Research Profile

Máire Ní Ãceadha

Biography

Beathaisnéis
Bhain Máire Ní Íceadha céim B.Oid. amach i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach. Bhain sí dochtúireacht maraon le céim mháistreachta amach sa Nua-Ghaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Fuair sí maoiniú taighde dá dochtúireacht ón gComhairle um Thaighde in Éirinn. Roimhe seo, chaith sí ceithre bliana ag teagasc teanga agus litríocht na Gaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál, Campas Phádraig, Durlas agus cúig bliana ag teagasc i gColáiste Phádraig, Durlas.      


Research Interests

Réimsí Taighde
Tá spéis ag Máire Ní Íceadha i bhfilíocht na seachtú agus na hochtú haoise déag, léamh lámhscríbhinní agus traidisiún na lámhscríbhinní i gCúige Mumhan sa tréimhse 1750-1850 agus eagarthóireacht ar théacsanna iarchlasaiceacha. Tá spéis ar leith aici in aislingí polaitiúla Eoghain Rua Uí Shúilleabháin (1748-84) agus i dtraidisiúin bhéil agus scríofa Shliabh Luachra. Ábhar spéise di Nua-Litríocht na Gaeilge, chomh maith.

Publications

Book Chapters

 YearPublication
(2018)''Lá dá rabhas i m'aonar': Aisling atá luaite le hEoghan Rua Ó Súilleabháin''
Máire Ní Íceadha (2018) ''Lá dá rabhas i m'aonar': Aisling atá luaite le hEoghan Rua Ó Súilleabháin'' In: S. Newman, B. Ó Cróinín & Liam Ó Paircín (eds). Saoi na hÉigse. Aistí ar Litríocht Ghaeilge an Ochtú hAois Déag in Onóir do Úna Nic Éinrí. Baile Átha Cliath: Coiscéim. [Details]
(2013)''Déantúis i mBéarla de chuid Eoghain Rua Uí Shúilleabháin''
Máire Ní Íceadha (2013) ''Déantúis i mBéarla de chuid Eoghain Rua Uí Shúilleabháin'' In: S. Ó Coileáin, L. P. Ó Murchú & P. Riggs (eds). Séimhfhear Suairc. Aistí in ómós don Ollamh Breandán Ó Conchúir. An Díseart, an Daingean: An Sagart. [Details]

Peer Reviewed Journals

 YearPublication
(2017)''Dánta Deoraíochta: Ábhar Aistí Filíochta a chum Eoghan Rua Ó Súilleabháin thar Lear''
Máire Ní Íceadha (2017) ''Dánta Deoraíochta: Ábhar Aistí Filíochta a chum Eoghan Rua Ó Súilleabháin thar Lear''. Eighteenth-Century Ireland, 32 :87-104 [Details]
(2016)''Is Atuirseach Cásmhar Ró-Chathach le Spás Me''
Máire Ní Íceadha (2016) ''Is Atuirseach Cásmhar Ró-Chathach le Spás Me''. Éigse, 39 :96-110 [Details]

Other Journals

 YearPublication
(2006)'‘Móitífeanna na nAislingí Polaitiúla agus Déachas na Mná in Aislingí Eoghain Ruaidh Uí Shúilleabháin’'
Máire Ní Íceadha (2006) '‘Móitífeanna na nAislingí Polaitiúla agus Déachas na Mná in Aislingí Eoghain Ruaidh Uí Shúilleabháin’' Béascna, 3 :81-110. [Details]

Dictionary Entries

 YearPublication
(2009)'Eoghan Rua Ó Súilleabháin'.
Vincent Morley, Máire Ní Íceadha (2009) 'Eoghan Rua Ó Súilleabháin'. Dublin; Cambridge: Dictionary Entries [Details]

Articles

 YearPublication
(2022)'Amhráin a chum Eoghan Rua Ó Súilleabháin ar fán agus ar fiarán'.
Máire Ní Íceadha (2022) 'Amhráin a chum Eoghan Rua Ó Súilleabháin ar fán agus ar fiarán'. Articles [Details]

Magazine article

 YearPublication
(2016)‘Éachtaint ar Lámhscríbhinní: Tadhg Mac Cárthaigh, scríobhaí ón 19ú haois.’.
Máire Ní Íceadha (2016) ‘Éachtaint ar Lámhscríbhinní: Tadhg Mac Cárthaigh, scríobhaí ón 19ú haois.’. Magazine article [Details]

