phobail, stair an leabhair, an dioscúrsa cultúir, agus nualitríocht na Gàidhlig in Albain a phríomhchúraimí léinn. Tá trí cinn d'úrscéalta, trí chnuasach gearrscéalta agus scéalta don óige foilsithe aige. Léiriú gairmiúil ar a chuid drámaí tá déanta ag Amharclann na Mainistreach, Amharclann de hÍde, RTÉ agus an BBC. Tá aistriúcháin déanta ar a shaothar go dtí mór agus mionteangacha, idir Rúisis agus Fhraincis agus Iodáilis agus Bhéarla agus Bhulgáiris agus Pholainnis agus Ghàidhlig agus Albáinis agus eile. Bhain a chuid scríbhneoireachta duaiseanna liteartha náisiúnta agus idirnáisiúnta ar a n-áireofaí duaiseanna Oireachtais, Duais Pater an Australian Academy for the Broadcasting Arts and Sciences, Duais an Bhuitléirigh de chuid an Irish-American Cultural Institute, Duais Éilís Dillon, Duais Stewart Parker an BBC chomh maith le duaiseanna i gcomórtais liteartha an Francis McManus Short Story Competition, Sheachtain Scríbhneoirí Lios Tuathail, agus i gcomortais chraolacháin IFTA agus na Féile Scannánaíochta PanCheiltí. Tá scriopt scannáin scríte aige ar Liam Ó Flaithearta, Mháirtín Ó Direáin, Mháirtín Ó Cadhain agus ar an nGaeilge mar theanga phobail. Chuir cláir raidió agus teilifíse i láthair ar ghnéithe éagsúla de litríocht na Gaeilge is na hÉireann. Scríobhann colún seachtainiúil ar chúrsaí reatha agus cultúir don Irish Times.
Bhí sé ina bhall de Bhord na Gaeilge, de Bhord na Leabhar Gaeilge, ina eagarthóir Gaeilge ar Books Ireland, ar Anois, ar An Léitheoir, de Choiste Chló Ollscoile Chorcaí, agus is ball de Idirmhalartán Litríocht Éireann é faoi láthair. Chaith tréimhsí ina scrúdaitheoir seachtrach ar an Nua-Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus tréimhsí ócáidiúla in Ollscoil na Ríona, Ollscoil Uladh, Coláiste na Tríonóide, Coláiste San Aingeal agus in Sabhal Mòr Ostaig na hAlban. B'é a cheap, a dhréachtaigh is a bhunaigh an chéad chéim i Staidéar an Aistriúcháin in Éirinn i gcomhar le Scoil na dTeangacha Feidhmeacha in DCU. Bhí dlúthpháirteach, leis, i gceardlanna éagsúla scríbhneoireachta faoi scáth na Comhairle Ealaíona agus foilsitheoirí na Gaeilge.

Research Interests


My research has been largely in the field of modern Irish literature with an emphasis on the twentieth century and on contemporary writing. I deal particularly with the novel, the short story, the drama and the narrative poem. I have also written widely on Anglo-Irish and on Scottish Gaelic writing. Some of my research energy goes into creative writing, as this is equally a form of research as the more accepted annotated kind footnoted to the end of its quarry. I do not, however, confine myself to these areas, but have ventured across borders into social affairs, politics and philosophy. The arts are all linked together in a great rosary chain, and what does he know of one subject which only one subject he knows? Research is an open activity and should take you anywhere. I try to let it do this.

Publications

Books

 YearPublication
(2015)The Dirty Dust. Cré na Cille.
Máirtín Ó Cadhain; Translated from the Irish by Alan Titley (2015) The Dirty Dust. Cré na Cille. New Haven, CT: Yale University Press. [Details]
(2014)An Bhean Feasa.
Titley, Alan (2014) An Bhean Feasa. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht. [Details]
(2013)An Chuallacht Léannta: ceiliúradh ar Íosánaigh agus Léann na Gaeilge.
Titley, Alan (2013) An Chuallacht Léannta: ceiliúradh ar Íosánaigh agus Léann na Gaeilge. Baile Átha Cliath: Foilseacháin Ábhar Spioradálta. [Details]
(2013)Rabhadh Dánta.
Titley, Alan (2013) Rabhadh Dánta. Baile Átha Cliath: Coiscéim. [Details]
(2013)The History of the Irish Book, vol. II.
Titley, Alan; Sewell, Frank; Ó Ciardha, Eamonn (eds) (2013) The History of the Irish Book, vol. II. Oxford: Oxford University Press. [Details]
(2012)Smuf.
Titley, Alan (2012) Smuf. Baile Atha Cliath: An Gúm. [Details]
(2011)Na Drámaí Garbha.
Alan Titley (2011) Na Drámaí Garbha. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta. [Details]
(2011)Nailing Theses:selected essays.
Alan Titley (2011) Nailing Theses:selected essays. Belfast: Lagan Press. [Details]
(2010)Scríbhneoirí faoi chaibidil.
Titley, Alan (2010) Scríbhneoirí faoi chaibidil. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2009)Gluaiseacht.
Titley, Alan (2009) Gluaiseacht. Baile Átha Cliath: An Gúm. [Details]
(2007)An réabhlóid mar ghníomh dínite.
Titley, A; (2007) An réabhlóid mar ghníomh dínite. Baile Átha Cliath: Coiscéim. [Details]
(2006)Tyda.
Titley, Alan / Tatyana Mihalova (translator); (2006) Tyda. Moscow: New Literature. [Details]
(2004)Beir leat do shár-Ghaeilg Súil siar agus ar aghaidh.
Titley, A; (2004) Beir leat do shár-Ghaeilg Súil siar agus ar aghaidh. Baile Átha Cliath: An Aimsir Óg, paimfléad 3. [Details]
(2003)Amach.
Titley, A; (2003) Amach. Baile Átha Cliath: An Gúm. [Details]
(2000)A pocket history of Gaelic culture.
Titley, A; (2000) A pocket history of Gaelic culture. Dublin: O'Brien Press. [Details]
(1998)Leabhar Nóra Ní Anluain: céad scéal ó cheartlár na cruinne.
Titley, A; (1998) Leabhar Nóra Ní Anluain: céad scéal ó cheartlár na cruinne. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta. [Details]
(1996)Chun doirne: rogha aistí.
Titley, A; (1996) Chun doirne: rogha aistí. Béal Feirste: Lagan Press. [Details]
(1995)Fabhalscéalta.
Titley, A; (1995) Fabhalscéalta. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta. [Details]
(1994)An cogadh in aghaidh na critice.
Titley, A; (1994) An cogadh in aghaidh na critice. Béal Feirste: Fortnight Publications. [Details]
(1993)An fear dána.
Titley, A; (1993) An fear dána. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. [Details]
(1991)An t-úrscéal Gaeilge.
Titley, A; (1991) An t-úrscéal Gaeilge. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. [Details]
(1991)Tagann Godot.
Titley, A; (1991) Tagann Godot. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. [Details]
(1987)Eiriceachtaí agus Scéalta Eile.
Alan Titley; (1987) Eiriceachtaí agus Scéalta Eile. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. [Details]
(1980)Stiall fhial feola.
Titley, A; (1980) Stiall fhial feola. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. [Details]
(1978)Méirscrí na treibhe.
Titley, A; (1978) Méirscrí na treibhe. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. [Details]
(1975)Máirtín Ó Cadhain: clár saothair.
Titley, A; (1975) Máirtín Ó Cadhain: clár saothair. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. [Details]

