Research Profile

Katie Ní Loingsigh

Biography

[English version below]
Rugadh agus tógadh Katie Ní Loingsigh i mBaile Mhúirne i nGaeltacht Mhúscraí. Tá BCL (Dlí agus Gaeilge), MA agus PhD aici i réimsí éagsúla de Léann na Gaeilge. Bhain a taighde PhD le cnuasach nathanna cainte as saothar an Athar Peadar Ua Laoghaire a rangú i mbunachar sonraí (Bailiúchán Nathanna an Athar Peadar). Dhein sí Ard-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthiúil i gCumann Onórach Óstaí an Rí (2012-2013). Bhain a taighde iardhoctúireachta (2016-2017) le Corpas na Gaeilge Comhaimseartha a chruthú agus a fhorbairt.

Bhí sí ina ball de ghrúpa taighde Gaois in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU agus chaith sí tréimhse ag obair mar Eagarthóir Taighde ar thionscadail éagsúla sna daonnachtaí digiteacha - dúchas.ie, téarma.ie, ainm.ie agus iate.europa.eu (bunachar téarmaíochta an Aontais Eorpaigh). Le linn na tréimhse céanna, ceapadh í ina Comhordaitheoir Tionscadail ar Logainm.ie, Bunachar Logainmneacha na hÉireann (2017-2018). Chaith sí seal ag obair in Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin, An Coimisiún Eorpach sa Bhruiséil agus ag teagasc na Gaeilge in Ollscoil Montana. Dhein sí intéirneacht i gCúirt Fheidearálach Dhúiche Montana in Missoula, Montana sa bhliain 2008. Tá sealanna caite aici ag teagasc agus ag léachtóireacht i Roinn na Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe; Coláiste San Aingeal, Sligeach; Fiontar & Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath; Cumann Dlí na hÉireann agus i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr. Is comheagarthóir í ar an iris TEANGA, iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí.

*****

Katie Ní Loingsigh hails from Baile Mhúirne in the Muskerry Gaeltacht. She holds a BCL (Law and Irish), MA and PhD; her research focuses on various aspects of Irish-language literature, culture and linguistics. Her PhD research involved the collection and classification of idioms from An tAthair Peadar Ua Laoghaire/Fr. Peter O’Leary's published work in a digital database (Peadar Ó Laoghaire Idiom Collection). She completed an Advanced Diploma in Lawyer-Linguistics and Legal Translation in The Honorable Society of Kings Inns (2012-2013). Her postdoctoral research involved the creation and development of The Corpus of Contemporary Irish (2016-2017). 

She was a member of the Gaois research group in Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU and worked as a Research Editor on various digital humanities projects - dúchas.ie, téarma.ie, ainm.ie and iate.europa.eu (European Union’s terminology database). During this period, she was appointed Project Coordinator of the Placenames Database of Ireland, Logainm.ie (2017-2018). She has spent time working in the European Commission (Directorate-General for Translation) in Brussels, and teaching Irish in the University of Montana. She undertook an internship in the Montana Federal District Court in Missoula, Montana in 2008. She has taught and lectured in the Department of Irish, University of Galway; St. Angela’s College, Sligo; Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU; The Law Society of Ireland and in Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr. She is currently co-editor of TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics.

Research Interests

Nualitríocht, an litríocht agus an dlí, athbheochan na Gaeilge, oidhreacht agus cultúr Mhúscraí, cúrsaí frásaíochta agus foclóireachta, an teangeolaíocht chorpais agus na daonnachtaí digiteacha.

Modern Irish literature, law and literature, 
Gaelic revival, literature and culture of West Muskerry, phraseology and lexicography, corpus linguistics and digital humanities.

