Research Profile

Biography

Bhain Máiréad Ní Loingsigh céim BA Céad Onóracha sa Ghaeilge agus sa Léann Dúchais sa bhliain 1995. Bronnadh céim MPhil Céad Onóracha uirthi i mbliain a 2000 ar eagrán de Chín Lae Eibhlín Ní Shúilleabháin, a scríobh deirfiúr do Mhuiris, údar Fiche Blian ag Fás. Tá ag obair mar Mhúinteoir Teangan i Roinn na Nua-Ghaeilge ó 1998 i leith. Tá suim fé leith aici i dteanga agus i gcultúr Chorca Dhuibhne, sa logainmníocht agus i múineadh na gramadaí. Tá sí i gceannas ar an BComm Idirnáisiúnta le Gaeilge agus tá ina ball de Bhord Staidéar an BComm Idirnáisiúnta.

Research Interests

Tá suim ag Máiréad i litríocht an Bhlascaoid agus i logainmníocht na Gaeilge. Tá sí ina rúnaí ar Choiste Logainmneacha Chorcaí, eagraíocht a bhunaigh Cartlann Logainmneacha Chorcaí. Tá suim leis aici in áit na Gaeilge i gcúrsaí gnó.

Publications

Books

 YearPublication
(2000)Cín Lae Eibhlín Ní Shúilleabháin.
Máiréad Ní Loingsigh (2000) Cín Lae Eibhlín Ní Shúilleabháin. Baile Átha Cliath: Coiscéim. [Details]

Book Chapters

 YearPublication
(2009)'Teagasc na Teanga i Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh'
Máiréad Ní Loingsigh; (2009) 'Teagasc na Teanga i Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh' In: Ó Theagasc go Sealbhú Teanga: Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]

Edited Books

 YearPublication
(2008)Tar Éis a Bháis: Aistí ar Sheán Ó Ríordáin
Máiréad Ní Loingsigh (Ed.). (2008) Tar Éis a Bháis: Aistí ar Sheán Ó Ríordáin Tar Éis a Bháis: Aistí ar Sheán Ó Ríordáin. Indreabhán, Conamara: Cló Iar-Chonnachta. [Details]

Other Journals

 YearPublication
(2005)'An tOileán, an Tréigean agus Aigne na mBan'
Máiréad Ní Loingsigh; (2005) 'An tOileán, an Tréigean agus Aigne na mBan' Ceiliúradh an Bhlascaoid, 8 :41-51. [Details]
(2000)'Cín Lae Eibhlín Ní Shúilleabháin: téacs úr ón mBlascaod'
Máiréad Ní Loingsigh; (2000) 'Cín Lae Eibhlín Ní Shúilleabháin: téacs úr ón mBlascaod' Ceiliúradh an Bhlascaoid, 5 :83-94. [Details]

Professional Activities

Conference Contributions

 YearPublication
(2018)Peig Sayers (1873-1958) agus Scéalaíocht na mBan,
Máiréad Ní Loingsigh (2018) Léiriú na hÓige sa Scéalaíocht: cuntais dírbheathaisnéise Pheig Sayers agus saothar Eibhlín Ní Shúilleabháin. [Invited Lectures (Conference)], Peig Sayers (1873-1958) agus Scéalaíocht na mBan, Teach an Acadaimh, Baile Átha Cliath . [Details]
(2008)Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Fóram Plé agus Pleanála,
Máiréad Ní Loingsigh (2008) Teagasc na Teanga i Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. [Invited Lectures (Conference)], Teagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Fóram Plé agus Pleanála, Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath . [Details]
(2005)Ceiliúradh an Bhlascaoid,
Máiréad Ní Loingsigh (2005) An tOileán, an Tréigean agus Aigne na mBan. [Invited Lectures (Conference)], Ceiliúradh an Bhlascaoid, Ionad an Bhlascaoid Mhóir, Dún Chaoin, Co. Chiarraí . [Details]
(2000)Ceiliúradh an Bhlascaoid,
Máiréad Ní Loingsigh (2000) Cín Lae Eibhlín Ní Shúilleabháin: teacs úr ón mBlascaod. [Invited Lectures (Conference)], Ceiliúradh an Bhlascaoid, Ionad an Bhlascaoid Mhóir, Dún Chaoin, Co. Chiarraí . [Details]

Teaching Activities

Modules Taught

 Term (ID))TitleLinkSubject
2020Logainmníocht na Gaeilge GA2014Logainmníocht na Gaeilge
2020Place Names and Sense of Place in Gaelic Literature GA6016Place Names and Sense of Place in Gaelic Literature
2020Iriseoireacht na Gaeilge GA2026Iriseoireacht na Gaeilge
2020Bunstaidéar ar Theanga agus ar Chultúr na Gaeilge GA1003Bunstaidéar ar Theanga agus ar Chultúr na Gaeilge
2020Oral Presentation GA3041Oral Presentation
2020Placement I GA3040Placement I
2020Work Placement Project GA3042Work Placement Project
2020Tionscnamh Gaeilge GA3043Tionscnamh Gaeilge
2020Ceart na Gaeilge idir Scríobh agus Labhairt GA1002Ceart na Gaeilge idir Scríobh agus Labhairt
2020Úsáid agus Cruinneas na Gaeilge GA3001Úsáid agus Cruinneas na Gaeilge

Search profiles by name

Search profiles by topic

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Ãras Uí Rathaille, UCC

Top