Book Chapters

 YearPublication
(2011)'Tom McIntyre's Caoineadh Airt Uí Laoghaire'
Titley, Alan (2011) 'Tom McIntyre's Caoineadh Airt Uí Laoghaire' In: Sweeney, Bernadette and Marie Kelly (eds). The Theatre of Tom McIntyre: Strays from the ether. Dublin: Carysfort Press. [Details]
(2010)'Russians in The Western Isles'
Titley, Alan (2010) 'Russians in The Western Isles' In: Roncevic, Dunja; Fomin, Maxim; Matasovic, Ranko (eds). Celts and Slavs in Central and Southeastern Europe. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. [Details]
(2010)'The Great Forgetting'
Titley, Alan (2010) 'The Great Forgetting' In: Frawley, Oona (eds). Memory Ireland. Syracuse, NY: Syracuse University Press. [Details]
(2010)'The Irish Translation of Quo Vadis'
Titley, Alan (2010) 'The Irish Translation of Quo Vadis' In: Fomin, Maxim; Jarniewicz, Jerzy; Stalmaszczyk, Piotr (eds). Dimensions and Categories of Celticity: Studies in Literature and Culture. Lodz, Poland: Wydawnicto Uniwersytetu Lodzkiego. [Details]
(2009)'The Lava of Imagination and The Secret History of Words'
Titley, Alan (2009) 'The Lava of Imagination and The Secret History of Words' In: Thompson, Mary Shine (eds). The Fire I' The Flint: Essays on the Creative Imagination. Dublin: Four Courts Press. [Details]
(2009)'Synge and the Irish Language'
Titley, Alan (2009) 'Synge and the Irish Language' In: Mathews, P. J (eds). The Cambridge Companion to J. M. Synge. Cambridge: Cambridge University Press. [Details]
(2008)'An Seoigheach sa Ghaeilge'
Titley, Alan (2008) 'An Seoigheach sa Ghaeilge' In: Dillon, Charles; Ní Fhrighil, Ríona (eds). Aistriú Éireann. Belfast: QUP. [Details]
(2008)'An teanga eile leath-leis'
Titley, Alan (2008) 'An teanga eile leath-leis' In: Ní Loingsigh, Máiréad (eds). Tar éis a bháis: aistí i gcuimhne ar Sheán Ó Ríordáin. Indreabhán: Cló Iarchonnacht. [Details]
(2008)'An Fear ar Ball'
Titley, Alan (2008) 'An Fear ar Ball' In: Uí Chollatáin, Regina (eds). Iriseoirí Pinn na Gaeilge. Dublin: Cois Life. [Details]
(2007)'The Interpretation of Tradition'
Titley, Alan (2007) 'The Interpretation of Tradition' In: Lennon, Hilary (eds). Frank O'Connor. Critical essays. Dublin: Four Courts. [Details]
(2007)'Sodba'
Titley, Alan (2007) 'Sodba' In: Amanairis. Ljubljana: Drustvo slovenskih pisateljiev. [Details]
(2007)'Irish Prose in the 20th Century'
Titley, Alan (2007) 'Irish Prose in the 20th Century' In: Mac Mathúna, S. ; Ó Corráin, A (eds). Celtic Literatures in the Twentieth Century. Moscow: x. [Details]
(2006)'The Novel in Irish'
Titley, Alan (2006) 'The Novel in Irish' In: Foster, John Wilson (eds). The Cambridge Companion to the Irish Novel. Cambridge: Cambridge University Press. [Details]
(2006)'An Aiste Tuairimíochta'
Titley, Alan (2006) 'An Aiste Tuairimíochta' In: Ní Dhonnchadha, Aisling (eds). An Prós Comhaimseartha. Léachtaí Cholm Cille 36. Má Nuad: An Sagart. [Details]
(2005)'Gnawing on the same old bone: how Ireland has not changed at all'
Alan Titley; (2005) 'Gnawing on the same old bone: how Ireland has not changed at all' In: The New Ireland and its Sacred Cows. Dublin: The Liffey Press. [Details]
(2005)'The dregs in the pot of gold: the Irish experience of exchanging dignity for racism'
Titley, Alan (2005) 'The dregs in the pot of gold: the Irish experience of exchanging dignity for racism' In: Brown, Michelle P.; Kelly, Richard J (eds). You're History! How people make the difference. London, New York: Continuum. [Details]
(2005)'The Expectations of Irish Literature'
Titley, Alan (2005) 'The Expectations of Irish Literature' In: Kirk, John. M.; Ó Baoill, Dónall P (eds). Legislation, Literature and Sociolinguistics: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2004)'An Scéal agus an Fhílíocht'
Titley, Alan (2004) 'An Scéal agus an Fhílíocht' In: Ó Conaire, Breandán (eds). Aistí ag Iompar Scéil: in ómós do Shéamas P. Ó Mórdha. Dublin: An Clóchomhar. [Details]
(2004)'How Did We Get Here From There?'
Titley, Alan (2004) 'How Did We Get Here From There?' In: Mac Murchaidh, Ciarán (eds). 'Who Needs Irish?'. Dublin: Veritas Publications. [Details]
(2004)''Ravelling Narratives: Irish and Scottish Life Stories Compared'
Titley, Alan (2004) ''Ravelling Narratives: Irish and Scottish Life Stories Compared' In: Kelly, William; Young, John R (eds). Ullster and Scotland 1600-2000. Dublin: Four Courts Press. [Details]
(2004)'Neither the Boghole nor Berlin: Drama in the Irish Language from Then until Now'
Titley, Alan (2004) 'Neither the Boghole nor Berlin: Drama in the Irish Language from Then until Now' In: Fitz-Simon, Christopher (eds). Players and Painted Stage. Dublin: New Island. [Details]
(2001)'An Nóta Pearsanta agus Litríocht na Meánaoiseanna'
Titley, Alan (2001) 'An Nóta Pearsanta agus Litríocht na Meánaoiseanna' In: Ó Coileáin, S.; Ó Conchúir, B.; Riggs, P (eds). Saoi na hÉigse: Féilscríbhinn in Ómós do Sheán Ó Tuama. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar. [Details]
(2011)'Cúirt an Mheán Oíche: a wonder of Ireland'
Titley, Alan (2011) 'Cúirt an Mheán Oíche: a wonder of Ireland' In: Ó Conchubhair, Brian (eds). The Midnight Court/ Cúirt an Mheán Oíche. A critical edition. Syracuse, NY: Syracuse University Press. [Details]
(2015)'Sorley MacLean and the Imagination of Excess'
Titley, Alan (2015) 'Sorley MacLean and the Imagination of Excess' In: Ronnie Renton (eds). Ainmeil Thar Cheudan, Papers on the Life and Work of Sorley MacLean. Shetland: Cló Ostaig. [Details]
(2015)'The Irish Translations of Alice in Wonderland'
Titley, Alan (2015) 'The Irish Translations of Alice in Wonderland' In: Lindseth, Jon A (eds). Alice in a World of Wonderlands/ The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece. Delaware: Oak Knoll Press. [Details]
(2012)'Out. Translation of short novel Amach'
Titley, Alan (2012) 'Out. Translation of short novel Amach' In: Kosmalska, Joanna (eds). De Kadentzya. A literary journal from Poland. Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. [Details]
(2014)'Introduction'
Titley, Alan (2014) 'Introduction' In: Caoimhín Ó Cearnaigh by Liam P. Ó Riain (new edition). Baile Átha Cliath: Coiscéim. [Details]
(2012)'Introduction'
Titley, Alan (2012) 'Introduction' In: Mac Amhlaigh, Liam; Ó Curnáin, Brian (eds). Ilteangach, Ilseiftiúil: Féilscribhinn in ómós do Nicholas Williams/ A Festschrift in honour of Nicholas Williams. Galway: Arlen House. [Details]
(2015)'Inaugural Robert Welch Memorial Lecture 2013'
Titley, Alan (2015) 'Inaugural Robert Welch Memorial Lecture 2013' In: Ó Corráin, Ailbhe (eds). An Alternative Literary Atlas of Ireland. Belfast: Ulster University/ Appletree Press. [Details]
(2015)'The Manx Translations of Alice in Wonderland'
Titley, Alan (2015) 'The Manx Translations of Alice in Wonderland' In: Lindseth, Jon A (eds). Alice in a World of Wonderlands/ The Translations of Lewis Carroll’s Masterpiece. Delaware: Oak Knoll Press. [Details]
(2012)'An Leanbh Ionainn go Léir: Na haistriúcháin Ghaeilge ar litríocht do dhaoine óga'
Titley, Alan (2012) 'An Leanbh Ionainn go Léir: Na haistriúcháin Ghaeilge ar litríocht do dhaoine óga' In: Nic Congáil, Ríona (eds). Codladh Céad Bliain: Cnuasach Aistí ar Litríocht na nÓg. Baile Átha Cliath: Leabhair Comhar. [Details]
(2013)'Ludwig Wittgenstein agus teangeolaíocht na Gaeilge'
Titley, Alan (2013) 'Ludwig Wittgenstein agus teangeolaíocht na Gaeilge' In: Ó Coileáin, Seán; Ó Murchú, Liam P.; Riggs, Pádraigín (eds). Séimhfhear Suairc: aistí in ómós don Ollamh Breandán Ó Conchúir. Má Nuad: An Sagart. [Details]

