Research Profile

Sile Ni Mhurchu

Biography

Léachtóir Sinsearach i Roinn na Nua-Ghaeilge.

Tréimhsí caite agam ag staidéar i gCorcaigh, in Université Charles de Gaulle (Lille III), in Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus i Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath. 

Corcaíoch; ceangal muintearais agam le Gaeltacht Chorca Dhuibhne.

Na príomhréimsí spéise atá agam ná an fhiannaíocht agus na dánta grá.

Research Interests

Na príomhréimsí spéise atá agam ná an fhiannaíocht agus na dánta grá.

My main research interests are the Finn Cycle and Irish love poetry (na dánta grá). 

I am currently working on:

A monograph on Finn Cycle Poetry (Filíocht na Féinne)
A co-edited collection of essays on Early Modern Irish prose
Various articles on Irish poetry - love poetry and Finn Cycle poetry 

Publications

Book Chapters

 YearPublication
(2023)'Modern Irish Translations of Plato'
Síle Ní Mhurchú & Isabelle Torrance (2023) 'Modern Irish Translations of Plato' In: Irish Platonisms. London: Bloomsbury. [Details]
(2023)'Aislingí Thaidhg Dhaill Uí Uiginn agus Traidisiún na nAislingí Grá'
Síle Ní Mhurchú (2023) 'Aislingí Thaidhg Dhaill Uí Uiginn agus Traidisiún na nAislingí Grá' In: C. Cleary & C. Kobel (eds). Essays in honour of Eleanor Knott. Dublin: Trinity Irish Studies/Léann na Tríonóide 3. [Details]
(2023)'A chion 's a chogar 's a chumann 's a chaoineas: An Caradas sna Dánta a chum Pádraigín Haicéad d’Éamann Buitléar'
Síle Ní Mhurchú (2023) 'A chion 's a chogar 's a chumann 's a chaoineas: An Caradas sna Dánta a chum Pádraigín Haicéad d’Éamann Buitléar' In: Léann Thiobraid Árann. Baile Átha Cliath: Coiscéim. [Details]
(2023)'‘Domhnall Óg do chardaois mná’: the life, literary milieu and poetry of Domhnall Mac Carthaigh'
Síle Ní Mhurchú (2023) '‘Domhnall Óg do chardaois mná’: the life, literary milieu and poetry of Domhnall Mac Carthaigh' In: Síle Ní Mhurchú & Mícheál Hoyne (eds). Seal re Saobhnós: essays on Irish courtly love poetry. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies. [Details]
(2023)'Laoi Cholainn gan cheann'
Síle Ní Mhurchú (2023) 'Laoi Cholainn gan cheann' In: A. Finnegan & G. Ó Riain (eds). Léann na Sionainne. Baile Átha Cliath: Cló Léann na Gaeilge.   [Details]
(2022)'The poetic contention in Agallamh Oisín agus Phádraig'
Síle Ní Mhurchú (2022) 'The poetic contention in Agallamh Oisín agus Phádraig' In: Sharon J. Arbuthnot, Síle Ní Mhurchú, Geraldine Parsons (eds). The Gaelic Finn Tradition II. Dublin: Four Courts Press. [Details]
(2022)'Freagairt Fhileata ar Phlandálacha 1609/Poetic Response to Plantations 1609'
Síle Ní Mhurchú, Brendan Kane (2022) 'Freagairt Fhileata ar Phlandálacha 1609/Poetic Response to Plantations 1609' In: Samuel K. Fisher & Brian Ó Conchubhair (eds). Bone and Marrow/Cnámh agus Smior: Irish Poetry from Medieval to Modern. Winston-Salem, NC: Wake Forest University Press. [Details]
(2021)'Some Colourful Depictions of Birth from the Lays of Fionn Mac Cumhaill'
Síle Ní Mhurchú (2021) 'Some Colourful Depictions of Birth from the Lays of Fionn Mac Cumhaill' In: Salvador Ryan (eds). Birth and the Irish: a miscellany. Dublin: Wordwell. [Details]
(2020)'Translating into Irish from Greek and Latin in the Early Years of the Irish State'
Síle Ní Mhurchú (2020) 'Translating into Irish from Greek and Latin in the Early Years of the Irish State' In: Isabelle Torrance and Donncha O’Rourke (eds). Classics and Irish Politics, 1916-2016. Oxford: Oxford University Press.   [Details]
(2019)'Fuaras fríth is misde mhé: Aisling ghrá'
Síle Ní Mhurchú (2019) 'Fuaras fríth is misde mhé: Aisling ghrá' In: Gordon Ó Riain, Caoimhín Breatnach agus Meidhbhín Ní Úrdail (eds). Lorg na Leabhar: A Festschrift for Pádraig A. Breatnach. Dublin: National University of Ireland. [Full Text] [Details]
(2014)'An tAgallamh Nua: Athleagan Déanach d’Agallamh na Seanórach'
Síle Ní Mhurchú (2014) 'An tAgallamh Nua: Athleagan Déanach d’Agallamh na Seanórach' In: A. Doyle, K. Murray (eds). In Dialogue with the Agallamh: Essays in Honour of Seán Ó Coileáin. Dublin: Four Courts Press. [Details]
(2012)'Agallamh Oisín agus Phádraig: Composition and Transmission'
Síle Ní Mhurchú (2012) 'Agallamh Oisín agus Phádraig: Composition and Transmission' In: Sharon J. Arbuthnot, Geraldine Parsons (eds). The Gaelic Finn Tradition. Dublin: Four Courts Press. [Details]
(2002)'Translations into Irish of Greek drama and of other works concerning Greece'
Síle Ní Mhurchú, Patricia Kelly (2002) 'Translations into Irish of Greek drama and of other works concerning Greece' In: Marianne McDonald, J. Michael Walton (eds). Amid Our Troubles. London: Methuen. [Details]