Professional Activities

Honours and Awards

 YearTitleAwarding Body
2007Government of Ireland Research Scholarship IRCHSS
2004Dr H.H. Stewart Literary Scholarship in Latin National University of Ireland

Professional Associations

 AssociationFunctionFrom / To
Irish Texts Society / Cumann na Scríbheann nGaedhilge Member/
Cuman Merriman Ball/
Eighteenth-Century Ireland Society / An Cumann Éire san Ochtú Céad Déag Cisteoir / Treasurer/

Committees

 CommitteeFunctionFrom / To
Coiste Taighde & Nuálaíochta Choláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh & na nEolaíochtaí Sóisialta Ionadaí thar cheann Scoil Léann na Gaeilge/
Eighteenth-Century Ireland Society Treasurer/

Languages

 LanguageReadingWritingSpeaking
Gaeilge FluentFluentFluent
Latin FunctionalFunctionalFunctional
French FluentFunctionalFunctional

Outreach Activities

 Description

2022: Seoladh an irisleabhair Dúchas. Iris Staire Dhúiche Ealla (2022).Thug an Dr Aogán O hIarlaithe, eagarthóir 'Dúchas. Iris Staire Dhúiche Ealla', cuireadh dom an t-irisleabhar a sheoladh i gCultúrlann Mhic Amhlaoibh in Áth Trasna ar an Satharn, 23 Iúil 2022.

2022: Co-organiser of the Eighteenth-Century Ireland Annual Conference in UCC, 17-18 June 2022

Bhíos rannpháirteach sa Lá Oscailte Fíorúil de chuid Choláiste na hOllscoile Corcaigh ar an 23 Meitheamh. Bhíos mar ionadaí Roinn na Nua-Ghaeilge don chlár céime BEd Gaeilge.

2021: Mír tuairisce ar Nuacht RTÉ & Nuacht TG4 ar an 1/10/2021. Thugas mír tuairisce fén gcumadóir ceoil Seán Ó Riada (1931-71) thar cheann Choláiste na hOllscoile Corcaigh, ar chomóradh 90 bliain a bhreithe, don Nuacht RTÉ/TG4.

2021: Rannpháirteach sa Lá Oscailte Fíorúil de chuid Choláiste na hOllscoile Corcaigh ar an 9 Deireadh Fómhair. Bhíos mar ionadaí Roinn na Nua-Ghaeilge don chlár céime BEd Gaeilge.

Caint don phobal mar chuid de Thuras Shliabh Luachra ar na Mínteoga a d’eagraigh Conradh na Gaeilge [Cuireadh faighte], 8 Meitheamh 2019

Cuireadh faighte chun caint a thabhairt do Thionól na Mumhan, Cill Airne 11 Bealtaine 2019

Cuireadh faighte chun caint a thabhairt don Seimineár Taighde Idirdhisciplíneach, Coláiste Mhuire gan Smál, Campas Phádraig, Durlas 2 Deireadh Fómhair 2018

Other Activities

 Description

2017 ‘Lá dá rabhas i m’aonar’. Comhdháil Lae in Ómós do Úna Nic Éinrí, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, 17 Bealtaine

2015 ‘Dánta deoraí nó rámhaille póite: Ábhar aistí filíochta a chum Eoghan Rua thar lear’, Comhdháil Bhliantúil don Chumann Éire san Ochtú Céad Déag, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, 13 Meitheamh

2014 ‘A Comparative Study of Two Poems written by Aogán Ó Rathaille and Eoghan Rua Ó Súilleabháin’. Comhdháil Bhliantúil don Chumann Éire san Ochtú Céad Déag, Ard Mhacha, 8 Meitheamh

2014 ‘Manuscript copies of previously unpublished poems of Eoghan Rua Ó Súilleabháin’, An Phailéagrafaíocht agus Taighde ar Lámhscríbhinní: Ceardlann Iarchéime, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, 2 Meán Fómhair

Teaching Activities

Teaching Interests

Tá spéis agam i múineadh Litríocht na Nua-Ghaeilge Luaithe agus litríocht na Nua-Ghaeilge; i gcultúr comhaimseartha na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Contact details

 • Máire Ní Ãceadha
  Léachtóir
 • mniiceadha@ucc.ie
 • Roinn na Nua-Ghaeilge
  Áras Uí Rathaille
  Bóthar an Choláiste
  Coláiste na hOllscoile Corcaigh
 • 0214902166

Search profiles by name

Search profiles by topic

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Ãras Uí Rathaille, UCC

Top