Publications

Peer Reviewed Journals

 YearPublication
(2023)'An cultúr ceilte i nathanna na Gaeilge'
Ní Loingsigh, K. (2023) 'An cultúr ceilte i nathanna na Gaeilge'. Léann - Iris Chumann Léann Na Litríochta, 7 :25-49 [Details]
(2022)'Anailís dhiacronach chorpasbhunaithe ar cheantair theangeolaíocha na hÉireann [A diachronic corpus-based analysis of Ireland’s linguistic regions]'
Ní Loingsigh, K., Ó Meachair, M., Ó Cleircín, G., Ó Raghallaigh, B. & Bhreathnach, U. (2022) 'Anailís dhiacronach chorpasbhunaithe ar cheantair theangeolaíocha na hÉireann [A diachronic corpus-based analysis of Ireland’s linguistic regions]'. Teanga: The Irish Yearbook of Applied Linguistics, 29 :169-193   [DOI] [Details]
(2019)'“Tusa an t-oide, mise an mac léighinn”: comhairle teanga ón Athair Peadar Ó Laoghaire'
Ní Loingsigh, K. (2019) '“Tusa an t-oide, mise an mac léighinn”: comhairle teanga ón Athair Peadar Ó Laoghaire'. Irisleabhar Mhá Nuad, :46-63 [Details]
(2017)'An tAthair Peadar agus “Beirt Fhear”: cairdeas agus comhfhreagras'
Ní Loingsigh, K. (2017) 'An tAthair Peadar agus “Beirt Fhear”: cairdeas agus comhfhreagras'. Irisleabhar Mhá Nuad, :41-56 [Details]

Book Chapters

 YearPublication
(2021)'Irish-language idioms: an overview and analysis of idioms in the published work of Peadar Ó Laoghaire'
Ní Loingsigh, K. (2021) 'Irish-language idioms: an overview and analysis of idioms in the published work of Peadar Ó Laoghaire' In: Szerszunowicz, J (eds). Intercontinental Dialogue on Phraseology 4 Project: Reproducible language units in an interdisciplinary perspective. Poland: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.   [Details]
(2018)'Harping on a new string: the search for Irish-language idioms'
Ní Loingsigh, K. & Ó Raghallaigh, B. (2018) 'Harping on a new string: the search for Irish-language idioms' In: Soutet, O., Sfar, I. & Mejri, M (eds). Phraséologie et discours. Paris: Honoré Champion. [Details]

Conference Publications

 YearPublication
(2018)Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts
Ní Loingsigh, K. (2018) “Brexit means Brexit”: a corpus analysis of Irish-language BREXIT neologisms in The Corpus of Contemporary Irish . In: Čibej, J., Gorjanc, V., Kosem, I. & Krek,S eds. Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts , pp.571-581   [Details]
(2017)9th International Corpus Linguistics Conference (CL2017)
Ní Loingsigh, K., Ó Raghallaigh, B. & Ó Cleircín, G (2017) The Design and Development of Corpas na Gaeilge Comhaimseartha (Corpus of Contemporary Irish) 9th International Corpus Linguistics Conference (CL2017) , pp.113-117   [Details]
(2016)XVII Euralex International Conference
Ní Loingsigh, K. & Ó Raghallaigh, B. (2016) Starting from scratch – the creation of an Irish-language idiom database . In: Margalitadze, T. & Meladze, G eds. XVII Euralex International Conference , pp.726-734   [Details]
(2016)Proceedings of the Celtic Language Technology Workshop
Ní Loingsigh, K. (2016) Towards a lexicon of Irish-language idioms . In: Thierry Poibeau, Teresa Lynn, Delyth Prys &John Judge eds. Proceedings of the Celtic Language Technology Workshop , pp.69-78   [Details]

Electronic Article

 YearPublication
(2023)Mapping Meaning.
Ní Loingsigh, K. (2023) Mapping Meaning. Electronic Article   [Details]
(2022)Téir Faobhar na Faille Siar.
Ní Loingsigh, K. (2022) Téir Faobhar na Faille Siar. Electronic Article   [Details]
(2021)How to fill the gaps in a language like Gaeilge.
Ní Loingsigh, K. (2021) How to fill the gaps in a language like Gaeilge. Electronic Article   [Details]
(2021)Bent coppers and Lagan bubbles: the art of Tedisms in Line of Duty.
Ní Loingsigh, K. (2021) Bent coppers and Lagan bubbles: the art of Tedisms in Line of Duty. Electronic Article   [Details]