Edited Books

 YearPublication
(2023)Seal re Saobhnós: essays on Irish courtly love poetry
Síle Ní Mhurchú & Mícheál Hoyne (Ed.). (2023) Seal re Saobhnós: essays on Irish courtly love poetry Dublin: DIAS. [Details]
(2022)The Gaelic Finn Tradition II
Arbuthnot, Ní Mhurchú, Parsons (Ed.). (2022) The Gaelic Finn Tradition II Dublin: Four Courts Press.   [Details]

Peer Reviewed Journals

 YearPublication
(2023)'Cnoc an Áir: The hill of the slaughter in Fenian tradition'
Síle Ní Mhurchú (2023) 'Cnoc an Áir: The hill of the slaughter in Fenian tradition'. Proceedings of The Harvard Celtic Colloquium, 40   [Details]
(2023)'Irish Studies: Language, Linguistics, and Literature, Modern Period'
Síle Ní Mhurchú (2023) 'Irish Studies: Language, Linguistics, and Literature, Modern Period'. The Year's Work In Modern Language Studies, 83 (1) [Details]
(2017)'Observations on the manuscript sources for the dánta grá'
Síle Ní Mhurchú (2017) 'Observations on the manuscript sources for the dánta grá'. Celtica, 29 :199-250 [Full Text] [Details]
(2017)'Varia I: Ní chluinim sin, a chláirseach: A lost poem from the Book of the O’Conor Don'
Síle Ní Mhurchú (2017) 'Varia I: Ní chluinim sin, a chláirseach: A lost poem from the Book of the O’Conor Don'. Ériu, 67 :215-218   [Details]
(2016)'Agallamh Oisín agus Phádraig: léamha ón bparaitéacs'
Síle Ní Mhurchú (2016) 'Agallamh Oisín agus Phádraig: léamha ón bparaitéacs'. Comhar Taighde, 2   [DOI] [Details]