Peer Reviewed Journals

 YearPublication
(2012)'Middle Earth: Poetry in Irish at Mid Century'
Titley, A (2012) 'Middle Earth: Poetry in Irish at Mid Century'. The Irish University Review, 42 [DOI] [Details]
(2012)'Middle Earth: Poetry in Irish at Mid Century'
Titley, Alan (2012) 'Middle Earth: Poetry in Irish at Mid Century'. Irish University Review, 42 [DOI] [Details]
(2011)'x'
Titley, Alan (2011) 'x'. Beascna, [Details]
(2011)'The History of Gaelic Games before the GAA'
Michel Byrne; (2011) 'The History of Gaelic Games before the GAA'. Aiste, 3 (3) [Details]
(2010)'Na Curaidhean gun fheall gun sgàth'
Titley, Alan (2010) 'Na Curaidhean gun fheall gun sgàth'. Léann - Iris Chumann Léann Na Litríochta, 1 (2) [Details]
(2010)'Uamhnach Ultach ag moladh Muimhnigh'
Titley, Alan (2010) 'Uamhnach Ultach ag moladh Muimhnigh'. Field Day Review, 6 [Details]
(2009)'Russian Influences on Irish Literature (in Russian)'
Tatyana Mikhalova, Séamas Mac Mathúna; (2009) 'Russian Influences on Irish Literature (in Russian)'. Studia Celto-Slavica, 2 [Details]
(2007)'Two Sides of the Voice: the poetry of Marin Sorescu'
Titley, Alan (2007) 'Two Sides of the Voice: the poetry of Marin Sorescu'. Translation Ireland, 17 (2) [Details]
(2005)'Turning Inside and Out: translating and Irish 1950-2000'
Titley, Alan (2005) 'Turning Inside and Out: translating and Irish 1950-2000'. The Yearbook of English Studies, 35 [Details]
(2004)'Calbharaigh/ Calvary: Somhairle MacGill-Eain'
Titley, Alan (2004) 'Calbharaigh/ Calvary: Somhairle MacGill-Eain'. The Journal of Irish Literature, 19 [Details]