Review Articles

 YearPublication
(2022)Léirmheas ar 'Imleabhar XLI Éigse: A Journal of Irish Studies' (Feasta).
Ní Loingsigh, K. (2022) Léirmheas ar 'Imleabhar XLI Éigse: A Journal of Irish Studies' (Feasta). Review Articles [Details]
(2018)Léirmheas ar 'Tháinig do Litir... Litreacha ó pheann an Athar Peadar Ó Laoghaire chuig Séamus Ó Dubhghaill' (Irisleabhar Mhá Nuad).
Ní Loingsigh, K. (2018) Léirmheas ar 'Tháinig do Litir... Litreacha ó pheann an Athar Peadar Ó Laoghaire chuig Séamus Ó Dubhghaill' (Irisleabhar Mhá Nuad). Review Articles [Details]

Other Journals

 YearPublication
(2021)'Leabhair na Bliana 2021'
Ní Loingsigh, K. (2021) 'Leabhair na Bliana 2021' Comhar, 81 (12) . [Details]
(2021)'Caint na ndaoine agus saibhreas na cainte'
Ní Loingsigh, K. (2021) 'Caint na ndaoine agus saibhreas na cainte' Feasta, 74 (7) :8-11. [Details]

Invited Lectures

 YearPublication
(2022)Tá blas agus dath ar a chuid cainte”: nuafhocail, seantraidisiúin agus an Ghaeilge san 21ú haois / “His speech is rich and colourful”: new words, old traditions and Irish in the 21st century.
Ní Loingsigh, K. (2022) Tá blas agus dath ar a chuid cainte”: nuafhocail, seantraidisiúin agus an Ghaeilge san 21ú haois / “His speech is rich and colourful”: new words, old traditions and Irish in the 21st century. Irish Cultural Centre, Hammersmith, London: Invited Lectures [Details]
(2019)From Brexit to Breatimeacht: the impact of Brexit on the Irish language.
Ní Loingsigh, K. (2019) From Brexit to Breatimeacht: the impact of Brexit on the Irish language. Butte-Silver Bow Public Archives, Butte, Montana: Invited Lectures   [Details]
(2019)Interpreting Brexit.
Ní Loingsigh, K. (2019) Interpreting Brexit. University of Montana, Missoula, Montana: Invited Lectures [Details]
(2019)From Sligo to the ‘Richest Hill on Earth’, Butte, Montana.
Ní Loingsigh, K. (2019) From Sligo to the ‘Richest Hill on Earth’, Butte, Montana. The Way We Were, Hawk's Well Theatre, Sligo: Invited Lectures [Details]
(2019)Tobair eolas: litreacha neamhfhoilsithe an Athar Peadar.
Ní Loingsigh, K. (2019) Tobair eolas: litreacha neamhfhoilsithe an Athar Peadar. Ionad Lae, Baile Bhuirne: Invited Lectures [Details]
(2018)An tAthair Peadar – a shaol agus a shaothar.
Ní Loingsigh, K. (2018) An tAthair Peadar – a shaol agus a shaothar. Daonscoil an Fhómhair 2018, Guagán Barra: Invited Lectures [Details]

Invited Seminars

 YearPublication
(2024)Hidden gems: phraseology and culture in Irish.
Ní Loingsigh, K. (2024) Hidden gems: phraseology and culture in Irish. Modern Languages CDRG Seminar Series, Queen's University Belfast: Invited Seminars [Details]
(2023)Ionchódú an chultúir i nathanna na Gaeilge.
Ní Loingsigh, K. (2023) Ionchódú an chultúir i nathanna na Gaeilge. Sraith Seimineár, Scoil Léann na Gaeilge, UCC: Invited Seminars [Details]
(2021)The devil is in the detail: Irish-language phraseology and linguistic theory.
Ní Loingsigh, K. (2021) The devil is in the detail: Irish-language phraseology and linguistic theory. CALM Seminar Series, NUI Galway: Invited Seminars   [Details]