Other Journals

 YearPublication
(2022)'Seoda ó Thraidisiún na Fiannaíochta: Cnoc an Áir'
Síle Ní Mhurchú (2022) 'Seoda ó Thraidisiún na Fiannaíochta: Cnoc an Áir' Feasta, 75 (11&12) :30-31. [Details]
(2015)'An Ghaeilge faoi chló is faoi chaibidil sa naoú céad déag: Bláithfhleasg na Milseán'
Síle Ní Mhurchú (2015) 'An Ghaeilge faoi chló is faoi chaibidil sa naoú céad déag: Bláithfhleasg na Milseán' Tipperary Historical Journal, :137-162. [Details]

Conference Publications

 YearPublication
(2009)Proceedings of the Thirteenth International Congress of Celtic Studies
Síle Ní Mhurchú (2009) Agallamh Oisín agus Phádraig: The growth of an Ossianic Lay . In: Stefan Zimmermann eds. Proceedings of the Thirteenth International Congress of Celtic Studies , pp.175-179 [Details]

Electronic Article

 YearPublication
(2018)Mór mhilleas an mheanma bhaoth: Dán Grádha 63.
Síle Ní Mhurchú (2018) Mór mhilleas an mheanma bhaoth: Dán Grádha 63. Electronic Article   [Details]

Blog

 YearPublication
(2022)Five things you didn't know about Fionn Mac Cumhaill.
Síle Ní Mhurchú (2022) Five things you didn't know about Fionn Mac Cumhaill. Blog   [Details]

Encyclopedia Entries

 YearPublication
(2017)Derdriu.
Síle Ní Mhurchú (2017) Derdriu. Wiley . Encyclopedia Entries.   [DOI] [Details]
(2017)Medb.
Síle Ní Mhurchú (2017) Medb. Wiley . Encyclopedia Entries.   [DOI] [Details]
(2017)Ériu.
Síle Ní Mhurchú (2017) Ériu. Wiley . Encyclopedia Entries.   [DOI] [Details]

Review Articles

 YearPublication
(2023)Words from the People.
Síle Ní Mhurchú (2023) Words from the People. Dublin: Review Articles   [Details]
(2022)The Keening Waves.
Síle Ní Mhurchú (2022) The Keening Waves. Dublin: Review Articles   [Details]
(2017)The High Deeds of Fionn.
Síle Ní Mhurchú (2017) The High Deeds of Fionn. Review Articles   [Details]

