Research and Innovation

Taighde agus Nuálaíocht

Office of Vice President for Research & Innovation 4th Floor Block E, Food Science Building UCC

Analytical & Biological Chemistry Research Facility (ABCRF)

Saoráid Taighde Ceimice Anailísí agus Bitheolaíochta

Pharmacy Building, University College Cork, T12 YN60.

Top