Other Journals

 YearPublication
(2014)'Léirmheas ar/ Review of Beatha Úr: Dáin. Niall O’Gallagher. Clár, Glasgow'
Titley, Alan (2014) 'Léirmheas ar/ Review of Beatha Úr: Dáin. Niall O’Gallagher. Clár, Glasgow' Comhar, . [Details]
(2013)'Seán Mac Mathúna agus Gealach. A review of Seán Mac Mathúna’s novel'
Titley, Alan (2013) 'Seán Mac Mathúna agus Gealach. A review of Seán Mac Mathúna’s novel' Feasta, . [Details]
(2013)'Nóta báis/ Obituary for Seamus Heaney'
Titley, Alan (2013) 'Nóta báis/ Obituary for Seamus Heaney' Comhar, . [Details]
(2013)'Óige go Neart. Aiste ar litríocht na nÓg/ Essay on children’s literature'
Titley, Alan (2013) 'Óige go Neart. Aiste ar litríocht na nÓg/ Essay on children’s literature' Comhar, . [Details]
(2013)'Léirmheas agus plé ar/ review and discussion of Mac na hEabhraí, Breandán Ó Doibhlin’s study of the life of Christ'
Titley, Alan (2013) 'Léirmheas agus plé ar/ review and discussion of Mac na hEabhraí, Breandán Ó Doibhlin’s study of the life of Christ' Feasta, . [Details]
(2013)'Review of Irish and English: essays on the Irish linguistic and cultural frontier, 1600-1900. James Kelly & Ciarán Mac Murchaidh (eds)'
Titley, Alan (2013) 'Review of Irish and English: essays on the Irish linguistic and cultural frontier, 1600-1900. James Kelly & Ciarán Mac Murchaidh (eds)' Irish Literary Supplement, . [Details]
(2012)'Ó Doibhlin: laoch litríochta na Gaeilge. Essay on the contribution of Monsignor Breandán Ó Doibhlin’s work in Irish literature'
Titley, Alan (2012) 'Ó Doibhlin: laoch litríochta na Gaeilge. Essay on the contribution of Monsignor Breandán Ó Doibhlin’s work in Irish literature' Feasta, . [Details]
(2012)'Poetic translations of ‘Mná na hÉireann’, ‘Is fada mo chosa gan bhróga’, ‘Turas sin Loch Mor’''
Titley, Alan (2012) 'Poetic translations of ‘Mná na hÉireann’, ‘Is fada mo chosa gan bhróga’, ‘Turas sin Loch Mor’'' The Penny Dreadful, . [Details]
(2012)'Léirmheas ar/ Review of Lainnir a’ Bhuirn – The Gleaming Water. Essays on Modern Gaelic Literature. Ed. Emma Dymock, Wilson McLeod. Dunedin Academic Press'
Titley, Alan (2012) 'Léirmheas ar/ Review of Lainnir a’ Bhuirn – The Gleaming Water. Essays on Modern Gaelic Literature. Ed. Emma Dymock, Wilson McLeod. Dunedin Academic Press' Comhar, . [Details]
(2012)'Cruthú, Clampar agus Conspóid. In Forlíonadh speisialta le Comhar. A special supplement to Comhar'
Titley, Alan (2012) 'Cruthú, Clampar agus Conspóid. In Forlíonadh speisialta le Comhar. A special supplement to Comhar' Comhar, . [Details]
(2011)'Ní hAnsa. Agallamh le hAlan Titley/ Interview with Alan Titley'
Ó Caoimh, Ian; Titley, Alan (2011) 'Ní hAnsa. Agallamh le hAlan Titley/ Interview with Alan Titley' Comhar, . [Details]
(2010)'Peann na hAfraice: Chinua Achebe agus Frank Reidy'
Titley, Alan (2010) 'Peann na hAfraice: Chinua Achebe agus Frank Reidy' Comhar, . [Details]
(2010)'Continuous Light: Gabriel Rosenstock, Rody Gorman, Joe Steve Ó Neachtain'
Titley, Alan (2010) 'Continuous Light: Gabriel Rosenstock, Rody Gorman, Joe Steve Ó Neachtain' Poetry Ireland Review, (102) . [Details]
(2009)'Foclóirí agus Foclóireacht na Gaeilge'
Titley, Alan (2009) 'Foclóirí agus Foclóireacht na Gaeilge' History Ireland, . [Details]
(2009)''Craz'd in her Intellectuals': the case of Goody Glover, the Irish-Speaking Witch'
Alan Titley; (2009) ''Craz'd in her Intellectuals': the case of Goody Glover, the Irish-Speaking Witch' Research Journal, College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences, . [Details]
(2008)'History of the Irish Book Project'
Alan Titley; (2008) 'History of the Irish Book Project' Research Journal, College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences, (4) . [Details]
(2004)'The Quick and the Croaked: Aspects of the Irish Gaelic Tradition between Two Worlds'
K.Virginia Kennerly (ed); (2004) 'The Quick and the Croaked: Aspects of the Irish Gaelic Tradition between Two Worlds' Search: A Church of Ireland Journal, 27 (No 1) . [Details]

Conference Publications

 YearPublication
(2010)Annual Conference of the Celto-Slavica Society
Fomin, Maxin ; (2010) Russians in the Western Isles Annual Conference of the Celto-Slavica Society [Details]
(2010)Dimensions and Categories of Celticity: Studies in Literature and Culture
Alan Titley; (2010) Polish, Romish, Irish: The Irish Translation of Quo Vadis . In: Maxim Fomin, Jerzy Jarniewicz, Piotr Stalmaszcyk eds. Dimensions and Categories of Celticity: Studies in Literature and Culture [Details]
(2006)тупа
Alan Titley; (2006) Translation of Amach тупа [Details]

Articles

 YearPublication
(2013)The Hidden History of Irish Ireland; an stair nach n-instear. Seventh Barra Ó Donnabháin Lecture.
Titley, Alan (2013) The Hidden History of Irish Ireland; an stair nach n-instear. Seventh Barra Ó Donnabháin Lecture. New York: Articles [Details]
(2012)The Jesuits and Irish Scholarship.
Titley, Alan (2012) The Jesuits and Irish Scholarship. Articles [Details]

DVD

 YearPublication
(2007)Máirtín Ó Cadhain: Rí an Fhocail.
Alan Titley; (2007) Máirtín Ó Cadhain: Rí an Fhocail. DVD [Details]

Electronic Article

 YearPublication
(2015)Léirmheas ar/ Review of Sairséal agus Dill 1947-1981: scéal foilsitheora. Cian Ó hÉigeartaigh, Aoileann Nic Gearailt.
Titley, Alan (2015) Léirmheas ar/ Review of Sairséal agus Dill 1947-1981: scéal foilsitheora. Cian Ó hÉigeartaigh, Aoileann Nic Gearailt. Electronic Article   [Details]
(2014)Réamhrá/ Introduction.
Titley, Alan (2014) Réamhrá/ Introduction. Electronic Article [Details]
(2014)Léirmheas ar/ Review of The Second Half by Roy Keane.
Titley, Alan (2014) Léirmheas ar/ Review of The Second Half by Roy Keane. Electronic Article   [Details]
(2014)Review of Anamlón Bliana ó dhialanna an Ríordánaigh, Tadhg Ó Dúshláine (ed). Cló Iar-Chonnacht in The Irish Times.
Titley, Alan (2014) Review of Anamlón Bliana ó dhialanna an Ríordánaigh, Tadhg Ó Dúshláine (ed). Cló Iar-Chonnacht in The Irish Times. Electronic Article   [Details]
(2014)An Irishman in Africa. Review of Aran to Africa: an Irishman’s Unique Odyssey. Pádraig O’Toole.
Titley, Alan (2014) An Irishman in Africa. Review of Aran to Africa: an Irishman’s Unique Odyssey. Pádraig O’Toole. Electronic Article   [Details]
(2014)Schoolmate Bob. An appreciation of Professor Robert Welch.
Titley, Alan (2014) Schoolmate Bob. An appreciation of Professor Robert Welch. Electronic Article   [Details]
(2014)Small Voices in a Big World: guth na mionteangacha in éigse na hEorpa.
Titley, Alan (2014) Small Voices in a Big World: guth na mionteangacha in éigse na hEorpa. Electronic Article   [Details]
(2014)Literacy and Education.
Titley, Alan (2014) Literacy and Education. Electronic Article   [Details]