Book Reviews

 YearPublication
(2021)Review of Ó Síocháin, T., Caoilte sa Luath-Fhiannaíocht, Studia Celtica Fennica 17.
Síle Ní Mhurchú (2021) Review of Ó Síocháin, T., Caoilte sa Luath-Fhiannaíocht, Studia Celtica Fennica 17. Book Reviews   [DOI] [Details]
(2021)Review of The Highest Apple/An Ubhal as Àirde: An Anthology of Scottish Gaelic Literature.
Síle Ní Mhurchú (2021) Review of The Highest Apple/An Ubhal as Àirde: An Anthology of Scottish Gaelic Literature. Book Reviews   [DOI] [Details]
(2019)• Léirmheas ar Diabhlaíocht Dé le Micheál Ó Conghaile.
Síle Ní Mhurchú (2019) • Léirmheas ar Diabhlaíocht Dé le Micheál Ó Conghaile. Book Reviews [Details]
(2018)Léirmheas ar Tadhg Ó Rodaighe: An Scolaidhe Tréitheach (agus a Mhuintir) le Seosamh Mac Muirí, Feasta (Iúil 2018), 17.
Síle Ní Mhurchú (2018) Léirmheas ar Tadhg Ó Rodaighe: An Scolaidhe Tréitheach (agus a Mhuintir) le Seosamh Mac Muirí, Feasta (Iúil 2018), 17. Book Reviews [Details]
(2018)Léirmheas ar Gallán an Ghúim: Caidreamh an Stáit le Scríbhneoirí na Gaeilge le Gearóidín Uí Laighléis, Feasta (Meán Fómhair 2018), 16-17.
Síle Ní Mhurchú (2018) Léirmheas ar Gallán an Ghúim: Caidreamh an Stáit le Scríbhneoirí na Gaeilge le Gearóidín Uí Laighléis, Feasta (Meán Fómhair 2018), 16-17. Book Reviews   [Details]
(2017)Léirmheas ar Saltair saíochta, sanasaíochta agus seanchais: A Festschrift for Gearóid Mac Eoin in eagar ag Dónall Ó Baoill, Donncha Ó hAodha agus Nollaig Ó Muraíle, Peritia 28 (2017), lgh 290-292.
Síle Ní Mhurchú (2017) Léirmheas ar Saltair saíochta, sanasaíochta agus seanchais: A Festschrift for Gearóid Mac Eoin in eagar ag Dónall Ó Baoill, Donncha Ó hAodha agus Nollaig Ó Muraíle, Peritia 28 (2017), lgh 290-292. Book Reviews   [DOI] [Details]
(2017)Léirmheas ar Jimín Mháire Thaidhg: Eagrán Canúnach Neamhghiorraithe in eagar ag Ríona Nic Congáil, Feasta (Bealtaine 2017), lgh 14-15.
Síle Ní Mhurchú (2017) Léirmheas ar Jimín Mháire Thaidhg: Eagrán Canúnach Neamhghiorraithe in eagar ag Ríona Nic Congáil, Feasta (Bealtaine 2017), lgh 14-15. Book Reviews   [Details]
(2016)Léirmheas ar Irish pages/Duillí Éireann 8/2, Feasta (Deireadh Fómhair 2016), lgh 14-15.
Síle Ní Mhurchú (2016) Léirmheas ar Irish pages/Duillí Éireann 8/2, Feasta (Deireadh Fómhair 2016), lgh 14-15. Book Reviews   [Details]
(2016)Léirmheas ar Máirtín Ó Cadhain: Rogha Scéalta in eagar ag Louis de Paor, Feasta (Lúnasa 2016), lgh 14-15.
Síle Ní Mhurchú (2016) Léirmheas ar Máirtín Ó Cadhain: Rogha Scéalta in eagar ag Louis de Paor, Feasta (Lúnasa 2016), lgh 14-15. Book Reviews [Details]
(2015)Léirmheas ar An Irish-Speaking Island: State, Religion, Community, and the Linguistic Landscape in Ireland, 1770-1870 le Nicholas M. Wolf, Studia Celtica Fennica 10 (2015), lgh 90-98.
Síle Ní Mhurchú (2015) Léirmheas ar An Irish-Speaking Island: State, Religion, Community, and the Linguistic Landscape in Ireland, 1770-1870 le Nicholas M. Wolf, Studia Celtica Fennica 10 (2015), lgh 90-98. Book Reviews   [Details]
(2015)Léirmheas ar Ré Órga na nGael: Joseph Cooper Walker (1761-1810) le Lesa Ní Mhunghaile, Feasta (Iúil 2015), lgh 10-11.
Síle Ní Mhurchú (2015) Léirmheas ar Ré Órga na nGael: Joseph Cooper Walker (1761-1810) le Lesa Ní Mhunghaile, Feasta (Iúil 2015), lgh 10-11. Book Reviews   [Details]
(2015)Léirmheas ar Téanam go Min Aird – Lís Ní Shúilleabháin, Scéal na Gaelainne ina Dúthaigh Féin agus Tuairisc Bheathaisnéiseach le Roibeard Ó Cathasaigh (eag.), Béascna 9 (2015), lgh 167-171.