Online Database

 YearPublication
(2016)Bailiúchán nathanna an Athar Peadar Ó Laoghaire / Peadar Ó Laoghaire Idiom Collection.
Ní Loingsigh, K. (2016) Bailiúchán nathanna an Athar Peadar Ó Laoghaire / Peadar Ó Laoghaire Idiom Collection. Online Database   [Details]

Professional Activities

Honours and Awards

 YearTitleAwarding Body
2022Aurora – Women’s Leadership Development Programme Advance HE
2021Teaching Hero Award USI/National Forum for the enhancement of Teaching and Learning in Higher Education
2020Scéim Sparánachta Cholmcille 2020 Foras na Gaeilge
2016An Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí Foras na Gaeilge
20131st Place: Tell it Straight | Communications Competition Dublin City University

Professional Associations

 AssociationFunctionFrom / To
European Association for Phraseology (EUROPHRAS) Gnáthbhall/
Translation Studies Network of Ireland (TSNI) Gnathbhall/
Centre for Applied Linguistics and Multilinguism (CALM) Gnáthbhall06-FEB-20 / 31-JUL-22

Outreach Activities

 Description

GitHub Repository: Peadar Ua Laoghaire Idiom Database (https://github.com/niloingsigh/Peadar-Ua-Laoghaire-Idiom-Database.git). This repository contains a downloadable version of the idiom list, definitions, semantic classification and source URL from the database in TSV and XLSX format which you can reuse in your own applications.

Molscéal: An Dochtúir Dómhnall Ó Loingsigh (https://molsceal.ie/siamsaiocht/alt/?CID=6292703214001). “Ba é an dochtúir sciath chosanta na Gaeilge ina bhaile dúchais agus de thoradh a shaothair bhuaigh sé an teideal ‘Príomhchathair na Gaeltachta’ do Bhaile Bhuirne" - sin atá scríofa ar leacht an Dochtúir Dómhnall Ó Loingsigh i Reilig Ghobnatan i mBaile Bhuirne. Ba dhuine mór fiontair agus gnó é chomh maith agus tá an scéal ar fad ag Katie Ní Loingsigh dúinn.

Cur i láthair ar dheiseanna fostaíochta le Gaeilge. Scoil Phobail Chionn tSáile, Cionn Sáile, Co. Chorcaí.

Cur i láthair ar dheiseanna fostaíochta le Gaeilge. Coláiste Ghobnatan, Baile Mhúirne, Co. Chorcaí

Committees

 CommitteeFunctionFrom / To
Corpas Náisiúnta na Gaeilge Coiste Comhairleach/
Cló Léann na Gaeilge Grúpa Maoirseachta/
Plean Teanga Mhúscraí Ball Coiste/
Daonscoil an Fhómhair Ball Coiste/
Comhar Bord Stiúrtha2017 / 2023