Foreword

 YearPublication
(2010)Foreword to The Flight of the Earls/Imeacht na nIarlaí.
David Finnegan, Éamonn Ó Ciardha, Marie-Claire Peters; (2010) Foreword to The Flight of the Earls/Imeacht na nIarlaí. Derry: Foreword [Details]

Newspaper Articles

 YearPublication
(2011)Crobhingne.
Alan Titley; (2011) Crobhingne. The Irish Times: Newspaper Articles [Details]
(2010)Crobhingne.
Alan Titley; (2010) Crobhingne. The Irish Times: Newspaper Articles [Details]
(2009)Crobhingne.
Alan Titley; (2009) Crobhingne. The Irish Times: Newspaper Articles [Details]
(2008)Crobhingne.
Alan Titley; (2008) Crobhingne. The Irish Times: Newspaper Articles [Details]
(2007)Crobhingne.
Alan Titley; (2007) Crobhingne. The Irish Times: Newspaper Articles [Details]
(2006)Crobhingne.
Alan Titley; (2006) Crobhingne. The Irish Times: Newspaper Articles [Details]
(2005)Crobhingne.
Alan Titley; (2005) Crobhingne. The Irish Times: Newspaper Articles [Details]
(2004)Crobhingne.
Alan Titley; (2004) Crobhingne. The Irish Times. Weekly Column 2004-11: Newspaper Articles [Details]

Performances

 YearPublication
(2010)Russian Translation of Tagann Godot.
Titley, A; (2010) Russian Translation of Tagann Godot. Performances [Details]
(2004)An Múchadh.
Alan Titley; (2004) An Múchadh. RTE Radio 1: Performances [Details]
(2004)Méar na Síóige Aeraí Áille.
Alan Titley; (2004) Méar na Síóige Aeraí Áille. Dublin, Rath Cairn and Conamara: Performances [Details]

Poems

 YearPublication
(2010)Mac na Meanma.
Titley, A; (2010) Mac na Meanma. Dublin, Isle of Skye: Poems [Details]
(2010)Soinéid.
Titley, A; (2010) Soinéid. Belfast: Poems [Details]
(2008)A Medley of Versions.
Alan Titley; (2008) A Medley of Versions. Belfast: Poems [Details]
(2008)Dathanna.
Alan Titley; (2008) Dathanna. Dublin, Isle of Skye: Poems [Details]
(2007)The Nightwalkers, Going to Rome, Farting, Lierally White Winifred.
Alan Titley; (2007) The Nightwalkers, Going to Rome, Farting, Lierally White Winifred. Poems [Details]
(2006)Fir Fichille Leòdhais, Fánaí.
Alan Titley; (2006) Fir Fichille Leòdhais, Fánaí. Dublin, The Isle of Skye: Poems [Details]
(2005)Ar Thrá Eirisgeidh, Scáthach agus Setanta.
Alan Titley; (2005) Ar Thrá Eirisgeidh, Scáthach agus Setanta. Dublin, The Isle of Skye: Poems [Details]
(2004)Bunóc, Crandaí Bogadaí.
Alan Titley; (2004) Bunóc, Crandaí Bogadaí. Dublin and Isle of Skye: Poems [Details]

Radio Presentation

 YearPublication
(2011)Scríbhneoirí Faoi Chaibidil.
Alan Titley; (2011) Scríbhneoirí Faoi Chaibidil. Radio Presentation [Details]
(2010)Scríbhneoirí Faoi Chaibidil.
Alan Titley; (2010) Scríbhneoirí Faoi Chaibidil. Radio Presentation [Details]
(2010)Legacies.
Joe Duffy (presenter); (2010) Legacies. Radio Presentation [Details]
(2009)Scríbhneoirí Faoi Chaibidil.
Alan Titley; (2009) Scríbhneoirí Faoi Chaibidil. Radio Presentation [Details]
(2008)Scríbhneoirí Faoi Chaibidil.
Alan Titley; (2008) Scríbhneoirí Faoi Chaibidil. Radio Presentation [Details]
(2007)Scríbhneoirí Faoi Chaibidil.
Alan Titley; (2007) Scríbhneoirí Faoi Chaibidil. Radio Presentation [Details]
(2006)Scríbhneoirí Faoi Chaibidil.
Alan Titley; (2006) Scríbhneoirí Faoi Chaibidil. Radio Presentation [Details]
(2005)Scríbhneoirí Faoi Chaibidil.
Alan Titley; (2005) Scríbhneoirí Faoi Chaibidil. Radio Presentation [Details]
(2004)Scríbhneoirí Faoi Chaibidl.
Alan Titley; (2004) Scríbhneoirí Faoi Chaibidl. Radio Presentation [Details]

Sound recording

 YearPublication
(2013)Reading of story with actress Maureen O’Hara on CD with book Scéal Phádraig Naofa/St Patrick’s Story for children. Gabrielle Bean Uí Dhomhnaill.
Titley, Alan; O'Hara, Maureen (2013) Reading of story with actress Maureen O’Hara on CD with book Scéal Phádraig Naofa/St Patrick’s Story for children. Gabrielle Bean Uí Dhomhnaill. Sound recording [Details]

Translations

 YearPublication
(2004)Opowiadania Irlandzkie.
Alan Titley; (2004) Opowiadania Irlandzkie. Krakow: Translations [Details]

Video recording / TV

 YearPublication
(2011)An G-Scéal.
Alan Titley; (2011) An G-Scéal. TG4: Video recording / TV [Details]

Professional Activities

Honours and Awards

 YearTitleAwarding Body
1991Duais liteartha Oireachtas na Gaeilge 1991
1981Roghnú gearrscéil do chnuasach idirnáisiúnta PEN / UNESCO
1980Roghnú Stiall Fhial Feola don Chlub Leabhar An Club Leabhar
1980Duais don Ghearrscéal Oireachtas na Gaeilge 1980
2007IFTA Best Irish Language Film Irish Film and Television Awards
2007Iriseoir na Bliana Oireachtas na Gaeilge
2000Duais Stewart Parker BBC
1999Gradam Uí Shúilleabháin Oireachtas na Gaeilge
2005Éilís Dillon Award x
1998Gradam liteartha don Úrscéal Bord na Gaeilge agus Uachtarán na hÉireann
1995Sparánacht Taighde An Chomhairle Ealaíon
1993Duais do Chnuasach Gearrscéalta Bord na Gaeilge
1993Duais don Úrscéal Oireachtas na Gaeilge 1993
1989Duais don Chritic Oireachtas na Gaeilge 1989
1988Duais Phater don Drámaíocht Idirnáisiúnta Australian Academy for Broadcasting Arts & Sciences
1988Duais an Bhuitléaraigh Foras Cultúir Gael-Mheiriceánach
1987Duais don Drámaíocht Oireachtas na Gaeilge 1987
1986Duais don Ghearrscéal Oireachtas na Gaeilge
1986Sparánacht Scríbhneoireachta An Chomhairle Ealaíon
1986Duais do Chnuasach Gearrscéalta Bord na Gaeilge
1985Duais don Ghearrscéal Oireachtas na Gaeilge 1985
1978Duais don Ghearrscéal Oireachtas na Gaeilge 1978
1978Roghnú Meirscrí na Treibhe don Chlub Leabhar An Club Leabhar
1977Duais don Úrscéal Oireachtas na Gaeilge 1977
1971Duais don bhFilíocht Oireachtas na Gaeilge 1971
2010Colúnaí na Bliana An tOireachtas
2014Colúnaí na Bliana/ Columnist of the Year Oireachtas Media Awards
2012Best Irish Film at Oireachtas Media Awards Oireachtas Media Awards
2011Colúnaí na Bliana/ Columnist of theYear Oireachtas Media Awards
2010Colúnaí na Bliana/ Columnist of the Year Oireachtas Media Awards
2012Member (MRIA) Royal Irish Academy
2007Best Irish documentary film IFTA (Irish Film and Television Awards)
2007Colúnaí na Bliana/ Columnist of the Year Oireachtas Media Awards