Síle Ní Mhurchú (2015) Léirmheas ar Téanam go Min Aird – Lís Ní Shúilleabháin, Scéal na Gaelainne ina Dúthaigh Féin agus Tuairisc Bheathaisnéiseach le Roibeard Ó Cathasaigh (eag.), Béascna 9 (2015), lgh 167-171. Book Reviews [Details]
(2014)Súil siar ar Canfar an Dán: Uilliam English agus a Chairde, in eagar ag Úna Nic Éinrí, Feasta, Bealtaine 2014, lgh 11-13.
Síle Ní Mhurchú (2014) Súil siar ar Canfar an Dán: Uilliam English agus a Chairde, in eagar ag Úna Nic Éinrí, Feasta, Bealtaine 2014, lgh 11-13. Book Reviews [Details]
(2013)Léirmheas ar Irisleabhar Mhá Nuad, 2013 in eagar ag Pádraig Ó Fiannachta, Feasta, Samhain 2013, lgh 14-15.
Síle Ní Mhurchú (2013) Léirmheas ar Irisleabhar Mhá Nuad, 2013 in eagar ag Pádraig Ó Fiannachta, Feasta, Samhain 2013, lgh 14-15. Book Reviews [Details]
(2013)Léirmheas ar An Fuíoll Feá: Rogha Dánta le Liam Ó Muirthile, Feasta, Bealtaine 2013, lgh 24-25.
Síle Ní Mhurchú (2013) Léirmheas ar An Fuíoll Feá: Rogha Dánta le Liam Ó Muirthile, Feasta, Bealtaine 2013, lgh 24-25. Book Reviews   [Details]
(2013)Léirmheas ar Deargadaoil i mBád fó Thoinn le Pádraic Breathnach, Feasta, Meitheamh 2013, lgh 14-15.
Síle Ní Mhurchú (2013) Léirmheas ar Deargadaoil i mBád fó Thoinn le Pádraic Breathnach, Feasta, Meitheamh 2013, lgh 14-15. Book Reviews [Details]
(2013)Léirmheas ar Scéalaíocht ár Sinsear le Kim McCone agus Pádraig Ó Fiannachta, Feasta, Deireadh Fómhair 2013, lgh 17-18.
Síle Ní Mhurchú (2013) Léirmheas ar Scéalaíocht ár Sinsear le Kim McCone agus Pádraig Ó Fiannachta, Feasta, Deireadh Fómhair 2013, lgh 17-18. Book Reviews   [Details]
(2012)Dhá Léirmheas: Tóraíocht Taisce le Mícheál Ó Ruairc agus Gonta le Alex Hijmans, Feasta, Nollaig 2012, lgh 13-14.
Síle Ní Mhurchú (2012) Dhá Léirmheas: Tóraíocht Taisce le Mícheál Ó Ruairc agus Gonta le Alex Hijmans, Feasta, Nollaig 2012, lgh 13-14. Book Reviews [Details]
(2012)Léirmheas ar Goradh leis an nGréin le Liam Hodder, Feasta, Meán Fómhair 2012, lgh 14-15.
Síle Ní Mhurchú (2012) Léirmheas ar Goradh leis an nGréin le Liam Hodder, Feasta, Meán Fómhair 2012, lgh 14-15. Book Reviews   [Details]
(2011)Léirmheas ar Coiglímis an Tine: Cnuasach Seanchais agus Scéalta Bhab Feiritéar le Bo Almqvist and Roibeard Ó Cathasaigh (eagarthóirí), Béascna 7 (2011), lgh 200-205.
Síle Ní Mhurchú (2011) Léirmheas ar Coiglímis an Tine: Cnuasach Seanchais agus Scéalta Bhab Feiritéar le Bo Almqvist and Roibeard Ó Cathasaigh (eagarthóirí), Béascna 7 (2011), lgh 200-205. Book Reviews [Details]
(2005)Léirmheas ar Poems from the Irish – Collected Translations le Gabriel Fitzmaurice, Feasta, Eanáir 2005, lch 25.
Síle Ní Mhurchú (2005) Léirmheas ar Poems from the Irish – Collected Translations le Gabriel Fitzmaurice, Feasta, Eanáir 2005, lch 25. Book Reviews   [Details]
(2004)Léirmheas ar Poets and Poetry of the Great Blasket le Séamas Ó Súilleabháin, Feasta, Bealtaine 2004, lgh 30-31.
Síle Ní Mhurchú (2004) Léirmheas ar Poets and Poetry of the Great Blasket le Séamas Ó Súilleabháin, Feasta, Bealtaine 2004, lgh 30-31. Book Reviews [Details]
(2004)Léirmheas ar Nótaí Ón Lár: Dialann Mhantach le Liam Mac Cóil, Feasta, Márta 2004, lgh 12-13.
Síle Ní Mhurchú (2004) Léirmheas ar Nótaí Ón Lár: Dialann Mhantach le Liam Mac Cóil, Feasta, Márta 2004, lgh 12-13. Book Reviews [Details]

