Research and Innovation

Taighde agus Nuálaíocht

Office of Vice President for Research & Innovation 4th Floor Block E, Food Science Building UCC

College of Science, Engineering and Food Science

Coláiste na hEolaíochta, na hInnealtóireachta agus na hEolaíochta Bia

Block E, Level 3, Food Science Building, UCC, Cork, T12 YN60.

Top