Professional Associations

 AssociationFunctionFrom / To
Cumann Merriman member01-JUL-97 / 31-JAN-11
Ó Bhéal Executive Committee Member15-JAN-07 / 31-JAN-11
Ireland Literature Exchange/Idirmhalartán Litríochta Éireann Board Member16-NOV-04 / 17-AUG-09
Studia Hibernica Member of Editorial Committee01-JAN-04 / 31-OCT-06
Léann: Cumann Léann Litríochta na Gaeilge Queen's University Belfast President01-SEP-09 / 31-JAN-11
Coiste Léann na Gaeilge Royal Irish Academy Chairman14-MAY-04 / 16-APR-10
Aiste: University of Glasgow Member of Advisory Board11-JAN-09 / 31-JAN-11

Conference Contributions

 YearPublication
(2009)The Frank O'Connor International Short Story Festival,
Alan Titley; (2009) Literary Reading. [Oral Presentation], The Frank O'Connor International Short Story Festival, School of Music, Cork , 17-SEP-09 - 20-SEP-09. [Details]
(2005)Children's Books Ireland Conference,
Alan Titley; (2005) A Léann Páistí Agus Mé Féin. [Invited Lectures (Conference)], Children's Books Ireland Conference, Coláiste Eaglais na hÉireann, Baile Átha Cliath , 12-NOV-05 - 12-NOV-05. [Details]
(2005)Finnish-Irish Perspectives,
Alan Titley; (2005) The Celts or not the Celts in Northern Europe. [Invited Lectures (Conference)], Finnish-Irish Perspectives, The University of Helsinki , 22-MAR-05 - 23-MAR-05. [Details]
(2010)Irish Literature and Eastern Europe,
Alan Titley; (2010) Irish Translations of Russian Literature. [Plenary Lecture], Irish Literature and Eastern Europe, The University of the Sorbonne, Paris , 03-MAY-10 - 05-MAY-10. [Details]
(2006)Celto-Slavic Conference,
alan titley; (2006) The Russian Influence on Irish Literature. [Invited Lectures (Conference)], Celto-Slavic Conference, The State University of Moscow , 26-JUL-06 - 29-JUL-06. [Details]
(2008)Voces Celticae,
alan titley; (2008) Irish Literature in a European Context. [Conference Organising Committee Chairperson], Voces Celticae, Farmleigh Irish Government Conference on Europe , 27-NOV-08 - 27-NOV-08. [Details]
(2008)The Leipzig Book Festival,
Alan titley; (2008) Literary Reading. [Oral Presentation], The Leipzig Book Festival, Leipzig , 30-NOV-08 - 30-NOV-08. [Details]
(2007)Irish Literature Now!,
Alan Titley; (2007) Aspects of Irish Prose. [Plenary Lecture], Irish Literature Now!, University of Notre Dame, US , 11-NOV-07 - 13-NOV-07. [Details]
(2009)One City, One Book,
Alan Titley; (2009) Lig Sinn i gCathú agus Cathair na Gaillimhe. [Plenary Lecture], One City, One Book, Galway City Library , 23-APR-09 - 23-APR-09. [Details]
(2009)Celto-Slavic Conference,
Alan Titley; (2009) The Irish Translation of Quo Vadis. [Invited Lectures (Conference)], Celto-Slavic Conference, Lodz, Poland , 19-AUG-09 - 22-AUG-09. [Details]
(2009)UCD Post Graduate Seminars,
Alan Titley; (2009) Saol Garbh Gránna Tútach na Tuaithe. [Invited Lectures (Conference)], UCD Post Graduate Seminars, University College Dublin , 05-DEC-09 - 05-DEC-10. [Details]
(2007)Conference of the Irish-Luxembourg Association,
Alan Titley; (2007) Small language, Big World. [Plenary Lecture], Conference of the Irish-Luxembourg Association, The European School, Luxembourg , 26-APR-07 - 29-APR-07. [Details]
(2008)Lativa and Ireland,
Alan Titley; (2008) Small languages in a bigger place. [Plenary Lecture], Lativa and Ireland, Univerity of Riga , 22-OCT-08 - 22-OCT-08. [Details]
(2006)International Celtic Congress,
Alan Titley; (2006) The History of the Irish Book Project. [Invited Lectures (Conference)], International Celtic Congress, Bonn , 28-JUL-06 - 31-JUL-06. [Details]
(2009)Post Graduate Seminar,
Alan Titley; (2009) Biography and other writings. [Plenary Lecture], Post Graduate Seminar, Trinity College Dublin , 22-APR-09 - 22-APR-09. [Details]
(2008)Ó bhéal,
Alan titley; (2008) Literary Reading. [Oral Presentation], Ó bhéal, Loft Theatre, Cork , 18-FEB-08 - 18-FEB-08. [Details]
(2010)The Ennis Book Festival,
Alan Titley; (2010) Literary Reading. [Oral Presentation], The Ennis Book Festival, Ennis, Co Clare , 13-FEB-10 - 13-FEB-10. [Details]
(2008)Comdháil Litríocht na Gaeilge NUIG,
alan titley; (2008) Na Clasaicí sa Ghaeilge. [Plenary Lecture], Comdháil Litríocht na Gaeilge NUIG, NUIG Gaillimh , 26-SEP-08 - 27-SEP-08. [Details]
(2006)Galicia and Ireland,
Alan Titley; (2006) The Irish Song Tradition. [Invited Lectures (Conference)], Galicia and Ireland, Santiago de Compostela , 09-NOV-06 - 11-NOV-06. [Details]
(2008)The Douglas Hyde School,
Alan Titley; (2008) Douglas Hyde and the new Ireland. [Conference Organising Committee Chairperson], The Douglas Hyde School, Ballaghadereen, Co Roscommon , 07-NOV-08 - 09-NOV-08. [Details]
(2007)Éigse ar Oileán,
Alan Titley; (2007) An Scríbhneoireacht Ghrinn. [Plenary Lecture], Éigse ar Oileán, Inis Oírr, Co na Gaillimhe , 18-MAY-07 - 20-MAY-07. [Details]
(2008)Inaugural Lecture Series, College of Arts, Celtic Studies, and Social Sciences,
Alan Titley; (2008) Sean O'Faolain and The Queer Mind. [Invited Lectures (Conference)], Inaugural Lecture Series, College of Arts, Celtic Studies, and Social Sciences, University College Cork , 11-FEB-08 - 11-FEB-08. [Details]
(2007)The Cork Archeological and Historical Society Annual Dinner Lecture,
Alan Titley; (2007) The Story of an Irish Witch. [Plenary Lecture], The Cork Archeological and Historical Society Annual Dinner Lecture, The Kingsley Hotel, Cork , 25-NOV-07 - 25-NOV-07. [Details]
(2007)Visiting Lecture,
Alan Titley; (2007) Irish and Scottish Gaelic Novels Compared. [Invited Lectures (Conference)], Visiting Lecture, Sabhal Mòr Ostaig, Scotland , 28-MAY-07 - 28-MAY-07. [Details]
(2009)The Sligo Field Day Annual Conference,
Alan Titley; (2009) The Life and Times of Muireadhach Albanach Ó Dálaigh. [Plenary Lecture], The Sligo Field Day Annual Conference, Sligo , 25-APR-09 - 26-APR-09. [Details]
(2009)Féile Litríochta Immram,
Alan Titley; (2009) An Duinníneach agus foclóirithe eile. [Plenary Lecture], Féile Litríochta Immram, Baile Átha Cliath , 22-MAY-09 - 22-MAY-09. [Details]