Professional Activities

Conference Contributions

 YearPublication
(2024)Ceiliúradh ar Scoláireacht na mBan agus ar Cheist na hInscne i Léann na Gaeilge,
Síle Ní Mhurchú (2024) Mná Áille Féinne Finn? Spléachadh ar chuid de bhancharachtair na Fiannaíochta. [Invited Lectures (Conference)], Ceiliúradh ar Scoláireacht na mBan agus ar Cheist na hInscne i Léann na Gaeilge, Trinity College Dublin , 08-MAR-24 - 08-MAR-24. [Details]
(2024)Société des Amis du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance,
Síle Ní Mhurchú (2024) Somhairle Mac Domhnaill, c.1586-1632 : les exploits d’un exilé irlandais comme militaire et comme mécène dans l’armée espagnole de Flandres. [Invited Seminars/Guest Lectures], Société des Amis du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance, CESR, Université de Tours, France , 26-FEB-24. [Details]
(2024)The Animal in Ireland, Real and Imagined: An International and Interdisciplinary Symposium,
Síle Ní Mhurchú (2024) Animals in the Fionn Cycle of Irish Mythology. [Oral Presentation], The Animal in Ireland, Real and Imagined: An International and Interdisciplinary Symposium, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Germany , 23-FEB-24. [Details]
(2023)Tuatha Dé Danann: A Bilingual Conference,
Síle Ní Mhurchú (2023) Tracking the Tuatha Dé in the tales and lays of the later Fionn Cycle. [Invited Lectures (Conference)], Tuatha Dé Danann: A Bilingual Conference, University College Cork , 14-APR-23 - 14-APR-23. [Details]
(2023)XVIIth International Congress of Celtic Studies,
Síle Ní Mhurchú, Matthias Egeler (2023) Landscape and the natural environment in Irish storytelling culture: between spatial theory and ecocriticism. [Oral Presentation], XVIIth International Congress of Celtic Studies, Utrecht University , 27-JUL-23 - 27-JUL-23. [Details]
(2022)Finn IV: The Fourth International Finn Cycle Conference,
Síle Ní Mhurchú (2022) Aithrighe Oisín: A Phádraig, is truagh an sgéal rí séimh na bhflaith. [Oral Presentation], Finn IV: The Fourth International Finn Cycle Conference, Mary Immaculate College, Limerick , 24-JUN-22. [Details]
(2022)Eighteenth-century Ireland Society Annual Conference,
Síle Ní Mhurchú (2022) Ciorcal Uí Neachtain agus an Fhiannaíocht. [Oral Presentation], Eighteenth-century Ireland Society Annual Conference, University College Cork , 17-JUN-22 - 17-JUN-22. [Details]
(2022)Irish Platonisms Conference,
Síle Ní Mhurchú & Isabelle Torrance (2022) ‘Plato in Irish in the Early Twentieth Century’. [Invited Lectures (Conference)], Irish Platonisms Conference, School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies , 30-APR-22. [Details]
(2022)Renaissance Society of America 68th Annual Meeting,
Síle Ní Mhurchú (2022) ‘He would have recognised a familiar note in them’: Edmund Spenser and the dánta grádha. [Oral Presentation], Renaissance Society of America 68th Annual Meeting, Dublin , 01-APR-22 - 01-APR-22. [Details]
(2021)Harvard Celtic Colloquium,
Síle Ní Mhurchú (2021) ‘The hill of the slaughter in Fenian tradition’. [Oral Presentation], Harvard Celtic Colloquium, Online Conference , 08-OCT-21. [Details]
(2021)‘History, Gaelic Identity, and the Fianna’, Advanced Seminar at the Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University,
Síle Ní Mhurchú (2021) Presentation on the Fionn Lays. [Invited Seminars/Guest Lectures], ‘History, Gaelic Identity, and the Fianna’, Advanced Seminar at the Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University, Online , 14-JUN-21. [Details]
(2021)Inaugural Próinséas Ní Chatháin Annual Lecture, Royal Society of Antiquaries, Dublin,