Conference Contributions

 YearPublication
(2023)Teangeolaíocht na Gaeilge: Linguistics of the Gaelic Languages,
Ní Loingsigh, K. (2023) ‘Breithiúnas de chuid an Bhreithimh…’ An fhrásaíocht agus dioscúrsa dlíthiúil na Gaeilge. [Oral Presentation], Teangeolaíocht na Gaeilge: Linguistics of the Gaelic Languages, Royal Irish Academy , 08-JUN-23 - 09-JUN-23. [Details]
(2023)EUROPHRAS 2023. New Trends in Phraseology: Languages and Cultures in Comparison,
Ní Loingsigh, K. (2023) Phraseology, culture and intertextuality in Irish-language literature. [Oral Presentation], EUROPHRAS 2023. New Trends in Phraseology: Languages and Cultures in Comparison, Università degli Studi di Milano , 29-MAY-23 - 01-JUN-23. [Details]
(2023)Mná na hAthbheochna: 'Guthanna na mBan',
Ní Loingsigh, K. (2023) Norma Borthwick, Mairéad Ní Raghallaigh agus Eleanor Knott: Ról na mban i bhfoilsiú shaothar an Athar Peadar Ua Laoghaire. [Oral Presentation], Mná na hAthbheochna: 'Guthanna na mBan', UCC , 08-MAR-23 - 08-MAR-23. [Details]
(2022)International Association for the Study of Irish Literatures (IASIL): Intersectional Irelands,
Ní Loingsigh, K., Robin, T., Rennhak, K., McAteer, M. & Markus, R. (2022) Multilingual Irish Studies (Roundtable). [Invited Seminars/Guest Lectures], International Association for the Study of Irish Literatures (IASIL): Intersectional Irelands, University of Limerick , 25-JUL-22 - 29-JUL-22. [Details]
(2022)American Conference for Irish Studies 2022,
Ní Loingsigh, K. (2022) Reimagining culture in Irish-language literature. [Oral Presentation], American Conference for Irish Studies 2022, Online , 29-APR-22 - 30-APR-22. [Details]
(2021)European Association for Phraseology International Conference,
Ní Loingsigh, K. (2021) Thoir Thiar Thall - East, West and Beyond (all over the place): a phraseological analysis of directional and locational adverbs in Irish-language idioms. [Oral Presentation], European Association for Phraseology International Conference, Online , 06-SEP-21 - 09-SEP-21. [Details]
(2021)Corpus Linguistics 2021,
Ní Loingsigh, K., Ó Meachair, M., Ó Cleircín, G., Ó Raghallaigh, B. & Bhreathnach, U. (2021) From Galltacht to Gaeltacht: a diachronic corpus-based analysis of references to Ireland’s linguistic regions. [Oral Presentation], Corpus Linguistics 2021, Online , 13-JUL-21 - 16-JUL-21. [Details]
(2021)Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2021,
Ní Loingsigh, K. (2021) “Ná bí siar is aniar leis”: caomhnú an chultúir i nathanna na Gaeilge. [Oral Presentation], Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge 2021, OÉ Gaillimh , 01-OCT-21 - 01-OCT-21. [Details]
(2019)IRAAL (Irish Association for Applied Linguistics),
Ní Loingsigh, K. (2019) Endangered Metaphors in the Irish language. [Invited Lectures (Conference)], IRAAL (Irish Association for Applied Linguistics), NUI Galway , 29-NOV-19 - 30-NOV-19. [Details]
(2019)The XVIth International Congress of Celtic Studies,
Ní Loingsigh, K. (2019) An tAthair Peadar agus Eoin Mac Néill: súil eile ar an gcairdeas nár mhair. [Oral Presentation], The XVIth International Congress of Celtic Studies, Bangor , 22-JUL-19 - 26-JUL-19. [Details]
(2018)IVACS One-Day Symposium: corpus research in challenging contexts,
Ní Loingsigh, K., Ó Cleircín, G., Bhreathnach, Ú. & Ó Raghallaigh, B. (2018) Corpas na Gaeilge Comhaimseartha: a monolingual corpus of contemporary written Irish. [Oral Presentation], IVACS One-Day Symposium: corpus research in challenging contexts, Centre for Irish Language Research, Teaching and Testing, School of Celtic Studies, Ollscoil Mhá Nuad, , 24-FEB-18 - 24-FEB-18. [Details]
(2018)Doras isteach don domhan: an t-aistriúchán liteartha in Éirinn agus thar lear,
Ní Loingsigh, K. & Ciardubhain, C. (2018) Cleachtadh a dhéanann máistreacht: léann an aistriúcháin a theagasc ag an tríú leibhéal. [Oral Presentation], Doras isteach don domhan: an t-aistriúchán liteartha in Éirinn agus thar lear, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus Bhéaloidis UCD , 20-OCT-18 - 20-OCT-18. [Details]

Contact details

Search profiles by name

Search profiles by topic

School of Law

Scoil an Dlí

Room 1.63, Aras na Laoi, T12 T656

Top