(2008)Oireachtas na Gaeilge,
Alan Titley; (2008) Filíocht Michael Davitt. [Invited Lectures (Conference)], Oireachtas na Gaeilge, Leabharlann na Cathrach, Corcaigh , 19-OCT-08 - 24-OCT-08. [Details]
(2010)Post Graduate Seminar,
Alan Titley; (2010) An tÚrscéal Stairiúil. [Invited Lectures (Conference)], Post Graduate Seminar, The University of Ulster, Belfast , 11-MAY-10 - 11-MAY-10. [Details]
(2010)Stuttgart Book Festival,
alan Titley; (2010) Literary Reading. [Invited Oral Presentation], Stuttgart Book Festival, Stuttgart , 28-NOV-10 - 02-DEC-10. [Details]
(2008)Russian-Irish Conference,
Alan Titley; (2008) Irish Writing Now. [Invited Lectures (Conference)], Russian-Irish Conference, Vladimir Nabokov House St Petersburg , 12-MAY-08 - 15-MAY-08. [Details]
(2010)Ireland and Russia,
Alan titley; (2010) The Gaelic Languages. [Plenary Lecture], Ireland and Russia, State University of St Petersburg , 16-SEP-10 - 18-SEP-10. [Details]
(2010)The Asian Literary Festival,
Alan Titley; (2010) Literary Reading. [Oral Presentation], The Asian Literary Festival, Shanghai, China , 16-MAR-10 - 18-MAR-11. [Details]
(2008)The Riga Connections,
Alan Titley; (2008) Irish and Latvian. [Plenary Lecture], The Riga Connections, The University of Riga , 22-OCT-08 - 22-OCT-08. [Details]
(2004)Ireland-Galicia Conference,
Alan Titley; (2004) The Return of the Native. [Invited Lectures (Conference)], Ireland-Galicia Conference, Santiago de Compostela , 22-APR-04 - 24-APR-04. [Details]
(2007)Foilsitheoirí Éireann,
Alan Titley; (2007) léamh litríochta. [Oral Presentation], Foilsitheoirí Éireann, Leabharlann Bhaile Mhuirne , 18-SEP-07 - 18-SEP-07. [Details]
(2004)Children Books Ireland Conference,
Alan Titley; (2004) An Chuimhne agus an Chumadóireacht. [Conference Organising Committee Chairperson], Children Books Ireland Conference, Church of Ireland College of Education, Dublin , 22-MAY-04 - 23-MAY-04. [Details]
(2004)Scoil Shamhraidh Merriman,
Alan Titley; (2004) An tSeanchnámh Riamh: níor athraigh Éire puinn. [Plenary Lecture], Scoil Shamhraidh Merriman, Lios Dúin Bhearna , 22-AUG-04 - 28-AUG-04. [Details]
(2004)Common Purpose Symposium,
Alan Titley; (2004) Irish Identity and All That. [Plenary Lecture], Common Purpose Symposium, Dublin , 19-OCT-04 - 19-OCT-04. [Details]
(2005)NUIG Theatre Symosium,
Alan Titley; (2005) The Abbey Theatre: the next hundred years. [Invited Oral Presentation], NUIG Theatre Symosium, NUIG Galway , 17-FEB-05 - 17-FEB-05. [Details]
(2005)Seamus Heaney Lectures,
Alan Titley; (2005) The Lava of Imagination and The Secret History of Words. [Plenary Lecture], Seamus Heaney Lectures, St Patrick's College, Dublin , 28-FEB-05 - 28-FEB-05. [Details]
(2005)Léachtaí Cholm Cille,
Alan Titley; (2005) An Aiste Tuairimíochta. [Plenary Lecture], Léachtaí Cholm Cille, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad , 01-APR-05 - 02-APR-05. [Details]
(2005)Franco-Irish Literary Festival/ Futurs Imperfaits,
Alan Titley; (2005) Public Interview with Tom Paulin. [Other], Franco-Irish Literary Festival/ Futurs Imperfaits, Dublin Castle , 17-APR-05 - 17-APR-05. [Details]
(2005)Merriman Summer School,
Alan Titley; (2005) The Appeal of the Midnight Court. [Invited Lectures (Conference)], Merriman Summer School, Inis Díomáin, Co. an Chláir , 20-AUG-05 - 27-AUG-05. [Details]
(2005)Reading Association of Ireland Annual Conference,
Alan Titley; (2005) Reading and Writhing: looking between the cracks. [Invited Lectures (Conference)], Reading Association of Ireland Annual Conference, Church of Ireland College of Education, Rathmines, Dublin , 29-SEP-05 - 30-SEP-05. [Details]
(2006)Rannsachadh na Gàidhlig,
Alan Titley; (2006) Scottish Gaelic Soldiers in the Service of the Empire. [Plenary Lecture], Rannsachadh na Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig, Isle of Skye , 19-JUL-06 - 22-JUL-06. [Details]
(2013)Italian Department,
Titley, Alan (2013) The Irish Translations of Dante. [Invited Seminars/Guest Lectures], Italian Department, UCC . [Details]
(2014)Rannsachadh na Gaidhlig,
Titley, Alan (2014) An Guth. Lecture in Gaelic on the Scottish/Irish poetry journal. [Invited Lectures (Conference)], Rannsachadh na Gaidhlig, University of Edinburgh . [Details]
(2013)Inaugural Robert Welch Memorial Lecture,
Titley, Alan (2013) An Alternative Literary Map of Ireland. [Invited Lectures (Conference)], Inaugural Robert Welch Memorial Lecture, University of Ulster, Coleraine . [Details]
(2012)Inaugural Lecture, Sports History Ireland Conference,
Titley, Alan (2012) A rational continuation of the past: how the history of Gaelic games could inform their future. [Invited Lectures (Conference)], Inaugural Lecture, Sports History Ireland Conference, UCC . [Details]
(2012)Barra Ó Donnabháin Memorial Lecture,
Titley, Alan (2012) An Stair nach nInstear./ The Hidden History of Ireland. [Invited Oral Presentation], Barra Ó Donnabháin Memorial Lecture, Ireland House, University of New York . [Details]
(2012)Alexander Carmichael and The Clan Mhuirich,
Titley, Alan (2012) The First of the MacMhuirich’s. [Invited Lectures (Conference)], Alexander Carmichael and The Clan Mhuirich, South Uist, Scotland . [Details]
(2012)Inaugural Lecture International Conference, ICPLA,
Titley, Alan (2012) The Story of Irish. [Invited Lectures (Conference)], Inaugural Lecture International Conference, ICPLA, UCC . [Details]
(2011)*,
Titley, Alan (2011) Na hÍosánaigh agus Scoláireacht na Gaeilge. [N/A], *, National Library of Ireland . [Details]
(2011)Ainmeil Thar Ceudan Conference on the life and work of Sorley MacLean,
Titley, Alan (2011) Sorley MacLean and the Imagination of Excess. [Invited Lectures (Conference)], Ainmeil Thar Ceudan Conference on the life and work of Sorley MacLean, University of the Highlands and Islands . [Details]
(2012)Rannsachadh na Gàidhlig,
Titley, Alan (2012) The Six Gaelic Translations of Alice in Wonderland. [Invited Seminars/Guest Lectures], Rannsachadh na Gàidhlig, Glasgow . [Details]