Síle Ní Mhurchú (2021) ‘Cnuasaigh de laoithe fiannaíochta i lámhscríbhinní iarchlasaiceacha na Gaeilge’. [Invited Seminars/Guest Lectures], Inaugural Próinséas Ní Chatháin Annual Lecture, Royal Society of Antiquaries, Dublin, Online , 25-MAR-21. [Details]
(2019)Seimineár Taighde ar na Scéalta Rómánsaíochta/Research Seminar on the Irish Romantic Tales,
Síle Ní Mhurchú (2019) ‘Female experiences of love in the Irish romantic tales and the dánta grá’. [Oral Presentation], Seimineár Taighde ar na Scéalta Rómánsaíochta/Research Seminar on the Irish Romantic Tales, University College Cork , 30-NOV-19. [Details]
(2019)Seimineár Taighde ar na Scéalta Rómánsaíochta/Research Seminar on the Irish Romantic Tales,
Síle Ní Mhurchú (2019) Research Seminar. [Conference Organising Committee Chairperson], Seimineár Taighde ar na Scéalta Rómánsaíochta/Research Seminar on the Irish Romantic Tales, University College Cork , 30-NOV-19. [Details]
(2019)Siompóisiam Lae ar Labhairt na Gaeilge,
Síle Ní Mhurchú (2019) ‘“A theanga seo leath-liom”: Dearcadh na mac léinn i leith labhairt na Gaeilge’. [Invited Oral Presentation], Siompóisiam Lae ar Labhairt na Gaeilge, University College Cork , 13-SEP-19. [Details]
(2019)Eighteenth-century manuscript culture in the wider Gaelic world: The manuscripts of Rev James McLagan (1728-1805) in context,
Síle Ní Mhurchú (2019) ‘On the manuscript transmission of some of the lays of Fionn mac Cumhaill’. [Invited Lectures (Conference)], Eighteenth-century manuscript culture in the wider Gaelic world: The manuscripts of Rev James McLagan (1728-1805) in context, Royal Irish Academy, Dublin , 19-JUN-19. [Details]
(2018)Léann na Sionainne,
Síle Ní Mhurchú (2018) ‘Laoi Cholainn gan Cheann’. [Invited Lectures (Conference)], Léann na Sionainne, University of Limerick , 26-MAY-18. [Details]
(2018)‘Fenian tradition and Gaelic identity from past to present’, Workshop at the Radcliffe Institute for Advanced Study,
Síle Ní Mhurchú (2018) ‘The Ossianic Lays in Irish Manuscripts of c. 1600-1750’. [Invited Seminars/Guest Lectures], ‘Fenian tradition and Gaelic identity from past to present’, Workshop at the Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University , 16-MAR-18. [Details]
(2017)‘Ar an Imeall i Lár an Domhain?’: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa,
Síle Ní Mhurchú (2017) ‘Na dánta grá, an fhilíocht ghrá agus canóin liteartha na Gaeilge’. [Oral Presentation], ‘Ar an Imeall i Lár an Domhain?’: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa, Charles University, Prague , 16-SEP-17. [Details]
(2017)Éigse Cholm Cille,
Síle Ní Mhurchú (2017) ‘Struchtúr Fheis Tighe Chonáin’. [Invited Lectures (Conference)], Éigse Cholm Cille, University of Ulster , 11-MAR-17. [Details]
(2016)Siompóisiam ar na Dánta Grádha/Symposium on the Dánta Grádha,
Síle Ní Mhurchú, Mícheál Hoyne (2016) Conference on Irish love poetry. [Conference Organising Committee Member], Siompóisiam ar na Dánta Grádha/Symposium on the Dánta Grádha, School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies , 17-SEP-16. [Details]
(2016)Symposium on the Dánta Grádha,
Síle Ní Mhurchú (2016) ‘The love poems of Domhnall Mac Carthaigh’. [Oral Presentation], Symposium on the Dánta Grádha, School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies , 17-SEP-16. [Details]
(2016)Eleanor Knott Memorial Conference,
Síle Ní Mhurchú (2016) ‘Na haislingí a chum Tadhg Dall Ó hUiginn’. [Invited Lectures (Conference)], Eleanor Knott Memorial Conference, Trinity College Dublin , 28-APR-16. [Details]

Honours and Awards

 YearTitleAwarding Body
2013O'Donovan Scholarship School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies
2003Government of Ireland Postgraduate Scholarship IRCHSS (IRC)

Committees

 CommitteeFunctionFrom / To
CACSSS College Executive Management Committee Member2022 /
CACSSS Research and Innovation Committee Representative of Scoil Léann na Gaeilge2021 /
Academic Council Member2020 /
Grúpa Maoirseoireachta Chló Léann na Gaeilge Member2019 /
Grúpa Stiúrtha an Ionaid Barr Feabhais Representative of UCC2016 /

Employment

 EmployerPositionFrom / To
Dublin Institute for Advanced Studies Post-doctoral Researcher01-OCT-13 / 30-JUN-16
University College Cork Lecturer (above the bar)01-OCT-21 /
UCC Lecturer (below the bar)01-JUL-16 / 30-SEP-21

Education

 YearInstitutionQualificationSubject
2002UCC BAIrish and French
2020UCC Postgraduate Diploma in Teaching and Learning in Higher EducationEducation
2018UCC Postgraduate Certificate in Teaching and Learning in Higher EducationEducation
2012NUI Galway PhDIrish
2003UCC HDip in Computer ScienceComputer Science

Languages

 LanguageReadingWritingSpeaking
Italian FunctionalBasicBasic
English FluentFluentFluent
Irish FluentFluentFluent
German FluentFunctionalFunctional
French FluentFluentFluent
Scottish Gaelic FluentBasicBasic

Teaching Activities

Teaching Interests

An Fhiannaíocht, na dánta grá, filíocht na hochtú haoise déag, filíocht na seachtú haoise déag, An Ghaeilge labhartha agus scríofa

Modules taught and coordinated in the academic year 2022-3 include:
GA2003 (5 credits)
GA2036 (5 credits)
GA3003 (5 credits)
GA3037 (5 credits)
GA6027 (15 credits)
GA6028 (15 credits)
GA6033 (10 credits)
GA6038 (10 credits)Recent Postgraduates

 Graduation YearStudent NameInstitutionDegree TypeThesis Title
2022Tony Ó Floinn UCCPHDPádraig Phiarais Cúndún: Amhrán agus Dánta
2022Saoirse English UCCNa mná, an grá agus na banlaochra san Fhiannaíocht
2021Orlaith Hickey NUI (UCC)Fiannaíocht Pheig Sayers

Research Information

External Collaborators

 NameOrganisation / InstituteCountry
Geraldine Parsons University of GlasgowSCOTLAND
Isabelle Torrance Aarhus UniversityDENMARK
Sharon Arbuthnot University of CambridgeENGLAND
Matthias Egeler Ludwig-Maximilians-UniversitätGERMANY
Mícheál Hoyne TCDIRELAND
Deirdre Nic Chárthaigh TCDIRELAND
Brendan Kane University of ConnecticutU.S.A.

Contact details

Search profiles by name

Search profiles by topic

Roinn na Nua-Ghaeilge

Department of Modern Irish

Ãras Uí Rathaille, UCC

Top