Committees

 CommitteeFunctionFrom / To
Coiste an Chaighdeáin member2010 / 2010
Humour Committee member2008 / 2011
Cork University Press Committee Member2006 / 2011
Coiste Léann na Gaeilge Royal Irish Academy Chairman2005 / 2009
Coiste Léann na Gaeilge Royal Irish Academy Chairman2004 / 2010
Aiste: University of Glasgow Member of Advisory Board2009 / 2014
Ireland Literature Exchange/ Idirmhalartán Litríochta Éireann Board Member2004 / 2010
Cumann Merriman Member1990 / 2006
Ó Bhéal. Cork Literary and Poetic Society Executive Committee Member2007 / 2011
Léann: Cumann Léann Litríochta na Gaeilge (The Association for the Study of Irish Literature) Queen's University Belfast President2008 / 2014
Studia Hibernica Member of Editorial Committee1990 / 2006

Languages

 LanguageReadingWritingSpeaking
Spanish BasicNoneFunctional
Scottish Gaelic FluentFunctionalFluent
Sign Language
Manx FluentBasicFunctional
Irish FluentFluentFluent
English FluentFluentFluent
Latin Basic

Consultancy

 ClientDescription
The Arts Council
Adjudication Committee for Literary Bursaries
Poetry Ireland
Interviews with major Irish poets in English and in Irish for the purposes of their poetry archive
Radio Teilifís Éireann
Adjudicator for the Francis McManus Short Story Competition
Foras na Gaeilge
|Im mhonatóir ar scríbhneoir óg, Muiris Ó Meára, faoi scéim an Fhorais ina ngabhann scríbhneoir aitheanta i gcomhairle le scríbheoir níos óige

Outreach Activities

 Description

Member of the Advisory Panel for the position of Professor of Irish in The National University of Ireland, Galway 2011


Member of panel for the the introduction of the BA course in Irish in The Dublin Institute of Technology 2011

Advisor, supervisor, and validator for the introduction of Irish into the BA in the Waterford Institute of Technology.

External examiner in Irish for the University of Ulster.

Supervisor of Ph.D. Thesis in Sabhal Mòr Ostaig, The University of the Highlands and Islands Millenium Project.


External examiner for the BA degree in St Angela's College, Sligo, from 2004 to 2008.


2005-2011 Presenter of Scríbhneoirí Faoi Chaibidil RTE radio programme on Irish writers and literature

Other Activities

 Description

I have been a regular contributor to radio and television programmes for RTÉ, BBC and other broadcasters. Those programmes in which I have participated include Folio, Cúrsaí, Cúrsaí Ealaíne, The Books Programme, Undercover, The Arts Show, Imprint and Off the Shelf.

I have written scripts for film such as Liam Ó Flaithearta: 'ropaire scríbhneora' (Telegael) and Máirtín Ó Cadhain: Rí an Fhocail (Telegael/RTÉ), and I advised on and participated in Synge agus an Domhan Thiar (Telegael/RTÉ/TG4).

In addition, I have recorded readings of my own stories and of the work of others for broadcast and electronic media publication. This work includes Fabhalscéalta (Indreabhán, 1994), Blaiseadh (Indreabhán, 1995), narration on Ciste Cúrsaí Reatha (Baile Átha Cliath, 1994), presentation, editing and recording of the educational pack 'Bhfuil tú ag éisteacht? (Baile Átha Cliath, 1995).

I presented the educational programme File is Fáidh on RTÉ radio between 1994-96. In 1994 I devised the books programme Leabhragán and went on to present it from 1994-96.

I have presented the RTÉ Irish literary programme Scríbhneoirí faoi Chaibidil since 2005.


Teaching Activities

Teaching Interests

I am primarily interested in the teaching of modern Irish literature, particulary of the twentieth century. I have also, however, taught nearly all aspects of Irish literature and culture, including folklore, biography, drama, film, lexicography, Scottish Gaelic literature, bardic poetry and translation studies, a course which I pioneered and developed and taught in Dublin City University at postgraduate level. I am have also conducted workshops in creative writing which is a different kind of teaching, but also rewarding. I have also developed courses for American and for Erasmus students in the general area of Irish studies, and these have been very succesful. I have given a wide range of public lectures both for general and for specialised audiences, all of them by invitation, with only a handful of exceptions. In my initial course as a primary school teacher, I was awarded the gold medal for first place in teaching, and I received the inaugural award for excellence in lecturing in St Patrick's College, Dublin City University. I have taught and supervised teachers at primary, and at secondary level, and mentored third level lecturers. I have developed a style of teaching for some courses which is based on story telling and ignores technology.

Contact details

Search profiles by name

Search profiles by topic

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Ãras Uí Rathaille, UCC

Top